48
ŽUPANIJSKA KRONIKA 1 15. srpnja 2013. ŽUPANIJSKA KRONIKA INFORMATIVNI BILTEN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE Osijek, 15. lipnja 2013. ISSN 1331-288X www.obz.hr Godina XX. broj 222

ŽUPANIJSKA KRONI KA · 2013. 9. 18. · Kupujmo hrvatsko u Osijeku * Sajam antikviteta u osječkoj Tvrđi * Izložba rukotvorina Udruge Šokačka grana * "Kolo na ledini" u Gašincima

 • Upload
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • ŽUPANIJSKA KRONIKA 115. srpnja 2013.

  ŽUPANIJSKA KRONI KAINFORMATIVNI BILTEN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

  Osijek, 15. lipnja 2013.

  ISSN 1331-288X www.obz.hr

  Godina XX. broj 222

 • "Županijska kronika", Informativni bilten Osje�ko-baranjske županijeIzdaje: Osje�ko-baranjska županija

  [email protected], Trg Ante Star�evi�a 2. tel. 221-501

  Uredništvo:dr.sc. Davor Brun�i�, glavni i odgovorni urednik,

  Saša Forgi�, Ivan Karali�, Gordana Kibel, Ljerka Ništ-Kokolari

  Grafi čka priprema i tisak:Grafi ka, Osijek

 • ŽUPANIJSKA KRONIKA 315. srpnja 2013.

  U OVOM BROJU:

  IZBORI 2013.Izabran župan i njegovi zamjenici * Izabrani novi članovi Županijske skupštine * Novi mandat župana

  Šišljagića na čelu Osječko-baranjske županije

  ŽUPANSastanak 11. lipnja 2013.: Provedba investicijskih projekata

  DAN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJESvečano obilježen Dan Osječko-baranjske županije * Odbor za priznanja dodijelio Nagrade Osječko-

  baranjske županije

  OBRANA OD POPLAVAŽupanijski stožer za zaštitu i spašavanje: Priprema za vodni val * Župan Šišljagić obišao najkritičnija

  mjesta obrane od poplava * Stožer : Sustav obrane od poplava je stabilan * Župan obišao vikend naselje Karašica, Aljmaš i Dalj * Stožer zaštite i spašavanja: Spremni i za najviši vodostaj * Proglašeno izvanredno stanje obrane od poplava * Šišljagić: Spremni dočekali vrhunac vodenog vala * Stožer zaštite i spašavanja: Izvanredno stanje zbog prodiranja vode u Banovoj ulici u Osijeku * Predsjednik Republike obišao kritična

  mjesta * Stožer zaštite i spašavanja: Najviši stupanj pripravnosti

  SUSRETI I SASTANCIU posjetu osječkom Benettonu * Diplome najboljim učenicima * Priznanja najboljim učenicima -

  sportašima * Druženje s umirovljenicima

  ŽUPANIJSKI PROJEKTI I INVESTICIJECertifi kati polaznicima edukacije u sklopu projekta Wine Tour * Uvjerenja o završenoj edukaciji ECDL

  operaterima * Energetska učinkovitost u županijskim ustanovama * Vatrogasci dobili opremu za detekciju opasnih plinova i para* Obnovljene ljekarne u Gradu Osijeku * Nova škola i dvorana u Drenju * Izgradnja

  nove sportske dvorane u Satnici Đakovačkoj * Punitovčanima novo rukometno igralište

  MEĐUNARODNI KONTAKTIŠef Delegacije Europske Unije Paul Vandoren u Osijeku * Skup predstavnika poljske manjine u Hrvatskoj

  SKUPOVIII znanstveni simpozij "Gospodarstvo istočne Hrvatske - jučer, danas, sutra" * Okrugli stol "Budućnost

  željeznice u Slavoniji" * Rotary Osijek domaćin Foruma o miru

  SVEČANOSTI OTVARANJAOtvoreno srednjoškolsko igralište u Osijeku * Albanska knjižnica pri osječkom GISKO-u *Nova cesta od

  Svetoblažja do Zvjerinjaka * Otvoren plastenik OPG Vidaković iz Valpova

  SVEČANOSTIOtkriven spomenik prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu * Sjećanje na Marka Svrtana

  *Crkveni god Presvetog Trojstva u Čepinu * Dan Općine Semeljci * Dan Gradske četvrti Jug II * 150. obljetnica škole Sv. Ane u Osijeku * Dan OŠ Retfala * 35. obljetnica Elektrotehničkog fakulteta* August

  Šenoa - zlatna Eko-škola * Zlatne kune najboljim tvrtkama u Osječko-baranjskoj županiji* Izviđački dan Osječko-baranjske županije * Predstavljanje DVD-a Donji grad u Osijeku * Quadrilla i najbolji

  maturantski slogan 2013.

  MANIFESTACIJEKupujmo hrvatsko u Osijeku * Sajam antikviteta u osječkoj Tvrđi * Izložba rukotvorina Udruge

  Šokačka grana * "Kolo na ledini" u Gašincima * Smotra dječjeg folklora * Dječja atletska liga u Osijeku * Humanitarna aukcija slika Udruge Martinovo brdo * 12. Kulenijada u Jagodnjaku

 • ŽUPANIJSKA KRONIKA4 15. srpanj 2013.

  IZABRAN ŽUPAN I NJEGOVI ZAMJENICIIZABRAN ŽUPAN I NJEGOVI ZAMJENICI

  Izmjenom Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te donošenjem Zakona o iz-borima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba 2007. godine stvoreni su pravni temelji novog modela lokalne i područne samouprave u Republici Hrvatskoj. Novi model promijenio je koncept izvršnog tijela na ovoj razini, zamjenjujući dotadašnja kolegijalna tijela (poglavarstva) individualnim (općinski načelnik, gradonačelnik, župan). Pored toga, od tada ove čelnike izravno biraju i razrješuju birači, a ne više predstavnička tijela tih jedinica. Ova promjena u konceptu i statusu izvršnih tijela značajno je promijenila i njihove odnose s predstavničkim tijelima. Dograđujući ovaj model, Zakonom o lokalnim izborima 2012. godine u cijelosti je uređen izbor predstavničkih i izvršnih tijela. U odnosu na izvršna tijela zadržan je njihov neposredan izbor.

  U izbornoj utrci za izbor župana Osječko-baranjske županije 2013. godine sudjelovalo je čak osam kandidata i to:

  • Domagoj Hajduković s kandidatima za za-mjenike Vinkom Ručevićem i Sanjom Var-gić koga su kandidirale Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP, Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati - HNS, Zelena lista i Demokratska stranka slavonske ravni-ce - Slavonska ravnica;

  • Goran Ivanović s kandidatima za zamjenike mr.sc. Mladenom Mikolčevićem i Sanjom Rogoz-Šola koga su kandidirale Hrvatska demokratska zajednica - HDZ i Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević- HSP AS;

  • Damir Kupanovac s kandidatima za zamjeni-ke Anđelkom Lišnjićem i Lucijom Tadić kao kandidatom Hrvatske stranke prava - HSP

  • Zvonko Pongrac s kandidatima za zamjenike Draženom Opančarom i Ružicom Jurić koga su kandidirale Hrvatska seljačka stranka - HSS i Blok umirovljenici zajedno - BUZ;

  • Petar Pranjić s kandidatima za zamjenike Domagojem Šusterom i Antoniom Kubat kao kandidatom grupe birača;

  • prof.dr.sc. Vladimir Šišljagić s kandidatima za zamjenike dr.sc. Željkom Kraljičkom i Draganom Vulinom koga su kandidirali Hr-vatski demokratski savez Slavonije i Baranje - HDSSB i Zeleni Hrvatske - Zeleni HR;

  • Miroslav Varga s kandidatima za zamjenike Antunom Kapraljevićem i Vladimirom Cin-

  drićem kao kandidatom Hrvatskih laburista - Stranke rada te

  • Josip Vuković s kandidatima za zamjenike Robertom Šafarom i Alfonzom Baumgar-tnerom kao kandidatom Nezavisne liste Ante Đapića.

  Budući da niti jedan kandidat na izborima održanim 19. svibnja nije dobio natpolovičnu ve-ćinu ukupnog broja birača, izbori su održani u dva kruga.

  U prvom krugu 19. svibnja 2013. godine na izbore se odazvalo 130.623 birača odnosno 49,62% biračkog tijela. Najviše glasova dobio je dr.sc. Vla-dimir Šišljagić - 53.367 glasova ili 40,86% slijedi Goran Ivanović sa 29.686 odnosno 22,73% %, a potom Domagoj Hajduković sa 21.367 ili 16,36% i tako dalje.

  Drugom krugu izbora 2. lipnja, u kojem su sudjelovali dr.sc. Vladimir Šišljagić i Goran Iva-nović, glasovalo je 118.888 birača, odnosno 45,06 % biračkog tijela.

  Zbrajajući rezultate izbora za župana Osječ-ko-baranjske županije, Županijsko izborno povje-renstvo utvrdilo je da je u drugom krugu pobije-dio dr.sc. Vladimir Šišljagić sa 63.484 odnosno 53,40% glasova dok je za kandidata Gorana Iva-novića glasovalo 49.387 odnosno 41,54% birača. Na taj način za župana je ponovo izabran dr.sc. Vladimir Šišljagić sa zamjenicima dr.sc. Željkom Kraljičkom i Draganom Vulinom.

 • ŽUPANIJSKA KRONIKA 515. srpnja 2013.

  Župan dr.sc. Vladimir Šišlja-gić, dr.med. - kirurg, traumatolog, izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Osijeku, rođen je 1957. godine u Osijeku. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Osijeku, a di-plomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1983. godine. Specijali-s tički ispit iz opće kirurgije položio je 1993., a subspecijalistički ispit uže specijalizacije iz traumatologije 2003. godine u KBC-u Rebro Medicinskog fakul-teta Sveučilišta u Zagrebu gdje je stekao zvanje subspecijaliste traumatologa. Magistrom biome-dicinskih znanosti postaje 1999. nakon završenog poslijediplomskog studija i obrane magistarskog rada ("Primjena antimikrobnih lijekova u liječenju ratne rane") na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U srpnju 2005. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku obranio je doktorsku disertaciju ("Primje-na koštanog cementa u osteosintezi loma dugih kostiju osteoporotičnih ozlijeđenika").

  Po završenom liječničkom stažu radio je kao liječnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u tadaš-njoj vojnoj ambulanti Osijek u razdoblju od 1985. do 1988. godine, kada je primljen na Kirurški odjel Opće bolnice u Osijeku. Nakon položenog specijalističkog ispita nastavlja raditi kao speci-jalist kirurg u Odjelu za traumatologiju Klinike za kirurgiju Kliničke bolnice Osijek. Voditeljem traumatološkog odsjeka Odjela za traumatologiju Klinike za kirurgiju Kliničke bolnice Osijek ime-novan je 1994. godine. Odlukom Fakultetskog vi-jeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 2003. godine, izabran je u suradničko zvanje naslovnog asistenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva na Katedri za kirurgiju, 2006. godine postaje nastavnikom na istoj Kate-dri u nastavno-znanstvenom zvanju docenta, a od 2010. godine u nastavno-znanstvenom zvanju

  izvanrednog profesora. Član je niza strukovnih liječničkih organizacija. Dio je istraživačkog tima znanstve-no-istraživačkih projekata Medicin-skog fakulteta u Osijeku, aktivni je sudionik brojnih stručnih kongresa i simpozija, autor niza znanstvenih i stručnih radova i kongresnih priopće-nja, koautor udžbenika namijenjenog studentima poslijediplomskog studija iz područja biomedicine i zdravstva

  i specijalistima kirurških struka.Tijekom Domo-vinskog rata obnašao je dužnost suradnika Župa-nijskog stožera pri Kriznom stožeru Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Hrvatski je branitelj i nositelj Spomenice domovinske zahvalnosti.U po-litički se život Osječko- baranjske županije uključio 1995. godine kada je izabran za člana Poglavarstva Osječko-baranjske županije. Na ovu dužnost pono-vo je biran 1997., a obnašao ju je do 2000. godine. Na lokalnim izborima za Grad Osijek 2001. izabran je za vijećnika Gradskog vijeća. Za vijećnika Grad-skog vijeća biran je i 2005. godine s Nezavisne liste Branimira Glavaša te 2008. godine s liste HDSSB-a. Gradsko vijeće ga 2005. godine bira na dužnost zamjenika gradonačelnika Osijeka koju obnaša do listopada 2007. godine kada Vlada Republike Hr-vatske raspušta Gradsko vijeće Grada Osijeka.

