21
RAPORT STIINTIFIC ETAPA a III-a Contract nr. 1SEH / 2013 Cu titlul: DEZVOLTAREA PRODUSELOR SI TEHNOLOGIILOR HIGH - TECH OFERITE DE RAAL PIETEI EXTERNE A SCHIMBATOARELOR DE CALDURA. Faza de executie nr. 3 / 2014 Proiectarea si executarea solutiiilor validate prin modelele functionale experimentate 1. Proiectarea si executarea dispozitivelor de realizare a solutieiilor experimentate. 2. Achizitia soft si a sistemului hard dedicat si integrarea acestora in sistem. 3. Proiectarea si executarea dispozitivelor si dotarilor necesare monitorizarii tehnologiei de brazare experimentate. 4. Protejarea drepturilor de proprietate industriala pentru modelul de aripioara cercetat. Programul PN II: INOVARE, Stimularea Exportului High –Tech, Produse si tehnologii Autoritatea Contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, subordonata Ministerului Educatiei Nationale - UEFSCDI Identificator: PNII-IN-SEH-2012-1 RAAL S.A. Str. Industriei 7, 420063 BISTRITA, ROMANIA Phone: +40 263 234379 Fax: +40 263 234507 e-mail: r[email protected] www.raal.ro www.htraal.ro

Raport Stiintific etapa3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Raport Stiintific etapa3

RAPORT STIINTIFIC ETAPA a III-a

Contract nr. 1SEH / 2013

Cu titlul:

DEZVOLTAREA PRODUSELOR SI TEHNOLOGIILOR HIGH - TECH OFERITE DE

RAAL PIETEI EXTERNE A SCHIMBATOARELOR DE CALDURA.

Faza de executie nr. 3 / 2014

Proiectarea si executarea solutiiilor validate prin modelele functionale experimentate 1. Proiectarea si executarea dispozitivelor de realizare a solutieiilor experimentate.

2. Achizitia soft si a sistemului hard dedicat si integrarea acestora in sistem. 3. Proiectarea si executarea dispozitivelor si dotarilor necesare monitorizarii tehnologiei de brazare

experimentate. 4. Protejarea drepturilor de proprietate industriala pentru modelul de aripioara cercetat.

Programul PN II: INOVARE, Stimularea Exportului High –Tech, Produse si tehnologii Autoritatea Contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a

Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, subordonata Ministerului Educatiei Nationale - UEFSCDI

Identificator: PNII-IN-SEH-2012-1

RAAL S.A. Str. Industriei 7, 420063 BISTRITA, ROMANIA Phone: +40 263 234379 Fax: +40 263 234507 e-mail: [email protected] www.raal.ro www.htraal.ro

Page 2: Raport Stiintific etapa3

2

1. Introducere

Proiectul, Dezvoltarea produselor si tehnologiilor high-tech oferite de RAAL pietei

externe a schimbatoarelor de caldura – acronim HTRAAL, prin desfasurarea lui si prin efectele

preconizate va conduce la:

- cresterea capacitatii de inovare a specialistilor participanti la implementarea proiectului;

- dezvoltarea tehnologica si asimilarea in productia RAAL a rezultatelor cercetarii industriale;

- cresterea competitivitatii economice a firmei si implicit a mediului economic national;

- toate acestea, prin pargiile corespunzatoare, conduc in final la cresterea calitatii vietii celor

implicati direct si indirect in succesul finalizarii proiectului propus.

Proiectul HTRAAL, nascut din dorinta de a revigora activitatile de cercetare industriala,

dezvoltare experimentala si inovare - CDI - la nivelul firmei RAAL are urmatoarele obiective:

- Cercetarea proprie privind materialele, formele si tehnologiile de fabricatie a reperelor

importante din componenta schimbatoarelor de caldura.

- Testarea complexa a produselor RAAL prin simularea conditiilor reale de exploatare.

- Actualizarea si inovarea tehnologiei de asamblare prin brazare a elementelor componente ale

schimbatoarelor de caldura.

- Protejarea prin brevetare interna/externa a rezultatelor CDI din firma.

- Dezvoltarea sistemelor/grupurilor de racire combinate din schimbatoare de caldura.

- Identificarea printr-un sistem intern a produselor care incumba minimum de originalitate

constructiva, functionala sau tehnologica pentru a fi definite ca “produse High-Tech” si evidentierea

ponderii acestora din exportul RAAL.

- Actualizarea sistemului CDI din firma in conformitate cu situatia nou creata.

Piata externa a schimbatoarelor de caldura in continua crestere si mai ales interesul clientilor

pentru produse high - tech, genereaza o tendinta de transfer catre RAAL a preocuparilor si

cheltuielilor acestora in directia cercetarii – dezvoltarii - inovarii de produse si tehnologii de ultima

ora. Este necesar de mentionat ca firma livreaza schimbatoare de caldura direct si prin subsidiarele

din Italia, Olanda, Germania, SUA in peste 45 de tari de pe glob si mai ales la peste 40 de firme de

renume.

Grupul tinta este compus din produsele care inglobeaza cea mai multa inovare din RAAL –

respective sistemele si grupurile de racire integrate din mai multe schimbatoare de caldura si care

reprezinta, la nivelul anului 2013, cca 50% din volumul total de productie, produse destinate integral

exportului.

Activitatile acestei etape sunt axate pe cele trei directii ale proiectului, respectiv pe :

= Tendintele noi in dezvoltarea de forme constructive, materiale si tehnologii de fabricare a

elementelor specifice schimbatoarelor de caldura – coordonata de doctorandul Martian Vlad.

Page 3: Raport Stiintific etapa3

3

= Analiza sistemului de testare din firma comparativ cu laboratoarele consacrate in domeniu si

tendintele pe plan mondial – coordonata de inginerul Boldor Georgel Alviu, seful serviciului

cercetare din RAAL, implicat direct in procedurile de simulare a solicitarilor din exploatare.

= Identificarea stadiului tehnologiei de brazare a aluminiului comparativ cu producatori de

schimbatoare de caldura – activitate coordonata de inginera chimista Cocian Cornelia, sefa

laboratorului tehnic din firma.

Tot in aceasta directie se pot enumera actiunile de documentare de pe internet sau direct prin

contactul cu furnizorii de materiale si tehnologii si clientii firmei cat si prin participarea la actiuni

commune cu centrele universitare si institutele de cercetare din tara si din afara.

Toate aceste directii principale ale proiectului sunt asigurate logistic printr-o documentare

sustinuta privind structura si implicarea CDI in firmele producatoare pentru piata industriei

auto prin acces direct la sursele de informare stiintifice si tehnice consacrate. In acest sens

putem arata ca am achizitionat un cont electronic de acces pentru cea mai mare baza de date cu

articole din lume, ELSEVIER, un contract privind achizitionarea unui set de 500 de copii de articole

cu o dezvoltare in functie de interesul salariatilor nostri.

