Totem Tantra

Embed Size (px)

Text of Totem Tantra

  • 1.

2. Powi na t lektur 3 minuty. Jest bardzo adna ! 3. Wiedz, e to nie s adne gupoty. 4. Jedynie osoby, ktre maj szlachetn dusz, potrafi doceni t opowie. 5. Teraz, jeeli jeste naprawd pewien samego siebie ...rozpocznij czytanie . 6. Opowie indyjska : 7. Mj przyjaciel otworzy szuflad w stoliku nocnym swojej ony i wycign pakuneczek owinity w biay papier. 8. Odwin papier i zobaczy pikny jedwabny komplet bielizny. 9. Kupia go, gdy bylimy pierwszy raz w Nowym Yorku, jakie 8 albo 9 lat temu Nigdy tegonie zaoya. 10. Przechowywaa to na specjaln okazj 11. Dobrze. Myl, e teraz bdzie odpowiednia okazja. 12. Zbliy si do ka i pooy t bielizn obok rzeczy, w ktre miaa zosta ubrana jego ona na pogrzeb. Kilka dni wczeniej umara 13. Odwrci si do mnie i powiedzia: Nigdy nie przechowuj niczego na specjalne okazje, 14. kady dzie twojego ycia jest specjaln okazj. 15. Nigdy nie zapomn jak te sowa zmieniy moje ycie. 16. Teraz czciej czytam ksiki. 17. Siaduj na tarasie ipodziwiam panoram ogrodu.Nie marnuj czasu nawyszukiwanie chwastw. 18. Powicam wicej czasu rodzinie i przyjacioom. Nie jestem pracoholikiem. 19. Zrozumiaem, e ycie daje nam dowiadczenia nie po to, aby je przey, ale po to by z nich korzysta i cieszy si. . . 20. Nie przechowuj niczego. Codziennie uywam najlepszej zastawy stoowej. 21. Gdy tylko zapragn, ubieram nowy garnitur, eby i w nimdo supermarketu . 22. Ju nie przygotowuj wyjtkowych potraw jedynie na wielkie uroczystoci robi to, kiedy tylko mam na to ochot. 23. Sformuowania kiedy to zrobi, pewnego dnia i nastpnym razem wykreliem ze swojego sownika. 24. Jeeli nie zaszkodzi robipewne rzeczy teraz to po co czeka ? 25. Nie wiem co zrobiaby ona mojego przyjaciela, 26. gdyby wiedziaa, e nastpnego dnia ju jej nie bdzie. 27. Myl, e zadzwoniaby do czonkw swojej rodziny i najbliszych przyjaci, 28. a moe take i do dawnych znajomych. Zadzwoniaby, aby przeprosi za stare ktnie i przykroci. 29. Chciabym myle, e poszaby do restauracji chiskiej Jej ulubionej. 30. S takie mae, niezrobione rzeczy, ktre by mi dokuczay, gdybym mia wiadomo, e zostao mi niewiele godzin. 31. Dokuczliwe, bo nie zobaczybym ju moich przyjaci,ktrych zamierzaem odwiedzi pewnego dnia 32. Dokuczliwe przez to, e nie napisabym listw, ktre chciaem napisaktrego dnia 33. Dokuczliwe i smutne, bo nie zdybym powiedzie mojemu rodzestwu i moim dzieciom jak bardzo ich kocham 34. Teraz postanowiem nie przechowywa na specjalne okazje niczego, co dopeniaoby nasze ycie radocii szczciem. 35. Kadego dnia mwi sobie,e w dzie jest wyjtkowy. Kady dzie, kada godzina, kada minuta jest wyjtkowa 36. Otrzymae t wiadomo, poniewa kto ci kocha 37. Jeeli jeste zbyt zajty, aby powici kilka minut na wysanie tego do innych osb i mylisz: Kiedy to zrobi, 38. pamitaj, e ten dzie moe si bardzo odwlec, 39. albo moe nigdy nie nastpi 40. TaTANTRApochodzi z Indii. 