  2003. godine biran je za zastupnika u Hr-vatskom saboru s liste Hrvatske demokratske za-jednice, a 2007. i 2011. godine s liste Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje.

  Od 2007. godine predsjednik je Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje.

  Za župana Osječko-baranjske županije iza-bran je na prvim neposrednim izborima za tu dužnost 2009. godine. Na ovu je dužnost ponovo izabran 2013. godine.

  Zamjenik župana dr.sc. Željko Kraljičak, dipl.inž.polj. iz Osijeka, rođen je 1970. godine u Srijemskoj Mitrovici, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Poljoprivrednom je fakultetu u Novome Sadu diplo-mirao 1994. godine i stekao zvanje diplomiranog inženjera poljopri-vrede. Stečenu diplomu nostrifici-rao je na Agronomskom fakultetu

  u Zagrebu 1995. godine. Od 2006. godine polaznik je poslijediplom-skog studija na Poljoprivrednom fa-kultetu Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku na kojem je doktorirao 2012. godine.

  S problematikom primarne i sekundarne proizvodnje u poljo-privredi, kao i propisima vezanim

 • ŽUPANIJSKA KRONIKA6 15. srpanj 2013.

  Zamjenik župana Jovan Jelić rođen je 1952. godine u Osijeku. Stal-no je nastanjen u Erdutu, ima dvoje odrasle djece. Osnovnu školu završio je u Dalju, a gimnaziju i Pedagošku akademiju u Osijeku gdje stječe zva-nje nastavnik povijesti i zemljopisa.

  U struci radi svega dvije godine, a u privredi na radnom mjestu ruko-voditelja radne jedinice u Kombinatu Borovo.

  Nakon lokalnih izbora 1997. godine obav-lja niz odgovornih funkcija u Općini Erdut i

  Osječko-baranjskoj županiji. Pred-sjednik Općinskog vijeća je u ma-ndatu 1997.-2001. godine, zamje-nik načelnika Općine 2001.-2005. go di ne, načelnik Općine 2005.-2009. godine, zamjenik župana 2009. godine. Član je Poglavar-stva Žu panije u dva mandata te član Skupštine Osječko-baranjske župa ni je u dva mandata. Obnašao

  je du žnost predsjednika Vijeća srpske naci-onalne manjine u Osječko-baranjskoj župa- niji.

  Zamjenik župana Dragan Vu-lin, mag. ing. el. rođen je 1986. godi-ne u Osijeku. Nakon završene srednje Elektrotehničke i prometne škole u Osijeku, smjer elektrotehničar, upi-suje Elektrotehnički fakultet Osijek, gdje je dobitnik Rektorove nagrade za postignut uspjeh na studiju. Dobitnik je i godišnje nagrade "Hrvoje Požar" Hrvatskog energetskog društva za izvrstan uspjeh u studiju, te je dva puta finalist Nacionalove akcije "Top stipendija za top studente". Obranom diplomskog rada 2010. godine, završava sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer elektroenergetika, s prosjekom ocjena 5,00 i postaje magistar inženjer elektrotehnike.

  Odmah nakon završetka studija ostaje raditi na Elektrotehničkom fakultetu Osijek kao znan-stveni novak na radnom mjestu asistenta na Zavo-du za elektrostrojarstvo, gdje drži auditorne i la-boratorijske vježbe iz pet kolegija na sveučilišnom preddiplomskom studiju elektrotehnike, stručnom studiju elektrotehnike, te na diplomskom studiju

  elektrotehnike, smjeru elektroener-getika. Uz znanstvene, stručne i na-stavne obveze na Fakultetu, pohađa i sveučilišni poslijediplomski doktor-ski studij elektrotehnike, također na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. Autor je više znanstvenih radova iz područja obnovljivih izvora energije i energetske elektronike. Član je struč-nog tima na projektu "Fotonaponski sustavi kao pokretači regionalnog ra-zvoja (REG-PHOSYS)" koji je finan-

  ciran iz IPA programa prekogranične suradnje Ma-đarska-Hrvatska, a čiji je nositelj Elektrotehnički fakultet Osijek. Član je Glavnog odbora Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje (HDSSB).

  Na dužnost zamjenika načelnika Općine Erdut iz reda pripadnika hrvatskog naroda iza-bran je na dopunskim lokalnim izborima 2009. godine, a ovu dužnost volonterski je obnašao do 2013. godine.

  Na dužnost zamjenika župana izabran je na lokalnim izborima 2013. godine s liste kandidata za župana dr. sc. Vladimira Šišljagića.

  uz poslovanje gospodarskih i humanitarnih or-ganizacija u praksi se upoznao radeći u Carita-su Osijek od 1995. godine do 2002. godine, na poslovima organizatora i koordinatora ratarske i stočarske proizvodnje, a potom na radnom mjestu pomoćnika ravnatelja. 2002. godine izabran je za pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu i gospodarstvo Osječko-baranjske županije, na ko-joj dužnosti je pokrenuo i organizirao provedbu niza projekata usmjerenih razvoju poljoprivrede.

  Autor je više stručnih i znanstvenih radova iz područja poljoprivrede.

  Član je Predsjedništva i Izvršnog odbora Hrvatskog Demokratskog Saveza Slavonije i Baranje.

  Na dužnost zamjenika župana izabran je na prvim neposrednim izborima 2009. godine s liste kandidata za župana dr.sc. Vladimira Šiljagića. Na istoj je listi ponovo izabran i 2013. godine.

 • ŽUPANIJSKA KRONIKA 715. srpnja 2013.

  Član je Samostalne demokratske srpske stranke od osnivanja stranke 1997. godine, a po-sljednjih deset godina predsjednik Županijske or-ganizacije i član Glavnog odbora SDSS-a.

  Na mjesto zamjenika župana izabran na do-punskim izborima 2009. godine kao predstavnik srpske nacionalne manjine. Na ovu je dužnost po-novo izabran i na izborima 2013. godine.

  Birači s područja Osječko-baranjske županije izašli su 19. svibnja 2013. godine i na izbore za člano-ve Županijske skupštine Osječko-baranjske županije.

  Županijsko izborno povjerenstvo koje je "rav-nalo" provedbom izbora, objavilo je da je u nedjelj-nim izborima na području Osječko-baranjske žu-panije sudjelovalo 130.545 birača, odnosno 49,59% (prema 49,20% na izborima 2009. godine, 43,75 % na izborima 2005. godine, odnosno 39,79%. na pri-jevremenim izborima 2004. godine). U utrci za vi-jećnička mjesta sudjelovalo je 13 kandidacijskih lista (7 stranačke, 5 koalicijske, 1 grupe birača), prema 6 lista koje su se natjecale u izborima 2009. godine.

  Primjenom D,Hondtove metode obavljen je izračun broj mjesta, koja prema izbornim rezultati-ma lista pripadaju pojedinim strankama. Na taj način utvrđena je struktura Skupštine Osječko-baranjske županije u idućem razdoblju. Nju čine:

  • Koalicija Hrvatski demokratski savez Sla-vonije i Baranje - HDSSB i Zeleni Hrvatske - Zeleni HR dobila je 23 mjesta te su s te liste izabrani: dr.sc. Vladimir Šišljagić, dr.sc. Boris Antunović, Borko Baraban, Mladen Peradić, Stjepan Sokol, mr.sc. Mato Dunković, mr.sc. Igor Medić, Stjepan Krznarić, Ante Kristić, Krešimir Ćosić, Zvonko Ibriks, Slavko Kotro-manović, Frida Mikić, Željko Franjić, Gordana Puđa, Jurica Žanić, Zdravko Živković, Srđan Igali, Mislav Ćurić, Ivica Tomašičević, Goran Ranogajec, Ivana Kovačević-Ivanišić i Domi-nik Mihaljević;

  • Koalicija Hrvatska demokratska zajednica - HDZ i Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević - HSP AS dobila je 15 mjesta te su s te liste izabrani: Goran Ivanović, mr.sc. Mladen Mikolčević, Sanja Rogoz-Šola, Davorin Buba-lović, Ivan Zadravec, Damir Kramarić, Ante Raspudić, mr. Krešimir Žagar, Stjepan Viduka, Leon Žulj, Marijana Kopljar, Dinko Huis, Želj-ko Kovačević, Marijan Džanko i Goran Ilić;

  • Koalicija Socijaldemokratska partija Hr-vatske - SDP, Hrvatska narodna stranka

  - Liberalni demokrati - HNS, Zelena lista i Demokratska stranka slavonske ravnice - Slavonska ravnica dobila je 10 mjesta te su s te liste izabrani: Domagoj Hajduković, Stjepan Čuraj, Sanja Vargić, mr.sc. Zoran Uranjek, Vinko Ručević, Boris Ljubojević, Vlado Koren, mr.sc. Dalibor Kraljik, Milan Blagojević i Mirta Vlahović;

  • Hrvatski laburisti - Stranka rada dobila je 3 mjesta te su s te liste izabrani: Antun Ka-praljević, Vladimir Cindrić i Nikola Lelas.Kandidacijske liste: Nezavisna lista Ante

  Đapića, Samostalna demokratska srpska stran-ka - SDSS, Koalicije Hrvatska seljačka stranka - HSS i Blok umirovljenici zajedno - BUZ, Hr-vatska stranka prava - HSP, Koalicije Hrvatska stranka umirovljenika - HSU i Hrvatska socijal-no - liberalna stranka - HSLS, Hrast - Pokret za uspješnu Hrvatsku, Akcija slavonsko baranjskih umirovljenika - ASB, Stranka umirovljenika - SU i Kandidacijska lista grupe birača nositelja liste Petra Pranjića nisu prešle izborni prag.

  Sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima i Ustavnog zakona o pravima naci-onalnih manjina, Županijsko izborno povje-renstvo utvrdilo je da na provedenim izborima u Županijskoj skupštini nije osigurana odgova-rajuća zastupljenost pripadnika mađarske naci-onalne manjine, te se broj članova Županijske skupštine povećava za 1 mjesto koje je pripalo Koaliciji HDZ i HSP-AS te je s te liste izabrana Valentina Avdičević.

  Nastavno, Županijsko izborno povjeren-stvo utvrdilo je da na provedenim izborima u Županijskoj skupštini nije osigurana ni odgo-varajuća zastupljenost pripadnika srpske naci-onalne manjine, te se broj članova Županijske skupštine povećava za 3 mjesta. Temeljem ovoga pravo na dodatne članove u Županijs koj skupštini ostvaruju Koalicija HDSSB i Zeleni HR i to na jednog člana te je s te liste izabran Borivoj Ekle-mović, Koalicija SDP, HNS, Zelena lista i Sla-

  IZABRANI NOVI ČLANOVI ŽUPANIJSKE IZABRANI NOVI ČLANOVI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINESKUPŠTINE

 • ŽUPANIJSKA KRONIKA8 15. srpanj 2013.

  vonska ravnica te je s te liste izabrana Nevenka Redžep i Koalicija HDZ i HSP AS te je s te liste izabran Jovo Šijan.

  Novi mandat župana Šišljagića na čelu Osječko-baranjske županije

  U svečanim županijskim prostorijama 11. lipnja 2013. godine službeno je obilježeno pre-uzimanje dužnosti župana. Ovim danom dr. sc. Vladimir Šišljagić započeo je s obnašanjem novog mandata na čelu Osječko-baranjske županije. Tom prigodom obratio se javnosti te ukratko podsjetio na rad u protekle četiri godine. Uz njega su bili nazočni i njegovi zamjenici, dvojac iz prethod-nog mandata dr. sc. Željko Kraljičak i Jovan Jelić (predstavnik srpske manjine) te novi zamjenik, mladi znanstvenik, inženjer elektrotehnike i asi-stent na Elektrotehničkom fakultetu, bivši zamje-nik načelnika Općine Erdut Dragan Vulin.

