SOALAN - . Kertas soalan ini mengandungi LAPAN halaman bercetak dan TUJUH bahagian soalan. 2. Jawab

  • View
    280

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SOALAN - . Kertas soalan ini mengandungi LAPAN halaman bercetak dan TUJUH bahagian soalan. 2. Jawab

2 KERTAS 2

SOALAN

2013

2013

: .......................................... : ..........................................

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi LAPAN halaman bercetak

dan TUJUH bahagian soalan.

2. Jawab semua soalan.

SULIT 1

)

)

)

)

)

( )

:

SULIT

2

:

( )

SULIT

( )

3

( )

:

SULIT

4

)

)

)

)

)

:

( )

SULIT

5

. :

)

( )

. ( / )

. (/

.( / )

)

)

)

)

. / ()

SULIT

) / (

( / )

6

: .

( )

SULIT

7

: .

( )

) =

) =

)

=

) =

) =

SULIT

=

8

2 KERTAS 2

SKEMA

3102

3102

SULIT 1

)

)

)

)

)

( )

:

SULIT

2

( )

SULIT

( : )

3

( )

SULIT

4

:

SULIT

)

)

)

)

)

:

( )

SULIT

5

. :

. (

.

( )

)

.

SULIT

.

.

.

)

)

)

6

: .

( )

SULIT

7

: .

( )

) =

) =

)

=

) =

)

=

SULIT

=

8

8

SOALAN BAHASA ARAB KERTAS 2 TAHUN 2.pdfSKEMA BAHASA ARAB KERTAS 2 TAHUN 2

Recommended

View more >