Click here to load reader

Slovenija - Love Story, True Story, My Story

 • View
  273

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Splošni katalog o slovenski turistični ponudbi

Text of Slovenija - Love Story, True Story, My Story

 • 1www.slovenia.info#ifeelsLOVEnia

  SLOVENIJA

 • 2#ifeelsLOVEnia

  Zdruuje Alpe, Mediteran in Panonsko niino.

  Tu so e zmaji zaljubljeni!

  Obii Zlatoroga.

  Kjer je ljubezen slana.

  V RAZLINOSTI!

  ODKRIJ LJUBEZEN:

  V LJUBLJANI.

  V ALPAH.

  NA MEDITERANU.

  469

  12

 • 3Pojdi globlje, prav do srca!

  Poskrbi zase.

  Prisedi! Dobro je.

  Drzni si priakovati ve.

  ODKRIJ LJUBEZEN: NA KRASU.

  V ZDRAVILIIH.

  ZA MIZO.

  MED LJUDMI.

  V NARAVI.

  1619232628V objemu dreves.

 • 4ODKRIJ LJUBEZEN

  #sLOVEnia

  Stara slovenska pripoved pravi, da je ob stvarjenju sveta

  vsaka deela dobila veliko svojega: ena gore, druga morje,

  ta neskonna polja, ona goste gozdove. Na koncu, ko so se

  deele e bohotile s svojim razkojem, se je oglasila Slovenija:

  Kaj pa jaz? In tedaj se je iz malhe zaetka usulo, kar je tam

  akalo prav do konca: najbolje od vsega! Dovolj za stvarjenje

  e enega sveta. Vse to je v celoto sestavila e zadnja,

  najpomembneja sestavina: prgie ljubezni. Ta ljubezen je

  imela posebno mo. Povezala je morje z gorami, gozdove z

  vodami, polja z vinogradi, posebnosti podzemlja s svetlobo

  neba, zato se v Sloveniji lepote dotikajo druga druge. S svojo

  bliino so prvo zaljubljenost spremenile v zeleno ljubezen, ki

  traja, s svojim obstojem so spodbudile dejavno iskanje dobre-

  ga, z doivetji, ki jih omogoijo, so pospeile zdrav utrip srca.

  Slovenija je zato zelena, aktivna in zdrava. V taki deeli je

  lahko najti ljubezen in jo obutiti na isto svoj nain.

  Odkrijte svojo sLOVEnijo!

 • 5Slovenija je edina evropska drava, ki na lahko obvladlji-vih razdaljah zdruuje Alpe, Mediteran in Panonsko ni-ino. In to sploh ni vse: ima tudi Kras in druge lepote!

  LJUBEZEN POVEZUJE RAZLINOSTI

 • 6TU SO EZMAJIZALJUBLJENI! Ljubljana. Sredie Slovenije.Od tod je vse blizu!

 • 7Jurij Lozi, inovator. Na kolesu je njegov izvirni blatnik M

  usguard.

  Ljubljana je ljubljena. Besedi imata v slovenini skoraj isti

  zven. Za tistega, ki Ljubljano zares spozna, imata tudi isti

  pomen. Glavno mesto drave, ki ima ljubezen v svojem ime-

  nu, je stiie razlinosti Slovenije. Pradavnino koliarjev

  povezuje s asi rimske Emone, baronost z lepotami secesije,

  slovansko duo s stvaritvami Joeta Plenika, pomembne-

  ga arhitekta in urbanista Evrope. Muzeji in galerije, lokali

  ob reki in na trgih mesta, gledalia in koncertne dvorane,

  festivali, ki se poleti selijo na ulice, se vrstijo blizu Pleniko-

  vega Tromostovja. Srce mesta, Plenikovo trnico, varujejo

  ukroeni zmaji na mostu iz 19. stoletja in s kljuavnicami

  ljubezni zaznamovan most s sodobnimi skulpturami.

  Iz sredia Ljubljane, mesta, ki se ponaa z nazivom Zelena

  prestolnica Evrope 2016, je narava tako lahko dostopna! Prav

  v mesto sega park z gozdnim zaledjem, kratka je pot do Lju-

  bljanskega barja, polnega zgodb o ivljenju e tisoletja nazaj.

