of 44 /44
STUDENI 2016. Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO KAMATE OD

Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00%...

Page 1: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

HOW TO 1

STUDENI 2016.

Vodič za poduzetnike ‒ potpore, jamstva i zajmovi

KAKO DO KAMATE OD

Page 2: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom
Page 3: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

3 Vodič za poduzetnike

sadržaj

VODIČ ZA PODUZETNIKE –

POTPORE, JAMSTVA I ZAJMOVI

JEFTINO FINANCIRANJE Kako do kamatne

stope od nula posto

str. 4

INTERVJU: MARTINA DALIĆ Mjere nove Vlade

prilagodit ćemo potrebama poduzetnika

str. 10

PRAVILA IGRE Što poduzetnik mora učiniti

da bi dobio novac od HAMAG-BICRO-a

str. 16

POJEDINAČNA JAMSTVA S HAMAG-BICRO-om

lakše do kredita

str. 22

MIKROZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA

Obrtna sredstva uz kamatnu stopu od 1,5 posto

str. 24

MIKROINVESTICIJSKI ZAJMOVI Kredit do 25.000

eura uz kamatnu stopu već od 0,5 posto

str. 25

MALI ZAJMOVI Kredit do 50.000 eura uz kamate

do samo 1,5 posto

str. 26

PORTFELJNA JAMSTVA Jamstvo početnicima za

80 posto glavnice do 150.000 eura

str. 28

INTERVJU: VJERAN VRBANEC Gotovo

osam milijardi kuna za poduzetničke projekte

str. 30

POTPORE I NATJEČAJI Što su nepovratne potpore, a

što financijski instrumenti?

str. 34

MIKROKREDIT Chevaprolls spojio ćevapćiće i palačinke

str. 35

NEPOVRATNA SREDSTVA Arkada zapošljava i diže izvoz

sredstvima EU

str. 36

ULAGANJE U OPREMU Vemo trade: 5,6 milijuna kuna za novi stroj i proizvodnu halu

str. 37

POJEDINAČNO JAMSTVO Triko: u Ilok stiže 10 mil. kuna

str. 38

PODRŠKA RAZVOJU MSP-ova TURIZMU Hotel

Park gradi još 16 soba i bit će ljepši nego prije

str. 39

SEED I VC-FONDOVI Ulaganje u vlasnički kapital −

prilika za jačanje tvrtke

str. 40

VODIČ Ključni kontakti za poduzetnike

str. 42

Uvodnik

VODIČ KROZ SVE PROGRAME HAMAG-BICRO-a

Jedan je od glavnih ciljeva vlade Andreja Plen-kovića jačanje i postavljanje gospodarstva na zdrave noge. Porezna reforma prvi je korak, s olakšavanjem uvjeta poslovanja poduzetnicima i ulagačima. Iako su se stvaranjem optimistične okoline bavile i prijašnje vlade, moramo priznati da nismo primijetili prevelike iskorake. Poduzetnik je ključ razvoja, bio on mikropo-duzetnik ili veliki, on stvara dodanu vrijednost; zapošljava druge ljude, bori se na tržištu kako bi uspio te čini sve kako bi se stalno razvijao unatoč mnogim nedaćama i problemima. No taj poduzetnik nije sâm. Postoje institucije koje mu pomažu da bude bolji. Jedna od ključnih jest HAMAG-BICRO koji svojim programima poduzetnicima omogućuje financijsku potporu. S obzirom na to da je HAMAG-BICRO ponudio nove mogućnosti – financijske instrumente nove nepovratne potpore – odlučili smo izraditi ovu brošuru. Poduzetnicima želimo predstaviti sve ključne informacije o HAMAG-BICRO-ovim programima na jednome mjestu, pokazati uspješne primjere onih koji su dobili sredstva tako da i drugi vide da to nije bauk. Da, za svaki program, potporu ili kredit poduzetnik se treba pripremiti. No na kraju, kad novac sjedne na račun, kad kupi novi stroj, halu ili pokrene nov posao, sav se trud isplati svakomu od njih.

TIN BAŠIĆ[email protected]

GLAVNI UREDNIK Miodrag Šajatović

UREDNICI IZDANJA Tin Bašić i Goran Litvan

DIREKTOR LIDER MEDIJE Željko Vukelić

MARKETING I PRODAJA Bojana Božanić Ivanović, direktorica

DISTRIBUCIJA Tisak d.d.o. Slavonska avenija 2, Zagreb

TISAK Radin print d.o.o. Gospodarska 9, Sveta Nedelja

IZDAVAČ Lider media d.d. Savska cesta 41, Zagreb Telefon: +385 1 63 33 500 Telefaks: +385 1 63 33 599

lider.media

Impresum

Page 4: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

KAKO DO KAMATNE STOPE OD

PRILIKA ZA JEFTINIJE FINANCIRANJE

Vodič za poduzetnike 4

Page 5: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

5 Vodič za poduzetnike

KAMATE U POSLJEDNJE VRIJEME PADAJU PA SE VELIKI SUSTAVI VEĆ ZADUŽUJU ZA MANJE OD DVA POSTO.

MALIMA SU TAKVI JEFTINI KREDITI NEDOSTUPNI. NO ZA NJIH POSTOJE PROGRAMI HAMAG-BICRO-a. MALI

PODUZETNICI U NEKIM SLUČAJEVIMA MOGU UZETI KREDITNU LINIJU I S NULA POSTO KAMATA!

Piše TIN BAŠIĆ

S vakom poduzetniku cilj je stvarati, proi-zvoditi, zaraditi i ići naprijed. Često razvoj

mora financirati ne svojim novcem, od-nosno mora otići u banku i zatražiti kre-dit. Da bi ga dobio, mora ispuniti mnogo uvjeta, provjera i predati gomilu dokumentaci-je. No budući da svijet kroči sve stabilnijim financijskim sta-zama, kako se hrvat-sko gospodarstvo razvija i sve više oporavlja od šesto-godišnje recesije, tako je sve jednostav-nije dobiti kredit, ali i nižu kamatnu stopu. Mnogi mali i srednji podu-zetnici u Hrvatskoj koji žele doći do kredita kako bi ili ulo-žili u širenje, proizvodnju ili bilo što drugo, ne mogu ga dobi-ti prema niskim kamatnim sto-pama, kao što, primjerice, dobi-vaju veće tvrtke, od kojih se neke zadužuju i za manje od dva posto. No za mnoge poduzetnike kredit je i dalje skup. Iako se u Europi novac tiska na sve

strane (programi Europske središnje banke koji potiču likvidnost financijskog sustava koji bi pak trebao kreditima potaknuti gos-podarstvo), u Hrvatskoj je situacija drukčija.

Bankovne kamate ispod 3%Novca ima, likvidnost je velika, barem

kad je riječ o financijskom sustavu. Hrvatska narodna banka obratnim je repo aukcijama upumpavala novac u bankarski sustav kako bi banke imale još i više novca za plasman

kredita. Istodobno, premija rizika dr-žave pada, no nedovoljno.

Prema podacima Hrvat-ske narodne banke za srpanj 2016., prosječna

kamatna stopa (u obzir smo uzimali podatke za

nove kredite, i to one naj-češće) na kunske kredite

od dva do 7,5 milijuna kuna (uz fiksne

kamate prva tri mjeseca)

bila je 3,21 posto. Na kraju

prošle godine ta je stopa bila 3,51

posto. Najnižu ka-matnu stopu, a ri-ječ je o kreditima za poduzetnike, è

Page 6: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

A NASLOV TEME AKO IDE NA VIŠE

OD 2 STRANEPRILIKA ZA JEFTINIJE

FINANCIRANJE

èimaju kratkoročni eurski krediti između dva i 7,5 milijuna kuna od 2,85 posto. Pri-mjerice, u siječnju 2012. kamatna stopa na tu vrstu kredita bila je čak 7,06 posto, a u travnju prošle godine 2,66 posto, narasla je do 4,73 početkom godine, ali do danas se vrti ispod tri posto.

Sve više kredita za investicijeNajtraženiji su, kažu bankari, krediti koji pomažu održavanju ili povećavanju likvid-nosti poduzeća, dakle kratkoročni krediti za obrtna sredstva. Međutim, u posljed-nje vrijeme banke bilježe vidljivo jačanje potražnje i za kreditiranje kapitalnih in-vesticija. Kažu kako kamatna stopa za po-duzetnike i tvrtke nikada nije jednoznačna, odnosno ona ovisi o mnogo faktora kao što su cjelokupni i povijesni odnos klijenta i banke, segmentu gospodarstva kojem kli-jent pripada, namjeni kredita, ročnosti te naravno i uklapa li se klijent u linije koje financira HBOR; EIB; i slično koje su same po sebi znatno niže od tržišnih kamatnih stopa. Objašnjavaju kako je cijena izvora financiranja, koje određuje i rizičnost gos-podarstva u kojem banke posluju, jedno od važnijih odrednica pri određivanju aktivne kamatne stope, ali ne i jedina.

Naime, kamatna marža definirana je, među ostalim, i regulatornim troškom, rizikom plasmana, operativnom efikasno-šću promatranih financijskih intermedija-ra te razinom njihove profitabilnosti. Bez obzira na smanjenje regulatornog troška posljednjih godina, dominantno kao re-zultat mjera monetarne politike usmje-renih poticanju gospodarskog oporavka i očuvanju financijske stabilnosti u kriznim godinama, on je i dalje veći od prosjeka zemalja EU. Također, problem rizika pla-smana u korporativnom segmentu uvelike utječe na dinamiku i cijenu kreditiranja. Stabilni klijenti već dulje imaju povoljne uvjete zaduživanja. No ne smije se za-boraviti činjenica da velik broj domaćih poduzeća i dalje ima problema s razinom kapitaliziranosti te restrukturiranjem. Bankari očekuju da će se nastaviti višego-dišnji trend smanjenja aktivnih kamatnih stopa na domaćem tržištu. No moguće je zadužiti se i prema kamat-noj stopi od nula posto. Nije riječ o fan-taziranju ni o snovima. HAMAG-BICRO dogovorio je suradnju s 15 financijskih in-stitucija u Hrvatskoj s kojima će provoditi nove financijske instrumente i omogućiti poduzetnicima toliku kamatnu stopu.

NAJTRAŽENIJI SU KREDITI, KAŽU BANKARI, ONI KOJI POMAŽU ODRŽAVANJU

ILI POVEĆANJU LIKVIDNOSTI

PODUZEĆA, DAKLE KRATKOROČNI

KREDITI ZA OBRTNA SREDSTVA

‘Vodič za poduzetnike 6

Tko može do kamatne stope od nula posto?

Krajnji primatelji u djelatnostima prema NKD-u moći će ostvariti subvenciju kamatne stope, i to: • C Prerađivačka• H Prijevoz i skladištenje

(samo 50.1. Pomorski i obalni prijevoz putnika i 50.3. Prijevoz putnika unutarnjim vodenim putovima)

• I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

• R Umjetnost, zabava i rekreacija. Izračun

subvencije kamatne stope ovisi o umanjenju redovite kamatne stope (A) od financijske institucije koja izdaje kreditni plasman, izraženo u postotnim bodovima. Tako utvrđena stopa množi se faktorom HAMAG-BICRO-ova uvećanja (K), a koji u ovom programu iznosi 3. Subvencija (S) kamatne stope postiže se množenjem postotnih bodova umanjenja redovite kamatne stope i faktorom

uvećanja prema sljedećoj formuli: S = A x K

Subvencija kamatne stope iz ESIF-a može se dobiti isključivo za kredite s minimalnim rokom dospijeća od pet godina. Osigurava se do polovine iznosa ukupne kamate za poduzetnika utvrđene u otplatnom planu. Njezina upotreba moguća je isključivo za prethodno navedene djelatnosti do iskorištavanja osiguranih sredstava iz programa.

Page 7: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

Za kamatnu stopu od nula posto važan je program ‘ESIF pojedinačna jamstava’. Cilj je potaknuti aktivnosti financijskih institucija, odnosno olakšati pristup fi-nanciranju mikrosubjekata, malih i sred-njih subjekata maloga gospodarstva. To se planira povećavanjem broja subjekata ma-loga gospodarstva koji primaju potporu, uključujući novoosnovane subjekte, ve-ćom dostupnošću kredita i drugih oblika financiranja, zatim smanjenjem kamatne stope, ponajprije umanjenjem premije za rizik, što je bankama iznimno važno, ali i smanjenjem traženih instrumenata osigu-

ranja (kolaterala), porastom zapošljavanja te povećanjem iznosa privatnih ulaganja.Kako do kredita od nula posto kamata uz HAMAG-BICRO-ovo jamstvo?

Za kredite od pet godina Izračun subvencije ovisi o tome koliko će financijska institucija koja izdaje kreditni plasman umanjiti redovitu kamatnu sto-pu, izraženo u postotnim bodovima. Kom-plicirano rečeno, to zvuči ovako: utvrđeno umanjenje financijske institucije množi se faktorom HAMAG-BICRO-ova uvećanja, a koji u ovom programu iznosi tri. Subven-

PRILIKA ZA JEFTINIJE FINANCIRANJE

CILJ JE POTAKNUTI AKTIVNOSTI FINANCIJSKIH INSTITUCIJA, ODNOSNO OLAKŠATI PRISTUP FINANCIRANJU MIKRO, MALIH I SREDNJIH SUBJEKATA MALOGA GOSPODARSTVA

7 Vodič za poduzetnike

Što ako poduzetnik ne može vraćati kredit?

