Andrew loomis dibujo tridimensional

  • View
    658

  • Download
    28

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dibujo diseño e ilustracion

Text of Andrew loomis dibujo tridimensional

  • 1. ANDREWLGDMISDIBUJO REHELEHSEA. f? - gr;i.

2. DIBUJO TKIDIMENSlONAL Edxdn rcvisada d:DIBUJO DE Exlo OKBS obras del autoruurucm cnunuuz,sumo u:ncuu su vom su num mummoss con un un mmm u:uuu v MANOS 3. DIBUJO TRIDIMENSIONALmrew CoomnsEdlmnnl Lanrelal 4. mama zE: M.n:a.t.m?nm "E aE mi EN mmm m:mmm ma. num-un unn-m manana-n . _.. u.u.4n. ... ... mm. , mu.EdimmThnuIm 5. mA mu.Amvna. ... .m. ... ... ... ... ... ... .n. .um. w- a... ... ... ... ... m4u. u. . ._. . nulvnl m. .. u..4 mu!T. .. u.4. . . W. .. m.u. .. m..... . . ...u.m. .. mu. .. un. .. mu.1. a.w mm . . mhnmn . ... . mu.y . ... ... ... u.num u. .. . . m .m m. .. ya. .. r- nu-m. .. . ...mmm "un. .. .4 "m. .. 9 (me!4. u... ..a pu. .. .1. . ..... . mu. .. . . .4 e m. .. ... .. m.u. .. un u... ... u. . - . . 4.. ... . . . h. .. ..1. . ... ...n. .. n..... ...h:.. . . x m q.m.un. . . u. .. 6. Indicey.m... . mmm.una mu.mu. ..M.m,www" ,1 mmm n. .. muy. NVAIVHVM mv/ n Ixdulwmmrunrun Autumn u. .. 1mm mm-x rv un:m: n. .. 4,.un, .y. o Mmm . y m. mw "m. .. 1.. .," M www n m.mm,. m anna vr lvvnzv-nmv . w., ... ... , y No mm 4. twmwuuv mw um. .. . . . . mu. .. mah! !!u su. .. . . u. .. rw un? " m.a.4M. as; MWVH uumy n. .. rn, ... ,.. u....Mmm m4. mnurmu . . mmm..,..n. .. m. .. n u:wm.m . ... ... . su mmmmmm. .. u. n. m.. ,._. o.. -.. ...um... . n. .. nummwv march a w . ... ... . , . m.m. .. un:my. .. Milinur-mm.u. . . Autumn . . un un:m mw m..n. .. urbana . . . v., ... ...Wpymmnmmm. ..n. .." 4 u. .. n . ...m mr-wm a n. .. u mm...m.s.u m.m "mmm su mm m. .. mn m. .. n!.. .. u. .. nn Ma.un Khan Mmlm-m. .. wn L.M M.u p... ...m un. .. un. .. m y.mw. .. umnlrurn mm:u mu. .. a i511 n.m. .. anima . . 1. . ., n m.mm.en u m:u raw u u(mmm 4, Mmuy w 7. nn-rwhhmnu-v-nmu un. .. . .. m. .. .m. .. 4. mu. .. nm) ".1". .. 4..mu,m.n . _ wmnmlnwmlnn un n. m y. .. a A- Manm 4-:rm- w .un m (AM-Aumhlul 1|) luvntmlzhlrwimhlur nm Yan-nm m u. .." mu. . . m.m.u m m un.a rm.una m...u.n. .. m.m rm- a.m. .. a m.4.. n.m n m. .. - u mu. .. 145 (mA- a . . mr-nu m m, .4 . .. mn ... .(V mmmm. yu. .."w. u. .. u.. . M. .." 4.a.. . human mn. ..- u. .. A, ,.. .. ... .u-. _. Innwdrunnhhnr-dnan mvnunbtuod .Lnmdarvpnhnnl-noan s. .. npmw.un. .. hp-duuwmnnldcu .Managua. .. u. .. han . ... . . ...mmm . . . . n. .- -n m.. .mwamunnm.u. .. m-mu."un a mu. .