18
Inspirar profundamente polo nariz Inspirar profundamente polo nariz e logo imitar o zumbido das abellas. e logo imitar o zumbido das abellas. A ABELLA

Praxias divertidas

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hacer ejercicios bucofonatorios no tiene porque ser aburrido. Unas copañeras y yo hicimos el año pasado este trabajo y es todo un exito en las aulas de infantil. Probarlo en vuestros talleres de estimulación y vereis que buen resultado.

Citation preview

Page 1: Praxias divertidas

Inspirar profundamente polo nariz Inspirar profundamente polo nariz e logo imitar o zumbido das abellas.e logo imitar o zumbido das abellas.

A ABELLA

Page 2: Praxias divertidas

Saca a lingua lentamente ata que te quede fora da boca. Logo volve a metela lentamente.

O MORCEGO

Page 3: Praxias divertidas

Por boca de peixe, chupando as meixelas cara dentro.

O PEIXE

Page 4: Praxias divertidas

Onomatopeia da serpe, “s s s s s s s s s s….”

A SERPE

Page 5: Praxias divertidas

Ensinar todos os dentes da boca igual que o mono do debuxo.

O MONO DENTUDO

Page 6: Praxias divertidas

Pon morriños e da bicos sonoros.

A MONA BICONA

Page 7: Praxias divertidas

Coa boca aberta, mover a lingua tocando os dentes, dun lado a outro, e de arriba abaixo.

A QUENLLA

Page 8: Praxias divertidas

Inspirar profundamente, e soprar tan forte pola boca que pareza que sae lume por ela.

O DRAGÓN SOPRÓN

Page 9: Praxias divertidas

Inflar as meixelas como se fosen un globo. Despois estoupalas

O GLOBO

Page 10: Praxias divertidas

Facer o ruido do helicoptero cando esta Facer o ruido do helicoptero cando esta voando “T T T T T T T T T T T T T T …….”voando “T T T T T T T T T T T T T T …….”

O HELICÓPTERO

Page 11: Praxias divertidas

Mover a lingua de arriba a Mover a lingua de arriba a abaixo como se estivesemos a abaixo como se estivesemos a lamber unha piruleta.lamber unha piruleta.

A PIRULETAA PIRULETA

Page 12: Praxias divertidas

Imitar o son da moto “Brrrrrbrrrrr……”Imitar o son da moto “Brrrrrbrrrrr……”

A MOTOA MOTO

Page 13: Praxias divertidas

Poñer a lingua en forma de Poñer a lingua en forma de culler dobrando os laterais culler dobrando os laterais hacia arriba.hacia arriba.

A CULLER A CULLER

Page 14: Praxias divertidas

Sacar os dentes superiores, morder o beizo inferior, e intentar mover o nariz ao mesmo tempo.

O RATO

Page 15: Praxias divertidas

Chasquear a lingua Chasquear a lingua contra o padal e contra o padal e deixala caer deixala caer imatando o trote imatando o trote do cabalodo cabalo

O CABALOO CABALO

Page 16: Praxias divertidas

Facer forza coa lingua, por dentro Facer forza coa lingua, por dentro da boca, contra as meixelas.da boca, contra as meixelas.

O CHUPA CHUSO CHUPA CHUS

Page 17: Praxias divertidas

Abrir moito a boca e ensinar ben os dentes, imitando o bocexo do hipopótamo.

O HIPOPÓTAMO

Page 18: Praxias divertidas

Sacar os beizos cara adiante imitando o Sacar os beizos cara adiante imitando o peteiro do pato, e intentar facer a súa peteiro do pato, e intentar facer a súa onomatopeia “Cua Cua Cua Cua ……”onomatopeia “Cua Cua Cua Cua ……”

O PATO O PATO