Transcript
Page 1: 02.08.2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez ......88 0040467 Beşinci Mevsim Abdurrahim Karakoç PL 248 K373/ B4 1997 0040468 Beyaz Geceler Fyodor Mihayloviç PG 3327 T8

Demirbaş# YazarYayın Adı Tarih

Yayın Listesi

Yer Numarası

02.08.2021Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

0040013 16. Yüzyıl Ortalarında Diyarbekir Beylerbeyliği’ndeVakıflar : 972 Tahriri Işığında

BP 170.25/ B5511 2002Alpay Bizbirlik1

0040067 Ahmet Mithat Efendi Bütün Eserleri Romanlar XI:Arnavutlar Solyotlar; Demir Bey Yahut İnkişaf-ı Esrar;

PL 248/ A3173 20022

0040068 Ahmet Mithat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar ; XII :Haydut Montari ; Diplomalı Kız ; Gürcü Kızı Yahut

PL 248/ A3173 20033

0040069 Ahmet Mithat Efendi Bütün Eserleri Romanlar XVI: EskiMektuplar; Altın Aşıkları; Mesail-i Muğlaka; JönTürk

PL 248/ A3173 20034

0040111 A'mak-ı Hayal PL 254 A3/ A43 1971Filibeli Ahmet Hilmi5

0040154 Analog Elektronikİ: (Diyod, BJt,FET, MOSFET) TK 7816/ E668 2005Ömer Ercan6

0040180 Ankara (Angora) şehri merkez gelişimi : (14. - 20. yy) DS 51 A6/ T86 2001Mehmet Tunçer7

0040184 Anlamdan Anlatıma Türkçemiz PL 113/ B55 2002Bilgin,Muhittin8

0040213 Aritmetik ve Cebir II QA 107 B4341/ A696 1970Osman Bener9

0040270 Atatürk Dönemi Maliye Politikaları HG 187/ A83 200810

0040271 Atatürk Dönemi Maliye Politikaları HG 187/ A83 200811

0040272 Atatürk Dönemi Valileri JS 6952/ B35 1998Ali Galip Baltaoğlu12

0040273 Atatürk Evleri Atatürk Müzeleri DR 592 A8 E9/ O53 1993Mehmet Önder13

0040274 Atatürk Evleri Atatürk Müzeleri DR 592 A8 E9/ O53 1993Mehmet Önder14

0040275 Atatürk Hayatı, Düşünceleri ve Kişiliği: 1881 Selanik - 1918İstanbul

DR 631/ Y34 c.1 2000E. Semih Yalçın15

0040276 Atatürk Hayatı, Düşünceleri ve Kişiliği: Yankıları, İlkeleri,Kişiliği

DR 631/ Y34 c.3 2000E. Semih Yalçın16

0040277 Atatürk Hayatı, Düşünceleri ve Kişiliği: 1881 Selanik - 1918İstanbul

DR 631/ Y34 c.1 2000E. Semih Yalçın17

0040278 Atatürk Hayatı, Düşünceleri ve Kişiliği Cilt 2: 1919 Samsun- 1938 Dolmabahçe

DR 631/ Y34 c.2 2000E. Semih Yalçın18

0040279 Atatürk Hayatı, Düşünceleri ve Kişiliği Cilt 2: 1919 Samsun- 1938 Dolmabahçe

DR 631/ Y34 c.2 2000E. Semih Yalçın19

0040280 Atatürk Hayatı, Düşünceleri ve Kişiliği Cilt 3: Yankıları,İlkeleri, Kişiliği

DR 631/ Y34 c.3 2000E. Semih Yalçın20

0040282 Atatürk İmparatorluktan Milli Devlete DR 592 Y1291/ A862 1990Ünsal Yavuz21

0040312 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.4 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.4 200122

0040313 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.5 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.5 200123

0040314 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.6 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.6 200124

0040315 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.7 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.7 200125

0040316 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.8 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.8 200126

0040317 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.9 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.9 200127

0040318 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.10 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.10 200128

0040319 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.11 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.11 200129

0040320 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.12 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.12 200130

0040321 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.13 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.13 200131

0040322 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.14 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.14 200132

0040323 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.15 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.15 200133

0040324 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.16 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.16 200134

0040325 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.17 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.17 200135

0040326 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.18 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.18 200136

0040327 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.19 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.19 200137

0040328 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.20 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.20 200138

0040329 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.21 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.21 200139

0040330 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.22 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.22 200140

0040331 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.23 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.23 200141

0040332 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.24 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.24 200142

0040333 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.1 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.1 200143

0040334 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.2 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.2 200144

0040335 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.3 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.3 200145

0040336 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.4 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.4 200146

0040337 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.5 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.5 200147

0040338 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.6 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.6 200148

0040339 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.7 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.7 200149

0040340 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.8 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.8 200150

Sayfa: 1

Page 2: 02.08.2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez ......88 0040467 Beşinci Mevsim Abdurrahim Karakoç PL 248 K373/ B4 1997 0040468 Beyaz Geceler Fyodor Mihayloviç PG 3327 T8

Demirbaş# YazarYayın Adı Tarih

Yayın Listesi

Yer Numarası

02.08.2021Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

0040341 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.9 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.9 200151

0040342 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.10 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.10 200152

0040343 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.11 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.11 200153

0040344 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.12 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.12 200154

0040345 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.13 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.13 200155

0040346 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.14 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.14 200156

0040347 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.15 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.15 200157

0040348 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.16 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.16 200158

0040349 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.17 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.17 200159

0040350 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.18 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.18 200160

0040351 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.19 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.19 200161

0040352 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.20 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.20 200162

0040353 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.21 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.21 200163

0040354 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.22 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.22 200164

0040355 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.23 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.23 200165

0040356 Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar c.24 : "Altını Çizdiği Satırları,Özel İşaretleri, Uyarıları, Düştüğü Notlar ve Kitap

DR 592 K4/ A72 c.24 200166

0040376 Avrupa ve Fransız İhtilali I : Siyasi Ahlak ve Gelenekler I DC 148 S6719/ A963c.1(1)

1949Albert Sorel67

0040377 Avrupa ve Fransız İhtilali I : Siyasi Ahlak ve Gelenekler II DC 148 S6719/ A963c.1(2)

1949Albert Sorel68

0040378 Avrupa ve Fransız İhtilali II : Kırallığın Sukutu I DC 148 S6719/ A963c.2(1)

1949Albert Sorel69

0040379 Avrupa ve Fransız İhtilali II : Kırallığın Sukutu II DC 148 S6719/ A963c.2(2)

1949Albert Sorel70

0040380 Avrupa ve Fransız İhtilali III : Kırallara Harb I DC 148 S6719/ A963c.3(1)

1950Albert Sorel71

0040381 Avrupa ve Fransız İhtilali III : Kırallara Harb II DC 148 S6719/ A963c.3(2)

1950Albert Sorel72

0040382 Avrupa ve Fransız İhtilali IV : Tabii Hudutlar I DC 148 S6719/ A963c.4(1)

1951Albert Sorel73

0040383 Avrupa ve Fransız İhtilali IV : Tabii Hudutlar II DC 148 S6719/ A963c.4(2)

1951Albert Sorel74

0040384 Avrupa ve Fransız İhtilali V : Bonaparte İle Directoire 1795-1799 (I)

DC 148 S6719/ A963c.5(1)

1951Albert Sorel75

0040385 Avrupa ve Fransız İhtilali V : Bonaparte İle Directoire 1795-1799 (II)

DC 148 S6719/ A963c.5(2)

1951Albert Sorel76

0040386 Avrupa ve Fransız İhtilali VI : Mütareke, Lüneville İleAmiens 1800-1805 (I)

DC 148 S6719/ A963c.6(1)

1953Albert Sorel77

0040387 Avrupa ve Fransız İhtilali VI : Mütareke, Lüneville İleAmiens 1800-1805 (II)

DC 148 S6719/ A963c.6(2)

1953Albert Sorel78

0040388 Avrupa ve Fransız İhtilali VII-(I) DC 148 S6719/ A963c.7(1)

1955Albert Sorel79

0040389 Avrupa ve Fransız İhtilali VII-(II) DC 148 S6719/ A963c.7(2)

1956Albert Sorel80

0040408 Badem Dalına Asılı Bebekler PL 248 D34/ B33 2000Cengiz Dağcı81

0040410 Hayzuran ile Zübeyde: Bağdat'ın İki Kraliçesi PJ 7846 A127/ H321 2000Nabia Abbott82

0040412 Baharistan PK 6490/ B319 196383

0040413 Baharistan PK 6490/ B319 198584

0040426 Baltacı ile Katerina PL 248 V234/ B18 2004Vala Nureddin (Vâ-Nû)85

0040427 Baltacı ile Katerina PL 248 V234/ B18 2004Vala Nureddin (Vâ-Nû)86

0040466 Beş ve Yedi Ondalıklı Logaritma QA 55 A3299/ B463 1988M. Ünal Akyol87

0040467 Beşinci Mevsim PL 248 K373/ B4 1997Abdurrahim Karakoç88

0040468 Beyaz Geceler PG 3327 T8/ B35 2011Fyodor MihayloviçDostoyevski

89

0040475 Beyza Teyzeden Hikayeler 2 PL 248 B55/ B351 1987Beyza Bilgin90

0040478 Bilgi ve Toplum-I : Bilgi Sosyolojisine Giriş HM 571 A7271/ B493 1974İbrahim Armağan91

0040494 Bilinmeyen İç Asya I DS 785 L5319/ B47 c.1 1997L. Ligeti92

0040495 Bilinmeyen İç Asya II DS 785 L5319/ B47 c.2 1997L. Ligeti93

0040499 Bir Başka Bahar PL 248 A2121/ B531 1976Sevim Akbaydoğan94

0040503 Bir Dünya Yıkıldı PL 248 Y553/ B531 1997Amed Günbay Yıldız95

0040507 Bir Milletin Yarattığı Lider Mustafa Kemal Atatürk DR 592 D3997/ B531 1972Selahaddin Demirkan96

0040510 Bir Yeşil Dal PL 235 O3211/ B531 1979Melda Özata97

0040511 Birinci Cihan Harbine Neden Girdik DR 589 K1440/ B53 c.1 1995Kazım Karabekir98

0040512 Birinci Cihan Harbine Neden Girdik DR 589 K1440/ B53 c.1 1995Kazım Karaberik99

0040513 Birinci Cihan Harbine Nasıl Girdik Cilt 2 DR 589 K1440/ B53 c.2 1995Kazım Karabekir100

Sayfa: 2

Page 3: 02.08.2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez ......88 0040467 Beşinci Mevsim Abdurrahim Karakoç PL 248 K373/ B4 1997 0040468 Beyaz Geceler Fyodor Mihayloviç PG 3327 T8

Demirbaş# YazarYayın Adı Tarih

Yayın Listesi

Yer Numarası

02.08.2021Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

0040534 Bizim Diyar PL 248 C668/ B551 1978Sevinç Çokum101

0040548 Budala PG 3327 T8/ B858 2004Dostoyevski102

0040554 Bugünkü Sovyet İdeolojisi II: Siyasi Doktrinler HX 44 L5522/ B864 1976Wolfgang Leonhard103

0040555 Bugünün Diliyle Mevlana PL 235 K1184/ B865 1993A. Kadir104

0040559 Buluşlar ve Buluş Adamları T 212/ B8701 1996TOSYÖV105

0040571 Bütün Öyküler: Şişedeki Adam, Sığınak Hikayeleri,Cehennemde Bir Yusuf, Gibiciler, Hiçoğlu'nun Serüvenleri,

PL 248 K1891/ B971 1996Feyyaz Kayacan106

0040579 Büyük Bilgi: Müzik Hakkında Notlar( Konfüçyüs FelsefesineAit Metinler)

GR 335/ B987 1998107

0040638 Cebir - Trigonometri Alıştırma Kitabı QA 184 O2316/ C321 1962Süleyman Ölçen108

0040639 Cehennem Değirmeni : Siyasi Hatıralarım 2 DR 592 O72/ O73 c.2 1993Rauf Orbay109

0040640 Cehennem Değirmeni : Siyasi Hatıralarım 2 DR 592 O72/ O73 c.2 1993Rauf Orbay110

0040641 Cehennem Değirmeni : Siyasi Hatıralarım 1 DR 592 O72/ O73 c.1 1993Rauf Orbay111

0040642 Cehennem Değirmeni : Siyasi Hatıralarım 1 DR 592 O72/ O73 c.1 1993Rauf Orbay112

0040643 Cehennem Değirmeni : Siyasi Hatıralarım 1 DR 592 O72/ O73 c.1 1993Rauf Orbay113

0040644 Cehennem Değirmeni : Siyasi Hatıralarım 2 DR 592 O72/ O73 c.2 1993Rauf Orbay114

0040648 Cenab Şahabeddin'in Bütün Şiirleri PL 248/ C332 1984115

0040649 Cenap Şahabeddin'in Avrupa Mektupları D 919 U2318/ C332 1997Zeynep Uluant116

0040675 Cumhuriyet Çınarı DR 589 O936/ C910 1994Özer Ozankaya117

0040679 Cumhuriyet Dönemi Türk Heykeli NB 868 G3401/ C910 1984Hüseyin Gezer118

0040680 Cumhuriyet Dönemi Türk Karikatürü (1923-1983) NC 1660 B180/ C910 1983Semih Balcıoğlu119

0040681 Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı (1923-1983) NA 1368/ S69 1984Metin Sözen120