Izračun za jamstva sa subvencijom kamatne stope

Bez obzira na to koliko u tom trenutku poduzetnik bio na smjer kojim njegova tvrtka ide, uvijek se mogu dogoditi nepredviđene situacije. Svaki poduzetnik za barem jedan takav primjer gdje je njegov ‘kolega’ krenuo u projekt, investiciju, kupnju stroja ili opreme, no poklopile su se razne situacije koje su često povezane s nemogućnošću naplate, koje su dovele do nemogućnosti vraćanja kredita. Nažalost, takvi

scenariji se događaju i zato je dobro odmah se pripremiti i za takav splet okolnosti. Ako poduzetnik ne može vraćati kredit za koji je HAMAG-BICRO izdao jamstvo, banka poduzetniku daje odgodu roka plaćanja (produljenje roka, moratorij ili mogućnost reprograma). Također postoji mogućnost da poduzetnik u drugoj banci digne kredit kojim zatvara kredit u prvoj banci te otplaćuje kredit u drugoj banci. Isto tako, mogu

se aktivirati instrumenti osiguranja. Ako poduzetnik ne može vraćati zajam koji je izdao HAMAG-BICRO, on daje odgodu roka plaćanja (produljenje roka, moratorij ili mogućnost reprograma) ili aktivira instrumente osiguranja. Ovisno o procjeni rizika i vrsti, instrumenti osiguranja ulaganja jesu zadužnica i/ili založno pravo na nekretnini, pokretnini i/ili pravo.

Kamatna stopa za klijenta bez jamstva 6,00%

Umanjenje kamatne stope od strane fin. institucije uz jamstvo od 80%* 1,50%

Umanjena kamatna stopa za korisnika 4,50%

Subvencija HAMAG-BICRO-a** 4,50%

Kamatna stopa za korisnika*** 0,00%

* Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom u iskazu interesa, a čiji iznos ovisi o visini traženog jamstva.

** Subvencija se računa tako da se umanjenje kamatne stope koje je odobrila banka množi s faktorom 3

*** Subvencija kamata osigurava se do polovine iznosa ukupnih kamata utvrđenih u otplatnom planu

è

Page 8: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

A NASLOV TEME AKO IDE NA VIŠE

OD 2 STRANE

ècija kamatne stope iz ESIF-a može se do-biti isključivo za kredite s minimalnim ro-kom dospijeća od pet godina. Subvencija kamatne stope osigurava se do pola iznosa ukupnog iznosa kamata za poduzetnika utvrđenih u otplatnom planu. Dakle, financijska institucija umanjuje ka-matnu stopu za poduzetnika prema postot-ku traženog jamstva u skladu s definiranim uvjetima sporazuma s HAMAG-BICRO-om. Umanjenje se odnosi na onu kamatnu stopu koju banka nudi konkretnom kli-jentu bez jamstva HAMAG-BICRO-a. Uz odluku o odobrenju kredita dostavlja se i okvirni izračun otplatnog plana na temelju kojega se određuje maksimalni iznos HA-MAG-BICRO-ove subvencije kamata, a on iznosi najviše do pola ukupne kumuliranih kamata tijekom otplate kredita. Pri izračunu maksimalnog iznosa subven-cije kamata uzimaju se u obzir isključivo redovite kamate (bez interkalarnih kama-

ta i drugih kamata koje se obračunavaju tijekom otplate kredita).Nakon što financijska institucija (banka) utvrdi umanjenje kamatne stope za podu-zetnika, HAMAG-BICRO subvencionira iznos kamata koji se definira u postot-nim bodovima, a izračunava se tako da se umanjenje financijske institucije uvećava za tri puta. Subvencija će se isplaćivati izravno banci uime korisnika kredita na temelju zaprimljenih faktura prema tem-pu otplate utvrđenom u ugovoru o kre-ditu. Nakon što HAMAG-BICRO završi isplaćivati subvenciju kamata, korisnik kredita nastavlja plaćati kamatnu stopu koju je utvrdila financijska institucija na-kon umanjenja koje je posljedica uporabe HAMAG-BICRO-ova jamstva.Ako to pojednostavnimo, zvuči ovako: pretpostavimo kako kamatna stopa koju banka nudi poduzetniku za određeni kreditni plasman bez jamstva HAMAG-

Vodič za poduzetnike 8

FINANCIJSKA INSTITUCIJA

UMANJUJE KAMATNU STOPU ZA PODUZETNIKA

PREMA POSTOTKU TRAŽENOG

JAMSTVA U SKLADU S DEFINIRANIM

UVJETIMA SPORAZUMA S

HAMAG-BICRO-om

‘PRILIKA ZA JEFTINIJE

FINANCIRANJE

Page 9: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

BICRO-a iznosi šest posto. Banka će se obvezati, u skladu sa sporazumom s HA-MAG-BICRO-om, za 80 posto jamstva umanjiti kamatnu stopu za klijenta za 150 baznih bodova, odnosno kamata bi u tom slučaju bila 4,5 posto.

Konkretni primjerAko klijent ulaže u djelatnost za koju je predviđena HAMAG-BICRO-ova subven-cija kamatne stope, može ostvariti dodatno umanjenje koje bi u ovom slučaju iznosilo 450 baznih bodova (150* 3). U navedenom slučaju klijent će plaćati nula posto kamata dok HAMAG-BICRO ne isplati pola uku-pno kumuliranih kamata u otplatnom pla-nu. Na konkretnom primjeru to bi izgledalo ovako: za kredit od milijun kuna, uz kamat-nu stopu od 4,5 posto, i rok otplate od deset godina, ukupan je iznos kamata 222.000 kuna, od kojih HAMAG-BICRO subvencio-nira 111.000 kuna.

PRILIKA ZA JEFTINIJE FINANCIRANJE

9 Vodič za poduzetnike

Financijske institucije koje surađuju s HAMAG-BICRO-om

BANKEADDIKO BANK d.dERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAKHRVATSKA POŠTANSKA BANKA d. d.ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.OTP BANKA HRVATSKA d.d.PARTNER BANKA d.d.PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.SBERBANK d.d.SLATINSKA BANKA d.d.SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – SPLITSKA BANKA d.d.ZAGREBAČKA BANKA d.d.

LEASING-DRUŠTVAUNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o.

Page 10: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

Vodič za poduzetnike 10

Page 11: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

Mjere Vlade prilagodit ćemo potrebama poduzetnika i

pokrenuti promjene

HRVATSKU JOŠ KARAKTERIZIRAJU MAKROEKONOMSKE NERAVNOTEŽE, STOGA MORAMO BITI SVJESNI DA JE HRVATSKO GOSPODARSTVO

DALEKO ISPOD SVOJEG POTENCIJALA

Razgovarao TIN BAŠIĆ

INTERVJU

Martina Dalić,potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta

N

è

ova ministrica gos-podarstva, poduzet-nišva i obrta Martina Dalić nema jedno-

stavan zadatak. Unatoč potencijalu koji hrvatsko gospodarstvo ima, a o kojemu mnogi političari desetljećima govore, nit-ko do sada to još nije iskoristio. Poduzet-nici žele promjene, žele manje namete, žele se baviti biznisom. A nova ministrica želi upravo to, stvoriti im pravo okružje.

• Iz vaše perspektive financijaša, ne-kadašnje državne tajnice, ministrice financija i bankarice, kako ocjenjujete hrvatsko gospodarstvo?– Hrvatsko gospodarstvo prošlo je više-godišnju krizu i tek je lani, nakon šest godina uzastopnog pada BDP-a, zabilje-žilo skroman oporavak. U tom razdoblju,

dakle u 2015. u odnosu na 2008., BDP je realno manji za 11 posto, industrijska proizvodnja manja je za 14,6 posto, a za-poslenih je manje za 12,7 posto. Kad je riječ o BDP-u po stanovniku u PPS-u, u odnosu na prosjek Europske unije samo su Rumunjska i Bugarska lošije od Hr-vatske, pri čemu nas Rumunjska sustiže. Ove godine ubrzan je gospodarski opo-ravak i, prema najnovijim prognozama Europske komisije, Hrvatska će ostvarit rast od 2,6 posto, što je više od većine dr-žava Srednje i Istočne Europe te prosje-ka Europske unije. Međutim, Hrvatsku još obilježavaju makroekonomske nerav-noteže i stoga moramo biti svjesni da je hrvatsko gospodarstvo daleko ispod svog potencijala. No ti pozitivni trendovi pru-žaju nam priliku da napokon počnemo rješavati strukturne probleme koji već

11 Vodič za poduzetnike

Page 12: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

A NASLOV TEME AKO IDE NA VIŠE

OD 2 STRANEINTERVJU

MARTINA DALIĆ

dugo opterećuju hrvatsko gospodarstvo. Važno je stvoriti zdrave temelje za dugo-ročno održiv gospodarski rast.

• Koji su, prema vašemu mišljenju, naj-veći problemi našega gospodarstva, a nikada nisu riješeni?– Izdvojila bih dva ključna problema koja su kočila razvoj hrvatskoga gospodarstva. Prvi je strah od odlučivanja, a drugi je po-vezan s tim, a riječ je o strahu od promje-na. Upravo iz tih razloga mnogi problemi samo su se odgađali. Jasno mi je koliko je teško provesti promjene, međutim, one su nužne. Dok su druga europska gospodar-stva uvodila promjene, modernizirala se i razvijala, Hrvatska je sve više padala, što upravo pokazuju razne ekonomske i nee-konomske ljestvice razvijenosti i raznih pokazatelja. Pred nama su mnogi teški zadaci, promjene koje neće uvijek biti ni ugodne ni popularne, ali su neizbježan zalog bolje i uspješnije budućnosti. Hrvat-skoj je godinama nedostajalo stručno, ali i odlučno vodstvo. Ova vlada odlučna je provesti promjene koje će hrvatsko gos-podarstvo usmjeriti prema trajnom i sta-bilnom rastu, čime će se poboljšati životni standard svih građana i spriječiti iseljava-nje iz Hrvatske.

• A da budemo malo i pozitivni, koje su naše prednosti u odnosu na članice EU?– Hrvatska je malo gospodarstvo s broj-nim potencijalima i resursima, ali oni nisu stavljeni u funkciju. Imamo jedin-stven geostrateški položaj koji moramo znati iskoristiti. Hrvatska predstavlja vrata Srednje Europe prema Mediteranu, dio smo jedinstvenog tržišta Europske unije, ali još ne iskorištavamo potpuno sve mogućnosti koje postoje na europ-skoj razini. Polazeći od hrvatskoga geo-strateškog položaja, a uzimajući u obzir i modernu infrastrukturu koju smo sa-gradili, uz visokokvalificiranu i stručnu radnu snagu, stavljanjem u funkciju svih

neiskorištenih resursa i modernizacijom hrvatskoga gospodarstva temeljenog na inovacijama i tehnološkom napretku, obrazovnog sustava i institucija, Hrvat-ska ima sve preduvjete za snažniji razvoj i pozicioniranje među najrazvijenije dr-žave članice Srednje i Istočne Europe.

• Koji je vaš najveći fokus kao ministri-ce gospodarstva u ovome mandatu? Što želite popraviti?– Fokus mog djelovanja u Vladi u ovom mandatu jest stvoriti povoljno poslovno i ulagačko okružje. Tri su prioriteta koje sam postavila preuzimajući Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a na kojima ću zajedno sa svojim timom raditi iduće četiri godine. Prvo, smanjenje admi-nistrativnog opterećenja poduzetništvu. Počeli smo s poreznom reformom koja će pridonijeti poreznom rasterećenju gospo-darstva. Međutim, postoji niz administra-tivnih zapreka koje opterećuju poduzet-nike i vremenski i troškovno. Složene, a u mnogim slučajevima i nepotrebne i skupe procedure, dugotrajni procesi, komplek-sni propisi, brojna neporezna davanja stvaraju nepotrebne troškove poduzet-nicima i otežavaju poslovanje. Oslobađa-njem tih sredstava poduzetnici će moći ulagati u nove ideje i zapošljavanja. Počet ćemo s reformom javne nabave koja će donošenjem Zakona o javnoj nabavi sma-njiti troškove gospodarstva za 42 miliju-na kuna. Drugo, a što je usko povezano s prvim prioritetom, jest procijeniti učinke propisa na malo i srednje poduzetništvo, tzv. MSP test koji ćemo uvesti. S obzirom na to da s jedne strane uklanjamo posto-jeće administrativne zapreke poslova-nju, želimo onemogućiti stvaranje novih. Treće, a jednako važno, jest izrada karte investicija za cijelu Hrvatsku s popisom imovine, troškova ulaganja, potrebnih do-zvola i poticaja koji se za ulaganje mogu ostvariti. Želimo na jednome mjestu po-tencijalnim stranim i domaćim ulagačima

U HRVATSKOJ JOŠ IMA

MAKROEKONOMSKIH NERAVNOTEŽA,

STOGA MORAMO BITI SVJESNI DA JE NAŠE

GOSPODARSTVO DALEKO ISPOD

SVOJEGA POTENCIJALA

‘Vodič za poduzetnike 12

è

Page 13: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

DVA KLJUČNA PROBLEMA KOČILA SU RAZVOJ HRVATSKOGA GOSPODARSTVA: PRVI JE STRAH OD ODLUČIVANJA, A DRUGI JE POVEZAN S TIME ‒ RIJEČ JE O STRAHU OD PROMJENA

‘pružiti sve potrebne informacije kako bi mogli realizirati svoje projekte. • U Hrvatsku se ulaže, domaće i stra-ne kompanije vide prilike. No možemo reći da to nije dovoljno. Kako poboljšati investicijsku klimu?– Prilike postoje, ali je trnovit put od ideje do realizacije i to moramo promijeniti. Uz kartu investicija koju sam već spomenula kao prioritet Ministarstva, nužne su broj-ne druge mjere koje će ukloniti zapreke ulaganjima, što će biti moj fokus kao pot-predsjednice Vlade. U tom smislu riješit ćemo vlasničke odnose, spojiti katastar

i zemljišne knjige u jednu instituciju te ćemo osigurati brzo, jednostavno, tran-sparentno i jeftino ishođenje dozvola za gradnju kako bismo olakšali i ubrzali ula-ganja. Posebno ćemo se usredotočiti na aktiviranje državne imovine, ponajprije u korist poduzetničkih ideja i izgradnje poduzetničkih potpornih institucija. Uza sve komparativne prednosti koje Hrvat-ska ima, stvaranjem povoljnog ulagačkog okružja vjerujem da možemo dati snažan impuls ulaganjima u Hrvatskoj. Pritom svakako moramo u cijelosti iskoristiti instrumente i mogućnosti koji postoje na europskoj razini, a koji su osmišljeni

INTERVJUMARTINA DALIĆ

13 Vodič za poduzetnike

è

Page 14: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

A NASLOV TEME AKO IDE NA VIŠE

OD 2 STRANEINTERVJU

MARTINA DALIĆ

upravo kako bi potaknuli ulaganja u svim državama članicama, pa samim time i Eu-ropskoj uniji u cjelini.

