31
Turistična naloga za 33. festival Turizmu pomaga lastna glava na temo »Turistični spominek mojega kraja« #ALUMINIJ Športno-ustvarjalni tabor v Kidričevem Avtorji: Staša Mrčinko (7. a) , Nika Maroh (7. a), Laura Predikaka (7. a), Eva Zajc (7. b), Veronika Vera Muršec (7. b), Kaja Gojkošek (7. b), Jan Alexander Habjanič (7. b), Tim Mlinarič (7. b), Tim Metličar Fric (7. b) Mentorici: Klavdija Murko, prof. geografije in zgodovine, in Aleksandra Vidovič, prof. lik. pedagogike Kidričevo, januar 2019

#ALUMINIJ · 2019. 3. 15. · Turistična naloga za 33. festival Turizmu pomaga lastna glava na temo »Turistični spominek mojega kraja« #ALUMINIJ Športno-ustvarjalni tabor v Kidričevem

 • Upload
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Turistična naloga za 33. festival Turizmu pomaga lastna glava na temo

  »Turistični spominek mojega kraja«

  #ALUMINIJ Športno-ustvarjalni tabor v Kidričevem

  Avtorji: Staša Mrčinko (7. a) , Nika Maroh (7. a), Laura Predikaka (7. a), Eva Zajc (7. b), Veronika Vera

  Muršec (7. b), Kaja Gojkošek (7. b), Jan Alexander Habjanič (7. b), Tim Mlinarič (7. b), Tim Metličar

  Fric (7. b)

  Mentorici: Klavdija Murko, prof. geografije in zgodovine, in Aleksandra Vidovič, prof. lik. pedagogike

  Kidričevo, januar 2019

 • 2

  POVZETEK

  OSNOVNA ŠOLA KIDRIČEVO

  Kajuhova ulica 10

  2325 Kidričevo

  Tel: 02/7990630

  Elektronska pošta: [email protected]

  Naslov turistične naloge: #ALUMINIJ

  Avtorji: Staša Mrčinko (7. a) , Nika Maroh (7. a), Laura Predikaka (7. a), Eva Zajc (7. b), Veronika Vera

  Muršec (7. b), Kaja Gojkošek (7. b), Jan Alexander Habjanič (7. b), Tim Mlinarič (7. b), Tim Metličar

  Fric (7. b)

  Mentorici: Klavdija Murko, prof. geo. in zgo., in Aleksandra Vidovič, prof. lik. pedagogike

  V turistični nalogi smo oblikovali tridnevni športno-ustvarjalni tabor z naslovom #Aluminij, ki se bo

  odvijal v poletnih mesecih v Kidričevem. V tem času bodo lahko otroci med osmim in desetim letom

  starosti tri dni preživeli v naravi in na igrišču. Pripravili smo podroben opis programa, predvideli

  finančni in trženjski načrt. Pri načrtovanju in izvedbi programa smo se povezali s klubom NK Aluminij,

  podjetjem Talum in novoustanovljeno destinacijo Ravno polje.

  Šport, po katerem je zaradi Nogometnega kluba Aluminij naš kraj zelo prepoznaven, je postal osnova

  tako za izdelavo turističnega programa kot za izdelavo turističnih spominkov domačega kraja.

  Naša ideja je naletela na veliko podporo, saj želimo s taborom in predvsem s pripravljenimi

  turističnimi spominki zapolniti vrzel oz. pomanjkanje spominkov v naši občini ter s tem pospešiti

  promocijo kraja.

  Ključne besede: poletni tabor, Kidričevo, NK Aluminij, podjetje Talum, športne igre, alu ustvarjanje

  mailto:[email protected]

 • 3

  Zahvaljujemo se:

  - gospe Aleksandri Jelušič iz podjetja Talum d. o. o;

  - gospodu Toniju Pernatu iz NK Aluminij;

  - gospe Sonji Breznik, oblikovalki destinacije Ravno polje;

  - Občini Kidričevo.

  Zelo se zahvaljujemo ge. učiteljici Klavdiji Murko za vse nasvete in vodila pri izdelavi naloge.

