Soalan Kimia Kertas 2 Percubaan SPM Kelantan 2011

Embed Size (px)

Text of Soalan Kimia Kertas 2 Percubaan SPM Kelantan 2011

 • SULIT4541/2KimiaKertas 2September20112 XA jam

  Nama:

  Tlngkatan

  3.

  MAJLIS PENGETUASEKOLAH - SEKOLAH MALAYSLA( MPSM )C AWANGAN KELANTAN

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPMTINGKATAN5

  2011

  KIMIAKERTAS2

  Masa: 2 jam 30 minit

  JANGAN BUKAKERTAS SOALAN INI SEHINGGADIBERITAHU

  Kertas soalan ini adalah dalamdwibahasaSetiap soalan mengandungikedua-dua bahasa Inggeris danbahasaMelayii. Bahagianatasdalam bahasa Inggeris dandiikuti di bawahnya oleh bahasaMelayuCalon dibenarkanmenjawabkeseluruhan atau sebahagiansoalan samada dalam bahasaMelayu atau bahasa InggerisCalon dikehendaki membacamaklumat dihalaman 2.

  KodPemeriksa

  Bahagian Soalan MarkahPenuh

  MarkahDiperolehi

  A

  1 92 93 104 105 116 11

  B 7 208 20

  C9 2010 20

  Jumlah

  Kertas soalan ini mengandungi 25 halaman bercetak.

  4541/2SULIT

  [Lihat halaman sebelahKIMIA (2) TING 5 PERCUBAAN SPM 2011

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com