0040682 Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu PN 2959.4 A53/ C910 1983Metin And121

0040708 Çağdaşımız Makyavel PL 248 F83/ C118 1992Memet Fuat122

0040709 Çağımızın Gözde Meslekleri ve Yüksek Öğretim Programları HF 5381 P231/ C118 2002Kemalettin Parlak123

0040712 Çanakkale İzleri: Anafartalar'ın Müebbet Kahramanına DR 568.5/ G74 1989İbrahim Alaettin Gövsa124

0040713 Çanakkale İzleri: Anafartalar'ın Müebbet Kahramanına DR 568.5/ G74 1989İbrahim Alaettin Gövsa125

0040728 Çocuk Davamız 1. Cilt HV 887 T9/ K1440 c.1 1995Kazım Karabekir126

0040729 Çocuk Davamız 1. Cilt HV 887 T9/ K1440 c.1 1995Kazım Karabekir127

0040730 Çocuk Davamız 1. Cilt HV 887 T9/ K1440 c.1 1995Kazım Karabekir128

0040731 Çocuk Davamız 2. Cilt HV 887 T9/ K1440 c.2 1995Kazım Karabekir129

0040732 Çocuk Davamız 2. Cilt HV 887 T9/ K1440 c.2 1995Kazım Karabekir130

0040733 Çocuk Davamız 2. Cilt HV 887 T9/ K1440 c.2 1995Kazım Karabekir131

0040740 Çocuk Gelişimi HQ 767.9 U2333/ C640 1984Gülten Ülgen132

0040741 Çocuk Hakları Bağlamında Çocuk Mülteciler K 639 O146/ C65 2008Tevfik Odman133

0040761 Çok Bilen Çok Yanılır PL 248 R4/ R42 2004Recaizade Mahmut Ekrem134

0040762 Çok Bilen Çok Yanılır PL 254 R4/ R42 2005Recaizade Mahmut Ekrem135

0040763 Çok Bilen Çok Yanılır PL 254 R4/ R42 2005Recaizade Mahmud Ekrem136

0040775 Dava PT 2621 A26/ K119 2003Franz Kafka137

0040783 Dede Korkut Kitabı I: İndeks-Gramer PL 248 D360/ E6893c.2

1991Muharrem Ergin138

0040786 Dede Korkut'ta Renkler PL 95.8 K1397/ D360 1996Seyfi Karabaş139

0040787 Dede Korkut'ta Renkler PL 95.8 K1397/ D360 1996Seyfi Karabaş140

0040793 Değişen Dünya Değişen Dil P 120 G65/ D363 1997Macit Gökberk141

0040794 Değişen Dünya Değişen Dil P 120 G65/ D363 1997Macit Gökberk142

0040799 Deliliğe Methiye PA 8514 T9/ E73 2001Erasmus143

0040806 Deniz Kurdu PS 3523 L66/ D415 2006Jack London144

0040807 Denizci Hasan (Hasan Mellah) I PL 248 M584/ D415 c.1 1975Ahmet Midhat145

0040808 Denizci Hasan (Hasan Mellah) II PL 248 M584/ D415 c.2 1975Ahmet Midhat146

0040809 Deontoloji Ders Notları W 50 A6763/ D440 1996Arda,Berna147

0040810 Derdimi Gül Eyledim PL 248 C48/ D6 1989Osman Çeviksoy148

0040831 Diferansiyel Geometri I: Eğriler QA 641 S4715/ D540 1983Ferruh Şemin149

0040832 Diferansiyel ve İntegral Hesap, Diferans ve DiferansiyelDenklemler

QA 303 C6559/ D572 1967Edward J. Cogan150

Sayfa: 3

Page 4: 02.08.2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez ......88 0040467 Beşinci Mevsim Abdurrahim Karakoç PL 248 K373/ B4 1997 0040468 Beyaz Geceler Fyodor Mihayloviç PG 3327 T8

Demirbaş# YazarYayın Adı Tarih

Yayın Listesi

Yer Numarası

02.08.2021Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

0040834 Dilbilgisi Terimler Sözlüğü P 29/ H280 1972Vecihe Hatiboğlu151

0040835 Dilbilgisi Terimler Sözlüğü P 29/ H280 1972Vecihe Hatiboğlu152

0040836 Dilbilgisi Terimler Sözlüğü P 29/ H280 1972Vecihe Hatiboğlu153

0040837 Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü P 29 T6292/ D571 1989Ahmet Topaloğlu154

0040885 Doğu Türkçesi Metinleri PL 54.66/ D64 1987Reşid Rahmet Arat155

0040886 Doğumunun Yüzellinci Yılında Namık Kemal PL 248 N227/ D65 1993156

0040895 Donanma-yı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti DR 451 O3755/ D716 2000Selahittin Özçelik157

0040896 Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı BF 637 C214/ D742 1994Dale Carnegie158

0040941 Edebi San'atlar ve Tanınması PL 175 S7301/ E228 1998Orhan Soysal159

0040953 Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü: 229 Çağdaş Yazarımızın770 Eseri

PL 213/ E35 1997160

0040954 Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü: 100 Türk EdebiyatçısınınHayatı ve Eseri

PL 213/ E34 2000Behçet Necatigil161

0040956 e-Devlet Başa JF 1525/ E228 2006Hakan Yıldırım162

0040957 e-Devlet Başa JF 1525/ E228 2006Hakan Yıldırım163

0040958 e-Devlet Başa JF 1525/ E228 2006Hakan Yıldırım164

0040959 e-Devlet Başa JF 1525/ E228 2006Hakan Yıldırım165

0040962 Edirne İli Çayır Mera Bitkileri c.1 : Baklagiller SB 199 A974/ E235 c.1 2007Mehmet Aybeke166

0040963 Edirne İli Çayır Mera Bitkileri c.1 : Baklagiller SB 199 A974/ E235 c.1 2007Mehmet Aybeke167

0040964 Edirne İli Çayır Mera Bitkileri c.2 : Buğdaygiller SB 199 A974/ E235 c.2 2007Mehmet Aybeke168

0040966 Efsaneler GR 74/ E256 2004169

0040967 Efsane Öğretmen : Oyun: 2 Bölüm PL 249/ E53 2000Engin Sabahattin170

0040969 Efsane Öğretmen : Oyun: 2 Bölüm PL 249/ E53 2000Engin Sabahattin171

0040989 Eğitim Programları ve Öğretim: Öğretim İlke ve Yöntemleri LB 1022/ O27 1997Leyla Küçükahmet172

0040993 Eğitim Psikolojisi LB 1051 S464/ E252 1992Ziya Selçuk173

0040996 Eğitim Reformunun Temel İlkeleri: Dünyada ve Türkiye'deZorunlu Eğitim: Sempozyum bidirileri 22-23 Ekim 1997

LC 136/ E269 1997174

0040997 Eğitim Sosyolojisi LC 191 T49/ E267 1985Mahmut Tezcan175

0040998 Eğitim Sosyolojisi LC 191 T49/ E267 1985Mahmut Tezcan176

0041001 Eğitim Sosyolojisine Giriş: Eğitim ve Toplum LC 191 E686/ E267 1994Mustafa Ergün177

0041008 Objektif 7: Eğitim, Gençlik, Üniversite PL 117/ S128 1999Peyami Safa178

0041015 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Gerçeği LC 93/ E2692 2003179

0041022 Artık Malzemelerle Eğlenceli Etkinlikler LB 1140.35 S2429/A784

2006Gülşen Sarı180

0041023 Artık Malzemelerle Eğlenceli Etkinlikler LB 1140.35 S2429/A784

2006Gülşen Sarı181

0041035 Eleştiri Kuramları PN 81 Y83/ E371 2007Tahsin Yücel182

0041041 English For Beginners 1: Ders Kitabı PE 1128/ E581 c.1 2005183

0041042 English For Beginners 2: Ders Kitabı PE 1128/ E581 c.2 2005184

0041043 English For Beginners 3: Ders Kitabı PE 1128/ E581 c.3 2005185

0041044 English For Beginners 4: Çalışma Kitabı PE 1128/ E581 c.4 2005186

0041045 English For Beginners 5: Pratik Konuşma Kılavuzu PE 1128/ E581 c.5 2005187

0041046 English For Beginners 6: İngilizce Dil Bilgisi PE 1128/ E581 c.6 2005188

0041047 English For Beginners 7: İngilizce Türkçe Hikayeler PE 1128/ E581 c.7 2005189

0041048 English For Beginners 8: Büyük Sözlük PE 1128/ E581 c.8 2005190

0041051 Eratnalılar (1327-1381) DR 481/ G63 2000Kemal Göde191

0041061 Ermeni Meselesine Dair DR 435/ T87 2001Sadık Tural192

0041062 Ermeni Meselesine Dair DR 435/ T87 2001Sadık Tural193

0041078 Ziya Gökalp: Eserlerinden Seçmeler PL 248 G6/ E5 2000194

0041079 Ahmet Haşim: Eserlerinden Seçmeler PL 248 A36/ E84 2000195

0041083 Eski Anadou Türkçesinde Ekler PL 140/ G84 1997Gürer Gülsevin196

0041103 Seyahatname G 460 E95/ S519 1992Evliya Çelebi197

0041104 Seyahatname G 460 E95/ S519 1992Evliya Çelebi198

0041105 Evrim QH 366.2/ B151 2000Zafer Bahçeci199

0041106 Evrim QH 366.2/ B151 2000Zafer Bahçeci200

Sayfa: 4

Page 5: 02.08.2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez ......88 0040467 Beşinci Mevsim Abdurrahim Karakoç PL 248 K373/ B4 1997 0040468 Beyaz Geceler Fyodor Mihayloviç PG 3327 T8

Demirbaş# YazarYayın Adı Tarih

Yayın Listesi

Yer Numarası

02.08.2021Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

0041153 Fen ve Doğa Etkinlikleri: Uygulama Kitabı LB 1140 A3281/ F351 2003Esra Macaroğlu Akgül201

0041155 Fen ve Tabiat Bilgisi LB 1585 T6219/ F351 1992Selahattin Topsakal202

0041158 Ferah Cerbe Fetihnamesi DR 587/ F371 1975Zekeriyyazade203

0041161 Ferdinand de Saussure ve Dilbilim Kavramları P 121 V372/ F375 1971Berke Vardar204

0041162 Ferdinand de Saussure ve Dilbilim Kavramları P 121 V372/ F375 1971Berke Vardar205

0041219 Gece Hikayeleri: Müsameretname PL 245/ E397Emin Nihad Bey206

0041266 Bir Destan Şairi Geycekli Aşık Hasan ve Bütün Şiirleri PL 235 S4982/ B531 2007Mustafa Sever207

0041300 Gülnihal PL 248 N227/ G95 2004Namık Kemal208

0041301 Gülnihal PL 248 N227/ G95 2005Namık Kemal209

0041302 Gülnihal PL 248 N227/ G95 2005Namık Kemal210

0041374 Hasan Mellah PL 248 M584/ D415 2003Ahmet Mithat211

0041375 Hasan Mellah PL 248 M584/ D415 2003Ahmet Mithat212

0041376 Hasan Mellah PL 248 M584/ D415 2003Ahmet Mithat213

0041385 Hayatım DR 592 K1440/ H321 1995Kazım Karabekir214

0041386 Hayatım DR 592 K1440/ H321 1995Kazım Karabekir215

0041445 İbn-ür Refik Ahmet Nuri Sekizinci I PL 245 S447/ I125 c.1 2001İbn-ür Refik Ahmet NuriSekizinci

