of 17 /17
Neclasificat Neclasificat 1/17 SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE Neclasificat DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE Ex. unic SECŢIUNEA IV MODEL CONTRACT DE FURNIZARE TERMINALE RADIO DE ABONAT pentru implementarea proiectului “Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă” – SIIEASC Bucureşti 2018

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE Neclasificat ... PUBLICE/SIIEASC... · Neclasificat Neclasificat 1/17 SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE Neclasificat DIRECȚIA ACHIZIȚII

Embed Size (px)

Text of SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE Neclasificat ... PUBLICE/SIIEASC... · Neclasificat...

 • Neclasificat

  Neclasificat 1/17

  SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE Neclasificat

  DIRECIA ACHIZIII PUBLICE Ex. unic

  SECIUNEA IV

  MODEL

  CONTRACT DE FURNIZARE TERMINALE RADIO DE ABONAT

  pentru implementarea proiectului Sistemul Informatic Integrat de

  Emitere a Actelor de Stare Civil SIIEASC

  Bucureti

  2018

 • Neclasificat

  Neclasificat 2/17

  SERVICIUL DE TELECOMUNICAII SPECIALE S.C. _____________

  DIRECIA ACHIZIII PUBLICE

  Nr. ________din _____________ Nr. ________ din __________

  MODEL CONTRACT DE FURNIZARE

  TERMINALE RADIO DE ABONAT

  nr. ____________ din ____________

  Articolul 1. Prile contractante

  n temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziiile publice, cu modificrile i completrile

  ulterioare, s-a ncheiat prezentul contract de furnizare,

  ntre

  Serviciul de Telecomunicaii Speciale, prin Direcia Achiziii Publice, cu sediul n

  Bucureti, Splaiul Independenei nr. 323A, sector 6, telefon 021/20.22.301, cod fiscal

  4267230, e-mail: [email protected], avnd contul de virament

  RO70TREZ23A610000710000X, deschis la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate

  Public a Municipiului Bucureti, legal reprezentat prin dl. Brnescu Mihail - eful

  Direciei Achiziii Publice, n calitate de Achizitor, pe de o parte,

  i

  ........... (denumirea operatorului economic) ............... cu sediul n ...........................,

  telefon/fax ...............numr de nmatriculare ...........................cod unic de nregistrare

  ................................. cont de trezorerie ........................................... deschis la

  .............................., legal reprezentat prin..........................., avnd funcia de

  ................................, n calitate de Contractant, pe de alt parte.

  Articolul 2. Definiii - clauz specific

  2.1 n prezentul contract, urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:

  a) Achizitor i Contractant - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n

  prezentul contract;

  b) act adiional - documentul semnat de pri prin care se modific termenii i

  condiiile din oricare document ce face parte din prezentul contract;

  c) contract prezentul contract i toate anexele sale, inclusiv actele adiionale;

  d) destinaie final - locul unde contractantul are obligaia de a furniza produsele:

  sediul Achizitorului;

  e) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsul este fabricat

  atunci cnd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare major i esenial

  a componentelor rezult un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin

  caracteristicile sale de baz, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale.

 • Neclasificat

  Neclasificat 3/17

  Originea produsului poate fi distinct de naionalitatea Contractantului;

  f) preul contractului - preul pltibil Contractantului de ctre Achizitor n baza

  contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor

  asumate prin prezentul contract;

  g) produse terminalele radio de abonat prevzute n anexa la prezentul contract, pe

  care Contractantul se oblig s le furnizeze Achizitorului, inclusiv cu licenele

  software/firmware pentru operarea i managementul terminalului, n conformitate cu

  cerinele caietului de sarcini;

  h) servicii servicii accesorii furnizrii produselor cum ar fi serviciile specifice

  perioadei de garanie etc.;

  i) fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz

  greelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii

  contractului i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea obligaiilor

  asumate n cadrul contractului; sunt considerate asemenea evenimente: greve, sau

  alte perturbri ale activitii industriale, aciuni ale unui inamic public, rzboaie, fie

  declarate sau nu, blocade, insurecii, revolte armate, epidemii, alunecri de teren,

  cutremure, furtuni puternice, inundaii, deversri i alte calamiti naturale, conflicte

  civile, explozii, i orice alte asemenea evenimente enumerarea nefiind exhaustiv,

  ci enuniativ; nu este considerat eveniment de for major un eveniment

  asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face

  doar extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;

  j) zi - zi calendaristic, dac nu se specific n mod expres zi lucrtoare; an - 365 de

  zile.

  (se adaug orice ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract)

  Articolul 3. Interpretare clauz specific

  3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma

  singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de

  context.

  3.2 Termenul zi sau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice, dac

  nu se specific altfel n mod diferit.

  3.3 Termenii, clauzele i expresiile vor fi interpretate prin raportare la ntregul contract.

  Articolul 4. Obiectul contractului - clauz obligatorie

  4.1 Prezentul contract are ca obiect furnizarea la destinaia final a produselor

  specificate n anexa la prezentul contract, n conformitate cu obligaiile asumate de

  Contractant prin prezentul contract.