O nota aparte face colaborarea cu Universitatea “POLITEHNICA” din Timisoara cu care

suntem spre finalizarea contractului de colaborare pe tematica “Studii si cercetari privind

imbunatatirea sistemelor de racire fabricate la SC RAAL SA Bistrita, pentru vehicule clasice,

hibride si electrice, prin utilizarea schimbatoarelor de caldura in contracurent si schimbare de

faza”, colaborare desfasoarat pe trei ani 2012-2014. In acest context de colaborare se poate nota si

noul contract incheiat pe 24 oct 2014 privind proiectul Studii si cercetări privind imbunnătătirea

schimbătoarelor de căldură si a sistemelor de răcire fabricate la societatea RAAL. S.A, contract

ce se va derula pe urmatorii 3 ani.

Aceasta colaborare se va derula, in special prin consultanta tehnicaa in domeniile determinate

de executia proiectului si necesitatile de implementare a solutiilor rezultate pe urmatoarele faze:

Faza.I - „REALIZAREA SI STUDIEREA GEOMETRIEI DE TIP VORTEX“;

Faza.II - „STUDIUL SCHIMBĂTOARELOR DE CALDURĂ CU GEOMETRIE

VARIABILĂ SI SUPRAFETE EXTINSE (ARIPIOARE)”.

Faza.III - „SISTEME DE RĂCIRE DESTINATE ELECTRONICII DE PUTERE

TERMOSTATAREA BATERIILOR SOLIDE SI A RELEELOR”;

Faza.IV - „POSIBILITATEA REALIZARII INSTALATIILOR DE ACUMULARE A

ENERGIEI TERMICE FOLOSIND PCM-URILE (MATERIAL CU SCHIMBARE DE

FAZA SOLID/LICHID)”.

Aceste teme indraznete au ca domeniu de interes si de realizare probleme actuale in

dezvoltarea acvtivitatilor de CDI in firma si anume:

Page 4: Raport Stiintific etapa3

4

a. intensificarea activitatilor de cercetare-dezvoltare si promovarea transferului

tehnologic, in special de domenii de prioritate europeana sau de interes economic

pentru Romania, domenii de cercetare dezvoltare comune celor doi parteneri;

b. realizarea in comun a unor programe prioritare de cercetare si cooperare stiintifica;

c. generarea de rezultate de interes economic si stimularea transformarii rezultatelor de

cercetare in produse, tehnologii si servicii noi sau imbunatatite, cu cerere pe piata;

d. dezvoltarea infrastructurii de cercetare;

e. promovarea reciproca a specialistilor celor doua parti in programe si proiecte de

cercetare stiintifica;

f. perfectionarea si specializarea profesionala ;

g. infiintarea de laboratoare integrate de cercetare;

h. promovarea unor programe de formare continua, studii postuniversitare si masterale,

teme de cercetare, teme pentru lucrari de disertatie si teze de doctorat;

i. facilitarea reciproca a relatiilor de cooperare cu alte parti interesate, in domeniile de

interes comune ale partilor, prin promovarea reciproca a imaginii publice a

partenerilor.

2. Inceperea simularii pentru aripioara vortex

In acest context, putem defini, ca obiectiv central, cercetarea principalului reper - element

care asigura transferul termic dintre un fluid cald – mai dens („turbulator”) si un fluid rece - mai

putin dens („aripioara”). In vederea obtinerii unei geometrii optime astfel incat sa se poata realiza un

schimb termic crescut sau echivalent cu o suprafata mult mai mica, obiectiv realizabil pe un utilaj

specific proiectat si executat in firma. In final, aceste actiuni se vor proteja prin cereri de brevetare

interna/externa, atat a modelului geometric cat si a utilajului de producere a aripioarei. O directie

urmarita in cercetarea firmei sunt aripioarele de tip „vortex” (schimbator de caldura care provoaca o

curgere turbulenta a fluidului de racit – vartejuri – vortex), aparute pe plan mondial recent, dar inca

nematerializate industrial in firma.

Obiectivele urmarite de aceasta idee sunt obtinerea reperului cu geometrie optima, ca model

de utilitate, astfel incat sa se realizeze un schimb termic crescut sau echivalent, cu o suprafata de

schimb termic mai mica, fabricat pe un utilaj brevetabil in firma.

Aceste deziderate se materializeaza prin pasi marunti, deocamdata fiind obtinuta Hotararea de

brevetare a modelului de utilitate nr. 4/15, “Aripioara inclinata” in urma cereri depuse in 15.03.2013,

urmand a se depune cereri pentru urmatoarele forme care sa conduca catre aripioara vortex in studiu

deocamdata.

Page 5: Raport Stiintific etapa3

5

Pentru a avea o baza de comparatie cu realitatea s-a incercat compararea rezultatelor

experimentale pentru o aripioara ondulata – avand caracteristicile de pas de 10 mm inaltime de 9.8

mm si grosime de 0.2 mm – cu modelarea numerica a schimbului termic.

Partea experimentala a fost reprezentata de racitorul de apa RA28789-0, iar testele au fost

realizate la RAAL. Simularea numerica s-a realizat utilizand solutia de simulare de la Autodesk prin

Autodesk CFD 360. Modelarea aripioarei a fost realizata folosind solutia CAD SolidWorks

folsindu-se modelul de poanson pentru realizarea acesteia.

Inainte de a incepe simularea a trebuit alocata o perioada de familiarizare cu softul, iar

aceasta s-a realizat cu ajutorul unor modele de test. In aceasta perioada s-au verificat diferitele

capabilitati ale solutiei software in prvinta exprotului de rezultate pentru prelucrarea ulterioara. S-au

studiat posibilitatile de simulare avand impuse diferite conditii de frontiera precum si metodele de

rezolvare puse la dispozitie de solutia CFD, cat si alte activitati de depanare a simularii in cazul in

care aceasta nu este convergenta.

In acest context au fost efectuate simulari initiale pentru a determina oportunitatea studiului

unei astfel de aripioare. Aceste rezultate pot fi consultate in fisierul Aripioara Vortex Sim initiale.pdf

atasat acestui raport, fisier ce prezinta metoda de rezolvare cât si rezultatele obtinute. S-a constatat o

potentiala crestere a schimbului termic cu aprox. 18% iar cresterea caderii de presiune cu 0.6%.

problemele intampinate la aceste simulari initiale au fost comparatia lor cu rezultatele experimentale,

aceasta comparatie aratand o diferenta mare intre rezultatele experimentale si cele numerice si

numarul destul de mare de noduri.

