10
Uc6 . !)aß gettaltec l'Cf8 IDunftfu . . $0 n Q3. @. Dli e6 gcqort l11eituß miijfettß ben in uufern fd)id)tcn uirgeubil tlt 3wcife( gC&JJseuen bel' merfalfer bc13 lictiil)mten grammatifd, '1Poctifd)en IDloufl;ntm, bel' mlmmbra, bel.' AUl' SJ)lcfa13 bcr stragifer gcf}ört bie nuter SJ)tolemauG SJ)r,Habelpf)uß in bel.' etnorcd)Cltbcn mad)t ber gricd)ifd)en 1Jid}tfunfl; nid)t tler? lld)tIid, granate. bel' stragifel' wurfIid) in blcfer 3ett lebte, nid)t aue ciuer lpAteren 3ur meruoUfl;anbi" guug bel' ht fie ifl;, baß 6cwäQrt, neben bel' igut nid)t fel)r dl)mUd)en t>Ott bm womit er fid) Me. ®unfl; jeneß .9toUig0 unb bel' stonigin fTnoc gewonnen, aud] bic feiuc6 augc6lid)ett beß Dlgegimre uub be6 :i)cntetriuß SJil)alcreu6 1). mur galtA im unb ale feiner weitern adJtuug wertq I wh:b bei augefugrt: f 3um m. 1.226, tlcrfpotte wcld)e bie mkranora, auß unnf)eb::: HdJen GJrunbcn (levibus de causis), eiltem cmbern sugefd:}rie6en {,aUen. an biefer wie an taufenb (tnbern, ifl; ce Wn6riciue ergangen wieee aud) beln WUer&e" Iefcnlleu gcf}Clt mu9, wemt er eiu mied unternimmt beffttt bfe strafte ti&crfl;cigt: er l.1crwort'cncr 0:dulterUll9 einer flitd)tig 1) (ullb s. v. A-bll,or;.

Uc6 gettaltec IDunftfu

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Uc6 gettaltec IDunftfu

Uc6 e~

. !)aß gettaltec et)rOl'~tOt1f8 l'Cf8 IDunftfu..$0 n Q3. @. Dli e6 u~rt

~e gcqort l11eituß miijfettß ~u ben in uufern \!Utcratut'8e~fd)id)tcn uirgeubil tlt 3wcife( gC&JJseuen ~unaf)ntcn, ba~ bel'merfalfer bc13 lictiil)mten grammatifd, '1Poctifd)en IDloufl;ntm,bel' mlmmbra, 5!~fop~ron bel.' ~f}ambier, AUl' SJ)lcfa13 bcrstragifer gcf}ört ~abc! bie nuter SJ)tolemauG SJ)r,Habelpf)uß inbel.' etnorcd)Cltbcn mad)t ber gricd)ifd)en 1Jid}tfunfl; nid)t tler?lld)tIid, granate. 1Ja~ bel' stragifel' ~~fopgron wurfIid) inblcfer 3ett lebte, nid)t aue ciuer lpAteren 3ur meruoUfl;anbi"guug bel' ~ieoen3a()l ht fie t1erfe~t ifl;, baß 6cwäQrt, nebenbel' igut nid)t fel)r dl)mUd)en ~nefbote t>Ott bm 9tunfl~ih1e'twomit er fid) Me. ®unfl; jeneß .9toUig0 unb bel' stonigin ~r"

fTnoc gewonnen, aud] bic e~md)nlltiflif feiuc6 augc6lid)ett~lbopthH.1aterß beß Dlgegimre ~pfuß, uub be6 :i)cntetriußSJil)alcreu6 1).

mur galtA im mor6e~gcr,cn, unb ale feiner weitern ~e"

adJtuug wertq I wh:b bei ~abriciuß augefugrt: st3e~ee f 3umm. 1.226, tlcrfpotte bi~ wcld)e bie mkranora, auß unnf)eb:::HdJen GJrunbcn (levibus de causis), eiltem cmbern ~"fovgrolt

sugefd:}rie6en {,aUen. ~6er an biefer ~teUe, wie an taufenb(tnbern, ifl; ce Wn6riciue ergangen wieee aud) beln WUer&e"Iefcnlleu gcf}Clt mu9, wemt er eiu mied unternimmt befftttIDlaa~ bfe ®ralt~m mcltf~)Hd)er strafte ti&crfl;cigt: er ~at aw~

l.1crwort'cncr 0:dulterUll9 einer flitd)tig aufgefCl~tcu ~ad}c ge~

1) <0ui~"G (ullb ~ubofi") s. v. A-bll,or;.

