Un Manual pentru Managementul Integrat al Resurselor de ...· Un Manual pentru Managementul Integrat

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Un Manual pentru Managementul Integrat al Resurselor de ...· Un Manual pentru Managementul Integrat

 • Un Manual pentru Managementul Integrat al

  Resurselor de Apa in Bazinele Hidrografice

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 2

  GWP si INBO

  UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA IN BAZINELE HIDROGRAFICE

  Parteneriatul Global al Apei (GWP) este o reţea internaţională a cărei viziune este pentru o lume sigură din punctul de vedere al apei. Misiunea GWP este de a susţine dezvoltarea durabilă şi managementul resurselor de apă la toate nivelele. GWP a fost creat în 1996 pentru a promova managementul integrat al resurselor de apă (IWRM), şi pentru a asigura dezvoltarea şi managementul coordonat al apei, solului şi resurselor derivate prin maximizarea bunăstării economice şi sociale fără a compromite durabilitatea sistemelor vitale de mediu. Reţeaua internaţională a GWP este deschisă tuturor organizaţiilor implicate în managementul resurselor de apă : instituţii guvernamentale din ţări dezvoltate şi în curs de dezvoltare, agenţii ale Naţiunilor Unite, bănci bi- şi multilaterale de dezvoltare, asociaţii profesionale, institute de cercetare, organizaţii neguvernamentale şi sectorul privat. Mai multe informaţii despre GWP şi accesul la manualul „Catalysing Change”, Informaţii tehnice şi despre Politică ale GWP şi Documentele de Bază publicatii ale TEC sunt disponibile la www. gwpforum.org. Manualaul si banca de publicatii „Toolbox privitoarea la IWRM” poate fi accesat la www. gwptoolbox.org.

  Reţeaua Internaţională a Organizaţiilor de Bazin (INBO), a fost înfiinţată în 1994 şi este o reţea internaţională care susţine implemen- tarea managementului integrat al resurselor de apă din bazinele riverane, din bazinele lacurilor şi ale acviferelor. INBO face legătura dintre organizaţiile bazinale şi alte agenţii naţionale care impreună sunt răspunzătoare de managementul bazinal iar scopul este de a promova schimbul de experienţă şi de a dezvolta instrumentele potrivite pentru un management mai bun la nivel tranfrontalier, naţional şi local. INBO este organizată sub forma unor reţele regionale ale organizaţiilor bazinale, în Africa, America Latină, Europa Centrală şi de Est, şi zona Mediteranei. De asemenea coordonează Reţeaua Comisiilor Internaţionale şi a Organizaţiilor bazinale transfrontaliere, precum şi grupul Europe – INBO al Organizaţiilor bazinale europene cu scopul de a facilita implementarea armonioasa a Directivei Cadru a Apei privitoare la politicile de gospodarire a apelor din Uniuniea Europeana. INBO coordonează in baza unui plan de acţiune multianual iar scopul este de a sprijini crearea şi întărirea organizaţiilor bazinale din lume. Mai multe informaţii despre activităţile şi membrii INBO sunt disponibile la www.inbo-news.org.

  Cartea a fost publicată în 2009 de Parteneriatul Global al Apei (GWP) şi Reţeaua Internaţională a Organizaţiilor Bazinale (INBO). Căsuţele 2.B, 8.C, Exemplul 6.1 şi Figura 1 sunt retipărite din B.P. Hooper (2005), „Guvernarea Integrată a Bazinelor Riverane: Învăţand din Experienţa Internaţională”, paginile 52, 67-68 şi 120, cu permisiunea deţinătorilor drepturilor de autor, Asociaţia Internaţională a Apei, Londra U.K. Designul şi aşezarea în pagină au fost realizate de Scriptoria, www.scriptoria.co.uk Tipărit de Elanders, Suedia, 2009. ISBN: 978-91-85321-72-8 Pregătirea acestui manual a fost sprijinită de Ministerul Afacerilor Externe al Franţei ca o parte a sprijinului acestuia către GWP şi INBO.