Pentru a reusi crearea unor simulari numerice comparabile cu rezultatele experimentate, s-a

inceput un studiu asupra problemelor ce pot sa apara intr-o analiza numerica. S-a inceput prin a

studia simularea 2D (in plan), rezultate ce se pot gasi in fisierul Aripioara Ondulata rezultate

numerice.pdf. tot in acest fisier se gasesc si referintele studiate si metoda folosita. Comparatia cu

rezultatele experimentale este destul de buna. Acum se desfasoara procesul de realizare a analizei

numerice 3D pentru aripioara ondulata la mai multe viteze de intrare.

Pentru simulari este modelat numai domeniul de curgere prin aripioara si este prezentat in

figurile de mai jos, unde am neglijat razele de curbura pentru a reduce la minim numarul de noduri

necesare simularii.

In continuare se urmareste realizarea de simulari pentru diferite valori ale parametrilor

importanti:

Unghiul vortexului cu orizontala

Pasul si numarul vortexurilor

Latimea vortexului

Inaltimea vortexului

Page 6: Raport Stiintific etapa3

6

Este necesar de remarcat nivelul de inregistrare a evenimentelor expozantului, doctorand in

domeniul schimbului termic, inregistrari intermediare solutiei finale.

Pe aceasta tema s-ar putea dezvolta si alte subiecte privind formele de repere, subiecte care se

vor concretize in materialele ce se vor gasi pe pagina de net a proiectului www.htraal.ro.

Simultan cu cercetarea formei de aripioare s-a trecut la proiectarea viitoarei “masinute” care

va produce acest reper – aripioara vortex, produs aproape finalizat prin autoutilare, tinand cont ca

RAAL este producator de astfel de instalatii, fiind si proprietarul brevetului de inventie pentru

masinuta care produce aripioare perforate – Brevet de inventie nr.122717/2009

Pentru cercetarea si proiectarea subansamblelor care vor genera aceasta geometrie s-au

importat subansamble pentru formarea unor aripioare paralele similare, ca apoi prin modificare,

redimensionare si reglare sa se abtina forma dorita.

Actualmente, dupa realizarea acestor “masinute”, si simularile effectuate pe net se poate

prezenta orientarea in realizarea SDV-isticei necesare, respectiv, s-a initiat un studiu privind

realizarea practica a acestui tip de aripioare, aripioara vortex prezentata mai jos.

Figura 1 Aripioara Vortex

Au fost realizate un numar de 6 poansoane cu diferite geometrii in vederea testarii

comportarii foliilor de Al la deformarea ceruta. Poansoanele si testele fiind realizate de catre

departamentul de SDV din cadrul RAAL. Testele au fost realizate atât pe folie de Al având starea

data de furnizor cât si pe folii de Al cu starea zero.

Ca urmare a acestor teste s-a generat dispozitivul de producere a acestor tipuri de aripioare,

urmand a se realiza cateva radiatoare in vederea determinarilor fizice in laboratorul de testare.

Dezvoltarea sistemului de racire destinat bateriilor electrice solide, autor Vlad Martian, a

demarat cu studiul modului de programare a controlerului Danfoss cu care va fi echipat chillerul

(schimbatorul) in dezvoltarea produsului. Informatiile existente in literatura universala fiind putine, si

Page 7: Raport Stiintific etapa3

7

datorita faptului ca fiecare producator de microcontrolere isi dezvolta propria varianta a mediului de

dezvoltare, care se bazeaza pe limbajul de programare C.

Este in studiu posibilitatile de inlocuire a acestui microcontroler Danfoss cu alte

microcontrolere specifice sistemelor refrigerante, de la alte companii ca Eliwell[1], Evco[2], etc.

Se afla in teste un soft, dezvoltat in RAAL,

Figura 2,pentru microcontrolerul Danfoss pentru testarea comunicarii componentelor si functionarea

acestora cu un consum minim de energie

Pentru simularea performantelor termice ale chillerului s-a studiat folosirea softului Kuli.

Problemele aparute in simularea chillerului s-au datorat in principal a doua cauze: imposibilitatea de

a simula modelele nestationare cu licenta actuala, si inexistenta unui soft de simulare a

vaporizatoarelor in contra curent, de tip RP (racitoare in placi).

Figura 2 a) Vederea electrica; b) Vederea logica Prima problema a putut fi rezolvata prin utilizarea unor metode de optimizare prezente in

softul Kuli si pentru care avem acces, Figura 3. Cea de a doua problema s-a rezolvat prin studierea

teoretica a determinarii performantelor schimbatoarelor de caldura in care apare

condensarea/vaporizarea agentului refrigerant si implementarea unui algoritm de calcul a acestora cu

ajutorul limbajului de programare Python si a librariei ACHP [3] creata pentru acesta.

Figura 3 Simularea in Kuli

Page 8: Raport Stiintific etapa3

8

Cu aceste doua probleme rezolvate s-a reusit simularea comportarii chillerului in diferite

conditii de temperatura a ambientului. Inca nu s-a ajuns la testarea chillerului, aceasta urmând sa aiba

loc la sfârsitul acestui an.

Pe baza experientei acumulate s-a inceput dezvoltarea si constructia unui nou chiller pentru

un client, acesta urmând sa echipeze un autobuz hibrid.

Studierea posibilitatii de imbunatatire a racitoarelor pe tuburi si lamele.

Principalele dezavantaje in constructia racitoarelor pe tuburi cu lamele, sunt date de faptul ca

tuburile folosite in constructia acestora au un diametru mare, raportat la posibilitatile de realizare a

tuburilor plate; micro canale in cazul condensatoarelor/vaporizatoarelor si a tuburilor sudate in cazul

racitoarelor de apa; cât si a materialului din care sunt construite aceste tuburi, Cu, ceea ce face

imposibila o brazare a tuburilor de lamelele construite din aluminiu, aceste tipuri de racitoare fiind

construite prin asamblarea mecanica a tuburilor si lamelelor.

Cele doua dezavantaje limiteaza mult coeficientul de convectie pe partea interioara, in

cazul tuburilor, si a transmiterii conductive a caldurii de la tub Figura 4 Tuburi si lamele din Al

la lamela din cauza contactului mecanic imperfect dintre tub si lamela.

Avantajul acestui tip constructiv este posibilitatea de automatizare a acestuia.

Pentru a putea folosii avantajul automatizarii al racitoarelor pe tuburi si lamele, dar si avantajele

oferite de constructia tuburilor sudate/micro canalelor si a brazarii: o conductivitate mult marita, si

un diametru hidraulic mai mic, pentru o creste a schimbului termic; s-a initiat un studiu in vederea

realizarii unor schimbatoare de caldura din Al, brazate pe metodologia de constructie a racitoarelor

pe tuburi si lamele din Cu&Al.

Un prim raport realizat pentru a estima cresterea productivitatii in cazul unor astfel de

racitoare ne-a aratat ca exista o posibilitate de a scadea timpul de montaj al unui racitor de la o medie

de 8 min/buc montat manual la 2.5 min/buc montat

automatizat.

