Werken met Roma in Brussel en rol (vader en moeder) ¢â‚¬¢Leren incasseren. Vertrouwen cre£«ren 2. Evenwichtige

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Werken met Roma in Brussel en rol (vader en moeder) ¢â‚¬¢Leren incasseren....

 • Werken met Roma in Brussel

  Dienst Roma &

  woonwagenbewoners

 • Praktijk 1: Steunpunt Roma & Woonwagenbewoners

  Onderwijs

  Tewerkstelling

  Ondersteuning op vraag van:

  • Reguliere instanties en organisaties Brussel

  • Roma & woonwagenbewoners

  Ondersteuning & advisering overheden

  Kapitalisatie en verspreiding van good practices

 • Praktijk 2:

  Team van bemiddelaars & stewards

  Communicatie & samenwerking

  Onderwijs & tewerkstelling

  Vertrouwensbanden

  Samenleven

 • Geschiedenis en migratie

  • 3 migratiegolven

  • Porrajmos/samudaripen

  • Culturele identiteit

  • Nomadisch → Sedentair

  • Auto-identificatie

  10 eeuwen in Europa

 • Algemene aspecten

  Wij en zij Flexibiliteit

  Roma versus gadjé - Mobiliteit

  « Rom Romença, gadje gadjença » - Ontlenen

  - Diversificatie

  van strategieën

  Roma ≠ Roma

  Hier en nu Mondelinge cultuur

  Anders investeren De kunst van het onderhandelen

  → Pragmatisme ←

 • De familie

  • Kumpania

  • Egalitaire structuren

  • Integratie versus familiale solidariteit/

  loyauteit – « Yekk buliasa nashti beshes pe dui grasta »

  • Rolverdeling

  • Opvoeding en waarden: pachiv

  • Stabiliteit van groep: gedragsregels,

  reinheidsregels

  phuro Rom, kriss romani

  • Duale opvattingen

  • Religie

 • Huwelijk als hoeksteen

  • Geregeld huwelijk

  – Traditionele families

  – Engagement tussen 2 families

  – Paciv ~ maagdelijkheid

  – Bruidsprijs (mangimo) =

  reële + symbolische waarde

 • Huwelijk als hoeksteen

  • Gedwongen huwelijk

  – Geregeld huwelijk KAN

  gedwongen huwelijk worden

  – Risico: importbruid

  – Roma in Brussel: evolutie naar

  vrije partnerkeuze

  (o.a. šej našhli)

 • Huwelijk als hoeksteen

  • Vroegtijdig huwelijk

  – Bepaalde traditionele Roma-groepen

  – Niet steeds gedwongen (!)

  maar steeds inbreuk op kinderrechten

  – Gevolgen:

  • afhaken op school

  • (zeer) jonge zwangerschappen

  • verlies van autonomie

 • Socio-culturele analyse

  • Maatschappelijke kwetsbaarheid

  Bruggen heropbouwen

  Bemiddelaars

  • Groepsculturele

  overlevingslogica

  Interne – externe motivatie

 • Diversiteit Voorbeeld van

  Brussel

 • Uitdagingen in Brussel

  – Zoektocht naar werk

  – Scholarisatie

  – Multiproblematische gezinnen

  – Dakloze families

  – Samenlevingsproblemen

  – Syrische Doms

  – Precair verblijf

  – Gebrek aan

  standplaatsen

  woonwagenbewoners

 • Evoluties in Brussel

  – Verblijfsstatuut

  – Migratiepatroon

  – Inkomsten & activiteiten

  – Ambities

  – Constateringen:

  • Duurzamer verblijf

  • Onderwijs

  • Ondernemingszin

  en tewerkstelling

  • Jongeren

 • Criminaliteit Bron: Peyroux Olivier, Délinquants et victimes. La traite des enfants

  d’Europe de l’Est en France, Editions Non Lieu, 2013

  • Media & politiek discours: ‘Roma-criminaliteit’

  • Kenmerken migratie & exploitatie:

  – Geografisch karakter

  – Familiaal karakter (niet altijd)

  • Oorzaken

  Sinds val v Communisme: confrontatie rijke Westen – arme Oosten

  - armoede

  - sociaal prestige

  - systemen van dienstbaarheid en onderwerping

 • Criminaliteit en Romajongeren Jongeren: vogels voor de kat:

  • Sommige ouders zetten kinderen in

  • Jongeren maken ‘carrière’

  • Beschouwen zich niet als geëxploiteerd,

  • Ernstige identiteitsconflicten → psychologische problemen

  • Exploiteurs kennen juridische hiaten (bijv. jongeren onder 14

  jaar)

  Maatregelen:

  – Behandeling als dader ⇿ slachtoffer – Weinig veroordelingen mensenhandel en aanmeldingen v

  slachtoffers

  – Echte jeugdbescherming nodig die slachtoffers kan afschermen v

  netwerk + proactief optreden politie + efficiënte repressie v

  uitbuiters

 • Handelingsprincipes

  1. Vertrouwen opbouwen

  1. Verantwoordelijke samenwerking

 • Vertrouwen creëren

  1. Degelijke communicatie

  • Vertrouwensrelatie: betrouwbaarheid en respect

  • Vertalen • Herhalen en her-vertalen • Tijd nemen: luisteren – uitleggen - visualiseren

  • Begroeting verzorgen • Discretie garanderen (gezichtsverlies!)

  • Empathie • In dialoog gaan • Mondelinge communicatie • Werken met vertrouwenspersonen

  • Rekening houden met positie en rol (vader en moeder)

  • Leren incasseren

 • Vertrouwen creëren

  2. Evenwichtige informatie

  • Voldoende en correcte informatie

  • Wederzijdse verwachtingen verduidelijken

  • Grenzen verduidelijken

  • Duidelijke uitleg waarom bepaalde dingen niet kunnen

  • Bewust maken over realiteit

  • Confronteren met eigen verantwoordelijkheden

 • Vertrouwen creëren

  3. Betrokkenheid

  • Tijd nemen en interesse tonen

  • Persoonlijk en informeel contact

  • Praktisch nut bewijzen ivm dagelijkse noden (pasmunt zoeken)

  • Inspanningen erkennen, contact ook zonder problematische aanleiding

  • Continuïteit

  • Jezelf blijven

  • Maatwerk

 • Verantwoordelijke samenwerking

  1. Onderhandeling toestaan (waar het kan)

  • Onderhandelingsmarge voorzien → compromis → wederzijdse verantwoordelijkheden → zeer strikt opvolgen

  • Grote verschillen in gedragscodes → grenzen aftasten en grensonderhandelen

  • Steeds wederkerigheid nastreven, 2-richtingsverkeer

  → niks voor niks, altijd strikt conditioneren!

 • Verantwoordelijke samenwerking

  2. Duidelijk en consequent zijn

  • Eenduidige boodschappen geven

  • Duidelijke en strikte regels, ev. officialiseren (bv. in contract gieten)

  • Consequente en coherente opvolging, kort op de bal

  • Stokken achter de deur voorzien (sancties, …)

  • Coördineren van hulpverlening

  • Grenzen bewaken

  → wederzijds respect gadjo dilo

 • Verantwoordelijke samenwerking

  3. Zelfredzaamheid bevorderen

  • Gericht op ontwikkelen van vaardigheden en potenties (empowerment)

  • Individuele responsabilisatie

  • Bij elke actie aansturen naar zelfstandigheid

 • Dienst Roma en woonwagenbewoners Foyer koen.geurts@foyer.be

  02/411.87.32

  Mommaertsstraat 22, 1080 Molenbeek (Post: Werkhuizenstraat 25, 1080 Molenbeek)

  Meer info, artikels, reportages, dossiers, enz.:

  www.foyer.be ‘Roma in beweging’, Foyer, juni 2014 ‘Les Roms en action’, Foyer, nov 2014

  mailto:koen.geurts@foyer.be http://www.foyer.be