• Mnogi analitičari, profesori i struč-njaci ističu da je proizvodnja ključ uspjeha, no Hrvatska u vezi s tim nije učinila gotovo ništa. Što planirate s in-dustrijskom strategijom? – Postojeća industrijska strategija obuhva-ća razdoblje 2014. – 2020. Bilo bi razumno i nužno ocijeniti postojeću strategiju i nje-zine provedbe na polovini razdoblja koje pokriva. Stoga ćemo 2017. provesti kritičku analizu strategije te je, u skladu s nalazima, unaprijediti radi povećanja konkurentno-sti hrvatske industrije koja treba biti po-kretač održivog razvoja i zapošljavanja. Proizvođačima je važno imati cjenovno prihvatljive i dostupne sirovine i energiju, obrazovanu radnu snagu, dobru prometnu povezanost, povoljne izvore financiranja i učinkovitu javnu upravu koja će znati od-govoriti njihovim potrebama. Naša strate-gija oživljavanja industrije temeljit će se na tehnološkim, poslovnim i socijalnim ino-vacijama te ćemo posebnu pozornost po-svetiti jačanju izvoza. Štitit ćemo domaću proizvodnju i pružiti joj snažniju potporu nadzirući tržište i kvalitetu proizvoda te potičući hrvatske proizvođače na sudjelo-vanje u postupcima javne nabave.

• Koje su ključne institucije koje će po-duzetnicima utrti put za razvoj? HA-MAG-BICRO, AIK, možda neka nova? – Stvaranje povoljnog okružja koje će potaknuti snažan razvoj poduzetništva, uklanjanje zapreka, administrativno i fi-nancijsko rasterećenje, kvalitetne javne usluge, obrazovana radna snaga, poticanje inovacija, osiguranje dostupnih povolj-nih izvora financiranja zahtijevaju koor-dinaciju i uključenost niza tijela državne uprave i mjerodavnih institucija. Pritom je iznimno bitno imati kvalitetnu suradnju i kontinuiran dijalog s poduzetnicima, sa

strukovnim organizacijama, HGK, HOK-om, HUP-om i ostalim institucijama u pripremi mjera usmjerenih na poticanje gospodarstva i razvoj poduzetništva.

• Kako Vlada planira potaknuti gospo-darski razvoj? Činjenica je da država ne može otvoriti 100.000 radnih mjesta, ali može stvoriti takvo okružje da se ta radna mjesta i otvore, zar ne? – Osnovna je zadaća države, odnosno javne uprave, biti servis poduzetnicima i građanima te stvarati uvjete kako bi po-duzetnici neometano mogli poslovati, ula-gati u nove ideje i poduzetničke pothvate. Poduzetništvo je kralježnica gospodar-stva. Ulaganjem u poduzetništvo ulažemo i u stvaranje novih radnih mjesta. Naša politika poticanja poduzetništva, gospo-darskog rasta i zapošljavanja temelji se na pet stupova koje smo detaljno predstavili u programu Vlade. Oni uključuju pore-zno rasterećenje i stvaranje povoljnog poslovnog i ulagačkog okružja, ulaganje u generatore rasta, prije svega poljoprivre-du, turizam i industriju, modernizaciju i povećanje učinkovitosti institucija, prije svega reformom javne uprave i pravosuđa, provedbom odgovorne fiskalne politike i prilagodbom sustava obrazovanja i znano-sti gospodarstvu. Na tim stupovima gradit ćemo dugoročno održiv gospodarski rast i razvoj koji će za posljedicu imati i stvara-nje novih i stalnih radnih mjesta.

• Koju biste ključnu poruku poslali podu-zetnicima, bilo da su vlasnici frizerskog salona ili su na čelu megakorporacije?– Poručujem im da u nama, u ovoj vladi, imaju partnera. Vodit ćemo politiku otvo-renih vrata i njegovati kontinuiran dijalog sa svim poduzetnicima. Važno nam je čuti njihova mišljenja, posebno koje su zapre-ke i izazovi s kojima se susreću. Želimo naše mjere prilagoditi potrebama podu-zetnika i u partnerstvu i zajedništvu po-krenuti promjene.

OSNOVNA JE ZADAĆA DRŽAVE,

ODNOSNO JAVNE UPRAVE,

BITI SERVIS PODUZETNICIMA

I GRAĐANIMA TE STVARATI

UVJETE KAKO BI PODUZETNICI NEOMETANO

MOGLI POSLOVATI, ULAGATI U

NOVE IDEJE I PODUZETNIČKE

POTHVATE

Vodič za poduzetnike 14

è

Page 15: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

Već peti put nedostaje vam još samo jedan papir za kredit?

Addiko Blic gotovinski kredit samo uz osobnu iskaznicu.

Page 16: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

PRAVILA IGRE

Što HAMAG-BICRO trenutačno radi

Trenutačno je otvoreno pet javnih poziva

u kojima HAMAG-BICRO sudjeluje kao

Posredničko tijelo 2: Kompetentnost i

razvoj MSP-a; Podrška razvoju MSP-a u turizmu

povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela; Povećanje

razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz

aktivnosti istraživanja i razvoja; Inovacije

novoosnovanih MSP-a te Razvoj poslovne

infrastrukture. Također, zatvorena su četiri

javna poziva u kojima HAMAG-BICRO sudjeluje

kao Posredničko tijelo 2: E-impuls; Ulaganje u proizvodnu tehnologiju

MSP-a; Izgradnja proizvodnih kapaciteta

MSP-a i ulaganje u opremu te Poboljšanje

konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a u

područjima s razvojnim posebnostima

kroz informacijske i komunikacijske

tehnologije (IKT). HAMAG-BICRO

trenutačno provodi 52 projekata ukupno vrijedna gotovo 997

milijuna kuna, od čega se 274 milijuna

odnose na nepovratna sredstva.

Vodič za poduzetnike 16

Što poduzetnik mora učiniti da

bi dobio novac od HAMAG-BICRO-a

Piše TIN BAŠIĆ

a bi se poduzet-nici mogli snaći u šumi podataka, dokumenata i

pravila, odlučili smo im pokušati olak-šati i sumirati sve na jednome mjestu. Prvo, krenimo od definicije mikropodu-zetnika i malog poduzetnika. HAMAG--BICRO drukčije definira te pojmove nego što smo naviknuli, odnosno onako kako je definirano Zakonom o računo-vodstvu. Naime, HAMAG-BICRO defi-nira ih kao mikro i mali subjekt maloga gospodarstva prema Zakonu o potica-nju razvoja maloga gospodarstva. Prema tome, mikro poduzetnik je onaj koji u jednoj godini, u prosjeku, ima do

10 zaposlenika, a mali je poduzetnik onaj koji ima do 50 zaposlenika. Nadalje, mi-kro poduzetnik je onaj koji u prethodnoj godini ostvari ili prihod do dva milijuna eura ili ima ukupnu aktivu odnosno du-gotrajnu imovinu do dva milijuna eura. Mali poduzetnici su oni kojima se pret-hodno spomenuta brojka penje najviše do 10 milijuna eura. HAMAG-BICRO trenutačno ima ne-koliko opcija financiranja poduzetnika – putem jamstva, zajmova i nepovrat-nih potpora fondova EU. Uz tri nova financijska proizvoda – Pojedinačna jamstva uz subvenciju kamate, Ogra-ničena portfeljna jamstva, Mikro za-jmovi i Mali zajmovi malim i srednjim

D

PRAVILA IGRE

è

DONOSIMO VODIČ ZA SNALAŽENJE U ŠUMI PODATAKA, DOKUMENATA I PRAVILA KAKO BI UŠLI U NEKI OD PROGRAMA HAMAG-BICRO-a. AKTUALNE SU TRI OPCIJE FINANCIRANJA: JAMSTVA, ZAJMOVI I

NEPOVRATNE POTPORE IZ EU FONDOVA

Page 17: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

Što su fondovi ESI

Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije Republika Hrvatska postala je korisnica sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (fondovi ESI). U financijskom razdoblju 2014. – 2020. Hrvatskoj je iz tih fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura. Nikad dosad naša zemlja nije imala toliko sredstava za ulaganje u rast i razvoj. Od tog iznosa 8,397 milijardi eura predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijardi eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva. Operativni programi Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (prihvaćen 12. prosinca 2014.) i Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (prihvaćen 17. prosinca 2014.), na temelju kojih se mogu iskoristiti dodijeljena sredstva, prihvaćeni su među prvom trećinom operativnih programa država članica Europske unije.

Uloga HAMAG-BICRO-a

Na temelju Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskim socijalnim fondom, Europskim fondom za regionalni razvoj i Kohezijskim fondom, u vezi s ciljem ‘Ulaganje za rast i radna mjesta’ (Narodne novine br. 107/14 i 23/15), Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u sklopu Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., za specifične ciljeve 1b1, Prioritetne osi 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija u ovlasti Ministarstva gospodarstva te za specifične ciljeve 3a1, 3a2, 3d1 i 3d2 Prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost u ovlasti Ministarstva poduzetništva i obrta.

17 Vodič za poduzetnike

Page 18: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

A NASLOV TEME AKO IDE NA VIŠE

OD 2 STRANEPRAVILA IGRE

èpoduzetnicima osigurat će gotovo 1,2 milijarde kuna. Sredstva su osigurana u Operativnom programu ‘Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.’Poduzetnici koji se prijavljuju za progra-me koji potpadaju pod egidu ‘de minimis’, odnosno potpore male vrijednosti, tije-kom tri fiskalne godine mogu dobiti mak-simalno 200.000 eura, odnosno ne više od 100.000 eura ako se bave cestovnim prije-vozom tereta.

Što se ne smije financiratiProgramima HAMAG-BICRO-a može se gotovo sve financirati. No postoje ograničenja. Tako poduzetnik s novcem koji je dobio, na bilo koji način, ne smije financirati PDV i refinancirati postojeće obveze (svi zajmovi ESIF) osim ako program isključivo naglašava da mu je to cilj. Dobiveni novac ne smije upo-trijebiti u osobne svrhe, gradnju ili kupnju stam-benih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turi-stičke djelatnosti. Jednako tako, dobivenim novcem ne smije se kupovati ne-kretnina i pokretnina od

povezanih osoba (što je definirano pra-vilima i uredbama Europske komisije). Pravila određuju da se ne smije financirati ni djelatnost izdavanja novina, emitiranje radijskog i televizijskog programa, novin-ska agencija kao ni agencija za marketing i PR. Također, svi koji rade u sektoru po-ljoprivrede i ribarstva ne mogu se prijaviti na ove programe, oni se obraćaju drugim institucijama kao što je ministarstvo po-ljoprivrede. Korisnici mikro i malih za-jmova ne smiju kupovati vlasničke udjele u drugim tvrtkama, benzinske postaje, prodajne i servisne autosalone, taksi-služ-be i rent-a-car. Korisnici programa mikro zajma za obrtna sredstava novac ne smiju upotrijebiti za podmirenje obveza prema državi, podmirenje obveza prema finan-cijskim institucijama, pribavljanje vri-

jednosnih papira, davanje zajmova kupcima ili

drugim pravnim i fizičkim oso-

bama. Mnogo se toga ne smije, ali

važno je pravila igre pokušati sta-

viti na jedno mjesto kako bi poduzetni-

ci mogli znati čime raspolažu i koji im je

manevarski prostor. Da bi poduzetnik uop-

Vodič za poduzetnike 18

Što su potpore

HAMAG-BICRO u svojim programima ima i potpore i kredite. Novac koji ‘dolazi’ iz Europske unije novac je svih poreznih obveznika EU, pa prema tome grantovi (nepovratna sredstva) imaju za namjenu opće, a ne privatno dobro. Namjena im nikako nije ostvarivanje

profita, ali se iz tih sredstava mogu razvijati unutarnji kapaciteti poduzeća (obrazovanje zaposlenika, modernizacija poslovanja…) s ciljem njihove veće konkurentnosti na tržištu. Grantovi su nekumulativni (za jedan projekt moguće je dobiti sredstva samo iz

jedne sheme nepovratnih sredstava), neretroaktivni (prihvatljivi su isključivo troškovi nastali nakon potpisivanja ugovora) te transparentni s jednakim tretmanom (ocjenjivanje projekata na temelju postavljenih kriterija jednakih za sve prijavitelje na poziv).