Un alt avantaj potential este acela dat de lamele,

acestora putându-li-se imprima o varietate mare de forme,

Figură 6, ceea ce poate duce la o imbunatatire mai

accentuata a schimbului termic. In prezent fiind in

desfasurare un studiu, simulare de curgere si schimb termic,

realizat de catre Rus Alexandru in colaborare cu Martian

Vlad, pentru gasirea unor geometrii a lamelelor care sa aiba

o performanta comparabila cu aripioarele sparte (louvered),

sau chiar mai buna. Acest avantaj impreuna cu castigul pe

suprafata de schimb termic de aproximativ 30%.

Calculul a fost realizat luand latimea aripioarelor – care este

Figură 5 Tuburi și lamele din Al

Page 9: Raport Stiintific etapa3

9

egala cu latimea tuburilor – si latimea lamelelor –care au aceeasi latime cu latimea colectorilor,

aceasta latime fiind cu 6 mm mai mare in cazul lamelelor.

Ramanand in aceasta zona a elementelor principale ale unui schimbator de caldura, respective

turburatori - aripioare

3. Simularea conditiilor reale de exploatare

O alta mare problema si se pare cea mai laborioasa si costisitoare pentru firma o reprezinta

testarea complexa a produselor RAAL prin simularea conditiilor reale de exploatare, problema

ca urmare fireasca a tendintei mondiale de a scurta ciclul de la cercetarea-proiectarea produselor la

executia de serie prin completarea / inlocuirea testelor fizice cu simularea acestora folosind

tehnologie IT.

In aceasta zona este concentrata majoritatea fortei intelectuale din firma pentru atingerea

obiectivului principal – satisfacerea clientului. prin realizarea de produse dupa cerintele sale, la un

nivel tehnic ridicat si o eficienta economica remarcabila – pe scurt “produse high-tech”.

Deocamdata, formal activeaza numai Directia Tehnica cu toate functiunile sale: cercetare,

proiectare constructive, SDV-ri si tehnologica, laboratoare tehnice si de testari produse, atelier de

prototipuri si produse noi, unde practic se desfasoara majoritatea activitatilor de CDI din firma.

Totusi, nu ne putem opri aici, deoarece unele din aceste activitati sunt preluate de tehnologii

de la Sectiile productive, specialistii din zonele de aprovizionare (selectia clientilor dupa principii

tehnice si mod de colaborare), din sectorul de mentenanta privind realizarea parametrilor tehnologici

ceruti de proiectanti si nu in ultimul rand de operatorii de pe masinile si instalatiile tehnologice care

aplica si mai mult, colaboreaza la eficientizarea proceselor de fabricatie.

In sensul cercetarii produselor inca din stadiul proiectarii constructive, s-a dorit prin cererea de

finantare achizitionarea unui soft consacrat de simulare, estimat la o cheltuiala ce depasea cu mult

Figură 6 Geometrii ale lamelelor

Page 10: Raport Stiintific etapa3

10

150,000 euro, incluzand si mentenanta pentru 2 ani. Acest inconvenient (pretul) a facut sa fie mult

mai amanuntit cercetata piata ofertantilor de soft si astfel s-a ajuns la capabilitatile de simulare

virtuala a unuia dintre jucatori importanti de pe piata Softurilor de proiectare cu ajutorul

calculatorului (CAD) si anume Autodesk. Aceasta componenta este materializata in 2 subscriptii

anuale Autodesk Cloud prin Platforma software Autodesk SIM 360 PRO/Unlimited, subscriptii care

s-au prelungit si pentru anii urmatori. Prin aceste subscriptii se pot accesa resurse de simulare la

nivel industrial in domeniul interactiunii mecanice, a analizei structurale, a curgerilor din punctul de

vedere al schimburilor termice si nu in ultimul rand al vibratiilor. Astfel prin implemantarea

proiectului de fata se vor putea valida simularile din domeniul vibratiilor iar printr-un schimb activ

de informatie se va ajunge la realizarea unor modele de simulat aproape de realitate. In acest fel se

va putea diversifica si mai mult capacitatea de testare avand posibilitatea de a calibra simularea cu

element finit prin compararea cu rezultate practice.

In sustinerea acestei achizitii se poate veni cu argumente multiple, redate mai jos, (se pare ca

suntem prima firma care a facut aceasta achizitie):

Autodesk Simulation 360 include doua softuri de simulare si anume:

- Mechanical;

- CFD (fostul CFDesign de la Blue Ridge Numerics).

Printre caracteristicile importante prezente in soft se pot enumera:

- Integrarea cu orice program CAD (SolidWorks, Catia, ProEngineering, etc..). Importul

geometriei se realizeaza direct din programul CAD, iar in cazul in care se doreste realizarea unor

simulari pe diferite solutii permite inportarea lor automata, fiind defiinite diferite scenarii de simulare

pentru fiecare solutie in parte.

- Setarea simularii prin definirea tipului de material, a conditiilor de frontiera, si a

discretizarii (mesh-ului), toate se pot realiza prin interfata grafica sau prin automatizare, cu ajutorul

scripturilor, in cazul repetarii acestor operatii de mai multe ori.

De amintit este faptul ca softul contine o baza de date cu o multitudine de tipuri de materiale

predefinite. Pe langa materialele clasice, aer, apa, aluminiu, otel, etc. baza de date mai contine si

tipuri de materiale speciale cum ar fi:

a. Resistance simuleaza o regiune de rezistenta hidraulica, de exemplu o placa cu gauri prin

care curge un fluid;

b. Internal Fan / Pump simuleaza o regiune avand caracteristicile unu ventilator sau a unei

pompe;

c. Rotating regionion simuleaza o regiune rotativa;

d. Centrifugal Pump simuleaza o regiune avand caracteristicile unei pompe centrifugale;

e. Heat exchanger simuleaza o regiune, un volum care are caracteristicile unui schimbator

de caldura (prin definirea schimbului termic si caderii de presiune realizate de un

Page 11: Raport Stiintific etapa3

11

schimbator se pot simula schimbatoarele de caldura in diferite conditii si in diferite

medii).

Desigur lista mai include si alte tipuri de materiale, dar care prezinta un iteres scazut pentru

specificul nostru.

- Rularea simularii se realizeaza pe serverele Autodesk. Realizarea simularii in Cloud

(serverele Autodesk) prezinta urmatoarele avantaje majore:

- puterea de simulare este practic infinita;

- posibilitatea realizarii a mai multor simulari dificile in paralel (Simulation Job

Manager). Utilitarul prezinta rularile care au fost realizate cat si rularile care sunt in curs de executie.

Desigur nu exista o limitare la numarul de simulari realizate in paralel in functie de numarul

de licente cumparate. Avantajele acestui tip de rulare sunt faptul ca poti avea access 24h din 24h la

simularile ce se realizeaza cu conditia unei legaturi la Internet, si faptul ca se poate observa in timp

real evolutia fiecarei simulari in parte. Aceste simulari pot fi oprite oricand se constata o greseala.

