T.C. STANBUL £“N VERS TES Sosyal Bilimler Enstit£¼s£¼ M£¼d£¼rl£¼ ...cdn. Cathedral, I. ALBENIZ: Cadiz

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of T.C. STANBUL £“N VERS TES Sosyal Bilimler Enstit£¼s£¼...

 • *BE6LFPCA7* T.C.

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

  Müzik Anasanat Dalı Başkanl ığı

  Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BE6LFPCA7 Ayrıntılı bilgi için irtibat : Begüm ÇELEBİOĞLU

  Besim Ömerpaşa Cad. Devlet Arşivleri Binası.A blok No:39 34119 Fatih/Vezneciler/İstanbul Tel : (212) 440 00 00 Faks : (212) 440 03 04 e-posta : sbe@istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr

  Sayı :97853523 -106.99- Konu :Giriş ve mezuniyet sınavları

  içerikleri

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

  Müzik Anasanat Dalı Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Giriş ve Mezuniyet Sınavları içerikleri güncellenerek ekte sunulmuştur.

  Gereğini bilgilerinize arz ederim.

  e-İmzalı Prof. Begüm ÇELEBİOĞLU

  Anasanat Dalı Başkanı

  EK : 83 sayfa

  Tarih ve Sayı: 14/11/2019-234900

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

 • Müzik Anasanat Dalı Kompozisyon Sanat Dalı Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Giriş

  Sınavları İçerikleri

  Kompozisyon Sanat Dalı Yüksek Lisans Giriş Sınavı ‘nda adaydan yapmış olduğu beste

  çalışmalarının notalarının ve kayıtlarının, bestelerinin seslendirilmiş olduğu konserlerin listesinin ve

  broşürlerinin, Kompozisyon alanında katılmış olduğu uzmanlık kursları belgelerinin ve bulunduğu

  takdirde Bestecilik alanındaki yarışmalarda kazandığı ödüllerin belgelerinden oluşan bir dosya

  sunması istenir.Adaya Form Bilgisi,Piyanoda Armonizasyon,Enstrüman Bilgisi,Müzik Analizi(Klasik

  ya da Romantik döneme ait bir eserin analizi),Yüksek Armoni,Kontrpuan,Kompozisyon Teknikleri ile

  ilgili sorular yöneltilir.

  Kompozisyon Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Giriş Sınavı’nda ise adaydan yapmış olduğu beste

  çalışmalarının notalarının ve kayıtlarının, bestelerinin seslendirilmiş olduğu konserlerin listesinin ve

  broşürlerinin,Kompozisyon alanında katılmış olduğu uzmanlık kurslarının belgelerinin ve bulunduğu

  takdirde Bestecilik alanında kazanmış olduğu ödüllerin belgelerinden ve Yüksek Lisans tezinin bir

  kopyasından oluşan bir dosya sunması istenir.Adaya Form Bilgisi,Müzik Analizi( Romantik veya

  Post-Romantik döneme ait bir eser analizi),Elektronik Müzik,Piyanoda Armonizasyon,Enstrüman

  Bilgisi,Yüksek Armoni,Kontrpuan,Kompozisyon Teknikleri ile ilgili sorular yöneltilir.

  Müzik Anasanat Dalı, Kompozisyon Programı Yüksek Lisans ve

  Sanatta Yeterlik Mezuniyet Sınavları

  Yüksek Lisans Mezuniyet Sınavında adayın hazırlamış olduğu tezin yanı sıra, süresi en az 10

  dakika olan Senfonik formasyonda bir eser ya da toplam süreleri en az 20 dakika olan, senfonik

  formasyonda bir esere eşdeğer solo ve oda müziği alanlarında en az üç adet eser sunması

  gerekmektedir.