  U protekle 4 godine uspješno smo održali fi-nancijsku stabilnost, u poljoprivredi kao najvaž-nijoj gospodarskoj grani u našoj Županiji postigli smo zavidne rezultate gdje inzistiramo na razvoju prerađivačko-prehrambene industrije. Prvi smo po proizvodnji mesa, mlijeka, jaja, voća, povrća

  i meda. Odrađene su brojne kapitalne investici-je u zdravstvu i školstvu od kojih podsjećam na dogradnju našičke bolnice (ginekologija i pedi-jatrija), gornjeg kata Doma zdravlja u osječkom Donjem gradu, izgradnju novih bolničkih obje-kata u Donjem Miholjcu i novih prostora Zavoda za javno zdravstvo u Osijeku kao i ambulante u Vladislavcima. Izgrađeno je novih 10 škola i osam nastavno-sportskih dvorana, a 5 je u izgradnji, na-brajao je redom župan Šišljagić. Imamo najbrži rast kontinentalnog turizma u Hrvatskoj, po pro-sječnoj stopi od 10% godišnje. Oko 300 milijuna kuna uloženo je u cestogradnju, izgrađeno je 37 km novih cesta. 12 milijuna kuna uloženo je pro-jekte energetske učink ovitosti na objektima u vla-sništvu županijskih ustanova s čime nastavljamo i u ovom mandatu za što je osigurano daljnjih 21 milijun kuna. Posebno smo ponosni i zadovolj-ni što su četiri ministarstva i javne tvrtke HEP, Hrvatske vode i Hrvatske ceste pružili podršku i dali suglasnost jednom od najvažnijih projekata u našoj Županiji - budućoj izgradnji hidrocentrale na Dravi i sustavu navodnjavanja od 30 tisuća ha, popularno zvanoj Vodnoj stepenici koja će se gra-diti nedaleko Osijeka, zapadno prema Petrijevci-ma. Vrijednost ove investicije je 4 milijarde kuna, rekao je Šišljagić.

 • ŽUPANIJSKA KRONIKA 915. srpnja 2013.

  Župan je također podsjetio na brojne izja-ve, osobito tijekom nedavne kampanje kojima su pojedini načelnici, gradonačelnici i župani obe-ćavali znatno unaprijediti gospodarstvo na svo-me području, što je zapravo obmana. Nažalost, jedinice lokalne i područne samouprave nemaju te mogućnosti u većoj mjeri, to je prije svega ob-veza središnje vlasti, Vlade i Hrvatskog sabora da stvore stabilan zakonski okvir i uvjete za ula-ganje kako bi privukli investitore. Mi smo u tom

  dijelu kao odgovorna uprava učinili sve kako bi-smo maksimalno bili na usluzi ulagačima, dobili smo i certifikat Europske komisije kao prijatelj-ska regija otvorena za investitore u što su se i oni sami imali prilike uvjeriti kod izdavanja brojnih dozvola u našoj nadležnosti, a u čemu smo poka-zali brzinu i učinkovitost, rekao je Šišljagić te je na kraju zahvalio svima na dosadašnjoj suradnji koju je ocijenio odličnom.

  Sastanak Sastanak 11. lipnja 2013.11. lipnja 2013.

  PROVEDBA INVESTICIJSKIH PROVEDBA INVESTICIJSKIH PROJEKATAPROJEKATA

  Svoj prvi radni sastanak nakon preuzimanja dužnosti u novom mandatu župan dr.sc. Vladimir Šišljagić "odradio" je s pročelnicima i nositeljima pripreme materijala 11. lipnja. Nizu projekata čiji je nositelj Županija, prethodilo je zbirno izvješće o ostvarivanju investicijskih projekata financiranih sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2012. godini koje svake godine župan podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje. U cilju rav-

  nomjernog razvoja, Osječko-baranjska županija je u 2012. godini nastavila ulagati u prioritetne investicije u području prostornog uređenja i zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, poljoprivrede, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, znanosti i obra-zovanja, športa i ostalih projekata u svrhu razvoja zajednice. Sustavno rješavanje ovih projekata ne može se u cijelosti realizirati samo iz proračuna općina i gradova. Stoga, u cilju osiguranja predu-

 • ŽUPANIJSKA KRONIKA10 15. srpanj 2013.

  vjeta za brži gospodarski razvoj, kao i stvaranja povoljnih i kvalitetnijih uvjeta života na cijelom području Županije, izdvojena su znatna proračunska sredstva u kapitalne investicije. Ukupno je iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2012. godini za kapitalne investicije osiguran iznos od 48.664.970,77 kuna, a za kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave iznos od 6.172.666 kuna. O ovim pitanjima razgovaralo se je u okviru dnevnog reda koji je obuhvatio:

  1. Izvješće o ostvarivanju investicijskih projekata financiranih sredstvima Proračuna Osječko-baranj-ske županije u 2012. godini

  2. Prijedlog I. Dodatka Ugovoru o izvođenju radova na izgradnji nove škole OŠ Drenje, Drenje 3. Prijedlog I. Dodatka Ugovoru o izvođenju radova na izgradnji nove športske dvorane OŠ Matija

  Gubec Piškorevci 4. Prijedlog I. Dodatka Ugovoru o izvođenju radova na izgradnji nove športske dvorane OŠ Popovac 5. Prijedlog IV. Dodatka Sporazumu o sufinanciranju projekta "Rekonstrukcija prozora sa energetski

  efikasnijim prozorima i povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja i zamjene primarnog energenta u kotlovnici" u Osnovnoj školi Ernestinovo

  6. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju "Programa usavršavanja managera - Puma" Hrvatske udruge poslodavaca na području Osječko-baranjske županije

  7. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za projekt osposobljavanja marginaliziranih skupina na tržištu rada

  8. Prijedlog Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u Projektnoj ideji "Rekonstrukcija i krajobrazno uređenje turističke ekološke šetnice uz rijeku Dunav u Dalju"

  9. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu Agenciji lokalne demokracije Osijek za potrebe realizacije projekta "Podrška umre-žavanju i europskoj suradnji gradova i općina"

  10. Prijedlog rješenja o dodjeli posebnih potpora poljoprivredi iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

  a) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu sudionicima i organizatorima manifestacija s područja Osječko-baranjske županije od značaja za razvoj poljoprivrede

  b) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu trgovačkom društvu kao organizatoru manifestacija s područja Osječko-baranjske županije od značaja za razvoj poljoprivrede

  c) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu sudionicima i organizatorima manifestacija s područja Osječko-baranjske županije od značaja za očuvanje tradicije i kulturne baštine

  d) Prijedlog Rješenja o dodjeli potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za edukaciju poljoprivrednika s područja Osječko-baranjske županije

  11. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu udrugama kao organizatorima i sudionicima manifestacija s područja Osječko-ba-ranjske županije od značaja za promidžbu i unaprjeđenje turizma

  12. Prijedlog rješenja o odobrenju subvencija iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije

  a) Prijedlog Rješenja o odobrenju subvencije iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za kupovinu zemljišta za osnivanje remize za divljač na području Osječko-baranjske županije

  b) Prijedlog Rješenja o odobrenju subvencija iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu lovačkim udrugama za unaprjeđenje lovnog turizma na području Osječko-baranjske županije

  13. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu športskim klubovima za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i opremanje športskih objekata i terena

 • ŽUPANIJSKA KRONIKA 1115. srpnja 2013.

  14. Prijedlog Rješenja o odobrenju akontacije sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za rad Vijeća albanske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije

  15. Nacrt Odluke o financiranju troškova ogrjeva na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini

  16. Prijedlog Rješenja o dodjeli jednokratne pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

  17. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe - djelatnosti medicine rada

  18. Prijedlog za davanje koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u Osječko-baranjskoj župa-niji

  a) Studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u Osječko-baranjskoj županiji

  b) Prijedlog Zaključka o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe19. Prijedlog dodataka ugovorima o koncesiji u zdravstvu

  a) Prijedlog I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec" na području Općine Feričanci

  b) Prijedlog I. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući "Evica Novoselec" na području Općine Podgorač

  c) Prijedlog II. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Jadranka Plužarić"

  20. Prijedlog Zaključka o prestanku koncesije dodijeljene Dušku Karanoviću za obavljanje javne zdrav-stvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Donjeg Miholjca

  21. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ladislavu Jostiaku, dr.med. za promjenu prostora obavljanja djelatnosti obiteljske (opće) medicine na temelju koncesije na području Grada Osijeka

  22. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Branki Marđetko, dr.med. za promjenu pro-stora obavljanja djelatnosti obiteljske (opće) medicine na temelju koncesije na području Grada Osijeka

 • ŽUPANIJSKA KRONIKA12 15. srpanj 2013.

  23. Prijedlog Ugovora o osnivanju prava služnosti na dijelu k.č.br. 3624 u k.o. Tenja u svrhu izgradnje i održavanja Magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda "Antunovac-Tenja"

  24. Prijedlog Ugovora o osnivanju prava služnosti na dijelovima kanala u k.o. Tiborjanci i u k.o. Veliškovci u svrhu izgradnje podsustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Gat-Veliškovci-Tiborjanci, III faza-glavni kolektor u naselju Tiborjanci

  25. a) Prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini na području Osječko-baranjske županijeb) Prijedlog Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Osječko-

  baranjske županije u 2013. godinic) Prijedlog Financijskog plana za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara u požarnoj

  sezoni u 2013. godini na području Osječko-baranjske županije26. Prijedlog za imenovanje predsjednika i članova radnih tijela27. Prijedlog za razrješenje i imenovanje članova upravnih tijela ustanova čiji je osnivač Osječko-ba-

  ranjska županija

  U što je Županija ulagala ?

  Već spomenutim Izvješćem detaljno su prika-zana ulaganja Županije.

  Ulaganja u komunalnu infrastrukturu od-nose se na slijedeće investicije:- Izgradnja županijskih luka u Aljmašu, Batini

  i Osijeku. Zbog iskorištenja gospodarskih po-tencijala Osječko-baranjske županije na lokaci-jama u Baranji, posebice oživljavanja turizma na području Parka prirode Kopački rit i Vinske ceste Zmajevac - Suza, od izuzetne je važno-sti mogućnost prihvata riječnih brodova koji prevoze turiste Dunavom. Kako na području Osječko-baranjske županije ne postoji nijedno izgrađeno riječno putničko pristanište na Duna-vu i Dravi, Osječko-baranjska županija pokre-nula je projekt izgradnje Javnih luka u Aljma-šu, Batini i Osijeku, otvorenih za javni promet putnika. Osječko-baranjska županija je za tu namjenu iz svog Proračuna do 2012. izdvoji-la 1.027.453,75 kuna, a tijekom 2012. godine još ukupno 2.281.321,10 kuna. U cilju reali-zacije projekta 2012. godine bilo je potrebito izgraditi rasvjetu i priključak brodova za put-ničko pristanište u Aljmašu (76.676,25 kune), priključak na vodoopskrbni sustav za putničko pristanište u Aljmašu (85.781,33 kune) i izradu elaborata hidrografskog snimanja korita rijeke Dunav od riječnog km 1380+100 do riječnog km 1380+300 za putničko pristanište u Aljmašu (11.250,00 kuna), prometno tehnološki elaborat (18.750,00 kuna) te projektiranje i geodetske usluge (7.257,00 kuna). Radovi su završeni 30. srpnja 2012. godine, a 16. studenoga 2012. go-dine izdana je uporabna dozvola.

  - Revizija studije opravdanosti i izvodivosti in-vesticije izgradnje višenamjenskog hidroteh-ničkog sustava za uređenje vode i zemljišta (VS Osijek) i studije procjene utjecaja na okoliš. Višenamjenski hidrotehnički sustav za uređe-nje voda i zemljišta (VHS) Osijek definiran je Prostornim planom Osječko-baranjske župani-je i Strategijom prostornog razvitka Republike Hrvatske. U okviru ovog projekta trebalo bi iz-graditi branu, postrojenje za proizvodnju elek-trične energije te brodsku prevodnicu. Na ovaj način, projekt bi imao dvojnu funkciju: funkciju u okviru sustava navodnjavanja te energetsku funkciju. Ukupna planirana vrijednost izrade Stručne revizije i izrade Studije o utjecaju na okoliš je 3.380.750,00 kuna (s PDV-om). U si-ječnju 2012. godine proveden je postupak javne nabave za izradu Studije o utjecaju na okoliš i odabrana je ponuda Elektroprojekta d.d. Zagreb s ukupnom cijenom ponude od 2.474.500,00 kuna (s PDV-om). U tijeku je izrada Studije o utjecaju na okoliš.

