Tema 4. Els animals invertebrats

 • View
  13.084

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentació del tema 4

Text of Tema 4. Els animals invertebrats

 • 1. Tema 4 Els animals invertebrats CONTINGUTS
  • El regne animal
  • La classificaci dels animals
  • Els porfers i els cnidaris
  • Els cucs
  • Els molluscs
  • Els artrpodes
  • Els insectes
  • Els equinoderms
  • Els invertebrats a Catalunya

2. 1. EL REGNE ANIMAL

 • 1) Caracterstiques del regne animal
 • Sn eucariotes.
 • Sn pluricellulars.
 • Sn formats per teixits i rgans.
 • Sn hetertrofs.
 • Tenen digesti interna
 • Perceben els estmuls a travs dels rgans dels sentits.

3. 2) Classificaci dels animals Segons el medi on viuen Segons el tipus dalimentaci Segons com es desenvolupa lembri Aqutics: ___________ Terrestres: ___________ Herbvors: ___________ Carnvors: ___________ Omnvors: ___________ Ovpars: ___________ Vivpars: ___________ Ovovivpars: ___________ 4. 2. CLASSIFICACI DELS ANIMALS 1) Animals invertebrats

 • NO tenen columna vertebral
 • Poden tenir o no esquelet, per mai format per ossos

No tenen esquelet Tenen esquelet intern o endosquelet Tenen esquelet extern o exosquelet meduses, cucs esponges, estrelles de mar insectes, closses, aranyes 5. 2) Animals vertebrats

 • Tenen columna vertebral
 • Tenen un endosquelet, format per dos tipus de teixit:

Os dur i rgid Cartlag dur i flexible

 • Funcions de lesquelet:
   • Protecci de les parts toves del cos
   • Punt dinserci de la musculatura
 • Parts de lesquelet: crani, columna vertebral i extremitats

6. 3. PORFERS I CNIDARIS

 • Viuen fixos al terra i tenen el cos en forma de sac
 • Filtren laigua i nobtenen loxigen i aliment
 • Tenen esquelet intern

1) Porfers o esponges 7. 8.

 • Sn carnvors
 • Cacen les preses amb unes cllules urticants que tenen als tentacles

2) Cnidaris

 • Plips
 • Viuen fixosal fons mar
 • Tenen reproducci asexual
 • En el cas dels coralls formen colnies
 • Meduses
 • Viuen lliures
 • Tenen reproducci sexual

9.

 • Activitats pg. 63
 • 6. Tria la paraula adequada per a cada cas:
  • Els animalsvertebratstenen una columna vertebral i un esquelet intern format per os icartlag .
  • El musclo, la clossa i el cargol tenen un esquelet durextern .
  • En elsvertebratslesquelet protegeix el cor, lencfal, la medulla espinal i elspulmons .
  • Lesquelet del cap delsvertebratssanomena crani i t com a funci principal la protecci de l encfal .

10.

 • 7. Quines sn les funcions principals de lesquelet dels vertebrats?
   • Protecci de les parts toves del cos
   • Punt dinserci de la musculatura

8. Quines sn les semblances i les diferncies ms importants entre els plips i les meduses? 11.

 • 9. Explica com s la nutrici dels porfers i dels cnidaris.
   • Porfers: filtren laigua
   • Cnidaris: cacen les preses
 • 10. Indica si les frases sn vertaderes o falses.
  • En les esponges, laiguaentra pels porus inhalants i surt per lscul.
  • Els porfers sn animals filtradors i els cnidaris, carnvors VERTADERA
  • Lesmeduseses reprodueixen sexualment i originen una larvaciliada .

12. M MOLLUSCS E C A EQUINODERMS CUCS ARTRPODES PLATIHELMINTS ANLLIDS NEMATODES MIRIPODES INSECTES CRUSTACIS ARCNIDS ESPONGES + CNIDARIS M I C A P A N 13. M E C A M I C A P A N 14. 4. ELS CUCS

 • Tenen el cos allargat i tou
 • No disposen drgans locomotors
 • Respiren a travs de la pell (ha destar humida) o de brnquies

Anllids Cos cilndric Anells Platihelmints Cos pla Llis o segmentat Nematodes Cos cilndric Llis Cucs de terra, sangonera Tnia Cucs intestinals 15. 5. ELS MOLLUSCS

 • Principalment sn aqutics
 • Tenen el cos tou i shi distingeixen 3 regions: cap, peu i cavitat pallial
 • Respiren per pulmons i per brnquies
 • En general tenenreproducci sexuali snovpars

Gastrpodes Conquilla externa duna sola pea i en forma despiral Bivalves Conquilla externa formada per dues valves Cefalpodes Conquilla interna o sense conquilla Cargol, llimac Musclo, clossa, navalla Pop, spia, calamar 16.