216

0041446 İbn-ür Refik Ahmet Nuri Sekizinci II PL 245 S447/ I125 c.2 2001İbn-ür Refik Ahmet NuriSekizinci

217

0041447 İbn-ür Refik Ahmet Nuri Sekizinci III PL 245 S447/ I125 c.3 2001İbn-ür Refik Ahmet NuriSekizinci

218

0041460 İki Şehrin Hikayesi PR 4571 D54/ I45 2004Charles Dickens219

0041502 İbn-ür Refik Ahmet Nuri Sekizinci I PL 245 S447/ I125 c.1 2001İbn-ür Refik Ahmet NuriSekizinci

220

0041503 İbn-ür Refik Ahmet Nuri Sekizinci II PL 245 S447/ I125 c.2 2001İbn-ür Refik Ahmet NuriSekizinci

221

0041504 İbn-ür Refik Ahmet Nuri Sekizinci III PL 245 S447/ I125 c.3 2001İbn-ür Refik Ahmet NuriSekizinci

222

0041529 İnsancıklar PG 3327 T8/ I24 2005Fyodor Dostoyevski223

0041628 İstiklal Harbimiz 1 DR 589 K1140/ I29 c.1 1995Kazım Karabekir224

0041629 İstiklal Harbimiz 4 DR 589 K1140/ I29 c.4 2003Kazım Karabekir225

0041630 İstiklal Harbimiz 5 DR 589 K1140/ I29 c.5 1995Kazım Karabekir226

0041631 İstiklal Harbimiz 5 DR 589 K1140/ I29 c.5 2003Kazım Karabekir227

0041632 İstiklal Harbimiz 1 DR 589 K1140/ I29 c.1 2003Kazım Karabekir228

0041633 İstiklal Harbimiz 2 DR 589 K1140/ I29 c.2 2003Kazım Karabekir229

0041634 İstiklal Harbimiz 3 DR 589 K1140/ I29 c.3 2003Kazım Karabekir230

0041635 İstiklal Harbimiz 3 DR 589 K1140/ I29 c.3 1995Kazım Karabekir231

0041636 İstiklal Harbimizin Esasları DR 589 K1140/ I298 1995Kazım Karabekir232

0041637 İstiklal Harbimizin Esasları DR 589 K1140/ I298 1995Kazım Karabekir233

0041674 Kamelyalı Kadın PQ 2231/ D85 2005Alexandre Dumas234

0041749 Kırk (+5) Yılın Ardından ML 403 K88/ K63 2001Önder Kütahyalı235

0041750 Kırk (+5) Yılın Ardından ML 403 K88/ K63 2001Önder Kütahyalı236

0041767 Kız Kar ve Kan PS 3523 L66/ K534 2004Jack London237

0041802 Köroğlu Bütün Şiirleri PL 248 K8413/ K83 2004Köroğlu238

0041808 Kukla Oyunları ve Dramatizasyonlar PN 1978 O376/ K95 2006Nezihe Öztürk239

0041809 Kukla Oyunları ve Dramatizasyonlar PN 1978 O376/ K95 2006Nezihe Öztürk240

0041812 Kumarbaz PG 3327 T8/ K96 2002Fyodor Dostoyevski241

0041854 Kürt Meselesi DR 435 K1440/ K967 1994Kazım Karabekir242

0041855 Kürt Meselesi DR 435 K1440/ K967 2000Kazım Karabekir243

0041864 Lal Masalları PL 248 M86/ L150 2007Murathan Mungan244

0041903 Makaleler 1 DR 417 T36/ M117 c.1 2004Aydın Taneri245

0041904 Makaleler 2 DR 417 T36/ M117 c.2 2004Aydın Taneri246

0041905 Makaleler 3 DR 417 T36/ M117 c.3 2004Aydın Taneri247

0041906 Makaleler 4 DR 417 T36/ M117 c.4 2004Aydın Taneri248

0041925 Marifetname BP 189.2/ E79 1992İbrahim Hakkı249

0041928 Martin Eden PS 3523 L66/ M3 2004Jack London250

Sayfa: 5

Page 6: 02.08.2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez ......88 0040467 Beşinci Mevsim Abdurrahim Karakoç PL 248 K373/ B4 1997 0040468 Beyaz Geceler Fyodor Mihayloviç PG 3327 T8

Demirbaş# YazarYayın Adı Tarih

Yayın Listesi

Yer Numarası

02.08.2021Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

0041929 Martin Eden PS 3523 L66/ M3 2005Jack London251

0041969 Mesnevi VI PK 6481 M8/ T8 c.6 2001Mevlana252

0041970 Mesnevi V PK 6481 M8/ T8 c.5 2001Mevlana253

0041971 Mesnevi III PK 6481 M8/ T8 c.3 2001Mevlana254

0041972 Mesnevi II PK 6481 M8/ T8 c.2 2001Mevlana255

0041973 Mesnevi IV PK 6481 M8/ T8 c.4 2001Mevlana256

0041974 Mesnevi I PK 6481 M8/ T8 c.1 1960Mevlana257

0042008 Meyhane PQ 2521 T313/ M576 2004Emile Zola258

0042063 Moleküler Biyoloji QA 506/ B33 1999Zafer Bahçeci259

0042064 Moleküler Biyoloji QA 506/ B33 1999Zafer Bahçeci260

0042100 Müntahabat-ı Eş'ar PL 254 S5/ M8 2004Şinasi261

0042133 NLP : Başarının Yeni Teknolojisi BF 698.2/ A537 2001262

0042134 NLP : Başarının Yeni Teknolojisi BF 698.2/ A537 2004263

0042141 Nutuk Cilt II: 1920-1927 DR 592 K4/ A83 c.2 2001Mustafa Kemal Atatürk264

0042142 Nutuk Cilt III: Vesikalar DR 592 K4/ A83 c.3 2001Mustafa Kemal Atatürk265

0042143 Nutuk Cilt I: 1919-1920 DR 592 K4/ A83 c.1 2001Mustafa Kemal Atatürk266

0042241 Osmanlı İhtilallerinde Yabancı Parmağı DR 568/ K52 1993Süleyman Kocabaş267

0042253 Osmanlı'da Para ve Finansal Kredi Cilt I : Meskukat HG 1206.5 H277/ O295c.1

2008Hasan Ferid268

0042254 Osmanlı'da Para ve Finansal Kredi Cilt II : Evrak-ı Nakdiye HG 1206.5 H277/ O295c.2

2008Hasan Ferid269

0042255 Osmanlı'da Para ve Finansal Kredi Cilt III : Bankacılık HG 1206.5 H277/ O295c.3

2008Hasan Ferid270

0042256 Osmanlılarda Fazilet Mücadelesi DR 432/ U53 2000Tahsin Ünal271

0042257 Osmanlılarda Fazilet Mücadelesi DR 432/ U53 2000Tahsin Ünal272

0042263 Öğrenimin Taosu LB 1025.3 N3419/O177

1999Greta K. Nagel273

0042264 Öğrenimin Taosu LB 1025.3 N3419/O177

1999Greta K. Nagel274

0042265 Öğrenme Sanatı LB 1060 R3519/ O177 1998Katherine M. Ramsland275

0042266 Öğrenme Sanatı LB 1060 R3519/ O177 1998Katherine M. Ramsland276

0042267 Öğrenme Sanatı LB 1060 R3519/ O177 1998Katherine M. Ramsland277

0042296 Ölü Canlar PG 3333 Z8/ O239 2004Nikolay Gogol278

0042302 Önce PG 3427 T8/ O251 2003İvan Sergeyeviç Turgenyev279

0042334 Paşaların Hesaplaşması : İstiklal Harbine Neden Girdik,Nasıl Girdik, Nasıl İdare Ettik

DR 589 K1440/ P261 1995Kazım Karabekir280

0042335 Paşaların Hesaplaşması : İstiklal Harbine Neden Girdik,Nasıl Girdik, Nasıl İdare Ettik

DR 589 K1440/ P261 1995Kazım Karabekir281

0042336 Paşaların kavgası : İnkılap Hareketlerimiz DR 589 K1440/ P261 1995Kazım Karabekir282

0042337 Paylaşılamayan Belde Konstantiniyye DR 729 D3319/ P29 2005Levon Panos Dabağyan283

0042338 Paylaşılamayan Belde Konstantiniyye DR 729 D3319/ P29 2005Levon Panos Dabağyan284

0042348 Polonya Edebiyatında Aydınlanma-Romantizm Realizm PG 7053 R4/ Y83 2002Neşe Taluy Yüce285

0042372 Psikolojik Danışma ve Rehberlik LB 1027.5/ P959 2008Aslı Taylı286

0042373 Psikolojik Danışma ve Rehberlik LB 1027.5/ P959 2008Aslı Taylı287

0042395 Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş PL 248 B48/ R821 1988Yahya Kemal Beyatlı288

0042396 Ruh Adam PL 248 A862/ R5 2004Hüseyin Nihal Atsız289

0042405 Rüyaların Yorumu (I. Cilt) BF 1078 F74/ R944 c.1 2003Sigmund Freud290

0042406 Rüyaların Yorumu (II. Cilt) BF 1078 F74/ R944 c.2 2003Sigmund Freud291

0042411 Safahat PL 235.8/ E77 1997Mehmet Akif Ersoy292

0042412 Safahat PL 235.8/ E77 1997Mehmet Akif Ersoy293

0042413 Safahat PL 235.8/ E77 1997Mehmet Akif Ersoy294

0042424 Sergüzeşt PL 248 S298/ S4 2004Samipaşazade Sezai295

0042425 Sergüzeşt PL 248 S298/ S4 2005Samipaşazade Sezai296

0042428 Sanat Nedir? N 70/ T6413 1995Lev Nikolayeviç Tolstoy297

0042432 Sancı PL 248 I855/ S199 1991Emine Işınsu298

0042434 Savaş ve Barış PG 3367 T8/ S263 2004Lev Nikolayeviç Tolstoy299

0042445 Seçme Şiirler PL 248 I534/ S444 2001Özdemir İnce300

Sayfa: 6

Page 7: 02.08.2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez ......88 0040467 Beşinci Mevsim Abdurrahim Karakoç PL 248 K373/ B4 1997 0040468 Beyaz Geceler Fyodor Mihayloviç PG 3327 T8

Demirbaş# YazarYayın Adı Tarih

Yayın Listesi

Yer Numarası

02.08.2021Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

0042446 Seçme Şiirler PL 235 C172/ S444 2004Cevat Çapan301

0042447 Seçme Şiirler PL 248 R54/ S444 2003Oktay Rifat302

0042448 Seçme Şiirler PL 248 A53/ S444 2004Melih Cevdet Anday303

0042449 Seçme Şiirler PL 248 I443/ S444 2001Rıfat Ilgaz304

0042450 Seçme Şiirler PL 248 C86/ S444 2001Necati Cumalı305

0042454 Sefiller PQ 2286 H885/ S453 2004Victor Hugo306

0042467 Sergüzeşt PL 248 S298/ S4 2005Sami Paşazade Sezai307

0042468 Sergüzeşt PL 248 S298/ S4 2005Sami Paşazade Sezai308

0042477 Sevgi = Love BD 436 B87/ S497 1993Leo♀ Buscaglia309

0042478 Sevgi = Love BD 436 B87/ S497 1993Leo♀ Buscaglia310

0042485 Seyahatname G 460 E95/ S519 1992Evliya Çelebi311

0042490 Silahlara Veda PS 3515 E57/ S581 2002Ernest Hemingway312

0042517 Söyleşiler I PQ 2605 H389/ A58 1998Alain313

0042518 Söyleşiler II PQ 2605 H389/ A58 1998Alain314

0042519 Söyleşiler III PQ 2605 H389/ A58 1998Alain315

0042523 Stoacılık B 528 B8351/ S863 1997Jean Brun316

0042524 Stres BF 575 S884/ S914 1994Jean Benjamin Stora317

0042525 Stres Yönetimi: Ateş Altında Sakin Kalabilmek WM 172 B7202/ S914 2002Barbara J. Braham318

0042527 Su Tasfiyesi TD 745.1/ E769 2008Veysel Eroğlu319

0042528 Su Tasfiyesi TD 745.1/ E769 2008Veysel Eroğlu320

0042529 Su Tasfiyesi TD 745.1/ E769 2008Veysel Eroğlu321

0042534 Suç ve Ceza PG 3327 T8/ S9 2004Dosteyevski322

0042537 Suçlamalar 1. Cilt: Sağcılık, Faşizm JA 71/ S942 c.1 1975323

0042538 Suçlamalar 2. Cilt: Irkçılık JA 71/ S942 c.2 1976Galip Erdem324

0042541 Sultan Abdülaziz ve I. Meşrutiyet DR 569/ K63 2001Süleyman Kocabaş325

0042543 Sultan II. Abdülhamid : Şahsiyet ve Politikası DR 571.5 K63/ S949 1995Süleyman Kocabaş326

0042544 Sultan II. Abdülhamid : Şahsiyet ve Politikası DR 571.5 K63/ S949 1995Süleyman Kocabaş327

0042554 Şahıslararası İhtilafların Çözümünde Lisanın Rolü BF 337 C63/ G975 1998Erol Güngör328