  Na ostankih enega od njegovih koli je bilo odkrito naj-

  stareje leseno kolo z osjo na svetu, staro kar 5200 let! Kdo

  ve morda je bila e z njim laja pot do ljubljene. Danes je

  Ljubljana je polna koles!

  Ljubljana je kriie razlinih

  dob. Mesto v letih 2014 in 2015

  praznuje 2000 let rimske Emone.

  Ostanki prazgodovinske kulture

  koliarjev so vpisani na Unescov

  seznam svetovne dediine. Ulice

  Plenikove Ljubljane ponujajo

  sreanja s sedanjostjo in priho-

  dnostjo!

  LJUBEZEN V IMENU GLAVNEGA MESTA

  Kar s kolesom ali pe do vseh posebnosti! Od

  sredia mesta ob reki Ljubljanici je blizu do antinih

  ostalin rimske Emone, mogonega mesta, ki ga v

  letu 2015 oivljajo razline prireditve, do razglednega

  gradu nad mestom in do mestnih parkov.

  LJUBLJANA:ZELENA PRESTOLNICA EVROPE

  #Ljubljana

 • 8V srediu Ljubljane vas akajo tevilni festivali, ki zaznamujejo tudi druga slovenska mesta. Spremljajte koledar prireditev na www.slovenia.info! Slovenska mesta so privlana izbira tudi za kongresne in konferenne dogodke. Poleg sodobnih zmogljivosti ponujajo presenetljivost prostorov s posebnimi zgodbami. Kar tretjina slovenskih mest je zaitena kot spomenik!

  V Ljubljani vse poti vodijo do slovitega Tromostovja, kjer se kip pesnika Fran-ceta Preerna spogleduje z Julijo, njegovo neusliano ljubeznijo. Blizu so ivahna rena nabreja in Plenikova trnica.

  Mladi po srcu na vsakem koraku najdejo pravi kotiek zase v zeleni Ljubljani, v razlinih slo-venskih mestih, v krajih gostoljubnega podeelja. Slovenija jih navduuje tudi z izvirnimi hostli: v nekdanjem vojakem zaporu, s pridihom elezne dobe, v zaiteni stari kmeki hii ipd.

 • 9OBIIZLATOROGAZaklade Alp in Triglavskega narodnega parka varujejo pravljini junaki.

 • 10

  Bla Kajdi, pletnjar. N

  jegova druina na Bledu olnari e ve kot stoletje.

  DOIVETJA MED GORAMITam, kjer je Slovenija najvija,

  domuje Triglav. Gora, upodobljena

  tudi v slovenskem grbu, ima enako

  ime kot staroslovanski bog, ki ima

  mo nad nebom, zemljo in podze-

  mljem. Tod so najveji zakladi, ki

  jih pred pohlepom ljudi varuje pra-

  vljini Zlatorog. To kraljestvo nara-

  ve je med najstarejimi narodnimi

  parki v Evropi. Pod vraci Julijskih

  Alp je Blejsko jezero, o katerem

  je najveji slovenski pesnik dejal,

  da je podoba raja. e pozvoni na

  zvon cerkve na otoku sredi jezera,

  se ti izpolnijo elje.

  Tu in v bliini so prizoria velikih

  portnih zmag. K premagovanju

  samega sebe vabijo poti po naravi.

  In kakna narava je to! Mogona in

  dostopna hkrati. Alpe v Sloveniji

  povezujejo pokrajine in ljudi.

  Triglavski narodni park obsega

  skoraj 84 tiso hektarjev ali 4

  odstotke slovenskega ozemlja

  med Italijo in Avstrijo. Park, prvi

  zavarovan e leta 1924, je med

  najstarejimi narodnimi parki v

  Evropi.

  #Bled

  RAJ POD TRIGLAVOM

  Ko pridete na Bled, se odpeljite na otok sredi

  jezera s pletnjo posebnim blejskim olnom!

