of 21 /21
ANALITYKA CHEMICZNA 2014-2017 (36studentów = 2 grupy) wybrać za 41 pkt. ECTS PK- 07.04.2015 Semestr I Wybrać za 7 ECTS A B C D E Prawne aspekty ochrony środowiska 15 1 1 1 1 1 1 Technologia informacyjna 30 3 3 3 3 3 3 Mała przedsiębiorczość w chemii 15 1 1 1 1 1 1 Przedmiot humanizujący 30 2 7 2 2 2 2 2 Σ wyboru 7 7 7 7 7 Semestr II Wybrać za 0 ECTS 0 0 0 0 0 0 Semestr III Wybrać za 11 ECTS Analiza zanieczyszczeń wód i gruntów 60 4 4 4 4 Gospodarka odczynnikami chemicznymi 15 1 1 1 1 Podstawy chemii środowiska 45 4 4 4 4 4 Środki ochrony roślin 45 4 4 4 4 Materiały biomedyczne 45 4 4 4 4 Toksykologia 30 3 20 3 3 Σ wyboru 11 11 13 13 13 Semestr IV Wybrać za 7 ECTS Odkrywanie wiedzy chemicznej z baz danych 45 4 4 4 4 Kataliza w procesach przemysłowych i ochronie środowiska 45 3 3 3 Materiały biologicznie czynne i ich analiza 45 4 4 4 Spektrometria atomowa 45 4 15 4 4 4 Σ wyboru 7 7 8 8 8 Semestr V Wybrać za 7 ECTS Analityka środków kosmetycznych 60 4 4 4 Metody chromatograficzne 60 4 4 4 4 Nowoczesne metody otrzymywania chemikaliów 15 1 1 1 1 Analiza rentgenograficzna 45 4 13 4 4 Σ wyboru 8 8 5 5 5 Semestr VI Wybrać za 9 ECTS Analiza ciała stałego 45 4 4 4 4 Chemia bioanalityczna 45 4 4 4 4 4

Semestr I Wybrać za 7 ECTS A B C D E · Proszę o dokonanie wyboru 2 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie osób do danej ścieżki!

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Semestr I Wybrać za 7 ECTS A B C D E · Proszę o dokonanie wyboru 2 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie osób do danej ścieżki!

ANALITYKA CHEMICZNA 2014-2017 (36studentów = 2 grupy) wybrać za 41 pkt. ECTS

PK- 07.04.2015

Semestr I Wybrać za 7 ECTS A B C D EPrawne aspekty ochrony środowiska 15 1 1 1 1 1 1Technologia informacyjna 30 3 3 3 3 3 3Mała przedsiębiorczość w chemii 15 1 1 1 1 1 1Przedmiot humanizujący 30 2 7 2 2 2 2 2

Σ wyboru 7 7 7 7 7Semestr II Wybrać za 0 ECTS

0 0 0 0 0 0Semestr III Wybrać za 11 ECTS

Analiza zanieczyszczeń wód i gruntów 60 4 4 4 4Gospodarka odczynnikami chemicznymi 15 1 1 1 1Podstawy chemii środowiska 45 4 4 4 4 4Środki ochrony roślin 45 4 4 4 4Materiały biomedyczne 45 4 4 4 4Toksykologia 30 3 20 3 3

Σ wyboru 11 11 13 13 13Semestr IV Wybrać za 7 ECTS

Odkrywanie wiedzy chemicznej z baz danych 45 4 4 4 4

Kataliza w procesach przemysłowych i ochronie środowiska 45 3 3 3Materiały biologicznie czynne i ich analiza 45 4 4 4Spektrometria atomowa 45 4 15 4 4 4

Σ wyboru 7 7 8 8 8Semestr V Wybrać za 7 ECTS

Analityka środków kosmetycznych 60 4 4 4Metody chromatograficzne 60 4 4 4 4Nowoczesne metody otrzymywania chemikaliów 15 1 1 1 1Analiza rentgenograficzna 45 4 13 4 4

Σ wyboru 8 8 5 5 5Semestr VI Wybrać za 9 ECTS

Analiza ciała stałego 45 4 4 4 4Chemia bioanalityczna 45 4 4 4 4 4

Page 2: Semestr I Wybrać za 7 ECTS A B C D E · Proszę o dokonanie wyboru 2 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie osób do danej ścieżki!