0042559 Şark Yıldızı : Esir Cami Müslümanları PL 248 I224/ S243 2001Hikmet Ilgaz329

0042560 Şark Yıldızı : Esir Cami Müslümanları PL 248 I224/ S243 2001Hikmet Ilgaz330

0042564 Şehitler ve Gaziler PL 248 U251/ S4 2000Ünal,Tahsin331

0042565 Şehrin Ilık Solukları PL 248 E6765/ S457 1996Tuncer Erdem332

0042566 Şems ve Mevlana PK 6549 E872/ S471Arif Etik333

0042576 Şiir Her Zaman PL 217 K77/ S580 1985Cahit Külebi334

0042578 Şiir Tahlilleri I: Tanzimattan Cumhuriyete Kadar PL 217.5/ K37 c.1 1999Mehmet Kaplan335

0042579 Şiir Tahlilleri 2 : Cumhuriyet Devri Türk Şiiri PL 217.5/ K37 c.2 1999Mehmet Kaplan336

0042580 Şiir Üzerine Notlar PL 219 A356/ S619 1996Gülten Akın337

0042581 Şiir Üzerine Notlar PL 219 A356/ S619 1996Gülten Akın338

0042582 Şiiri Düzde Kuşatmak PL 248 A356/ S571 1996Gülten Akın339

0042583 Şiiri Düzde Kuşatmak PL 248 A356/ S571 1996Gülten Akın340

0042587 Behçet Necatigil Bütün Eserleri: Şiirler 1972-1979 PL 235/ B395 1996Behçet Necatigil341

0042589 Şimdi Sevişme Vakti "Şiirler": Bütün Eserleri 13 PL 248 A23/ S589 2000Sait Faik342

0042604 Tadı Damağımda: Bir Okur-Yazarın Kitap OkumaSerüvenleri : Şiir-Roman-Öykü-Anı-Tarih-Bilim-Felsefe-

PL 248 U3445/ T121 1996Nermin Uygur343

0042605 Tanrılar ve Köpekler PS 3523 L66/ T157 2004Jack London344

0042645 Tarihimizde Yanlışlıklar Geçidi DR 440/ K63 2004Süleyman Kocabaş345

0042646 Tarihimizde Yanlışlıklar Geçidi DR 440/ K63 2004Süleyman Kocabaş346

0042650 Tarihte Adil Türk İdaresi DR 486/ K63 1995Süleyman Kocabaş347

0042651 Kuzey'den Gelen Tehdit : Tarihte Türk-Rus Mücadelesi DR 479 K63/ K95 1989Süleyman Kocabaş348

0042653 Pencermenizm'in "Şark'a Doğru" Politikası : Tarihte Türklerve Almanlar

DD 120 K63/ P37 1988Süleyman Kocabaş349

0042654 Paris'in "Doğu Yolu"nda Yaptıkları : Tarihte Türkler veFransızlar

DR 479 C3/ K81 1990Süleyman Kocabaş350

Sayfa: 7

Page 8: 02.08.2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez ......88 0040467 Beşinci Mevsim Abdurrahim Karakoç PL 248 K373/ B4 1997 0040468 Beyaz Geceler Fyodor Mihayloviç PG 3327 T8

Demirbaş# YazarYayın Adı Tarih

Yayın Listesi

Yer Numarası

02.08.2021Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

0042656 Kuzey'den Gelen Tehdit : Tarihte Türk-Rus Mücadelesi DR 479 K63/ K95 1989Süleyman Kocabaş351

0042707 Terentius'un Afrikalısı : (Oyun / İki Perde) PL 245 I285/ T274 2001Coşkun Irmak352

0042708 Terentius'un Afrikalısı : (Oyun / İki Perde) PL 245 I285/ T274 2001Coşkun Irmak353

0042709 Terentius'un Afrikalısı : (Oyun / İki Perde) PL 245 I285/ T274 2001Coşkun Irmak354

0042710 Terentius'un Afrikalısı : (Oyun / İki Perde) PL 245 I285/ T274 2001Coşkun Irmak355

0042711 Terentius'un Afrikalısı : (Oyun / İki Perde) PL 245 I285/ T274 2001Coşkun Irmak356

0042712 Terentius'un Afrikalısı : (Oyun / İki Perde) PL 245 I285/ T274 2001Coşkun Irmak357

0042713 Terentius'un Afrikalısı : (Oyun / İki Perde) PL 245 I285/ T274 2001Coşkun Irmak358

0042714 Terentius'un Afrikalısı : (Oyun / İki Perde) PL 245 I285/ T274 2001Coşkun Irmak359

0042715 Terentius'un Afrikalısı : (Oyun / İki Perde) PL 245 I285/ T274 2001Coşkun Irmak360

0042716 Teslim mi olacağız : Türk tarihinden menkıbeler PL 28.2 U53/ T28 2001Tahsin Ünal361

0042717 Teslim mi olacağız : Türk tarihinden menkıbeler PL 28.2 U53/ T28 2001Tahsin Ünal362

0042723 Tevfik Fikret : Eserlerinden Seçmeler PL 248 T48/ T299 2000Tevfik Fikret363

0042724 Tevfik Fikret : Eserlerinden Seçmeler PL 248 T48/ T299 1992Tevfik Fikret364

0042725 Tevfik Fikret : Eserlerinden Seçmeler PL 248 T48/ T299 1992Tevfik Fikret365

0042726 Tevfik Fikret : Eserlerinden Seçmeler PL 248 T48/ T299 1992Tevfik Fikret366

0042754 Top Sesleri PL 248 A89/ T621 2005Arif Nihat Asya367

0042765 Toprak (I. Cilt) PQ 2521 T313/ T629c.1

2004Emile Zola368

0042766 Toprak (II. Cilt) PQ 2521 T313/ T629c.2

2004Emile Zola369

0042778 Tüm Hikayelerden Seçmeler I PL 248 O283/ T79 c.1 2004Ömer Seyfettin370

0042779 Tüm Hikayelerden Seçmeler II PL 248 O283/ T79 c.2 2005Ömer Seyfettin371

0042843 Türk Askerlik Kültürü UA 812 U52/ T847 2001Tahsin Ünal372

0042844 Türk Askerlik Kültürü UA 812 U52/ T847 2001Tahsin Ünal373

0043034 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli BP 189.7 B4/ T87 1988374

0043035 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli BP 189.7 B4/ T87 1988375

0043036 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli BP 189.7 B4/ T87 1988376

0043037 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli BP 189.7 B4/ T87 1988377

0043038 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli BP 189.7 B4/ T87 1988378

0043039 Türkiye Maarif Tarihi: Cild 5 LA 942 E6869/ T847c.5

1977Osman Ergin379

0043040 Türkiye Maarif Tarihi: Cild 3-4 LA 942 E6869/ T847c.3,4

1977Osman Ergin380

0043041 Türkiye Maarif Tarihi: Cild 3-4 LA 942 E6869/ T847c.3,4

1977Osman Ergin381

0043100 Türk Tarihi ve Kültürü DS 26 S1327/ T847 1999Muhammet Şahin382

0043101 Türk Tarihi ve Kültürü DS 26 S1327/ T847 1999Muhammet Şahin383

0043102 Türk Tarihi ve Kültürü DS 26 S1327/ T847 1999Muhammet Şahin384

0043136 Türkistan Seyahatnamesi'nin ortaya koyduğu gerçekler DK 855.4 C34/ T847 1960Tahir Çağatay385

0043137 Türkistan Seyahatnamesi'nin ortaya koyduğu gerçekler DK 855.4 C34/ T847 1960Tahir Çağatay386

0043243 "Vaat Edilmiş Toprak" Filistin İçin Mücadele : Türkiye veSiyonizm

DS 149.5 K63/ V115 1994Süleyman Kocabaş387

0043261 Türkiye'nin Canı Boğazlar JX 1393 K63/ T847 1994Süleyman Kocabaş388

0043298 Türklüğün Sembolü Bozkurt DR 432 U53/ T847 2001Tahsin Ünal389

0043299 Türkmen Düğünü PL 248 Y87/ T87 1996Ali Yürük390

0043304 Türkiye' den NLP ve Sibernetik Uygulamaları 1 BF 637 N46/ D68 c.1 2001Dövücü; Tamer391

0043305 Türk-Yunan Kültür Savaşı DR 479 C4/ T155Aydın Taneri392

0043315 Ulusal Sinema Kavgası PN 1993.5 R22/ U231 1971Halit Refiğ393

0043316 Unutmuşum PL 234 Y560/ U4 1997Meryem Yılmaz394

0043321 Uygulamalı Hareket Eğitimi: 3-9 Yaş Çocuklar İçin:Öğretmen El Kitabı

GV 452 I2399/ U344 2003Mehmet İnan395

0043322 Uygulamalı Hareket Eğitimi: 3-9 Yaş Çocuklar İçin:Öğretmen El Kitabı

GV 452 I2399/ U344 2003Mehmet İnan396

0043323 Uygulamalı İlkokuma Yazma Öğretimi LB 1576 O352/ U344 1998M. Feyzi Öz397

0043324 Uygulamalı Okul Yönetimi LB 2806 T21/ U344 1997A. Haydar Taymaz398

0043325 Uyur İdik Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları BP 192 M485/ U349 1994Irene Melikoff399

0043326 Uyuşturucu Maddeler ve Bağımlılık RC 569.5 O175/ U349 1997Kültekin Ögel400

Sayfa: 8

Page 9: 02.08.2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez ......88 0040467 Beşinci Mevsim Abdurrahim Karakoç PL 248 K373/ B4 1997 0040468 Beyaz Geceler Fyodor Mihayloviç PG 3327 T8

Demirbaş# YazarYayın Adı Tarih

Yayın Listesi

Yer Numarası

02.08.2021Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

0043327 Uzun Bir Adam (Kendim Üstüne Bir Kalem Denemesi) PL 248 B4561/ U358 1997İlhan Berk401

0043335 V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Halk EdebiyatıSeksiyon Bildirileri I

DR 432/ M537 c.1 1997402

0043336 V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Halk EdebiyatıSeksiyon Bildirileri II

DR 432/ M537 c.2 1997403

0043340 Vahşetin Çağrısı PS 3523 L66/ V18 2004Jack London404

0043341 Orgeneral Mustafa Muğlalı ve Van-Özalp Olaylarının İçyüzü DR 435 A313/ O281 2001Suat Akgül405

0043342 Van'da Ermeni Mezalimi (1895-1920) DR 435 D3998/ V261 1985Faiz Demiroğlu406

0043351 Vaterhaus PL 248 O743/ V453 2002Orhan Kemal407

0043376 XX. Yüzyıl Polonya Edebiyatı: Çeviri Seçkisi PG 7446 T87/ Y82 2000Neşe Taluy Yüce408

0043377 XX. Yüzyıl Polonya Edebiyatı: Çeviri Seçkisi PG 7446 T87/ Y82 2000Neşe Taluy Yüce409

0043381 Yalan Söyleyan Tarih Utansın c.1 DR 442/ M84 c.1 1977Mustafa Müftüoğlu410

0043382 Yalan Söyleyan Tarih Utansın c.3 DR 442/ M84 c.3 1977Mustafa Müftüoğlu411

0043383 Yalan Söyleyan Tarih Utansın c.4 DR 442/ M84 c.4 1977Mustafa Müftüoğlu412

0043393 Yaratıcı Etkinlikler : uygulama kitabı LB 1139 D243/ Y23 2003Nilüfer Darıca413

0043394 Yaratıcı Etkinlikler : uygulama kitabı LB 1139 D243/ Y23 2003Nilüfer Darıca414

0043406 Yaz Geçer PL 235.8/ M86 1996Murathan Mungan415

0043478 Yolumu Görecek Kadar PL 248 N39/ K481 2002Kadir Keskinkılıç416

0043479 Yolumu Görecek Kadar PL 248 N39/ K481 2002Kadir Keskinkılıç417

0043480 Yolumu Görecek Kadar PL 248 N39/ K481 2002Kadir Keskinkılıç418

0043481 Yolumu Görecek Kadar PL 248 N39/ K481 2002Kadir Keskinkılıç419

0043492 Yukarı Çoruh Havzası'nın Tarihi ve Arkeolojisi : BayburtYöresi

G 155 A7/ U251 2006Veli Ünsal420

0043493 Yukarı Çoruh Havzası'nın Tarihi ve Arkeolojisi : BayburtYöresi

G 155 A7/ U251 2006Veli Ünsal421

0043551 I. Uluslararası Türkoloji Kongresi Bildirileri (Prizen: 12-14Aralık 1998)

DR 435/ U48 1998422

0043552 10 Kasım 1994 Devlet Töreni Konuşmaları ve Atatürk veTürk Kimliği Paneli

DR 592 A8 K6/ K3 1996423

0043553 10 Kasım 1994 Devlet Töreni Konuşmaları ve Atatürk veTürk Kimliği Paneli

DR 592 A8 K6/ K3 1996424

0043554 10 Kasım 1996 Devlet Töreni Konuşmaları ve "Atatürk veMilli Birlik" Paneli ve 13 Kasım 1996'da Kuzey Kıbrıs Türk