  Zvon v cerkvi je simbol izpolnjenih elja. Tisti, ki

  ga je dala vliti mlada vdova v spomin na svojega

  moa, je po legendi konal na dnu jezera, ona

  pa je odla v samostan. A njena elja je bila ven-

  darle izpolnjena: zvon, ki je pozneje prispel na

  otok in ga je posvetil sam pape, e danes zvoni

  v ast ljubezni. V to verjamejo tevilni mladoporo-

  enci, ki za svojo poroko izberejo Bled.

 • 11

  Z Blejskega gradu nad jezerom se iri razgled na samosvojo naravo Bleda in Alp. Sonni doktor Arnold Rikli je tu e sredi 19. stoletja zael opravljati svojevrstne zdravilike terapije. Njegove poti vodijo tudi na blinjo Pokljuko, planoto z najvejo zaokroeno goz-dno povrino v Triglavskem narodnem parku. Raj za aktivne!

  Na Bohinjsko jezero, ki sega v Triglavski narodni park, z blinjih vracev zagotovo gleda bel gams z zlatimi rogovi, imenovan Zlatorog. Ta pravljini varuh vsega dobrega in naravnega, kar ponujajo Julijske Alpe, je bil pred davnimi asi plen divjega lovca. A ko ga je ta ustrelil, je iz njegove krvi zrasla udena triglavska roa. Pozdravila je Zlatoroga, ki zato e danes varuje naravne zaklade Alp pred pohlepom ljudi. Alp-sko cvetje, marsikatero z zdravilnimi lastnost-mi, lahko spoznavate na poletnem festivalu ob Bohinjskem jezeru.

  Dolina Soe slovi po vodnih portih med brzi-cami in tolmuni na smaragdni reki, njeni kraji in planine ter alpski vrhovi pa irijo zgodbe miru. Dolina izjemnih naravnih posebnosti je bila v prvi svetovni vojni prizorie najvejega spopada na gorskem obmoju v zgodovini lovetva. Ostaline so del Poti miru od Alp do Jadrana.

  Pokljuka, planota, ki se ponaa tudi z najvejo zaokroeno gozdno povrino v Triglavskem narodnem parku, vse leto privlai tekae na smueh in biatlonce z vsega sveta. Po labirintu naravnih lepot in energetskih tok vodijo pohodnike in kolesarske poti. Te sicer vabijo na vse strani Slovenije. Deela se ponaa z ve kot 10 tiso km oznaenih pohodnikih poti! Kolesarske trase vseh teavnostih stopenj vo-dijo tudi ez gorske prelaze, kakren je Vri, ki povezuje dolino Soe s Kranjsko Goro.

  Kranjska Gora je med najbolj priljubljenimi slovenskimi sredii za aktivne poitnice v naravi v vseh letnih asih. Poleg zimskih por-tov na prizoriih tekem svetovnega pokala alpskega smuanja ponuja obilo pohodnikih, kolesarskih in drugih izzivov. Druine privlai s pravljinimi doivetji. V bliini je Kekeva deela, v kateri vas akajo prigode najbolj znanega slovenskega otrokega literarnega junaka. Zgodbe o pastirjih in velikanih ter drugih junakih vabijo tudi v manje kraje pod Triglavom.

 • 12

  KJER JELJUBEZENSLANA.Ob najbolj severnih solinahMediterana.

 • 13

  SOL IN LJUDJE MEDITERANASol je morje, ki ni moglo nazaj na nebo,

  je zapisano na soli iz Pirana, ki nastaja

  po postopku, nespremenjenem e od

  takrat, ko so bile slane morske plitvine

  Jadranskega morja vir najlepega mesta

  na slovenski obali.

  A za dobro sol niso dovolj isto morje,

  prijazno sonce in tisti znailni veter.

  Slovenski solinarji vedo, da je za najboljo

  potrebna tudi ljubezen! Ta je cele druine

  vabila na soline, kjer e danes po starih

  postopkih nastaja solni cvet s kristali

  ronatega nadiha, ki je med najboljimi na

  svetu. Kako ponosni so na imenitno tradi-

  cijo, lahko vsako leto obutite na spomla-

  danskem Solinarskem prazniku v Piranu.

  Na slovensko obalo prihajajo ljudje po

  dobro poutje. V zaledje jih vabijo oljke

  in trte