Peter Orosz - Šablona od A do Z

 • View
  1.530

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. ablna: od A po Z Peter Orosz LinkedIn | peter@feedo.cz
 2. 2. Otzky: 1. Chcem to robi? 2. Chcem to robi dobre?
 3. 3. Systm prce stavba newslettru je hladk proces neignorujem chyby, ku ktorm sa vrtim svoju ablnu spoznm aj o rok, aj o polnoci
 4. 4. Systm prce
 5. 5. Systm prce
 6. 6. Modularita
 7. 7. Modularita
 8. 8. Hybridn prstup Fluid Responsive Hybrid
 9. 9. Task branching
 10. 10. Systm prce branch branch branch
 11. 11. N projekt
 12. 12. http://webdesign.tutsplus.com/tutorials/creating-a-future-proof-responsive- email-without-media-queries--cms-23919 Creating a Future-Proof Responsive Email Without Media Queries Nicole Merlin
 13. 13. https://github.com/peterorosz/vivmail2016 (01-scaffolding.html) Scaffolding "Leenie"
 14. 14. Dleit prvky zi rku newslettru pre mobiln zariadenie
 15. 15. Dleit prvky CSS Resety () normalizuj sprvanie sa prvkov v Outlook, Android Mail
 16. 16. Dleit prvky
  centruje prvky ablny stanovuje rku ablny pre mobiln zariadenia zabrauje klientom preformtova text
 17. 17. Dleit prvky
  extra centruje prvky ablny pre niektor klienty stanovuje rku ablny na pre desktop
 18. 18. Dleit prvky stanovuje rku ablny na pre Outlook na desktope normalizuje sprvanie sa prvkov v Outlook
 19. 19. Dleit prvky stanovuje rku ablny (pre mobil i desktop) normalizuje sprvanie sa prvkov v Outlook
 20. 20. Dleit prvky Zneviditen prv vetu v ablne, m vznikne extra Subject Line
 21. 21. https://github.com/peterorosz/vivmail2016 (02-rows.html) Rows
 22. 22. Modularita
 23. 23. truktra font-size hack zabrni vznikaniu medzier medzi obrzkami v niektorch klientoch
 24. 24. text-align: left center right display: inline-block
 25. 25. https://github.com/peterorosz/vivmail2016 (03-columns.html) Columns
 26. 26. Kostra 1 stpca (Outlook)
 27. 27. Kostra viacerch stpcov
 28. 28. Vpl stpcov: 1 stpec
 29. 29. valign / vertical-align: top bottom middle
 30. 30. valign / vertical-align: top bottom middle top middle middle bottom bottom bottom
 31. 31. valign / vertical-align: top middle bottom
 32. 32. Vpl stpcov: 2 a viac
 33. 33. https://github.com/peterorosz/vivmail2016 (04-outer-alignment.html) Outer Alignment
 34. 34. Odsadenie (padding)
 35. 35. Odsadenie (padding)
 36. 36. Odsadenie (padding)
 37. 37. https://github.com/peterorosz/vivmail2016 (05-outer-alignment.html) Inner Alignment
 38. 38. Viac prvkov v 1 stpci
 39. 39. Odsadenie prvkov stpca
 40. 40. Zarovnanie prvkov v stpci POZOR - v Outlook, nezded text-align od nadradenho prvku style="text-align: left;"
 41. 41. Zarovnanie prvkov v stpci text-align dvame do najhlbie vnorenho tagu
 42. 42. https://github.com/peterorosz/vivmail2016 (06-backgrounds.html, 06-backgrounds-separator.html) Backgrounds
 43. 43. Podfarbenie modulu otlujeme riadku
 44. 44. "Separator"
 45. 45. Obrzok na pozad https://backgrounds.cm
 46. 46. https://github.com/peterorosz/vivmail2016 (07-fonts.html) Fonts
 47. 47. font-family, -size, line-height Toto je nadpis. Vykrite sa! Kvli Outlook, Seznam, Centrum, Gmail prida do kadho najvnorenejieho
 48. 48. Op.pl "hack"
  font-family do kadho
  v ablne (inak override font Verdana)
 49. 49. "alt" color, font-size
 50. 50. https://github.com/peterorosz/vivmail2016 (08-fonts.html) Buttons
 51. 51. pecilny nstroj https://buttons.cm VML height, CSS line-height - vka tlaidla VML width, CSS width - rka tlaidla VML llcolor, CSS background-color prepsa font-family, font-size
 52. 52. https://github.com/peterorosz/vivmail2016 (09-images.html) Images
 53. 53. Anatmia obrzku pre Outlook (nepozn max-width, max-height)
 54. 54. Anatmia obrzku pre mobiln zariadenia
 55. 55. Anatmia obrzku pre desktop klientov
 56. 56. Anatmia obrzku
 57. 57. Inline obrzky
 58. 58. https://github.com/peterorosz/vivmail2016 (10-progressive-enhancement.html) Progressive enhancement
 59. 59. Media queries max-width: 400pxmax-width: 620px min-width: 401px max-width: 620px @media screen and...
 60. 60. Hdanka #1 @media screen and (max-width: 620px) { .vpravo { text-align: right; } .nastred { text-align: center; } }
  Mj text...
 61. 61. Hdanka #2 @media screen and (max-width: 400px) { .nastred { text-align: center; } } @media screen and (min-width: 401px) and (max-width: 620px) { td.nastred { text-align: center; } }
  Mj text...
  ??? ???
 62. 62. Poradie media queries @media screen and (max-width: 620px) {} mobil + phablet @media screen and (max-width: 400px) { mobil @media screen and (min-width: 401px) and (max- width: 620px) {} phablet
 63. 63. Pln rka
 64. 64. Pln rka @media screen and (max-width: 620px) { .responsive { width: 100% !important; max-width: 100% !important; height: auto !important; max-height: none !important; } }
 65. 65. Phablety - 2 stpce @media screen and (min-width: 401px) and (max-width: 620px) { div.responsive { width: 50% !important; max-width: 50% !important; height: auto !important; max-height: none !important; } }
 66. 66. Phablety - 2 stpce
 67. 67. the end :) Peter Orosz LinkedIn | peter@feedo.cz