Click here to load reader

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W · PDF fileWszystko dla psa – str. 6 Warto przeczytać – str. 7 Wycieczkowa nauka – str. 8 ORIGAMI – str. 9 Logo „Ucznia

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W · PDF fileWszystko dla psa – str. 6...

SZKOA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOCIUSZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

GAZETKA SZKOLNA WRZESIE PADZIERNIK 2015 NR 1 (28)

Witamy wszystkich czytelnikw naszej gazetki po wakacjach! Wakacje 2015 skoczyy si i czas

wrci do naszych obowizkw. Mamy nadziej, e ten rok szkolny przyniesie jeszcze lepsze wyniki

w nauce i pogod ducha. yczymy rwnie, abycie rozwijali swoje zdolnoci i zainteresowania. Po-

wodzenia!

Zesp redakcyjny

W numerze: Dzie Edukacji Narodowej str. 1

Co sycha u pierwszoklasistw?

str. 2

Bezpieczni w szkole i poza ni str. 2

Pierwsza dyskoteka str. 2

Wybory na przewodniczcego SU

str. 3

Ciekawostki przyrodnicze str. 3

Zatacz z klas! Zajcia taneczne

str. 4

Weronika w kuchni str. 4

Sport w naszej szkole str. 5

Promujemy czytelnictwo str. 5

Kodeks Dobrych Manier str. 6

Wszystko dla psa str. 6

Warto przeczyta str. 7

Wycieczkowa nauka str. 8

ORIGAMI str. 9

Logo Ucznia z klas str. 9

Zagadki matematyczne str. 10

Rysowanie krok po kroku str.10

DZIE

EDUKACJI NARODOWEJ

Ju 13. padziernika 2015r. w naszej szkole odby si Dzie

Edukacji Narodowej. Z tej okazji odby si

apel zorganizowany przez uczniw naszej

szkoy. Dzikowali oni nauczycielom za ich

trud i powicony dla nas czas. Uroczy-

sto miaa rwnie cz oficjaln, gdzie

moglimy

zobaczy

nagrodzonych nauczycieli i pra-

cownikw szkoy. My rwnie

chcemy podzikowa wszystkim

pracownikom naszej szkoy oraz

yczy powodzenia w dalszej pracy.

Zuzanna Sakowicz kl. VI a

SZKOA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOCIUSZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

PRZERWA GAZETKA SZKOLNA NR 1 (28)

2 | S t r o n a

CO SYCHA U PIERWSZOKLASISTW?

Do naszej szkoy w biecym roku szkolnym zawitao 9 klas pierwszych! Nigdy nie byo i zapewne nie bdzie, a tylu pierwszakw. Jedynka przywitaa ich mio i dlatego bardzo szybko przyzwyczaili si do nowego miejsca, w ktrym bd si uczy. Aby lepiej ich pozna, postanowiam zebra kilka informacji, opinii na temat szkoy. Bardzo si zdziwiam, kiedy pierwszoklasici powiedzieli, e wrcz

uwielbiaj do niej chodzi! Tylko nieliczni nie uznali tego za dobry sposb spdzania czasu. Dzieciakom najbardziej spodobay si zajcia komputerowe i w f, oczywicie. Nie tylko to przypado im do gustu, poniewa nie byo takiego ucznia, ktry nie lubiby swojej pani wychowaw-czyni. Kilku uczniw zdao nam relacje, jakie mieli miny, kiedy weszli pierwszy raz do swojej klasy. Powiedzieli, e bardzo im si spodobaa. Dzieciaki rozwijaj w niej rw-nie swoje talenty artystyczne. Dziewczynki i niektrzy chopcy uwielbiaj malowa. Inni natomiast mogliby go-dzinami piewa. Mimo rnicy zda na temat szkoy, jestem pewna, e kady znajdzie tu co dla siebie!!!