  Zahvaljujemo se tudi ge. učiteljici Aleksandri Vidovič pri pripravi spominkov in stojnice.

 • 4

  KAZALO VSEBINE

  POVZETEK .................................................................................................................................... 2

  KAZALO VSEBINE .......................................................................................................................... 4

  1. UVOD ....................................................................................................................................... 5

  1.1 Cilji naloge in namen ..................................................................................................................... 5

  2. RAZISKOVALNI DEL ................................................................................................................... 6

  2.1 Turizem v Občini Kidričevo ............................................................................................................ 6

  2.2 Kulturno-zgodovinska pot Po poti zgodovine ................................................................................ 6

  2.3 Visit Ravno polje ............................................................................................................................ 7

  2.4 Športni turizem .............................................................................................................................. 7

  2.5 Anketni vprašalnik ......................................................................................................................... 9

  3. OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROGRAMA .............................................................................. 11

  3.1 Predstavitev ideje ........................................................................................................................ 11

  3.2 Organizacija tabora...................................................................................................................... 11

  3.2 Prvi dan tabora ............................................................................................................................ 13

  3. 4 Drugi dan .................................................................................................................................... 16

  3.5 Tretji dan tabora .......................................................................................................................... 18

  3.6 Intervju z g. Tonijem Pernatom, sekretarjem NK Aluminij .......................................................... 19

  3.7 Intervju z go. Aleksandro Jelušič, odnosi z javnostjo Talum ........................................................ 20

  3.8 Intervju z go. Sonjo Breznik, oblikovalko destinacije Visit Ravno polje ....................................... 20

  4. TRŽENJE ................................................................................................................................. 22

  4.1 Finančni načrt .............................................................................................................................. 23

  4.2 Promocijske aktivnosti................................................................................................................. 24

  5. SODELOVANJE V NACIONALNEM PROJEKTU eTwinning ........................................................... 24

  6. ZAKLJUČEK ............................................................................................................................. 25

  7. VIRI IN LITERATURA ................................................................................................................ 26

  8. PRILOGE ................................................................................................................................. 27

  9. PREDSTAVITEV NA STOJNICI .................................................................................................... 30

 • 5

  1. UVOD

  Letošnja tema festivala Turizmu pomaga lastna glava nam je bila takoj všeč, saj smo pomislili, da

  lahko za turizem v kraju naredimo veliko, če pripravimo turistične spominke, ki bi jih lahko turisti

  odnesli v svoj domači kraj.

  Turistični spominki predstavljajo pomemben del trženja turistične ponudbe, saj lahko prepoznavno in

  izvirno spominjajo na obiskan kraj, občino, regijo ali državo, hkrati pa lahko predstavljajo tudi

  poslovno priložnost za lokalne prebivalce.

  Zgodbo turističnih spominkov našega kraja smo želeli ustvariti na temeljih prepoznavnosti kraja. Pri

  tem pa je bilo pomembno najprej raziskati turistično ponudbo ter ugotoviti, kateri turistični spominki

  so trenutno že na voljo.

  Najprej smo izvedli brainstorming na temo prepoznavnosti kraja. Najpogostejši odgovori, po čem je

  Kidričevo najbolj poznano, so bili tovarna Talum, NK Aluminij in gozdovi. Zanimivo, smo si mislili.

  Ampak kako ustvariti nov program na podlagi športnega kluba in tovarne?!

  Odgovori so nam dajali misliti, da turistična ponudba v kraju še ni dovolj prepoznavna ali dovolj

  dejavna, da bi izstopala.

  Naša želja pri nadaljnjem delu pa je bila, da bi v okviru novega turističnega programa pripravili

  program za mlajše otroke, pri katerem bi lahko sodelovali kot animatorji, ker se zavedamo, da tudi

  programa za otroke, še posebej v času poletnih počitnic, primanjkuje.

  1.1 Cilji naloge in namen

  Cilji turistične naloge so:

  - predstaviti turistično ponudbo Občine Kidričevo,

  - raziskati ponudbo turističnih spominkov v Občini Kidričevo,

  - oblikovati program za mlade,

  - sodelovati z institucijami iz našega kraja,

  - pripraviti turistične spominke,

  - sodelovati z OŠ Jožeta Pučnika Črešnjevec v okviru projekta eTwinning.

