Magnituds i unitats. 1r batxillerat

 • View
  1.402

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Magnituds, unitats, SI, notació científica. Física de batxillerat.

Text of Magnituds i unitats. 1r batxillerat

 • 1-Magnituds i unitatsFsica de 1r de batxilleratLurdes Morral

 • Etapes del mtode cientfic1-Observaci2-Formulaci dhiptesis: Per una quantitat de gas determinada, el volum i la pressiestan relacionats3-Experimentaci4-Organitzaci de les dadesexperimentals5-Extracci de conclusions6-Elaboraci duna teoriaP.V= k Per una quantitat fixa de gas, a temperatura constantLes molcules de gas es mouendesordenadament.El volum ocupat per les molcules s negligible respecte el del gas1-EL MTODE CIENTFIC

 • Mesurar una magnitud fsica s comparar-la amb una quantitat de la mateixa magnitud que sha establert com unitat de referncia El resultat duna mesura s sempre un nombre seguit duna unitat Magnitud fsica extensiva: el seu valor s directament proporcional a la quantitat de massa que t el cos. Per exemple, el volum o lenergia cintica2.1-Magnituds intensives i extensives2- LES MAGNITUDS FSIQUES I LA SEVA MESURA

 • Magnituds escalars: queden determinades per un valor numric i la unitat de mesura. Exemple: el temps, la temperatura o la massa. Magnituds vectorials: per a definir-les completament, necessitem indicar el mdul, la direcci i el sentit. Per aquesta ra es representen mitjanant vectors.Exemple: la fora o la velocitat, ja que no queden ben determinades amb noms un valor numric; molts mbils tenen el mateix valor numric de la velocitat per viatgen en diferents direccions2.2- Magnituds escalars i vectorials2- LES MAGNITUDS FSIQUES I LA SEVA MESURA

 • El segon(s): s la unitat de temps El metre (m): s la unitat de longitud

  El quilogram (kg): s la unitat de massa

  L'amperi (A): s la unitat d intensitat de corrent elctric El kelvin (K): s la unitat de temperatura termodinmica La candela (cd): s la unitat d intensitat lluminosa

  El mol (mol): s la unitat de quantitat de substnciaMagnituds bsiques o fonamentals: independents de les altresMagnituds derivades: sobtenen a partir dexpressions matemtiques de les anteriors 2.3- Sistema dunitats2- LES MAGNITUDS FSIQUES I LA SEVA MESURAEx: superfcie s una magnitud derivada, la seva unitat en el SI s el m2

 • Sutilitzen mltiples i submltiples de les unitats, amb prefixos (indiquen els zeros que acompanyen al valor de la unitat)2.4-Sistema internacional dunitats, SI.2- LES MAGNITUDS FSIQUES I LA SEVA MESURA

 • 3-NOTACI CIENTFICAPer facilitar ls de nombres molt grans o molt petits, sutilitza la notaci cientfica :

  Part entera (d'una sola xifra no nulla), seguida duna part decimal i una potncia de 10 amb exponent enter, positiu o negatiu segons correspongui.

  Exemples:Crrega elctrica de lelectr: -1,6 10-19 CMassa de lelectr: 9,110-31 kgVelocitat de la llum en el buit: 2,998 108 m s-1Nombre d'Avogadro: 6,022 1023 mol-1 000000521 = 521 10-632500 = 325 1041 xifra diferent de 0 + part decimal+ potncia de 10

 • Error de resoluci: deguda a la limitaci dels aparells de mesura. Ex: balana de resoluci 0,1g.Error accidental o aleatori: es comet casualment. Ex: corrent daire.Error sistemtic: error de laparell de mesura o del mal s. Es soluciona calibrant linstrument o utilitzant un mtode de mesura ms encertat. Ex: menisc .4.1- Tipus derrorDiferncia, en valor absolut, entre el valor obtingut en el mesurament i el valor exacte o vertader de la mesuraError absolutQuocient entre lerror absolut i el valor vertader o exacte de la mesura. Error relatiu4-ERRORS EXPERIMENTALS

 • Les xifres significatives duna mesura sn el nombre de xifres que ens dna un aparell de mesura (les que es coneixen amb certesa, ms una de dubtosa) Zeros al comenament dun nombre no sn significatius.