  Traducerea în L. Romană şi editarea finală a acestei variante a fost efectuată de GWP- Romania

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.inbo-news.org http://www.scriptoria.co.uk http://www.pdffactory.com

 • www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 3

  UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA IN BAZINELE HIDROGRAFICE

  CUPRINS

  CUPRINS CUVÂNT ÎNAINTE ....................................................................................................8 RECUNOAŞTERI ŞI MULŢUMIRI ..............................................................................10 ACRONIME ............................................................................................................10 Partea A. Despre acest manual : De ce avem nevoie de un ghid practic şi cum îl utilizăm ............................................................................................................................13

  1. Introducere ......................................................................................................... 13 1.1 Concepte de bază ......................................................................................... 13 1.2 Probleme şi provocări cu care se confruntă responsabilii cu gospodărirea apei....................................................................................................................... 15 1.3. Abordarea provocărilor ............................................................................... 18

  2. Cum să utilizăm acest manual........................................................................... 21 2.1. Managementul integrat al resurselor de apă la nivel de bazin. .............. 22 2.2. Managementul bazinului ca proces repetitiv/ iterativ .............................. 23 2.3. Tipurile de nivele in cadrul managementului integrat al resurselor de apă la nivel de bazine ......................................................................................... 24

  Partea B. Probleme cheie privind managementul integrat al resurselor de apă în cadrul bazinelor hidrografice. ..............................................................................28

  3. Înfiinţarea/Stabilirea sistemelor de management al bazinelor hidrografice.. 28 3.1 Voinţa politică şi sistemele de management al bazinului.......................... 28 3.2. Legea şi politica ........................................................................................... 32 3.3. Cadrul pentru managementul apei ............................................................ 33 3.4. Acordurile internaţionale............................................................................. 35

  4. Rolurile şi tipurile organizaţiilor de bazin ......................................................... 37 4.1. Rolurile organizaţiilor de bazin ................................................................... 37 4.2. Tipuri de organizaţii de bazin ..................................................................... 44 4.3. Rolurile complementare ale organismelor de gospodărire a apei din cadrul bazinelor ................................................................................................... 51

  5. Finanţarea .......................................................................................................... 53 5.1. Utilizările finanţării....................................................................................... 53 5.2. Sursele de venituri....................................................................................... 56 5.3. Finanţarea bazinelor transfrontaliere......................................................... 62

  6 Implicarea factorilor interesatii/responsabili ................................................... 63 6.1. Identificarea factorilor interesatii/responsabili ......................................... 63 6.2. Atragerea participării factorilor interesatii/responsabili ........................... 66 6.3. Grupurile consultative ale factorilor interesatii/responsabili.................... 69

  7. Planificarea strategică pe termen lung ............................................................. 72 7.1. Identificarea problemelor ........................................................................... 74 7.2. Stabilirea priorităţilor................................................................................... 76 7.3. Modele şi instrumente de suport în luarea deciziilor................................ 76 7.4. Identificarea opţiunilor de management ................................................... 78 7.5. Evaluarea riscurilor...................................................................................... 81

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com

 • www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 4

  UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA IN BAZINELE HIDROGRAFICE

  CUPRINS

  8. Planuri de acţiune la nivel de bazin .................................................................. 82 8.1. Dezvoltarea planurilor de acţiune la nivel de bazin.................................. 82 8.2. Implementarea planurilor de acţiune la nivel de bazin............................ 89

  9. Sisteme de informare şi monitorizare la nivel de bazin .................................. 91 9.1. Organizarea unor sisteme colaborative de informare la nivel de bazin . 92 9.3. Monitorizarea şi evaluarea ........................................................................ 102

  10. Comunicarea ................................................................................................... 107 10.1. Conştientizarea ........................................................................................ 108 10.2. Educaţia...........................................