ANALITYKA CHEMICZNA 2014-2017 (36studentów = 2 grupy) wybrać za 41 pkt. ECTS

PK- 07.04.2015

Spektroskopia molekularna 45 4 12 4 4 48 8 8 8 8

41 41 41 41 41Suma wszystkich wyborów

Proszę o dokonanie wyboru 2 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie osób do

danej ścieżki!

Page 3: Semestr I Wybrać za 7 ECTS A B C D E · Proszę o dokonanie wyboru 2 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie osób do danej ścieżki!

ANALITYKA CHEMICZNA 2014-2017 (36studentów = 2 grupy) wybrać za 41 pkt. ECTS

PK- 07.04.2015

Scieżka " B " Scieżka " C "Nazwisko Imię Nazwisko Imię

1 Julia Wiśniewska 1 Karina Głogowska2 Marlena Rychlica 2 Marysia Ciesielska3 Barbara Ryfińska 3 Joanna Kosecka4 Marta Zając 4 Filip Perlitius5 Kinga Wójt 5 Karolina Kaliwoszka6 Natalia Stawna 6 Angelika wieczorek7 Kamila Rybak 7 Anna Wychowaniec8 Alicja Kantorska 8 Bartłomiej Chojnacki9 Adrian Olesiak 9 Kinga Srocka

10 Paula Wyrwas 10 Justyna Czerepińska11 Anna Kubiak 11 Rafał Walny12 Piotr Witkowicz 12 Szymon Sroka13 Przemysław Dudziński 13 Julia Kudełka14 Monika Przybył 14 Oliwia Górnik

15 Mateusz Czarnecki

Page 4: Semestr I Wybrać za 7 ECTS A B C D E · Proszę o dokonanie wyboru 2 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie osób do danej ścieżki!

CHEMIA BIOLOGICZNA 2014-2017

PK-10.04.2015

35 studentów = 2 grupyPrzedmioty na semestry (za 39 ECTS) A B C D E F G

Semestr I Wybrać za 3 ECTSPrzedmiot humanizujący 30 2 2 2 2 2 2 2 2Mała przedsiębiorczość w chemii 15 1 1 1 1 1 1 1 1Technologia informacyjna 30 3 3 3 3 3 3 3 3Prawne aspekty ochrony środowiska 15 1 7 1 1 1 1 1 1 1

7 7 7 7 7 7 7Semestr II Wybrać za 0 ECTS

0 0 0 0 0 0 0 0Semestr III Wybrać za 9 ECTS

Gospodarka odczynnikami chemicznymi 15 1 1 1 1 1 1 1 1Podstawy chemii środowiska 60 4 4 4 4 4Środki ochrony roślin 45 3 3 3 3Materiały biomedyczne 45 4 4 4 4 4Toksykologia 30 3 15 3 3 3

8 9 8 8 8 8 8Semestr IV Wybrać za 10 ECTS

Metrologia w chemii 30 2 2 2 2 2 2 2Chemia komórki 45 3 3 3 3Materiały biologicznie czynne i ich analiza 45 4 4 4 4Chemia i technologia polimerów 60 5 5 5 5Chemiczne procesy biotechnologiczne 45 4 18 4 4 4

11 9 9 7 9 9 6Semestr V Wybrać za 5 ECTS

Chemia bioorganiczna 60 3 3 3 3Chemia i technologia materiałów specjalnych 45 4 4Stereochemia podstawy i zastosowania 60 5 5 5 5Metody spektralne 75 6 18 6 6 6

5 6 7 9 6 8 5Semestr VI Wybrać za 8 ECTS

Nowoczesne metody preparatyki organicznej 60 3 3Struktura makromolekuł 45 4 4 4 4 4

Wybrać za 39 pkt.

Page 5: Semestr I Wybrać za 7 ECTS A B C D E · Proszę o dokonanie wyboru 2 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie osób do danej ścieżki!

CHEMIA BIOLOGICZNA 2014-2017

PK-10.04.2015

Spektroskopia związków organicznych 60 5 5 5Podstawy chemii produktów naturalnych 60 4 4 4 4 4 4Fizykochemia receptorów 45 4 20 4 4 4

8 8 8 8 9 7 131020 78 78

SUMA

39 39 39 39 39 39 39

Proszę o dokonanie wyboru 2 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i

przypisanie osób do danej ścieżki!

