Waldemar Macha‚aRobert Brzozowski Richard Mayers

  • View
    61

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ranny żołnierz z raną postrzałową szyi i klatki piersiowej (przestrzał). Analiza c zynności z zakresu medycyny ratunkowej, anestezjologii I intensywnej terapii. Waldemar MachałaRobert Brzozowski Richard Mayers. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny - PowerPoint PPT Presentation

Text of Waldemar Macha‚aRobert Brzozowski Richard Mayers

Qui duis, praesent velit exerci blandit facilisi!

Waldemar MachaaRobert BrzozowskiRichard MayersRanny onierz z ran postrzaow szyi i klatki piersiowej (przestrza).Analiza czynnoci z zakresu medycyny ratunkowej, anestezjologii I intensywnej terapii.

Klinika Anestezjologii i Intensywnej TerapiiUniwersytecki Szpital Klinicznyim. Wojskowej Akademii Medycznej-CSW

Wojskowe Centrum Ksztacenia Medycznegoim. gen. bryg. Stefana Hubickiego

Wojskowy Instytut Medyczny w WarszawieZakad Medycyny Pola WalkiKlinika Chirurgii Oglnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii

29 letni mczyzna: JT.Wzrost: ok. 185 cm.Masa ciaa: ok. 90 kg.BMI: 26,3 kg/m2.Okolicznoci - w Trauma Room: 1015:Zwiadowca porusza si pochylony do przodu.Rana postrzaowa wlot (I strefa szyi).Rana wylotowa okolica midzyopatkowa lewa.Czynnoci anestezjologa w Trauma Room okolicznoci urazu

Przytomny (GCS: 12 pkt, tj. 3/4; 5/6; 4/5).Ustawienie gaek ocznych w skojarzonym spojrzeniu w lewo (w stron postrzau) z anizokori (L>P):Ucisk pnia wspczulnego po stronie lewej, przez obrzk?Cinienie ttnicze krwi (NiBP): 100/90 obnienie do 60/10.Ttno: 140/min., podwyszenie do 159/min.Niewydolny oddechowo (SpO2: 70%). Rozpoznanie wstpne:Rana postrzaowa szyi i klatki piersiowej.Wstrzs urazowy i hipowolemiczny.Czynnoci anestezjologa w Trauma Room stan oglnyTrzy strefy szyi:III. Od podstawy czaski do kta uchwy.II. Od kta uchwy do chrzstki piercieniowatej.I. Od chrzstki piercieniowatej do rkojeci mostka .Czynnoci anestezjologa w Trauma Room obawy lekarza ratunkowego

III.

II.

Czynnoci anestezjologa w Trauma Room obawy lekarza ratunkowego

Czynnoci anestezjologa w Trauma Room obawy lekarza ratunkowego

Tlenoterapia bierna maska + rezerwuar tlenu: 8 l/min.Badanie kliniczne.Rozpoczcie monitorowania przyrzdowego (EKG, HR, SpO2, NiBP).Dostp doylny 2 x 2,1 mm (koczyny grne).Krew na badania: grupa krwi i czynnik Rh, morfologia, badanie biochemiczne, gazometria.Przetaczanie pynw:1000 ml Sol. Ringeri.500 ml. 6% HAES.Unieruchomienie krgosupa w odcinku szyjnym.FAST.Farmakoterapia:Fentanyl: 0,4 mg w dawkach frakcjonowanych.Propofol: 150 mg (bolus) + WCIV: 3-4 mg/kg/godz.Chlorsuccilin: 150 mg + Rokuronium: 50 mg.Intubacja ustno-tchawicza rurk nr 8,5 + wentylaja respiratorem techn. A/C. Sonda odkowa (nos).Drena jamy opucnowej.Cewnikowanie pcherza moczowego.Czynnoci anestezjologa w Trauma Room Trauma Room - postpowanie

Czynnoci anestezjologa w Trauma Room Trauma Room - torakopunkcja

Tryb ratunkowy.Skad zespou operacyjnego:Specjalista chirurgii - torakochirurg.2 specjalistw chirurgii.Pocztek operacji: 1020.Koniec operacji: 1330.Stan fizyczny chorego, wg ASA: IE.NiBP: 100/50.HR: 80/min.Czynnoci anestezjologa na sali operacyjnej kwalifikacja operacyjna