Amelia Dogowska kl. VI e

BEZPIECZNI W SZKOLE I POZA NI

Co roku zwracamy szczegln uwag na bezpieczestwo. Nasz szko odwiedzili pracownicy Powiatowej Komendy Policji w Wyso-kiem Mazowieckiem. Przypomnieli nam, jakie niebezpieczestwa mog nas spotka w drodze do szkoy oraz, jak wan rol odgrywa znajomo zasad bezpieczestwa i noszenie odblaskw. Nie zapomi-najmy o nich. Dziki nim jestemy bardziej widoczni na drodze i mo-g one uratowa nam ycie.

Weronika Sokoowska kl. VI e

PIERWSZA DYSKOTEKA

Ju 24. wrzenia 2015 r. odbya si pierwsza dyskoteka szkolna. Kady z Was mg odda gos na Najsympatyczniejszego chopca. Wedug Was na ten tytu zasuy ucze klasy VI e Krzysztof Luto-staski. Nastpnym plusem naszej tegorocznej zabawy byo wybranie osoby, ktra do koca roku szkolnego bdzie moga przychodzi na dyskoteki za darmo. Szczliw posiadaczk biletu zostaa Dominika Grochowska, uczennica klasy IV d. Mamy nadziej, e kady bawi si doskonale. Osoby, ktre nie zawitay na pierwsz dyskotek, zapraszamy na nastpne.

Zuzanna Sakowicz kl. VI a

SZKOA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOCIUSZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

PRZERWA GAZETKA SZKOLNA NR 1 (28)

3 | S t r o n a

WYBORY NA PRZEWODNICZCEGO SU

W KLASACH IV VI W naszej szkole w roku 2015/16 odbya si kampania wyborcza kandydatw do Rady Samorzdu

Uczniowskiego. Byy plakaty, ulotki, hasa i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji byy wy-bory, ktre - w gosowaniu tajnym, bezporednim i powszechnym - wyoniy samorzdow reprezen-tacj szkoy. Dnia 24. wrzenia kady ucze odda swj gos na jednego z kandydatw, ktrych nazwi-ska znajdoway si na karcie wyborczej: Dbrowska Aleksandra, Dmochowski Micha, Fedorowska Dominika, Jakuszewski Jakub, Korztkowska Wiktoria, Krajewska Julia, Muszyska Natalia, Siejk Paulina, Szepietowski Maciej, Zawistowska Aleksandra, ochowski Damian. Po zliczeniu gosw - w sumie byo ich a 304 - przez szkoln komisj skrutacyjn w skadzie: Roksana Szkid, Katarzyna Karowicz, Natalia Koszykowska i Zuzanna Grabowska, wyonili si nowi gwni przedstawiciele Jedynki: Przewodniczca Samorzdu Uczniowskiego Wiktoria Korztkowska Zastpca Przewodniczcej SU Aleksandra Dbrowska Sekretarz SU Aleksandra Zawistowska Skarbnik Damian ochowski DJ: Adrian Kruczkowski, Wiktor Wojtkowski, Jakub Pitka, Jakub Karwowski Sekcja redakcyjna: Amelia Dogowska, Weronika Sokoowska, Oliwia Muszyska, Dominika Gro-chowska, Wiktor Wojtkowski

W tym roku szkolnym - z niewielk pomoc pa opiekunek SU organizowane bd rne ak-cje, wita i wiele konkursw. Na pewno nie zabraknie Wam atrakcyjnych zabaw, poniewa nasza nowa przewodniczca Wiktoria, zapewni Wam ciekawe zajcia nawet w pochmurne dni. yczymy Wam miego roku szkolnego i jak najwicej ciekawych dni :))).

Amelia Dogowska kl. VI e

CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE ywe Kamienie

Nie dajcie si zmyli! To wcale nie s kamienie, tylko naprawd sprytne roliny. Ich rodowiskiem ycia s pustynie. Maj tylko dwa listki magazynujce wod. Rosn tu przy ziemi, a swoim wygldem przypominaj kamyki, ktre je otaczaj. Zwierzta rolinoerne nie zjadaj ich tylko dlatego, e po prostu ich... nie widz.