  4.2 Implementarea contractului se realizeaz n cadrul proiectului Sistemul Informatic

  Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civil SIIEASC - cod SMIS 2014+ 120025,

  finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional, prin Programul Operaional

  Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritar 2 - Tehnologia Informaiei i Comunicaiilor

  (TIC) pentru o economie digital competitiv, Prioritatea de investiii 2c. Consolidarea

  aplicaiilor TIC pentru e-guvernare, e-nvare, e-incluziune, e-cultur, e-sntate,

  Obiectiv Specific OS 2.3 Creterea utilizrii sistemelor de e-guvernare, n conformitate

  cu prevederile Contractului de finanare nr. 5/2.3.1/25.06.2018 ncheiat ntre Ministerul

 • Neclasificat

  Neclasificat 4/17

  Fondurilor Europene, n calitate de Autoritate de Management pentru Programul

  Operaional Competitivitate 2014-2020, Ministerul Comunicaiilor i Societii

  Informaionale, n calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaional

  Competitivitate 2014-2020 i Ministerul Afacerilor Interne/DGCTI, n calitate de

  beneficiar al finanrii. Achizitorul are calitatea de partener n cadrul proiectului

  SIIEASC, conform Acordului de parteneriat nr. 1027/28.12.2017 semnat cu Ministerul

  Afacerilor Interne, n calitate de lider de parteneriat.

  Articolul 5. Preul contractului - clauz obligatorie

  5.1 Preul contractului, respectiv preul aferent furnizrii la destinaia final a tuturor

  produselor specificate n Anexa la prezentul contract este de ______________ lei, la

  care se adaug _______________ lei reprezentnd TVA.

  5.2 (1) Preul unitar al produselor, specificat n Anexa nr. 1 la prezentul contract, este

  cel inclus de Contractant n propunerea financiar, parte integrant a prezentului

  contract.

  (2) Preul unitar este exprimat n lei, fr TVA, n condiia de livrare franco-destinaia

  final i include toate cheltuielile ocazionate de furnizarea produselor la destinaia

  final, inclusiv prestarea serviciilor accesorii specifice perioadei de garanie.

  (3) Preul unitar n lei va rmne ferm i nerevizuibil pe toat perioada de valabilitate a

  prezentului contract.

  Articolul 6. Durata contractului clauz obligatorie

  6.1 Prezentul contract intr n vigoare la data constituirii garaniei de bun execuie, dar

  nu mai trziu de cinci zile lucrtoare de la semnarea contractului i este valabil pn la

  data de __________, dat pn la care vor fi livrate toate produsele ce fac obiectul

  contractului, respectiv vor fi efectuate toate plile aferente.

  6.2 Perioada de valabilitate specificat la art. 6.1 se refer n mod exclusiv la perioada

  de executare a livrrilor i plilor aferente contractului i nu include perioada de

  garanie care este de ___ ani de la data recepiei.

  6.3 Prezentul contract nceteaz s produc efecte dup expirarea perioadei de

  garanie menionat la art. 6.2.

  Articolul 7. Executarea contractului clauz obligatorie

  7.1 Executarea contractului ncepe la intrarea n vigoare a acestuia, fr a fi necesar

  emiterea de ctre Achizitor a unui ordin de ncepere i se va realiza cu respectarea

  graficului de ealonare a livrrilor prevzut n Anexa nr. 2 la prezentul contract.

  Articolul 8. Documentele contractului - clauz obligatorie

  8.1 Documentele contractului sunt, n ordinea lor de prioritate:

  a) contractul propriu-zis, inclusiv anexele sale;

  b) actele adiionale (dup caz);

  c) documentaia de atribuire, inclusiv clarificrile fcute de Achizitor nainte de

  termenul limit de depunere a ofertelor;

 • Neclasificat

  Neclasificat 5/17

  d) propunerea tehnic i propunerea financiar, inclusiv clarificrile fcute de

  Contractant pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor;

  e) garania de bun execuie;

  f) acordul de asociere (dup caz);

  g) lista subcontractanilor i contractele de subcontractare (dup caz);

  h) angajamentele ferme ale terilor susintori (dup caz);

  i) alte documente (dup caz).

  8.2 Actele adiionale au ordinea de prioritate a documentului pe care l modific.

  Documentele menionate la art. 8.1, pri integrante ale contractului, se consider a se

  explica reciproc. n caz de ambiguitate sau divergen, acestea trebuie s fie citite i

  interpretate n ordinea mai sus menionat. n cazul n care, pe parcursul executrii

  contractului se constat faptul c anumite elemente ale propunerii tehnice sunt

  inferioare sau nu corespund cerinelor prevzute n caietul de sarcini, parte a

  documentaiei de atribuire, inclusiv n clarificrile la acesta, prevaleaz prevederile

  caietului de sarcini i clarificrile fcute de Achizitor la acesta.

  Articolul 9. Obligaiile principale ale Contractantului - clauz obligatorie

  9.1 Contractantul se oblig s furnizeze la destinaia final produsele ce fac obiectul

  contractului n termenele prevzute n Anexa nr. 2 la prezentul contract, s participe la

  efectuarea recepiilor i s presteze serviciile accesorii aferente perioadei de garanie.

  n situaia n care ultima zi a unui termen maxim de furnizare, aferent unui lot de

  produse, se dovedete a fi o zi nelucrtoare, se va considera c termenul se ncheie la

  expirarea ultimei ore a urmtoarei zile lucrtoare.

