14
ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA PRAVIDLA ICT ICT Mgr. Milan Šimek Mgr. Milan Šimek

ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

  • Upload
    kamin

  • View
    39

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA. ICT Mgr. Milan Šimek. VLASTNOSTI PÍSMA (FONT). Patkové (Times New Roman, Antiqua) Bezpatkové (Arial, Grotesk) Proporcionální (Verdana) Neproporcionální (Courier) Psané Kaligrafické Lomené. VLASTNOSTI PÍSMA (FONT). - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLAPRAVIDLA

ICTICT

Mgr. Milan ŠimekMgr. Milan Šimek

Page 2: ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

VLASTNOSTI PÍSMA (FONT)VLASTNOSTI PÍSMA (FONT)

Patkové (Times New Roman, Antiqua)Patkové (Times New Roman, Antiqua) Bezpatkové (Arial, Grotesk)Bezpatkové (Arial, Grotesk) Proporcionální (Verdana)Proporcionální (Verdana) Neproporcionální (Courier)Neproporcionální (Courier) PsanéPsané KaligrafickéKaligrafické LomenéLomené

Page 3: ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

VLASTNOSTI PÍSMA (FONT)VLASTNOSTI PÍSMA (FONT)

Řez písma – normal, kurzíva, tučné, Řez písma – normal, kurzíva, tučné, podtržené, přeškrtnutépodtržené, přeškrtnuté

Velikost písma v bodechVelikost písma v bodech Barva textuBarva textu Kapitálky/verzálkyKapitálky/verzálky Horní a dolní indexHorní a dolní index Speciální vlastnosti – stínování, ryté Speciální vlastnosti – stínování, ryté

písmo, obrys a reliéfpísmo, obrys a reliéf

Page 4: ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

Vlastnosti odstavceVlastnosti odstavce

Zarovnání vlevoZarovnání vlevo VpravoVpravo Na středNa střed Do blokuDo bloku První řádek odsazenPrvní řádek odsazen

Page 5: ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

Volba písma v textuVolba písma v textu

Maximálně dvoubarevný textMaximálně dvoubarevný text Odstavce v jedné velikosti (rozlišovat Odstavce v jedné velikosti (rozlišovat

jen řezem písma)jen řezem písma) Jednotná velikost a font pro různé typy Jednotná velikost a font pro různé typy

nadpisůnadpisů Jednotnost vzhledu v celém Jednotnost vzhledu v celém

dokumentudokumentu Preferovat patkové písmo (pouze u Preferovat patkové písmo (pouze u

malého používat bezpatkové)malého používat bezpatkové)

Page 6: ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

Vyznačování textuVyznačování textu

Kurzívou nebo tučněKurzívou nebo tučně Lepší je nepoužívat podtržené nebo Lepší je nepoužívat podtržené nebo

prostrkané písmoprostrkané písmo V odstavci nepoužívat raději jiný druh V odstavci nepoužívat raději jiný druh

písmapísma Nikdy nepoužívat podtržené velké Nikdy nepoužívat podtržené velké

písmopísmo

Page 7: ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

Pravidla pro odstavcePravidla pro odstavce

Kontrola osamocených řádků na Kontrola osamocených řádků na konci stránky (vdova)konci stránky (vdova)

Na začátku stránky (sirotek)Na začátku stránky (sirotek) Svázat řádky (ponechat odstavce Svázat řádky (ponechat odstavce

vcelku)vcelku) Svázat s následujícím (nadpis a Svázat s následujícím (nadpis a

odstavec dohromady)odstavec dohromady)

Page 8: ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

Pravidla pro odstavcePravidla pro odstavce

Vložit konec řádky (kapitola na nové Vložit konec řádky (kapitola na nové stránce) – CTRL+ENTERstránce) – CTRL+ENTER

V nadpisech nedělit slovaV nadpisech nedělit slova

Page 9: ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

DĚLENÍ SLOVDĚLENÍ SLOV

Nevkládat dělící znaménko ručně, ale Nevkládat dělící znaménko ručně, ale nechat to na editoru nechat to na editoru (Nástroje/Jazyk/Dělení slov)(Nástroje/Jazyk/Dělení slov)

Dělením slov nesmí vzniknout slovo Dělením slov nesmí vzniknout slovo nežádoucího významu (kni-hovna, sex-ta)nežádoucího významu (kni-hovna, sex-ta)

Děleným slovem by nemělo končit několik Děleným slovem by nemělo končit několik řádků po soběřádků po sobě

Děleným slovem by neměla končit Děleným slovem by neměla končit stránkastránka

Page 10: ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

Předložky a spojky na koncích Předložky a spojky na koncích řádekřádek

Na konci řádků nemají zůstat Na konci řádků nemají zůstat jednopísmenné předložky a spojkyjednopísmenné předložky a spojky

Tvrdá mezera (ruční přechod na další Tvrdá mezera (ruční přechod na další řádek) SHIFT+CTRL+MEZERNÍKřádek) SHIFT+CTRL+MEZERNÍK

Datum, čísla a jednotky spolu musí Datum, čísla a jednotky spolu musí zůstat na stejném řádkuzůstat na stejném řádku

Page 11: ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

Psaní znakůPsaní znaků

Uvozovky dole – kód – ALT+ 0132Uvozovky dole – kód – ALT+ 0132 Uvozovky nahoře – kód 0147 – píší se Uvozovky nahoře – kód 0147 – píší se

těsně u slovatěsně u slova Palec – nachází se nad klávesou“ú“Palec – nachází se nad klávesou“ú“ Pomlčka – je delší než spojovník (kód Pomlčka – je delší než spojovník (kód

0150)0150)

Page 12: ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

Psaní znakůPsaní znaků

Závorky – neoddělují se od textuZávorky – neoddělují se od textu Hranaté závorky – kód 0091, 0093Hranaté závorky – kód 0091, 0093 Paragraf – odděluje se nezlomitelnou Paragraf – odděluje se nezlomitelnou

mezerou, kód 0167 - §mezerou, kód 0167 - § Procenta – odděluji se nezlomitelnou Procenta – odděluji se nezlomitelnou

mezeroumezerou Výjimka: 10% = desetiprocentníVýjimka: 10% = desetiprocentní

Page 13: ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

Psaní znakůPsaní znaků

Jednotky míry – oddělují se tvrdou Jednotky míry – oddělují se tvrdou mezeroumezerou

Datum – píše se s mezeramiDatum – píše se s mezerami Telefonní čísla – se píšou ve dvojicích Telefonní čísla – se píšou ve dvojicích

nebo trojicíchnebo trojicích

Page 14: ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

Psaní znakůPsaní znaků

Tečka – nepíše se za nadpisy. Pokud Tečka – nepíše se za nadpisy. Pokud věta končí zkratkou, dvě tečky se za věta končí zkratkou, dvě tečky se za sebou nepíšou. Tečka se píše až za sebou nepíšou. Tečka se píše až za závorku.závorku.

Interpunkční znaménka – píšeme Interpunkční znaménka – píšeme hned za slovem, následuje mezerahned za slovem, následuje mezera