  - Prostorno prometna studija cestovno-željeznič-kog prometnog sustava šireg područja grada Osijeka. Osijek kao važno prometno križanje u Hrvatskoj, ishodište je i cilj velikog broja cestovnih i željezničkih prometnih tokova, na koje treba odgovoriti redefiniranjem postojeće mreže prometnica i terminala kao i planiranjem hijerarhijski jasnog međusobnog usklađenja ponude cestovnog, željezničkog, riječnog i zračnog prometa, vodeći računa da se u Osijeku stječe i prepliće prometna potražnja roba i ljudi u rasponu od najširih daljinskih do prigradskih i gradskih putovanja.

  U poljoprivredu se ulagalo u tri značajna projekta:

 • ŽUPANIJSKA KRONIKA 1315. srpnja 2013.

  Nacionalni projekt navodnjavanja i gospo-darenja poljoprivrednim zemljištem i vodama (NAPNAV) ima za cilj da se organiziranjem na-vodnjavanja, te okrupnjavanjem poljoprivrednog zemljišta, izmjenom strukture poljoprivredne proizvodnje, uvođenjem dohodovnih kultura, osiguraju preduvjeti za primjenu novih tehno-logija u uvjetima navodnjavanja, što bi trebalo rezultirati boljim korištenjem prirodnih resursa za učinkovitiju poljoprivrednu proizvodnju, a u konačnici voditi razvoju ruralnih prostora.

  Projekt "Usklađivanje higijenskih standarda radi smanjenja rizika i prijenosa klasične svinj-ske kuge u prekograničnom podruju-CBP pro-jekt" ima za svrhu podići standarde higijensko - zdravstvene zaštite u svinjogojstvu pogranič-nog područja i smanjiti rizik od pojavljivanja i prenošenja svinjske kuge, te izravno djelovati na smanjenje gospodarskih šteta.

  Projekt Wine tour ima za temeljni cilj una-pjređenje i razvoj vinskog turizma na području Osječko-baranjske županije koji bi trebao rezul-tirati smanjenjem nezaposlenosti i povećanjem bruto nacionalnog dohotka po stanovniku u Osječko-baranjskoj županiji. Uz nositelja, Osječ-ko-baranjsku županiju, u projektu sudjeluju kao partneri gradovi Beli Manastir i Osijek, općine Drenje, Draž, Kneževi Vinogradi, Popovac, Fe-ričanci i Erdut te Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, Turistička zajednica Baranje i Regionalna razvojna agencija Slavonije i Bara-nje. Projekt se sastoji od tri glavne aktivnosti a to su: Uređenje putova postojećih vinskih cesti, Uređenje četiri mini-muzeja i regionalnog muze-ja vina i Promocije.

  Kapitalnim ulaganjem u školstvo Osječko-baranjska županija je ulagala u izgradnju brojnih školskih objekata i njihovo opremanje. Ukupno je u osnovno školstvo na području Županije u razdo-blju 2006 -2011. godine uloženo 71.555.138,62 kuna, a 2012. još 8.338.187,47 kuna. U srednje školstvo je u razdoblju 2006.-2011. godine ulože-no 35.434.766,93 kuna., a 2012. još 3.169.691,17 kuna. Iz Proračuna Osječko-baranjske županije financirana je izgradnja Ugostiteljsko-turistič-ke škole u Osijeku, a u drugoj etapi i izgradnja nastavno-športske dvorane. Za izgradnju škole i dvorane u razdoblju od 1997. do 2011. godine ukupno je uloženo 20.900.874,72 kuna, a u 2012. godini još 2.327.415,37 kuna.

  Osječko-baranjska županija u svom Prora-čunu redovito izdvaja sredstva za kulturu. Od kapitalnih ulaganja treba izdvojiti ulaganje u Ga-leriju likovnih umjetnosti u ukupnom iznosu od 313.662,85 kuna.

  U zdravstvo je u 2012. godini uloženo uku-pno 14.496.230,46 kuna. Sredstva se odnose na kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove u vla-sništvu Osječko-baranjske. Tijekom 2012. godi-ne završena su ulaganja u višegodišnje investicije i to: - Adaptaciju, dogradnju i opremanje Zdravstve-

  ne stanice Donji Grad - procijenjena vrijednost investicije je 5.350.000 kuna (u razdoblju od 2008.- 2012. godine uloženo je 4.411.186,22 kune iz Proračuna Županije, uz to 100.000,00 kuna kao kapitalnu pomoć za ovaj projekt dao je Grad Osijek, te 990.000,00 kuna Ljekarna Osijek)

  - Izgradnja nove zgrade fizikalne medicine, re-habilitacije i specijalističkih ambulanti - proci-jenjena vrijednost investicije je 5.700.000 kuna (od 2006. - 2011. godine za izgradnju uloženo je ukupno 5.657.283,92 kuna, u 2012. godini uloženo je 641.781,00 kuna za opremanje), da-kle ukupno je uloženo 6.299.064,92 kune

  - Dodatna ulaganja na građevinskom objektu na lokaciji Drinska 8 (Ambulanta Industrijska četvrt u Osijeku) - procijenjena vrijednost in-vesticije je 16.500.000 kuna (od 2008. - 2012. godine uloženo je ukupno 13.258.063,14 kuna)

  - Izmjena krovišta i dogradnja prostora gine-kologije i pedijatrije Opće županijske bolnice Našice - procijenjena vrijednost investicije je 8.000.000 kuna (od 2007. - 2012. godine ulo-ženo je ukupno 9.984.779,64 kuna).

  Ulaganja u socijalnu skrb sadrže kapitalna ulaganja u domove za starije i nemoćne osobe. U 2012. godini za njihove potrebe uloženo je 4.071.861,83 kuna.

  U 2011. godine završen je projekt Dograd-nje i opremanja jedinice za pojačanu njegu Doma za starije i nemoćne osobe u Đakovu, a u 2012. godini završeno je i njegovo opremanje. Proci-jenjena vrijednost ove investicije je 16.000.000 kuna. U razdoblju od 2006. - 2011. godine u istu je uloženo 10.921.763,76 kuna, a za opremanje je uloženo 3.429.132,36 kuna, dakle ukupno je uloženo 14.350.896,12 kuna (Grad Đakovo je

 • ŽUPANIJSKA KRONIKA14 15. srpanj 2013.

  2006. godine oslobodio Dom plaćanja 25% ko-munalnog doprinosa u iznosu 144.223,20 kuna).

  Osječko-baranjska županija ulagala je znatna sredstva u šport i rekreaciju.

  - Županija kontinuirano ulaže u oprema-nje dječjih igrališta na cijelom svom području. U 2006. godini opremljeno je 20 dječjih igrališta, u 2007. godini 10, u 2008. godini 13, u 2009. godi-ni 10, u 2010. 8, u 2011. 8 igrališta, kao i igrala za djecu s posebnim potrebama Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“, a u 2012. još 7 igrališta. Ukupni iznos ulaganja iznosi 5.382.248,43 kuna, od čega je u 2012. godini utrošeno 43.750,00 kuna.

  - u razdoblju od 2005. do 2011. godine izgrađeno je 38 športskih terena u koje je ukupno uloženo 9.430.238,01 kuna. U 2012. godini predviđena su lokacije za izgradnja dva športska terena (rukometna igrališta) i izvođenje radova na održavanju jednog športskog terena (rukomet-nog igrališta). Za projektnu dokumentaciju u 2012. godini izdvojeno je iz Proračuna Župani-je 28.125,00 kuna. Osječko-baranjska županija pomaže obnovu sakralnih objekata u cijeloj Županiji pa je stoga tijekom 2007. godine uku-pno dodijeljeno 1.250.000,00 kuna kapitalnih donacija, u 2008. godini 2.085.000,00 kuna, u 2009. godini 2.309.000,00 kuna, u 2010. godini 592.000,00 kuna, u 2011. godini još 564.500,00 kuna, a u 2012. godini još 639.500,00 kuna.

  Nastavak sufinanciranja "Programa usavršavanja managera - Puma"

  Župan je prihvatio prijedlog Ugovora o su-financiranju "Programa usavršavanja managera - Puma" Hrvatske udruge poslodavaca na području Osječko-baranjske županije, a sredstva za realiza-ciju Ugovora u iznose 25.000,00 kuna.

  Sredstva za projekt osposobljavanja marginaliziranih skupina

  Župan je odobrio isplatu iznosa od 68.900,00 kuna za projekt osposobljavanja trinaest osoba iz marginaliziranih skupina na tržištu rada za izra-đivače tradicijskih predmeta u Centru za profesi-onalnu rehabilitaciju Osijek.

  "Rekonstrukcija i krajobrazno uređenje turističke ekološke šetnice uz rijeku Dunav u Dalju"

  Župan je prihvatio sudjelovanje Osječko-ba-ranjske županije kao partnera u Projektnoj ideji "Rekonstrukcija i krajobrazno uređenje turističke ekološke šetnice uz rijeku Dunav u Dalju", nosi-telja Općine Erdut, a u sklopu prijave na natječaj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći kompo-nenta IIIc - Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu.

  "Podrška umrežavanju i europskoj suradnji gradova i općina"

  Isplata u iznosu od 10.000,00 kuna aktom Župana odobrena je Agenciji lokalne demokra-cije Osijek, za potrebe realizacije projekta "Po-drška umrežavanju i europskoj suradnji gradova i općina".

  Potpore organizatorima manifestacija od značaja za razvoj poljoprivrede

  Potpora organizatoru manifestacija od zna-čaja za razvoj poljoprivrede s područja Županije, kao posebna potpora koja se primjenjuje na poljo-privredni sektor, u ukupnom iznosu od 3.000,00 kuna, odobrena je Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti iz Zagreba, za pokriće troškova orga-nizacije znanstvenog skupa "Proizvodnja hrane i šumarstvo - temelj razvoja istočne Hrvatske", koji

 • ŽUPANIJSKA KRONIKA 1515. srpnja 2013.

  se održava od 14. do 15. lipnja 2013. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

  Udruzi uzgajivača crne slavonske svinje Sla-vonije, Baranje i zapadnog Srijema iz Vukojeva-ca "Fajferica", dodijeljena je potpora u iznosu od 5.000,00 kuna za pokriće troškova sudjelovanja na manifestacijama i sajmovima tijekom godine u cilju prezentacije i očuvanja crne slavonske svinje kao autohtone sorte.

  Trgovačkom društvu, kao sudioniku i orga-nizatoru manifestacija od značaja za razvoj poljo-privrede, dodijeljen je iznos od 5.000,00 kuna, a doznačit će se na žiro račun Glasa Slavonije d.d. Osijek za pokriće troškova organizacije 6. Među-narodnog znanstveno-stručnog skupa "Poljopri-vreda u zaštiti prirode i okoliša", koji je održan od 27. do 29. svibnja 2013. godine u Vukovaru.

  Potpora sudionicima i organizatorima mani-festacija od značaja za očuvanje tradicije i kul-turne baštine dodijeljena je u ukupnom iznosu od 59.000,00 kuna za Projekt: "Manifestacije i oču-vanje kulturne baštine", a doznačit će se na žiro račune kulturno-umjetničkih društva i udruga

  Za edukaciju poljoprivrednika odobren je iznos od 10.000,00 kuna, a doznačit će se na žiro račun Udruge proizvođača mlijeka Osječko-ba-ranjske županije Donji Miholjac, za pokriće troš-kova organizacije predavanja, kao i drugih oblika edukacije vezano uz zdravlje krava, kao i kvalitetu mlijeka. Udrugama kao organizatorima i sudioni-cima manifestacija s područja Osječko-baranjske županije od značaja za promidžbu i unaprjeđenje turizma dodijeljen je iznos od 15.000,00 kuna.

  Za unaprjeđenje lovstva i lovnog turizma

  Za unaprjeđenje lovstva na području Osječ-ko-baranjske županije Župan je odobrio subven-ciju Lovačkom društvu "Fazan" Darda u iznosu od 10.000,00 kuna, te nadalje, za troškove una-prjeđenja lovnog turizma, iznose po 30.000,00 kuna lovačkim društvima "Fazan" Laslovo, "Ja-streb" Ostrošinci i "Fazan" Darda

  Pomoć športskim klubovima

  Ukupno 35.000,00 kuna odobreno je nogo-metnim kubovima: "NAŠK" Našice, "MARTIN"

  Martin, "ZOLJAN" Zoljan, "METALAC" Osijek, "ANTITALENTI" Đurđenovac i "ZRINSKI" Jur-jevac, te Boćarskom klubu "BREZIK" Brezik Na-šički, u iznosima po 5.000,00 kuna.