- Procedurile de instalare implica instalarea clientului Autodesk Simulation 360 pe orice

calculator cu aces la internet, si logarea de pe acesta pe contul de pe servere.

- Postprocesarea. Uneltele de postprocesare includ, crearea de Plane de vizualizare a

distributiilor de viteze, presiuni, temperaturi. Calcularea unor valori medii pe acele plane, realizarea

de grafice de variatie a diferitelor marimi calculate. Salvarea rezultatelor sub forma tabelara pentru

prelucrarea lor ulterioara, etc. In cazul realizarii mai multor simulari pe diferite configuratii, sau la

diferite conditii de intrare (ex. Diferite viteze) se pot verifica rezultatele si gasi solutia optima

folosind Design Center si vizualizarea de grafice.

Prin cele doua achizitii se rezolva accesul la resursele AUTODESK SIMULATION 360

pentru toti cei ce activeaza in CDI din firma in locatiile din Bistrita si Prundu Birgaului.

In cadrul departementului Cercetare Dezvoltare se efectueaza simulari fluido-mecanice cu

scopul determinarii parametrilor de functionare a schimbatoarelor de caldura precum si determinarea

rezistentei mecanice a acestora

Simularile sunt efectuate la cererea diferitilor clienti. Aceste simulari se finalizeaza sub forma

unor rapoarte in care se trec atat datele necesare efectuarii analizei cerute cat si rezultatul analizei.

Achizitia modului experimental de achizitii date conform caietului de sarcini proiectat in

RAAL constituie o performanta deosebita ca dotare si mai ales ca realizarea de achizitii date din

exploatarea unui schimbator de caldura care trebuie inbunatatit sau preluarea parametrilor reali

pentru proiectarea unui schimbator.

In aceasta directive se poate exemplifica deplasarea unei echipe de specialist la Kiel –

Germania pentru masurarea pe teren a vibratiilor la racitoarele locomotivei Gravita 10, aplicatie

care a folosit majoritatea inventarului modulului de achizitii date, respectiv:

Page 12: Raport Stiintific etapa3

• Controller CRIO 9075 echipat

• 24 intrari de vibratii

• 24 biti rezolutie

• Alimentare la acumulator de 12 V

• Software Fastview

• Comunincare date prin ethernet la

cabina

In imaginile alaturate se prezinta aspect din timpul prelevarilor si determinarilor specific

tipurilor de solicitari analizate, astfel ca in final sa se inregistreze solicitarile reale in diferite faze ale

exploatarii masinii.

Conditiile de masurare au fost cerute de beneficiar si au respectat urmatoarele faze:

• Excitare cu ciocanul de impact

• Cu locomotiva in miscare accelerata si decelerata

Page 13: Raport Stiintific etapa3

13

• La trecere peste discontinuitati de sina

• La tamponare cu viteza redusa

• Cu locomotiva la viteza zero si motorul la diverse trepte de turatie

S-au determinat mai multe forme ale vibratiilor din exploatare, spre exemplificare va

prezentam forma de unda a vibratiilor la trecerea peste discontinuitatile de sina, valori si diagrame

care vor sta la baza determinarii ciclului de incercare in vederea simularii.

Acest exemplu este o mica parte a activitatii Departamentului de Cercetare RAAL SA,

activitati enuntate pe scurt in raportul prezentat la sfarsit de etapa, dintre care exemp[lificam numai

activitatile de CDI:

Activitati efectuate cu echipamentul de achizitie:

● determinarea frecventelor modale pentru doua tipuri de racitoare

● masurarea si determinarea regimului de functionare al unui grup de racitoare, montat pe

tractorul unei firme din Polonia. Testele s-au facut atat in regim static cat si in regim dinamic, in final

determinanduse performantele termice ale grupului in diferite regimuri de functionare ale tractorului.

● determinarea frecventelor proprii ale unui suport de sustinere.

Activitati efectuate cu ajutorul softului de simulare:

● verificarea suportului de sustinere a racitoarelor, la solicitari de vibratii aleatoare.

● analize comparative intre diferite dispozitive de prindere a racitoarelor, in urma carora au

fost alese solutii optime.

● simularea cu element finit pentru optimizarea guseelor unui anumit tip de colector, cu

scopul de a creste rezistenta si de a mari aria de curgere.

● analiza la stres termic si vibratii, in care stresul termic a fost determinat pe baza

temperaturilor preluate din analiza de curgere, iar stresul produs de vibratii pe baza unor solicitari

aleatoare. Aceasta simulare a fost materializata cu un raport.

Page 14: Raport Stiintific etapa3

14

De asemenea, tot in cadrul departamentului Cercetare Dezvoltare, cu ajutorul simularilor se

analizeaza solutii si materiale noi, in vederea optimizarii performantelor termice si hidraulice ale

schimbatoarelor de caldura (imbunatatirea solutilor constructive).

De remarcat (omis la rapoartele anterioare) este atelierul de dimensionare (thermo-design)

care are ca principala sarcina dimensionarea termica a schimbatoarelor si grupurilor comandate de

diferiti clienti cat si calcule termice in vederea proiectarii de produse noi si de modernizare cele din

productia curenta. Raportul dintre proiectele dimensionate pe latura cercetare (cca. 55/luna) si cele

pentru proiectare (cca. 201/luna) este de 27%, ceea ce denota o inclinare serioasa catre noutate (se

aproximeaza normala o pondere de 10%-15%).

Aceasta dimensionare termica precede dimensionarea constructiva, coopereaza la simularea

pe sisteme soft si verifica testele termodinamice efectuate in laboratorul de testare.

Mai trebuie de mentionat din raportarea statistica a atelierului de dimensionare ca

dimensionari termice se fac la aproximativ 46% din proiectele noi elaborate in Directia Tehnica.

O nota aparte o constitue activitatea de testare din cadrul firmei care se poate concentra prin

raportul de mai jos si contorizarea consumurilor inregistrate in acest an, activitate soldata cu raportul

de mai jos:

Raport de activitate Lab Teste: – perioada mai 2014 – noiembrie 2014 In cadrul laboratorul de testare se efectueaza teste termo - fluido - mecanice cu scopul

determinarii parametrilor de functionare ale schimbatoarelor de caldura precum si rezistenta termica,

mecanica, de mediu, vibratii, socuri, etc. a acestora. De asemenea in cadrul acestui laborator se

testeaza materiale si solutii noi privind optimizarea performantelor si imbunatatirea rezistentei

mecanice ale schimbatoarelor de caldura.

