Rph Thn 3 - Kumpulan 3 - Pakaian Pilihanku

 • View
  237

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Rph Thn 3 - Kumpulan 3 - Pakaian Pilihanku

 • 8/12/2019 Rph Thn 3 - Kumpulan 3 - Pakaian Pilihanku

  1/14

  TERUSKAN

 • 8/12/2019 Rph Thn 3 - Kumpulan 3 - Pakaian Pilihanku

  2/14

  PIM 3107 AKHLAK

  FAKHARUDDIN BIN ZAKARIAZANARIAH BINTI MAD LIAS

  NORAZIZAN BINTI MOHAMMAD JUDINAIMAH YUSRA BINTI ABU BAKAR

  JAMALIAH BINTI HASSAN @ YAHYA

  HAZMAH BINTI SIDEK

  KUMPULAN 3

  PENSYARAH USTAZ MOHD MUHSINUL NIZAM

  FAKHARUDDIN ZANARIAH

  HAZMAH

  JAMALIAH

  NAIMAH YUSRA

  NORAZIZAN

  TERUSKAN

 • 8/12/2019 Rph Thn 3 - Kumpulan 3 - Pakaian Pilihanku

  3/14

  RANCANGAN PENG AJARAN HARIAN TAHUN 3 MINGGU 10 ( 11-15 MAC )

  MATAPELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM (AKHLAK) TAHUN : 3 BAIDURI

  STANDRAD KANDUNGAN 6.2 MEMAHAMI DAN MENGAMALKAN ADAB

  BERPAKAIANSTANDRAD PEMBELAJARAN 6.2.1 MENYATAKAN HUKUM MENUTUP AURAT

  6.2.2 MENYATAKAN ADAB BERPAKAIAN6.2.3 MENERANGKAN HAD AURAT LELAKI DANPEREMPUAN6.2.4 MENJELASKAN CIRI-CIRI BERPAKAIAN MENURUTISLAM

  OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. MURID DAPAT MENYATAKAN HUKUM MENUTUPAURAT

  2. MURID DAPAT MENYATAKAN 3 ADAB BERPAKAIAN3. MURID DAPAT MENERANGKAN HAD AURAT LELAKI

  DAN PEREMPUAN4. MURID DAPAT MENJELASKAN CIRI-CIRI BERPAKAIAN

  MENURUT ISLAM

  MASA : 8.35 HARI : RABU TARIKH : 11 MAC 2013 BIL.MURID : 15 ORANG

  TERUSKAN

 • 8/12/2019 Rph Thn 3 - Kumpulan 3 - Pakaian Pilihanku

  4/14

 • 8/12/2019 Rph Thn 3 - Kumpulan 3 - Pakaian Pilihanku

  5/14

  langkah Isi kandungan Aktiviti catatan

  Pend

  ahulu

  an

  Bacaan doa

  Aku bersaks i bahawa t i adatuhan yang d i sembahmelainkan al lahdan aku bersaks i bahawanab i muhamm ad i tu ada lahpesuru h al lah

  1. Guru meminta seorang muridmembaca doa dan shahadah,kemudian diikuti oleh rakan kelas

  LCD

  Gambar

  Pemerhatian

  Penerangan

  TERUSKAN

 • 8/12/2019 Rph Thn 3 - Kumpulan 3 - Pakaian Pilihanku

  6/14

 • 8/12/2019 Rph Thn 3 - Kumpulan 3 - Pakaian Pilihanku

  7/14

  langkah Isi kandungan Aktiviti catatan

  1 M e n

  j a n a

  i d e a

  1 Guru menayangkan gambardan carta tentang hukum

  menutup aurat melalui LCD2 Murid melihat gambar dancarta melalui LCD3 Guru meminta muridmembaca4 Murid membaca secara kelas

  dan individu5 Guru menerangkan hukummenutup dan mendedahkanaurat6 Murid mendengarpenerangan guru dengan teliti

  LCD

  Gambar

  Pemerhatian

  Penerangan

  MenutupAurat

  Wajib

  Mendedahkan aurat

  Haram

  HUKUM

  TERUSKAN

 • 8/12/2019 Rph Thn 3 - Kumpulan 3 - Pakaian Pilihanku

  8/14

  LANGKAH ISI KANDUNGAN AKTIVITI CATATAN

  LANGKAH2

  Mendahulukananggota kananketika

  berpakaian

  Anggota kirisebelummembukapakaian

  Menutup aurat

  Guru meminta murid membaca adab-adab berpakaian yang dipaparkan secarakelas.

