Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: .1 102. Teikiami vadovui tvirtinti dokumentai (aktai, sqrašai, planai, sqmatos ir kt.) turi büti