Suma wszystkich wyborów

Page 6: Semestr I Wybrać za 7 ECTS A B C D E · Proszę o dokonanie wyboru 2 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie osób do danej ścieżki!

CHEMIA BIOLOGICZNA 2014-2017

PK-10.04.2015

Scieżka "D" Scieżka "E"Nazwisko Imię Nazwisko Imię

1 Hnedi Nandi 1 Gotowała Klaudia2 Katarzyna Pudliszewska 2 Jurga Natalia3 Koza Weronika 3 Komisarczyk Michał4 Orligóra Daria 4 Kowalska Milena5 Paszek Anna 5 Minecki Łukasz6 Pospieszny Olga 6 Niedzielska Monika7 Poturalska Justyna 7 Nowak Paulina8 Sochacki Mateusz 8 Nowak Natalia9 Tuczyńska Magdalena 9 Opaczyk Anita

10 Piskorska Aleksandra11 Szurgot Klaudia12 Szyszka Maria13 Wysocka Dominika14 Żybura Roksana

Page 7: Semestr I Wybrać za 7 ECTS A B C D E · Proszę o dokonanie wyboru 2 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie osób do danej ścieżki!

CHEMIA KOSMETYCZNA 2014-2017

user PK- 14.05.2014 2015-06-15

84 studentów = 5 grupPrzedmioty na semestry A B C D E F

Semestr I Wybrać za 3 ECTSMała przedsiębiorczość w chemii 15 1 1 1 1 1 1 1Przedmiot humanizujący 30 2 2 2 2 2 2 2Technologia informacyjna 30 3 3 3 3 3 3 3Prawne aspekty ochrony środowiska 15 1 1 1 1 1 1 1

7 7 7 7 7 7Semestr II Wybrać za 0 ECTS

0 0 0 0 0 0 0Semestr III Wybrać za 5 ECTS

Materiały biomedyczne 45 4 4 4Gospodarka odczynnikami chemicznymi 15 1 1 1 1 1Internet 15 1 1 1 1 1 1Krystalochemia 45 4 4 4 4Podstawy nauki o materiałach 30 3 13 3

6 5 5 5 5 6Semestr IV Wybrać za 13 ECTS

Materiały biologicznie czynne i ich analiza 45 4 4 4 4 4 4Metrologia w chemii 30 2 2 2 2 2Zioła stosowane w kosmetyce 15 1 1Biochemia z elementami biologii 60 5 5 5 5 5 5Chemia bionieorganicza 45 4 16 4 4 4 4

13 13 11 10 11 12Semestr V Wybrać za 11 ECTS

Metody spektralne 75 6 6 6 6 6 6Fotochemia i fotobiologia 45 4 4 4Stereochemia podstawy i zastosowania 60 5 5 5 5Modelowanie kwantowo-chemiczne kosmetyków 45 4 19 4 4 4

11 10 10 13 11 10Semestr VI Wybrać za 6 ECTS

Nowoczesne metody preparatyki organicznej 60 3 3 3 3

Wybrać za 42 pkt.

Page 8: Semestr I Wybrać za 7 ECTS A B C D E · Proszę o dokonanie wyboru 2 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie osób do danej ścieżki!

CHEMIA KOSMETYCZNA 2014-2017

user PK- 14.05.2014 2015-06-15

Podstawy chemii produktów naturalnych 60 4 4 4Chemia bioanalityczna 45 4 4 4Struktura makromolekuł 45 4 4 4Spektroskopia związków organicznych 60 5 20 5 5

930 75 48 5 7 9 7 8 7SUMA

42 42 42 42 42 42Suma wszystkich wyborów

Proszę o dokonanie wyboru 5 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie

osób do danej ścieżki!

Page 9: Semestr I Wybrać za 7 ECTS A B C D E · Proszę o dokonanie wyboru 2 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie osób do danej ścieżki!