  Glavni namen naloge je oblikovati turistične spominke našega kraja ter preveriti všečnost spominkov

  ter načine in možnosti trženja spominkov pri turističnih ponudnikih.

 • 6

  2. RAZISKOVALNI DEL

  2.1 Turizem v Občini Kidričevo

  V nadaljevanju bomo predstavili turistične programe v Občini Kidričevo v povezavi z obstoječimi

  turističnimi spominki.

  2.2 Kulturno-zgodovinska pot Po poti zgodovine

  Kraj Kidričevo, nekdanje Strnišče ali Sternthal, ima nenavadno in edinstveno preteklost, saj se je v

  obdobju 35 let zvrstilo veliko število taborišč, ki so jih ustanovile štiri različne države. Kulturno-

  zgodovinska pot Po poti zgodovine je posvečena spominu na burno preteklost kraja med obema

  svetovnima vojnama in v letih po njunem koncu.

  Ko je Evropa obeleževala 100-letnico 1. svetovne vojne, je bilo s pomočjo Zgodovinskega društva

  Kidričevo postavljenih deset informativnih tabel, ki skozi besedo in izvirne fotografije obujajo podobe

  nekdanjega avstro-ogrskega taborišča za vojne ujetnike, rezervnih vojaških bolnišnic in drugih

  objektov, ki so bili v naši občini postavljeni skoraj pred sto leti. Pot dopolnjujejo številni smerokazi,

  nekateri opremljeni z različnimi ponazoritvami in skicami danes neznanih objektov. Zgodovina

  Kidričevega in zgodovina naše občine ima tudi logotip – logotip vhodnih vrat v eno izmed nekdanjih

  bolnišnic.

  Na temo zgodovinskega turizma je Zgodovinsko društvo Kidričevo pripravilo:

  - razglednico ob 100. obletnici 1. svetovne vojne,

  - znamko ob 100. obletnici 1. svetovne vojne,

  - zloženko Po poti zgodovine.

  Zloženke so bile prevedene v nemški in angleški jezik, prav tako se na zloženki nahaja pregledna karta

  oz. zemljevid poti z legendo sedanjih objektov in legendo nekdanjih taborišč.

  Slika 1: Znamke, zloženka in razglednica na temo zgodovinskega turizma v Občini Kidričevo

  Vir: Zgodovinsko društvo Kidričevo, 2018

 • 7

  2.3 Visit Ravno polje

  Na občinskem prazniku Občine Kidričevo, v začetku julija 2018, je bila prvič predstavljena turistična

  brošura z naslovom "Tam dol na Ravnem polju", v kateri sta predstavljeni turistični ponudbi Občine

  Kidričevo in Občine Starše. S projektom nameravajo nadaljevati in k sodelovanju povabiti okoliške

  občine Hajdino, Rače - Fram in Videm. Znamka Visit Ravno polje, ki se promovira pod sloganom »Tam

  dol na ravnem polju«, je svojo zgodbo začela pred pol leta.

  V letošnjem načrtu je odprtje Horse glamping parka Starošince z 32 posteljami, kjer bo Zavod Nazaj

  na konja predstavil tudi svoj unikatni projekt – vožnjo z novodobno kočijo 21. stoletja. Pred

  pričetkom poletja 2019 naj bi se odprl tudi Green Lake – Zeleno jezero ob gramoznici Pleterje, kjer bo

  na voljo veliko športnih aktivnosti, od tega velik wake park, zraven bo tudi camp park, ponujene bodo

  nove prenočitve (Turistična destinacija, 2019).

  Slika 2: Turistična zloženka Visit Ravno polje (Vir: Visit Ravno polje, 2018)

  V sklopu razvoja turistične destinacije Visit Ravno polje so v Občini Kidričevo v mesecu januarju 2019

  odprli tudi turistično pisarno, ki pomeni začetek skupnega povezovanja turističnih inštitucij in tudi

  tistih, ki želijo sodelovati v skupni promociji turističnih destinacij v Podravski regiji.