Page 2: Uc6 gettaltec IDunftfu

109

fd1rfeben. bätte er ffd) mit btefer Uttb fehlett @,rccrpten uta,tllegnilgt, fonberu ben ;,t&e(?e6 wiebel' nndJgcfn,(agcn, fo DUrfte{()m bel' u{d1t fo fiegrdd1 \.)efgcfoutltlCn fcutt, unI> bic @r{mbe,worauf bieuen i~Ut ued,of,ute SJRC\)UllUg bml~te, ObtllO~1

fit fidJ uid]t entwiddt fhlbeu, lttdJt fo gcwid,t{ott ~lUcr"

btltgß uimmt uub giebt bel' ~\)~autincr ce fo: a{)cr 11111' feinfeid}tfbtlt unb lOunfd fonutc bie ~emci:fmt9 bee alten unb9clc~rtcn ([rf(arcre, bellt er burdJweg aUcß u>aß er fcl6ft~raudJ6arc6 ~at fdJllIbig i(t, arfo abgctf}an wM}tlen.

([15 (ft alt bett !Berfen 1226 ff· ba~ er jCllC6 UrtfleH bel'"!ten @5d,o{ien melbet unb »erwirft: Wouou td) ~crfdJrcibc

waß aUf @5ad}c gc~oft, unI> bem ~efer, \l,)dd}cr nid)t gteiel,ltad}fdJ(ageu fountc, uotgig i(t Uln chi cigellc6 UrH}til au 6Ullben.' IOcr ;,text aelgt ,md} ~ier iu beu ~allbfd]riften fc~r

St't\~c ~6lt)cidlultgen: ba bie .8llfä~c ",cltigl1'en13 niel}t fid}erfinb, unD eben 1'0 weutg bebeutm, 1'0 l}alte id, tuid) an biecinfadllte mcteuflon bel' erfl"cn ~afeIer ~ue9abe I 6ie allf U1Ver~e6lid)e ~{cinigfeitett, beten l1'iUfd}weigettbe 1l)ertd)ttgullg ()e~

einem fofd)cn @5d}riftfl"c«er genugt.~flfo; 1n::!!1 'Pm/Lalvw e']J~av~a ~L!1,').,a/Lßdpe~ '). ~a ~e

lOL:n;a ..oii axo'Jvlo'V re'Jvota. ~aal rap A,!)'jr.&~(Jo']JOt; hef!o'lJ BI­

lla~ ..0 'Jfolr;/La, ov ~ov rpd'if;a']J~ot; "n1l T!!md~a. aV']J~:;}'ljt>

rap rJip ~tp <I>ä\>lx8eÄ,~t:p 0-0" &1' '1t"Bf!l 'Pw/Lalw'V (fteM3re..o.'l;OV'öO 8' 0-6 (fv'Pa/La~ voi/U(X,t nror; OV'X lU'öt ..oV r!!d'if;av­

:ror; GV~o. oiJ'ömr; raff dJ~B~'JvOV ei1t'e(;v, 0';;" gan ~ov 'Jvero­

pivo'V rpa~lwr; aV'ölJ A'V'X6~!!()'Por;, (,,'At.: he!!()'V.

SJRan fieqt ba9 er ben afteren @5dJuliafl"en l1ia,t einmal "er;!fl"anb, unb eben baJ)er Me UBtbedcgung fo leic~t fanb; ~cnei',

anfl"llft 311 fagen, bei' !8el'faffct be15 fiu.ltcttt Webid}t15 ilt uid}toet ";!tragiier bel' SJj(eia~ / nannte bie ~l'oaß, »ermutf)lid) nIß

2)fDi>l!~ jll, tuie mall fie~t ,.berU6ertrageuc Wnflulg ~e~ 'IHm@)d}QHoll.

Page 3: Uc6 gettaltec IDunftfu

110

'Oie. tictauntej'ti1 fehter ;'tragobfcu: ;'tacl.?c~ nber I)lclt Die ~l'O(l~

tmb bic alferallbra fur etUc6 unh haß ltltmlid)c, €5tUd, unhbarnadJ fd)ien H)m bel' arte ®rammatifer gefdJricticll alt fJ(l~

bCll Waß frc~IidJ {t6erfdJwenglid}tr llnfllm gcwcfcn tuate, unb.wa6 ~iclllanb einem ~tlbCrll ,~tltra1tcn wirb, wenn er fid}uid)t fd6fi: DewadJcn niU9! um ttid)t ha{,ilt au gcratbelt 3).~ine llltgCS\!>Ultgcue, ~rflltrllns, bie irgenb eincn €5dJriftfl:cl1cr!;lOU bel' ~lttffagc 6efm)t aufallll1tcngcreimt all gabcn was nic1maltb Aufallllurn6ringt bcr [jc~ gcfullDen €lhlltcn 1ft, Irat 9C1mig alle s:.ogif unb S}}räfullIptiolt fur fidJ. @ß harf bal)er ge~