PODUZETNICI U SKLOPU POTPORA

MALE VRIJEDNOSTI TIJEKOM TRI

FISKALNE GODINE MOGU DOBITI MAKSIMALNO

200.000 EURA, ODNOSNO NE

VIŠE OD 100.000 EURA AKO SE

BAVE CESTOVNIM PRIJEVOZOM

TERETA

Page 19: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

è

će mogao ‘pristupiti’ HAMAG-BICRO-u s projektom, odnosno zahtjevom za fi-nanciranje, mora se pripremiti, i to do-kumentacijski. Ponajprije, potrebna su četiri originalna dokumenta, od kojih tri ‘skida’ s internetskih stranica HAMAG-BICRO-a. To su standardizirani obrazac zahtjeva za zajam, izjava o korištenim potporama, skupna izjava te potvrda Po-rezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne starija od 30 dana. Osim četiri originala poduzetnik mora u HAMAG-BICRO donijeti i nekoliko kopija. To je svakako poslovni plan. Potrebni su i po-nude/predračuni/troškovnici/ugovori o kupoprodaji i sl. u skladu sa strukturom ulaganja navedenom u zahtjevu za zajam i poslovnom planu, dokumentacija o le-galitetu građenja, pisma namjere, (pred)ugovori o poslovnoj suradnji, (pred)ugo-vori o otkupu proizvoda i slično. Naravno, ništa od spomenutih dokume-nata ‘ne vrijedi’ bez takozvane statusne dokumentacije, što ovisi o pravnom obli-ku poduzetnika. Dakle, to je izvadak iz sudskog, obrtnog ili nekoga drugog odgo-varajućeg registra, osnivački dokument društva ako tvrtka ima dva ili više osniva-ča te obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u. Nakon statusne dokumentacije slije-di financijska, što isto ovisi o pravnom obliku. A to su podaci o solventnosti (BON 2/SOL 2) ne stariji od 30 dana od

podnošenja zahtjeva, prijava poreza na dobit s potvrdom zaprimanja od Pore-zne uprave za protekle dvije poslovne godine te godišnji financijski izvještaji za prošle dvije poslovne godine sastav-ljeni prema Zakonu o računovodstvu (u elektroničkom obliku u standardizira-nom Fininu formatu). Poduzetnik mora dostaviti i prijavu/rješenje poreza na dohodak za protekle dvije godine po-slovanja s prilozima: Knjiga primitaka i izdataka – obrazac KPI, Popis dugotraj-ne imovine – obrazac DI, Evidencija o tražbinama i obvezama – obrazac TO ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Potrebno je priložiti i kreditno izvješće Hrvatskog registra obveza po kreditima (HROK) ne starije od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za zajam, podatke o postojećim zaduženjima (npr. ugovori o kreditu/leasingu/pozajmica-ma s otplatnim planovima te očitovanje vjerovnika o stanju duga i urednosti ot-plate po svim postojećim zaduženjima). Na kraju treba priložiti i životopis osoba u upravljačkoj strukturi tvrtke te njiho-ve preslike osobnih iskaznica.

I fizičke osobe u igriNabrojena dokumentacija potrebna je za većinu programa HAMAG-BICRO-a, po-najprije za mikro i male zajmove te mikro zajmove za obrtna sredstva. Ako se na neke programe prijavljuje fizička osoba,

STATUSNA DOKUMENTACIJA KLJUČNI JE DOKUMENT ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA HAMAG-BICRO-a. TO JE IZVADAK IZ SUDSKOG, OBRTNOG ILI DRUGOG ODGOVARAJUĆEG REGISTRA, OSNIVAČKI DOKUMENT DRUŠTVA AKO TVRTKA IMA DVA ILI VIŠE OSNIVAČA TE OBAVIJEST O RAZVRSTAVANJU POSLOVNOG SUBJEKTA PREMA NKD-u

19 Vodič za poduzetnike

Što su financijski instrumenti

Za razliku od potpora, postoje i financijski instrumenti. To su novi oblici financijske potpore kojima Europska unija želi ukloniti nedostatke u izvorima financiranja za krajnje korisnike. Financijski

instrumenti pokrivaju širok spektar intervencija, uključujući ulaganja u imovinu, različite oblike garancija, razne varijante preuzimanja i podjele rizika ulaganja s drugim financijskim institucijama kako bi se potaknule velike

investicije itd.Smisao je financijskih instrumenata poticanje gospodarstva olakšavanjem pristupa financiranju za poduzeća te privlačenjem drugih javnih i privatnih investitora putem primjera dobre prakse.

PRAVILA IGRE

Page 20: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

A NASLOV TEME AKO IDE NA VIŠE

OD 2 STRANEPRAVILA IGRE

èkoja nakon eventualnog dobivanja zajma mora osnovati tvrtku (a riječ je programi-ma o mikro i malih zajmova), mora priku-piti malo manje dokumenata nego tvrtke. Dakle, osim zahtjeva za zajam, poslovnog plana, životopisa, preslike osobne iska-znice, mora priložiti i ponude/predraču-ne/troškovnike/ugovore o kupoprodaji i sl. prema strukturi ulaganja navedenoj u zahtjevu za zajam i poslovnom planu, do-kumentaciju o legalitetu građenja, pisma namjere, (pred)ugovore o poslovnoj su-radnji, (pred)ugovore o otkupu proizvoda i sl. Naravno, mora priložiti i kreditno iz-vješće Hrvatskog registra obveza po kre-ditima (HROK) ne starije od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za zajam. Ako osoba dobije odobrenje za zajam, mora osnovati tvrtku te dostaviti statusnu do-kumentaciju kao i dokaz o otvorenom ži-ro-računu poslovnog subjekta. Tek nakon toga radi se ugovor o zajmu. Osim zajmova HAMAG-BICRO objavlju-je i javne pozive kojima poduzetnici mogu dobiti nepovratne potpore bilo države bilo iz fondova EU. Postoje dvije vrste nepovratnih potpora – državne potpore i potpore male vrijednosti. Razlika između dviju potpora koje dodjeljuju država, žu-

panija, grad ili općina u tome je da prva ima mogućnost narušavanja tržišnog na-tjecanja, a druga nema. Zato je gornja gra-nica malih potpora 200.000 eura.

Kako do potporeDa bi poduzetnik dobio potporu, mora naravno postojati natječaj. Neka od javnih tijela koje raspisuju natječaje su ministar-stva poduzetništva (sada spojeno s Mini-starstvom gospodarstva), turizma, kul-ture, regionalnog razvoja, poljoprivrede, branitelja te institucije poput Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvat-skog instituta za tehnologiju i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i rural-nom razvoju. Poduzetnik se može prijaviti na natječaj odnosno javni poziv koji od-govara njegovoj gospodarskoj aktivnosti ako zadovoljava propisane uvjete. Da bi se prijavio, mora biti registriran najmanje mjesec dana prije objave javnoga poziva s obzirom na to da je jedan od uvjeta za podnošenje prijave prosječno barem je-dan zaposleni u mjesecu koji prethodi pri-javi. Također potrebni su prijavni obrazac, skupna izjava i izjava o korištenim potpo-rama male vrijednosti. DA BI SE PRIJAVIO

NA NATJEČAJ, PODUZETNIK MORA

BITI REGISTRIRAN NAJMANJE MJESEC

DANA PRIJE OBJAVE JAVNOGA

POZIVA S OBZIROM NA TO DA JE

JEDAN OD UVJETA ZA PODNOŠENJE

PRIJAVE U PROSJEKU BAREM JEDAN ZAPOSLENI

U MJESECU KOJI PRETHODI PRIJAVI

Vodič za poduzetnike 20

Page 21: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

681 kn + PDVU K L J U Č E N A 5 2 B R O J A

10% popusta na Liderove konferencije15% popusta pri kupnji svih naslova izdavačke kuće Mate d.o.o.20% popusta na najam vozila u rent-a-car kući Hertz10% popusta na sve seminare i programe u organizaciji Educa Mixa30% popusta na sve obrazovne programe Instituta za menadžment20% popusta na sve edukacije i treninge u organizaciji tvrtke

za savjetovanje i edukaciju Radilica10% popusta na sve programe Mape znanja10% popusta na sve programe učilišta Cognita 12% popusta na programe treninga tvrtke Alter Ars

KONTAKT: 01/63 33 513; [email protected]; web: lider.media *5050

Cijena poziva obračunava se prema cijeni poziva na fi ksni broj

POSEBNA PONUDAZA NOVE PRETPLATNIKE LIDERA

lider.media

PRILIKA PROIZVOĐAČI, ISKORISTITE TURISTIČKI INVESTICIJSKI VAL!Broj 577 godina XII. 21. listopada 2016. cijena 18 kuna

9 771845 711000

04216

JAVNA NABAVAGospodarstvo zbog bezvlašća ostaje bez više od 10 milijardi kuna

TKO JE TKO Rang-lista 100 najjačih hrvatskih prijevoznika i logističara

Startup s budžetom od 120 milijardi kuna

PLENKOVIĆEVAVLADA

1276 kn + PDVU K L J U Č E N A 1 0 4 B R O J A

ŠEST SATI SKVOŠA (dva s trenerom)u vrijednosti od 1070 kuna

ČETIRI SATA SKVOŠA(jedan s trenerom) u vrijednosti od 680 kuna

DAROVI

Svim postojećim i novim Liderovim pretplatnicima, u suradnji s partnerima, osigurali smo sljedeće pogodnosti:

165x235 pretplata za hamag.indd 1 22.11.2016. 11:57:27

Page 22: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

HOW TO 22

ESIF-ova POJEDINAČNA JAMSTVA

ako bi se potaknule aktiv-nosti financijskih institucija odnosno kako bi se olak-

šao pristup financiranju mikrosubjekata, malih i srednjih subjekata maloga gospo-darstva povećanjem broja subjekata ma-loga gospodarstva koji primaju potporu uključujući novoosnovane subjekte, veća dostupnost kredita i ostalih oblika financi-ranja, smanjenje kamatne stope, ponajprije umanjenjem premije za rizik, smanjenjem traženih instrumenata osiguranja (kolate-rala), porastom zapošljavanja te poveća-njem iznosa privatnih ulaganja, HAMAG-BICRO poduzetnicima nudi i program ESIF-ova pojedinačna jamstva. U većem dijelu taj je program financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u skladu s Operativnim programom ‘Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014. – 2020.’. Na temelju toga programa HA-MAG-BICRO će subjektima maloga gos-podarstva u suradnji s financijskim institu-cijama omogućiti jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga. Ključno je na-glasiti svim poduzetnicima da svi postojeći jamstveni programi HAMAG-BICRO-a

vrijede sve dok novi ne stupe na snagu. Poduzetnik dolazi u banku i podnosi za-htjev za odobrenje kredita uz korištenje jamstva HAMAG-BICRO-a. Banka nakon toga HAMAG-BICRO-u dostavlja odluku o odobrenju kredita, zahtjev za jamstvo i dokumentaciju propisanu određenim jamstvenim programom. U trenutku kada stručne službe zaprime sve dokumente, kreće obrađivanje tih zahtjeva. HAMAG-BICRO donosi odluku o jamstvu i o tome obavještava banku. Ako se donese pozitiv-na odluka, poduzetniku se dostavlja račun za naknadu za jamstvo koja se utvrđuje postotkom određenim u odnosu na iznos jamstva, a maksimalno jedan posto. Podu-zetnik nakon toga sklapa ugovor o kreditu s bankom, provodi instrumente osiguranja povrata kredita i plaća naknadu HAMAG-BICRO-u. Banka dostavlja ugovor o kredi-tu, a HAMAG-BICRO sklapa ugovor o jam-stvu s poduzetnikom. Poduzetnik dostavlja ugovorene instrumente osiguranja povrata sredstava po mogućem plaćanju temeljem danog jamstva, a HAMAG-BICRO šalje jamstvo banci. Banka nakon dobivanja jamstva plasira kreditna sredstva.

