05 DSD-NL 2016 - Simona Gebruikersmiddag - Modellering van stroming bij zeesluizen van Farnsum - Jeroen Adema & Bart Grasmeijer, Arcadis

 • Published on
  22-Jan-2017

 • View
  133

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • DWARSSTROOM FARMSUMDelft Software Dagen 2016Jeroen Adema

 • Arcadis 2016

  Oude Zeesluis wordt gebruikt om overtollig water uit de Groningse boezem af te wateren.

  Indien spuicapaciteit onvoldoende is, wordt ook de Kleine Zeesluis gebruikt.

  Voor de toegang naar de Grote Zeesluis wordt dan het dwarsstroomcriterium uit de RichtlijnVaarwegen (0,3 m/s) overschreden, zodat er tijdens het spuien niet kan worden geschut(enkele dagen per jaar).

  Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer heeft verzocht om maatregelen om tegelijkspuien en schutten wel mogelijk te maken.

  Inleiding

 • Arcadis 2016

  Directe aanleiding natte periode 11 16 januari 2015

  project:

  opdrachtgever: RWS Noord-Nederland

  periode maart - mei 2015

  modelopzet huidige situatie kalibratie/validatie model modelberekeningen maatregelen

  april september 2015

  nautische aspecten kosten

  december 2015 juni 2016

  ontwerp oplossing

  Streven RWS om voor de winter bouw af te ronden

  Inleiding

  presentatie

 • Arcadis 2016

  12 januari 2015 (bron: RWS)

  Inleiding

 • Arcadis 2016

  Rooster 3 domeinen met DDHOR

  sluis (1 x 2,5 m) Zeehaven (factor 5 grover) kanaal (ook factor 5 grover)

  Open randen:

  waterstand op zee waterstand binnen

  Barrier om sluis te modelleren:

  open indien Hbuiten < Hbinnen

  SIMONA WAQUA 2D gehele periode

  doorstart op hoog water:

  SIMONA TRIWAQ 10 lagen, spuiperioden

  Modelopzet

 • Arcadis 2016

  Onderzochte gevoeligheden

  randvoorwaarde open rand kanaal onttrekking Oude Zeesluis wel/niet meenemen barrier-cofficint en snelheid openen bodemruwheid sluis

  Manning: kanaal = 0,018 s/m1/3, haven = 0,022 s/m1/3, sluis 0,060 s/m1/3

  Cumulatief debiet (milj. m3) 1e laag water 2e laag watermeting 0,50 0,59SOBEK 0,67 0,95WAQUA Manning = 0,018 s/m1/3 0,96 1,25WAQUA Manning = 0,03 s/m1/3 0,91 1,14WAQUA Manning = 0,04 s/m1/3 0,86 1,11WAQUA Manning = 0,05 s/m1/3 0,78 1,07

  Kalibratie

 • Arcadis 2016 | 14 april 2015 | ARCADIS 2015

  debieten 3D model

  Kalibratie

 • Arcadis 2016 | 14 april 2015 | ARCADIS 2015

  waterstanden 3D model

  Kalibratie

 • Arcadis 2016 | 14 april 2015 | ARCADIS 2015 Dia9

  Animatie

 • Arcadis 2016

  Model is goed in staat debieten en waterstandente reproduceren

  Bodemruwheid is de belangrijksteafregelparameter debiet sluis

  Dwarsstroomsnelheid tussenhoofd orde 0,3 m/s

  Conclusies kalibratie

 • Arcadis 2016

  Oplossingsrichtingen

  damwand geleidelijk aflopend

  nieuw remmingwerk, onderwater

  gesloten overal evenveel open (25%) geleidelijk meer open (25%, 50%, 75%)

  stortstenen rug

 • Arcadis 2016 | 14 april 2015 | ARCADIS 2015 Dia12

  Huidige situatie

 • Arcadis 2016

  Remmingwerk gesloten

 • Arcadis 2016 | 14 april 2015 | ARCADIS 2015 Dia14

  Remmingwerk 25% open

 • Arcadis 2016 | 14 april 2015 | ARCADIS 2015 Dia15

  Remmingwerk 25, 50, 75% open

 • Arcadis 2016 | 14 april 2015 | ARCADIS 2015

  Vergelijk alternatieven

 • Arcadis 2016 | 14 april 2015 | ARCADIS 2015 Dia17

  Vergelijk alternatieven

 • Arcadis 2016 | 14 april 2015 | ARCADIS 2015 Dia18

  Vergelijk alternatieven

 • Arcadis 2016 | 14 april 2015 | ARCADIS 2015 Dia19

 • Arcadis 2016

  Dwarssnelheden sterk geconcentreerd nabij sluis

  Dichte of aflopende dam verplaatst het probleem

  Uniform of geleidelijk meer open remmingwerken meest efficint

  Kan worden gecombineerd met geplande bouw remmingwerk

  Debiet door sluis wordt niet benvloed

  Nautische aspecten:criterium geleidelijk

  aflopendedam

  geslotengeleidewerk

  gedeeltelijkopen

  geleidewerk,uniform 25%

  gedeeltelijkopen

  geleidewerk25, 50 en 75%

  stortstenenrug

  langsstroom + + + + 0/-

  dwarsstroom 0/- 0 ++ ++ 0/-

  geleiden scheepvaart(visueel/fysiek) 0 + + + 0

  zuigingsverschijnselenscheepvaart - - - - - 0/-

  score 4 3 2 1 5

  Conclusies

 • Arcadis 2016

  Ontwerp (nog niet definitief)

 • Arcadis 2016

  Ontwerp (nog niet definitief)

 • Arcadis 2016

  Arcadis.Improving quality of life.

Recommended

View more >