RAŒUNALNE MRE½E - alen/Literatura-SKRIPTA!!!/ ŒUNALNE MRE½E Arhitektura raunalnih mre¾a • Op‡a svojstva raunalnih mre¾a • Elementi raunalnih

 • View
  243

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of RAŒUNALNE MRE½E - alen/Literatura-SKRIPTA!!!/ ŒUNALNE MRE½E Arhitektura...

 • RAUNALNE MREEUvod

  Arhitektura raunalnih mrea

  Fizika razinaPodatkovna razina

  Mrena razinaPrijenosna razina

 • RAUNALNE MREE Arhitektura raunalnih mrea

  Opa svojstva raunalnih mrea Elementi raunalnih mrea Hijerarhijski sustavi Komunikacijski protokoli Upravljanje prometom

 • Podjela mrea prema elementima MREE TERMINALA

  osiguravaju vezu centralnog raunala i terminala.

  sva obrada se obavlja na raunalu terminal slui za interakciju s operaterom

  IBM

 • Podjela mrea prema elementima MREE RAUNALA

  vorovi ove mree su raunala raunala su izvorita i odredita prometa svako raunalo uz sebe moe imati mreu

  terminala

 • Podjela mrea prema topologiji Zvjezdasta mrea

  Sav promet kroz jedan vor Osjetljivost na kvar jednog vora

  Stablasta mrea Hijerarhijska zvjezdasta nie zovemo podmreama

 • Podjela mrea prema topologiji Prstenasta mrea

  Svako raunalo spojeno na 2 susjeda U modernim arhitekturama zbog

  otpornost na jednostruki prekid

  Sabirnika mrea Viespojno povezivanje Nema sredinjeg vora

 • Podjela mrea prema topologiji Povezana (isprepletena) mrea

  Svako raunalo spojeno sa svim ostalim Vrlo velika otpornost na pogreke

  Mrea mjeovite topologije Nastaje kombinacijom elementarnih

  topologija

 • Podjela mrea prema koritenju usluga Korisnik posluitelj (client-server)

  posluitelj daje uslugu raunalu korisnika dio se poslova obavlja na korisnikom

  raunalu Razlika izmeu mree terminala

  ClientServer

 • Podjela mrea prema koritenju usluga Mrea sa ravnopravnim

  posluiteljima Raunala su ravnopravna(peer to peer) Svako raunalo moe biti istovremeno i

  korisnik i posluitelj

 • Podjela mrea prema koritenju usluga Mrea distribuiranom obradom

  razvijaju se umjesto velikih centralnih raunala

  mogu biti dio mree korisnik-posluitelj ili mree s ravnopravnim uesnicima

  kod mree korisnik-posluitelj, mrea raunala obavlja funkcije posluiteljaMrea servera

  Client

 • Podjela prema vlasnitvu Privatne mree

  vlasnik samostalno upravlja i gradi mreu

  koristi za vlastite potrebe vlasnik je elemenata mree ili ih

  uzima u najam

 • Podjela prema vlasnitvu Javne mree

  vlasnik gradi mreu radi pruanja usluge drugima

  vlasnik je elemenata mree ili ih uzima u najam

  mora ishoditi koncesiju drave upravlja mreom s ciljem optimalnog

  iskoritenja i pruanja maksimalno mogue kakvoe usluge

 • Podjela prema vlasnitvu Primjeri javnih mree

  MetroEthernet Frame-relay javne paketne mree (X.25) IP-Privatna mrea Internet s ADSL ili MetroEthernet

  pristupom

 • Podjela prema obuhvatu podruja

  Lokalne mree (LAN)

 • Podjela prema obuhvatu podruja

  Gradske mree (MAN)

 • Podjela prema obuhvatu podruja

  Globalne mree (WAN)

 • RAUNALNE MREE Arhitektura raunalnih mrea

  Opa svojstva raunalnih mrea Sistematizacija mrea Osnovna svojstva mree Vrste prospajanja (komutacije) Osnovni standardi