DR 592 A8 K6/ K3 1998425

0043555 10 Kasım 1996 Devlet Töreni Konuşmaları ve "Atatürk veMilli Birlik" Paneli ve 13 Kasım 1996'da Kuzey Kıbrıs Türk

DR 592 A8 K6/ K3 1998426

0043569 1945 Sonrası İsveç Şiiri Antolojisi PT 9877.21/ I291 1996427

0043571 2 ve 3 Boyutlu Uzaylarda Analitik Geometri QA 551/ H33 1976H. Hilmi Hacısalihoğlu428

0043575 II. Viyana Kuşatması Işığında Mağlubiyetimizin GizliSebepleri

DR 536/ U53 2000Tahsin Ünal429

0043576 II. Viyana Kuşatması Işığında Mağlubiyetimizin GizliSebepleri

DR 536/ U53 2001Tahsin Ünal430

0043580 XX. Dilbilim Kurultayı Bildirileri: 12-13 Mayıs 2016 PL 101.5/ D571 2008431

0043583 2000'e Girerken Olaylarla Türkiye'nin Çıkmazları 1998-1999 : "Postmodern Darbe" Süreci Sendromları

DR 603 K63/ I215 1999Süleyman Kocabaş432

0043603 IV. Murat PL 248 O35/ M932 1988A. Turan Oflazoğlu433

0043609 70. Yılında Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Atatürk'ünBüyük Nutuk'u ve Dönemi

DR 592/ Y561 1999434

0043663 Aile Yazıları 6: Nüfus ve Aile Planlaması HQ 663.4/ A54 1991435

0043672 Akif'ten Asım'a: Mehmet Akif Ersoy Gençlerle PL 248/ M42 2007436

0043695 Ali Eşref Dede'nin Yemek Risalesi TX 723.5 T8/ A45 1992437

0043696 Ali Eşref Dede'nin Yemek Risalesi TX 723.5 T8/ A45 1992438

0043742 Analitik Kimya 1 : Temel ilkeler QD 101.2/ D684 2004Douglas A. Skoog439

0043770 Anna Karenina (I. Cilt) PG 3367 T8/ A6 c.1 2005Lev Nikolayeviç Tolstoy440

0043771 Anna Karenina (II. Cilt) PG 3367 T8/ A6 c.2 2005Lev Nikolayeviç Tolstoy441

0043871 Atatürk Yolu DR 592 A8/ T87 1995442

0043872 Atatürk Yolu DR 592 A8/ T87 1995443

0043891 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri I-III (Açıklamalı Dizin İle) DR 592/ A863 2006444

0043990 Benim Sigortacılarım 1 HG 9154 N4/ B43 c.1 2005Ali H. Neyzi445

0043991 Benim Sigortacılarım 2 HG 9154 N4/ B43 c.2 2005Ali H. Neyzi446

0043999 Beyzade-Paşazade 1 : (1890-1930) PL 248 N4/ B469 c.1 2005Ali H. Neyzi447

0044000 Beyzade-Paşazade 2 : (1931-1990) PL 248 N4/ B469 c.2 2005Ali H. Neyzi448

0044029 Bir Aşk Sayfası PQ 2521 T313/ B5 2008Emile Zola449

0044043 Bir Pırıltıdır Yaşamak BF 724 O54/ B530 1996İpek Ongun450

Sayfa: 9

Page 10: 02.08.2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez ......88 0040467 Beşinci Mevsim Abdurrahim Karakoç PL 248 K373/ B4 1997 0040468 Beyaz Geceler Fyodor Mihayloviç PG 3327 T8

Demirbaş# YazarYayın Adı Tarih

Yayın Listesi

Yer Numarası

02.08.2021Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

0044044 Bir Yerel Yönetim Deneyiminin Ardından… : KüçükçekmeceAyazma-Tepeüstü Kentsel Dönüşüm Projesi

JS 6951 T8459/ B531 2010Sırma R. Turgut451

0044055 Bitki Fizyolojisi QK 711 K811/ B546 2001İsmail Kocaçalışkan452

0044074 Boğaziçi'nde Tarih DR 728 A9848/ B633 1968Samiha Ayverdi453

0044078 Boşzamanlar Kılavuzu HD 69 T49/ B651 1995Mahmut Tezcan454

0044081 Bozkurtlar Diriliyor PL 248 A87/ B69 1992Atsız455

0044084 Böyle Buyurdu Zerdüşt B 3312 N54/ B697 2002Friedrich Nietzsche456

0044085 Böyle Dedi Zerdüşt B 3313 T9/ B697 2005Friedrich Nietzsche457

0044095 Bulantı PQ 2637 A82/ N319 1995Jean Paul Sartre458

0044117 Büyük Umutlar PR 4571 D54/ B987 2005Charles Dickens459

0044121 Cahit Külebi Bütün Şiirleri PL 234 K77/ C119 1998Cahit Külebi460

0044122 Cahit Sıtkı Tarancı'nın Hikayeciliği ve Hikayeleri PL 248 O2526/ C119 1976Selahattin Önerli461

0044126 Canlıların Evrimi QH 390 I2499/ C161 1976H. Hüseyin İnce462

0044134 Cengiz Dağcı'nın Dört Romanı PL 66.9 K810/ C333 1999İsa Kocakaplan463

0044138 Chatterton PR 6051 C64/ C391 1995Peter Ackroyd464

0044185 Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını (1839-1923) HQ 1726.7/ K87 1997Şefika Kurnaz465

0044186 Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını (1839-1923) HQ 1726.7/ K87 1997Şefika Kurnaz466

0044252 Damla Damla Günler 1 (1969-1977) PL 248 A336/ D18 c.1 2004A. Ağaoğlu467

0044266 Delikanlı PG 3327 T8/ D67 2003Fyodor MihayloviçDostoyevski

468

0044307 Dil Tartışmaları PL 105/ D70 1967469

0044308 Dil Tartışmaları PL 105/ D70 1967470

0044320 Dilde Birlik PL 115 E73/ D571 1993Ahmet B. Ercilesun471

0044323 Dinler Tarihi BL 80 K952/ D616 1997Abdurrahman Küçük472

0044324 Diplomasi : Diplomaside 40 yıl, 11 ay, 17 gün..! : "Savaştave Barışta Diplomasi!"

JZ 1305 G5343/ D625 2006Oğuz Gökmen473

0044326 Diriliş PG 3367 T8/ D575 2004Lev Nikolayeviç Tolstoy474

0044330 Divan PS 3575 A9/ D642 1998Irvin D. Yalom475

0044331 Divan-ı Kebir: Seçmeler PK 6481 D6/ T8 1970Mevlana Celaleddin476

0044334 Diyalektik Araştırmalar B 809.7 G568/ D541 1998Lucien Goldman477

0044337 Doğa Karşısında Pratik ve Teknik Uğraşı T 15/ T49 1995Zeki Tez478

0044339 Doğal Afetler: "Toplum Sağlığını Koruma" GB 5014/ D677479

0044340 Doğal Afetler ve Türkiye GB 5014/ S34 2007Cemalettin Şahin480

0044341 Doğal Afetler ve Türkiye GB 5014/ S34 2007Cemalettin Şahin481

0044342 Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi : Saltuklular,Mengücikler, Sökmenliler, Dilmaç Oğulları ve Artuklu’ların

DS 51/ T840 1993Osman Turan482

0044343 Doğu Batı Divanı PL 248 B314/ D677 1997Enis Batur483

0044344 Doğu Hikayeleriyle Psikoterapi: 100 Örnek Vakada Eğitimve Kendi Kendine Yardım

RC 489 P4362/ D677 1998Nossrat Peseschkian484

0044349 Doğumunun 110. Yıldönümü Dolayısıyle Aşıklardan YüceAtatürk'e Deyişler: Güldeste

PL 235/ D64 1992485

0044351 Doğumunun Yüzüncü Yılında Ahmet Haşim PL 248 A3172/ Z5 1992486

0044354 Dokuzuncu Hariciye Koğuşu PL 243 S243/ D65 1994Peyami Safa487

0044355 Dokuzuncu Hariciye Koğuşu PL 243 S243/ D65 1999Peyami Safa488

0044356 Dokuzuncu Hariciye Koğuşu PL 243 S243/ D65 2007Peyami Safa489

0044357 Don Hikayeleri PG 3476 S52/ D931 2004Mihail Şolohov490

0044358 Don Kıyısında Hasat : Uyandırılmış Toprak II PG 3476 S52/ D718 1995Mihail Şolohov491

0044360 Dorian Gray'in Portresi PR 5819 W55/ D734Oscar Wilde492

0044361 Dosdoğru Günlük PL 248 U2731/ D741 1995Fikret Ürgüp493

0044363 Dosta Doğru PL 248 K373/ D6 1997Abdurrahim Karakoç494

0044364 Dostlarım: 51 Manzum Portre PL 234 I535/ D6 1977Ayhan İnal495

0044366 Türkiye'de Gizli Tarih II : Dönmelik ve Dönmeler DS 135 T8/ K63 2001Süleyman Kocabaş496

0044367 Dönüşüm PT 2621 K3/ K33 2004Franz Kafka497

0044368 Dönüşüm PT 2621 K3/ K33 2008Franz Kafka498

0044369 Dönüşüm PT 2621 K3/ K33 2008Franz Kafka499

0044376 Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi PN 2037 S461/ D910 2003Sevda Şener500

Sayfa: 10

Page 11: 02.08.2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez ......88 0040467 Beşinci Mevsim Abdurrahim Karakoç PL 248 K373/ B4 1997 0040468 Beyaz Geceler Fyodor Mihayloviç PG 3327 T8

Demirbaş# YazarYayın Adı Tarih

Yayın Listesi

Yer Numarası

02.08.2021Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

0044387 Gerard de Nerval: Yaşamı, Sanatı, Tüm Yapıtları ,TürkEdebiyatındaki Etkileri

PQ 2260 A4154/ G311 1994Erdoğan Alkan501

0044388 Düşlerin Gerçeği PL 248 U1319/ D941 2005Suna Üçkarışoğlu502

0044404 Edebiyat Dünyası ve Atatürk DR 592 K4/ G62 1995Önder Göçgün503

0044405 Edebiyat Dünyası ve Atatürk DR 592 K4/ G62 1995Önder Göçgün504

0044406 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri PN 81/ M673 1991Berna Moran505

0044407 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri PN 81/ M673 1991Berna Moran506

0044409 Edebiyat ve Eğitim PL 203 K38/ E228 1994Cahit Kavcar507

0044410 Edebiyata Dair PL 205 B48/ E228 1971Yahya Kemal508

0044411 Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü PL 213/ E34 1978Behçet Necatigil509