gm biefe gar fein ~ebcl!felt crregnt, ba~ untcr ben )lragobiutbcß ~~fop(}ron, bie @5uiba6 (t!pI)abetifd) antful)tt, wdd}clSbie ~krllttltl)uttg 'begrunbet ba~ cr fie i'oUjl:&nbig 11Cltllenwollte, bie ;'troaß nidJt )JorrOlltll1t. Bugcgcol;lt, uno fd)rgcttt, ba9 Cl' alle neunen moUte, - fit u,ie. t}ieIcn aubenl !2lr"t,ifdn woUte uidJt er, ober uidmd)l: bcr mcrfalfer beG IiUc1rar[)iftorifdJen mortcruudJß wdd)ce er in bae reiuige ~cr"

tt)cifte, ~oUft&ltbig fe~It '? unb bod} fe9U mcr,r aId tiIo~

d1ll~ einachte €ld}rift: bie 3aqIcn bel' <5täde werben anl3cge~

ben, bie ;'tite[ ueraeidj1lct f unb biefe rcidjcn niet)t.Woran ber akrclllbrinifdJe @rantlllatifer ~nfto~ 1tl1fjllT 1

~fie!t tucH er ehtfldJtig 11110 llad}benfcl1D war, finb bie !Bcrfe1229. 1230 f wo {rber ~Cllea6 ~adJfommcn gefagt wirb:

ril~ )tal ;i:1aA.a(J'(J'lj~ (J'nff:;r;'T:fla "a~ /;L0papxtav

laßoP"E~.-

;naß, bad:)te er, fonnte feilt 3eitgenolfe unb .f;lofll1tUUl bcßS}}C)HabdpfjUG fd)rcibelt: - !tub wCl{)rridl er bad)te .l:G mitgroUem :RedJt. :;Dic 22 erften :RcgierungGja~re biefeG Jfonig6\)crflolfett Mt' bem ~nfang beG pU1I1fd)Clt Slricgß; wM)rcnbbcr gallöcll 3eit war feiner "on aUen bebeutenDcren €ltaatcn •

3) 2lnrt<1tt 7:11P TpG:ldd'a I}aum .l)nnbfd)riftm 7:1/'1' 7:parG:l{flav'T:a.{I'T:'l1v: IVrJcl)etillcl1 !Ilfr,rmlbdI1H' nun luürWcl) Unftlll1 fcl)ni,6en mOt! abn' :l:ifGf~ @ebanfm red)t dgHltfid) 1i11ßbrücft.

Page 4: Uc6 gettaltec IDunftfu

111

ferncr "a~on bie €:lei! au 6i![)enf~cu af& fflom. @rfl: im funf"im beß$'riesß, belU fedJe 1utb &WOllaigftm beß 'Pl)ilobdpl)uß,Wb >ouHiUG firste, fOllutm oie 910111u: auf bcr C5ee 9C1taulltnm:ben: a6er wic ~immdweit waren fie ba\1on cntferntpean &e~errfdJe1t! m5&l)reub be\' {Ibrisen ~a()re Die {li6 alt

'PI}i[abd~~ltß stob bettrotfen, W(lren fit b(III) ilt ~cfii.? bel'D6mm!}t auf bellt uleftlil!}ert 9Jlecre, 6alb ~l)arCll ffc lJot beu3'cinbClt unb bellt @efl!}icf ganalil!} ballon gClvicL)ctt. ,C5ed)53al)re »or bcr 6dJlal!}t 6e~ beu ~cgaten jfarb bel' lagibifd)eStollig. IDlag ed, wie anberc ~lIga6cn i10n fdner lJRadJt autl1uullid)'en 'Drt, Ubcrtriebctt fc~n, bap er all StdcgefdJiffctt,110n Sdcmio[{eIt 616 an 'Penterclt, fUlIfael)lIl)unbert Bcl)abt f}abe 4):fo itbertraf feine ~[otte boa, ol}nc 3weifd bie romifd)e wiebie fartlJllghticnfifdJe an 3(1)[ unb Straft, ~unb in a[lett @SC"1t)ntfcm ojflidJ 1)011 6iciliell '"ar bie afexanbrinifd)c 6ed)err"fdJaft un6ellritten anedannt. 1:)ieß 1t)ar pie m5ilrfIia,feit; unobel' S)ofbidJter 1)atte fie tmfannt '? imbrel)t? einem frembeltetaat auf Stollen bel.'S @[altael.'S feime ~et'l:n gefdJmcid)dt '?einem etaat, bel' feilte t1)öridJte 6d!IlleidJdei nid)t einmal tier"nommen ~atte '? !BerfelJelt wir Ult6 in jene 3eit: '»ie tiefllanb in ~iltfil!}t auf ~tt6bc~nultg 'Dca fflcid)6, @(all& ttnb9~cil!}tf}Ull1, bie ~omifdJe ffiqmulif UJtter bem ptolclllaifd}etl .fto",lligrcidJ '? m5er wllr'be jet;t, bel.' !Berf}liltni{fc fltltbig, Dm910mcrn bel' 'bamaligen 3eit, ja uud) ual!} bem erften pu",l1ifdjrn Striege, bie ~enfd}aft it6er ~allb U11b lJReer ~U;2