 • RAUNALNE MREE Arhitektura raunalnih mrea

  Opa svojstva raunalnih mrea Sistematizacija mrea Osnovna svojstva mree Vrste prospajanja (komutacije) Osnovni standardi

 • Prospajanje kanala

  1

  501

  1

  100

  1 2 34 5 67 8 9

  * 8 #

  1 2 34 5 67 8 9

  * 8 #

  1 2 34 5 67 8 9

  * 8 #

  Odbijen poziv1 2 34 5 67 8 9

  * 8 #

 • Prospajanje poruka

  1

  3

  2

 • Prospajanje poruka

 • Prospajanje paketa Poruke se razbijaju na manje

  jedinice, pakete

  .1 2 3 4 n

 • Prospajanje paketa Usmjeravanjem

 • Prospajanje paketa Virtuelnim kanalom

 • Prospajanje paketa Kanjenje

 • Prospajanje paketa ATM

  ATM tehnologija se razvijala sa svrhom integracije prijenosa govora, multimedijskih signala i podataka

  ATM mrea je zapravo mrea s prospajanjem paketa

  poruke korisnika dijele u male pakete fiksne duljine zovemo ih elije ili stanice (engl. cell) elije su dovoljno male (53 okteta = 5 okteta

  zaglavlja, od ega je 1 zatite, + 48 okteta podataka)

  prospajanje se obavlja sklopovljem poetno kanjenje je maleno omoguen je prijenos govora

 • RAUNALNE MREE Arhitektura raunalnih mrea

  Opa svojstva raunalnih mrea Elementi raunalnih mrea Hijerarhijski sustavi Komunikacijski protokoli Upravljanje prometom

 • RAUNALNE MREE Arhitektura raunalnih mrea

  Elementi raunalnih mrea Kanali

 • Kanali Podjela kanala prema vrsti fizikog

  medija Parica (UTP)

  Koaksijalni kabeli

 • Kanali Podjela kanala prema vrsti fizikog

  medija Oklopljena Parica (STP,FTP)

 • Kanali Podjela kanala prema vrsti fizikog

  medija Optiki vodovi

  Jednomodni Viemodni

  Koristi FDDI,ATM,Ethernet

 • Kanali Elektromagnetska zraenja

  Infracrvena zraenja Radio kanali Satelitske veze

 • Kanali Podjela kanala po nainu koritenja

  medija Osnovni kanal (zauzee cjelokupnog

  kapaciteta fizikog voda ili medija)

 • Kanali Podjela kanala po nainu koritenja

  medija Izvedeni kanal

  nastaju podjelom informacijskog volumena osnovnih kanala

  pojedinom korisniku se dio kapaciteta osnovnog kanala moe dodijeliti

  Fiksno varijabilno

 • Kanali Podjela kanala po nainu koritenja

  medija Izvedeni kanal

  pojedinom korisniku se dio kapaciteta osnovnog kanala moe dodijeliti

  kao dio vremena t (TDM, Time Domain Multiplexing), B

  t

 • Kanali Podjela kanala po nainu koritenja

  medija Izvedeni kanal

  moe se dodijeliti i kao dio frekvencijskog opsega (FDM,

  Frequency Domain Multiplexing), kombinirano B

  t

  FDM

  TDM

 • Kanali Fiksno multipleksiranje

  32X64kb/s=2,048Mb/s (PCM)

  kapaciteti

  k i

 • Kanali Statistiko multipleksiranje

  1

  2

  3

  4

  Multiplexerstatistiki IZLAZ

  1

  2 3

  4Selekcija i zadravanje prema

  prioritetu korisnika

  kapacitet=k i

 • Kanali Koncetrator

  specifina vrsta statistikog multipleksiranja koristi se kod prospajanja kanala koncentrator koristi povremenu aktivnost telefona