  9.2 Contractantul se oblig s execute activitile aferente implementrii contractului la

  standardele i performanele solicitate prin caietul de sarcini i asumate prin propunerea

  tehnic.

  9.3 Contractantul garanteaz c produsele furnizate n baza contractului sunt noi,

  nefolosite, de ultim generaie i ncorporeaz toate mbuntirile recente n proiectare

  i structura materialelor.

  9.4 Contractantul se oblig s despgubeasc Achizitorul mpotriva oricror:

  a) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de

  proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de

  echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legatur cu

  produsele achiziionate, i

  b) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia

  situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit

  de ctre Achizitor.

  9.5 Contractantul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale asumate

  prin prezentul contract.

  Articolul 10. Obligaiile principale ale Achizitorului - clauz obligatorie

  10.1 Achizitorul se oblig s primeasc produsele specificate n anexa la prezentul

  contract, respectiv s recepioneze i s plteasc preul convenit, n conformitate cu

  obligaiile asumate prin prezentul contract.

 • Neclasificat

  Neclasificat 6/17

  10.2 Achizitorul are obligaia de a elibera Contractantului documente constatatoare care

  s conin informaii referitoare la ndeplinirea obligaiilor contractuale de ctre acesta i

  la eventualele prejudicii n termenul prevzut de lege.

  Articolul 11. ntrzieri n ndeplinirea contractului - clauz obligatorie

  11.1 Dac pe parcursul ndeplinirii contractului, din motive neimputabile Contractantului,

  temeinic justificate, acesta nu poate respecta termenele maxime de furnizare prevzute

  n Anexa nr. 2, acesta are obligaia de a notifica, n timp util, Achizitorul. Orice

  modificare a termenelor maxime de furnizare se face numai cu acordul prealabil al

  acesteia din urm i se va materializa printr-un act adiional la prezentul contract.

  11.2 Cu excepia cazului n care Achizitorul este de acord cu o prelungire a unui termen

  de furnizare, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul Achizitorului de a

  solicita Contractantului plata de penaliti conform prevederilor art. 15.1 din prezentul

  contract.

  Articolul 12. Livrarea i documentele care nsoesc produsele clauz specific

  12.1 Contractantul are obligaia de a livra produsele la sediul Achizitorului, respectnd

  condiia de livrare stabilit franco-destinaia final i termenele de livrare stabilite,

  specificate n anexa nr. 2 la prezentul contract.

  12.2 La livrare, Contractantul va pune la dispoziia Achizitorului urmtoarele documente

  care nsoesc produsele:

  a) aviz de nsoire a mrfii;

  b) certificat de calitate i garanie;

  c) declaraie de conformitate;

  d) documentaie tehnic.

  12.3 Certificarea de ctre Achizitor a faptului c produsele au fost furnizate la sediul su

  n termenul stabilit se face prin semnarea de primire pe avizul de nsoire a mrfii de

  ctre reprezentantul autorizat al Achizitorului.

  12.4 Asigurarea produselor pe timpul livrrii i a transportului de la locul de ncepere a

  acestuia pn la destinaia final, cade n sarcina Contractantului.

  12.5 Dreptul de proprietate asupra produselor livrate va trece de la Contractant la

  Achizitorului la data semnrii procesului-verbal de recepie cantitativ i calitativ.

  12.7 n cazul fiecrui lot de livrare n parte, se va considera c obligaia de livrare a fost

  ndeplinit integral n momentul n care toate produsele din cadrul lotului respectiv au

  fost livrate i recepionate cantitativ i calitativ, fapt materializat prin semnarea de ctre

  reprezentanii Achizitorului i Contractantului a procesului-verbal de recepie cantitativ

  i calitativ.

  Articolul 13. Ambalare i marcare clauz specific

  13.1 (1) Contractantul are obligaia de a ambala produsele astfel nct acestea s fac

  fa, fr limitare, la manipulare dur, expunere la temperaturi extreme, la soare i la

  precipitaii, i n aa fel nct s asigure integritatea acestora pe timpul transportului,

  manipulrii i depozitrii, astfel nct produsele s ajung n bun stare la destinaia

  final.

 • Neclasificat

  Neclasificat 7/17

  (2) n cazul ambalrii greutilor i volumelor n form de cutii, Contractantul va lua n

  considerare, unde este cazul, distana mare pn la destinaia final a produselor i

  absena facilitilor de manipulare grea n toate punctele de tranzit.

  13.2 Ambalarea, marcarea i documentaia din interiorul sau din afara pachetelor se va

  face respectnd prevederile din standardele de execuie a produselor livrate i din

  caietul de sarcini.

  13.3 Ambalajele n care se livreaz produsele vor corespunde Directivei Parlamentului

  European i a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele i deeurile de

  ambalaje (94/62/CE), iar costurile acestora intr n preul bunurilor facturate.

  13.4 Toate materialele de ambalare a produselor, precum i toate materialele necesare

  proteciei coletelor (palei de lemn, foi de protecie, etc) rmn n proprietatea

  Achizitorului.

