RAPORTUL PRIVIND CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ .„Gestiunea financiara a institutiilor publice”

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RAPORTUL PRIVIND CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ .„Gestiunea financiara a institutiilor publice”

 • 1

  UNIVERSITATEA SPIRU HARET

  FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI FINANŢE

  CÂMPULUNG MUSCEL

  RAPORTUL PRIVIND CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

  PENTRU ANUL 2008

  Introducere

  a. Facultatea de Contabilitate şi Finanţe din Câmpulung Muscel a

  desfăşurat în anul 2008 o activitate de cercetare ştiinţifică superioară

  aceleiaşi perioade a anului 2007. Această apreciere se bazează pe faptul

  că în anul 2008 există 2 contracte de cercetare derulate prin Centrul de

  cercetare al Facultatii de Contabilitate si Finante din Campulung

  Muscel si 5 contracte de cercetare individuale, faţă de un contract de

  cercetare în anul 2007. Cele două contracte de cercetare sunt :

  contractul nr.465/15.02.2008 cu firma SC MAICOM GRUP SRL

  intitulat „Raport de evaluare a societăţii comerciale” în valoare de

  11.000 lei şi contractul nr. 1375/3.06.2008 cu SC SEPTEMBRIE

  CONSULTING SRL intitulat „Analize diagnostic complexe a societăţii

  comerciale” în valoare de 20.000 lei. Cele două contracte se găsesc la

  decanat în „ Dosarul de cercetare 2008”. Contractele de cercetare

  individuale apartin domnului prof.univ.dr. Nica Dumitru si se gasesc in

  dosarul de „Activitate de cercetare cadre didactice 2008”. Facultatea de

  Contabilitate si Finanţe din Câmpulung Muscel a organizat în luna mai

 • 2

  2008 sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice „ Finanţarea

  firmei în contextul integrării României în structurile economice

  europene”. Cadrele didactice de la Facultatea de Contabilitate şi

  Finanţe din Câmpulung Muscel au publicat in anul 2008 un număr de 6

  cărţi de specialitate: 2 de analiză, o carte de management resurse şi 4

  cărţi de informatică. De asemenea au fost publicate 2 cursuri:

  „Managementul resurselor umane”- autor Laurentia Avram si

  „Gestiunea financiara a institutiilor publice” – autor Nica Dumitru (

  coautor). Numărul de articole ale cadrelor didactice ale facultăţii

  publicate in reviste cotate CNCSIS sunt in număr de 59 din care 5

  articole in reviste cotate B+, 17 articole in reviste cotate B, 23 articole

  in reviste cotate C, 6 articole in reviste cotate D, 1 articol in revista cotat

  ISI,1 articol în revistă indexată BDI si 6 articole in alte reviste cu cotate

  CNCSIS. Detalii se găsesc în dosarul „Activitate de cercetare cadre

  didactice 2008”.

  b. În anul 2008 la Facultatea de Contabilitate şi Finanţe a fost înfiinţat un

  Centru de cercetare, acreditat de către Universitatea Spiru Haret.

  Facultatea de Contabilitate şi Finanţe din Câmpulung Muscel dispune

  de un Regulament de functionare al Centrului de cercetare si un Plan

  de cercetare ştiinţifică 2008-2009. Aceste documente se găsesc pe site-ul

  facultăţii.

  c. Pe site-ul Universitatii Spiru Haret la Facultatea de Contabilitate si

  Finante din Campulung Muscel a fost creata pagina de Internet a

  cercetarii stiintifice care este periodic actualizata.

  d. Facultatea de Contabilitate şi Finanţe din Câmpulung Muscel a

  valorificat lucrările prezentate în cadrul sesiunii organizate în Analele

  Universităţii Spiru Haret, Seria Economie, volumul II, nr.8, 2008.

  e. Toate cadrele didactice s-au remarcat în activitatea de cercetare

  ştiinţifică, în anul 2008 . Acestea s-au evidenţiat prin participarea la

  sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale, prin publicarea de articole

  în reviste cotate CNCSIS, prin publicarea de cărţi si cursuri de

  specialitate. Toate acestea sunt susţinute de autoevaluările făcute de

 • 3

  cadrele didactice , precum şi anexele care se regăsesc în dosarul

  „Activitatea de cercetare cadre didactice 2008”.

  f. În cadrul pregatirii programului de studii de masterat „ Contabilitatea

  armonizată şi managementul afacerilor” s-au remarcat o serie de

  masteranzi, prin temele de cercetare finalizate şi lucrările de disertaţie,

  susţinute în martie 2008, in fata comisiei de dizertatie:

  - Brăguţă Remus Veniamin – Dezvoltarea Turismului în zona

  Muscel- studiu de caz Lereşti;

  - Crăciun ( Oprea) Elena Nicoleta – Resursa umană factor

  primordial şi esenţial în dezvoltarea durabila;

  - Duţescu ( Mogoşan) Marinela - Managementul integrat al

  deşeurilor – componentă a dezvoltării durabile;