  (slino povremenoj aktivnost terminala) kapacitet izlaznog medija je znatno manji od

  kapaciteta ulaznih medija princip "tko prvi doe, prvi je posluen nova se veza ne moe uspostaviti kad se neki od

  kanala oslobodi raskidom postojee

  kapacitet

 • Kanali Kapaciteti kanala

  guenje raste porastom frekvencije signala

 • Kanali Kapaciteti kanala

  U realnosti i drugi problemi, kao presluavanje

 • Kanali Kapaciteti kanala

  postoji neka gornja upotrebljiva frekvencija B

  Ona se moe obnoviti ako postoji 2B uzoraka u sec

 • Kanali Kapaciteti kanala

  Ako se signal prenosi sa R diskretnih razina, vrijedi:

  najvei mogui kapacitet kanala irine pojasa B iznosi

  Za telefonski kanal B=3000 i R=2 (dvorazinski)

  k=BldR

  kmax=2B ldR [ b/ s ]

  k=23000ld 2=6000 [ b/ s ]

 • Kanali Kapaciteti kanala

  Kanjenje

  0,6 * C + kanjenja u sustavu (AD pretvorba i sl) ukupno je to BDP (Bandwidth Delay Product). Predstavlja broj bita uskladitenih na kanalu

 • Kanali Kapaciteti kanala

  Sinkronizacija Asinkroni prijenos Sinkroni prijenos

 • Kanali Kapaciteti kanala

  Sinkronizacija Asinkroni prijenos

  unaprijed se dogovara brzinu prijenosa zbog kratkoe poruke dozvoljeno je nekoliko postotaka odstupanja istovremeno osigurava sinkronizacijui po bitu i po oktetu (znaku)

 • Kanali Kapaciteti kanala

  Sinkronizacija Sinkroni prijenos sinkroni prijenos osigurava samo sinkronizaciju po bitu

  Data

  Sinkronizacija

 • Kanali Smijer prijenosa

  Dvosmjerni kanal (duplex) Obosmjerni kanal (half duplex) Jednosmjerni kanal (simplex)

 • RAUNALNE MREE* - Arhitektura raunalnih mrea

  Elementi raunalnih mrea vorita mrea

  Obnavlja (Repeater), zvjezdite (HUB) Premosnik (Bridge), prospojnik (Switch) Usmjerenik (Router) Poveznik (Gateway)

 • vorita mrea Ureaji na fizikoj razini

  po razini na kojoj rade OBNAVLJA (Repeater) dva prikljuka

  ZVJEZDITE (HUB) vie prikljuaka

 • vorita mrea Ureaji na podatkovnoj razini

  Premosnik (Bridge)

  Prospojnik (Switch)

 • vorita mrea Ureaj na mrenoj razini

  Usmjerenik (Router)

  Poveznik (Gateway)

 • RAUNALNE MREE Arhitektura raunalnih mrea

  Elementi raunalnih mrea Terminali mree

  Svaki krajnji mreni ureaj Mogu biti raunala i terminali (raunala

  mogu biti i vorovi)

 • RAUNALNE MREE Arhitektura raunalnih mrea

  Hijerarhijski sustavi Koncept razine

 • RAUNALNE MREE Arhitektura raunalnih mrea

  Hijerarhijski sustavi Koncept Suelja

 • Koncept suelja omoguava

  komunikaciju meu procesima susjednih razina unutar istog ureaja

  suelja su naelno dvosmjerna svaka razina komunicira preko dva suelja

  preko "gornjeg" prema nadreenoj razini preko "donjeg" prema podreenoj razini

 • Koncept suelja Identifikaija tokova preko SAP (service

  access point) Pristupna toka moe biti fiksna

  (HTTP,FTP;....)ili dinamika

 • RAUNALNE MREE Arhitektura raunalnih mrea

  Hijerarhijski sustavi Koncept Protokola

 • Koncept Protokola osnovni nain standardizacije

  komunikacijskih sustava.

 • RAUNALNE MREE Arhitektura raunalnih mrea

  Hijerarhijski sustavi