fd}rei&en '?m3o[lte malt fagen, Im grammattfd}c '~od f}aue iu bel'

m3eitfagullg bel' $tatfanbra bal.'S troifd)e @efd)Ied)t l)eruorl)e6cttlUollen; ca fe~ uieUeid}t baß ~(lItbllig awifd}Clt 'PI}HabeI~1)u6

unb bm fflomern !Beranfatfnllg octuefen pe au fd}reiben: ­fo wud.lc bcr alte ®ral1llllatifcr, 'vie fein prag1tClntcr ~"6,

4) ~ppian, pracf. c. 10.

Page 5: Uc6 gettaltec IDunftfu

112

brud', O'v,,~S'1~ rap 6~V i',PlA.a(ffAr:pf{J o.a~ djl1l:8(lt ·P6JtMJ.lrov(Qih"ro) iJu!As'rIJ7:0, fd}liC~Cll Ia~t, mttworten: nhnnlCfmer'f Clm

S)ofc einc6 jt;OUig0 bel' fre~Iid) \belt frierenben unb bCirf"9i~

gCl! IDlufen 5) w(1)1 tf)at, a6ef oMar aud) ~Hllt iqllclt fiC?fc\)crt tu werbcn forberte; uno alt iQrc S)urbigungeu gcwof}ltttvar, bie ~tlir ftod) »Oll ;tl/cofrit unb sraUhnad,u0 Iifcn.

IDol.' bicfcllt ()atte cht S)joct cll1Cn barbarifd)cl1 @Staat gC?

.vricfcll, uub ilbcr H)tt fd6fl; unb fdlte ht ~Cf ffiJal)rqeit weitgUut&cnberc IDlad)t ~attc Cl.' gcfdlttlicgeu '? @So tlcr6inbrtd)l}atl:c fid) im ~Utertt)lUn fein ~of attd] be~ einem Gldcßcn~

I)citegebid)t gc~eigt: aber baß S)joem, wdd)cß €lud] bamal~

ltid]t .U111 dn ~aar weutger are jeet wie eine ~e,rel1forntel

lltil.1erf!;anbIid) lautete, foltnte ja nicr,t alß ein Gldegcnl}cit6~

scbid,t crfd,eincn. inimmcrmd)f, wurbe bel' Glenop bel' fp~terelt arc.ranbriltifel)clt grammatifd)ctt @5d)ufe fagen, fault eine@Sd)rift (iel, ftrauoe lllid) ba6 l}ier miebraud)ltd]e ffi30rt ®e"bid)t an~uwenbett) worin fd)Icd)tgÜt fehte dltdige ~nfpidltng

(Utf bie, ®roge b~6 ale~anbri1tifd)cn metdJ~ oll ftnb~n 'if!;, tln~

te~ S)J9iIabdpl}U6, bon ~inem ~ofbidJter bcffel{!elt, tlerfa~t fe~lt.

';Die awc~tc @Stelle, w.orau6 fidJ iiber beG IDerfaffcr6 ~rter

folgertt lafft, lInO worin ~u6!egcr (homines minime mali)ba6 ~ii:1tbnig 3wifdJclt SJ}r)Habelpf}u6 unb ben momeru ffarsefcQeIt l}aoen, filtb oie IDcrfc :l.4il6 ff·

02 (i~ (le~' t,,~r/'ll f&vvav a>ö~al(lrov e(lb~,

~~\; 1l:aAa~O'~;I~ 0''V(lßal61j1 aA-.,,;w iJoll0<;nOV~O'll ~e "a,l r~It;, IlteL<; iJ~a,A-.A,ara<; (lolvJV,n!?sO'ßtO'~os ev cplAOLO'W 'Ö(lVi1~ijue~a,~"",,~ , , 'C'\> , ~ R t"",nVIlASiV a'Xa,rxa<; ~at; v0!iWI.~l1~OV\; l"at,ti)V.