  Murid membaca adab-adab berpakaianyang dipaparkan secara kelas.Guru menerangkan satu persatu adab

  berpakaian.Murid mendengar penerangan guru

  dengan teliti.Guru minta seorang murid membaca dan

  murid lain mengikut secara kelas.Seorang murid membaca dan murid lain

  mengikut secara kelas.Guru bertanya kepada murid secara

  rawak mengenai adab berpakaian.Murid menjawab soalan guru tentang

  adab berpakaian.

  TERUSKAN

 • 8/12/2019 Rph Thn 3 - Kumpulan 3 - Pakaian Pilihanku

  9/14

 • 8/12/2019 Rph Thn 3 - Kumpulan 3 - Pakaian Pilihanku

  10/14

  Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran Catatan

  Langkah 4

  Ciri Ciri Berpakaian

  *Menutup Aurat*Sederhana tidak terlaluberlebihan dan membazir*Pakaian hendaklah bersih darikekotoran*Warna yang sesuai dan selesa

  - Guru menunjukkan gambardihadapan kelas.- Berdasarkan gambar tersebutguru bersoal jawap dengan murid.

  - Guru memaparkan cartadihadapan kelas.- Guru membaca isi pelajaranberdasarkan carta.- Murid diminta mengikut gurumembaca isi pelajaran.Guru meminta murid membacasecara kelas, kumpulan dan

  individu.- Guru memberi penerangan.- Murid diminta mengklafisikasikancirri-ciri pakaian yang menutupaurat dan pakaian yangbertentangan dengan syarakdihadapan kelas.- Murid dipilih secara rawak.Guru member peneguhan kepadamurid yang betul.

  Kaedah-SoaljawabPenerangan

  KBKK-Menjana ideaMengklasifikasi Alat-

  Gambar Carta

  Nilai--Berani mencuba-Taat perintah Allah

  TERUSKAN

 • 8/12/2019 Rph Thn 3 - Kumpulan 3 - Pakaian Pilihanku

  11/14

  LANGKAH ISI KANDUNGAN AKTIVITI CATATAN

  PENILAIAN -PENUTUP

  Gurubersoaljawabdengan murid:

  1. Apakah hukummenutup aurat?2. Sebutkan adab-adab berpakaian3. Nyatakan had

  aurat perempuandan lelaki?4. Jelaskan ciri-ciriberpakaian.

  Murid menjawab soalan yang diberikanoleh guruGuru mengedarkan lembaran kerja

  sebagai latihan pengukuhanMurid dipastikan menerima lembaran

  tersebut

  Lembaran

  dilampirkan

  TERUSKAN

 • 8/12/2019 Rph Thn 3 - Kumpulan 3 - Pakaian Pilihanku

  12/14

  1. Hukum menutup aurat adalah _____________________

  Muka Aurat Kiri Doa

  Wajib Kanan Pusat

  TERUSKAN

 • 8/12/2019 Rph Thn 3 - Kumpulan 3 - Pakaian Pilihanku

  13/14

  2. Membaca _____________________________3. Mendahulukan anggota __________________ ketika berpakaian4. Mendahulukan anggota __________________ ketika membuka pakaian5.Menutup _______________________

  6. Seluruh tubuh badan kecuali ______________ muka dan tapak tangan

  7. Daripada _____________________ ke bawah lutut

  TERUSKAN KEMBALI

 • 8/12/2019 Rph Thn 3 - Kumpulan 3 - Pakaian Pilihanku

  14/14