Sol·licituds Anem la Pobla de Vallbona 2015

 • Published on
  12-Aug-2015

 • View
  338

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. Sr./Sra. ..................................................................................amb DNI...................... i domicili a la Pobla de Vallbona, C/......................................................................................nm...................telfon de contacte............................ i correu electrnic................................................................. SOLLICITA la inscripci del/de la seu/a fill/a .................................................................. del collegi............................... i curs 2015-2016................. a la RUTA ANEM que a continuaci indique (marqueu amb una X el centre escolar i la parada sollicitada): CEIP LLUS VIVES RUTA NORD 8.40hores RUTA OEST 8.30 hores CEIP EL CAMPS RUTA NORD 8.25 hores RUTA SUD 8.25 hores Centre de Salut Plaa Vicent Alba Travessia del Mercat C/Del Mercat Barri Sant Josep-C/ De Rafael Plasencia Avda. Jos Garrido (Casal Falla de lHort) Avda. Jos Garrido (forn Sant Sebasti) C/ De Vicente Blasco Ibaez- Avda. Coln Plaa Antic Ajuntament Avda. Coln-C/De Blasco Ibaez C/De Flix Rodrguez de la Fuente C/De la Senyera Centre de salut C/De lHort-C/De Valncia C/De Josep Antoni- C/De Valncia C/De Valncia-C/De lArgila C/Del Mestre Serrano- C/De Valncia
 2. 2. NORMES BSIQUES DE FUNCIONAMENT Amb lobjectiu de preservar el bon funcionament de les rutes i la seguretat viria de lalumnat, totes les persones que participen del projecte, per respecte a la resta del grup, cal que coneguen lexistncia duna srie de normes bsiques, i es comprometen a complir-les i a respectar-les, pel b de tothom. o La ruta ha de fer-se sempre en grup. o Cal respectar el pas de vianants, sense distraures ni endarrerir-se, ni portar elements que els puguen distraure. o Shan de complir sempre les instruccions de la Policia Local i de les persones acompanyants acreditades per lAjuntament. o Cal respectar els horaris deixida de la ruta i els xiquets i xiquetes shan dunir a la ruta al llarg dels punts dencontre. o Les persones que, acreditades per lajuntament acompanyen el grup, no sn responsables de subministrar aliments, begudes, medicines ni res similar als xiquets i les xiquetes que formen part del grup. o Acceptem que els comportaments inadequats amb el grup puguen tenir com a conseqncia la invitaci dalguns dels membres a abandonar-lo. o Cal respectar la resta de vianants que transiten per la vorera durant la ruta. o Cal un mnim de 5 usuaris per tal de posar en funcionament una ruta. o Si es completen les rutes hi haur un llistat despera per ordre de registre dentrades. Sr. /Sra. ................................................................................................en la condici de pare/mare/tutor/a de lalumne/a............................................................................................................................................ DECLARE Que conec i accepte les normes bsiques de funcionament del projecte ANEM!, per al qual sollicite la inscripci de lalumne/a. Signatura del pare/mare/tutor (*) Les dades facilitades per vost en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de lAjuntament de la Pobla de Vallbona i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a lexercici de les funcions prpies en lmbit de les seues competncies. De conformitat amb la Llei orgnica 15/1999, de protecci de dades de carcter personal, vost podr exercitar els dret daccs, rectificaci, cancellaci i oposici mitjanant instncia presentada davant el Registre Gral. dEntrada de lAjuntament de la Pobla de Vallbona. (*) Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarn a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona y podrn ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el mbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal, Ud. Podr ejercitar los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin mediante instancia presentada ante el Registro Gral. De Entrada del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona.