Click here to load reader

TASLAK - · PDF fileMatematik dersi, Türkçe dersi, Teknoloji ve Tasarım dersi, Görsel Sanatlar dersi ve Hayat Bilgisi dersleri ile ilişkilendirilebilir. 4.7. Paydaş rol ve sorumlulukları

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TASLAK - · PDF fileMatematik dersi, Türkçe dersi, Teknoloji ve Tasarım dersi,...

 • 0   

  T.C. 

  MİLLΠEĞİTİM BAKANLIĞI  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

         

  Spor ve Fiziki Etkinlikler Dersi 

  BİSİKLET   MODÜLÜ 

    (Ortaokul 5‐8. Sınıflar) 

     

  TASLAK  (06.09.2013) 

   

 • 1   

  İçerik 

  1. Giriş ............................................................................................................................................................3 

  2. Bisiklet Modülünün Amaçları ....................................................................................................................4 

  3. Bisiklet Modülünün Kazanımları ...............................................................................................................4 

  4. Bisiklet Modülüne İlişkin Açıklamalar .......................................................................................................6 

  4.1. Okula özgü uyarlamalar. ......................................................................................................................6 

  4.2. Yaş/sınıf düzeyi farklılıklarına özgü uyarlamalar. ................................................................................7 

  4.3. Ders süresi farklılıklarına özgü uyarlamalar. .......................................................................................7 

  4.4. Özel ihtiyaçları olan öğrencilere özgü uyarlamalar. ............................................................................7 

  4.5. Öğretim yaklaşımları ve stratejileri .....................................................................................................8 

  4.6. Diğer derslerle ve yaşamla ilişkilendirme ............................................................................................9 

  4.7. Paydaş rol ve sorumlulukları ...............................................................................................................9 

   4.8 Eğitim teknolojilerinin kullanımı………………………………………………………………………….…………………………9 

  4.9 Ölçme değerlendirme etkinlikleri……………………………………………………………………………………………………9 

  5. Örnek Program ....................................................................................................................................... 11 

  5.1. Yıllık program örneği ........................................................................................................................ 11 

  5.2. Tema etkinlik örnekleri ..................................................................................................................... 19 

  I. Tema ‐ Giriş ...................................................................................................................................... 19 

  II. Tema ‐ Bisikletimi Tanıyorum .......................................................................................................... 29 

  III. Tema‐ Sürmeyi Öğreniyorum ......................................................................................................... 34 

  IV. Tema ‐ Sürüş Becerimi Geliştiriyorum............................................................................................ 48 

  V.Tema‐ Takım/Grup Düzeni ............................................................................................................... 55 

  VI. Tema ‐ Antrenman İlkeleri ............................................................................................................. 60 

  VII. Tema ‐ Güvenli Sürüş Yapıyorum .................................................................................................. 64 

  VIII. Tema ‐ Becerimi Tekrar Ediyorum ............................................................................................... 68 

  IX. Tema‐ Takım/Grup Üyesiyim .......................................................................................................... 70 

  X. Tema ‐ Rolümü Özümsüyorum ........................................................................................................ 76 

  XI. Tema ‐ Teknik ve Taktik Çalışmalar Yapıyorum .............................................................................. 79 

  XII. Tema ‐ Becerimi Deniyorum .......................................................................................................... 85 

  XIII. Tema ‐ Şenlik Öncesi Hazırlık ........................................................................................................ 89 

  XIV. Tema ‐ Şenlik ................................................................................................................................ 90 

 • 2   

  Kaynakça ................................................................................................................................................... 112 

 • 3   

  1. Giriş 

  Bu  program,  Spor  ve  Fiziki  Etkinlikler  Dersi  Öğretim  Programı  doğrultusunda  doğa  sporları  grubundan  seçilen bisiklet  sporu  için hazırlanmıştır. Bisiklet modülünün  temel amacı Ortaokul  Spor  ve  Fiziki  Etkinlikler  Dersi Öğretim  Programı  kapsamında  öğrencilerin  bu  spordaki  temel  hareket becerilerini, başarı  için gerekli fiziksel ve psikolojik özellikleri,  ilgili spor bilgilerini ve öz  yönetim, sosyal ve düşünme becerilerini geliştirmektir.  

