Sosiaalisten ilmi£¶iden ennakointi ja Metropolialueen ... Sosiaalisten ilmi£¶iden ennakointi ja Metropolialueen

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sosiaalisten ilmi£¶iden ennakointi ja Metropolialueen ... Sosiaalisten...

 • Sosiaalisten ilmiöiden ennakointi ja Metropolialueen erityispiirteet

  Metropolialueen köyhyys NYT –oppimisverkosto 15.3.2019

  Markus Pauni Strategia- ja kehitysjohtaja

 • Kummassa maisemassa etenisimme mieluummin?

  [pvm] 2

 • [pvm] 3

 • Mitä ennakointi on ja miten se voidaan määritellä?

   Tulevaa kehitystä koskevan tiedon keräämistä ja käsittelyä  Ennakointitiedon analysointia ja johtopäätösten tekemistä  Strategisen ja operatiivisen johtamisen tukemista tarjoamalla näkemyksellistä

  tulevaisuustietoa  Tiedon jalostamista, jakamista, fasilitointia, viestintää  Tulevaisuuden tahtotilan johtamista yhteistyössä ja verkostoitumalla  Ennakoivan työotteen ja tulevaisuuskyvykkyyden levittämistä/jalkauttamista

  organisaatiossa työntekijöiden arkiseen työskentelyyn

  [pvm] 4

 • 5

  Muutosajureiden kolme tasoa

  Globaalit muutosajurit

  Kansalliset muutosajurit

  Paikalliset muutosajurit

 • [pvm] 6

  Elämme murrosta - suurta siirtymää viidennestä aallosta kuudenteen (Markku Wilenius 2015)

 • MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit

  Elämäntapojen muutokset

  Älykäs hyvinvointi- ja terveysteknologia

  Jakamistalous Uudet demokratian

  muodot

  Asukkaat ja yhteisöt voimavarana ja

  kumppanina

  Kokeilukulttuuri

  Matalat organisaatiot

  Tehtävien ja vastuiden uusjako: tulevaisuuden kunnat,

  maakunnat ja valtio

  Moni- kulttuuristuminen

  Kaupungistuminen

  Maahanmuutto

  Syntyvyys

  Ikääntyminen

  Työllisyys ja työelämän muutokset

  Arvojen muutokset

  Syrjäytyminen

  Muu mikä?

 • Uudenmaan strategiset hyvinvointihaasteet ja niiden ennakointi

 • Twitter 13.10.2018 @timoaro

 • Uudenmaan alueella on hyvät mahdollisuudet onnistua

  • Alue on Suomen kansainvälinen taloudellinen veturi ja logistinen linkki kansainvälisille markkinoille.

  • Suomen bruttokansantuotteesta 39 % tuotetaan Uudellamaalla. • Asukkaiden keskimääräinen kokemus omasta elämänlaadustaan on korkeampi kuin koko

  maassa. • Väestön sairastavuusindeksi on suotuisa, ainoastaan Ahvenanmaalta löytyy indeksin

  perusteella terveempi väestö. • Uusimaa on EU:n aluevertailussa 7. hyvinvoivin alue (SPI-indeksi) ja Pohjois-Euroopan

  verrokkialueisiinsa ja 3. kilpailukykyisin alue (RCI-indeksi). • Väestöpohja riittää maakuntamuotoiselle palvelutuotannolle sekä järjestäjän ja tuottajan

  erottamiseen. • Laaja yksityinen tarjontapotentiaali on mahdollisuus valinnanvapauden lisääntyessä –

  kunhan maakunta on riittävän vahva järjestäjä ja pysyy kuljettajan paikalla. • Maakunta- ja sote-uudistus on hyvä mahdollisuus hakea alueellisesti yhtenäisiä ja

  parhaimpia palveluketjuja ja toimintamalleja asukkaiden parhaaksi.

 • Asema metropolimaakuntana ja alueen voimakas kasvu aiheuttavat myös vakavia haasteita, jotka näkyvät kansallisissa vertailuissa

  • Pääkaupunkiseudun asuntojen hinnat ovat jo yli 2 ja Helsingin 2,5 kertaa muuta maata kalliimmat ja vuokratkin noin puolitoistakertaiset.

  • Vaikka Uudenmaan työttömyysaste on valtakunnallista keskiarvoa pienempi, on täällä lukumääräisesti lähes kolmannes koko maan työttömistä (n. 83 000 henkilöä).

  • Uudenmaan elinkeinoelämän merkittävänä kasvun esteenä on pula osaavasta työvoimasta. Osaamisen ja avointen työpaikkojen kohtaamattomuudesta on vaarana syntyä rakenteellinen ongelma, ellei siihen pikaisesti puututa.