- mmm. .. .man rn .4. . .. a. .. ww. .. mu un 8. DIBIUO TRIDIMENSJONAL Edicin rev/ md:d:DIBUJO DE EXITO 9. _ vumomo L! muzmnlnt n. .. ? ad 2alumna 10. ,Inw want!un m Iman m u u.a.m,..mmm m . .. . .. cuhulur m.m u.g. y.; ..: _u. ,a. ... .up. u,ya .un Ma.m.n m. - m).111m1 m...u..... . m. .. a:p... ..u, ..n. ..um. n. p.am; - nm."m...A.. num m.mua mn u . . m.. unan:mula . . a m y n....rmvtlmnve m mu:......mvnhu n.m... .n rulal... ... ..x. ..1. .u...um.m.v MM m una um u.unn . . mm.muuy u .4 .IMWKMV rm .n:mm . . m u.u. .. wm x u mr-nula annalu-mn 4. . .. m.4. u.nnunhu,m u m. .. a m Mamma n. .. . . u. .. nmm.v-M . . num um. u.. u m . . m. .. Mmmm "M.n. .. yamaha m. u.mucha d. .. 1-4: n. aim a.u u. .. m. _n. ... ... m.m. m a... . u m.m.muy . ... . m. .. h. .. . ...m y . ... . un.un . ... ... ... n_ a m. .. u.n. .. wm;... h 4.. .. m. .. m.mu. .. m. .." que u.m. .. m . _.. m. .. m m. .. u -. . Nm.m. ) m.n. .. n,.. ... .. Erwin:n.m. .. m. .. . . nen-k.nm ...m. .. a:n.q. .. . ... . m . .. m. IV!ma n...n..7 . . Inma 1. m...un una .m amm n. .. u. .. emm a m.un mah u. .. mu:un. .. n.mmmh win n. .. . . M. .. . .. mu:m num . . . . m". .. .1 nmn Los fundamentosw .m. .. mph. .. . . n. .. m. pm. ..m. ... . m m:m mmm... . n. .. m.ma. ... n._n. n.. u.. __. . a.m.nmw. .. n . .. y. .. cm .un m. .. wm. .. un x. .. un n.m. .. , . u... ... ... ... ... ..g. ... ._. ..u un.m. .. . . n. .. u. .. . u._.4._. u.. ... .uow mn. _.mm. n.. ... u,. ... . m).mulllkul amm.put-nik._ umununm u. .. . .. u. .. mu. .. mm y.ln n. .. . . a. .. - .54.NM unuammu. .. unir m. .m."mu. .. . . . -. ..un. ..a. .., ... .u. .u. ... p . .._u. .u. ... ..e_ una. .. Vuwnl-vina mmm. mnnn. .-_.m. .. v-mamari- 11. us nxnAMzr-wc: . ... _.. ... . . . . _ n. .. .un n... .. "w. .. rw m. .." n._. .._. ... ... .n. ... ... ... .. u. .. . .....u. .. mu. .. p. ... ... ... ... .. m. ... ... ... ... ... ... .m. ..... ... ... n. . .. .0.. . u. .." "m . ... ... .. . . . . . . u. .. "vam. ... . m. .. . . . . M. .. . . m... ... ... ... ... . . . n. .. .vnnrhnu.M. .. . ..ma. .. . ... ... ... , . .. . ,.. ... ....... ..... . . . . ... ..... ... ., (lu ... ... ...1.. .. . .. m. .. .runhnun . . u. .. n- n. . ... ... ..... . . ... .. mu. .. . .....p.. "mu. .. . ...m. .. n. .. m . ... .. , ... ... ..... ... ... ... .u. ... .. . . M. .. ... .. ... ... .. . ... ... . .u.m. .. . .. m... . "m. .. . ........... .. M. .. Ipanema m.m. .. . .n_. .__. :.. .. M. .. r. .. . ... . u. .. . . . ..... . "mm. .. mmall m... . . ... ... ... ... . . ... ... ... .....una m.m. .. wrhd m. .. m. .. u u. .. n. .. pm n. .. u.quo-u . . M m m.un amm),m... . 