HAMAG-BICRO OMOGUĆIT ĆE SUBJEKTIMA MALOGA GOSPODARSTVA JAMSTVO ZA POKRIĆE DIJELA GLAVNICE KREDITA ILI LEASINGA

S HAMAG-BICRO-om lakše do kredita

K

Piše TIN BAŠIĆ

Vodič za poduzetnike 22

PROGAM KOJI SE U VEĆEM DIJELU

FINANCIRA IZ SREDSTAVA

EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI

RAZVOJ OLAKŠAVA PRISTUP

FINANCIRANJU MIKROSUBJEKATA, MALIH I SREDNJIH

SUBJEKATA MALOGA

GOSPODARSTVA

Page 23: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

MJERA A ESIF-ova pojedinačna jamstva za investicijske kredite

• minimalni iznos jamstva: 150.000 eura

• maksimalni iznos jamstva: dva milijuna eura

• maksimalna stopa jamstva: 80%

• minimalno trajanje jamstva: jedna godina

• maksimalno trajanje jamstva: 10 godina (osim u pojedinim slučajevima ovisno o predmetu ulaganja i investiciji)

MJERA B ESIF-ova pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva

• minimalni iznos jamstva: 150.000 eura

• maksimalni iznos jamstva: jedan milijun eura

• maksimalna stopa jamstva: 65%

• minimalno trajanje jamstva: jedna godina

• maksimalno trajanje jamstva: pet godina

23 Vodič za poduzetnike

Page 24: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

HOW TO 24

ESIF-ov MIKROZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA

ikrosubjekti, mali gos-podarski subjekti, obrt-nici, fizičke osobe koje

obavljaju djelatnosti slobodnih zanima-nja te ustanove i drugi slični gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti, mogu dobiti kredit od 1000 do 25.000 eura za obrtna sredstva. Program se financira iz sredstava Europ-skog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014. – 2020.’. Cilj je programa kreditiranje mikrosubje-kata i malih subjekata maloga gospodar-stva uz povoljnije uvjete. Uza smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potreb-nih sredstava osiguranja cilj je povećati do-stupnost zajmova toj skupini poduzetnika. Namjena programa je kreditiranje trajnih obrtnih sredstava, i to za pripremu proi-zvodnje, kupnju sirovina i materijala, ostale proizvodne troškove, troškove zaposlenih, novo zapošljavanje, zakup poslovnog pro-stora, režijske troškove te opće troškove. Kamatna stopa te vrste zajma kreće se od 1,5 do 3,5 posto. Koliko je to povoljan zajam, govori i us-poredba s tržišnom kamatnom stopom na eurske kredite koje banke u Hrvatskoj plasiraju poduzetnicima. Naime, prema posljednjim podacima Hrvatske narodne

banke (HNB) za rujan 2016. godine, pro-sječna kamatna stopa na devizni kredit do iznosa od dva milijuna kuna bila je 5,32 posto. Zanimljivo je kako je tri mje-seca prije kamatna stopa na te iste kredi-ta iznosila 4,8 posto. Kod HAMAG-ovih ‘obrtnih’ zajmova, slič-no kao i kod programa ESIF-ovi mikroin-vesticijski zajmovi, poduzetnici koji ulažu, primjerice u Zagrebu plaćaju kamatnu sto-pu od 3,5 posto, a oni u primjerice Virovitici 1,5 posto. No, za razliku od programa ESIF-ovi mikroinvesticijski zajmovi, program Mikrozajam za obrtna sredstva ima nešto drugačija pravila u vremenu korištenja. Naime, rok korištenja mikrozajmom za obrtna sredstva je tri mjeseca od potpisi-vanja ugovora o zajmu. Minimalan iznos kredita je dakle 1000 eura, a maksimalni 25.000 eura. Poduzetnik može dobiti i po-ček, koji traje najviše šest mjeseci pod uvje-tom da je otplata minimalno dvije godine. Rok otplate je od jedne do najviše tri godine, a u tu maksimalnu ročnost ula-zi u poček. Istekom roka korištenja zajam ulazi u ot-platu, a poduzetnik zajam plaća kvartalno. Instrument osiguranja zajma je zadužni-ca, a može se dogoditi da HAMAG traži i dodatne instrumente osiguranja, ovisno o procjeni rizika.

Obrtna sredstva uz kamatnu stopu

od 1,5 posto

M

Vodič za poduzetnike 24

Kamatne stope prema županijama

1,5%

Virovitičko-podravska Brodsko-posavska

Vukovarsko-srijemska Bjelovarsko-bilogorska

Požeško-slavonska Sisačko-moslavačka

Osječko-baranjska Karlovačka

Koprivničko-križevačka Ličko-senjska

Međimurska Krapinsko-zagorska

2,5%

Šibensko-kninska Varaždinska

Splitsko-dalmatinska

3,5% Zadarska

Dubrovačko--neretvanska

Zagrebačka Primorsko-goranska

Istarska Grad Zagreb

Page 25: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

ESIF-ovi MIKROINVESTICIJSKI ZAJMOVI

rogram ‘Mikrozajmovi’ dijeli se na programe ‘Mi-kroinvesticijski zajmovi’ i

‘Mikrozajmovi za obrtna sredstva’. Mi-kropoduzetnici i mali poduzetnici te fi-zičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registriranu tvrtku, ali u nekom će trenutku to mo-rati napraviti jer se ugovor o zajmu is-ključivo potpisuje s pravnom osobom, u HAMAG-BICRO-u mogu dobiti inve-sticijski mikrozajam. Riječ je o progra-mu koji se financira iz sredstava Europ-skog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014. – 2020. – Mi-kronvesticijski zajam’. Poduzetnici u tom programu HAMAG-BICRO-a mogu dobiti kredit od 1000 do 25.000 eura prema kamatnoj stopi od 0,5 do 1,5 posto. Visina kamatne stope u ovisi o tome gdje poduzetnik ulaže, od-nosno poduzetnik koji ulaže u Zagrebu, Zadru ili Dubrovniku plaćat će stopu od 1,5 posto, a njegov kolega čije je ulaganje u Bjelovaru, Karlovcu, Osijeku ili Virovi-tici stopu od 0,5 posto. Novac koji poduzetnik dobije mora isko-ristiti najviše šest mjeseci od trenutka potpisivanja ugovora. Može dobiti i poček od najviše 12 mjeseci, ali jedino ako je rok

otplate kredita dulji od dvije godine. Ina-če, rok je otplate te vrste kredita od jedne godine do najviše pet, s time da i poček (ako ga poduzetnik upotrebljava) ulazi u to maksimalno razdoblje. Novac koji dobije mikrosubjekt i mali su-bjekt maloga gospodarstva može rabiti kao ulaganja u osnivanje tvrtke, ulaganje u zemljište i građevinske objekte, ulaganje u opremu i uređaje, ali i za razvoj proizvoda ili usluga, patente, licencije, koncesije, au-torska prava, franšize. To su takozvana os-novna sredstva. Tim programom mogu se financirati i obrtna sredstva, ali najviše do 30 posto iznosa zajma. Cilj je programa HAMAG-BICRO-a i fi-nanciranje modernizacije i proširenja po-stojećeg poslovanja, financiranja tekućih obveza koje nastaju u redovitim poslov-nim aktivnostima, zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta. Ovaj program Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Ha-mag-BICRO financira i obrtna sredstva do maksimalno 30 posto iznosa kredita za neometano obavljanje proizvodnje, posti-zanje, održavanje i poboljšanje likvidnosti poduzetnika, povećanje konkurentnosti, podmirenje obveza prema dobavljačima, pripreme izvoza te poboljšanje kvalitete usluge u turističkoj sezoni.

Kredit do 25.000 eura uz kamatnu stopu

već od 0,5 posto

P Kamatne stope prema županijama 0,5% Virovitičko-podravska Brodsko-posavska Vukovarsko-srijemska Bjelovarsko-bilogorska Požeško-slavonska Sisačko-moslavačka Osječko-baranjska Karlovačka Koprivničko-križevačka Ličko-senjska Međimurska Krapinsko-zagorska 1% Šibensko-kninska Varaždinska Splitsko-dalmatinska 1,5% Zadarska Dubrovačko--neretvanska Zagrebačka Primorsko-goranska Istarska Grad Zagreb

25 Vodič za poduzetnike

Page 26: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

HOW TO 26

ESIF-ovi MALI ZAJMOVI

ikrosubjekti, mali i srednji subjekti maloga gospodarstva u sklopu

ESIF-ova programa ‘Mali zajmovi’ mogu dobiti i do 50.000 eura kredita. Finan-cira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014. − 2020.’. Na temelju tog programa HAMAG--BICRO subjektima maloga gospodar-stva izravno odobrava male zajmove. Cilj je programa kreditiranje mikrosubjekata i malih subjekata maloga gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja, što zna-či smanjenu kamatnu stopu i smanjenju razinu potrebnih sredstava osiguranja. HAMAG-BICRO odobrava tu vrstu za-jmova za financiranje investicija u dugo-trajnu imovinu te trajna obrtna sredstva (a najviše do 30 posto iznosa zajma). Inve-sticijski krediti odnose se na financiranje materijalne imovine, odnosno osnivačka ulaganja, zemljišta, građevinske objek-te te opremu i uređaje. Osim materijalne imovine poduzetnik može dobiti ESIF-ov mali zajam i za nematerijalnu imovinu. U tu kategoriju ulaze razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licencije, koncesije, au-torska prava te franšize. Najniži je iznos zajma 25.001 euro do najviše 50.000 eura.

Ako je potrebno, poduzetnik može tražiti i poček od 12 mjeseci, ali u tom slučaju ot-plata kredita mora biti najmanje dvije go-dine. Krediti se, inače, odobravaju na rok od najmanje jedne godine do najviše deset godina, u što ulazi i poček. Poduzetnik za-jam plaća kvartalno, a od trenutka potpisi-vanja ugovora s HAMAG-BICRO-om ima rok od šest mjeseci za upotrebu novca koji je dobio. U takvim je programima do-bro što poduzetnici odmah znaju kamat-nu stopu, no kada dođu u banku, mnogo činitelja uvjetuje odobrenje kredita.Kamatna stopa iznosi od 0,5 do 1,5 posto i ovisi isključivo o mjestu ulaganja. Dakle, tko ulaže u Zadru ili Dubrovniku, plaća kamatnu stopu od 1,5 posto, a tko ulaže u Osijeku, stopu od 0,5 posto.Promatraju li se i u ovome slučaju tr-žišne kamante stope, vidi se drastična razlika. Prosječne su kamatne stope na iznose do dva milijuna kuna 5,3 posto. Ako poduzetnik ne može vraćati zajam HAMAG-BICRO-a, može dobiti odgodu roka plaćanja. To može biti produljenje roka, moratorij ili mogućnost reprogra-ma. U slučaju krajnje nemogućnosti vra-ćanja kredita HAMAG-BICRO aktivira instrumente osiguranja, a oni su, ovisno o procjeni, zadužnica ili založno pravo na nekretnini, pokretnini i/ili pravo.

Kredit do 50.000 eura uz kamate do samo

1,5 posto!

M

Vodič za poduzetnike 26

Kamatne stope prema županijama

0,5%

Virovitičko-podravska Brodsko-posavska

Vukovarsko-srijemska Bjelovarsko-bilogorska

Požeško-slavonska Sisačko-moslavačka

Osječko-baranjska Karlovačka

Koprivničko-križevačka Ličko-senjska

Međimurska Krapinsko-zagorska

1%

Šibensko-kninska Varaždinska

Splitsko-dalmatinska

1,5% Zadarska

Dubrovačko--neretvanska

Zagrebačka Primorsko-goranska

Istarska Grad Zagreb

Page 27: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

POSLOVNI TJEDNIK • KONFERENCIJEPORTAL • KLUBOVI

• lider.media •

165x235 lider korporativni.indd 1 21.11.2016. 15:35:25

Page 28: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

HOW TO 28

ESIF-ova PORTFELJNA JAMSTVA

ovost u ‘financijskoj po-nudi’ HAMAG-BICRO-a je i financijski instrument

koji se zove porfeljno jamstvo. Dakle HA-MAG-BICRO izdaje portfeljna jamstva bankama i leasing društvima za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malo-ga gospodarstva koji udovoljavaju Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG-BICRO-a i uvjetima Jamstvenog programa. Da pojednostavimo. Poduzetnik tako dođe u banku i zatraži kredit. Banka mu kaže da mu nedostaje instrumenata osi-guranja, ali da ga može dobiti ‘nabavi’ li dostatan kolateral. Financijska institucija samostalno dono-si odluku o uključenju novih transakcija u portfelj, a sve u skladu s unaprijed de-finiranim kriterijima za odabir krajnjih primatelja.. Poduzetnik koji želi jamstvo HAMAG-BICRO-a mora biti registriran u Hrvatskoj i mora biti u privatnom vla-sništvu više od 50 posto. Ne smije imati nepodmirenih dugova prema državi, mora imati zatvorenu financijsku konstrukciju te ekonom-

ski opravdano ulaganje. Najviši iznos pojedinačnog jamstva je 150.000 eura. Najviši postotak pojedinačnog jamstva iznosi 80 posto glavnice kredita, a naj-manji 10 posto glavnice kredita. Najviši postotak pokrivenosti ukupnog portfelja jamstvom HAMAG-BICRO-a prema po-jedinačnom kreditoru iznosi do 30 posto ukupno jamčenog iznosa. Gubici koji će nastajati u pojedinim transakcijama uključenim u portfelj ukupno ne smiju prelaziti stopu ograni-čenja jamstva na razini portfelja koja će biti definirana ugovorom o portfeljnom jamstvu između financijske institucije i HAMAG-BICRO-a. No jamstvom se ne može koristiti kako nekome padne na pamet. Hrvatska agen-cija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u okviru toga programa izdaje jamstva za kredi-te odobrene za financiranje tekuće li-kvidnosti i trajnih obrtnih sredstava. Ne mogu se upotrijebiti za refinanciranje postojećih kredita, odnosno zatvaranje postojećih obveza prema bankama ili

HAMAG-BICRO IZDAJE JAMSTVA ZA KREDITE ZA FINANCIRANJE TEKUĆE LIKVIDNOSTI I TRAJNIH OBRTNIH SREDSTAVA. NE MOGU SE

UPOTRIJEBITI ZA REFINANCIRANJE

Jamstvo početnicima za 80 posto glavnice

do 150.000 eura

N

Vodič za poduzetnike 28

PODUZETNIK KOJI ŽELI TO

JAMSTVO MORA BITI REGISTRIRAN U HRVATSKOJ I MORA

BITI U PRIVATNOM VLASNIŠTVU VIŠE

OD 50 POSTO. NE SMIJE IMATI

NEPODMIRENIH DUGOVA PREMA

DRŽAVI, MORA IMATI ZATVORENU

FINANCIJSKU KONSTRUKCIJU TE EKONOMSKI

OPRAVDANO ULAGANJE

Page 29: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

drugim kreditnim ili financijskim insti-tucijama. A banka je dužna isplatiti sred-stva kredita namjenski. S obzirom na to da je taj program dio potpora male vri-jednosti, neki poduzetnici ipak ne mogu dobiti portfeljno jamstvo. A to su poduzeća i tvrtke koje posluju u sektorima ribarstva i akvakulture, koje djeluju u primarnoj proizvodnji poljopri-vrednih proizvoda. To su tvrtke koje dje-luju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, djelatnosti-ma usmjerenima izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno vezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucij-ske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću. Isto tako, poduzetnici koji se bave dje-latnostima koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih ne mogu dobiti portfeljno jamstvo HAMAG-BICRO-a. Također, korisnici jamstva ne mogu biti subjekti maloga gospodarstva u predstečajnom ili stečajnom postupku. U okviru tog programa HAMAG-BICRO obvezuje se da će u slučaju neispunjenja obveza krajnjih primatelja financijskim in-stitucijama koje su im dale zajmove osigu-rati sredstva iz programa u sklopu ESIF-a za namirenje nenaplativih potraživanja. Instrument ograničenog jamstva provodit će se kako bi se obuhvatio portfelj novih zajmova koji stvara jedna financijska insti-tucija ili više njih. Pri davanju zajmova prihvatljivim malim i srednjim poduzetnicima (MSP) finan-cijske institucije koje razvijaju portfelje novih zajmova računaju na djelomično jamstvo za pokriće gubitaka do ograni-čenog iznosa. Financijska korist jamstva mora se prenijeti na krajnje primatelje, kao što je, na primjer, smanjenje kamatne stope zajmova i/ili smanjenje kolaterala. Ali uvijek se to radi uz prijenos pune fi-nancijske koristi javnih programskih do-prinosa na krajnje primatelje.

