VB.Net –rnek Uygulamalar

 • View
  223

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of VB.Net –rnek Uygulamalar

 • Tolga GYER

  02.11.2011

  VB.Net rnek Uygulamalar

 • VB.Net rnek Uygulamalar

  2 Kasm 2011

  Tolga GYER Sayfa 2

  indekiler Uygulama No: 1 Buraya Basmayn! ...................................................................................................... 4

  Uygulama No: 2 Vcut-Kitle ndeksi ..................................................................................................... 5

  Uygulama No: 3 Burlar ........................................................................................................................ 7

  Uygulama No: 4 Not Hesapla................................................................................................................ 9

  Uygulama No: 5 Ders Ekle .................................................................................................................. 11

  Uygulama No: 6 Ders Kodu ................................................................................................................. 12

  Uygulama No: 7 Geme Notu ............................................................................................................. 13

  Uygulama No: 8 Numara Olutur ....................................................................................................... 15

  Uygulama No: 9 l ve le .................................................................................................................... 17

  Uygulama No: 10 Kimlik Ekle .............................................................................................................. 18

  Uygulama No: 11 E-Posta Adresi Oluturma ...................................................................................... 20

  Uygulama No: 12 Olaylar-1 ................................................................................................................. 21

  Uygulama No: 13 Drt lem .............................................................................................................. 23

  Uygulama No: 14 Ardk Saylarn Toplam ........................................................................................ 24

  Uygulama No: 15 Mekanik Saya ....................................................................................................... 25

  Uygulama No: 16 Asal Say Testi ......................................................................................................... 26

  Uygulama No: 17 Pi Saysnn Yaklak Hesab .................................................................................... 27

  Uygulama No: 18 Kuvvet ve Faktriyel Hesab ................................................................................... 29

  Uygulama No: 19 e Dng ........................................................................................................... 30

  Uygulama No: 20 153 Says ............................................................................................................... 31

  Uygulama No: 21 Pisagor lleri ...................................................................................................... 32

  Uygulama No: 22 Collatz Problemi ..................................................................................................... 33

  Uygulama No: 23 Kaprekar Saylar .................................................................................................... 35

  Uygulama No: 24 Kaprekar Sabiti ....................................................................................................... 37

  Uygulama No: 25 Mkemmel Saylar ................................................................................................. 39

  Uygulama No: 26 Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma ................................................................. 40

  Uygulama No: 27 Renk Aktarm......................................................................................................... 42

  Uygulama No: 28 Fonksiyon Kullanm 1 ............................................................................................ 44

  Uygulama No: 29 Fonksiyon Kullanm 2 ............................................................................................ 45

  Uygulama No: 30 Palindrom ............................................................................................................... 48

  Uygulama No: 31 Palindrom/Liste ...................................................................................................... 49

 • VB.Net rnek Uygulamalar

  2 Kasm 2011

  Tolga GYER Sayfa 3

  Uygulama No: 32 Metin statistikleri .................................................................................................. 50

  Uygulama No: 33 Anahtarl Metin ifreleme ..................................................................................... 52

  Uygulama No: 34 Anahtarl Metin ifre zme .................................................................................. 54

  Uygulama No: 35 Veritaban Uygulamas 1 ........................................................................................ 55

  Uygulama No: 36 Veritaban Uygulamas 2 ........................................................................................ 57

  Uygulama No: 37 Veritaban Uygulamas 3 ........................................................................................ 59

  Uygulama No: 38 Veritaban Uygulamas 4 ........................................................................................ 60

  Uygulama No: 39 Veritaban Uygulamas 5 ........................................................................................ 62

  Uygulama No: 40 Veritaban Uygulamas 6 ........................................................................................ 65

  VERTABANI UYGULAMALARI HAKKINDA ZET BLG ........................................................................... 75

  Uygulama No: 41 Veritaban Uygulamas 7 ........................................................................................ 78

  Uygulama No: 42 Veritaban Uygulamas 8 ........................................................................................ 81

  Uygulama No: 43 Anket ...................................................................................................................... 85

  Uygulama No: 44 Anket Gster .......................................................................................................... 88

  Uygulama No: 45 Veritaban Uygulamas 9 ........................................................................................ 95

  Uygulama No: 46 Veritaban Uygulamas 10 ...................................................................................... 97

  Uygulama No: 47 Veritaban Uygulamas 11 .................................................................................... 100

 • VB.Net rnek Uygulamalar

  2 Kasm 2011

  Tolga GYER Sayfa 4

  Uygulama No: 1 Buraya Basmayn!

  Aklama : Metin kutusuna herhangi bir metin girilmemi ise butona basldnda tepki veriliyor.

  Ekran Grnts

  Aklamal Kodlar Public Class Form1 Private Sub basma_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles basma.Click If giris.Text = "" Then Eer metin kutusu bo ise MsgBox("Basmayn demitim") basma.BackColor = Color.Red Buton krmz oluyor. Else basma.BackColor = Color.GreenYellow Aksi halde yeile dnyor. End If End Sub End Class

 • VB.Net rnek Uygulamalar

  2 Kasm 2011

  Tolga GYER Sayfa 5

  Uygulama No: 2 Vcut-Kitle ndeksi

  Aklama : Girilen arlk ve boy verilerine gre vcut-kitle indeksi belirleniyor ve kiinin girdii arlk snf grsel destekle sunuluyor.

  Ekran Grnts

  Aklamal Kodlar Public Class Form1 Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click TxtVki.Text = TxtKilo.Text / (TxtBoy.Text * TxtBoy.Text) Vcut kitle indeksi=arlk (kg) / boyun (m) karesi. If TxtVki.Text

 • VB.Net rnek Uygulamalar

  2 Kasm 2011

  Tolga GYER Sayfa 6

  If TxtVki.Text >= 20 And TxtVki.Text < 25 Then TxtSonuc.Text = "deal snrlarda" PictureBox1.ImageLocation = "ideal.jpg" End If If TxtVki.Text >= 25 And TxtVki.Text < 30 Then TxtSonuc.Text = "Hafif iman" PictureBox1.ImageLocation = "hafif_sisman.jpg" End If If TxtVki.Text >= 30 And TxtVki.Text < 35 Then TxtSonuc.Text = "iman" PictureBox1.ImageLocation = "sisman.jpg" End If If TxtVki.Text >= 35 And TxtVki.Text < 45 Then TxtSonuc.Text = "Salk asndan nemli" PictureBox1.ImageLocation = "saglik_acisindan_tehlike.jpg" End If If TxtVki.Text >= 45 And TxtVki.Text < 50 Then TxtSonuc.Text = "Ar iman" PictureBox1.ImageLocation = "cok_sisman.jpg" End If If TxtVki.Text >= 50 Then TxtSonuc.Text = "Morbid (lmcl) iman" PictureBox1.ImageLocation = "morbid.jpg" End If End Sub End Class

 • VB.Net rnek Uygulamalar

  2 Kasm 2011

  Tolga GYER Sayfa 7

  Uygulama No: 3 Burlar

  Aklama : Date-Time Picker kontrolnden seilen tarihe gre kiinin burcunun ne olduu belirleniyor ve grsel destekle sunuluyor.

  Ekran Grnts

  Aklamal Kodlar Public Class Form1 Dim gun, ay As Integer Private Sub DateTimePicker1_ValueChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles DateTimePicker1.ValueChanged gun = DateTimePicker1.Value.Day