  Imenovana prva radna tijela u novom mandatu župana

  U radna tijela za razmatranje pitanja i prijedlo-ga akata iz nadležnosti župana imenovani su: u Ko-misiju za upravu i pravna pitanja dr.sc. Davor Brunčić, za predsjednika, Katica Čosić, Jasmina Kovačić, Jerka Lukačević, Romana Mihaljević, Ljerka Ništ-Kokolari i Zrinka Pandžić, za člano-ve. U Komisiju za financije župan je imenovao Snježanu Raguž, za predsjednicu, Valentinu Bu-dinski, Bernardicu Lovrić, mr.sc. Marinu Novose-lnik, Suzanu Tretinjak, Zvjezdanu Tuma-Pavlov i Snježanu Vidranski-Škorić, za članove.

  Promjene u upravnim tijelima ustanova

  U Školskom odboru Osnovne škole Matije Petra Katančića, Valpovo razriješeni su dužnosti člana Vinko Blažević i Željko Šafranko, a imeno-vani, kao predstavnici osnivača, Nataša Bošnjak i Silvija Pejak Kolarić.

  U Upravnom vijeću Doma zdravlja Valpovo razriješeni su Željko Šafranko, dipl.oec., dužno-sti predsjednika i Robert Pejak, dipl.oec, dužnosti člana, a imenovani, kao predstavnici osnivača, Ro-bert Pejak, dipl.oec., za predsjednika i Domagoj Varžić, dipl.oec., za člana.

 • ŽUPANIJSKA KRONIKA16 15. srpanj 2013.

  Svečano obilježen Dan Osječko-baranjske županije

  Dan Osječko-baranjske županije ustanovljen u spomen na dan kada su se u završnoj fazi mir-ne reintegracije hrvatskog Podunavlja u ustavno-pravni sustav Republike Hrvatske u Belom Mana-stiru 2. lipnja 1997. godine prvi puta od osnutka Županije našli na okupu predstavnici političkog života cjelovitog područja Županije. Upravo stoga svečanost obilježavanja Dana Osječko-baranjske županije 2010. godine započela je spomenom na žrtve Domovinskog rata.

  Budući da je zbog predstojećih izbora Od-lukom Vlade raspuštena Županijska skupština, a drugi krug izbora za župana je održavan točno na Dan Županije 2. lipnja, ove je godine izostala tra-dicionalna svečana sjednica.

  Započinjući svečanosti obilježavanja ovoga Dana, sjećajući se žrtava ugrađenih u temelje ne-ovisnosti Republike Hrvatske i njezine cjelovito-sti, izaslanstva Županije, Grada Osijeka, Hrvatske vojske i Policije te udruga proizašlih iz Domovin-skog rata, 31. svibnja su položila vijence pred križ

  u Kapelici Kraljice mira koju je Županija podigla 1995. godine u sklopu Krunske utvrde u Osijeku. Vijence su položili izaslanstvo Osječko-baranjske županije predvođeno županom dr.sc. Vladimirom Šišljagićem, izaslanstvo Grada Osijeka predvo-đeno gradonačelnikom Krešimirom Bubalom, Hrvatske vojske i Policijske uprave Osječko-ba-ranjske predvođeno brigadirom Blažom Bereti-nom generalom Ivanom Jurićem i načelnikom PU Milanom Baričevićem te izaslanstvo Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata s područja Osječko-baranjske županije.

  Obilježavanje je nastavljeno istoga dana sve-čanošću uručenja dodijeljenih Nagrada Osječko-baranjske županije. U svečanim prostorijama Žu-panije ove godine su Nagradu za životno djelo kao javno priznanje za cjelokupnu djelatnost koja je od osobitog značenja za razvitak određenog područja djelovanja, odnosno za ostvarenje koje predstavlja značajan doprinos razvitku određene djelatnosti te trajno dobro od značaja za Županiju primili dr.sc. Gordana Kralik za životno djelo ostvareno u područ-ju znanosti i prosvjete, dr.sc. Nada Prlić za životno djelo ostvareno u području prosvjete i Josip Vinke-šević za životno djelo ostvareno u području kulture.

 • ŽUPANIJSKA KRONIKA 1715. srpnja 2013.

  Godišnje nagrade za ostvarenja u pojedinim područjima djelatnosti u prethodnoj godini primili su u području gospodarskih djelatnosti Dionič-ko društvo Saponia, Osijek za iznimna postignuća u području gospodarskih djelatnosti ostvarena na-ročito uspješnim organiziranjem rada i poslovanja i uspješnom primjenom znanosti i suvremenih dostig-nuća u praksi čija je posljedica povećanje proizvo-dnje, asortimana i kvalitete proizvoda, u području znanosti dr.sc. Stela Jokić za uspješnu i istaknutu znanstvenu djelatnost u području biotehničkih zna-nosti i njezinu primjenu koja je rezultirala znanstve-nim radovima i razvitkom ovog područja znanosti, u području kulture Hrvatsko narodno kazalište u

  Osijeku za predstavu "Unterstadt" prema književ-nom predlošku Ivane Šojat-Kuči, u području tjele-sne kulture i športa David Šain za iznimna športska postignuća na državnim i međunarodnim, a posebice olimpijskim natjecanjima te u području tehničke kulture Danko Sokolić za iznimna postignuća u području zrakoplovnog modelarstva potvrđena na državnim i međunarodnim natjecanjima.

  Uručujući dodijeljene nagrade laureatima je čestitao župan dr.sc. Vladimir Šišljagić. Na dodi-jeljenim priznanjima u ime nagrađenih zahvalila se dr.sc. Gordana Kralik.

  Nagrada Osječko-baranjske županije javno je priznanje koje se dodjeljuje za izuzetna ostvarenja postignuta na području Županije u svim djelatnostima. Nagrada se može dodijeliti za životno djelo ili za uspjehe ostvarene u određenoj djelatnosti u prethodnoj godini (godišnja nagrada). Nagrada za životno djelo može se dodijeliti pojedincima koji žive na području Županije ili su na njemu proveli dio života tijekom kojeg su postigli izuzetna ostvarenja zbog kojih se nagrađuju, a Nagrada za uspjehe ostvarene u određenoj djelatnosti u prethodnoj godini (godišnja nagrada) može se dodijeliti pojedincima, grupa-

  dodijelio

  POVELJU LOKALNE SAMOUPRAVE

  dodijeliododijelio

  NAGRADE NAGRADE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEOSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

  U povodu Dana ŽupanijeU povodu Dana Županije

 • ŽUPANIJSKA KRONIKA18 15. srpanj 2013.

  ma za kolektivna ostvarenja i pravnim osobama koji žive ili djeluju na području Županije. Nagrade se dodjeljuju svake godine u svečanosti obilježavanja Dana Županije, 2. lipnja.

  Ove godine Nagrada za životno djelo kao javno priznanje za cjelokupnu djelatnost koja je od oso-bitog značenja za razvitak određenog područja djelovanja, odnosno za ostvarenje koje predstavlja zna-čajan doprinos razvitku određene djelatnosti te trajno dobro od značaja za Županiju dodijeljeno je dr.sc. Gordani Kralik za životno djelo ostvareno u području znanosti i prosvjete, dr.sc. Nadi Prlić za životno djelo ostvareno u području prosvjete i Josipu Vinkeševiću za životno djelo ostvareno u području kulture.

  Nagrada Osječko-baranjske županije, javno priznanje za iznimna postignuća na području Županije u 2012. godini, dodijeljena je u području gospodarskih djelatnosti Dioničkom društvu Saponia, Osijek za iznimna postignuća u području gospodarskih djelatnosti ostvarena naročito uspješnim organiziranjem rada i poslovanja i uspješnom primjenom znanosti i suvremenih dostignuća u praksi čija je posljedica po-većanje proizvodnje, asortimana i kvalitete proizvoda, u području znanosti dr.sc. Steli Jokić za uspješnu i istaknutu znanstvenu djelatnost u području biotehničkih znanosti i njezinu primjenu koja je rezultirala znanstvenim radovima i razvitkom ovog područja znanosti, u području kulture Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku za predstavu "Unterstadt" prema književnom predlošku Ivane Šojat-Kuči, u području tjelesne kulture i športa Davidu Šainu za iznimna športska postignuća na državnim i međunarodnim, a posebice olimpijskim natjecanjima i u području tehničke kulture Danku Sokoliću za iznimna postignuća u području zrakoplovnog modelarstva potvrđena na državnim i međunarodnim natjecanjima.

  Kako uspostaviti organizirani sustav sveukupnog ljudskog znanja stečenog opažanjem procesa i pojava u prirodi i društvu, obrađenog raci-onalnim, znanstveno prihvatljivim metodama koji svojim sadržajem odgovara pojmu znanosti? Kako tu znanost osposobiti za promjene usmjerene napretku svih segmenata ljudskoga života i društvene zajedni-ce u cjelini? Za odgovorima na ova pitanja čovjek traga u svim etapama razvoja svoje civilizacije. O uspješnosti odgovora na ova pitanja ovisi i brzina njegova uspona u sa-vladavanju prepreka njegova razvoja.

  Za odgovorima na ova pitanja tragala je i dr.sc. Gordana Kralik osobito tijekom 16 godina obnašanja dužnosti prvog čovjeka osječke aka-demske zajednice. Tek završen proces mirne re-integracije područja pod UNTAES-om u ustavni poredak Republike Hrvatske ostavio je otvoren problem osiguravanja odgovarajućih prostornih uvjeta djelovanja i razvoja Sveučilišta. Obnova ratom oštećenih i razorenih sveučilišnih zgrada nadograđena je projektom u ratu oblikovane vizi-je Osječkog sveučilišnog campusa čija provedba na prostoru negdašnje vojarne od 23 ha Sveuči-

  lište oblikuje po modelu suvreme-nih svjetskih sveučilišnih centara. Najvećom kapitalnom investicijom u povijesti osječkog Sveučilišta iz-građeni novi Studentski dom i Po-ljoprivredni fakultet, uz adaptacije preuzetih vojarni već danas svjedoče o rezultatima tih napora. Razvoj sve-učilišnih odjela i Tere Tehnopolisa u prostorima bivše "Crvene vojarne" pridružuju se ovim postignućima.

  Sustavno pristupajući traganju za odgovori-ma koja pred akademsku zajednicu postavlja zbilja sredine u kojoj djeluje, nizom planskih dokumenata strategijske naravi, a konačno i Strategijom Sveuči-lišta J.J.Strossmayera u Osijeku 2011.-2020., trasi-ran je put razvoja u ulozi napretka regije čije je ono središte. Rektorica Kralik potiče i predvodi izradu i provedbu projekata kojima se oživotvoruju ova strategijska određenja. Pod njezinim je vodstvom Sveučilište u proteklom desetljeću prolazilo i prošlo značajan put preobrazbe. Ustroj i metodologija znan-stveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica prilagođeni su usmjerenju izgradnje modernih viso-kih učilišta sukladno Bolonjskom procesu i potrebi ostvarivanja koncepta cjeloživotnog obrazovanja. Ustrojeni su Umjetnička akademija i novi studij-

  Dr. sc. GORDANA KRALIK

 • ŽUPANIJSKA KRONIKA 1915. srpnja 2013.

  ski programi, novi poslijediplomski specijalistički i doktorski studiji koji danas oblikuju sustav od 82 sveučilišna i 9 stručnih studija te 15 doktorskih i 27 poslijediplomskih specijalističkih studija. U funk-ciji širenja organiziranog znanja, njegujući koncept policentričnog razvoja visokog obrazovanja u istoč-nom dijelu Hrvatske, osječko je Sveučilište pružilo potporu ustrojavanju i funkcioniranju veleučilišnih studija u Požegi, Vukovaru i Slavonskom Brodu. Samo u proteklom desetljeću broj studenata je više nego udvostručen, tako da danas osječku akademsku zajednicu čini preko 20 tisuća studenata uz preko tisuću nastavnika i suradnika.