Zuzanna Sakowicz kl. VI a

SZKOA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOCIUSZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

PRZERWA GAZETKA SZKOLNA NR 1 (28)

4 | S t r o n a

ZATACZ Z KLAS! ZAJCIA TANECZNE Unikalno programu przejawia si tym, e nie tylko

uczy, ale przede wszystkim bawi i wychowuje. To picio-letni cykl nauczania z moliwoci kontynuacji edukacji tanecznej w klubie. Program jest skierowany do dzieci w wieku 6 12 lat. To nauka przernych tacw, wiet-na zabawa, a przy tym nauka dobrych manier. Pozwala to modym uczestnikom rozwija pasj i ksztatowa kultur osobist oraz pomagaj im realizowa swoje marzenia. Za udzia i pokazy dzieciaki otrzymuj wspaniae nagrody: karty mocy, albumy, dyplomy, medale, a take statuetki. Latem i zim maj moliwo wyjechania na obozy. W tej przygodzie towarzysz im Minionki! To zabawa, ktrej nie mona przegapi! Wicej informacji na stronie interneto-wej www.tanmuz.pl.

Amelia Dogowska kl. VI e

WERONIKA W KUCHNI

Ciasto w 5 minut SPOSB PRZYGOTOWANIA: 3 yki kakao 3 yki cukru 3 yki mki 1 yeczka proszku do pieczenia Wszystkie sypkie skadniki wymiesza, nastpnie doda: 2 yki oleju 2 yki mleka 1 jajko Wszystkie skadniki ponownie wymiesza, wstawi do mikrofalwki na 4-5 min. I gotowe.

SMACZNEGO!

Weronika Sokoowska kl. VI e

http://www.tanmuz.pl/

SZKOA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOCIUSZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

PRZERWA GAZETKA SZKOLNA NR 1 (28)

5 | S t r o n a

SPORT W NASZEJ SZKOLE

POWIATOWY TURNIEJ SZACHOWY SZEPIETOWO

Niewielu wie, e szachy to SPORT, trudny i nie tak bardzo znany

jak pika nona, ale warty uwagi. 11. padziernika, 44 zawodnikw zgosio swj udzia w XII Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza Szepietowa. Wedug terminologii sza-chowej partie rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, w tempie 10 minut dla szachisty. Na-sz szko reprezentowali: Kuba, Kac-

per, Dawid i dwch Rafaw. Oczywicie peni skupienia rozegrali po kilka partii,

a pniej odbyo si wrczanie nagrd. Kuba liwonik otrzyma III miej-sce, a Kacper Zaski IV. Bardzo im wszystkim gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw szachowych!!!

Amelia Dogowska kl. VI e

PROMUJEMY CZYTELNICTWO

29. wrzenia 2015 roku nasza szkoa wzia udzia w Ogl-nopolskim Dniu Gonego Czytania, ktry zainaugurowa pro-gram pt. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszech-nianie czytelnictwa wrd dzieci i modziey. W zwizku z tym w szkole dziaaj:

w klasach I-III Kluby Ksikowych Motyli, w klasach IV-VI Czytanie to przyjemno.

Ponadto biblioteka szkolna zachca:

uczniw klas II-III do udziau w konkursie na najlepszego czytelnika pod hasem Litery znam, wic czytam sam,

klasy IV-VI do rywalizacji organizowanej przez Samorzd Uczniowski na najbardziej rozczytan klas,

do wzicia udziau w akcji podarowania ksiki do biblioteki pt. Z tej ksiki ju wyrosem oraz

do uczestnictwa w innych konkursach promujcych czytelnictwo, ktre bd organizowane przez nauczycieli: jzyka polskiego, plastyki i bibliotekarzy.

Zesp redakcyjny

Zdobywca III miejsca

Szachici Jedynki

SZKOA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOCIUSZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

PRZERWA GAZETKA SZKOLNA NR 1 (28)

6 | S t r o n a

KODEKS DOBRYCH MANIER 2015/2016 NAJGRZECZNIEJSI UCZNIOWIE KLAS I - VI

WRZESIE

Klasy pierwsze

I a Dawid Dygan

I b Filip

Gagov

I c Szymon

Kaczyski

I d Julia

Leoniak

I e Seweryn Grodzki

I f

Search related