  Articolul 14. Recepie, inspecii i teste clauz specific

  14.1 Recepia cantitativ i calitativ a produselor se va efectua de ctre Achizitor i

  Contractant la destinaia final (sediul Achizitorului), ntr-un interval de maxim 10 zile

  lucrtoare de la furnizarea tuturor produselor ce fac obiectul unui lot de livrare i va

  presupune efectuarea urmtoarelor operaiuni:

  a) recepia cantitativ care va consta n inspectarea i verificarea vizual,

  respectiv numrarea bucat cu bucat a produselor livrate, inclusiv a

  materialelor/accesoriilor de instalare;

  b) recepia calitativ care va presupune teste funcionale de baz complete n

  vederea verificrii respectrii de ctre acestea a specificaiilor tehnice din

  caietul de sarcini i propunerea tehnic.

  14.2 n situaia n care cu ocazia recepiei cantitative-calitative se constat c nu au fost

  livrate toate produsele sau toate componentele/accesoriile acestora, ce fac obiectul

  livrrii conform prezentului contract sau c vreunul din produsele testate nu corespunde

  specificaiilor tehnice, Achizitorului va avea dreptul de a respinge lotul respectiv, iar

  Contractantul va avea obligaia, fr a modifica preul contractului, de a furniza

  produsele/componentele/accesoriile lips i/sau de a nlocui produsele/componentele/

  accesoriile constatate defecte/neconforme n termen de maxim 10 zile de la

  respingerea lotului respectiv, n caz contrar Achizitorul avnd dreptul de a aplica

  penaliti de ntrziere. Termenul de furnizare a produselor/componentelor/accesoriilor

  lips i/sau de nlocuire a celor defecte se va aduga termenului iniial n care au fost

  furnizate produsele, n vederea verificrii respectrii termenului maxim de furnizare

  prevzut n Anexa nr. 2 la prezentul contract.

  14.3. (1) Certificarea de ctre Achizitor a faptului c produsele furnizate sunt conforme

  cu specificaiile tehnice din propunerea tehnic, parte integrant a contractului, se face

  prin semnarea de ctre reprezentantul autorizat al Achizitorului a procesului-verbal de

  recepie, care va consemna ndeplinirea tuturor operaiunilor descrise mai sus. Se va

  considera c recepia produselor ce fac obiectul prezentului contract a fost finalizat

  atunci cnd toate produsele aferente din cadrul unui lot au fost recepionate cantitativ i

  calitativ la destinaia final. Data finalizrii recepiei se va nscrie n procesul-verbal de

  recepie. n lipsa unei asemenea meniuni, prin data finalizrii recepiei se va nelege

  data procesului-verbal de recepie.

  14.4 Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa i, dac este necesar, de a respinge

 • Neclasificat

  Neclasificat 8/17

  produsele, nu va fi limitat sau amnat datorit faptului c produsele au fost inspectate i

  testate de ctre Contractant, anterior furnizrii acestora la destinaia final.

  Articolul 15. Facturarea i plata clauz obligatorie

  15.1 Achizitorul va efectua plata fiecrei facturi aferente produselor livrate i

  recepionate cantitativ i calitativ, prin virament n contul de trezorerie al Contractantului,

  n termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii sau, n cazul n care factura a

  fost primit anterior finalizrii recepiei cantitative i calitative, n termen de maxim 30 de

  zile de la data finalizrii recepiei cantitative i calitative.

  15.2 n cazul n care un subcontractant al Contractantului i exprim opiunea de a fi

  pltit direct de ctre Achizitor, prevederile art.15.1 se aplic n mod corespunztor, plata

  efectundu-se prin virament n contul de trezorerie al subcontractantului pentru partea

  din contract executat de acesta, n baza procesului-verbal de recepie semnat de

  Achizitor, Contractant i subcontractant, sau de Achizitor i subcontractant atunci cnd,

  n mod nejustificat, Contractantul blocheaz confirmarea executrii obligaiilor asumate

  de ctre subcontractant.

  15.3 Fiecare dintre facturile emise va purta meniunea "Finanat n cadrul POC, Axa

  Prioritar 2, Prioritatea de investiii 2c, cod SMIS 2014+ 120025, contractul de finanare

  nr. 5/2.3.1/25.06.2018".

  Articolul 16. Garania tehnic clauz obligatorie

  16.1 (1) Contractantul are obligaia de a garanta c produsele furnizate prin contract

  sunt noi, nefolosite.

  (2) Contractantul garanteaz c produsele livrate sunt conforme cu specificaiile tehnice

  din caietul de sarcini, asumate prin propunerea tehnic, i c niciun produs nu va eua

  n a executa instruciunile din cauza defectelor n material i manoper, n situaia n

  care este corect utilizat pe perioada de garanie.

  16.2 (1) Toate produsele livrate n baza prezentului contract beneficiaz de o perioad

  minim de garanie de ___ ani de la data recepiei cantitative i calitative, consemnat

  n procesul-verbal de recepie, fr niciun cost suplimentar pentru Achizitor.

  (2) n cazul livrrii anticipate a unui lot de produse, perioada de garanie a produselor

  aferente lotului ncepe la data recepiei cantitative i calitative, consemnat n procesul-

  verbal de recepie i se termin la mplinirea a ____ ani de la termenul maxim de

  furnizare aferent lotului respectiv, prevzut n Anexa nr. 2.