  - Negru ( Şulca ) Roxana Daniela – Protecţia mediului şi

  dezvoltarea durabilă, priorităţi planetare ale secolului XXI;

  - Ştefăniţă ( Duţan) Mihaela – Turismul rural şi Dezvoltarea

  Durabilă.

  g. Toate cadrele didactice ale facultăţii au desfăşurat activitate de

  cercetare ştiinţifică, prin implicarea acestora în cele două contracte de

  cercetare. În Dosarul de cercetare 2008 se găsesc cele două contracte de

  cercetare în care, la punctul F al contractelor sunt enumerate

  persoanele care alcătuiesc echipele de cercetare: Iosefina Moroşan,

  Nica Dumitru, Ciotei Constantin, Daniel Mareş, Odi Mihaela Zărnescu,

  Viorina Bragă, Robert Dragomir, Daliana Tascovici, Adina Tofan, Alin

  Ciotei, Eliza Isbăşoiu, Laurenţia Avram, Carmen Boloşteanu.

  h. Pentru anului 2009 Facultatea de Contabilitate şi Finanţe din

  Câmpulung Muscel îşi propune să finalizeze cu firme din zonă (

  Centrul de Afaceri din Câmpulung Muscel) contracte de cercetare, pe

  următoarele teme propuse Departamentului de Management a

  Cercetării Ştiinţifice:

  - Evaluarea oportunităţilor de finanţare externe a firmelor în zona

  Muscel;

  - Posibilitati de finantare a turismului in zona Muscel;

  - Parteneriat de finantare banci comerciale – firme in zona Muscel;

 • 4

  - Managementul documentelor si realizarea arhivelor electronice;

  - Aparitia si dezvoltarea noii culturi de inter-relationare intre

  agentii economici prin solutii tip e-commerce si e-business;

  - Cultura calitatii in invatamantul superior si cercetarea stiintifica.

  Capitolul A Personal angrenat în cercetarea ştiinţifică

  In anul 2008 numarul de cadre didactice , angajate cu carte de munca la

  USH sunt 13, iar in anul 2007 au fost 11 cadre didactice.Toate cele 13 cadre

  didactice au desfasurat activitate de cercetare stiintifica prin cele doua

  contracte de cercetare .

  Seful de catedra al facultăţii de Contabilitate şi Finanţe, prof.univ.dr.

  Nica Dumitru, a realizat aprecierea cadrelor didactice, conform

  metodologiei de evaluare a cadrelor didactice din Manualul Calităţii

  învăţământului şi cercetării ştiinţifice. Astfel toate cadrele didactice au fost

  apreciate cu calificativul forte bine. La decanatul facultăţii, în dosarul

  „Activitatea de cercetare cadre didactice 2008”, se găsesc fişele de

  autoevaluare a cadrelor didactice si fisele de evaluare facute de seful de

  catedra. Activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice ale Facultăţii de

  Contabilitate se prezintă astfel:

  - Prof.univ.dr.Iosefina Moroşan –decanul Facultăţii de Contabilitate şi

  Finanţe din Câmpulung Muscel a publicat 2 cărţi apărute la Editura Fundaţiei

  România de Mâine: „Analiză economico-financiară” şi „Analiză economico-

  financiară. Probleme rezolvate”. A participat la sesiunea de comunicări

  organizată de Facultatea de Contabilitate şi Finanţe cu 2 articole, care au fost

  publicate in Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Economie, Vol II, nr. 8,

  2008.

  - Prof.univ.dr. Nica Dumitru- seful de catedra la Facultatea de Contabilitate

  si Finante din Campulung Muscel a publicat in anul 2008 un curs de specialitate

  intitulat „Gestiunea financiara a institutiilor publice” . A participat ca membru

  in colectivul de cercetare al Facultatii de Contabilitate si Finante Campulung

  Muscel la derularea a doua contracte de cercetare si a fost director de proiect in

  cadrul a 5 contracte de cercetare individuala. A participat la sesiunea de

 • 5

  comunicari organizata de Facultatea de Contabilitate si Finante din Campulung

  Muscel, la cea organizata de Facultatea de Finante si Banci Bucuresti si

  respectiv la Universitatea Nationala de Aparare Carol I Bucuresti.

  - Prof. univ. dr. Mareş Daniel are 20 articole publicate, din care 15

  articole in reviste de specialitate cotate CNCSIS ( 4 articole cotate B+, 5

  articole cotate B, 6 articole cotate C). In anul 2008 a publicat 3 cărţi în edituri

  recunoscute CNCSIS ( ”Informatică generală” apărută la Editura Fundaţiei

  România de Mâine, „Fundamentele informaticii” Editura Fundaţiei România de

  Măine şi „Documente si evidenţe în format electronic „ Editura Tribuna

  Economica). A participat la sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi

  internaţionale ca: Universitatea de Ştiinţe Economice- Oradea, Universitatea

  Lucian Blaga- Sibiu, Universitatea Tibiscus- Timişoara, Universitatea