0.. ... . . ... . m m...m. .. _. .. . . m. .. . ... ... ..... ... .. . . n. .. 4. . . n. .. y . . . ... ... . n. .. . ... ... ... ... ... ... ... ... .. km. .. . .. n. .. . .. p r. .. M. .. . ...1m u... ... ... ... .. m . . m. .. mn-ec drlnmuvmrnlu . ... .. m. .. . ... .., ... .. u. ..mu. .. aunk.muy m. mmm. .. . ... 4. . .. k-m n. .. . . n. .. . . . . mx un Ju-nu . .. . ... .....m. .. x. .. rrnnkuln.. m:.. ...y. .. M. .. u. .. . .._.m.a... _. m. ..a. ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. "m. .. mu. .. m. .. m. .. . ... ...u.un. .. mal num. .. m.pr . . . .. . ... . 4.. .. .. . . m:n. .. . . , ...u. .. . . m. .. . ... ... . m. .. . . m. .. . . un.m. .. . .. .5.. . . . . ., m. .. . . muu- . ... ... s... ..... . m. .. humu- m. .. _ . .._.sus. .. . ..... ._. ... .. _. ... ... ...mph-u m. .. . . (XI . _. . ... . rw. .. mu. .. m. .. . ... ... ... ... ... ... ._. _.u . ... ... ... .._. ... ... ... ... ... . mnmnlnun . ... . . . . ... _. p. .. Vnvvzmnmulbvmh-uunm "m. .. n. ... .._. ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. - mm. m.. .._. ... ... -.. .. . ... ... ... ... ... ... _.. ... ... _ . ... .. Mm . ... ... ... .. . ....... .._. ... ... ..... ... ... ... ... .. ... . . ... .4.. ... ... ... ... . n. .- s. -- . ..... ... ... ... ... ... ... .._... ... ... ... .. .. ... ... ..m. ...Mm. ... ... ... ... ... ... ... ... _ . ... ... ... ... ... om. ... ... ... u.-... ... ... ... ... .. ... _.u. n. . ... ..-v-. .m. _.. .n-. ...w. ... ... >.. ... . u-. ... ... ... ... ... . m! . .. n. .. . . . . . ... ... ... . . ....- . ... ... ... ... ... ..u. ... ... ... _ . ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. n. .. 3.. .4.. . n. .. a. .- . ... ... a.. ... ... ... ... . m. .. ... ... ... ... ... ... .. . ... _.. _.. .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... _.. ... .._. . mu. .. 5.. ... . . ... ... ... ... ... .,. ... ... ._. .. . .. num. .. . .. .4.. . . . - . ... .. >. ... ... ... ... ... ... ... ...,. ... ... ... ... ... ... _.. ... ... . . nv. ... ... ... ..u. ... ... ... ... ..... ... ... ... .,. ... ... ... - . ... ... ... _.. ... ... ... ... _. . ... ... ... ... ._. ._. ... ... ... _ . ... _.. ... . z. ... ... ... ... ... __. _.. ..... ... ... ..mm. ... ... .u. .. . ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ..a. ..a_. . K. .. . ,.. ... ... ... ..u. ... ..... ... ... ... ... .._. ... ... ... ... . r-vlylmnbwqnn . ... .._ h. .. . ... ... ..s. ... ... ... ... ... n- 4. . ... .