Determinarea parametrilor de functionare ale schimbatoarelor (schimb termic, caderi de

presiune pe fluidul cald/rece, etc) se realizeaza in cadrul a doua standurilor de schimb termic (tunele

de vant) avand fluide de lucru: apa 100%, ulei hydraulic VG46 pentru primul stand respectiv apa-

glycol 50%, ulei motor 10W40 si aer comprimat pentru al doilea stand iar determinarea rezistentei

mecanice ale schimbatoarelor de caldura se realizeaza pe urmatoarele standuri: stand presiune

pulsatorie, stand soc termic, stand presiune spargere.

De asemenea in cadrul laboratorului se efectueaza si testare privind curatenia interioara a

racitoarelor avand in cadrul laboratorului standul integrat HYDAC.

Mentionam ca capabilitatile standurilor permit testarea tuturor tipurilor constructive de

schimbatoare de caldura realizate in cadrul firmei: placi si bare, tuburi; shell-ui; contructie din

aluminiu sau otel inoxidabil, etc.

Laboratorul de testare poate efectua teste la cerere pentru diferiti terti (RAR Brasov, etc) si

poate emite raport de testare conform procedurilor interioare de lucru.

Page 15: Raport Stiintific etapa3

15

Nr. teste efectuate pt fiecare stand: Nr. crt standuri nr teste efectuate

1 stand presiune pulsatorie cu fluid lucru: ulei 10

2 stand presiune pulsatorie cu fluid lucru: aer comprimat 1

3 stand soc termic cu fluid lucru: apa 100% 5

4 stand soc termic cu fluid lucru: aer 1

5 stand presiune pulsatorie + soc termic 1

6 stand presiune spargere 262

7 stand curatenie interioara HYDAC FCU2110 0

8 stand schimb termic 1 29

9 stand schimb termic 2 28

Avand in vedere consumurile inregistrate prin contorizare si prin masurarea timpului necesar

testarilor cuptoarelor de brazare s-au estimate consumurile energetic lunare pentru lucrarile de testare

produse si functionarii cuptoarelor de brazare, estimari prezentate mai jos:

consum de energie

montaj contor UM

consum la

perioad

consum

lunar

cons med TOTAL

experimentari data 01.11.2014 contorizata mediu teste teste brazare

Energie electrica 03.02.2014 kwh 105,252 10 10,520 2,400 12,920 Apa 05.12.2013 mc 16,713 11 1,519 1,519 GPL 25.01.2014 mc 19,116 10 1,912 1,912 Azot mc 6,000 6,000

4. Stadiul tehnologiei de brazare a aluminiului

Actualizarea si inovarea tehnologiei de asamblare prin brazare a elementelor componente ale

schimbatoarelor de caldura reprezinta o preocupare continua, de la infiintarea firmei si pana in

prezent, fiind procesul tehnologic preponderent in fabricatie - toate produsele se brazeaza.

Indicatori propusi in proiect sunt:

= cresterea calitatii si a caracteristicilor mecanico-termice ale produselor brazate;

= reducerea costurilor procedeului;

= marirea randamentului brazarii;

= reducerea cheltuielilor cu mentenanta utilajelor.

Monitorizarea acestui proces se face de catre Laboratorul tehnic prin expertiza obtinuta

dealungul anilor de experimentari si documentare in domeniu, pe o plaja impresionanta de la

brazarea aluminiului in bai de saruri pana la brazarea inoxului si mai nou a aluminiului in vid.

In prezent tot legat de materiale long-life exista preocupari pentru asimilarea unor materiale

multiplacate cu 5 straturi (Multiclad) in colaborare cu firma Sapa Finspang Suedia. Acest material

Page 16: Raport Stiintific etapa3

16

este format din 5 straturi: 1 strat constituie materialul de baza, 2 straturi constituie interlayerele de o

parte si de alta a materialului de baza iar alte 2 straturi reprezinta materialul de aport. Materialul mai

sus mentionat a fost dezvoltat pentru rezistenta la coroziune marita.

Ca urmare a cresterii diversitatii schimbatoarelor de caldura din aluminiu fabricate in RAAL

respectiv a mediilor in care acestea functioneaza a aparut necesitatea testarii acestora in ceea ce

priveste rezistenta la coroziune. Camera de ceata salina achizitionata serveste la testerea materialelor,

sistemelor de materiale din componenta schimbatoarelor de caldura respectiv tehnologiilor de

protectie a suprafetelor. In urma testelor efectuate cu ajutorul acestui echipament pot fi asimilate si

introduse in fabricatie materialele din aluminiu noi, dezvoltate in domeniul schimbatoarelor de

caldura precum si tehnologiile noi (ex. cataforeza) de tratamente de suprafata.

Aceasta ultima tehnologie de protectie a suprafetelor mareste durata de viata a produselor din

aluminiu, ceea ce a determinat RAAL sa pregateasca o investitie majora in aceasta directive.

Pentru testarea rezistentei la coroziune a materialelor, schimbatoarelor de caldura, protectiilor

prin vopsire, in cadrul RAAL s-a asimilat un cabinet de testare la coroziune. Cu ajutorul acestuia se

pot face teste de coroziune conform standardelor internationale in vigoare (SR ISO 9227, SWAAT -

685, ASTM B117, etc.). Conform procesului de fabricatie a schimbatoarelor de caldura, in urma

procesului de brazare, schimbatoarele de caldura prezinta flux rezidual, flux care in anumite conditii

poate fi un impediment in anumite aplicatii. Din acest motiv in RAAL s-a executat o instalatie de

curatare interioara a schimbatoarelor de caldura. In vederea testarii eficientei acestei instalatii s-au

facut teste conform raportului de laborator anexat in pagina web a proiectului www.htraal.ro.

Ramanand in domeniul curateniei interioare a produselor fabricate in RAAL, putem remarca

conditiile pe care le cer unii clienti privind numarul de particole solide detectabile in interiorul unui

produs, respective minim 50 de particole cu dimensiunea maxima de 150 microni intr-un produs sau

maxim 10 particole cu dimensiuni intre 400-500 microni in interiorul unui produs! Aceste conditii,

frecvent intalnite in cerintele unor importanti clienti a determinat firma sa achizitioneze o instalatie

specifica care sa numere particolele solide detectate in urma spalarii interioare a unui produs, stand

curatenie interioara HYDAC FCU2110.

In acest context, s-a derularea achizitiei instalatiei de numarare automata a acestor particole

pe un microscop adecvat, achizitionat printr-un program de finantare de minimis al Guvernului

Romaniei, iar prin acest proiect - HTRAAL – s-a completat cu instalatia de numarare automata si

caracterizarea particolelor solide filtrate in urma spalarilor interioare ale unui produs.