  16.3 Contractantul garanteaz ca n cazul n care produsul sau pri ale sale nu mai

  ntrunesc specificaiile agreate sau devin inutilizabile, total sau n orice form (acest

  lucru nu este cauzat de ctre aciuni sau omisiuni ale Achizitorului sau unei tere pri),

  pe durata perioadei de garanie, Contractantul va corecta, cu titlu gratuit, astfel de erori,

  defecte i neconformiti pentru respectivul produs.

  16.4 Produsul sau prile acestuia, defecte sau care nu mai ntrunesc specificaiile

  agreate i intr sub incidena garaniei se predau la reparat, respectiv se primesc de la

  reparat, la sediul Achizitorului.

  16.5 Produsele defecte vor fi reparate sau nlocuite de ctre Contractant cu produse

  identice, deplin funcionale, avnd aceeai versiune de firmware/software cu cele care

  au fost predate la reparat. Produsele reparate sau nlocuite se vor napoia Achizitorului,

 • Neclasificat

  Neclasificat 9/17

  la sediul acestuia, n termen de maxim 30 de zile de la predarea-primirea produselor

  defecte.

  16.6 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Contractantul, n scris, pentru orice

  plngere sau reclamaie ce apare n conformitate cu aceast garanie.

  16.7 La primirea unei astfel de notificri, Contractantul are obligaia ca n maxim 5 zile

  de la primirea notificrii s ridice de la sediul Achizitorului produsul defect, i s

  remedieze defeciunea sau s nlocuiasc produsul, fr costuri suplimentare pentru

  Achizitor n termenul prevzut la art. 16 alin. (5).

  16.8 Dup efectuarea reparaiei i predarea produsului/subansamblului defect, ntre

  Contractant i Achizitorului se ntocmesc documente de recepie.

  16.9 Perioada de garanie se va prelungi, pentru produsul n cauz (subansamblele,

  dup caz), cu durata total a imobilizrii.

  16.10 n perioada de garanie, toate costurile legate de nlocuirea sau repararea

  produsului, precum i de remedierea defeciunilor cad n sarcina Contractantului

  (diagnosticare, transport, costuri de asigurare, taxe n vam, manoper pentru reparare,

  etc.).

  16.11 Dac Contractantul, dup ce a fost ntiinat, nu reuete s remedieze defectul

  n perioada convenit, Achizitorul are dreptul de a lua msuri de remediere pe riscul i

  pe cheltuiala Contractantului i fr a aduce niciun prejudiciu oricror alte drepturi pe

  care Achizitorului le poate avea fa de Contractant prin contract.

  16.12 (1) Contractantul va asigura la sediul Achizitorului un stoc de produse funcionale,

  dimensionat cantitativ i remprosptat permanent la minim 5% din numrul produselor

  livrate. Stocul va fi meninut pn la expirarea perioadei de garanie a produselor livrate

  i va servi la nlocuirea cu operativitate a produselor defectate n perioada de garanie,

  pn la repararea acestora de ctre Contractant. Constituirea stocului de 5% este o

  condiie obligatorie pentru semnarea documentelor de recepie.

  (2) Stocul de produse va fi refcut/rentregit prin grija Contractantului, n termen de cel

  mult 30 zile dup finalizarea remedierii. Produsele din stoc rmn n proprietatea

  Contractantului i vor fi restituite acestuia la expirarea perioadei de garanie.

  Articolul 17. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor clauz

  obligatorie

  17.1 Orice depire de ctre Contractant a termenelor maxime de furnizare specificate

  n Anexa nr. 2 la prezentul contract, d dreptul Achizitorului de a aplica penaliti, n

  funcie de numrul zilelor de ntrziere, prin aplicarea la valoarea produselor livrate cu

  ntrziere, a ratei anuale a dobnzii de referin aplicabile, comunicate de Banca

  Naional a Romniei, plus 8 puncte procentuale. Rata anual a dobnzii de referin

  valabil la data de 1 a unui semestru calendaristic (1 ianuarie, respectiv 1 iulie), se

  aplic pentru ntregul semestru respectiv.

  17.2 n cazul n care Achizitorul nu i onoreaz obligaia de plat n termenul specificat

  la art. 15.1, Contractantul va putea aplica dobnzi penalizatoare, calculate n funcie de

  numrul de zile de ntrziere, prin aplicarea la valoarea plii efectuate cu ntrziere a

  ratei anuale a dobnzii de referin aplicabile, comunicate de Banca Naional a

  Romniei, plus 8 puncte procentuale. Rata anual a dobnzii de referin valabil la

  data de 1 a unui semestru calendaristic (1 ianuarie, respectiv 1 iulie), se aplic pentru

 • Neclasificat

  Neclasificat 10/17

  ntregul semestru respectiv.

  17.3. Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre

  pri, n mod culpabil i repetat, d dreptul prii lezate de a considera contractul de

  drept reziliat i de a pretinde plata de daune-interese.

  17.4 Prevederile art. 17.1 i art. 17.3 sunt aplicabile Contractantului i n ipoteza n care

  acesta ntmpin dificulti pe parcursul executrii contractului de achiziie public care

  sunt datorate nerespectrii angajamentului ferm de ctre terul susintor.

  17.5 Contractantul garanteaz cesiunea ctre Achizitor a dreptului la plata de daune,

  datorate nerespectrii angajamentului ferm de ctre terul susintor.