0044412 Edebiyatımızda İsimler ve Terimler PL 202 T43/ E228 1999Arslan Tekin510

0044425 Okul öncesi çocukları için eğitici drama uygulamaları PN 3171 O257/ E267 2003Alev Önder511

0044426 Okul öncesi çocukları için eğitici drama uygulamaları PN 3171 O257/ E267 2003Alev Önder512

0044442 Eğitim Fakülteleri İçin Yer Bilimi QE 26.3 B33/ E267 2007Zafer Bahçeci513

0044443 Eğitim Fakülteleri İçin Yer Bilimi QE 26.3 B33/ E267 2007Zafer Bahçeci514

0044463 Eğitim Sosyolojisi LC 191 B493/ E267 1996Saffet Bilhan515

0044464 Eğitim Sosyolojisi LC 191 B493/ E267 1996Saffet Bilhan516

0044528 El Yazılarına Vuruyor Güneş (1955-1990) PL 248 B4561/ E316 1997İlhan Berk517

0044531 Elektrik Şebeke ve Tesisleri TK 3226 N119/ E366 2003Mahmut Nacar518

0044532 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin Temelleri: Doğru AkımDevreleri Cilt - 1

TK 168/ A75 c.1 2005Uğur Arifoğlu519

0044533 Elektrikli Cihaz ve Devre Şemaları TK 7867 F5141/ E366 1974A. Hikmet Fırat520

0044534 Elektrikli Cihaz ve Devre Şemaları TK 7867 F5141/ E366 1974A. Hikmet Fırat521

0044538 Eleştiri ve Aydınlanma (Felsefe İncelemeleri) B 804 B7175/ E371 1994Nejat Bozkurt522

0044545 Engelleri Aşarak Hedeflere Ulaşmak İçin ZorluklarlaMücadele

BF 637 C3720/ E583Herbert N. Casson523

0044561 Tarihin Işığında Ermeni Dosyası DR 435 A52/ T171 1982Cemal Anadol524

0044565 Ermeni Kilisesi ve Türkler BX 124 T9/ K952 1997Abdurrahman Küçük525

0044577 Eshab-ı Kehf: Vukuu, Şuyuu BP 128.5/ E8191 2010526

0044578 Eski Anadoluda Kadın HQ 1137 T9/ D37 1984A.Muhibbe Darga527

0044579 EskiÇağ Tarihinde Doğu-Batı Mücadelesi D 59 M46/ E934 1993Ekrem Memiş528

0044580 Eski Fotoğraflar PL 248 S9555/ E834 1990Dinçer Sümer529

0044581 Eski İzmir I: Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı DS 51 I9/ A38 1997Ekrem Akurgal530

0044584 Eski Mısır Tarih ve Medeniyeti DT 83 I241/ E834 1992Afet İnan531

0044585 Eski Türk Dini BL 2370 T84/ K34 1980İbrahim Kafesoğlu532

0044586 Eski Türk Dini Tarihi BL 2370 I53/ E834 1976Abdülkadir İnan533

0044587 Eski Türk Edebiyatı PL 205 E722/ E834 2004Rasih Erkul534

0044588 Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları PL 205 C45/ E834 1998Âmil Çelebioğlu535

0044589 Eski Türk Edebiyatı Metinleri PL 232/ S69 2002M. Orhan Soysal536

0044592 Esselam Mukaddes Hayattan Levhalar PL 248 K49/ E844 1973Necip Fazıl Kısakürek537

0044594 Eşkıya İninde: İki Damla Yaş PL 248 G84/ E834 2000Hüseyin Rahmi Gürpınar538

0044598 Etkili Konuşma Sanatı PN 4129.9 C214/ E873Dale Carnegie539

0044601 Etkili Öğretmenlik Eğitimi HQ 769/ G689 2002Thomas Gordon540

0044603 Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı PN 4129 Y1419/ E873 1996Suat Yamaner541

0044606 Cahit Sıtkı Tarancı Evime ve Nihal'e Mektuplar PL 242 T27/ E93 1989542

0044610 Evliya Çelebi PL 248 K815/ E95Reşat Ekrem Koçu543

0044613 Evrim QH 366.2/ B151 2000Zafer Bahçeci544

0044614 Evrim QH 366.2/ B151 2000Zafer Bahçeci545

0044625 Fareler ve İnsanlar PS 3537 T3234/ A59 2002John Steinbeck546

0044626 Fareler ve İnsanlar PS 3537 T3234/ A59 1991John Steinbeck547

0044635 Fatih-Harbiye PL 248 S24/ F38 1999Peyami Safa548

0044649 Fen Bilimleri Tarihi ve Türk-İslam Bilginlerinin Yeri Q 125 G65/ F31 1998Lütfi Göker549

0044650 Fen Bilimleri Tarihi ve Türk-İslam Bilginlerinin Yeri Q 125 G65/ F31 1998Lütfi Göker550

Sayfa: 11

Page 12: 02.08.2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez ......88 0040467 Beşinci Mevsim Abdurrahim Karakoç PL 248 K373/ B4 1997 0040468 Beyaz Geceler Fyodor Mihayloviç PG 3327 T8

Demirbaş# YazarYayın Adı Tarih

Yayın Listesi

Yer Numarası

02.08.2021Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

0044724 Geçmişten Bugüne Kırşehir DS 51 K63/ T170 2007Hasan Şahin551

0044725 Geçmişten Bugüne Kırşehir DS 51 K63/ T170 2007Hasan Şahin552

0044726 Geçmişten Bugüne Kırşehir DS 51 K63/ T170 2007Hasan Şahin553

0044727 Geçmişten Bugüne Kırşehir DS 51 K63/ T170 2007Hasan Şahin554

0044730 Geçmişten Günümüze Garip Tarihimiz DR 432 /K63 2006Süleyman Kocabaş555

0044747 Gelişmekte Olan Ülkeler ve Dış Politika HC 59.7 C1581/ G280 1999İbrahim S. Canbolat556

0044749 Genç Girişimcilerin Başarı Sırları HD 2346 T9/ G286 2005557

0044756 Gençlik ve Uyuşturucu Madde Alışkanlığı HV 5043/ G286 1987558

0044758 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya GB 121 A862/ G286 2001İbrahim Atalay559

0044759 Genel Biyoloji QH 308/ G64 2006Tohit Güneş560

0044762 Genel Dilbilim Sorunları PN 4781/ B84 1995Emile Benveniste561

0044763 Genel Fizik (I-II) QC 33 T2423/ G286 2005Kamil Temizyürek562

0044764 Genel Fizik ve Teknolojinin Bilimsel İlkeleri QC 23/ G284 2006563

0044765 Genel Fiziki Coğrafya GB 121 A862/ G286 2012İbrahim Atalay564

0044767 Genel Fiziki Coğrafya GB 121 A862/ G286 1992İbrahim Atalay565

0044769 Genel Jeoloji Temel İlkeleri QE 26.2 L977/ G286 2014Frederick Lutgens566

0044773 Genel Kimya 2 QD 31.3/ G286 c.2 2008Kemal Doymuş567

0044775 Genel Kimya Deneyleri QD 33/ G46 1997Güler Somer568

0044776 Genel Kimya Deneyleri QD 33/ G46 1998Güler Somer569

0044777 Genel Liselerde Örgütsel Değişme İhtiyacı: Eskişehir'de BirUygulama

LB 3012 A3989/ G286 1990Mehmet Alıç570

0044779 Genel Müzik Eğitimi: Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede TemelYaklaşımlar

MT 6 O3694/ G286 2001İlhan Özgül571

0044780 Genel Psikoloji BF 121/ B341Feriha Baymur572

0044787 Genetik QH 430 E681/ G286 1995Cemal Erensayın573

0044788 Genetik QH 430 E681/ G286 2000Cemal Erensayın574

0044789 Genişleme, Avrupa Birliğinde Demokrasi Eksikliği veÇözüm Önerileri: Uzmanlık Tezi

HC 241.2 K819/ G286 2004Devrim Kodakcı575

0044790 Geometri QA 445 A83/ G46 2007M.K. Atatürk576

0044794 Gizli Harp : İstihbarat JF 1525 I6/ K1440 1998Kazım Karabekir577

0044795 Gizli Harp : İstihbarat JF 1525 I6/ K1440 1998Kazım Karabekir578

0044796 Gizli Harp : İstihbarat JF 1525 I6/ K1440 1998Kazım Karabekir579

0044797 Gizli Harp : İstihbarat JF 1525 I6/ K1440 2001Kazım Karabekir580

0044803 Gölgelenmiş Yıllar PQ 4835 P6641/ G562 1971Luigi Pirandello581

0044807 Gördüm, Dokundum ve Sevdim PL 248 B1481/ G651 2004Halim Bahadır582

0044808 Göstergebilim İlkeleri P 99/ B37 1979Roland Barthes583

0044821 Güçlü Kişilikler BF 632.5 K5602/ G933 1998Tim Kimmel584

0044823 Gülün Ustası Hilmi Yavuz PL 248 Y381/ G951 2008Maksut Yiğitbaş585

0044845 Hacı Murat PG 3367 T8/ H3 1998Lev Tolstoy586

0044846 Haco Hanım Vay PL 248 I44/ H115 2005Atilla İlhan587

0044900 Hedef Türkiye DR 603/ S56 2003Oktay Sinanoğlu588

0044901 Hedef Türkiye DR 603/ S56 2008Oktay Sinanoğlu589

0044953 Huzur PL 248 T367/ H8 2008Ahmet Hamdi Tanpınar590

0044961 Hz. Peygamberin Savaşları BP 75 H17/ P464 1962Muhammed Hamidullah591

0044988 İbrahim Necmi Dilmen PL 204 D5/ Y47 1989Kazım Yetiş592

0044989 İbrahim Necmi Dilmen PL 204 D5/ Y47 1989Kazım Yetiş593

0044991 İçimizdeki Bilge'nin Nitelikleri: “Hayat = Mantık + Hayal” BF 637 A975/ I131 2015Abdullah Aydın594

0045008 İki Yüzlü Adam: (Dr. Jekyll ile Mr. Hyde) PR 5485 S8431/ I215 1963R. L. Stevenson595

0045034 İlkokullar İçin Deney Kılavuzu Q 182.3 A8171/ I226 1986Zülfikar Aslan596

0045035 İlkokuma Yazma Öğretimi LB 1576/ K47 2005Kadir Keskinkılıç597

0045036 İlkokuma Yazma Öğretimi LB 1576 C33/ I221 2001Necati Cemaloğlu598

0045037 İlkokuma Yazma Öğretimi LB 1576 C33/ I221 2000Necati Cemaloğlu599

0045038 İlkokuma Yazma Öğretimi: Öğretmen Rehberi LB 1576 D5414/ I221 1995Selahattin Dikmen600

Sayfa: 12

Page 13: 02.08.2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez ......88 0040467 Beşinci Mevsim Abdurrahim Karakoç PL 248 K373/ B4 1997 0040468 Beyaz Geceler Fyodor Mihayloviç PG 3327 T8

Demirbaş# YazarYayın Adı Tarih

Yayın Listesi

Yer Numarası

02.08.2021Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

0045040 İlköğretim Kurumları Fen Bilgisi Dersi Öğretim Programları LB 1140.25/ I349 1992601

0045041 İlköğretim Okullarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veÖğretim Yöntemleri

LC 912 O1311/ I221 2005Mustafa Öcal602

0045042 İlköğretim Öğretmen Elkitabı Ders Planı Örnekleri LB 1555/ I347603

0045043 İlköğretim Türkçe Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5Sınıflar)

LB 1576/ I347 2004604

0045045 İlköğretimde Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi PN 3171 G956/ I221 2002Ersin Güngördü605

0045046 İlköğretimde Matematik Öğretimi QA 135.5/ B39 1995Yaşar Baykul606

0045048 İlköğretimde Sınıf Yönetimi LB 3013/ I2262 2009607

0045049 İlköğretimde Türkçe Öğretimi LB 1577/ I226 2007608

0045062 İmparatorluk ve Cumhuriyet Dönemlerinde İllerimiz: I.Kitap 1299-1595, II. Kitap 1596-1922, III. Kitap 1918-

JS 6953 M4619/ I237 1992Mefahir Behlülgil609

0045063 İbn Sina'da Varlık Nazariyesi B 751 A83/ I125 2001Hüseyin Atay610

0045074 İnsan Hakları Eğitimi JC 571 K4401/ I250 2000Yasemin KaramanKepenekçi

611

0045075 İnsan Hakları ve Eğitimi JC 571 G9608/ I251 2004Gülsün Gündoğan612

0045077 İnsan Nasıl İnsan Oldu GN 31.5 I2253/ I247 1995M İlin613

0045078 İnsan Üstüne Bir Deneme B 3216 C273/ I247 1997Ernst Cassirer614

0045082 İnsan Yaratmak: Aile Terapisinin Başyapıtı HQ 755.85 S253/ I247 2001Virginia Satır615

