22
Biološki aspekti sudskomedicinske genetike

sudskomedicinske genetike · Sekvenciranje DNK Hibridizacija DNK Preparativne tehnike Centrifugiranje Elektroforeza. PCR amplifikacija Elektroforeza Upoređivanje Zaključivanje Korišćenje

 • Upload
  others

 • View
  13

 • Download
  1

Embed Size (px)

Citation preview

 • Biološki aspekti sudskomedicinske

  genetike

 • Malo bazične biologije

  ◼ Telo je izgrađeno od ćelija

  ◼ U našem telu ima 30x1012 ćelija.

  ◼ Najviše je crvenih krvnih zrnaca (25x1012)

  2,5 x 1013

  2,5 kg

  1,4x1012

  13 kg

  3,3x1012

  10 kg 20 kg

  crvena krvna zrnca trombociti masne ćelije drugo mišići

 • DNK se nalazi u hromozomima

  ◼obmotana oko proteina i višestruko uvijena

 • DNK je smeštena u hromozomima

  1013 ćelija7 pikograma DNK po ćeliji

 • DNK je sastavljena od nukleotida

 • DNK je dvolančani molekul

  ◼ lanci su “polarni” : imaju 3’ i 5’ kraj

  ◼ naspram 3’ kraja jednoglanca je 5’ kraj drugog

  ◼ lanci sadrže “komplementarne” nukleotide:

  – naspram A je T

  – naspram G je C

 • Dve vrste hemijskih veza u DNK

  ◼ Fosfodiesterke veze – između susednih nukleotida

  ◼ Vodonične veze– između naspramnih

  (komplementarnih) nukleotida

 • Pod dejstvom temperature DNK se “topi”- DENATURACIJA

  ◼ dolazi do raskidanja veza između naspramnih nukleotida

  ◼ nastaju jednolančani molekuli

 • Raskidanje fosfodiestarskih veza

  U jednom lancu: nema veze

  U oba lanca: FRAGMENTACIJA

  Na više mesta: DEGRADACIJA

 • DNK je negativno naelektrisana

  ravnomerno, duž čitave dužine oba lanca

 • DNK polimerizacija je:

  usmerena u 5’ → 3’ smeru

  semikonzervativnau novosintetisanom molekulu jedan lanac je stari, a jedan novi.

 • Malo bazične genetike

  ✓DNK nasleđujemo po pola od svakog roditelja

  ✓Naša DNK je identična u svim tkivima

  ✓DNK se ne menja tokom života(ni nakon smrti)

 • Svi smo genetički jedinstveni

  ◼ Humani genom je dugačak 3.2 milijarde nukleotida

  ◼ 99.9% DNK je identična među ljudima

  ◼ Malo matematike0.1% od 3 mldrd ≈ nekoliko miliona nukleotida

 • Osnovna genetička terminologija

  ◼ Genski marker ≈ genki lokus ≈ gen

  – Tačno određeni deo molekula DNK na hromozomu

  ◼ Aleli

  – Različite varijante gena koje mogu postojati

  ◼ DNK profil

  – Kombinacija alela u nizu gena kod neke osobe

 • DNK: polimorfizmi

  Polimorfizam sekvence

  adenin

  timin

  guanin

  citozin

 • DNK polimorfizmi: nastavak

  UzastopnoPonovljene Sekvence2-7 bp=STR10-100=VNTRPolimorfizam broja ponovaka

 • Short Tandem Repeat (STR) Markeri

  TCCCAAGCTCTTCCTCTTCCCTAGATCAATACAGACAGAAGACAGGTGGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATATCATTGAAAGACAAAACAGAGATGGATGATAGATACATGCTTACAGATGCACAC

  = 12 GATA ponovaka (“12” oznaka alela)

  short tandem repeat

  7 repeats

  8 repeats

  9 repeats

  10 repeats

  11 repeats

  12 repeats

  13 repeats

  Broj ponovaka može da varira između ljudi ali ne i unutar jedne osobe

  An accordion-like DNA sequence that occurs between genes

 • Malo genetike

  ◼ U sudskomedicinskoj genetici se analizira 15-25 gena

  ◼ Isti geni kod različitih ljudi postoje u različitim varijantama- belezima (alelima)

  ◼ Svaki od petnaestak gena postoji u po desetak varijanti

  ◼ Svaki gen postoji u po dve kopije (od majkei od oca).

 • Savremene metode u molekularnoj genetici

 • Koraci u veštačenju biološkog materijala

  Krim. tehnika

  • Uočavanje, dokumentovanje, fiksiranje

  • Izuzimanje, pakovanje i dostavljanje

  Analiza

  • Izolovanje DNK, umnožavanje gena

  • Genotipizacija (utvrđivanje DNK profila)

  Veštačenje

  • Upoređivanje DNK profila

  • Biostatistička analiza i interpretacija

 • Podela tehnikaAnalitičke tehnike

  Izolovanje DNK

  Umnožavanje DNK

  Enzimska digestija DNK

  Rekombinovanje DNK

  Kloniranje DNK

  Sekvenciranje DNK

  Hibridizacija DNK

  Preparativne tehnike

  Centrifugiranje

  Elektroforeza

 • PCR amplifikacija

  Elektroforeza

  Upoređivanje

  Zaključivanje

  Korišćenje forenzički validiranih hemikalija

  Utvrđivanje dužine amplifikovanih fragmenata

  Imenovanje alela

  Sa referentnim uzorkom ili

  bazom

  Frekvencionistički i probabilistički pristup

  Genotipizacija

  Izolacija DNK

  Dobijanje velike količine čiste DNK

  Osnovni koraci u

  savremenoj

  DNK analizi