  Articolul 18. Garania de bun execuie clauz specific

  18.1 Contractantul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n

  cuantum de 5%, din valoarea fr TVA a contractului, n forma prevzut n

  documentaia de atribuire, n termen de maxim 5 zile lucrtoare de la semnarea

  contractului, ca o condiie de intrare n vigoare a acestuia.

  18.2 Achizitorul va avea dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie,

  n limita prejudiciului creat, dac Contractantul nu i va executa, va executa cu

  ntrziere sau n mod necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract.

  Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, Achizitorul are

  obligaia de a notifica acest fapt Contractantului, preciznd totodat obligaiile care nu

  au fost respectate.

  18.4 Achizitorul va restitui garania de bun execuie n termen de 14 zile de la data

  ntocmirii procesului-verbal de recepie.

  Articolul 19. ncetarea contractului clauz specific

  19.1 Prezentul contract nceteaz, fr a fi necesar intervenia unei instane

  judectoreti, n oricare din urmtoarele situaii:

  a) de drept, prin ajungerea la termen;

  b) prin acordul de voin al prilor, materializat printr-un act adiional la

  contract;

  c) prin reziliere, n situaiile descrise la art. 19.2;

  d) n caz de aciune a forei majore pentru o perioad mai mare de 6 luni,

  care face imposibil executarea obligaiilor pentru prile semnatare.

  19.2 Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, n una din

  urmtoarele situaii:

  a) Contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, n una dintre

  situaiile prevzute la art. 164-167 din Legea nr. 98/2016;

  b) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit Contractantului, avnd n vedere o

  nclcare grav a obligaiilor care rezult din legislaia european

  relevant i care a fost constatat printr-o decizie a Curii de Justiie a

  Uniunii Europene.

  19.3 Dac Achizitorul reziliaz prezentul contract, acesta va fi ndreptit s recupereze

  de la Contractant orice pierdere sau prejudiciu suferit, fr a renuna la celelalte aciuni

  la care este ndreptit n baza prezentului contract.

  19.4 ncetarea contractului nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al

 • Neclasificat

  Neclasificat 11/17

  Contractantului dobndit anterior, n temeiul prezentului contract.

  19.5 Partea care invoc ncetarea contractului n condiiile art. 19.1 lit. b) va notifica

  celeilalte pri cauza de ncetare cu minim 30 de zile nainte de data la care ncetarea

  urmeaz s-i produc efectele, specificnd totodat motivele solicitrii ncetrii

  contractului.

  (1) ncetarea contractului, n oricare din situaiile menionate la prezentul articol, nu va

  avea niciun efect asupra obligaiilor deja scadente ntre pri.

  (2) ncetarea contractului, n oricare din situaiile menionate la prezentul articol, nu

  avea niciun efect asupra obligaiilor privind garania tehnic ce revin Contractantului

  pentru produsele livrate anterior ncetrii contractului.

  Articolul 20. Comunicri clauz specific

  20.1 Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract trebuie

  s fie transmis n scris, n limba romn, prin pot, fax sau e-mail.

  20.2 Orice comunicare transmis prin pot va fi transmis prin scrisoare recomandat,

  cu confirmare de primire, considerndu-se c a fost primit de destinatar la data

  menionat de oficiul potal al destinatarului pe confirmarea de primire.

  20.3 Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, cu condiia confirmrii ulterioare

  n scris a primirii comunicrii.

  Articolul 21. Amendamente clauz specific

  21.1 Prile au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea

  clauzelor acestuia, prin act adiional. Orice act adiional va fi valabil i va produce efecte

  numai dac a fost semnat n prealabil de ctre reprezentanii autorizai ai prilor

  semnatare.

  21.2 Amendarea prezentului contract se va realiza cu respectarea prevederilor legale

  stipulate la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice, cu modificrile i

  completrile ulterioare.

  Articolul 22. Confidenialitate clauz specific

  22.1 Contractantul se oblig ca, att pe durata prezentului contract, ct i dup

  ncetarea acestuia, s pstreze confidenialitatea cu privire la toate informaiile

  dobndite de la Achizitor nainte sau pe perioada de valabilitate a prezentului contract,

  care au fost n mod expres desemnate ca fiind confideniale.

  22.2 Contractantul va impune obligaia de confidenialitate personalului propriu care are

  acces la informaiile confideniale prin natura activitii pe care o desfoar i

  garanteaz respectarea acestei obligaii i de ctre subcontractanii si.

  22.3 n cazul nclcrii de ctre una dintre pri a obligaiei de pstrare a

  confidenialitii, partea respectiv va rspunde n conformitate cu prevederile legale n

  vigoare i va fi obligat s repare prejudiciul, direct sau indirect, provocat celeilalte pri.

  Articolul 23. Cesiunea clauz specific

  23.1 Contractantul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale

 • Neclasificat

  Neclasificat 12/17

  asumate prin prezentul contract, acestea rmnnd n sarcina sa astfel cum au fost

  stipulate i asumate inial.

  23.2 Contractantul poate cesiona drepturile sale de crean (dreptul de a ncasa

  contravaloarea produselor livrate n baza contractului), n condiiile prevzute de

  dispoziiile art. 1570 Cod civil, numai pe baza acordului prealabil al Achizitorului, acord

  ce va fi solicitat cu cel puin 5 zile nainte de data propus pentru cesiune.