CHEMIA KOSMETYCZNA 2014-2017

user PK- 14.05.2014 2015-06-15

Scieżka " A " Scieżka " B " Scieżka " C " Scieżka " F "Nazwisko Imię Nazwisko Imię Nazwisko Imię Nazwisko Imię

1 Borkowicz Kinga 1 Barańska Aleksandra 1 Augustyniak Magdalena 1 Bermes Zofia2 Ciosek Zuzanna 2 Bielewicz Izabela 2 Czech Róża 2 Górska Aleksandra3 Górzna Paulina 3 Brylak Karolina 3 Frątczak Justyna 3 Grabkowska Kornelia4 Jastrzębska Patrycja 4 Bukalska Ida 4 Gajdowa Maria 4 Gruszczyńska Karolina5 Karakuła Aleksandra 5 Dajworska Iga 5 Knop Magdalena 5 Henrykowska Kornelia6 Kolasiński Emil 6 Fijoł Natalia 6 Komar Klaudia 6 Kamieniarz Karolina7 Nowakowska Miriam 7 Garstka Wioletta 7 Kozłowska Monika 7 Krupka Magdalena8 Ptak Zuzanna 8 Girin Klaudia 8 Napierała Sabina 8 Ławniczak Adrianna9 Szymanowska Alicja 9 Gościniak Martyna 9 Przytulska Agata 9 Maciejewska Anna

10 Zbytniewska Marta 10 Jankowska Klaudia 10 Sakowicz Hanna 10 Mianowska Aleksandra11 Żerańska Karolina 11 Machelak Katarzyna 11 Skulich Małgorzata 11 Mikołajczak Katarzyna

12 Orcholska Dobrosława 12 Sobieraj Blanka 12 Niewińska Wiktoria13 Piątkowska Adrianna 13 Świątek Justyna 13 Pakuła Daria14 Skonieczna Sylwia 14 Urbaniak Marta 14 Reszuta Aleksandra15 Stróżyk Ewa 15 Wałachowska Małgorzata 15 Sikora Angelika16 Wróblewska Weronika 16 Wierzba Martyna 16 Smerda Klaudia17 Kaczorowska Karolina 17 Wojtasik Beata 17 Ślesicka Kinga

18 Wójtowicz Beata 18 Tajsner Aleksandra

Page 10: Semestr I Wybrać za 7 ECTS A B C D E · Proszę o dokonanie wyboru 2 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie osób do danej ścieżki!

11 studentów = 1 grupa CHEMIA MATERIAŁOWA 2014-2017

PK- 10.04.2015

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132

A B C D E F G H I J KPrzedmioty na semestry (za 42 ECTS) A B C D E

Wybrać za 42 pkt.Semestr I Wybrać za 7 ECTS

Mała przedsiębiorczość w chemii 15 1 1 1Przedmiot humanizujący 30 2 2 2Technologia informacyjna 30 3 3 3Prawne aspekty ochrony środowiska 15 1 1 1

7 7Semestr II Wybrać za 0 ECTS

0 0 0Semestr III Wybrać za 9 ECTS

Materiały biomedyczne 45 4 4 4Internet 15 1 1 1Toksykologia 30 3 3Podstawy nauki o materiałach 30 4 12 4

9 8Semestr IV Wybrać za 9 ECTS

Kataliza w procesach przemysłowych i ochronie środowiska 45 3 3Materiały biologicznie czynne i ich analiza 45 4Metrologia w chemii 30 2 2 2Spektrometria atomowa 45 4 4Synteza nieorganiczna 60 4 4Odkrywanie wiedzy chemicznej z baz danych 45 4 21 4

9 10Semestr V Wybrać za 9 ECTS

Materia miękka 45 3 3Materiały w warunkach ekstremalnych 45 3 3Stereochemia podstawy i zastosowania 60 5Chemia i technologia materiałów specjalnych 45 4 4Metody spektralne 75 6 6Synteza organiczna 90 6Metody chromatograficzne 60 4 31 4

Page 11: Semestr I Wybrać za 7 ECTS A B C D E · Proszę o dokonanie wyboru 2 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie osób do danej ścieżki!

11 studentów = 1 grupa CHEMIA MATERIAŁOWA 2014-2017

PK- 10.04.2015

3334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364

A B C D E F G H I J K10 10

Semestr VI Wybrać za 8 ECTSNowoczesne metody preparatyki organicznej 60 3 3Analiza ciała stałego 45 4 4Chemia jądrowa 45 3 3Spektroskopia molekularna 45 4 4Synteza metaloorganiczna 75 5Dyfraktometria materiałów 45 4 23

7 7SUMA 1215 94 87

42 42

123456789

1011121314151617

Proszę o dokonanie wyboru 1 ścieżki, które będzie realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie osób do

tej ścieżki!

Suma wszystkich wyborów

Scieżka " " Nazwisko Imię

Page 12: Semestr I Wybrać za 7 ECTS A B C D E · Proszę o dokonanie wyboru 2 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie osób do danej ścieżki!