 • 16. Copia i completa en el teu quadern les frases segents:
  • Elscefalpodestenen el peu transformat en tentacles.
  • Elsgastrpodestenen el peu musculs i en forma de sabata.
  • Elsbivalvestenen un peu musculsi en forma de destral.

Pg. 67-Activitats: 16, 17, 18 17.

 • 17. En qu es diferencia la conquilla dels gastrpodes i la dels bivalves?
  • Gastrpodes: conquilla externa, 1 pea
  • Bivalves: conquillainterna, 2 peces
 • 18. Digues el nom dun mollusc quesigui...
  • Terrestre: caragol
  • Es propulsa a reacci: spia, calamar
  • No t conquilla: llimac
  • Salimenta per filtraci: musclo

18. 6. ELS ARTRPODES

 • Representen el 80% del total despcies animals conegudes.
 • Nhi ha de terrestres i daqutics.
 • Els aqutics respiren per brnquies i els terrestres per trquees.
 • La majoria sn ovpars.
 • Es classifiquen en 4 grups:

Miripodes Insectes Crustacis Arcnids M I C A 19. 1) Arcnids 2) Crustacis 3) Miripodes

 • La majoria sn terrestres
 • Reproducci sexual i desenvolu-pament directe
 • La majoria sn aqutics
 • Reproducci sexual i desenvolupament indirecte
 • Sn terrestres
 • Reproducci sexual i desenvolupament directe

Aranya Llagosta Centpeus Pg. 69-Activitats: 19, 20 20.

 • 19. Com s lesquelet dels artrpodes?
  • s un exosquelet o esquelet extern molt resistent fet de quitina. Quan creixen es desprenen de lesquelet que tenen i en fabriquen un altre.
 • 20. Classifica als artrpodes segons el grup a qual pertanyen:
  • Escorparcnid
   • Porquet de Sant Antonicrustaci
   • Paparraarcnid
   • Llamntolcrustaci
   • Cranc de riucrustaci
   • Milpeusmiripode
   • cararcnid
   • Pua daiguacrustaci
   • Escolopendramiripode
   • Llagostcrustaci
   • Gamba crustaci
   • Aranyaarcnid

21. 22. 7. ELS INSECTES

 • Representen el grups ms nombrs danimals.
 • Sen coneixen ms __________ despcies.
 • La majoria sn ___________.
 • Tenen reproducci __________.
 • Sn ________ i tenen desenvolupament _______.
 • De lou en neixen unes______que experimenten una _________ abans de convertir-se en adults.

23. 7. ELS INSECTES

 • Representen el grups ms nombrs danimals.
 • Sen coneixen msdun milidespcies.
 • La majoria snterrestres .
 • Tenen reproduccisexual .
 • Snovparsi tenen desenvolupamentindirecte .
 • De lou en neixen uneslarvesque experimenten unametamorfosiabans de convertir-se en adults.

Pg.70Act. 22, 23 24. Pg.70Act. 22, 23

 • 22. Completa la frase:
  • El cos dels insectes es divideix enquatreparts; en el cap hi ha les antenes, els ulls i elsapndixs (mandbules, maxilles, trompes)que utilitzen per alimentar-se; deltraxen surtentresparells de potes i generalmentun o dosparells dales.
 • 23. Explica els dos tipus de metamor-fosi dels insectes.
  • Metamorfosi senzilla:
  • la larva, per crixer, se sotmet a una srie de mudes.
  • Metamorfosi completa:
  • larva (mudes)capoll (pupa)adult

25. 8. ELS EQUINODERMS

 • Sn invertebrats exclussivament _________.
 • Sota la pell tenen un ____________ format per ____________________________________.
 • Algunes espcies tenen capaci