0045088 İnsanca Varolma Sanatı BD 431 A93/ I248 2001Ayhan Aydın616

0045089 İnsanca, Pek İnsanca 1: Özgür Tinlerin Kitabı B 3313 N558/ I247 2007F. Nietzsche617

0045092 İnsanlık Güldürüsü'nde Yüzler ve Bildiriler PN 81 Y83/ I141 1997Tahsin Yücel618

0045093 İntibah ve Vatan Yahut Silistre PL 248 N227/ I248 1992Namık Kemal619

0045094 İntişar-ı İslam Tarihi BP 50/ A76 1971T.W. Arnold620

0045101 İslam Ekonomisi: Teori ve Pratik HB 199 M3172/ I291 1976M. A. Mannan621

0045151 İyi Öğretmen Olmak LB 1025 S27/ I347 2007Zeki Sarıhan622

0045153 İyimserliğin Gücü BF 698.35 O57/ M2419 1998Alan Loy McGinnis623

0045198 El Yazısı Örnekleriyle Karakter Analizi BF 891 M2773/ E316 1997Ann Mahony624

0045199 Karamazof Kardeşler I PG 3327 T8/ K3 c.1Fyodor MihayloviçDostoyevski

625

0045200 Karamazof Kardeşler II PG 3327 T8/ K3 c.2Fyodor MihayloviçDostoyevski

626

0045201 Karanlığı Taramak PS 3554 I3/ K144 1998Philip K. Dick627

0045202 Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı Q 175 S2419/ K14 2014Carl Sagan628

0045227 Kazaklar PG 3367 T8/ K39Lev Tolstoy629

0045229 Kemalizm, Marksizm ve Ecevit JQ 1805 B7179/ K311 1976Celal E. Bozkurt630

0045231 Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar PN 514 W42/ K341 2004Stefan Zweig631

0045238 Kerem ile Aslı PL 229/ K450 2005632

0045239 Kerem İle Aslı PL 229 G9957/ K450 2006Orhan Güzel633

0045240 Kerem ile Aslı Hikayesi (Araştırma-İnceleme) PL 229/ E43 2000Şükrü Elçin634

0045241 Kıbrıs Gerçeğinin Bilinmeyen Yönleri DS 54.8/ K533 1992635

0045242 Kıbrıs Türk Nesri PL 247 Y5713/ K533 1996Zübeyir Yılmaz636

0045243 Kıbrıslı PL 248 K1406/ K53 c.2 1973Hüseyin Karatay637

0045244 Kıbrıs'ta Rumlaştırma Hareketleri: Ortodoks- KatolikMisyonerliği ve Türk Toplumuna Yönelik Baskılar

DS 54.95 H2706/ K533 2003Mustafa Haşim Altan638

0045245 Kınalı Fatma PL 248 K8139/ K573 1997Selahattin Koçyiğit639

0045246 Kıpçak Türkçesi Grameri PL 61/ K143 1994Ali Fehmi Karamanlıoğlu640

0045251 Kırşehir İli Turizm Envanteri DS 51 /K574 2000641

0045252 Kırşehir İli Turizm Envanteri DS 51 /K574 2000642

0045254 Kırşehir ve Yöresi Ağızları (İnceleme-Metinler-Sözcük) PL 198 G85/ K631 2000Ahmet Günşen643

0045255 Kırşehir ve Yöresi Ağızları (İnceleme-Metinler-Sözcük) PL 198 G85/ K631 2000Ahmet Günşen644

0045263 Kitap Nasıl Okunur? LB 1050 F949/ K649 2000Ron Fry645

0045264 Kiyoto PL 832 Y2612/ K65 2000Yasunari Kavabata646

0045270 Konuşma Tekniği PN 4121/ K66 2002647

0045275 Köylerimiz HN 656.5 S2491/ K791 1984Nephan Saran648

0045285 Kurtlar Sofrası PL 248 I44/ K967 2005Atilla İlhan649

0045301 Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik HM 621 G86/ K85 1986Erol Güngör650

Sayfa: 13

Page 14: 02.08.2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez ......88 0040467 Beşinci Mevsim Abdurrahim Karakoç PL 248 K373/ B4 1997 0040468 Beyaz Geceler Fyodor Mihayloviç PG 3327 T8

Demirbaş# YazarYayın Adı Tarih

Yayın Listesi

Yer Numarası

02.08.2021Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

0045302 Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik HM 621 G86/ K85 1984Erol Güngör651

0045373 Mahşer PL 248 S24/ M34 1992Peyami Safa652

0045436 Mevlana Ailesinde Türk Milleti ve Devleti Fikri BP 189.7 M49/ T375 1997Aydın Taneri653

0045437 Mevlana Aşık ve Maşuk BP 189.7 M49/ B49 2001Recep Bilginer654

0045438 Mevlana C. Rumi Eserlerinden Seçmeler PL 201/ M42 1992655

0045439 Mevlana ve Mevlevilik BP 189.7 M42/ C35 1957Asaf Halet Çelebi656

0045451 Millet-i Müselleha U 102 G5851/ M617 2013Colmar Von Der Goltz657

0045455 Milletlerin Zenginliği HB 169/ S65 2011Adam Smith658

0045517 Mucur DS 51 M8811/ G9551 1997Ali Rıza Güney659

0045518 Geçmişten Bugüne Mucur ve Köyleri DS 51 M883/ G26 2006Hasan Şahin660

0045545 Müziğin Fiziksel Temelleri: Sesin Oluşumu ve İletilmesi ML 3805 Z48/ M988 1988Ayhan Zeren661

0045546 Müzik Eğitimi ve Öğretimi: Kuramlar, Solfejler, Şarkılar,Yaklaşımlar

MT 6 O3694/ M988 2000İlhan Özgül662

0045549 Namık Kemal: Hayatı, Sanatı, Eserleri PL 248 N227/ Z5 1995663

0045554 Nasreddin Hocadan Hikayeler ve Öğütler PN 6231 U3483/ N171 1996Mürşide Uysal664

0045559 Nietzsche B 3317/ N558 2011665

0045615 Orhun Abideleri PL 31 E6893/ O28 1973Muharrem Ergin666

0045616 Orhun Abideleri PL 31 E6893/ O28 1996Muharrem Ergin667

0045637 Osmanlı Devleti'nde Yenileşme Hareketleri: XVII. YüzyılBaşlarından Yıkılışa Kadar

DR 486/ H28 2008Necdet Hayta668

0045638 Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu DR 486/ K67 1994Fuad Köprülü669

0045639 Osmanlı Döneminde Tarsus Sancağı ve TarsusTürkmenleri (Sosyo-Ekonomik Tarih)

DS 51/ T2 2001Ali Sinan Bilgili670

0045643 Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sufilik: Kalenderiler(XIV-XVII. Yüzyıllar)

BP 189.6/ O235 1992Ahmet Yaşar Ocak671

0045644 Osmanlı İmparatorluğu'nda Yabancı Okullar DR 438.96/ H39 1990İlknur Polat Haydaroğlu672

0045645 Osmanlı İmparatorluğu'nda Yabancı Okullar DR 438.96/ H39 1993İlknur Polat Haydaroğlu673

0045653 Osmanlı Türklerinde İlim Q 127 T9/ A2353 1991A. Adnan Adıvar674

0045654 Osmanlı Ve Sovyet Belgeleriyle Ermeni Mezâlimi DS 195.5/ T87 1995Halil Kemâl Türközü675

0045655 Osmanlıca Dersleri PL 123 E6893/ O2955 1998Muharrem Ergin676

0045656 Osmanlıca Dersleri PL 123 E6893/ O2955 2000Muharrem Ergin677

0045661 Osmanlı'da Şer Hareketleri ve Abdülhamit Han DR 571/ D33 2005Levon Panos Dabağyan678

0045662 Osmanlılar'ın Kafkas - Elleri'ni Fethi (1451-1590) DR 501 K579/ O291 1998M. Fahrettin Kırzıoğlu679

0045664 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789-1980) KKX 2101/ T36 2006Bülent Tanör680

0045667 Öğrenme Öğretim ve Değerlendirme İle İlgili Bir Sınıflama:Bloom'un Eğitimin Hedefleri İle İlgili Sınıflamasının

LB 17/ A545 2010Lorin Anderson681

0045668 Öğrenme Öğretim ve Değerlendirme İle İlgili Bir Sınıflama:Bloom'un Eğitimin Hedefleri İle İlgili Sınıflamasının

LB 17/ A545 2010Lorin Anderson682

0045670 Eğitimsel Bir Bakışla Öğrenme Teorileri = LearningTheories An Educational Perspective

LB 1060/ S3719 2011Dale Schunk683

0045703 Örgütsel Davranış : İnsanın Üretim Gücü HD 58.7 B37/ O285 2000İbrahim Ethem Başaran684

0045704 Örgütsel Davranış : İnsanın Üretim Gücü HD 58.7 B37/ O285 2000İbrahim Ethem Başaran685

0045705 Örgütsel Davranış : İnsanın Üretim Gücü HD 58.7 B37/ O285 2000İbrahim Ethem Başaran686

0045860 Rüzgara Karşı: Denemeler PL 248 M2671/ R825 1995Ömer Madra687

0045867 Safir Gül: Elenium’ un Üçüncü Kitabı PS 3555 E2241/ S128 1999Davis Eddings688

0045876 Saklı Şehir PS 3552 E224/ S112 2001David Eddings689

0045891 Sapho PQ 2216 D38/ S128Alphonse Daudet690

0045941 Seksen Günde Devrialem PQ 2469 V596/ S444 2006Jules Verne691

0045950 Seni Sevmek Kaderim PS 3569 L588/ S477 1995Sinclair Lewis692

0046020 Sosyoloji Tarihi HM 435 K8479/ S715 1955Nurettin Şazi Kösemihal693

0046021 Sosyolojiye Giriş: Temel Kavramlar HM 606 T46/ S715 1995Mahmut Tezcan694

0046022 Sosyolojiye Giriş HM 606 E784/ S715 2003Halit Ertuğrul695

0046065 Suç Ve Ceza PL 248 A3114/ S942 1995Cem Akaş696

0046170 Temel Bilgisayar Bilimleri QA 76 T2352/ B493 1998Mahmut Tekin697

0046171 Temel Bilgisayar Bilimleri QA 76 T2352/ B493 1998Mahmut Tekin698

0046172 Temel Bilgisayar Bilimleri QA 76 T2352/ B493 1998Mahmut Tekin699

0046251 Meslek Liseleri, Yüksekokullar, Bankacılar, Hukukçular veTurizmciler için Ticaret-Turizm Terimleri Sözlüğü:

HF 5548.32 S1328/M561

Fevzi Şahingöz700

Sayfa: 14

Page 15: 02.08.2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez ......88 0040467 Beşinci Mevsim Abdurrahim Karakoç PL 248 K373/ B4 1997 0040468 Beyaz Geceler Fyodor Mihayloviç PG 3327 T8

Demirbaş# YazarYayın Adı Tarih

Yayın Listesi

Yer Numarası

02.08.2021Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

0046252 Timur ve Devleti DS 288.95/ A313 2000İsmail Aka701

0046253 Timurlenk: Türk-Moğol Kültür Harmanında Bir İmparator DS 23 M318/ T48 2006Beatrice Forbes Manz702

0046255 Uçurumun Kenarındaki Türkiye 2: Tip Dosyası HX 376.7/ U139 1973703

0046270 Topluma Hizmet Uygulamaları HV 376.7 C824/ T62 2009Hasan Coşkun704

0046271 Topluma Hizmet Uygulamaları HV 376.7 C824/ T62 2009Hasan Coşkun705

0046302 Türk Devlet Geleneğinde Bürokrasi ve Memur JQ 1806 T334/ T84 2012Mehmet Akif Terzi706

0046303 Türk Devlet Geleneğinde Bürokrasi ve Memur JQ 1806 T334/ T84 2012Mehmet Akif Terzi707

0046315 Türk Dili ve Kompozisyon : Planlı Konuşma ve YazmaSanatı

PL 122 Y127/ T84 2001Cevdet Yalçın708

0046316 Türk Dili ve Kompozisyon : Planlı Konuşma ve YazmaSanatı

PL 122 Y127/ T84 2001Cevdet Yalçın709

0046331 Türk Edebiyatı Tarihi I. Cilt PL 205/ L48 c.1 1998Agâh Sırrı Levend710

0046332 Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman 3 : 1923 - 1959Cumhuriyet Dönemi