11 studentów = 1 grupa CHEMIA MATERIAŁOWA 2014-2017

PK- 10.04.2015

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132

L MŚcieżka " A "Nazwisko Imię

1 MRZYGŁÓD Jakub2 WOŻNIAK Hubert3 PIECHOCKI Miłosz4 GODUROWSKA Klaudia5 OLEJNICZAK Agnieszka6 TRACZ Szymon7 GÓRNA Dalia

Page 13: Semestr I Wybrać za 7 ECTS A B C D E · Proszę o dokonanie wyboru 2 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie osób do danej ścieżki!

CHEMIA OGÓLNA 2014-2017

PK- 10.04.2015

123456789

10111213141516171819202122232425262728293031

A B C D E F G H I J K48 studentów = 3 grupy

Przedmioty na semestry (za 39 ECTS) A B C D ESemestr I Wybrać za 3 ECTS

Mała przedsiębiorczość w chemii 15 1 1 1 1 1Przedmiot humanizujący 30 2 2 2 2 2Technologia informacyjna 30 3 3 3 3 3Prawne aspekty ochrony środowiska 15 1 1 1 1 1

7 7 7 7Semestr II Wybrać za 0 ECTS

0 0 0 0 0Semestr III Wybrać za 8 ECTS

Podstawy chemii środowiska 45 4 4 4 4Internet 15 1 1 1Zastosowanie matematyki w chemii 60 5 5 5Podstawy nauki o materiałach 30 3 13 3 3 3

7 8 8 10Semestr IV Wybrać za 11 ECTS

Kataliza w procesach przemysłowych i ochronie środowiska 45 3 3 3 3 3Chemia komórki 45 3 3 3Chemia i technologia polimerów 60 5 5 5 5Spektrometria atomowa 45 4 15 4 4 4

11 10 12 12Semestr V Wybrać za 8 ECTS

Materia miękka 45 3 3 3Chemia bionieorganicza 45 4 4Chemia ciała stałego 45 3 3 3Chemia biomolekuł 45 3 3 3Synteza organiczna 90 6Stereochemia podstawy i zastosowania 60 5Metody chromatograficzne 60 4 28 4

6 7 7 6

Wybrać za 39 pkt.

Page 14: Semestr I Wybrać za 7 ECTS A B C D E · Proszę o dokonanie wyboru 2 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie osób do danej ścieżki!

CHEMIA OGÓLNA 2014-2017

PK- 10.04.2015

32333435363738394041424344454647

A B C D E F G H I J KSemestr VI Wybrać za 6 ECTS

Nowoczesne metody preparatyki organicznej 60 3 3Podstawy chemii produktów naturalnych 60 4Spektroskopia molekularna 45 4 4 4Chemia bioanalityczna 45 4 4 4Spektroskopia związków organicznych 60 5 20 5

8 7 5 4SUMA 1095 83 76

39 39 39 39Suma wszystkich wyborów

Proszę o dokonanie wyboru 3 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie osób do

danej ścieżki!

Page 15: Semestr I Wybrać za 7 ECTS A B C D E · Proszę o dokonanie wyboru 2 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie osób do danej ścieżki!

CHEMIA OGÓLNA 2014-2017

PK- 10.04.2015

123456789

10111213141516171819202122232425262728293031

L M N O P QŚcieżka " A " Ścieżka " " Ścieżka " "Nazwisko Imię Nazwisko Imię Nazwisko Imię

1 Przemyław Ulrych2 Magdalena Michalska3 Anna Kurczewska4 Anna Skorupska5 Gracjan Kurpik6 Mateusz Grabarczyk7 Piotr Skrzypiński8 Monika Nowak9 Magdalena Kapska

10 Karolina Ptaszyńska11 Daria Buśko12 Kornelia Kraśniewska13 Martyna Ostach14 Aleksandra Borowska15 Daria Małecka16 Lidia Wawrzyniak17 Katarzyna Smektalska18 Dawid Kozak

Page 16: Semestr I Wybrać za 7 ECTS A B C D E · Proszę o dokonanie wyboru 2 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie osób do danej ścieżki!