41. Zawiera przesania bardzo poyteczne dla duszy. 42. WSKAZWKI NA YCIE : 43. Jedz duo ryu i z chtnie pomagaj innym ludziom. 44. Ucz si na pami twoich ulubionych wierszy i nie wierzwe wszystko, co widzisz. 45. Nie wydawaj wszystkiego, co posiadasz i pij krcej ni by ci si chciao. 46. Mw kocham ci tylko wtedy, gdy jest to prawda. 47. Gdy mwisz przykro mi,patrz drugiej osobie w oczy. 48. Niech okres twojego narzeczestwa trwaprzynajmniej 6 miesicy. 49. Wierz w mio od pierwszego wejrzenia i nigdy nie miej siz cudzych marze. 50. Kochaj gboko i namitnie 51. Moesz czasem odnosi poraki, ale bez ryzyka nigdy nie bdziesz y peni ycia 52. Mw powoli i myl szybko. 53. Pamitaj, e ogromna mio, jak wszystkie wielkie sukcesy wymaga duego ryzyka. 54. Gdy przegrasz, wycignij z tego wniosek i pamitaj o 3 zotych zasadach: 55. Szacunek do siebie. Szacunek do innych. Odpowiedzialno za swoje czyny. 56. Nie pozwl, aby may problem zniszczy wielk przyja. 57. Gdy wiesz, e popenie bd, natychmiast go napraw. 58. Umiechaj si, gdy odbierasz telefon. Ten kto dzwoni,usyszy to w twoim gosie. 59. We lub z osob, z ktr ci si wspaniale rozmawia 60. gdy nadejdzie staro, ta umiejtno bdzie znacznie waniejsza od wszystkich innych. 61. Spdzaj troch czasu w samotnoci, otwieraj si na zmiany, ale nigdy nie porzucaj swoich wartoci. 62. Pamitaj, e czasami cisza jest najlepsz odpowiedzi. 63. Czytaj wicej ksiek i ogldaj mniej telewizji. 64. yj dobrze i uczciwie: gdy ju bdziesz stary i wspomnisz przeszo, 65. bdziesz mg si cieszy swoim yciem po raz drugi. 66. Ufaj Bogu, ale zamykaj dobrze dom po wyjciu (Przezornego Pan Bg strzee) 67. Bardzo wane jest, by w domu panowao rodowisko pene mioci: 68. Rb wszystko, by stworzy spokojny i harmonijny klimat. 69. Czytaj midzy wierszami.Dziel si swoimiumiejtnociami to jestsposb by by niemiertelnym. 70. yj w zgodzie z planet. 71. Nie przerywaj komu, gdy ci okazuje czuo. 72. Pilnuj swoich interesw - nie wtrcaj si do spraw innych. 73. Nie ufaj temu, kto nie zamyka oczu podczas pocaunku. 74. Raz w roku odwied jakie miejsce, w ktrym jeszczenigdy nie bye. 75. Jeeli zarabiasz duo pienidzy, pom tym, ktrzy potrzebuj rodkw na przetrwanie. 76. Pomagajc kosztujesz najwikszego bogactwa pienidzy. 77. Pamitaj, e czasem nie otrzymanie czego czego si pragnie, jest szczciem. 78. Naucz si wszystkich regu,a potem zam ktr z nich . 79. Pamitaj, e najlepszy zwizek to taki, w ktrym mio pomidzy dwoma osobami jest wiksza ni ch dominacji jednej ze stron. 80. Oceniaj wag twojego sukcesu po iloci wyrzecze, jakie musiae podj, aby go osign. 81. Nie chowaj tej wiadomoci. TOTEM TANTRAmusi by przekazywana dalej. 82. Rozelij kopie do swoich bliskich. Sprawisz im mi niespodziank. 83. 84. tumaczenie z jz. hiszpaskiego i korekta oprawy Agnieszka Anna Pawlak