Kertas kerja 2

  • View
    373

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kertas kerja big

Text of Kertas kerja 2

  • 1. 11.0 MATLAMAT DAN OBJEKTIF PROGRAM BINA INSAN GURU (BIG)1.1 Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis masalah dan situasi kompleks untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan1.2 Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya.1.3 Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan.1.4 Merancang, melaksana, memimpin program, berkerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan.1.5 Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi, rohani dan sosial1.1 MATLAMAT DAN OBJEKTIF PROGRAM PERKHEMAHAN BINA INSAN GURU (BIG)Adalah untuk memberi peluang kepada guru pelatih :1. Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza.2. Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan, amalan atau aktiviti3. Menghayati ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan.4. Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina pemikiran positif terhadap kerjaya keguruan.5. Berupaya mengurus diri dengan mempamerkan disiplin kendiri yang tinggi, kebolehan berdikari dan penampilan diri yang sesuai.6. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.7. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani, emosi, rohani (spritual) dan sosial.8. Memupuk semangat berpasukan, bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas secara berkumpulan.9. Berupaya berfikir secara refleksif dan kritikal ke atas pengalaman, kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan

2. 22. CARTA ALIRWAJ 3114(PELAKSANAAN BINA INSAN GURU IPGKSAH)Surat pelantikan untuk Penyelaras dikeluarkan sebagai punca kuasa bagi menjalankan tugas secara resmi 1Penyelaras menyediakan draf perancangan selepas menerima arahan daripada Pengarah/Timbalan Pengarah/KUK 2Penyelaras membentang draf perancangan dalam Mesyuarat Unit Kokurikulum 3KUK membentang draf perancangan dalam Mesyuarat Perancangan ABM/M3P 4Surat pelantikan untuk AJK Kerja/Pelaksanaan dikeluarkan setelah mendapat kelulusan dari pihak Pengurusan Tertinggi sebagai punca kuasa bagi menjalankan tugas secara resmi 5Penyelaras menerima dan menyemak Cadangan Kertas Kerja Program Bina Insan Guru dari Tutor/Mentor/Guru Pelatih mengikut siri-siri dan semester 6Penyelaras menghantar Cadangan Kertas Kerja Program Bina Insan Guru kepada KUK untuk dipanjangkan kepada Tuan Pengarah bagi mendapat kelulusan 7KUK menyerahkan Cadangan Kertas Kerja Program Bina Insan Guru yang telah diluuskan kepada Penyelaras untuk di serahkan kembali kepada Tutor/Guru Pelatih 8Guru Pelatih mengadakan mesyuarat AJKnya bagi tindakan lujnah-lujnah contohnya menempah bas 2minggu awal dari tarikh program 9Mula 3. 3Surat panggilan mesyuarat untuk AJK Kerja/Pelaksanaan dikeluarkan bagi menjalankan tugas mengikut siri-siri program Bina Insan Guru sepanjang semester 10Surat pelantikan Ketua Jurulatih/Jurulatih /QM Alatan/QM Makanan/QM Keselamatan&Kebajikan/Fasilitator/Tutor/Urusetia/AJK lain yang dikeluarkan mengikut program yang dirancang sepanjang semester 11Penyelaras/Tutor memberi taklimat awal &akhir kepada Guru Pelatih mengenai program Bina Insan Guru yang akan diikuti mereka 12Perjumpaan diantara Guru Pelatih dengan AJK Kerja/Tutor 1hari sebelum untuk semak alatan dan bekalan yang akan dibawa untuk program BIG 13Bas akan bertolak pada jam 0800hrs dan Tutor hendaklah bersama-sama menaikki bas dengan guru pelatih sehingga ke lokasi program 14Kem Kom/Ketua Jurulatih/Jurulatih/QM/Fasilitator /Tutor dan guru pelatih hendaklah sentiasa berada di lokasi program kecuali dengan kebenaran 15Kem Kom pastikan semua yang terlibat mengambil bahagian dalam semua aktiviti yang dirancang dan dijalankan mengikut jadual /tentatif program 16Ketua Jurulatih pastikan semua jurulatih /fasilitator /tutor berada di lokasi aktiviti mengikut masa yang ditetapkan supaya mudah pengagihan tugas dibuat 17Mesyuarat SWOT perlulah dilakukan oleh Kem Kom /Ketua jurulatih apabila selesai melakukan aktiviti-aktiviti di hari pertama,kedua dan seterusnya 18Tutor hendaklah sentiasa bersama guru pelatih semasa aktiviti supaya penilaian dan pemberian markah adalah lebih sinonim dan realistik 19 4. 4Guru pelatih yang sakit dan cedera hendaklah diambil tindakan segera oleh sesiapa yang berdekatan dan laporkan pada Kem Kom segera untuk tindakan lanjut 20QM Kebajikan &Keselamatan bawa guru pelatih pesakit ke klinik@hospital dengan segera dan hubungi keluarga (jika perlu) 21Jika ada kematian semasa program Kem Kom hubungi pihak Pengurusan Tertingi IPGKSAH yang akan menghubungi keluarga si mati 22Tutor hendaklah menyerah markah penilaian guru pelatih dengan segera setelah selesai program dan laporan program seminggu dari tarikh programkepada Penyelaras BIG 23Penyelaras /Penolong Penyelaras mengisi markah yang diterima dari Tutor dalam BKKP dan seterusnya menyerahkannya kepada KUK untuk di bawa ke mesyuarat peperiksaan 24KUK / Penyelaras / Ketua Pensyarah Penasihat memantau pelaksanaan Kokurikulum dari semasa ke semasa 25Penyelaras membuat laporan tentang keberkesanan pelaksanaan programBina Insan Guru dan membentangkannya dalam mesyuarat AJK Pelaksanaan / Unit KoKurikulum IPGKSAH 26KUK membuat laporan tentang keberkesanan pelaksanaan programBina Insan Guru dan membentangkannya dalam mesyuarat MPPP/ JK Kurikulum / PraMKSP 27TAMAT 5. 