SYNTEZA I ANALIZA CHEMICZNA 2014-2017

PK- 07.04.2015

14 studentów = 1 grupaPrzedmioty na semestry (za 40 ECTS) A B C D E

Semestr I Wybrać za 3 ECTS 7 7Mała przedsiębiorczość w chemii 15 1 1 1Przedmiot humanizujący 30 2 2 2Technologia informacyjna 30 3 3 3Prawne aspekty ochrony środowiska 15 1 1 1

7 7Semestr II Wybrać za 0 ECTS 0 0

0 0 0Semestr III Wybrać za 10 ECTS 11 8

Materiały biomedyczne 45 4 4Analiza zanieczyszczeń wód i gruntów 60 4 4Toksykologia 30 3 3 3Krystalochemia 45 4 4Gospodarka odczynnikami chemicznymi 15 1 16 1

11 8Semestr IV Wybrać za 10 ECTS 10 12

Fotochemia 60 5 5 5Biochemia z elementami biologii 60 5 5Metrologia w chemii 30 2 2Chemia i technologia polimerów 60 5 17 5

10 12Semestr V Wybrać za 5 ECTS 4 5

Nowoczesne metody otrzymywania chemikaliów 15 1 1Chemia i technologia materiałów specjalny 45 4Chemia i technologia metaloorganiczna 45 4 4Odkrywanie wiedzy chemicznej z baz danych 45 4 13 4

4 5Semestr VI Wybrać za 8 ECTS 8 8

Analiza ciała stałego 45 4 4 4Spektroskopia związków organicznych 60 5Spektroskopia molekularna 45 4 4

Wybrać za 40 pkt.

Page 17: Semestr I Wybrać za 7 ECTS A B C D E · Proszę o dokonanie wyboru 2 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie osób do danej ścieżki!

SYNTEZA I ANALIZA CHEMICZNA 2014-2017

PK- 07.04.2015

Chemia bioanalityczna 45 4 17 48 8

SUMA 840 70 63

40 40Suma wszystkich wyborów

Proszę o dokonanie wyboru 1 ścieżki, która będzie realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie

osób do tej ścieżki!

Page 18: Semestr I Wybrać za 7 ECTS A B C D E · Proszę o dokonanie wyboru 2 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie osób do danej ścieżki!

SYNTEZA I ANALIZA CHEMICZNA 2014-2017

PK- 07.04.2015

Ścieżka " A "Nazwisko Imię

1 Małgorzata Bołt2 Diana Dudek3 Łukasz Dziedzic4 Karolina Fercz5 Maria Kucner6 Monika Pujanek7 Bartłomiej Sawicz8 Marta Uchańska9 Barbara Żarkiewicz

Page 19: Semestr I Wybrać za 7 ECTS A B C D E · Proszę o dokonanie wyboru 2 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie osób do danej ścieżki!

109 studentów - 6 grup Chemia sądowa 2014-2017

PK-10.04.2015

123456789

101112131415161718192021222324252627282930

A B C D E F G H I J K3 ECTS

Semestr I Wybrać za 7 ECTS A B C D E F G HPrawne aspekty ochrony środowiska 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1Technologia informacyjna 30 3 2 2 2 2 2 2 2 2Mała przedsiębiorczość w chemii 15 1 3 3 3 3 3 3 3 3Przedmiot humanizujący 30 2 1 1 1 1 1 1 1 1

7 7 7 7 7 7 7 7Semestr II Wybrać za 0 ECTS

0 0 0 0 0 0 0 0Semestr III Wybrać za 11 ECTS

Materiały biomedyczne 45 4 4 4 4 4 4 4Analiza zanieczyszczeń wód i gruntów 60 4 4 4 4 4 4Podstawy chemii środowiska 45 1 1 1 1Gospodarka odczynnikami chemicznymi 15 1 1 1 1 1 1Przygotowanie próbki 45 3 3 3 3 3 3 3 3Internet 15 1 1 1 1 1 1

10 11 10 12 11 8 8 8Semestr IV Wybrać za 8 ECTS

Materiały biologicznie czynne i ich analiza 45 4 4 4 4Chemia bionieorganiczna 45 4 4 4 4Chemia komórki 45 3 3 3 3 3Biochemia z elementami biologii 60 5 5 5Chemia i technologia polimerów 60 5 5 5 5 5Metrologia w chemii 30 2 2 2 2 2

9 8 9 7 8 11 11 11Semestr V Wybrać za 7 ECTS

Chemia i technologia materiałów specjalnych 45 4 4 4Chemia bioorganiczna 60 3 3 3Fotochemia i fotobiologia 45 4 4 4 4Chemia biomolekuł 45 3 3

wybrać za 41 pkt. ECTS

Page 20: Semestr I Wybrać za 7 ECTS A B C D E · Proszę o dokonanie wyboru 2 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie osób do danej ścieżki!