  Kvalitetne odgovore na pitanja što ga znano-sti postavlja potreba prevladavanja krize razvojem, može davati samo vrsni znanstvenik. A Gordana Kralik to jest. Poznata i priznata znanstvenica u hrvatskoj i međunarodnoj znanstvenoj zajednici u znanstvenom području biotehničkih znanosti s dva znanstvena doktorata i još dva počasna, autorica i koautorica 347 znanstvena i 63 stručna rada, 7 knji-ga, 5 sveučilišnih udžbenika i 3 monografije, vodite-ljica preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku dr. Kralik je neosporni autoritet u području znanosti o stočarstvu. Svoju znanstvenu razinu potvrđivala je i znanstveno-istraživačkim radom u proizvodnji

  funkcionalne hrane koji prate i iznimna priznanja. Valja bilježiti priznanja za inovativni pristup u proi-zvodnji OMEGA-3 konzumnih jaja, rezultate istra-živanja najnovijeg projekta "Karnozin - funkcionalni sastojak mesa peradi" kao podloge za prijavu pate-nata novog inovativnog proizvoda i u konačnici Dr-žavnu nagradu za znanost iz područja biotehničkih znanosti za 2009. godinu.

  Znanje profesorice Kralik izvor je napajanja 44 generacije agronomskih stručnjaka u čijem je obra-zovanju sudjelovala, i oslonac u 80 diplomskih, 11 magistarskih i 7 doktorskih radova kojima je bila mentor.

  Prof. dr. sc. Gordana Kralik je tijekom svog cijelog radnog vijeka nastojala u svim segmenti-ma sveučilišnih djelatnosti, i u nastavi i u znanosti, postići izvrsnost po uzoru na prestižna europska i svjetska visoka učilišta. Gordana Kralik iza sebe ostavlja snažno regionalno Sveučilište osposobljeno za nove izazove, za nova traganja za odgovorima što ga budućnosti postavlja sadašnjost. Ocjenjujući da je time ostvarila trajno dobro od značaja za Županiju i Republiku Hrvatsku u cjelini, Osječko-baranjska žu-panija joj dodjeljuje svoju Nagradu za životno djelo ostvareno u području znanosti i prosvjete.

  Dr. sc. NADA PRLIĆVrijeme posvemašnje gospodar-

  ske, financijske, ali i društvene krize koja je zahvatila cijeli svijet prelijeva-jući svoje negativne posljedice i na ovo naše područje s osobitom žestinom po-stavlja pitanje međuljudskih odnosa. U tim uvjetima nikada nije bilo važnije osigurati da čovjek čovjeku bude čo-vjek. To i pred zanimanja koja pred so-bom imaju čovjeka postavlja posebne zahtjeve. Odgoj mladih ljudi za svijet sutrašnjice i briga o potrebitima nes-porno pripada ovoj kategoriji.

  Medicinska škola u Osijeku, koju već 21 go-dinu predvodi ravnateljica Nada Prlić, već narašta-jima odgaja mlade ljude osposobljene da odgovore ovim zadaćama. Jer, kao što smo već isticali oda-jući priznanje toj školi 2001. godine, medicinska sestra, tehničar, zubotehničar nisu samo tehničari svoje struke. Bliski pacijentu oni su mu sugovor-

  nik i potpora, njegovatelj pa i prijatelj prema potrebi. I upravo stoga škola medicinskog usmjerenja ne osposo-bljava mlade ljude samo za tehničke vještine već prije svega za ljudsku ko-munikaciju i humano djelovanje. Toj zadaći Medicinska škola iz Osijeka pristupa vrlo odgovorno. Obrazujući sebe nastavnici ove škole usvajaju i primjenjuju nova didaktička i peda-goška znanja u radu s učenicima uče-ći ih vještinama komunikacije i rješa-

  vanja problema bez konflikta. Škola razvija ličnost svakog učenika i odnos prema ličnosti pacijenta, jer i o tome ovisi uspješnost liječenja. "Iz škole treba-ju izlaziti sretni i zadovoljni ljudi, koji će znanje uzimati kao novu kvalitetu života, kao element ljudske sreće, ljudi koji će biti dobri zdravstveni djelatnici osposobljeni za rad i daljnje obrazovanje kroz čitav život" naglašava profesorica Prlić.

 • ŽUPANIJSKA KRONIKA20 15. srpanj 2013.

  Europa je i Hrvatskoj širom otvorila svoja vrata, vrata zajednice raznolikih naroda vlastite povijesne i kulturne baštine. Kako biti Europlja-nin i Hrvat istodobno? Kako europskoj baštini pridodati i onu hrvatsku kojom se dičimo i očuvati je od pogubnih utjecaja, jer kulturološka baština nije spomenik, ona je izvor nadahnuća koji, podsjećajući na korijene osigura-va opstojnost, identitet jednog naroda koji se zrcali u njegovom jeziku, povijesti, tradiciji i kulturi koja je u njoj nastala? Pretpostavka toga jest spoznaja o vlastitoj baštini. Iz nje izvire značenje poslanja zapisivača, obrađivača i predstavljača te ba-štine, neovisno radilo se o pjesmi, plesu ili bilo kojem drugom obliku i području kulturnog stvaralaštva.

  Zaljubljenik u narodno stvara-laštvo, Josip Vinkešević iz Đakova folklorist je već kao gimnazijalac, s bisernicom se druži i kao student, upoznaje ljepotu plesa koja ga oča-rava idućih 58 godina. 58 godina, gotovo cijeli život, Vinkešević je posvećen folklornoj i građanskoj ba-štinskoj kulturi. Ne kao konzument, kao promatrač tek, već dugogodišnji istraživač i zapisivač folklornih i sta-

  rogradskih napjeva i plesnih koraka. Obilazi sela i zaseoke svoje Slavonije, Đakovštine osobito, bilježi i snima, obrađuje, opisuje i prikazuje na-rodne plesove grafičkom tehnikom kinetograma. Kao sljedbenik istraživača narodnih plesova Vinka Žganca i Ivana Ivančana, uz bok melografima i et-

  Preko 20 godina Nada Prlić u cijelosti pripa-da svojoj školi. Preuzima je u osjetljivom trenutku egzodusa pred ratnom zbiljom suočena s nizom problema, koje ublažava majčinskim pristupom učenicima traumatiziranim ratnom zbiljom. I sama izvorno medicinska sestra, spoznala je zahtjeve struka koje ova škola obrazuje, oblikovala viziju stvaranja pretpostavki optimalnog djelovanja ško-le i pristupila njezinom oživotvorenju. Shvaćajući da toj ulozi može odgovoriti samo škola ustrojena i oblikovana sukladno suvremenim znanjima i dose-zima, sebi i drugima postavlja visoke stručne stan-darde, pokreće i vodi projekte prostornog, stručnog i pedagoškog razvoja škole. Obnavlja i preuređuje ratom okrznute školske prostore i predvodi njiho-vu dogradnju i opremanje stvarajući neophodne uvjete djelovanja. Potičući i organizirajući oblike podizanja stručne osposobljenosti nastavnika svo-je škole, uključujući pedesetak vanjskih suradnika i surađujući s brojnim institucijama stvara uvjete podizanja stručne razine izvođenja nastave. Poči-vajući na entuzijazmu i znanju svojih nastavnika i učenika, ostvarenim rezultatima u obrazovnom, ali i odgojnom procesu ova se škola svrstala u red uzornih prosvjetnih ustanova.

  Primjenjujući koncept cjeloživotnog učenja na samoj sebi, dr. Prlić izrasta u nesporni stručni autoritet u području svoga djelovanja. Njezino je znanje utkano i u nastavne planove i programe svih medicinskih škola u Hrvatskoj zahvaljujući njezi-nom sudjelovanju u radu niza državnih stručnih ti-

  mova. Znanje dr.sc. Nade Prlić zrači prožimajući ne samo srednjoškolsku već i visokoškolsku razi-nu obrazovanja. Prepoznajući nedostatak odgova-rajućih udžbenika prihvaća se pisanja udžbenika iz područja zdravstvene njege za učenike prvih, dru-gih i četvrtih razreda srednjih medicinskih škola, a kolegama podaruje Metodički pristup za nastav-nike. Brojni su njezini stručni i znanstveni radovi objavljeni kao priručnici, kongresna priopćenja, recenzije ili kao dijelovi stručnih knjiga i časopisa. Njezino znanje je potrebno i visokim učilištima u Osijeku, Rijeci, Splitu i Mostaru gdje kao preda-vač obrazuje buduće zdravstvene djelatnike. Ona je hrvatski autoritet za sestrinstvo, što joj priznaje i Hrvatska udruga medicinskih sestara dodjeljujući joj nagradu za životno djelo.

  Doc.dr.sc. Nada Prlić, ravnateljica Medicin-ske škole u Osijeku i viši predavač Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, vrstan stručnjak i humanist, istaknuta je i prepoznatljiva osoba u području prosvjete koja je ostvarujući svoje životno poslanje svojim sve-ukupnim radom i djelovanjem ostvarila izniman doprinos unapređivanju odgoja i srednjoškolskog obrazovanja ne samo u ustanovi kojoj je dvadeset i jednu godinu prva među jednakima, nego i na području obrazovnog sustava Republike Hrvatske. Stoga joj Osječko-baranjska županija u znak pri-znanja dodjeljuje svoju Nagradu za životno djelo ostvareno u području prosvjete.

  JOSIP VINKEŠEVIĆ

 • ŽUPANIJSKA KRONIKA 2115. srpnja 2013.

  nomuzikolozima svrstava se u mali krug hrvatskih etnokoreologa, istraživača ljudskog pokreta uz glazbu, istraživača narodnog odnosno folklornog plesa. Svoje zapise usustavljuje i objelodanjuje u četiri knjige uz veliki broj stručnih radova, kojima zapisanu baštinu pretače u trajno svjedočanstvo hrvatskog i slavonskog identiteta.

  No, izvorom mu nisu samo obilasci seoskog područja, već i niz manifestacija koje okupljaju folklorne ansamble. Držeći da njegovanje izvorne kulturne baštine podrazumijeva i njezino opetova-no izvođenje i predstavljanje, poticatelj je i organi-zator kulturno-umjetničkih društava u Gorjanima, Širokom Polju i Đurđancima, ali i niza folklornih smotri. Utemeljuje "Smotru folklora Đakovštine" i "Ivanjske krijesove" u Đakovu, ali je dio i orga-nizacijskog tima "Đakovačkih vezova". Suočen s činjenicom da folklorni amaterizam danas nužno mora udovoljavati mnogim zahtjevima nepoznatim spontanom njegovanju folklora: zakonima scene, kvaliteti izvedbe, ukusima suvremene publike na-vikle na različite glazbene oblike i stilove, oblicima i namjeni prezentacije, a svjestan da dobrim koreo-grafom može postati samo onaj koji posjeduje pret-hodno iskustvo o izvornom plesu, na tradicijama Škole hrvatskog folklora dr.Ivančana, svoja znanja, spoznaje i plesna umijeća preko niza predavanja i seminara prenosi na mlađe. Odgovarajući ovim izazovima i sam aranžira i koreografira sučeljen sa činjenicom da sve što je narodno ne mora značiti da je automatski scenski prihvatljivo i interesantno. U tome izrasta u autoritet koji ga promovira u jednog od tri selektora Hrvatskog društva folklorista, se-lektora hrvatskog Festivala folklorne koreografije.

  Nasuprot većini istraživača hrvatske folklorne baštine 20. stoljeća koji su smatrali da se prave na-cionalne glazbene vrijednosti nalaze u tradicional-nom folklornom izrazu sela, Vinkešević drži da je

  i gradska glazbena i plesna kultura neodvojivi dio nacionalne kulturne baštine. Stare gradske pjesme i salonski plesovi, kakve danas prepoznajemo dio su procesa nastanka hrvatskog građanskog sloja s kraja 18. i početka 19. stoljeća kada u slavonske varošice doseljavaju ljudi iz srednje Europe. po-vezujući na taj način kontinentalnu Hrvatsku uz srednjoeuropski kulturni krug. Upravo stoga dio svojih napora Vinkešević usmjerava u tom prav-cu. Pristupa rekonstrukciji već zaboravljenog Hr-vatskog salonskog kola, prikuplja dokumentaciju koja svjedoči o ovom obliku hrvatske građanske tradicije i prikupljene zapise objelodanjuje poseb-nom knjigom. Utemeljuje u Hrvatskoj jedinstvenu "Smotru povijesnih plesova i starogradskih pjesama Hrvatske" koja bilježi već svoju 15-tu godinu, a u Đakovu drži seminare starogradskih plesova i pje-sama. I konačno u svojim nastojanjima uspijeva: Pjevanje starogradskih pjesama na području Slavo-nije, Baranje i Srijema uvršteno je u Listu zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvat-ske, baš kao i neki drugi dijelovi slavonske folklor-ne baštine čijem promoviranju je dao svoj doprinos.