  • Maahanmuuttajien työllisyysasteen merkittävä nostaminen nykyisestä alle 60 prosentista on kriittinen menestystekijä alueelle ja siten myös koko maalle.

 • Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25-64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

  • Uudenmaan alueiden luvut on laskettu alueen kuntien lukujen perusteella

  Uusimaa; 3 %

  Pirkanmaa

  Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi

  Koko maa

  0 %

  1 %

  2 %

  3 %

  4 %

  5 %

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

  Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

  Lähde: THL, Sotkanet

  Uusimaa; 3 %

  Pääkaupunkiseutu

  Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa

  Keski-Uusimaa

  0 %

  1 %

  2 %

  3 %

  4 %

  5 %

  2012 2013 2014 2015 2016

  Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

  Lähde: THL, Sotkanet

  Ihmisten hyvinvointi keskiössä

  Kuviot ja laskenta: FCG

 • Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), matala koulutus (THL)

  2013 2014 2015 Uusimaa 46 % 47 % 47 % Pirkanmaa 46 % 46 % 48 % Pohjois-Pohjanmaa 48 % 49 % 48 % Varsinais-Suomi 47 % 47 % 51 % Koko maa 47 % 48 % 48 %

  Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), matala koulutus

  Ihmisten hyvinvointi keskiössä

  Kuviot ja laskenta: FCG

 • Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä (THL)

  • Uudenmaan alueiden luvut on laskettu alueen kuntien lukujen perusteella

  Ihmisten hyvinvointi keskiössä

  Kuviot ja laskenta: FCG

 • Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus (%) (THL)

  2013 2014 2015 Uusimaa 90 % 89 % 90 % Pirkanmaa 91 % 92 % 90 % Pohjois-Pohjanmaa 92 % 91 % 90 % Varsinais-Suomi 91 % 91 % 92 % Koko maa 91 % 91 % 91 %

  Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus (%)

  Ihmisten hyvinvointi keskiössä

  Kuviot ja laskenta: FCG

 • • Tietoliikenneyhteydet ja verkkoyhteydet viranomaisiin

  • Syöpäkuolleisuus • Ympäristön laatu • Luottamus poliittiseen järjestelmään,

  oikeusjärjestelmään ja poliisiin • Julkisen hallinnon laatu ja vastuullisuus • Sukupuolten välinen tasa-arvo • Pääsy korkeakoulutukseen

  • Alle 65-vuotiaiden kuolleisuus • Eliniänodote • Ennenaikainen kuolleisuus sydän- ja

  verisuonitauteihin • Koettu terveydenhoitoon ja

  hammashoitoon pääsy • Asumistyytyväisyys • Murhien ja tappojen määrä • Toisen asteen koulutuksen suorittaminen • Suojellut alueet (Natura) • Suvaitsevaisuus maahanmuuttajia ja

  vähemmistöjä kohtaan

  Sosiaalisen kehityksen (SPI) vertailussa Uusimaa suoriutuu keskimääräistä paremmin tai heikommin seuraavilla osa-alueilla (kaikkien EU:n tilastoalueiden vertailu)

 • kuntaliitto.fi PL 200, 00101 Helsinki Kuntatalo, Toinen linja 14 00530 Helsinki

  Kiitos mielenkiinnostanne! Markus Pauni 050-4395612 markus.pauni@kuntaliitto.fi @MarkusPauni

  https://www.facebook.com/kuntaliitto https://twitter.com/kuntaliitto https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto- https://www.youtube.com/kuntaliitto

  Sosiaalisten ilmiöiden ennakointi ja Metropolialueen erityispiirteet Kummassa maisemassa etenisimme mieluummin? Dia numero 3 Mitä ennakointi on ja miten se voidaan määritellä? Muutosajureiden kolme tasoa Dia numero 6 MUUTOSTEN �MAAILMANPYÖRÄ:�Kuntien ja alueiden muutosajurit Uudenmaan strategiset hyvinvointihaasteet ja niiden ennakointi Dia numero 9 Uudenmaan alueella on hyvät mahdollisuudet onnistua Asema metropolimaakuntana ja alueen voimakas kasvu aiheuttavat �myös vakavia haasteita, jotka näkyvät kansallisissa vertailuissa Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet �25-64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi �tuntevien osuus (%), matala koulutus (THL) Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, �% vastaavan ikäisestä väestöstä (THL) Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus (%) (THL) Dia numero 16 Kiitos mielenkiinnostanne!