Unmittcr&ar borger ifl: bOtt ~Ue.l'allber unb b~r ®rUlt1bUltg beG .l1tafcbonifd)m 9leid)ß bie .,!}leb~ gcwcfcn. ';DalS ()nt

feilt IDlellfd] befl;rittm, ifl; aud) lmunfclluoar; bann aber

5) ::l:9tofdt, Id. XVI, XdpL'tIi<;.

Page 6: Uc6 gettaltec IDunftfu

113

frägt cG 1idJ, 111ft. luelcfjcn .ftiiltfl'en bel' k)mMf.vrad,e Mefltufaig ~(t~re "011 m:lcJ'aubec 6ie auf baerol1lifdJc §Billtbni~

bel3 spr,Uabdpr,u6 nIß fedjß ®efd}Ied}terforgelt ~atten barg~"

j1errt werben founen '? ~cbet' YSerfud), oiC6 alt bcwflrfclt, lltUP

oalt~ wibnflmtig cHtl3fallen. Uun gcfe~t biefe u!tbcficgoare.6d}wietigfdt läge lttd,t .im ~cgc t - ging belllt jenem munb",uilTc ein Stricg au~er I alt ~(mbc uno ilt ~alTcr gefld,rt '?IDaß j1ef)t aber n(d}t mit auigmatifd)en, fonbern mit ben allcr",flarjl:cn ~ortett au lefen ba.

IDie S!6fuug ifl: fdJr leid)t, robaTo wir nur 'Oie §BeldjruugbC6 arten 6d)ofiaflen annelJlllcu, ba~ ~~fopljron bcr :;ouuflcunb bcr stragifcr 3we~ gana t1crfdjicbcnc spcrfoncn waren.%re~ fur jeuen fellt BeHarter nad) hUlCrn Wlerfmalen ijlt fu~

d}en, \l.lirb fidj nun auß bcr ebcn ~'Utgcfuf)rtett Stelle due§Beflhnmuug ergeben I wdd]e in bic Beit fallt wo jeber ®d)rift:1licUer, wo er anr!J fdJrieb, gcwogcn ooer a.bf)o(b, !llomß .\;lcrr;ifdjaft u&er S!anb uno ~Dlccr anedcnnelt fOltutc, ja mu~te.

IDaß ifl uad) bem ~riel:le gegen m:ntiocf}u6 6): unb bicß flarau lnad)en bebm:f cß wcniger ~orte.

IDcr, gegen bett bic 9lomer (sta1faubraß ~ruber), und,f~d)l3 @efd)led)tmt u(tcf} m:lexanber, au ~nubc unb ~Ur Seerautpften, bann a:lß bie gce~rtefl;en feiner g=reuube gefc~trt

wurben, ifl SP~iliPPU6, bC6 !Oemetrittl3 ®ol)I1, 'Ocr (eJjtc feid

1tC6 9lamcnd nuf bem sr~ron \)Oll spella. @;cd:jß @}efd}lcd}tern1uifdJen m:lerauber uno i9ltl Ct'gcben pd, gaus ungcawullgCltfo: m:rribäu6, StalTanber, :;OemetriUß bel' §Belagercr, m:llti~

90llU6 @}Oltata6, IDcmetriu6 lI., ~htt(gOUU6 IDofolt. :;Oiegall" fmaen mcgierultgcn fommett nid)t in m:nfd)lag, weber

6) ;Die malltU~ nannten biefen .ideg I luie Mt ijallen &eigen, bel.

Ium Antiochinum. ;Dh~ irr lIud 1A'Jrc l.OXr(1JO<;, bU11 2lbjeeti"

bon •A1JTt0XeLfA:, lIllgmolllluUl; affo fa!fd, tll1ge!\Hlnbt: hn$or6dge9m I tß in du ~tl)fpi(r (jer 2lu6fprtlq,c beß r; are; i.

8

Page 7: Uc6 gettaltec IDunftfu

114

Staß"anb~r6 6M)ltc, ttod) ~vrrt;l\e, S,l~~lIJdd}U6, eldcu!uß; uod]S)jto(emau6 -fi'mUlnu5, unb bic ficlJ nacl, i~Ut cd)o6cn.