  Gospodina Vinkeševića, stručnjaci i znan-stvenici iz područja etnologije, prepoznaju kao vrlo cijenjenog etnomuzikologa, etnokoreologa, koreografa i plesnog pedagoga ne samo na područ-ju Đakovštine i Osječko-baranjske županije, već i diljem Hrvatske pa i izvan Domovine. Odgova-rajući nužnosti očuvanja i razvoja kulturološkog i nacionalnog identiteta u ovom globaliziranom svi-jetu, "tradicija je ugrađena u čovjeku, u njegovoj duši, u njegovom biću" reći će Vinkešević. Budući da je svojim djelovanjem značajno pridonio očuva-nju i zaštiti kulturnog blaga Slavonije i Republike Hrvatske u cjelini, ovome znalcu i promicatelju baštinske kulture dodjeljuje se Nagrada Osječko-baranjske županije za životno djelo ostvareno u području kulture.

  SAPONIA d.d., OSIJEKU vremenima posve-

  mašnje gospodarske i fi-nancijske krize kada mnoge tvrtke i u nas i u svijetu ot-puštaju radnike i "stavljaju ključ u bravu", dioničko društvo Saponia iz Osijeka uspravna je perjanica lokalnoga, ali i nacionalnog gospodarstva. Ona je spoj tradicije duge goto-

  vo 119 godina i suvremenih spoznaja u kemijskoj tehno-logiji, poslovnoj organizaciji i marketingu. Istraživački rad te neprestani razvoj proizvo-da koji su rezultat "vlastite recepture", zalog su njezine

  tehnološke konkurentnosti svjetskim divovima deterdžentsko-toaletne industrije. Stoga se ova

 • ŽUPANIJSKA KRONIKA22 15. srpanj 2013.

  tvrtka ne mora bojažljivo pripremati za svjetska tržišta - ona je već podugo na njima.

  Niz godina Saponia uspješno vodi tržišnu uta-kmicu s vodećim svjetskim brendovima u ovom tržišnom segmentu, kako na inozemnom tako i na domaćem tržištu. Već danas svoje proizvode uspješno plasira na 20-tak inozemnih tržišta, među kojima su i ona u Švedskoj i Njemačkoj, Egiptu i Tunisu, s vizijom širenja na tri nova istočna tržišta. Iako gotovo polovinu prihoda ostvaruje na izvo-znim tržištima, 2012. godina je ipak bila u znaku rekordnog rasta na hrvatskom tržištu s porastom prihoda od prodaje za više od 18 posto u odnosu na prethodnu godinu. Saponia je u Hrvatskoj već osigurala vodeće tržišne pozicije u kategoriji de-terdženata i omekšivača rublja, a pretpostavke za širenje na nova inozemna tržišta i jačanje vlastitih pozicija na njima stvara pojačanim ulaganjem u razvoj novih proizvoda i marketing. Povećana po-tražnja za proizvodima na hrvatskom i izvoznim tržištima zahtijevala je i investicijske aktivnosti u tehnološke procese te je u modernizaciju i poveća-nje proizvodnih kapaciteta u prethodne dvije godi-ne uloženo preko 35 mil. kuna, a u 2012. daljnjih dva milijuna EUR-a.

  Od vremena palete proizvoda predstavljene reklamnom knjižicom "Na braniku higijene" 50-tih prošlog stoljeća, izrasli su brojni Saponijini brendovi - Faks helizim, Bioaktiv, Ornel, Nila, Arf, Likvi i Zirodent. Na tržište se vraća i Ka-lodont, proizvod čija je proizvodnja prekinuta prije 20 godina, a koji u svijesti ljudi i nadalje predstavlja sinonim za zubnu pastu. Dugogodišnja

  vjernost potrošača rezultat je strategije osiguranja cjelovitog pristupa kvaliteti, zadovoljenja ekološ-kih standarda i oblikovanja vizualnog identiteta proizvoda u skladu s tržišnim trendovima. O kva-liteti njezinih proizvoda svjedoči i znak "Hrvatska kvaliteta" kojima su oni obilježeni, što je i samoj tvrtki priskrbilo Povelju za promicanje i primjenu kvalitete u hrvatskom gospodarstvu za 2012. go-dinu Hrvatskog društva za kvalitetu. O kvaliteti svjedoče i Faks helizim koji je 2007. stekao status "Superbranda" u Hrvatskoj, Arf osvaja prestižnu nagradu "Trusted Brand" za 2010. dok Zirodent priskrbljuje istu nagradu za 2011. godinu. Brojna ugledna priznanja krase i samu tvrtku i njezine vodeće ljude u istraživačkom i poslovnom sektoru.

  Saponia je danas vodeći hrvatski proizvođač deterdženata i sredstava za čišćenje. Uz svoje bren-dirane proizvode, Saponia je i sama postala i već dugi niz godina jest brend sredine u kojoj djeluje. Osobno ulaganje svih zaposlenih, istraživački rad, unaprjeđenje kvalitete, kontinuirano praćenje kupa-ca i zadovoljstvo potrošača su orijentacija koja je ovoj tvrtki osigurala poziciju vodeće deterdžentsko-toaletne industrije u regiji, što joj otvara put napretka i novih poslovnih uspjeha i vrata novih europskih i svjetskih tržišta.

  Cijeneći dosegnute rezultate, Osječko-baranj-ska županija dodjeljuje svoju Nagradu dioničkom društvu Saponia iz Osijeka za iznimna postignuća u području gospodarskih djelatnosti ostvarena na-ročito uspješnim organiziranjem rada i poslovan-ja i uspješnom primjenom znanosti i suvremenih dostignuća u praksi čija je posljedica povećanje proizvodnje, asortimana i kvalitete proizvoda.

  Znanje je temelj i zalog sve ubr-zanijeg napretka ljudske tehnološke civilizacije. Ono je i sredstvo kompeti-tivnosti na svjetskom tržištu znanja kao temelja gospodarske konkurentnosti. Svjesno tih činjenica svaka organi-zirana društvena zajednica koja teži vlastitom napretku osigurava svoju bu-dućnost stvaranjem uvjeta za razvoj or-ganiziranog znanja i njegove primjene. O izrastanju nositelja tog znanja ovisi i ostvarenje razvojnih vizija.

  Dr. sc. Stela Jokić mlada je znanstvenica čija su prvotna znatiželja i interes fermentirali u ljubav pre-

  ma pozivu u znanosti koja je opredijeli-la njezino školovanje i osposobljavanje za znanstveno istraživanje i razvoj ino-vacija. Diplomirala je 2006., doktori-rala 2011., a već je docent na Prehram-beno-tehnološkom fakultetu u Osijeku sa 40 znanstvenih radova od kojih je 18 objavljeno u časopisima indeksiranim u tercijarnim publikacijama, a već je sudionik na 8 nacionalnih skupova sa 11 priopćenja i na 21 međunarodnom znanstvenom skupu sa 36 priopćenja.

  U nastojanju produbljivanja, ali i širenja znanja, dr Jokić sudjeluje i u organizaciji niza stručnih i znan-stvenih domaćih i međunarodnih skupova.

  Dr. sc. STELA JOKIĆ

 • ŽUPANIJSKA KRONIKA 2315. srpnja 2013.

  Znanstveni interes dr. Jokić pobudilo je istra-živanje mehanizma prijenosa tvari tijekom proce-sa sušenja i ekstrakcije osobito utjecaja različitih procesnih uvjeta ekstrakcije na ekstraktibilnost ulja iz zrna soje. Proučavajući primjenu različi-tih matematičkih modela za opisivanje navedenih procesa, konstruirala je novi matematički model, koji po stručnoj ocjeni, predstavlja važan doprinos u postavljanju i standardizaciji metode ekstrakcije ulja iz zrna soje pomoću superkritičnog CO2. Nje-govom primjenom može se poboljšati energetska i ekonomska učinkovitost u procesima ekstrakcije ulja iz zrna soje kao i sama kvaliteta na taj način dobivenih proizvoda. Njezino istraživanje nije svrha samo sebi. Nastojeći stvoriti uvjete za pri-mjenu dosegnutih spoznaja priredila je elaborat za izradu uređaja za ekstrakciju superkritičnim CO2, s kojim je sudjelovala na Natječaju za nabavku poluindustrijske opreme. Elaborat je prihvaćen i

  trenutačno je u postupku nabavka dijelova za ure-đaj, tako da će, po okončanju projekta, to biti prvi uređaj takve vrste u Republici Hrvatskoj. Odgova-rajući svojim polivalentnim interesima sudionik je i niza drugih pretežito procesno-tehnoloških pro-jekata čiji su nositelji fakultet na kome djeluje, ali i druge sredine.

  O znanstvenom napredovanju ove mlade znanstvenice svjedoči i niz priznanja koja su pratila njezin put: od Rektorove nagrade 2005. do Državne nagrade za znanost za 2011. godinu u kategoriji Godišnja nagrada znanstvenim novacima iz pod-ručja biotehničkih znanosti. S vjerom u budućnost ovim priznanjima pridružuje se i Nagrada Osječ-ko-baranjske županije dodijeljena za uspješnu i istaknutu znanstvenu djelatnost u području bio-tehničkih znanosti i njezinu primjenu koja je re-zultirala znanstvenim radovima i razvitkom ovog područja znanosti.

  HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKUNastavljajući višestoljetnu

  osječku kazališnu tradiciju, Hrvat-sko narodno kazalište već 106-tu se-zonu kontinuirano u Osijeku njeguje poslanje Talijinog hrama. Vremena mu nisu uvijek bila sklona, no, ono je uvijek bilo tu potvrđivati europ-sku pripadnost sredine u kojoj dje-luje. Svojim umjetničkim dosezima u ovom vremenu potvrđuje i svoj status, status nacionalnog kazališta. Krizi i nedostatku potrebnih financijskih sredsta-va usprkos, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku polučuje rezultate zavidne razine. Ono je danas repertoarski prepoznatljiva kazališna kuća koja njeguje svoja tradicijska obilježja. Velikim pro-jektima klasične glazbene i dramske literature ovo kazalište, kao ni jedno drugo u Hrvatskoj, pridoda-je djela domaćeg stvaralaštva i u tome u kontinui-tetu ustrajava. Treba li se podsjetiti da je "Zrinski" najviše postavljan upravo na osječkoj sceni te da je Kazalište produciralo djela domaćih autora poput Tomaševog "Zlatoustog", Mihaljevićevih "Osječ-kog karusela" i "Slavonske rapsodije" i drugih.

  Na ovim temeljima počiva i izvanredni pro-jekt postavljanja na scenu romana Ivane Šojat-Kuči "Unterstadt" u 2012. godini. Kako na scenu postaviti višestruko nagrađivani opsežni roman, sagu o četiri generacije osječkih Švaba zahvaće-

  ne povijesnim vrtlozima od I. svj. rata do suvremenosti, budući da vrsnoća i uspjeh proznog djela ne moraju jam-čiti vrsnoću i uspjeh predstave? Hra-brošću intendanta Šnajdera u odluci da se pristupi ovome projektu, oblikovana dramatizacijom Nives Madunić Barišić i inventivnim dramatizacijskim scena-rijem Zlatka Svibena i Bojana Marotti-ja, skladnošću i ujednačenošću velikog kazališnog ansambla koji je u pomoć

  prizvao i studente Umjetničke akademije u Osije-ku, a koje su izvrsnom glumom predvodile heroine Branka Cvitković i Sandra Lončarić Tankosić, vo-đena majstorskom rukom redatelja Svibena nasta-la je predstava koja plijeni pozornost i udivljenje i kritike i publike. Nudeći svoje čitanje romana s mnogo otklona od izvornika i snažnom željom da ispriča autentičnu osječku priču, nadograđujući brechtovska izražajna sredstva suvremenim, reda-telj je s dramaturzima i cjelokupnim ansamblom stvorio samosvojno umjetničko djelo kao prinos baštini suvremene dramske literature. Predstava izrasla iz osječke povijesne zbilje, kao priča o čo-vjeku, obitelji, gradu, ali i svijetu i vremenu kroz koje ljudske sudbine kroče, nadrasla je svoj izvor-ni okvir noseći temeljnu poruku da je zločin protiv čovjeka zločin koji ne može amnestirati nikakav politički interes niti opravdati ikakva ideologija.

 • ŽUPANIJSKA KRONIKA24 15. srpanj 2013.