  23.3 Prin excepie de la prevederile art. 23.2, n situaia n care cesiunea de crean

  privete activitile efectiv executate n cadrul contractului de un subcontractant care i-

  a exprimat opiunea de a fi pltit direct de ctre Achizitorului, prile sunt de acord c

  prin semnarea prezentului contract, Achizitorului i exprim acordul pentru realizarea

  cesiunii de crean n favoarea subcontractantului respectiv, n acest caz avnd loc un

  transfer de drept al obligaiilor de plat ctre subcontractant pentru partea din contract

  executat de acesta n momentul ndeplinirii obligaiilor asumate prin contractul de

  subcontractare, n condiiile art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificrile i

  completrile ulterioare.

  23.4 Prevederile art. 23.2 sunt incidente i subcontractanilor n situaia n care vor s

  cesioneze sumele pe care le au de ncasat de la Achizitor pentru partea/prile din

  contract care sunt ndeplinite de ctre acetia.

  Articolul 24. Subcontractarea clauz specific

  24.1 Contractantul are obligaia ca, n cazul n care subcontracteaz, s ncheie

  contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat

  prezentul contract cu Achizitorul.

  24.2 (1) Contractantul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului contractele

  ncheiate cu subcontractanii nominalizai n ofert.

  (2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele

  ncheiate cu acetia se constituie n anexe la prezentul contract.

  24.3 (1) Contractantul este pe deplin rspunztor fa de Achizitor pentru modul n care

  i ndeplinete obligaiile asumate prin contract.

  (2) Subcontractanii sunt pe deplin rspunztori fa de Contractant pentru modul n

  care acetia i ndeplinesc prile lor din contracte.

  24.4 Contractantul poate schimba oricare subcontractant numai cu acordul prealabil al

  Achizitorului. Schimbarea subcontractantului nu va avea influene asupra propunerii

  tehnice i propunerii financiare.

  24.5 (1) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractani, pe durata executrii

  contractului, cu condiia ca nominalizarea acestora s nu reprezinte o modificare

  substanial a contractului, n condiiile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificrile i

  completrile ulterioare.

  (2) n situaia prevzut la alin. (1), Contractantul va transmite Achizitorului informaiile

  prevzute la art. 24.2 i va obine acordul acestuia privind eventualii noi subcontractani

  implicai ulterior n executarea contractului. n vederea obinerii acordului Achizitorului,

  subcontractanii vor transmite acestuia, prin Contractant, certificatele i alte documente

  necesare pentru verificarea inexistenei unor situaii de excludere i a

  resurselor/capabilitilor corespunztoare prii lor de implicare n contract care

  urmeaz s fie ndeplinite.

 • Neclasificat

  Neclasificat 13/17

  24.6 n situaia n care un subcontratant renun sau se retrage din contract,

  Contractantul are obligaia de a prelua partea din contract aferent activitii

  subcontactate sau de a nlocui respectivul subcontactant cu unul nou.

  Articolul 25. Fora major clauz specific

  25.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.

  25.2 (1) Fora major reprezint o mprejurare de origine extern, cu caracter

  extraordinar, absolut imprevizibil i inevitabil, care se afl n afara controlului oricrei

  pri, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, i care face imposibil

  executarea i, respectiv, ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract.

  (2) Sunt considerate asemenea evenimente de for major: rzboaiele, revoluiile,

  incendiile, inundaiile sau orice alte catastrofe naturale, restriciile aprute ca urmare a

  unei carantine, embargourile, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ.

  (3) Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr

  a crea o imposibilitate de executare, doar face extrem de costisitoare executarea

  obligaiilor uneia din pri.

  25.3 Fora major exonereaz partea afectat de ndeplinirea obligaiilor asumate prin

  prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.

  25.4 Partea care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri apariia

  evenimentului de for major, imediat i n mod complet, nu mai trziu de 5 zile de la

  apariia acestuia, i de a lua orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii

  consecinelor.

  25.5 ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore,

  dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.

  25.6 Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona pe o perioad mai

  mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de

  drept a prezentului contract, fr ca vreuna dintre pri s poat pretinde celeilalte pri

  plata de daune-interese.

  Articolul 26. Soluionarea litigiilor clauz specific

  26.1 Achizitorul i Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale

  amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei

  n cadrul sau n legatur cu ndeplinirea prezentului contract.

  26.2 Dac dup 30 de zile calendaristice de la nceperea acestor tratative, Achizitorul i

  Contractantul nu reuesc s rezolve n mod amiabil divergena contractual, fiecare

  poate solicita ca disputa s se soluioneze de ctre instanele judectoreti competente

  din Romnia.

  Articolul 27. Limba care guverneaz prezentul contract subsecvent clauz

  specific

  27.1 - Limba care guverneaz prezentul contract este limba romn.

  Articolul 28. Legea aplicabil contractului clauz specific

 • Neclasificat

  Neclasificat 14/17

  28.1 Prezentul contract va fi interpretat conform legislaiei romne.

  Articolul 29. Terul susintor clauz specific

  29.1. n cazul n care Contractantul ntmpin dificulti/este n imposibilitatea

  ndeplinirii obligaiilor pentru care a primit susinerea unui ter, acesta din urm se va

  substitui Contractantului pentru ndeplinirea complet a obligaiilor ce fac obiectul

  prezentului contract, n conformitate cu angajamentul ferm ncheiat in acest sens.

