22
1

Knm dau khoa

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tạo không khí vui tươi, cởi mở giữa các sinh viên

Citation preview

Page 1: Knm dau khoa

1

Page 2: Knm dau khoa
Page 3: Knm dau khoa

Làm quenLàm quen

Page 4: Knm dau khoa

Gặp nhau đây ta đã thấy Gặp nhau đây ta đã thấy quen quen quenquen..

Thấy quen quen nhưng chưa phải Thấy quen quen nhưng chưa phải là là quen.quen.

Cười lên đi, hát lên đi, hét lên đi Cười lên đi, hát lên đi, hét lên đi cho chúng mình cho chúng mình quenquen nhau nhau..

Page 5: Knm dau khoa

Bài hát:Bài hát:

Page 6: Knm dau khoa

Cho tôi 1 nụ Cho tôi 1 nụ cườicười, , Cho tôi 1 nụ Cho tôi 1 nụ cườicười..

Cười Cười lên đi cho đời lên đi cho đời sáng tươi.sáng tươi.

Cùng Cùng cườicười lên HA HA lên HA HA HA(^_^) HA(^_^)

Cùng Cùng cườicười lên HA HA lên HA HA HA.HA.

Page 7: Knm dau khoa

• Ơ hay cái anh này này, • Sao anh cứ buồn buồn

buồn.• Cười lên đi cho đời sáng

tươi.• Cùng cười lên HA HA HA(*_^) • Cùng cười lên HA HA HA(^_^)

Page 8: Knm dau khoa

Bài hát: Cùng cười lênBài hát: Cùng cười lênCười lên đi cho hàm răng rơi xuống.Ca lên đi cho lưỡi thêm dài ra.Ta vỗ tay cho bàn tay gẫy đôi.Ta dẫm chân cho bàn chân rã rời.Cùng cười lên Ha Ha Ha.Cùng cười lên Ha Ha Ha.

Page 9: Knm dau khoa
Page 10: Knm dau khoa

Làm quenLàm quen

Tên , Tuổi

Sở thích

Địa chỉ, Số điện thoại…

Page 11: Knm dau khoa

Làm quenLàm quen

Nhớ tên2

Nắm bắt những thông tin cơ bản3

Tự tin, chủ động11

Page 12: Knm dau khoa

Add Your Text

Add Your Text

Add Your Text

Add Your Text

Add Your Text

CCông nghệông nghệ

Tri thứcTri thức

TiềnTiền

Quan hệ

Page 13: Knm dau khoa
Page 14: Knm dau khoa

Người giàu nhất là người có

nhiều mối quan hệ nhất.

Page 15: Knm dau khoa

15

Để học hiệu quảĐể học hiệu quả

Page 16: Knm dau khoa

16

MuốnMuốn học hiệu học hiệu

quảquả

Page 17: Knm dau khoa

19

No question is

stupid question

Page 18: Knm dau khoa

20

Vẽ một nét không quá Vẽ một nét không quá 4 đoạn thẳng đi qua 9 điểm4 đoạn thẳng đi qua 9 điểm

20

Page 19: Knm dau khoa

Đừng giới hạn chính bản thân mình

Page 20: Knm dau khoa

2222

Hãy bắc một cây cầu đi từ A sang B và phải vuông góc với bờ sông.

A

B

Page 21: Knm dau khoa
Page 22: Knm dau khoa

24

Chúng ta cùng tích Chúng ta cùng tích

cực tham gia để có cực tham gia để có

một chương trình học một chương trình học

sôi nổi và hiệu quả.sôi nổi và hiệu quả.