!Jcn mafebonifd)cu strieg bel' 9'tomcr gegen S)jqUippullfeltllt jcbcrmalllt: bie Grrobcrultgclt wefdJc ben 9'tomerlt im~ricbcn l'tbeda1fcn wurbctt, fiub bie &:r>a(lxa1 O"X,V),W/J: ba61tgd)orte aud) ~f)affi6; unb ~ueun biefer &we~te ~~fopqrolt aud)ein ~~a(fibicr war, fOltltte barbt !Beranfaffult9 fClltt il)m&tt gcbeufelt. !Bicllcid)t nid}t jcbcltl ~efft biefer ~')lattcr fogegcnwartig wie bcl:' -fi'ric9, if1; bat! !Berl)äUui9 ijort'tbcr.gd}enb cntfdJiebcncr Wtu.1fol)nung unb ~efreuubuug bel' !)[ol1termit S)j~iIiPPU6 wlil)reltb bcil llntiodJifd)clt Sfricgl3, Wo beGSUnig6 ~Od}f1; fluge tI ~ctragcn {(1m gro~c ~ortl)cifc erwarb;ltCttttentHd) ben ~c~~ ~Olt ;I:lemctriaß unb gan3 W'lagnejlclt rote.bel' ~erfd}afftc.

31t biefe 3eit 111tlt fAUt bie W6fa1fult9 bcr ~kl.'anbra: ineiuen 3eitraum autl bem, wcuige ~pigramme aUßgcuomntel1,eben gar nid)ttl autl bcrgticd)ifd)clt S!itteratur ed)afteu if1;.

S!!)fopf)t'ou bcr ltragifcr war, uadJ' Guibatl, Gol)1l bell6of(ell I tlon l!\}fuß bem 9'tl)cgillcr aboptirt. mHe wenn l)icfbie ~crwirt'ultg bcr 6c\)bclt Gd)riftlleUer fpltrbar ware'? m3Cltlt~otiactt wefdlc tlon bett 6ciben ~~fopf)rollc1t wal}r Waren,beteu arterer Go~n beG \'1)ruß, ber jiingere Gof}u bcß (5ofleßgewefcn, ~Ott bem I!c,rifograpqen, bel.' nur uott einem wu~tc,

fo lluGgcgHd)ett tuorben '?3me C6teUc bie lUt6 beß :;ounMn Beitalter Clttgebeutet,

fit frc!)Ud) wcnigrte110 ~l,ln eittigen bel' altcn 6d)oliaf1;ctt ufdJt\mjlanbell tuorben: u11b if}n~ ~u6Icgung f)at wiebcr ;r3C~C6

gar Itid)t 6egriffen. W'littCll aUG biefcm feinem ID1i1.hmjlanbunb Un~erftaltb Ut~t jld) a6cr bodJ ein httm1fatttcß 9'tefuftatgcwinnen; bic ~mid)erultg einer fall aller Gritl3cInqeitm6mtubtett @efcl,ic()tc mit eilter nAI}Cl'tt ~ef1;immultg.

Gre rolltll1t Z&C~C6 llYr&M)huI9, (lUß bel' bertuoncUCll m3eit~

fd)wfifigfcit aUfclIllIneltgC&ogClt, barauf l}iuau5: bte 9't6mer~atten gegC1t einen ~Hexaltber, IDmtlanbtcttbeß @)r(\~m,

Page 8: Uc6 gettaltec IDunftfu

115Jtrieg gcfü~t't: Zar~{nitti!, n)r gdbT)l'rr I fctj gcfangelt ",or"ben. inad:]~cr ~atteu bie mÖmc\' gcficgt I ~kral1bcr maregeMieDen, unb fein ~eidmam gegclt bm gcfallgntel1 lt'nrp{"ttiU6 aU6gctaufd,t morbcn. J3)icfc ~rd91tiffe feut bel' gdd)rtl'IDlaun, bel' S!\]fopf)ron6 @Heid:]acitigfeit mit I))f,Habdpf)116 fellbcf)auptet, fed)6 IDlenfd,cuaHer nad) ~(exa1tber bem @roSen.