  Sanatta Yeterlik Mezuniyet Sınavında adayın hazırlamış olduğu tezin yanı sıra, süresi en az 20

  dakika olan senfonik formasyonda ya da eşdeğer disiplinler arası (tiyatro, opera, bale vb. gibi), solo,

  oda müziği ve elektronik müzik alanlarının en az ikisinden toplam üç adet eser sunması gerekmektedir.

 • PİYANO

  PİYANO YÜKSEK LİSANS GİRİŞİ

  (2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren)

  • BAROK DÖNEM:BACH Partita, İngiliz, Fransız Süiti, İtalyan Konçerto, Toccata veya

  Prelüd Füg vs.

  • 1 ETÜD:

  CHOPIN, LISZT, RACHMANNINOFF, SCRIABIN, LIGETI

  Etüdlerden biri (Chopin yavaş etüdler, Op.

  Posth. Etüdler, Op. 25 No 2, Liszt Op. 1 Etüdler hariç)

  KLASİK DÖNEM:

  • ROMANTİK DÖNEM:

  Bir büyük eser veya Sonat

  Bir büyük eser veya Sonat Örn: SCHUMANN Abegg

  Varyasyonları, Senfonik Etüdler, Toccata, Sonat vs,

  FRANCK Koral Prelüd – Füg, LISZT Mephisto Vals, veya

  SCHUBERT Wanderer Fantasie, MUSSORGSKY Bir

  Sergiden Tablolar, SCRIABIN Fantasie Sonat vs.

  • 20/21. YÜZYIL'DAN SEÇİLMİŞ BİR ESER

  * Klasik veya Romantik dönem eserlerden en az birinin Sonat olması zorunludur.

 • PİYANO YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET PROGRAMI

  (En az 60 dakikalık Resital Programı)

  (2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren)

  • BAROK DÖNEM:BACH Partita, İngiliz, Fransız Süiti, İtalyan Konçerto, Toccata vs.

  • 2 ETÜD:

  CHOPIN, LISZT, RACHMANNINOFF, SCRIABIN, LIGETI

  Etüdlerden biri (Chopin yavaş etüdler, Op. Posth. Etüdler,

  Op. 25 No 2, Liszt Op. 1 Etüdler hariç)

  • KLASİK DÖNEM: Bir virtüöz eser veya Sonat

  • ROMANTİK DÖNEM: Bir virtüöz eser veya Sonat • 20/21. YÜZYIL'DAN SEÇİLMİŞ BİR ESER

  Not: Klasik veya Romantik Dönem eserden en az birinin Sonat olması zorunludur.

 • PİYANO SANATTA YETERLİK GİRİŞİ

  (2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren)

  • BAROK DÖNEM:BACH Partita, İngiliz, Fransız Süiti, İtalyan Konçerto, Toccata veya

  Prelüd Füg vs

  • 1 ETÜD: CHOPIN, LISZT, RACHMANNINOFF, SCRIABIN, LIGETI

  Etüdlerden biri (Chopin yavaş etüdler, Op. Posth. Etüdler, Op.

  25 No 2, Liszt Op. 1 Etüdler hariç)

  • KLASİK DÖNEM:

  Bir büyük eser veya Sonat

  • ROMANTİK DÖNEM: Bir büyük eser veya Sonat (Örn:SCHUMANN Kreisleriana, Carnaval, Davidsbündlertanze, Abegg Varyasyonları,

  • 20/21. YÜZYIL'DAN SEÇİLMİŞ BİR ESER

  * Klasik veya Romantik dönem eserlerden en az birinin Sonat olması zorunludur.

 • PİYANO SANATTA YETERLİK MEZUNİYET

  PROGRAMI (En az 60 dakikalık Resital Programı)

  (2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren)

  • BAROK DÖNEM: BACH Partita, ingiliz, Fransız Süiti, İtalyan Konçerto, Toccata vs.