PL 223/ K953 c.3 1990Cevdet Kudret711

0046340 Türk Gramerinin Sorunları II PL 121/ T861 c.2 1999712

0046341 Türk Gramerinin Sorunları II PL 121/ T861 c.2 1999713

0046342 Türk Gramerinin Sorunları II PL 121/ T861 c.2 1999714

0046366 Türk Milli Bütünlüğü İçerisinde Doğu Anadolu DR 701 D63/ O171 1992715

0046367 Türk Milli Bütünlüğü İçerisinde Doğu Anadolu DR 701 D63/ O171 1992716

0046368 Türk Milli Mücadelesi'nin ve Atatürkçülüğün Temelİlkelerinden Biri Olarak Millet Egemenliği

DR 590/ F49 1999Turhan Feyzioğlu717

0046369 Türk Milli Mücadelesi'nin ve Atatürkçülüğün Temelİlkelerinden Biri Olarak Millet Egemenliği

DR 590/ F49 1999Turhan Feyzioğlu718

0046372 Türk Mitolojisi : Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar II.Cilt

BL 793 T9/ O171 c.2 2006Bahaeddin Ögel719

0046373 Türk Mitolojisi : Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar II.Cilt

BL 793 T9/ O171 c.2 2002Bahaeddin Ögel720

0046473 Türkiye Ermenileri Tarihi DR 435 D3319/ T847 2005Levon Panos Dabağyan721

0046474 Türkiye Ermenileri Tarihi DR 435 D3319/ T847 2005Levon Panos Dabağyan722

0046487 Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi PL 213 I551/ Y241 2002İhsan Işık723

0046489 Türkiye'de Aile Yapısı HQ 663.4 T481/ T847 1972Serim Timur724

0046492 Türkiye'de Çocuğun Durumu HQ 792/ T847 1989725

0046497 Türkiye'de Eğitim Yönetimi: Prof. Dr. Ziya Bursalıoğlu'naArmağan

LB 2806/ T847 1998Haydar Taymaz726

0046590 Uyandırılmış Toprak I PG 3476 S52/ U341 2006Mihail Şolohov727

0046614 Üniter Devlet: Bölgeselleşmeden Küreselleşmeye JQ 1809 N149/ U251 1997Atilla Nalbant728

0046619 Üniversiteler İçin Türkçe-1 Yazılı Anlatım PL 122/ Y11 c.1 2005Ali Yakıcı729

0046620 Üniversiteler İçin Türkçe-2 Sözlü Anlatım PL 122/ Y11 c.2 2011Ali Yakıcı730

0046626 Üşüyen Hayatlar: Öğretmenlik Hatıraları LB 1707/ Y782 2009731

0046674 Yaban Düşünce GN 451 L580/ Y109 1996Levi-Strauss Claude732

0046676 Yabancı Kelimelere Karşılıklar PL 195/ Y33 2002733

0046678 Osmanlı İhtilallerinde Yabancı Parmağı DR 568/ K52 1993Süleyman Kocabaş734

0046685 Yakınçağ Siyasal Düşünceler Tarihi JA 69 S1182/ Y112 2000George Sabine735

0046691 Yansımalar PL 248 G5349/ Y151 2001Mehmet Göktürk736

0046700 Yaşama Zenginliği: Yaşamınızın 12 Bölümünü Dengeli veBirbiriyle Uyumlu Hale Getirmenin Keşfi

BF 637 T665/ Y261 2000Roz Townsend737

0046704 Yayla Kartalı PL 248 C365/ Y112 1977Faruk Nafiz Çamlıbel738

0046705 Yaz Yağmurları PL 235 K1631/ y113 2002M. Yıldırım Katrancı739

0046706 Yaza Yaza Yaşamak PL 252 O387/ Y111 2001Murat Özmen740

0046707 Yazar Olmak PN 3355 B735/ Y113 2001Dorothea Brande741

0046709 Yazılı ve Sözlü Anlatım PL 123 A3178/ Y114 2002Şerif Aktaş742

0046710 Yazın Kuramı PN 45 W461/ Y112 2001R. Wellek743

0046713 Yedi Meşaleciler PL 213 T8391/ Y351 1994Hüseyin Tuncer744

0046714 Yedinci Koğuş PZ 4/ T193 1965Valery Tarsis745

0046715 Yelken ve Top UF 565 I66/ Y381 2003Carlo M. Cipolla746

0046722 Yeni Dilbilgisi PL 121 K819/ Y312 1996Nurettin Koç747

0046724 Yeni İlköğretim Programı ve Öğretmen Yeterlikleri Işığındaİlköğretimde Matematik Öğretimine Çağdaş Yaklaşımlar

QA 11.2 O234/ Y312 2006Sinan Olkun748

0046742 Yesevilik Bilgisi BP 188.8 T9/ K87 2000Cemal Kurnaz749

0046750 Yola Düşenler: Öğretmenlerin Yöneticileriyle İlgili Hatıraları LB 1707/ Y781 2008750

Sayfa: 15

Page 16: 02.08.2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez ......88 0040467 Beşinci Mevsim Abdurrahim Karakoç PL 248 K373/ B4 1997 0040468 Beyaz Geceler Fyodor Mihayloviç PG 3327 T8

Demirbaş# YazarYayın Adı Tarih

Yayın Listesi

Yer Numarası

02.08.2021Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

0046774 Zavallı Çocuk PL 248 N227/ Z3 2005Namık Kemal751

0046775 Zehra PL 250 N116/ Z44 2005Nabizade Nazım752

0046781 Zorunlu Eğitim Sempozyumu (20-21 Mayıs 1993) LC 129/ Z761 1993753

0046782 Zorunlu Eğitim Sempozyumu (20-21 Mayıs 1993) LC 129/ Z761 1993754

0046799 Anadolu'nun Fethi: Selçuklulular Dönemi (Başlangıçtan1086'ya Kadar)

DS 27/ S48 1988Ali Sevim755

0045047 İlköğretimde Matematik Öğretimi QA 135.5/ B39 1995Yaşar Baykul756

0044774 Genel Kimya 1 QD 33/ G271 2016Abdullah Aydın757

0044772 Genel Kimya 1 QD 31.3/ G286 c.1 2008758

0044952 Huzur PL 248 T367/ H8 2002Ahmet Hamdi Tanpınar759

0040572 Bütün Öyküler: Şişedeki Adam, Sığınak Hikayeleri,Cehennemde Bir Yusuf, Gibiciler, Hiçoğlu'nun Serüvenleri,

PL 248 K1891/ B971 1996Feyyaz Kayacan760

0041002 Eğitim Sosyolojisine Giriş: Eğitim ve Toplum LC 191 E686/ E267 1994Mustafa Ergün761

0044338 Doğal Afetler: "Toplum Sağlığını Koruma" GB 5014/ D677762

0040673 Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923-2000: Cilt 3 (1961-1980) DR 414/ T87 c.3 2005763

0040674 Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923-2000: Cilt 4 (1981-2000) DR 414/ T87 c.4 2005764

0040999 Eğitim Sosyolojisine Giriş: Eğitim ve Toplum LC 191 E686/ E267 1994Mustafa Ergün765

0041000 Eğitim Sosyolojisine Giriş: Eğitim ve Toplum LC 191 E686/ E267 1994Mustafa Ergün766

0043880 Atatürk’ün Düşünce Dünyası : Milli Kültür, Milli Birlik,Misak-ı Milli, Kuva-yı Milliye, Çanakkale Zaferi

DR 592 A8/ G8 1998Ali Güler767

0040516 Birinci Cihan Harbine Nasıl Girdik Cilt 2 DR 589 K1440/ B53 c.2 1995Kazım Karabekir768

0040515 Birinci Cihan Harbine Nasıl İdare Ettik?: Sarıkamış, Kars veÖtesi Cilt 4

DR 589 K1440/ B53 c.4 1995Kazım Karabekir769

0040517 Birinci Cihan Harbine Nasıl İdare Ettik?: Sarıkamış, Kars veÖtesi Cilt 4

DR 589 K1440/ B53 c.4 1995Kazım Karabekir770

0040514 Birinci Cihan Harbini Nasıl İdare Ettik?: Erzincan veErzurum’un Kurtuluşu Cilt 3

DR 589 K1440/ B53 c.3 1995Kazım Karabekir771

0042540 Sultan Abdülaziz ve I. Meşrutiyet DR 569/ K63 2001Süleyman Kocabaş772

0040496 Bilinmeyen Yönleriyle Atatürk DR 592 E265/ B491 2001Münir Hayri Egeli773

0041159 Ferah Cerbe Fetihnamesi DR 587/ F371 1975Zekeriyyazade774

0042585 Şiirle Selam: Antoloji PL 237/ E352 1986775

0046023 Sosyolojiye Giriş HM 606 E784/ S715 2003Halit Ertuğrul776

0041154 Fen ve Tabiat Bilgisi LB 1585 T6219/ F351 1992Selahattin Topsakal777

0041156 Fen ve Tabiat Bilgisi LB 1585 T6219/ F351 1992Selahattin Topsakal778

0045079 İnsan ve Eğitimi (Mevlana Üzerine Bir Deneme) PK 6482/ E74 1993Mustafa Ergün779

0042563 Şehitler ve Gaziler PL 248 U251/ S4 2000Tahsin Ünal780

0041152 Fen ve Doğa Etkinlikleri: Uygulama Kitabı LB 1140 A3281/ F351 2003Esra Macaroğlu Akgül781

0045669 Eğitimsel Bir Bakışla Öğrenme Teorileri = LearningTheories An Educational Perspective

LB 1060/ S3719 2011Dale Schunk782

0042530 Su Tasfiyesi TD 745.1/ E769 2008Veysel Eroğlu783

0040556 Bugünün Diliyle Mevlana PL 235 K1184/ B865 1993A. Kadir784

0043350 Vaterhaus PL 248 O743/ V453 2002Orhan Kemal785

0044350 Doğumunun Yüzellinci Yılında Namık Kemal PL 248 N227/ D65 1993786

0040414 Bakraç PL 248 O99/ B170 2007Osman Öztürk787

0040415 Bakraç PL 248 O99/ B170 2007Osman Öztürk788

0040416 Bakraç PL 248 O99/ B170 2007Osman Öztürk789

0040417 Bakraç PL 248 O99/ B170 2007Osman Öztürk790

0042349 Polonya Edebiyatında Aydınlanma-Romantizm Realizm PG 7053 R4/ Y83 2002Neşe Taluy Yüce791

0042350 Polonya Edebiyatında Aydınlanma-Romantizm Realizm PG 7053 R4/ Y83 2002Neşe Taluy Yüce792

0042351 Polonya Edebiyatında Aydınlanma-Romantizm Realizm PG 7053 R4/ Y83 2002Neşe Taluy Yüce793

0042352 Polonya Edebiyatında Aydınlanma-Romantizm Realizm PG 7053 R4/ Y83 2002Neşe Taluy Yüce794

0040861 Diplomasi : Diplomaside 40 yıl, 11 ay, 17 gün..! : "Savaştave Barışta Diplomasi!"

JZ 1305 G5343/ D625 2006Oğuz Gökmen795

0040862 Diplomasi : Diplomaside 40 yıl, 11 ay, 17 gün..! : "Savaştave Barışta Diplomasi!"

JZ 1305 G5343/ D625 2006Oğuz Gökmen796

0040863 Diplomasi : Diplomaside 40 yıl, 11 ay, 17 gün..! : "Savaştave Barışta Diplomasi!"

JZ 1305 G5343/ D625 2006Oğuz Gökmen797

0042768 Uçurumun Kenarındaki Türkiye 6: Tös Dosyası - 2 HX 376.7/ U138 1973798

0044174 Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923-2000 : Cilt 1 (1923-1940) DR 414/ T87 c.1 2005799

0041077 Ahmet Rasim: Eserlerinden Seçmeler PL 245 A318/ E84 1992800

Sayfa: 16

Page 17: 02.08.2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez ......88 0040467 Beşinci Mevsim Abdurrahim Karakoç PL 248 K373/ B4 1997 0040468 Beyaz Geceler Fyodor Mihayloviç PG 3327 T8

Demirbaş# YazarYayın Adı Tarih

Yayın Listesi

Yer Numarası

02.08.2021Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

0041076 Tevfik Fikret : Eserlerinden Seçmeler PL 248 T48/ T299 2000Tevfik Fikret801

0041075 Mevlana C. Rumi Eserlerinden Seçmeler PL 201/ M42 1992802

0041084 Eski Anadou Türkçesinde Ekler PL 140/ G84 1997Gürer Gülsevin803

Sayfa: 17


Recommended