53. JAWATANKUASA PENGURUSAN BINA INSAN GURU (BIG) 2014Penasihat : PengarahPengerusi : Timbalan PengarahSetiausaha : KU KokurikulumBendahari : Pegawai Eksekutif KananAktiviti : Ketua JurulatihKerohanian : KJ Pendidikan Islam dan MoralPeralatan : KU KokurikulumPenilaian : KU Peperiksaan dan PenilaianLDK : KU KaunselingMakanan : KU KokurikulumSenarai Tugas :1. Pengerusi : Mempengerusikan mesyuarat perancangan: Mengawal selia perancangan program dan pemantauan2. Setiausaha : Menyediakan laporan, surat menyurat , minit mesyuarat dan pemantauan keseluruhan program.3. Bendahari : Menyediakan belanjawan dan laporan kewangan4. Kerohanian : Mengendalikan aktiviti kerohanian/ moral dan mengenalpasti fasilitator5. Peralatan : Menyediakan peralatan perkhemahan, peralatan masak, siaraya, dan bahan alat tulis6. Makanan : Mengurus bekalan makanan, mengawal kuantitit bekalan makanan, kebersihan makanan.7.Aktiviti : Merancang , mengendali dan memantau aktiviti, memilih dan menentukan jurulatih/fasilitator8. Kebajikan dan Keselamatan : Menyediakan peralatan kecemasan, ubat-ubatan, menguruskan pengangkutan dan insuran peserta9. Penilaian : Menyediakan borang penilaian dan fail, memantau penilaian. 6. 64. JAWATANKUASA PELAKSANAAN BINA INSAN GURU 2014Pengerusi : Ketua Unit KokurikulumTimb.Pengerusi : Penolong Ketua Unit KokurikulumSetiausaha/Penyelaras : En.Shuid bin Abdul KadirPenolong Penyelaras 1 : En.Azhar bin MansorPenolong Penyelaras 2 : En.Mohd Zainuri bin EmbiAhli Jawatankuasa:1. Kem Komandan : Ketua Unit Kokurikulum2. Ketua Jurulatih : En. Nazri bin Bedin3. Jurulatih Air : En.Nurizan bin Abdul Rashid4. Jurulatih Darat : En. Sajahan bin Abdul Majid5. QM Makanan : Pn.Salmiah binti Said6. QM Alatan : En.Mohd Zainuri bin Embi7. QM Logistik/Bekalan : Tn. Hj. Hassan bin Jaafar8. Kebajikan : Cik Noor Hayati bin Ariffin9. Malaysia Cergas/Kawad : En.Ruslan bin Hussein10. Kerohanian dan Moral : KJ Pendidikan Islam dan Moral11. Latihan Dalam Kumpulan : KU Kaunseling12. Keselamatan dan Kecemasan : En. Ng Kheng Loon13. Pengangkutan dan Penginapan : En. Khairul Azli bin Mat Zen14. Penilaian dan Pentaksiran : KU Peperiksaan dan Penilaian15. Seranta : Tn. Hj. Ruslan bin Saad 7. 75. SPESIFIKASI DAN DISKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB5.1. TUTORi Setiap pelajar mengisi borang BOR-PPK-PT-07-03ii Setiap pelajar mengambil insuranceiii Merancang dan mengurus fasa-fasa BIGiv Mengiringi pelajar ke tapak perkhemahanv Menyertai setiap aktiviti bersama pelajarvi Membantu jurulatih dan fasilitatorvii Mengisi markah bagi semua fasa BIG dan serah pada Penyelaras BIG5.2. PENYELARASi Taklimat pelaksanaan BIG Jurulatih,tutor dan semua AJKii Taklimat perlaksanaan BIG peserta/pelajariii Memilih&memastikan tapak perkhemahaniv Memastikan peralatan dalam keadaan baik&selamat digunakanv Memaklumkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti polis,bomba&hospital terdekatvi Memastikan jurulatih yang berkelayakan menjalankan tugasvii Memastikan peserta memulakan perjalanan di institute dan tamat di institutviii Memastikan ubat-ubatan dan peralatan di bawa bersamaix Memastikan semua peserta /pelajar dalam keadaan sihat sebelum,semasa dan selepas aktiviti BIGx Memastikan pengangkutan pelajar terurus dengan baik pergi dan balikxi Memastikan borang-borang penilaian yang berkaitan mencukupi untuk digunakan 8. 8SPESIFIKASI DAN DISKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB5.3. KEM KOMANDANi Tiba lebih awal di tapak perkhemahanii Memastikan tapak perkhemahan selamat dan ada kemudahan air dan eletrikiii Memastikan semua jurulatih ,fasilitator dan tutor /mentor yang dillantik sampai di tapak perkhemahan sebelum memulakan aktivitiiv Taklimat kepada jurulatih ,fasilitator dan tutor /mentor tentang spesifikasi tugas dan keselamatam pelajarv Taklimat kepada peserta/pelajar tentang spesifikasi tapak perkhemahanvi Memastikan semua peserta/pelajar menduduki kawasan yang telah disediakanvii Menentukan kawasan /tempat yang selamat untuk berkumpul sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini/waktu kecemasanviii Menerima laporan ketua jurulatihix Menerima laporan QM Kebajikan &Keselamatanx Menerima laporan QM Peralatanxi Menerima laporan QM Makananxii Memastikan peralatan yang digunakan dibersihkan selewat-lewatnya 1 hari selepas perkhemahanxiii Memastikan semua peralatan mencukupi dan dalam keadaan baik sert