29 Vodič za poduzetnike

Zajmovi uključeni u portfelj u svakom trenutku moraju ispunjavati sljedeće kriterije prihvatljivosti: • moraju biti novi, isključujući refinanciranje postojećih zajmova

• zajamčeni iznos temeljnog zajma uključenog u portfelj (I.) smije iznositi najviše 150.000 eura i (II.) pruža se u uvjetima u kojima bruto ekvivalent potpore u pogledu svakoga krajnjeg primatelja ne premašuje 200.000 eura (ili 100.000 eura u cestovnom prijevozu tereta i 30.000 eura u sektorima ribarstva i akvakulture) tijekom razdoblja od tri fiskalne godine. Prihvatljivi MSP-ovi mogli bi u teoriji više puta zatražiti zajmove koji se dodjeljuju u kontekstu toga financijskog instrumenta pod uvjetom da se u potpunosti poštuje prethodno navedeno ograničenje u pogledu bruto ekvivalenta potpore

• njima se osigurava financiranje jedne ili više dopuštenih svrha u EUR i/ili HRK

• ne smiju biti u obliku mezaninskih zajmova, podređenog duga ili kvazivlasničkoga kapitala

• ne smiju biti u obliku obnovljivih kreditnih linija

• moraju imati raspored otplate, uključujući redovite jednake otplate i/ili jednokratne otplate

• njima se ne financira isključivo financijska aktivnost ili projekti u području nekretnina koji se provode kao aktivnost financijskog ulaganja te se ne financira pružanje potrošačkog financiranja (to se odnosi na kupnju nekretnina/pokretnina u svrhu iznajmljivanja i preprodaje)

• moraju imati najkraće dospijeće od 12 mjeseci i najdulje od 120 mjeseci.

Rizik koji preuzima banka

Stopa jamstva na razini pojedinačnog zajma

Stopa ograničenja jamstva

Očekivani gubitak

Do 80%

HB

Banka

Bank

a

Pokrivenost jamstvom do 80% po pojedinačnoj transakciji

Page 30: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

Gotovo osam milijardi kuna za

poduzetničke projekte

NAJVAŽNIJA HRVATSKA INSTITUCIJA ZA POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA HAMAG-BICRO IDUĆIH GODINA PLANIRA OSIGURATI

POTPORU ZA GOTOVO 7000 PODUZETNIKA

Razgovarao TIN BAŠIĆ

INTERVJU

Vjeran Vrbanec,predsjednik Uprave HAMAG-BICRO-a:

O

Vodič za poduzetnike 30

d 2014. godine do danas financijsku potporu dobilo je gotovo tri tisuće

poduzetnika. Idućih godina HAMAG-BICRO u sklopu raznih programa pla-nira čak 7,8 milijardi kuna potpora. Čelni čovjek HAMAG-BICRO-a Vje-ran Vrbanec detaljno je objasnio budu-će planove.

• Za one koji ne znaju, čime se zapra-vo bavi HAMAG-BICRO? Na vašoj internetskoj stranici može se naći mnogo podataka. – Naši programi namijenjeni su pružanju potpore poduzetnicima u svim razvoj-nim fazama poslovanja, od istraživanja i razvoja ideje do komercijalizacije i pla-smana na tržište. Obuhvaćaju poticanje

osnivanja i razvoja subjekata maloga gospodarstva nepovratnim potporama, pružanje financijske potpore inovativ-nim i tehnološki usmjerenim tvrtkama u Hrvatskoj, poticanje ulaganja u malo gospodarstvo te financiranje poslovanja i razvoja subjekata maloga gospodarstva kreditiranjem i izdavanjem jamstava.

• Koliko je poduzetnika od 2014., kad je osnovan HAMAG-BICRO (spajanjem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HA-MAG INVEST) i Poslovno-inova-cijske agencije Republike Hrvatske (BICRO), dobilo financijsku potporu, bilo kao sredstva bilo kredite? O koli-kim je iznosima riječ?- Prethodno razdoblje u HAMAG-BICRO-u bilo je vrlo uspješno u izdavanju

Page 31: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

31 Vodič za poduzetnike

jamstava i dodjele nepovratnih sredstava. Od 2014. do danas financijsku potporu dobilo je gotovo tri tisuće poduzetnika: jamstva su odobrena za 839 poduzetnika u ukupnom iznosu od gotovo milijardu kuna, 79 poduzetnika ostvarilo je pra-vo na mikrokredit od ukupno 8,121.000 kuna, a 1806 poduzetnika ostvarilo je ne-povratnu potporu u ukupnom iznosu od 477,671.378,03 kune. Kako bismo sljede-ćih godina plasirali čak 7,8 milijardi kuna nepovratnih potpora koje su nam na ras-polaganju iz fondova EU, zauzimat ću se za smanjenje birokratiziranosti i tromosti sustava, otklanjanje administrativnih za-preka te pojednostavnjenje prijave proje-kata na natječaje.

• Koji su sektorski poduzetnici dobili najviše HAMAG-ova novca, a koji naj-

manje i zašto? Jesu li oni koji su dobili najmanje bili manje zainteresirani ili...?− Najzastupljeniji je sektor prema dodije-ljenim financijskim sredstvima HAMAG-BICRO-a svakako sektor informacijsko-komunikacijskih tehnologija, odnosno ICT, te uslužni. Budući da se ICT projekti mogu najbrže komercijalizirati i prerasti u globalne tvrtke, ne začuđuje da najviše inovacija dolazi upravo iz tog sektora. U svojim programima posebno smo poticali i uslužnu djelatnost, stoga ne iznenađuje mnogo financiranih projekata iz tog sek-tora. Slijede sektori turizma, proizvodnje i prerađivačke industrije.

• Koji su najveći problemi s kojima se poduzetnici suočavaju u poslovanju i kako HAMAG može pomoći u njiho-vu rješavanju? è

NAŠI PROGRAMI NAMIJENJENI SU

PRUŽANJU POTPORE PODUZETNICIMA U

SVIM RAZVOJNIM FAZAMA

POSLOVANJA – OD ISTRAŽIVANJA I

RAZVOJA IDEJE DO KOMERCIJALIZACIJE

I PLASMANA NA TRŽIŠTE

Page 32: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

A NASLOV TEME AKO IDE NA VIŠE

OD 2 STRANEINTERVJU

VJERAN VRBANEC

è− Poduzetnicima su do sada bila pri-lično ograničena financijska sredstva, odnosno dodijelio im se manji iznos potpora jer je njihov izvor bio nacio-nalni proračun. U HAMAG-BICRO-u intenzivno radimo na tome da novac po-stane dostupniji s pomoću fondova EU. Naš je cilj uskladiti mjere i prioritete s Unijom kako bismo izvor sredstava svih HAMAG-BICRO-ovih programa pre-usmjerili s nacionalnog proračuna na strukturne fondove. Kako bismo olak-šali poduzetniku ostvarenje potpora i zajmova, zajedno s mjerodavnim mini-starstvom poduzenicima smo osigurali i jednostavniju prijavu projekata. U suradnji s ministarstvima i potpornim poduzetničkim institucijama svakodnev-no organiziramo mnogo informativnih radionica na kojima poduzetnike infor-miramo o svim aktualnim natječajima i načinima na koje se mogu prijaviti na njih. Želimo se približiti poduzetnicima, informirati ih i poduprijeti, spustiti se u njihove lokalne sredine, odnosno decen-tralizirati funkcije naše agencije uz po-moć potpornih institucija.

• Neki poduzetnici kažu nam da ban-ke do sada nisu previše marile za HA-MAG-ova jamstva i projekte. Neki nam kažu čak da im to nije previše značilo pri davanju kredita. Sada se to malo promijenilo, zar ne? − Zbog visokog stupnja rizika, strogih kriterija adekvatnosti kapitala, općenito nedovoljne kapitaliziranosti poduzetni-ka na tržištu te manjka volje financijskih institucija da hrabrije podupru nove po-duzetničke projekte, HAMAG-BICRO uveo je nove financijske instrumente kao nezaobilazan alat u ključnim trenu-cima razvoja poduzetničkih projekata. Potpisom Sporazuma o financiranju iz-među Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i HAMAG-BICRO-a za sve financijske instrumente dodijeljeno

je 105 milijuna eura i 45 milijuna eura nacionalnih sredstava, što je ukupno 150 milijuna eura. HAMAG-BICRO tako je malim i srednjim poduzetnicima osigu-rao gotovo 1,2 milijarde kuna u sklopu Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.’ (OPKK), od-nosno četiriju novih financijskih proi-zvoda (‘Mikrozajmovi’, ‘Mali zajmovi’, ‘Pojedinačna jamstva’ i ‘Ograničena portfeljna jamstva’).

• Koji su dosad najuspješniji HAMAG-ovi programi ako promatramo i broj poduzetnika koji su dobili novac?– U više godina poslovanja jamstva su se pokazala kao jedan od ključnih instru-menata Agencije za pružanje podrške pokretanju i razvoju poduzetničkih pro-jekata. U posljednje tri godine odobreno je 839 jamstava ukupno vrijednih goto-vo milijardu kuna, a 1806 poduzetnika dobilo je nepovratnu potporu od gotovo pola milijardi kuna. Od programa potpora svakako bih na-glasio ‘Impuls’ i ‘Program provjere inovativnog koncepta’ (PoC) kao naju-spješnije. ‘Impulsom’ je dodijeljeno više od 110 milijuna kuna potpore za gotovo 1500 poduzeća, a programom ‘PoC’ 155 projekata ostvarilo je potporu od gotovo 40 milijuna kuna. Njihov uspjeh najbo-lje opisuju naše perjanice, uspješni ko-risnici: Rimac automobili, Altpro, Ora-dian, Citus, Teddy the Guardian, Five, Repsly, Photomath, Istralandia, Agrivi te mnogi drugi.

• Koje projekte HAMAG-BICRO-a, odnosno programe, poduzetnici mogu očekivati i 2017.?– Budući da smo jedna od najvažnijih institucija za poduzetnike u provedbi ESIF-ovih programa, u idućem razdo-blju intenzivno nastavljamo svoj pro-gram ‘OPKK’. Njime planiramo osigurati potporu za 710 projekata za istraživanje,

U SURADNJI S MINISTARSTVIMA

I POTPORNIM PODUZETNIČKIM

INSTITUCIJAMA SVAKODNEVNO

ORGANIZIRAMO INFORMATIVNE

RADIONICE NA KOJIMA

PODUZETNIKE INFORMIRAMO O SVIM AKTUALNIM

NATJEČAJIMA I TOME KAKO SE

PRIJAVITI NA NJIH

Vodič za poduzetnike 32

Page 33: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

razvoj i inovacije, 480 startupova i 6830 malih i srednjih poduzeća. Pokazatelji upućuju na to da će se njihovom proved-bom zaposliti 7388 ljudi.

• Što biste poručili onima koji se bave poduzetništvom u Hrvatskoj, pogo-tovo mikropoduzetnicima i malim poduzetnicima?– Poduzetnici moraju biti svjesni da su im sredstva za njihove poslovne pothva-te dostupnija nego ikada. Za početak, svakako se moraju informirati o aktu-

alnim natječajima koji odgovaraju nji-hovim potrebama, obrazovati se o tome kako sastaviti prijavu, napisati poslovni plan, investicijsku studiju i slično… Ako ulaganje treba startupu, valja voditi ra-čuna o kvalitetnom prikupljanje ulaga-čeva kapitala, pri čemu posebno treba uspostaviti ravnotežu između tehničke i poslovne kompetencije tima koji pri-kuplja kapital. Ima situacija u kojima su brzina prikupljanja kapitala i plasiranja proizvoda na tržište važniji od tehničke pripremljenosti proizvoda.

INTERVJUVJERAN VRBANEC

U POSLJEDNJE TRI GODINE ODOBRENO JE 839 JAMSTAVA UKUPNO VRIJEDNIH GOTOVO MILIJARDU KUNA, A 1806 PODUZETNIKA OSTVARILO JE NEPOVRATNU POTPORU OD GOTOVO POLA MILIJARDE KUNA

33 Vodič za poduzetnike

Page 34: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

Što su nepovratne potpore, a što financijski instrumenti?

POTPORE I NATJEČAJI

Vodič za poduzetnike 34

rije negoli dođe u HAMAG--BICRO, poduzetnik mora odlučiti što želi, odnosno

koju ‘vrstu’ novca želi – nepovratnu pot-poru ili financijski instrument ( jamstvo ili zajam). Ako smatra da bi mu potpora više odgovarala, mora postojati natječaj, odnosno javni poziv na koji se može prija-viti. Naravno, mora zadovoljiti sve traže-ne uvjete i kriterije koje određuje Europ-ska unija jer je to ‘njezin’ novac. No postoje razlike u natječajima u odnosu na prethodne godine. Više se naglašavaju kvaliteta i rezultati projektnoga prijedloga i sredstva se bolje kontroliraju, što upućuje na to da i struktura projekata mora biti bo-lja. Javni pozivi raspisuju se sustavno, a pri ocjenjivanju projektnih prijedloga posebna pozornost usmjerena je na učinke potpore. Svi projektni prijedlozi koji su prošli prve dvije faze postupka odobravanja nepovrat-ne potpore bit će ocijenjeni, na kraju svih faza postupka odobravanja nepovratnih potpora formira se bodovna lista, a nepo-vratne potpore dodjeljuju se najuspješnijim podnositeljima prijave. Racionalizirale su se potporne mjere, uklonile administra-tivne barijere, smanjen je obujam tražene dokumentacije i troškova i bolje je informi-

ranje javnosti o raspisanom javnom pozivu informativnom kampanjom. Financijski su instrumenti različiti. Po-stoje programi jamstava u kojima HA-MAG--BICRO za poduzetnika jamči dio glavnice kredita koji je ovaj dobio od ko-mercijalne banke. Naravno, nisu banke je-dine koje kreditiraju poduzetnike, to radi i HAMAG--BICRO dajući zajmove koji poduzetnicima omogućuju kredit od 1000 do 50.000 eura. Trajanje postupka odo-bravanja zajma prema svim programima ESIF-ovih zajmova ovisi o kompleksno-sti investicije, kompletiranosti projekta i dokumentacije. Rok za potpis ugovora o zajmu, kad ga HAMAG-BICRO odobri, osam je dana od dana dostave prijedloga ugovora o zajmu. Cilj je ESIF-ovih zajmo-va pomoći poduzetnicima u pokretanju tvrtke, pri kupnji prvih strojeva i slično. Mogu se čak kupiti vozila, ali ne osobni automobili i automobili za prijevoz putni-ka. Također, djelatnost iznajmljivanja vo-zila nije prihvatljiva za tu vrstu zajmova. Na stranicama koje slijede možete pročitati o uspješnim primjerima poduzetnika koji su s pomoću nepovratnih potpora ili finan-cijskih instrumenata razvili svoje projekte, pokrenuli biznis ili proširili poslovanje.

PAKO PODUZETNIK SMATRA DA BI MU NEPOVRATNA POTPORA VIŠE

ODGOVARALA, MORA SE PRIJAVITI NA NEKI OD JAVNIH POZIVA. FINANCIJSKI INSTRUMENTI POPUT JAMSTVA IMAJU SVOJU PROCEDURU

Page 35: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

HOW TO 35

Iznos mikrokredita: 110.408 kuna

Iznos nepovratnih sredstava: 25.000 kuna

KORISNIK PROGRAMA HAMAG- -BICRO-a – ‘MIKROKREDITI’

Chevaprolls ‒ sljedeća su faza internacionalizacija i halal certifikat

Martina Županić piše plan za nova sredstva HAMAG--BICRO-a

artina Županić imala je genijalnu ideju kako od ćevapčića napraviti Che-

vaprolls. Dugo je razmišljala o tome kako bi izgledao taj slasni zalogaj i kako bi svoju ideju mogla realizirati, a onda se ohrabrila i napravila prvi korak. Zatražila je sredstva za samozapošljavanje i dobila ih. – Dodijeljeno mi je 25 tisuća kuna nepo-vratnih sredstava. Prijava nije bila toliko komplicirana, ali ima dosta papirologije i poslije mnogo izvještaja, svaka tri mjeseca. Naravno, riječ je o nepovratnim sredstvi-ma, zato se svakako isplati – kaže Županić, vlasnica Chevaprollsa d.o.o. Ideja se temelji na spajanju dvaju popular-nih jela iz ovih krajeva, ćevapčića i palačinki, u jedan proizvod pod nazivom Chevaprolls. Na jelovnik je osim navedenih Chevaproll-sa uvrstila Brunchrollse (omlet s raznim dodacima zapečen u palačinki), Beerollse (Chevaprollsi s pivskom palačinkom) i slat-ki desert Sweatrolls (popularni kolač od sira zarolan u palačinke s raznim preljevima). – Mikrokredit mi je dodijeljen putem HA-MAG-ovih programa mikrokreditiranja. Riječ je bila o 110.000 kuna uz poček od šest mjeseci i kamate od jedan posto. Za kredit je trebalo također dosta dokumenta-cije i mnogo razrađeniji poslovni plan. Uz veliku pomoć konzultantice uspjela sam ga dobiti. Za razliku od ideje o samozapošlja-vanju, mikrokreditom sam uspjela opremi-ti poslovni prostor i zaokružiti cijelu priču – prisjeća se poduzetnica. I ona je, barem kad se upustila u traženje ‘jeftinog’ novca, angažirala konzultanta. Međutim, ističe, bez osobnog angažma-na nema uspjeha.

Sada kada je svoj posao postavila na noge, planira unaprijed. Prema svemu što je isku-sila, odlučna je i dalje iskorištavati prednosti sufinanciranja projekata poput njezina, koji je od ideje na papiru prerastao u pravi dina-mičan posao. Taj posao nastavio je rasti, bez obzira na to što je nekoliko mjeseci bila go-tovo u blokadi jer se Gajeva ulica u Zagrebu mjesecima preuređivala, zbog čega nije bila dostupna pješacima. Zato joj je odobrena odgoda vraćanja kredita, ali i ta je priča sada iza nje. Evo planova za budućnost:– Pišem plan za nova HAMAG-ova sred-stva, ovaj put tražit ću novac za moderniza-ciju poslovanja da bih povećala kapacitete; treba nam pokretna ugostiteljska radnja za sudjelovanje na festivalima. Također radimo polako na pokretanju proizvodnoga pogona i franšiziranja cijele priče o Chevaprollsima. Velika mi je želja da internacionaliziramo poslovanje i da u proizvodnju uvrstimo ha-lal certifikat jer ćemo si tako otvoriti jedno od najstabilnijih i najbrže rastućih tržišta na svijetu. Međutim, ta je priča prilično skupa pa će nam trebati neko vrijeme da to posti-gnemo – odlučna je Martina Županić.

Chevaprolls spojio ćevapčiće i palačinkePiše IVANA TARNAJ

M

35 Vodič za poduzetnike

Page 36: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

Vodič za poduzetnike 36

Zaposlit će se još 7 ljudi

Ukupna vrijednost projekta:

12,915.811,69 kuna

Iznos nepovratnih sredstava:

3,618.827,27 kn

NEPOVRATNA SREDSTVA – ULAGANJE U PROIZVODNU

TEHNOLOGIJU MSP-a

ad vam poduzetnici koji su uspješno iskoristili mo-gućnosti privlačenja nepo-

vratnih sredstava iz fondova EU ili dobili povoljne kredite za zatvaranje financijske konstrukcije investicije u uglavnom proi-zvodnju i infrastrukturu kažu da im je to do tada bilo najljepše poslovno iskustvo i da nije bilo teško te da ništa nije nemoguće ostvariti, eto realnog razloga za optimizam. Barem je takva priča ljudi iz Arkade, tvrtke iz Duge Rese koja je za nabavu sedam stroje-va za proizvodnju kamenih agregata ishodi-la 3,6 milijuna nepovratnih kuna iz fondova EU, a putem HAMAG-BICRO-a. – Uočili smo odličnu priliku i javili se na natječaj. Za izradu projekta EU angaži-rali smo vanjskog suradnika. Uz njegove smjernice naš je stručni tim od troje ljudi izradio detaljna obilježja proizvodnog pro-cesa, tehničke opise proizvodnog pogona, tehničke opise nove tehnologije, projekciju kako će novi strojevi pridonositi proizvod-nom procesu, dakle kolika će biti njihova

produktivnost, efikasnost, konkurentnost, probleme s kojima se susrećemo i ciljeve koje bismo željeli ostvariti. Izrada projekta trajala je mjesec i pol dana – kaže direkto-rica Arkade Marija Ivanić. Tim natječajem potiče se razvoj konkuren-tnosti pomaganjem održivog razvoja proi-zvodnje i jačanjem sposobnosti poduzeća da se natječu na međunarodnim tržištima kao načina povećanja regionalne konku-rentnosti i bržega gospodarskog rasta. Pola godine nakon prijave projekt je odobren i nepovratna su sredstva uplaćena na račun. Novcem koji su dobili na natječaju i vlasti-tim sredstvima kupili su dva bagera gusjeni-čara, utovarivač, grejder, rovokopač-utova-rivač, valjak i autobetonsku pumpu. – Tim samohodnim građevinskim stroje-vima povećat ćemo proizvodne kapacite-te. Cilj je povećati izvoz na slovensko trži-šte i proizvodnju kamenih agregata za 20 posto. Posebno se opravdala nabava auto-betonske crpke jer stroja toga kapaciteta i tehničkih karakteristika nema na našem području. Predviđamo da će nam se ta in-vesticija isplatiti u tri do pet godina – kaže direktorica Arkade. Dakle, tvrtka je uspješno pronašla sred-stva za brz odgovor na zahtjev tržišta, a za asistenciju države zahvalila je obvezavši se zaposliti nove ljude. – Arkada je ove godine zaposlila sedam građevinskih strojara – kaže Ivanić. U tvrtki ističu da je cijeli postupak tekao iznenađujuće glatko.– Naglašavamo i vrlo dobru suradnju s in-stitucijama, Ministarstvom poduzetništva i obrta te HAMAG-BICRO-om, čije smo kontrole prošli bez primjedbi. Namjerava-mo se i ubuduće javljati na slične natječaje – poručuju iz Arkade.

Nepovratnim sredstvima Arkada će povećati

prihode za 23% i izvoziti 1,7 milijuna kuna

Arkada zapošljava i diže izvoz sredstvima EUPiše IVANA TARNAJ

K

Page 37: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

HOW TO 37

Zaposlit će se još 20 ljudi

Ukupna vrijednost projekta: 18,4 milijuna kuna

Iznos nepovratnih sredstava: 5,6 milijuna kuna

NEPOVRATNA SREDSTVA – GRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA MSP-ova I ULAGANJE U OPREMU

iljevi koprivničke tvrtke Vemo trade, koja je novac za sufinanciranje uspješno

pronašla u sustavu poticaja Ministarstva poduzetništva i HAMAG-BICRO-a, bili su čak 60-postotno povećanje proizvod-nih kapaciteta, povećanje bruto marže, smanjenje roka isporuke te integracija če-tiriju poslovnih procesa. O uvjetima natječaja, datumima objave i svim ostalim detaljima vezanim uz dobi-vanje nepovratnih sredstava predstavnici tvrtke doznali su od gospodarske i obrtničke komore, s kojima godinama surađuju. – Proizvodimo papirnate vrećice s ručkom do šest boja, širine od 18 do 46 centimeta-ra. Trenutačno zapošljavamo 62 djelatni-ka, a čak 99 posto proizvodnje izvozimo u Njemačku, Italiju, Nizozemsku i Austriju – kaže Jozo Vujeva, član Uprave Vemo tra-dea. Na natječaj su se prijavili kako bi sa-gradili novu halu i kupili još jedan stroj za izradu vrećica. Dokumentaciju za natječaj napravio im je konzultant.– Projekt je izradio Sense Consulting Za-greb. Cijena je njegove izrade bila 120.000 kuna. Ukupna je vrijednost projekta 18,4 milijuna kuna, a financiranje Europske uni-je 5,6 milijuna kuna – ističe Vujeva. Kako bi zatvorili financijsku konstrukciju, zatražili su kredit u komercijalnoj banci. Vemo trade sredstva je dobio za projekt ‘Povećanje prostornih i proizvodnih ka-paciteta kao preduvjet održivog rasta i ra-zvoja tvrtke’, i to iz operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.’.

U skladu sa Strategijom razvoja poduzet-ništva u Republici Hrvatskoj 2013. – 2020. cilj je strateškog pristupa ojačati konkuren-tnost malih i srednjih poduzetnika stvara-njem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, robe i usluga, održavanjem i po-većanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i uvođe-njem novih rješenja i tehnologija. Ulaga-njem u gradnju nove proizvodno-skladišne hale i proizvodnu opremu riješit će se glav-ni problem poslovanja tvrtke Vemo trade, a to je manjak ukupnih kapaciteta. Projekt će osigurati ostvarenje preduvjeta za odr-živ rast i razvoj te povećanje konkurentno-sti tvrtke na tržištima EU. Očekivani efekti potpore bili su otvaranje 10 radnih mjesta, povećanje prihoda od prodaje i prihoda od izvoza za 60 posto, povećanje prostornih i proizvodnih kapaciteta, smanjenje broja radnih smjena, integracija četiriju poslov-nih procesa, smanjenje prosječnog roka is-poruke te povećanje bruto marže. – Ostatak sredstava osigurali smo sami, vlastitim financiranjem i kreditom banke s kamatama od šest posto, što je vrlo sku-po – dodaje Vujeva. Tim natječajem Vemo trade obvezao se za-posliti 10 ljudi koji danas rade na novoj liniji i pripremi proizvodnje. – Nepovratna sredstva mnogo nam znače jer smo njima mogli nabaviti novu opremu i tehnologiju te smo tako mogli biti konku-rentni na tržištu Europske unije. Krediti su kod nas još preskupi – ističe Vujeva. Svima koji idu u nove investicije poručuje samo jedno: – Jako je važno projekt provesti prema prijavljenoj dokumentaciji.