  • 2 ETÜD:

  CHOPIN, LISZT, RACHMANNINOFF, SCRIABIN, LIGETI

  Etüdlerden biri (Chopin yavaş etüdler, Op. Posth. Etüdler,

  Op. 25 No 2, Liszt Op. 1 Etüdler hariç)

  • KLASİK DÖNEM: Bir virtüöz eser veya Sonat

  • ROMANTİK DÖNEM: Bir virtüöz eser veya Sonat

  • 20/21. YÜZYIL'DAN SEÇİLMİŞ BİR ESER

  Not: Klasik veya Romantik Dönem eserden en az birinin Sonat olması zorunludur.

 • PİYANO KORREPETİSYON YÜKSEK LİSANS GİRİŞİ

  (2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren)

  • BAROK DÖNEM:BACH Partita, ingiliz, Fransız Süiti, İtalyan Konçerto, Toccata vs.

  • 1 ETÜD: CHOPIN, LISZT, RACHMANNINOFF, SCRIABIN, LIGETI

  Etüdlerden biri (Chopin yavaş etüdler, Op. Posth. Etüdler, Op.

  25 No 2, Liszt Op. 1 Etüdler hariç)

  • KLASİK DÖNEM: Eşlikli eser

  • ROMANTİK DÖNEM:Eşlikli eser

  • SINAV ESNASINDA VERİLECEK KISA BİR ESER

  Not: Klasik veya Romantik Dönem eşlikli eserden en az birinin 1 hızlı bölüm Sonat

  olması zorunludur.

  Not: Diğer eser Konçerto seçildiği takdirde 1 hızlı bölüm çalınması zorunludur.

 • PİYANO KORREPETİSYON YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET PROGRAMI

  (En az 60 dakikalık Resital Programı)

  (2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren)

  • BAROK DÖNEM: Eşlikli eser

  • KLASİK DÖNEM: Eşlikli eser

  • ROMANTİK DÖNEM: Eşlikli eser

  • 20/21. YÜZYIL: Eşlikli eser

  • SINAV ESNASINDA VERİLECEK EŞLİKLİ KISA BİR ESER

  Not: Eserlerden en az birinin Sonat olması zorunludur.

  Not: Eşlikli eserler yaylı, üflemeli ve şan eşliği olmak üzere hepsini içermelidir.

  Not: Seçilen program çalışılmaya başlamadan önce mutlaka müfredat komisyonuna

  onaylatılmalıdır.

 • PİYANO KORREPETİSYON SANATTA YETERLİK GİRİŞİ

  (2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren)

  • 1 ETÜD:CHOPIN, LISZT, RACHMANNINOFF, SCRIABIN, LIGETI

  Etüdlerden biri (Chopin yavaş etüdler, Op. Posth. Etüdler, Op.

  25 No 2, Liszt Op. 1 Etüdler hariç)

  • BAROK DÖNEM: Eşlikli bir eser

  • KLASİK DÖNEM: Eşlikli bir eser

  • ROMANTİK DÖNEM: Eşlikli bir eser

  • SINAV ESNASINDA VERİLECEK EŞLİKLİ KISA BİR ESER

  Not: Klasik veya Romantik Dönem eşlikli eserden en az birinin 1 hızlı bölüm Sonat

  olması zorunludur.

  Not: Diğer eser Konçerto seçildiği takdirde 1 hızlı bölüm çalınması zorunludur.

 • PİYANO KORREPETİSYON SANATTA YETERLİK MEZUNİYET

  PROGRAMI (En az 60 dakikalık Resital Programı)

  (2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren)

  • BAROK DÖNEM: Eşlikli eser

  • KLASİK DÖNEM: Eşlikli eser

  • ROMANTİK DÖNEM: Eşlikli eser

  • 20/21. YÜZYIL: Eşlikli eser

  • SINAV ESNASINDA VERİLECEK EŞLİKLİ KISA BİR ESER

  Not: Eserlerden en az birinin Sonat olması zorunludur.

  Not: Eşlikli eserler yaylı, üflemeli ve şan eşliği olmak üzere hepsini içermelidir.

  Not: Se