109 studentów - 6 grup Chemia sądowa 2014-2017

PK-10.04.2015

31

32

333435363738

3940

4142434445464748495051

A B C D E F G H I J K

Metody oceny jakości i identyfikacji zafałszowań 45 3 3 3Zanieczyszczenia środowiska produktami naftowymi: podstawy prawne, analityka i metody remediacji

30 3 3 3 3

Genetyka sądowa - analiza DNA w laboratorium kryminalistycznym 30 3 3 3 3

7 7 6 6 7 7 7 6Semestr VI Wybrać za 8 ECTS

Struktura makromolekuł 45 4 4 4 4 4Podstawy chemii produktów naturalnych 60 4 4 4 4Fizykochemia receptorów 45 4 4 4 4Analityka pozostałości materiałów wybuchowych w środowisku 30 3 3 3 3Chemia bioanalityczna 45 4 4 4 4Zastosowanie spektrometrii mas w kryminalistyce 15

1 1 1 1Związki naturalne aktywne biologicznie 15 1 1 1 1

8 8 9 9 8 8 8 9

41 41 41 41 41 41 41 41

Proszę o dokonanie wyboru 6 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie

osób do danej ścieżki!

Page 21: Semestr I Wybrać za 7 ECTS A B C D E · Proszę o dokonanie wyboru 2 ścieżek, które będą realizowane dla Państwa specjalności i przypisanie osób do danej ścieżki!

109 studentów - 6 grup Chemia sądowa 2014-2017

PK-10.04.2015

123456789

101112131415161718192021222324252627282930

L M N O P Q R SScieżka " C " Scieżka "F " Scieżka " G " Scieżka "H "

Nazwisko Imię Nazwisko Imię Nazwisko Imię Nazwisko Imię1 Bokuniewicz Sebastian 1 Chmielarz Paulina 1 Andrzejewska Joanna 1 Cioch Aleksandra2 Chrząściel Adrianna 2 Czarna Natalia 2 Budzyńska Anna 2 Florkowska Aleksandra3 DrzewieckaMagdalena 3 Kotulla Dominika 3 Frąckowiak Szymon 3 Głowacka Daria4 Herdzik Oliwia 4 Lech Alicja 4 Grzyb Katarzyna 4 Grzeszcz Dominika5 Jakóbowska Iga 5 Niedźwiedzka Aneta 5 Jędrzejczyk Marta 5 Jaroszewska Katarzyna6 Kaczmarek Marta 6 Nowak Mateusz 6 Klój Patryk 6 Kaźmierska Patrycja7 Kozłowska Joanna 7 Ogiba Marta 7 Łopaczyk Patrycja 7 Krakowczyk Maja8 Kur Andrzej 8 Olesińska Małgorzata 8 Nowak Weronika 8 Krzewiniak Dominika9 Liwara Damian 9 Ordon Tomasz 9 Okólska Agata 9 Łączna Dorota

10 Małynicz Maja 10 Sierzputowska Anna 10 Rzym Anna 10 Marcinkowski Dawid11 Marciniak Izabela 11 Stopikowska Natalia 11 Skoczeń Aleksandra 11 Markiewicz Krystian12 Matuszak Adrianna 12 Tolwaj Anna 12 Sulima Aleksandra 12 Nowicki Mateusz13 Mikołajczak Agnieszka 13 Węgrzak Paweł 13 Tomczak Milena 13 Owczarzak Paulina14 Młodziejewski Maciej 14 Wiśniewska Barbara 14 Wnuk Marianna 14 Skrzypczak Natalia15 Murat Paula 15 Woźniak Ilona 15 Patelska Joanna 15 Szyszka Katarzyna16 Nowak Aleksandra 16 Zielińska Aleksandra 16 Huebner Weronika 16 Świstek Iga17 Okrój Marika 17 Zmudzińska Kinga 17 Marciniak Joanna 17 Tokarski Eryk18 Przybylska Agnieszka 18 Zych Kinga 18 Konieczna Natalia 18 Woźniak Amanda

19 Szczepaniak Oskar 19 Wilczyńska Sylwia20 Szutarska Sara