  29.2 Achizitorul va avea dreptul s urmreasc orice pretenie la daune pe care

  Contractantul ar putea s o aib mpotriva terului susintor pentru respectarea

  obligaiilor asumate prin angajamentul ferm.

  29.3 Terul susintor rspunde n mod solidar cu Contractantul pentru executarea

  contractului. Rspunderea solidar a terului se va angaja sub condiia nendeplinirii de

  ctre acesta a obligaiilor asumate prin angajament.

  Articolul 30. Dispoziii finale clauz specific

  28.1 (1) Achizitorul i rezerv dreptul ca n situaia n care nu i sunt asigurate fonduri n

  cuantumul necesar implementrii contractului i efecturii plilor ctre Contractant s

  notifice n scris Contractantului suspendarea de drept a executrii contractului, fr a fi

  necesar intervenia vreunei instane judectoreti sau de arbitraj. Suspendarea

  executrii contractului poate fi invocat de Achizitor de cel mult dou ori pe perioada de

  valabilitate a contractului i va fi limitat de fiecare dat la o perioad de 60 de zile,

  perioad calculat de la data emiterii notificrii de ctre Achizitor.

  (2) Reluarea executrii contractului se va face n baza notificrii emise n acest sens de

  ctre Achizitor, efectele suspendrii ncetnd de drept la data emiterii notificrii de

  reluare. Prin excepie, n situaia n care Achizitorul nu emite notificarea de reluare a

  executrii contractului pn la expirarea perioadei de suspendare menionat n

  notificarea de suspendare transmis conform alin. (1), efectele suspendrii vor nceta

  de drept la expirarea acestei perioade, iar prile vor executa n continuare obligaiile

  contractuale asumate conform prevederilor existente n contract.

  (3) Notificarea de suspendare a executrii contractului, respectiv cea de reluare, emise

  conform alin. (1) i (2) produc efecte depline de la data emiterii lor.

  28.2 Achizitorul nu poate fi inut responsabil pentru nicio pierdere sau prejudiciu cauzat

  Contractantului sau pe care acesta este posibil s-l sufere ca urmare a aplicrii

  prevederilor art. 28.1.

  28.3 n situaia n care o clauz din prezentul contract sau o parte a unei clauze devine

  nul sau inaplicabil, celelalte clauze sau prile neafectate ale respectivei clauze i

  vor pstra valabilitatea i vor continua s-i produc efectele.

  28.4 Prin semnarea prezentului contract, prile confirm fr echivoc c au luat la

  cunotin de coninutul tuturor clauzelor acestuia, inclusiv cele considerate ca

  neuzuale, astfel cum acestea sunt reglementate de prevederile art. 1203 din Codul

  Civil, i declar c le accept n mod expres.

  28.5 Datele cu caracter personal prelucrate de pri n derularea prezentului contract se

  supun dispoziiilor Regulamentului U.E. 679/2016 al Parlamentului European i al

  Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecia persoanelor fizice n ceea ce privete

  prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circulaie a acestor date i de

 • Neclasificat

  Neclasificat 15/17

  abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecia datelor) i

  scopul prelucrrii este legat doar de ndeplinirea atribuiilor i obligaiilor stipulate n

  prezentul contract.

  Prile au neles s ncheie azi...2018 prezentul contract n 2 exemplare

  originale, cte unul pentru fiecare parte, ambele avnd aceeai valabilitate.

  Pentru i n numele Pentru i n numele

  Achizitorului Contractantului

  (denumirea Achizitorului) (denumirea Contractantului)

  Nume:____________________ Nume: _____________________

  Funcia: __________________ Funcia: ____________________

  Semntura: _______________ Semntura: _________________

  http://legis.stsnet.ro/Eurolegis/eurolegisIE/cautare/index1.jsp?intralegis_id=61026

 • Neclasificat

  Neclasificat 16/17

  Anexa nr. 1 la Contractul nr. _________ din _________

  LISTA DE CANTITI I PREURI

  - lei -

  Nr.

  crt.

  Denumirea

  produsului Cantitate

  Pre unitar

  fr TVA

  Valoare total

  fr TVA

  Valoare total

  cu TVA -

  0 1 2 3 4 = 2*3 5=4*119%

  1

  TOTAL

  Pentru i n numele Pentru i n numele

  Achizitorului Contractantului

  (denumirea Achizitorului) (denumirea Contractantului)

  Nume:____________________ Nume: _____________________

  Funcia: __________________ Funcia: ____________________

  Semntura: _______________ Semntura: _________________

 • Neclasificat

  Neclasificat 17/17

  Anexa nr. 2 la Contractul nr. _________ din _________

  GRAFICUL DE LIVRARE

  (se va completa la momentul semnrii contractului)

  Pentru i n numele Pentru i n numele

  Achizitorului Contractantului

  (denumirea Achizitorului) (denumirea Contractantului)

  Nume:____________________ Nume: _____________________

  Funcia: __________________ Funcia: ____________________

  Semntura: _______________ Semntura: _________________