In perioda 01.05.2014 si 01.11.2014 s-au efectuat lucrari de modernizare cu scopul

imbunatatirii calitatitii produselor oferite de SC RAAL SA. Brazarea fiind unul dintre procesele

esentiale in producerea de schimbatoare de caldura aceasta necesita o atentie sporita si o

monitorizare continuua astfel incat rezultatul sa fie de cea mai buna calitate. Asa ca pentru obtinerea

unui control mai bun asupra tehnologiei de brazare au fost necesare lucrari de modernizare. Aceste

Page 17: Raport Stiintific etapa3

17

lucrari au generat schimbari pozitive ce au trebuit analizate si gestionate in cel mai bun mod astfel

incat rezultatele sa fie vizibile atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ.

Liniile de brazare asupra carora s-au efectuat aceste lucrari sunt:

- Cuptorul de brazare Sellacan Orizontal Linia Auto din locatia Prundul Bargaului.

Asupra acestei linii de brazare lucrarile de mentenanta si de imbunatatire au constat in:

- curatarea cuptorului si verificarea integritatii muflei

- inlocuirea termocuplelor si a regulatoarelor de temperatura cu scopul de a asigura un regim

termic stabil pe o durata extinsa de timp

- indicator de presiune si debit, ambele fiind conectate la computer, datele putand fi stocate si

monitorizate online. Deasemenea existai un sistem de alarma ce avertizeaza devierea de la parametrii

prestabiliti de catre Laboratorul de Cercetare si Dezvoltare Procese prin instructiunea de lucru.

Dupa finalizarea acestor lucrari pentru evaluarea rezultatelor cuptorul a necesitat o revalidare,

aceasta presupunand masuratori de temperatura, analiza produselor brazate prin teste specifice:

aspect vizual, etanseitate, paralelism, rezistenta, spargere etc.

Stabilirea regimurilor de brazare, mai exact a temperaturilor setate pe diferite zone a

cuptorului de brazare si a cuptorului de uscare s-au determinat experimental prin masuratori

efectuate cu ajutorul Data-Logger-ului Phoenix TM.

Masuratorile s-au facut pe clase/familii de produse iar regimurile de temperatura astfel

stabilite se vor gasi in instructiunea de lucru. Raportul nr. 166/08.08.2014 descrie intreg procesul de

validare pentru unul din produsele brazate pe aceasta linie. Celelalte au fost tratate in acelasi mod, in

final obtinandu-se regimurile optime de brazare.

Numarul de masuratori: 10

Timp alocat unei masuratori (montare Data Logger / masuratoare / descarcare date /

interpretare date / aplicare actiuni corective): 5 ore.

Monitorizarea s-a efectuat prin colaborarea continua cu personalul specializat in desfasurarea

procesului de brazare.

- Cuptoarele de brazare verticale Pyrocon aferente halei de productie H4 Prundul Bargaului

Aceste cuptoare au fost dotate cu analizor de oxigen pentru a oferii informatii in ceea ce

priveste calitatea atmosferei din interiorul cuptorului pe parcursul tuturor etapelor de brazare. Asfel

se poate optimiza consumul de azot, debitele de lucru fiind reglate si specificate in instructiunea de

lucru aplicabila.

Celelalte cuptoare care nu sunt prevazute cu un astfel de sistem de masura a nivelului de

oxigen urmeaza sa fie dotate din aceleasi motive amintite mai sus.

Laboratorul a desfasurat activitati de cercetare in ceea ce priveste gradul de curatenie a

produselor livrate, acestea concretizandu-se prin constructia unei instalatii de curatenie interioara,

aceasta realizandu-se cu ajutorul unei ape de inalta puritate obtinuta prin procesul de osmoza inversa,

Page 18: Raport Stiintific etapa3

18

apa ce are urmatoarele caracteristici: duritate<1 grade germane, contuctivitate<30μS. In data de

08.10.2014 s-a pus in functiune o instalatie noua de osmoza inversa cu o capacitate mare, ce poate

deservi consumul necesar desfasurarii activitatilor specifice procesului de spalare, limpezire.

Gradul de curatenie a produselor spalate este evaluat printr-o metoda agreeata de clientii

RAAL, metoda gravimetrica. Lichidul rezultat in urma testului este analizat in cadrul Laboratorului

de Cercetare si Dezvoltare Procese folosind aparatura din dotare, respectiv: etuva pentru uscare /

pregatire hartii de filtru, balanta analitica de mare precizie (etalonata la zi), sistem de filtrare cu vid si

microscopul elecronic. Microscopul este prevazut cu un software specific prin care datele sunt

stocate si procesate de calculator. In urma analizei numarul, tipul si dimensiunea particulelor poate fi

deteminata acestea putand fi impartite pe clase in functie de standardul specificat de client.

Rezultatul acestei evaluari a gradului de curatenie a produselor livrate este inclus in rapoarte

elaborate de catre personalul Laboratorului. Durata unei asemenea analize este de 6 ore, timp ce

insumeaza pregatirea hartiilor de filtru, cantarirea, filtrarea, analiza microscopica si elaborarea

raportului. (Vezi Raport de Laborator nr. 170 / 03.09.2014 )

Fenomenul de coroziune a schimbatoarelor de caldura poate fi studiat cu ajutorul Camerei

de Ceata Salina unde se poate simula intr-un mod accelerat comportamentul acestora in medii

corozive( ex. Mediu marin). Aceste teste se efectueaza conform anumitor standarde (ex ASTM B117

etc.), iar evolutia fenomenului de coroziune cat si efectele asupra functionalitatii produselor testate

este monitorizat si evaluat de catre Laboratorul CDP, rezultatele fiind consemnate in fise de

observatie conform unor proceduri specifice stabilite prin instructiune. Durata durata unui test cat si

conditiile de testare sunt specificate in standardul agreeat de client( ex 1000 h). Aceasta instalatie

necesita in permanenta o monitorizare atenta din partea personalului pentru asigurarea parametriilor

specificati in standarde, astfel obtinandu-se rezultate din care se pot trage conluzii obiective. (Vezi

Raport de Laborator nr. 131/23.06.2014 )

Pentru obtinerea de schimbatoare de caldura cu o duratata de viata mai mare si o rezistenta la

conditii de presiune si temperatuara, Laboratorul de Cercetare si Dezvoltare Procese testeaza

materiale noi. Mentionam urmatoarele exemple de materiale ce se afla in proces de evaluare:

Trilium (SAPA) - materialul de aport este un compozit format din aliajul din aluminiu EN

AW 4045 si flux necoroziv. Efectul de imbunatatire este acela ca etapa de fluxare nu va mai fi

necesara, fapt ce scurteaza timpul de productie influientand pozitiv randamentul.

Multiclad (SAPA)- tabla este formata din cinci randuri de aliaje din aluminu:

-2x material de aport

-2x material “bariera” anticoroziune

-1x material de baza

Materialul “bariera” anticoroziune are un rol de “sacrificiu”, adica intr-un mediu coroziv

pentru aluminiu acest material dezvolta o forma de coroziune intergranulara cu mod de propagare pe

Page 19: Raport Stiintific etapa3

19

orizontala in trepte (“blistering”), fapt ce duce la prelungirea duratei de viata a schimbatoarelor de

caldura, peretii despartitori nefiind strapunsi pe grosima lor de factorii ce determina aparitia

coroziunii sub diferitele ei forme.