Vemo trade: 5,6 milijuna kuna za novi stroj i proizvodnu halu Piše IVANA TARNAJ

C

37 Vodič za poduzetnike

Page 38: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

Vodič za poduzetnike 38

Zaposlit će se još 30 ljudi

Ukupni iznos investicije:

10 milijuna kuna

Jamstvo HAMAG-BICRO-a:

80 posto

PROGRAM: ESIF POJEDINAČNA JAMSTVA ZA INVESTICIJE

(MJERA A)

vrtka Triko široj je javnosti poznata kao jedna od rijet-kih koja za Benetton radi

‘lohn’ poslove, točnije, šije mušku, žensku i dječju trikotažu. Upravo se priprema za naj-veću investiciju u proizvodnju dosad. – Želimo kupiti nove pletaće strojeve. Cije-ne su tih strojeva različite, ali jedan u prosje-ku stoji 65.000 eura, a nama ih je potrebno najmanje 30 – rekao je uoči predavanja pro-jektne dokumentacije HAMAG-BICRO-u Stanko Ivanek, predsjednik Uprave Trikoa. Ukupna investicija za zapošljavanje i grad-nju novog objekta vrijedi 10 milijuna kuna i financirat će se kreditom Hrvatske poštan-ske banke, a HAMAG će u skladu s progra-mom ‘ESIF pojedinačna jamstva za investi-cije (Mjera A)’ jamčiti s 80 posto iznosa. Na ulaganje se odlučio jer je privukao četiri nova klijenta iz Italije, Njemačke i Švicarske, kamo želi izvoziti. Za njemačkog je kupca već izradio liniju sakoa, ali s obzirom na to da je riječ o probnoj seriji, ne smije otkriti ime tvrtke. Osim za nove kupce vlasnik te

iločke tvrtke želi početi proizvoditi i za do-maće tržište jer je na njemu, kaže Ivanek, trikotaža gotovo nestala. Poslovni prihodi od te investicije planira-ni su prema maksimalnoj iskorištenosti kapaciteta strojeva, koji mogu proizvesti 150.000 kom/g., te konzervativnom pristu-pu u planiranju iskorištenosti strojeva od 80 posto u 2016. i 2017. Planirani prihodi u 2017. iznose 3,9 milijuna kuna, a u po-sljednjoj godini otplate kredita, 2031., pet milijuna kuna (planiran je rast godišnjih količina proizvodnje od dva posto). U cjelokupno promatrano razdoblje, 2016. – 2031., ukalkulirana je prosječna cijena od 33 kn/kom (što je minimalna cijena). Na teme-lju planiranoga kapaciteta i proizvodnje te radnih normativa za pojedina djelatna pod-ručja projekt zahtijeva uz postojećih 212 za-poslenika i novih 30 stalnih zaposlenika, od kojih 10 konfekcionara – šivača, 15 zaposle-nika u pletionici te pet zaposlenika na poslo-vima pranja i glačanja. Troškovi osoblja čine oko 63 posto poslovnih rashoda jer troškove repromaterijala i ambalaže snosi uglavnom naručitelj – kupac.

Investicija je iskorištena za nabavu 30 novih

pletaćih strojeva

Triko: u Ilok stiže 10 milijuna kuna Piše IVANA TARNAJ

T

Troškovi osoblja čine oko 63 posto rashoda jer troškove repromaterijala i ambalaže snosi naručitelj

Page 39: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

omoći hotelu da ispuni uvje-te za kategoriju od tri, četiri ili pet zvjezdica bio je jedan

od ciljeva natječaja koje je Ministarstvo poduzetništva raspisalo na temelju dodije-ljenih 304 milijuna nepovratnih kuna. Ko-incidirao je s odlukom Uprave hotela Park u Makarskoj koja je odlučila investirati znatna sredstva kako bi povećala smještajne kapa-citete i proširila turističku ponudu. – Konstantno pratimo poslovna zbivanja, a s obzirom na to da se već dugo razgo-varalo o mogućnosti pokretanja natječaja za turizam, nadali smo se da će se termini otvaranja natječaja ‘poklopiti’ s pokreta-njem naše investicije, što se na kraju do-godilo – kaže Mario Šulenta, član Uprave hotela Park. Kad su uočili pruženu mo-gućnost, zasukali su rukave i prionuli na posao. Valjalo je prikupiti svu dokumenta-ciju, u čemu su imali i pomoć konzultanta. – Sami smo obavili dio pripreme investi-cije i usklađivanja sa zahtjevima projekta dodjele nepovratnih sredstava te napisali prijavu, a konzultanti su se uključili u dru-goj fazi i obavili odličan posao. Svakako je dobro angažirati konzultanta s isku-stvom jer nije riječ samo o pisanju prijave nego i o konstantnoj suradnji s HAMAG-BICRO-om na ispunjavanju uvjeta iz pri-jave s obzirom na to da projekt ne završa-va dodjelom nepovratnih sredstava, već traje pet godina – objašnjava Šulenta. Iako su u Ministarstvu poduzetništva, koje je sad integrirano u Ministarstvo gos-podarstva, najavljivali da poduzetnicima, nakon što dodatno pojednostavne postu-pak prijave za fondove Europske unije ili kreditne linije iz HAMAG-BICRO-a, neće

trebati konzultanti, čini se da onaj tko se prijavljuje prvi put ipak angažira profesi-onalce izvan svoje tvrtke. – Cijene konzultantskih usluga za takve projekte jesu između dva i šest posto od vri-jednosti dodijeljenih nepovratnih sredstava, s tim da se iz sredstava EU nepovratno može financirati dio troška konzultanta. Postupak pripreme i pisanja prijave trajao je oko tri mjeseca – ističe Šulenta. Investicija hotela Park ‘teška’ je milijun eura, a čak 45 posto sufinancirano je nepo-vratnim sredstvima iz ESIF-a. Kako bi za-tvorio financijsku konstrukciju, podignuo je kredit u komercijalnoj banci. Iskustva s administrativnim osobljem koje je radilo na njegovu projektu uglavnom su pozitivna. – Zbog ograničenosti sredstava u fazi od-lučivanja o njihovoj dodjeli ne može se izravno komunicirati s administrativnim osobljem o pitanjima koja bi se možda mogla postaviti, a nakon odluke o odabiru u HAMAG-u dobivate svojeg referenta. S njim odlično komuniciramo i u tom dijelu imamo samo riječi hvale za administraciju – kaže Šulenta i dodaje da je cilj investicije jasan: proširiti ponudu, produljiti turistič-ku sezonu i što brže vratiti uloženo.

Hotel Park gradi još 16 soba i bit će ljepši nego prije Piše IVANA TARNAJ

P Zaposlit će se još 12 ljudi

Ukupna vrijednost projekta: 9,323.967,20 kuna

Iznos nepovratnih sredstava: 3,366.003,19 kuna

NEPOVRATNA SREDSTVA – PODRŠKA RAZVOJU MSP-ova U TURIZMU

Investicija je ‘teška’ milijun eura, a 45 posto sufinancirano je iz ESIF-a

39 Vodič za poduzetnike

Page 40: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

SEED-FONDOVI I VC-FONDOVI

Ulaganje uvlasnički kapital –

prilika za jačanje tvrtke

Vodič za poduzetnike 40

Page 41: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

z klasično kreditiranje ili uporabu nepovratnih sredstava poduzetnik

može odlučiti kapital prikupiti i alter-nativnim načinom. U svijetu postoje stotine takvih modela, no u Hrvatskoj taj način financiranja još nije toliko snažno zaživio. HAMAG-BICRO uspo-stavio je dva takva modela – seed-fon-dove i fondove rizičnoga kapitala (engl. venture capital, VC). Seed-fondovi (engl. sjeme), odnosno fond za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja, jest fond s počet-nim kapitalom od 2,5 milijuna eura za koji je novac osiguran iz zajma Svjetske banke. Njegov je cilj poticati ulaganje u vlasnički kapital u ranoj fazi razvoja inovativnih malih i srednjih poduzetni-ka u Hrvatskoj pružajući manje iznose financiranja poduzetničkoga kapitala s privatnim ulagačima kao što su poslov-ni anđeli, korporativni ulagači, fondovi poduzetničkoga kapitala i inkubatori. Što je ulaganje u vlasnički kapital? To je povećanje vlasničkoga kapitala primate-lja ulaganja, odnosno poduzetnika, koje provode prihvatljivi ulagači. Konkret-no, podrazumijeva povećanje temeljnog (upisanog) kapitala i kapitalnih rezervi u cijelosti u novcu. Najmanje je ulaganje

30.000 eura. Programom se poduzet-nici financiraju davanjem zajmova

koji će biti podređeni drugim potraživanjima prema krediti-ma i za koje neće biti potreban instrument osiguranja. Uvjetni zajam može se dodijeliti u više

obroka. Najviši iznos koji po-duzetnik može dobiti u jednom

obroku jest 200.000 eura, a najveći ukupni zajam iznosi 300.000 eura.

Poduzetnik zajam otplaćuje iz priho-da od ulagačeva ulaganja u vlasnički kapital, tj. ulagačeve isplate dobiti/di-videndi i prodaje ulaganja u vlasnički kapital. Početni prihod ostvaren ulaga-njem u vlasnički kapital razmjerno se isplaćuje ulagaču i HAMAG-BICRO-u. Kad prihod od ulaganja isplaćen HAMAG-BICRO-u premaši glavnicu uvećanu za zahtijevanu stopu povra-ta od šest posto, sav naknadni prihod isplaćuje se asimetrično u korist ulaga-ča. Nakon što se postigne zahtijevana stopa povrata, HAMAG-BICRO prima 20 posto razmjernog prihoda od ula-ganja na koji je na početku imao pravo. Zajam se zatvara kad ulagač proda ula-ganje u vlasnički kapital trećoj strani i isplati HAMAG-BICRO-u pripadajuća sredstva ili se isti otpisuje nakon 15 go-dina, počevši od dana potpisivanja ugo-vora o financiranju. Primatelji ulaganja kojima su dodijeljeni zajmovi ne smiju davati pozajmice drugim subjektima ili osobama sve dok se potpuno ne otplati glavnica zajma dobivenog od HAMAG-BICRO-a uvećana za zahtijevanu stopu povrata od šest posto. Seed-fondovi ulažu isključivo u tvrtke koje imaju razvijen funkcionalni proto-tip te su im potrebna sredstva za daljnji razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda. Kada je proizvod već plasiran na tržište, a potrebna su financijska sredstva za ši-renje poslovanja – tada nastupaju fon-dovi poduzetničkog kapitala..Takav fond pokrenut je nedavno. Riječ je o regionalnome fondu vrijednom 40 miliju-na eura namijenjenom ulaganju u vlasnič-ki kapital na području zapadnog Balkana – u Hrvatskoj, BiH, Makedoniji, Crnoj Gori, Albaniji, Srbiji te na Kosovu.

SEED-FONDOVI ULAŽU GOTOVO ISKLJUČIVO U TVRTKE KOJE IMAJU RAZVIJEN FUNKCIONALNI PROTOTIP, ZAJEDNO S POSLOVNIM ANĐELIMA

I DRUGIM PRIVATNIM INVESTITORIMA

U

41 Vodič za poduzetnike

Page 42: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

Vodič za poduzetnike 42

INFOTELEFONI+385 1 488 10 43 +385 1 488 10 15

UPRAVA [email protected]

[email protected]

[email protected]

POTPORE [email protected]

[email protected]

ODNOSI S JAVNOŠĆ[email protected]

NATJEČAJI EURAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTUREhttp://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1289

KOMPETENTNOST I RAZVOJ MSP-ovahttp://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1248

POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJAhttp://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1158

INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP-ovahttp://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1193

PODRŠKA RAZVOJU MSP-ova U TURIZMU POVEĆANJEM KVALITETE I DODATNE PONUDE HOTELAhttp://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1179

OSTALI AKTUALNI PROGRAMI

SEEDhttp://www.hamagbicro.hr/otvoreni-natjecaji

EENhttp://www.hamagbicro.hr/medunarodna-suradnja

EUREKAhttp://www.hamagbicro.hr/inovacije/privatni-sektor/eureka/

EUROSTARShttp://www.hamagbicro.hr/inovacije/privatni-sektor/eurostars/

Kontakti

HAMAG-BICROHrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Ksaver 208, Zagreb Telefon : +385 1 488 10 01 +385 1 488 10 03 [email protected] www.hamagbicro.hr

Page 43: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom
Page 44: Vodič za poduzetnike potpore, jamstva i zajmovi KAKO DO ... · Kamatna stopa za korisnika*** 0,00% * Kamate se umanjuju za 150 b. p. Banka umanjuje kamatnu stopu u skladu s ponudom

OPERATIVNI PROGRAMKonkurentnost i kohezija2014. - 2020.

Izrada promidžbenog materijala sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost HAMAG-BICRO-a.

HAMAG-BICROHrvatska agencija za zamalo gospodarstvo,inovacije i investicije

Ksaver 208, 10000 Zagreb

www.hamagbicro.hrwww.strukturnifondovi.hr