Znieczulenie oglne dotchawicze:Tlen + powietrze (FiO2: 0,4) + izofluran: 1,5 %/obj. sen.Fentanyl analgezja.Rokuronium zwiotczenie mini.Monitorowanie:Elektrokardiogram (EKG).Wysycenie hemoglobiny tlenem (SpO2): 94-99%Czsto pracy serca (HR): 60-85/min.Cinienie ttnicze krwi oznaczane techn. nieinwazyjn (NiBP); MAP: powyej 55 mm Hg.Gboko snu (BIS): 40-55.Diureza: ok. 100 ml/ 2 godz. (MAO!!!).Skad zespou anestezjologicznego:2 lekarzy.1 pielgniarka.Czynnoci anestezjologa na sali operacyjnej znieczulenie

Czynnoci anestezjologa na sali operacyjnej znieczulenie

Dostpy naczyniowe:Obwodowe doylne (wszystkie koczyny): 4 x 2,1 mm.Dottniczy (t. promieniowa lewa); rozpoczto monitorowanie cinienia ttniczego krwi techn. inwazyjn.Przetoczone pyny:Krew wiea pena (WBB): 4 jedn.Koncentrat krwinek czerwonych (RBCP): 2 jedn.Osocze wieo mroone (FFP): 2 jedn.6% HAES: 500 ml.Czynnoci anestezjologa na sali operacyjnej po zakoczeniu znieczuleniaDostpy naczyniowe:Centralny 3 wiatowy do yy podobojczykowej lewej.KANON: Haniul do yy centralnej naley wprowadza ZAWSZE po stronie, po ktrej rozpoznano odm opucnow (ATLS).Czynnoci anestezjologa na sali operacyjnej po zakoczeniu znieczulenia zagroenia (tamponada serca)

Perikariopunkcja:Technik Rehna.Technik Cushmanna.Czynnoci anestezjologa na sali operacyjnej po zakoczeniu znieczulenia zagroenia (zesp zmiadenia)

Wentylacja respiratorem: FiO2: 0,4; VT: 650 ml; RR: 10/min., SiMV.Sedacja: WCIV propofol: 3-4 mg/kg/godz.Umierzenie blu: WCIV morfina: 2-3 mg/godz.20% Mannitol: 50 ml co 6 godz. przez 30 min.10 mg Furosemidu: 30 min. po zakoczeniu przetoczenia Mannitolu.Nootropil (piracetam): 12,0.Biotraxon 0,5 co 8 godz.Metronidazol: 0,5 co 8 godz.Wlewy doylne:10% Glukoza 500 ml + 20 j. Insuliny + 1,5 KCl (20 mmol) uwaga na insuliny inne, ni ludzkie!!! 100 ml/godz.Sterofundin: 500 ml 50 ml/godz.Czynnoci anestezjologa w OIT farmakoterapia i respiroterapia

Wyniki bada dodatkowych morfologia10:1712:0113:2015:23Hct44383634,4Hgb15121312,4RBC4,033,89WBC21,0815,54PT255224Wyniki bada dodatkowych biochemia10:1712:0113:2015:23Na+140140139140K+3,44,553,8iCa1,151,081,281,27Glu182138144149Mocznik36,8Kreatynina0,98CK2365PT/INR13,6/ 1,112,6/ 1,1 12,5/ 1,0ACT88Wyniki bada dodatkowych gazometria10:1712:0115:23pH7,4457,317,389pCO227,44144,3pO2538098BE-5-22Czas leczenia w OIT: 5,5 godz.Rokowanie: pomylne.Transport MedEvac (UH-60Q Black-Hawk) z FOB Ghazni do Bagram.Czynnoci anestezjologa w OIT zakoczenie terapii

Transport lotniczy (C-17 Globemaster) z Bagram do Ramstein (20 godz. po doznanym urazie).48 godz. po urazie:Rozintubowany.Przytomny, wydolny oddechowo i kreniowo.Niewielki niedowad kgl (splot ramienny?)Chory po operacji znajdujcy si w stanie zagroenia ycia (take oczekujcy na transport) musi by leczony w OIT:Optymalizacja leczenia (1 lekarz i 2 pielgniarki nawet na 4 chorych).Zapewnienie opieki lekarza specjalisty z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.Cige i jednolite leczenie.Chory po operacji znajdujcy si w stanie zagroenia ycia nie moe by leczony w Trauma Room:Nieodpowiednie miejsce suy do ratowania, a nie do leczenia.Brak warunkw.Brak osoby odpowiedzialnej za leczenie (Team Leader? Zatem, jeeli czterech rannych to czterech lekarzy odpowiedzialnych za leczenie???).Naraenie potencjalnych poszkodowanych na ciki uszczerbek na zdrowiu, lub zagroenie ycia z powodu braku miejsc, zajtych przez chorych, ktrzy w Trauma Room nie powinni by leczeni.Nie zapewnia odpowiednich warunkw epidemiologicznych i czysto ludzkich.Uwagi