-. ... ... ... ... a_. . . ... ... ... ..m. ... ... ... .._. . . ... ... ... ... ... ... ... ... ..- .4.. ... ... ... ... ... ... ... ... ._ . ... ... .. ... .n. ... ... ..- . ... .. ... ... ... ... ... ... .._. .....min- e. ... ... _.u. ... _ 12. Las vuNDAMzNrnxu... ... u..w mududv . . w.una n.n. .. w.mm y . .. unl- . . y. .. m www m.ekrmnln- u. .. m.m y w a. .. . ...un . . ma.u. .. m.m.qu:un rhmenm . ... ...u. .. ww,w m. .. u.>41. m. .. w u.n. .. . - . .. m... . .4.. . 1. mu.w y Mmmm rn w.p. .. . ... ... ._. ... ... ... ....... . w.M". .. . .. . ... ...ww. .. m.. . . mu..w 94.4%. .. _. ... ....4.. .m. .. n. .. .n (a m. .. m u. .. a y. m. .. mu un. .. u... ..x. .. . . a m. .. 4. m m. .. .4 . ... ...w. .. h (mln . . .w .1. .. .uh nm . . . . x.h.rn . .. 4.. ... . m m. .. u. .. p...m.m.. . . u. www. .. 44m- . .- un an. .. . . momnn. ... ... ... ... ..M. >.. .-. au. . Vkhwpnmuvlrleurvzninu mm. ... ,.. um. ... .._. .._... >u. ... ... ... .._. ... ... . n. .. nun-n-u-I-nsm... ... ... ._um. ... ... .os-... ... ... ... ... .u. w..m. .. m w mmww. .. v. .. nNrWNI-vIl-n-Hvuuuuvm ... w.. ... ... w.. .._. .a. m. s. ... ... .4.. ..u. ... ... p.v... ... x.. ... ... ... ... ... ... .. n.nuww. .. . ... ... ... .. .. .m. ... ... ... ... ._u. ... -.. .. . ... ... ... ... ... . . ... ... .. ... .. . Malin wmuwum. .. un. .. mmunrmmw..4. . ... ..u. .. ... .._. ... ...m. .. uammn. . ... ._. ... ... ... ... ... ..u. .. u... -.. ... .m. ... ... ...u-nwu. ... ... ... ... ... ... ... .. . ... x.. ... ... ... ... -.. ... m. .. u.u. .. u. .. . ... ... .. mmmnunhlnpnrmn un. .. nhm'! l . ... ... .. ... ... ... ... .. . ... m.. -un. ... ... _.u wm -. ... ... ... ... ... ... ... ... . en-n . ... ... ..4.. ..n. .. ..- mhnylnwlltn-n uuu. .. 4..m... ... .._. u.. ... . Nnmukbkn n. -._. ... ... .. rm. ..uw. ... m.. _._. . . ._. .:. ... ... ... .._ u. .. w. .. ... ... ... ._. ... ._. .._ . .a. w.s. w.. ... m.. a.4.. u_ . ... .n. x.. u,. wq. p-nu. ..wwwmawnu. .. mpmwum. ..n. ..n. ._.m. ... ... ... ... ... .mmu_.mu. ... ... w.. ... ... . _. ...u. ..w. w.. .._. ... ... .._. . . ... ... ... ... ..n. .. un. .. _. ... ... ... ... ... ._. ...n. .. . ... .. ... ... ... ... .-. ..... ... ... .s. ... ._. ._u. ... ... . . ... w.. ... ... ... ... ... . 13. me uhnwxuuvos rn m. .. . a., -..y n. .. p.nm. .. a mx.a. " 1|... ._ u . .,. ... .._m.M "qu. .." . . . .. . ... . . ... .4..mu. .. un m. .. "u. .. pu . . m. -.vmnpuoln . . un . ... ..m. ... ... .. w mula . . . _. m.m. .. 4. m.m.u . .....m w n. .. . ... . u. .. . .. m. .. m. .. .1". .. . ...|40| mu. .. n.mu,www- um m. .. . .. m