  Predstava koja je ambijentalno praizvedena krajem lipnja 2012. na Osječkom ljetu kulture ubrzo postaje apsolutni favorit hrvatskog glumi-šta u 2012. godini, kako po ocjeni publike, tako i po ocjeni stručnog žirija. Po ocjeni publike, a u organizaciji portala Teatar.hr, to je najbolja predstava godine. Ovome se pridružuje i Nagra-da hrvatskog glumišta koja je proglašava najbo-ljom predstavom u cjelini istodobno nagrađujući redatelja Svibena za najbolje redateljsko ostvare-nje. Činjenicu koliku je pozornost "Unterstadt" privukao ne samo u gradu o kojem zbori, nego i daleko šire pa i izvan granica Hrvatske, pot-krepljuju sve brojniji pozivi na međunarodne kazališne festivale i gostovanja u Splitu, Rijeci, Zagrebu, Novom Sadu... Unterstadtu pripada čast otvoriti ovogodišnje Dubrovačke ljetne igre.

  Osječko je kazalište otvoreno stvaralačkim dosezima i drugih kazališnih sredina, ali i samo spremno vlastita postignuća s radošću predstavi-ti drugim sredinama, što je u 2012. činilo 18 puta u Republici Hrvatskoj i 5 puta izvan njezinih granica. U tome se gradi kao kulturni animator

  i promotor razvijajući manifestacije kojima se približava gledateljstvu. Tek da spomenemo već tradicionalne Dane otvorenoga kazališta, Krle-žine dane, Novogodišnje koncerte, Lipanjske operne noći, nastupe na Osječkim ljetima kultu-re kojima pridodaje i "Kazališni siječanjski po-pust", Kazališni rujanski "Klik" i Noć kazališta. Ovime se u 2012. godini priklanja i Simfonijski koncert s namjerom da postane tradicionalni te, osobito, Requiem koji osječki kazališni ansambl izvodi u suradnji s Katedralnim oratorijskim zborom iz Mostara.

  Tek spomenuti rezultati svjedoče o uspješ-nosti poslanja Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u promoviranju i razvoju kulturnog ži-vota sredine u kojoj djeluje vrsnoćom europske razine, zbog čega mu, u znak priznanja, Osječ-ko-baranjska županija dodjeljuje svoju Nagradu za najbolja ostvarenja u području kulture u 2012. godini osobito iskazana predstavom "Unterstadt" prema književnom predlošku Ivane Šojat-Kuči.

  DAVID ŠAINNakon svega tri godine Nagrada Osječko-

  baranjske županije pred sobom ponovo ima Da-vida Šaina kao najuspješnijeg sportaša Župani-je u protekloj 2012. godini. Ne slučajno. Već je Nagradom za 2009. godinu naglašeno da doseći vrijednost vrhunskog športaša I. kategorije prema ocjeni najvišeg nacionalnog olimpijskog tijela, u današnje vrijeme nije moguće zahvaljujući samo iznimnoj nadarenosti, već prije svega iznimnom marljivošću i upornošću kojom se gradi postupni, ali sustavni napredak. David Šain to svojim rezul-tatima dokazuje.

  Hrvatska, kao zemlja duge i bogate veslač-ke tradicije, nikada nije imala trofejniju posadu od današnjeg reprezentativnog četverca na pariće čiji je on član. Prema onoj narodnoj da čvrstoću lanca čini svaka njegova karika, cijenimo i Šaina kao dio tog tima. Podsjetimo se da se put ovog mladog veslača osječkog "Iktusa" uspinjao vr-toglavom brzinom o vrat mu vješajući domaće i svjetske medalje. S 18 godina kao član reprezenta-tivnog četverca na pariće na Svjetskom prvenstvu u Amsterdamu za juniore o vratu mu visi srebrna medalja. David se kali na svjetskim prvenstvima tijekom 2007. i 2008. godine zastupajući nacio-

  nalne boje u četvercu na pariće i samcu. U vre-menu sazrijevanja i traženja idealne kombinacije discipline i sastava posada na klupskoj i repre-zentativnoj razini, David Šain dorasta do četverca na pariće koji već u 2009. godini dokazuje svoj potencijal. Slijede zlato na regati Svjetskog kupa u Münchenu, osvajanje titule svjetskih prvaka do 23 godine u češkim Račicama što je kasnije potvr-đeno i u bjeloruskom Brestu, prvo svjetsko veslač-ko zlato osvojeno na Novom Zelandu, europsko srebro, zlato ukupnog poretka Svjetskog kupa i niz drugih medalja zlatnog, srebrnog i brončanog sjaja, da spomenemo samo međunarodnu razinu.

  I konačno, ova je posada svoj sustavni i na-poran rad tijekom posljednjeg olimpijskog ciklusa u 2012. godini, uz sve tri regatne pobjede u Svjet-skom kupu, okrunila osvajanjem srebrne medalje na Olimpijskim igrama prošlog ljeta u Londonu, upisavši se u anale hrvatskog veslanja kao treća posada od Hrvatske samostalnosti koja je uspjela osvojiti olimpijsku medalju.

  David Šain je tek treći Osječanin i prvi ve-slač koji je svom gradu donio olimpijsku meda-lju, prvu od osamostaljenja neovisne Republike

 • ŽUPANIJSKA KRONIKA 2515. srpnja 2013.

  Vinuti se put neba i jedriti s ne-beskim letačima, san je vjerojatno svakog djeteta. Ni mali Danko Soko-lić se tome nije uspio odhrvati od vre-mena kada je prvi puta vidio avion i jedrilice na tlu tadašnjeg osječkog Ae-rodroma Pampas. Već 56-te prošlog stoljeća, kao član Modelarske sekcije Aerokluba mašta o tome da postane jedriličar. No majčino suprotstavlja-nje zadržava ga na tlu zrakoplovnog modelarstva. Danas, nakon 57 godina staža u zra-koplovnom modelarstvu, Sokolić je uzor narašta-jima koji kreću njegovim stopama.

  Potvrdu svoje uspješnosti, uspješnosti mo-dela koje su sami izradili, zrakoplovni modelari priskrbljuju međusobnim nadmetanjem. Danko se već 1957. godine bori na Prvenstvu Hrvatske i u godinama koje slijede nastavlja na nizu domaćih i međunarodnih smotri i natjecanja. Vrsnoću svo-jih modela dokazuje i kao stalni član republičke reprezentacije od 1971. godine, odnosno stalni član Hrvatske reprezentacije koju zastupa na nizu svjetskih i europskih natjecanja. Više puta je osva-jao državno prvenstvo i ostvario iznimne rezultate na svjetskim natjecanjima. 2012. godinu završava na 22. mjestu Svjetskog kupa s osvojenim drugim i dva treća mjesta u konkurenciji 260 bodovanih

  natjecatelja, čime je zadržao status re-prezentativca Republike Hrvatske za 2013. godinu te osigurao sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj.

  Svoje znanje Danko Sokolić po-daruje i najmlađima. Deset godina vo-dio je tečajeve i treninge za natjeca-teljske ekipe. Ugledu osječkog kluba i Osijeka kao središta zrakoplovnog

  modelarstva pridonosio je i sudjelujući u organi-zaciji državnih i međunarodnih natjecanja u ovom gradu, od kojih je Kup Slavonije i Baranje dosegao razinu bodovanja za Svjetski kup. Pokreće i novu kategoriju natjecanja modela F3J koja s razine Dr-žavnog prvenstva izrasta u natjecanje Svjetskog kupa koje se svake godine održava u Osijeku.

  Svojim kontinuitetom i polučenim rezultati-ma djelovanje Danka Sokolića predstavlja izniman doprinos razvoju tehničke kulture na području Žu-panije, nadrastajući čak i okvire kriterija godišnje Nagrade. Stoga mu Osječko-baranjska županija dodjeljuje svoju Nagradu za iznimna postignuća u području zrakoplovnog modelarstva potvrđena na državnim i međunarodnim natjecanjima.

  Županijski stožer za zaštitu i spašavanje: Priprema za vodni val

  Dr. sc. Vladimir Šišljagić sazvao je 5. lip-nja 2013. godine sastanak Županijskog stožera za zaštitu i spašavanje zbog nadolazećeg dunavskog

  vodenog vala iz Mađarske u Hrvatsku. Na sastan-ku je detaljno analizirana situacija na Dunavu od Njemačke, Austrije, Mađarske do Hrvatske te je izvješće o trenutačnoj situaciji na rijeci Dunav u kontekstu plimnog vala podnio Zoran Đuroko-vić, voditelj Glavnog centra za obranu od poplava

  Hrvatske. Danas ovaj 24-godišnjak svojoj kolek-ciji, koja svjedoči o njegovom napretku i rezultat-skom usponu, pridodaje i brojna domaća prizna-nja među kojima su i devet medalja sa seniorskih prvenstava Hrvatske. Odajući mu priznanje na

  tom uspjehu, Odbor za priznanja je odlučio do-dijeliti mu Nagradu Osječko-baranjske županije za iznimna športska postignuća na državnim i međunarodnim, a posebice olimpijskim natjeca-njima u 2012. godini.

  DANKO SOKOLIĆ

 • ŽUPANIJSKA KRONIKA26 15. srpanj 2013.

  Hrvatskih voda, razmatrajući pri tom mjere koje je potrebno poduzeti u cilju obrane od eventualne poplave.

  Vrh vodenog vala u Hrvatskoj se očekuje za 7 do 10 dana. U prijepodnevnim satima u Batini je izmjeren vodostaj od 505 cm i uspostavljene su redovne mjere obrane od poplave. Iako se u Europi postižu povijesni maksimumi vodostaja, a isto se očekuje narednih dana u Mađarskoj, predviđanja su da će do Hrvatske ovaj vodeni val oslabiti i neće stvoriti veće poplavne incidente.

  Zaključak jest da se Županijski stožer stavlja u stanje pripravnosti kako bi mogao žurno dje-lovati u slučaju potrebe. Također je zaključeno da su gradonačelnici i načelnici jedinica lokalnih samouprava koje će biti izložene vodenom valu dužni organizirati svoje stožere zaštite i spašava-nja i staviti ih u stanje pripravnosti.

  Župan Šišljagić obišao najkritičnija mjesta obrane od poplava

  Župan dr.sc. Vladimir Šišljagić, zajedno s članovima Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije, predstavnicima Hrvatskih voda, Vatrogasne zajednice, Hrvatske gorske služ-be spašavanja, Hrvatske vojske i Policije, obišao je 8. lipnja nekoliko najkritičnijih mjesta u sustavu obrane od poplava na Dunavu počevši od Batine i Zelenog otoka. Nakon obilaska posjetio je i pri-padnike Hrvatske vojske koji su na deponiji pije-ska Hrvatskih voda u Nemetinu punili i postavljali vreće s pijeskom.

  Tijekom obilaska istaknuta je pripremljenost i spremnost svih žurnih službi za nadolazeći vodni val koji se očekuje sljedeći petak. Hrvatske vode

  predviđaju da vodostaj Dunava neće prijeći povi-jesnu granicu, a sustav nasipa u dužini od 100 km, od čega oko 60 km na području Osječko-baranjske županije, može izdržati i vodostaje veće od 8,5 m. Najveća prijetnja je duljina visokog vodostaja koji može ugroziti nasipe. Do nedjelje će biti pri-premljeno sto tisuća vreća s pijeskom, a ukupne potrebe se procjenjuju na oko 350 tisuća vreća.

  Stožer: Sustav obrane od poplava je stabilan

  Iako se najviši vodostaj Dunava i Drave oče-kuje u petak, 14. lipnja, pripreme za obranu od poplava na području Osječko-baranjske županije u punom su jeku. Tako je u nedjelju, 10. lipnja, pod predsjedanjem župana dr. sc. Vladimira Šišlja-gića održana nova sjednica Županijskog stožera zaštite i spašavanja. Naime, budući da je vodostaj Dunava kod Batine u nedjelju ujutro iznosio 652 cm proglašene su mjere izvanredne obrane od po-plava za cijelo slivno područje Dunava. To znači da su na svim nasipima organizirana 24 satna de-žurstva i obilasci 60-ak kilometara nasipa u Bara-nji, u punoj pripravnosti su sve nadležne službe Hrvatskih voda i licenciranih tvrtki, a u slučaju potrebe mogu se angažirati i dodatne snage i sred-stva, što za sada nije potrebno.

  Vodostaj Drave kod Os