Brazarea fara flux in atmosfera controlata de azot este in proces de evaluare/analiza fara

rezultate concludente pana in momentul de fata pentru schimbatoarele de caldura din aliaje de

aluminiu.

Brazarea in vid- in cadrul SC RAAL SA este utilizata o metoda de brazare fara flux iar

materialele de baza utilizate sunt din inox, iar materialele de aport sunt cuprul si nichelul atat sub

forma de placate cat si sub forma de folii si paste.

Informatii de natura statistica in ceea ce priveste activitatea Laboratorlui de Cercetare si

Dezvoltare Procese, putem mentiona ca in perioada 01.05.2014-01.10.2014 s-au efectuat un numar

de rapoarte, dupa cum urmeaza:

- 19 rapoarte de evaluare a gradului de cuaratenie interioara;

- 5 rapoarte de testare a schimbatoarelor de caldura in mediu de ceata salina;

- 39 rapoarte de rezolvare a neconformitatilor interne/externe;

- 20 rapoarte ce fac referire la teste si verificari dimensionale repere din productia de

schimbatoare de caldura;

- 13 rapoarte de certificare procese(brazare si sudobrazare).

Publicatii realizate

In activitatea de CDI din firma s-a reusit participarea la cateva evenimente de comunicari

stiintifice, ocazii cu care s-au prezentat lucrari ale colegilor, soldate cu publicari ale lucrarilor

prezentate in reviste indexate international, si anume:

= 3 articole la conferinta ACME 2014[4] si publicarea acestora intr-o revista stiintifica de

circulatie internationala cu indexare ISI, SCOPUS, Applied Mechanics and Materials [5], Vol. 659:

[1] S. Albetel, V. Martian, and M. Nagi, “Straight Section Influence on Thermal and

Hydraulic Performances for a Wavy Air Fin in a Compact Heat Exchanger,” Appl. Mech. Mater.,

vol. 659, pp. 283–288, Oct. 2014.

[2] V. Martian, S. Albetel, and M. Nagi, “Numerical Study of Corrugation Amplitude

Influence of a Wavy Fin in Overall Performance of a Compact Heat Exchanger,” Appl. Mech.

Mater., vol. 659, no. l, pp. 405–410, Oct. 2014.

[3] A. Rus, V. Martian, and M. Nagi, “Study of Height Influence of Heat Exchanger Tanks

on Overall Pressure Drop,” Appl. Mech. Mater., vol. 659, pp. 446–449, Oct. 2014.

Conferinta ACME 2014 publicat in Applied Mechanics and Materials indexata ISI, SCOPUS, etc

[4] G. Cocian and C. Popa, “Experimental Studies for Reducing Flux Consumptions in

Atmospheric Controlled Brazing of Aluminum Alloys,” Appl. Mech. Mater., vol. 659, pp. 69–74,

Oct. 2014.

Page 20: Raport Stiintific etapa3

20

= 2 articole la: 2014 International Conference on Production Research – Africa, Europe and

Middle East and the 3rd International Conference on Quality and Innovation in Engineering and

Management:

[5] G. Cocian, C. Popa, EXPERIMENTAL STUDIES REGARDING BINDER’S

INFLUENCE ON ALUMINUM ALLOYS IN CONTROLLED ATMOSPHERE BRAZING ,

http://www.icpr-eame.com/publishing.html. Lucrarea urmeaza sa fie publicata in revistele de la

adresa respective, care sunt indexate ISI (Thomson Reuters).

In rezumat, se poate spune ca RAAL este in continua dezvoltare, activitatile de CDI devenind

necesare si chiar obligatoriu de a fi evidentiate si inregistrate dupa norme si proceduri specifice

profilului de fabricarie propriu si mai ales dupa domeniile pentru care sunt destinate schimbatoarele

de caldura purtand aceasta marca.

Amploarea acestor activitati, suprapuse peste o perioada relative scurta, a determinat si o

decalare in desfasurarea unui workshop (masa rotunda) pentru proiect, eveniment amanat pentru 30

aprilie 2015 si care va enumera/valida realizarile proiectului si mai ales discutii si idei de viitor.

Speram ca acest inceput sa fie de bun augur pentru tinerii specialisti, viitori cercetatori,

deoarece firma doreste sa coboare cercetarea din centrele universitare si academice in mijlocul

operatorilor care activieaza nemijlocit in fabricatia de schimbatoare de caldura, astfel incat produsele

RAAL sa atinga un inalt nivel tehnic – high-tech, conditie minimala de concurenta pe piata externa.

Tot in directia diseminarii rezultatelor se poate releva dezvoltarea pe net a domeniului

www.htraal.ro care doreste sa devina platforma de prezentare a activitatilor de CDI din firma si de

ce nu, un centru de intalnire a celor din industria componentelor auto.

In sfarsit, dorim sa mentionam si performantele RAAL in domeniul protejarii proprietatii

intelectuale prin depunerea de cereri de protectie la OSIM si obtinerea de brevete pentru noutatile

documentate prin acestea. Se poate anunta ca s-a eliberat Certificatul pentru Modelul de Utilitate

inregistrat cu numarul RO 2013 00020, “Capcana gravitationala de condens utilizata in cadrul

uscatoarelor de aer comprimat cu separator de condens incorporate”, data de depozit 30.05.2013,

inventatori Ilies Paul-Adrian, Martian Vlad, Legian Alexandru, Cocian Grigore. De mentionat ca

aceasta cerere a fost raportata in etapa 2 a prezentului proiect – HTRAAL.

Concluzii:

Au fost realizate studii teoretice privind domeniile de interes general din cadrul acestui

proiect – turburatori/aripioare – simulare/testare – brazare in conformitate cu produsele RAAL.

S-a studiat dotarea laboratoarelor de cercetare si s-au achizitionat urmatoarele echipamente si

servicii performante care sa duca la creearea de plus-valoare atat in rezultate de cercetare cat si in

imaginea firmei:

Page 21: Raport Stiintific etapa3

21

Dispozitiv de masurare a amestecului de oxigen in amestecuri gazoase – in valoare de

21.204 lei inclusiv;

2 subscriptii pe 2 ani la serviciul iCloud Autodesk 360 SIM in valoare de 202,660 lei;

Realizare model masinuta format aripioare Vortex in valoare de 218.460 lei.

Rezultatele obtinute in etapa III / 2014 au valoare teoretica si experimentala pentru a fi

folosite ca baza stiintifica in etapele urmatoare ale proiectului.

Bistrita, 30.10.2014

Director de proiect

Dr. Ing. Manea Ionel