  2,403 m = 0,002403 Km 0,023 0,203 0,2304 xifres significatives 2 3 3

  Zeros a la dreta de la coma s sn significatius

  14,004 xifres significatives5-XIFRES SIGNIFICATIVESExemple: 2,1803. El 2, 1,8 i 0 es coneixen amb certesa i el 3 s dubts312 5 xifres significatives3 xifres significatives

 • Per evitar la confusi, es pot utilitzar la notaci cientfica. El nombre que apareix abans de la potncia t totes les xifres significatives.

  8,25. 10-31,520. 1053,0.1083 xifres significatives 4 25-XIFRES SIGNIFICATIVES. OPERACIONSFem loperaci i arrodonim el resultat amb el mateix nombre de xifres decimals que el nombre que en t menysSUMES I RESTESArrodoniment:

  xifra 5 xifra anterior augmenta una unitat xifra < 5 xifra anterior queda igual

 • 5-XIFRES SIGNIFICATIVES. OPERACIONSFem loperaci i arrodonim el resultat amb el mateix nombre de xifres significatives que el nombre que en t menysMULTIPLICACIONS I DIVISIONSEx: rea triangle2,3 cm3,1 cm2 xifres significatives2 xifres sign.

 • 6-INSTRUMENTS I MESURESSensibilitat o resoluci dun aparell: valor de la divisi ms petita de laparell. Mnima variaci de la magnitud mesurada que detecta laparell. Dna lerror de resoluci.31Resoluci= 02 cm312 02 cmResoluci= 2 ml

  22 2 mlcmml67,0 0,1 gExemple: Balana de resoluci 0,01g6.1-ResoluciEls instruments de mesura tenen dues propietats importants: resoluci i precisi

 • Grau daproximaci entre una srie de mesures de la mateixa magnitud. Exemple: Ampermetre: interval (0,4-0,5) mA6-INSTRUMENTS I MESURES6.2- PrecisiExactitud dun mesurament: s el grau daproximaci entre el valor obtingut i el seu valor exacte. 6.3-Exactitud

 • 6-INSTRUMENTS I MESURESPrecisi i exactitudTirador vermell t ms exactitudTirador verd t ms precisiExactitudPrecisi

 • 7.1- Expressi duna mesura experimentalValor numric obtingut amb totes les xifres significatives + error absolut (resoluci de laparell).

  Exemple: 4,5 en una balana de resoluci 0,1(4,50,1) gEl valor exacte est dins de linterval dincertesa que va des de 4,4g fins 4,6gx Ea7.2- Expressi duna srie de mesures experimentalsSi hem pres N mesures x1, x2,.xn duna magnitud, acceptem com a valor ms probable, la mitjana aritmtica , i com a error absolut, la desviaci tpica El resultat sexpressa com: sarrodoneix a una xifra significativa i desprs sajusta la mitjana aritmtica7-EXPRESSI DUNA MESURA

 • -Traar els eixos, i indicar les magnituds i les unitats-Escollir lescala adequada-Representar els punts-Traar una recta si estan alineats (que saproximi als punts)Lequaci de la recta es pot obtenir a partir de dos punts situats sobre seu, P1(x1,y1) i P2(x2,y2)

  On m s el pendent de la recta8- REPRESENTACIONS GRFIQUES

 • de 36 km/h a m/s:36kmh1h3600s1.000m1km9-FACTORS DE CONVERSI= 10 m/s de 2700 kg/m3 a g/cm3:2700kgm31m3106cm31.000g1kg= 27 g/cm3

 • Fem loperaci i arrodonim el resultat amb el mateix nombre de xifres decimals que el nombre que en t menysSumes i restesFem loperaci i arrodonim el resultat amb el mateix nombre de xifres significatives que el nombre que en t menysMultiplicacions i divisionsExpressi duna mesura experimentalx EaXifres significativesExpressi duna srie de mesures experimentals sarrodoneix a una xifra significativa i desprs sajusta la mitjana aritmticax= x0 + v (t - t0)v = v0 + a (t - t0)v2 = v0 2+ 2a (x - x0)MRUMRUAErrors