merml1tf)lid:] f)at cG alfo auel, du <5cl)oliolt gcgcben mdlld)ea, duen ji'ntgcrn merfalfcr ~oraußfCl?l'nb, ()icr }Segdien:ll{)citen erfau»te bie lauge und] S))1)Habdpf)u6 fld) augetragen;aber bie @efd)id,te !.lOlt ~arpiltiu6 gcf)t auf eine gauG anbreBeit. <5ie gd)ort in bett Strieg beß 21letanberß tll,ltt @'vir116,1mb bel' @cfangeue gegClt ben bcr 5.:dd:]nant beG llltghictlid)mmo[olTifd}eu StoUig6 ~nriitfgegebett ttlll\'D I ",ar biefer ~arpi",

niu6; htfauifd:]er ober bruttifd}er ~cIbf)m·. S!iuiu6 eraaf)lt(VJ1I. 21I.) Mulier uua - saev ienti turbae immixtll, utparumper Bustinerent precatll, flens ait: virllm sibi libe.rosque oCl1ptos Ilplld hostes esse; sperare, corpore regioutcunque mulcato se suos redemtul'um. - Sepllltum Consen­tiae quod melubrorum reJiquum fuit cura mulieris unios:ossaque Metapontllm I1cl hostes remissa. Iliee mit ~oc~e~

G't'3&f)hmg ucrgfid,c1t: cy'Vveßrr nf!a'17?i2-iiJ/a~ '1701' '17bJ1J 'Proftalrov

u'17f!a'c"1irOV (Taf!7I:l"no'V) V7I:O n5v Maxed'o'Vro1' ~c5v'17a. "at',\ 'M "" ., '_'1 'A'\'~ '"7I:a",w '1701' t:xx8UOProV nrsf:!0pa, '170V vCY'17SPOV I'v!H;apupO'V,

uvrrevi! '17GV 7I:1]&nrV, avab!!s2-,ival, V11iO 'PCi)l:tal6H'. "a2 '17GVf ".... f, R' ", e '1urol:ta'17o\i a'V'17OV ?cpa'17ovftt'Vov af:!0bt"1j1J 1571:0t1iuo::J.I, 01, fLtiv

'Pro!LaXo~ a7l:0061'Te\i 7:'01' 1'SltpOV, Oi, oe M(Xue(J6ve~ 7:'01/ Euer...

?'co1' u7:'f!a'171/fuv' - Il,l~t fici, nitl,t be&wcifdtl, ba~ "Olt ben.uamlid)clt @'rcigt:i~ bie fflebe ill , unb wir f,a6en l)ier belt9laUtelt bee @efangcncu; unb )ucmt cö fiel] fd,olt beulenHc~ ba~ er cin tH)r1tC~mei: IDlamt fcl'u I1Hl~te I fo fcf)ctt mirmm bafj cr ~dbgcrr cinca ber itaHfo,clt mölfer 'val'. J3)a~

bie IDltlfeboncr uub @'piretcr uerwcd'fdt wCt'ben I mirb uidJftirfrcmbcu: bal1 fpate ~lctattbrhtcr I <5clJlllcr bca ~rriltard1ua,

llU 7teu ;:Saf)d)Ullbcrt mOInÖ, ~ufauer ober mrlltticr mit ben·

Page 9: Uc6 gettaltec IDunftfu

116

mummt l'CriUCa)frrtcn, ~crcn 91illuelt Me tircl1lbClt mH bcUt bel~tamcr gIcid,6cbeutello cumaf)Utclt, fantt uid,t !ffiuUtHlt uef)::IUett. 1:licfclbe 18crwcdJfdung finDet fid, iu bel' ~riflol'ennß au::ßcfd]rie6clten Q:raaqhutg uon bel' ilrauer bel' ~ofiboniatcn au6.f.'lcll'Cltett alt 'lJar6aren aU0Auartclt 7): ucrmuH)Hd, 9at 9ftr~rtl)cltauG, auß beut Q5eb&d,ttti9 cutfu9renb, gefimbißt; jenel'6d,(ller be6 ~rifl(ltdcß fOlmte fre~lid} afß geitgmoffe fonid)t uerwedJfcht.

m3clttt ber 6d}oliafl bie fed}6 Q5cfd)Ied,ter UOI11 SMeg bc!3l:erre6 ait aM)rte, fo Iie~ fid, all'eufallß bamU auf ~rc.ta1tber

ben Wioloffer rotlUnen: uod} md)r in bel' m3urfHdlfeit, u.)oeiue reve&. 25 ~~af}t'c1t gIcid, ifl, alG und, belll gried}ifd,en<SpradJgeoraud) bel' f{lr t)l'('~ auf eiu ~a9rl)unbert aicndid}fefl fleht: - aoer e6 ifl bod, eilte fd,Iccbte ~u6IcgUtl9; bem!ber ~u6taufd) bel' ~rd}e uub bcß @efaug.cueu uet'\vanbdtc ben~rie13 uid;t tu ~cfrcultbung.