  Bisiklete  özgü  hareket  yetkinliği  gelişimi  ile  hedeflenen,  öğrencilerin  denge,  pedal  çevirme,  direksiyon,  doğru  sürüş,  doğru  vites  seçimi  gibi  bisiklete  özgü  hareket  becerilerini,  hareket  kavram ve ilkelerini, bisiklete özgü strateji ve taktikleri öğrenmeleri ve geliştirmeleridir. 

  Bisiklete  özgü  fiziksel  ve  psikolojik  uyumla  amaçlanan,  öğrencilerin  yaş  grubu  ve  gelişim  özelliklerine uygun olarak bisiklete özgü  fiziksel uygunluklarını  (denge, kuvvet, hız, dayanıklılık  vb.)  ve  başarı  için  gerekli  olan  psikolojik  özellikleri  (motivasyon,  odaklanma,  çaba  vb.)  uygulayarak geliştirmeleridir.       Bisiklete özgü spor bilgisi boyutunda amaçlanan, öğrencilerin bisiklet ile ilgili oyun/müsabaka  kurallarını, kullanılan malzemeleri ve bunların kullanım yerlerini,  tarihsel gelişim  sürecini,  ilgili  gelenekleri  (spora  özgü  etiket,  ritüel  vb.),  bisiklet  sporu  içindeki  farklı  rolleri  ve  bunların  sorumluluklarını bilmeleri ve ilgili ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını incelemeleridir.   

  Öz  yönetim,  sosyal  ve  düşünme  becerilerinde  ise  amaçlanan,  öğrencilerin  bisiklet  sporunda  gerekli  güvenlik  önlemlerini bilmeleri,  kendilerinin  ve  başkalarının  sağlık  ve  güvenlik  risklerini  azaltacak  düzenlemeler  yapabilmeleri,  grup/takım  içerisinde  aldıkları  rolleri  ve  sorumlulukları  yerine getirebilmeleri, grup/takım hedefleri doğrultusunda arkadaşları ile iş birliği yapabilmeleri,  sözlü,  sözsüz  ve  yazılı  iletişim  becerileri  sergileyebilmeleri,  kişisel  bakım  ve  temizliklerini  alışkanlık  hâline  getirmeleri,  oyun/müsabakalarda  adil  oyun  davranışı  sergilemeleri,  bireysel  farklılıklara (özellikle farklı engel gruplarında yer alan sınıf arkadaşlarına, beceri düzeyleri düşük  olan akranlarına) saygı göstermeleri ve onlarla  iş birliği  içerisinde çalışabilmeleri ve okul  içinde  ve/veya  dışında  bisikletle  ilgili  etkinliklere  ve  faaliyetlere  gönüllü  olarak  katılmaları  veya  bu  etkinlikleri yürütmeleridir.  

  Öğretim  programı,  14  tema  üzerinden  bir  eğitim  öğretim  yılını  (36  hafta)  kapsayacak  şekilde  planlanmıştır. Öğretmenler, birinci eğitim öğretim dönemini (ilk 18 hafta) öğrencilerde bisikletle  ilgili hareket yetkinliği,  fiziksel ve psikolojik uyum, spor bilgisi, öz yönetim, sosyal ve düşünme  becerilerine altyapı oluşturmak için kullanmalıdırlar.  İkinci eğitim öğretim döneminde ise (ikinci  18 hafta) öğretmenler, Spor Eğitimi Modeli’nden yararlanarak öğrencilerin birinci eğitim öğretim  döneminde  öğrendikleri  bilgi  ve  becerileri  öğrenci  merkezli  bir  ortamda  geliştirmelerini  sağlamalıdırlar.  

   

 • 4   

  2. Bisiklet Modülünün Amaçları 

  Spor ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı amaçları doğrultusunda bisiklet uygulamalarına  katılan öğrencilerin  spora özgü hareket yetkinliklerini,  fiziksel ve psikolojik uyumlarını ve  spor  bilgilerini  geliştirmeleri  temel  amaçtır.  Aynı  zamanda  öğrenciler,  etkinliklere  katılırken  yaşam  becerileri olarak isimlendirilen öz yönetim, sosyal ve düşünme becerilerini de geliştirmelidirler. 

   

   

   

  1.Şekil. Bisiklet Uygulaması Genel Amaçları

Search related