1:laß anbere !Sd,ofiulll wdd'C6 \)on ctnem Jt:am.pf beß5tnrpiniu6 gegen ~rre.ranbm~ S)ecr, 1)011 her erflcn biß aut'fcd)fleu !Shuttle I rebet I wdd)e ~apfcl:feit bel' Jt:onig bmd,(Mefd)eufc gecf)rt I ift eine llrliumm'l).

C:!iltet llllue\'autwortrid;cJt 18crf&rfd;ul1g ~at fiu, @)C611::

jlianf, bel' tlo\, ~icr 3aCJren ~crrildt gcflor6en ifl I fd;ulbiggelttad)t, inl:lellt Cl' auftaU ~ar.phti!l0, gellen alle S)Clnbfd)rif.tcu I ~arquhtiu6 fe(}te. ~nr:erbiltgß ifl ~artliltiu6 I uad} belltbialeftifd)C11 ~ud;llalielt\l:)cd)fcr, 5tarquilliuß I offifd, außge~

fvrod}m: uub berjcuigc !Sd}oliafl wdd)er fed}ß @cfd)lcd)tcrtlou ffiomuhtG t'cu,nete I mel}ute ~arquiniuß ((5u.perbuß. m3crlnag fid) aber ba6 1'lon i~tn eiu6ifben laffen'? bod} ifl feinmCr3cid)ui~ bcr romifdJen Jt:ouige {utcrcjfaltt I Weil eß bellt~Ie).'anbriucr auß irgcnb eiuer offifd}m Dudle 3ugcfoUllltcu:wie ~111.pl}ß ober atl:ll}O ftatt ~1tcuß I llarpil1iuß flaU $Lat"quittiuß l ~rißctlß) Geigt. ~Ütß Dfthtiuß I ftatt ilulhtß ~ofl:i"

Page 10: Uc6 gettaltec IDunftfu

117

Hul'5, mag Ctuf Ne @l6Wf)rei6cr fOItlIllCtl, wie ~ompciu~ fAr~ompmue, Wlal'cuß für IDlnrcittö: a6cr bel" Wallte worunter®erl.1iuß geme~ut {jl:, Clrpittiu6, ijl: ultlltogHd] eht ®d)rcib:lfc!)Ier. ~~cf.?eß faub bie 1::oppdnamcn oI)ue ~htßlta~ntc faffel,getreunt uub t)crbuubeu, uub wicber~oHc fic fo: 9luma(lJ)ompeiuß) unb bel' fC3te ~arqttiuitt(S Ctarpiuimn' alleiu r)a~bell eium eillfad)cn. ®o fli~l't er Me alten ®d)olien au:l'Xs/'')Jo~ (te cpaO'~' 'P6J~VA.o<;, t>ha IIofm~'io,; Aloe;, ..pl..ot;'OO'..lptor:; "An-vr:; (a1. "Aft1tvr:;), -d7:apror:; Map'Xo; Kapn-lptor:;,1feftn-..oC; IIplO'l'or:; 'OrprlptOt:;, l'X..or:; TOVA.AtoC; Tap7ClptOc;.

Sd) fcl)fic~e mit einer ~entedun9 bic bett ~ragifer ~V~

fopf)rou betrifft, bel' fre~Iid) fOlljl: uur l1egnti\1 @egeuflaubbiefc6 ~htffa1.?c6 ijl:. ®iHbae muut untcr feineu ~ragobien

bic KaO'O'ap~!?str:;: bel' Su~alt bicfe6 l6tt'tcfel3 fann nur baß6d)icffa( bel' ultghicflid]en .1taffanbrcl1fcr uuter bel' ~~rCtUuc9

tle6 e1ttfc~Iid)en ~poUobOnt6 fe~n, belTctt S)enfd)Ctft crjl: l1ad}lJ.80 gceuDigt ~aoctt fann: ein me~fpid ba~ bie hiugere ~ra"

90bie aud) @egeuflanbc bel" @cfdlid)tc, lUtb bel' ucltCflclt,wat)lte. !8ieUeid)t ilt nun aU6 bicfem l~fop~rouifd)en ;tJramaNe @cfdlid)tc ,",on bcr mit Dem gett'ltltfenctt ~Jlut eineß gc~

llvferten .1tuabcu befiegeltett !8erfdlltloruug bdl ~~rmtlten cut,flaubcu, bie fid) uad)ger be~ ~atilitta unb ofter u>ieberljolt.)DM wäre clU ~e~fpid DU tier fegr triftigcn menmfuug mci"ltC6 ~mtttbe6 @raucrt, ba~ maudJe 2lncfbotc aue !Dramenin bie ®crd)i~t66(ldlcr gcfommcn ijr.