  Edina prenočišča v Občini Kidričevo, ki jih je dvanajst, so trenutno v Restavraciji Pan, katerih sobe v

  90 % koristijo poslovni partnerji podjetij Talum in Boxmark (Greste v Kidričevo, 2019).

  2.4 Športni turizem

  Šport je ena izmed od človekovih dejavnosti, ki spremlja Kidričevo prav od začetkov nastanjanja tega

  naselja. Kidričevo, ki je se takrat imenovalo Sternthal, je imelo že leta 1915 kopališče. Namenjeno je

  bilo okrevajočim vojakom avstro-ogrske vojske, ki so se zdravili po tamkajšnjih vojaških bolnišnicah.

  Po drugi svetovni vojni je šport postal ena izmed najbolj prepoznavnih dejavnosti kraja Kidričevo in

  tako je še danes. (Pulko v Dončec, 2016)

  Kidričevo v sodelovanju s Ptujem že leta na pripravah gosti pomembna športna imena. Naveza Ptuj–

  Kidričevo, ko gre za priprave športnikov, dobro deluje že vsaj desetletje, vse od zgraditve Grand

  Hotela Primus v Termah Ptuj. Nogometna igrišča so sicer v lasti podjetja Talum. (Berlič, 2017)

 • 8

  Prav športni turizem je po besedah direktorja občinske uprave Kidričevo Damjana Napasta ena od

  prioritet občine: “Ne moremo se iti kmečkega turizma, nimamo niti vinotočev, lahko pa se gremo

  zgodovinskega in športnega. Imamo izjemno športno infrastrukturo in močno tradicijo nogometa. V

  navezavi z drugimi športi je to neka osnova.”

  Da je športni turizem v občini v zadnjih letih dobil pomembno mesto, je v razcvetu in napreduje

  veliko hitreje kot Ptuj, je prepričana tudi Simona Gaiser, predsednica Športne zveze Občine Kidričevo.

  V prihodnjih letih si želijo urediti še fitnes na prostem in gozdno pot, ki je sedaj prepuščena

  rekreativcem.”(Prav tam, 2018)

  Slika 3: Logotip NK Aluminij (21. 11. 2018)

  Nogometni klub Aluminij je začel delovati v petdesetih letih prejšnjega stoletja iz potrebe po

  druženju in kvalitetnem preživljanju prostega časa delavcev takratnega Taluma. Šport predstavlja

  odličen temelj za izgradnjo osebnosti, saj mladega človeka nauči, da svoje poraze prenese športno in

  zmage slavi z glavo. Vložen trud se rezultira v velikem številu kvalitetnih nogometašev, ki prihajajo iz

  vrst Nogometnega kluba Aluminij, in v korektnem odnosu na in izven nogometnega igrišča.

  Razpolagajo z infrastrukturo, ki zajema šest igrišč, katera so v odličnem stanju skozi vse leto.

  Pomembna je tudi lokacija v zelenem pasu izven mesta, ki nudi dobre pogoje za trening. Prednosti

  infrastrukturne urejenosti, lokacije in dostopnosti je prepoznalo tudi mnogo tujih klubov, ki z

  opisanimi dejavnostmi pozitivno prispevajo k prepoznavnosti Občine Kidričevo in k večji izbiri

  kvalitetnih športnih aktivnosti za mlade v lokalni skupnosti in širše. (NK Aluminij, 2018)

  Klub ima svoj logotip, nima pa še svojih spominkov.

  Slika 4: Na treningu NK Aluminij (Foto: Eva Zajc, jan. 2019)

 • 9

  2.5 Anketni vprašalnik

  Pred pričetkom priprave turističnega programa smo želele preveriti, po čem je Kidričevo po mnenju

  otrok, starih med 8 in 10 let, najbolj prepoznano, in ali bi se bili pripravljeni udeležiti poletnega

  tabora ter katere dejavnosti bi jih na zanimale.

  Anketirali smo učence tretjih in četrtih razredov OŠ Kidričevo, skupno je anketni vprašalnik

  izpolnjevalo 52 učencev, od tega 27 fantov (52 %) in 25 punc (48 %).

  Večina anketiranih učencev meni, da je Kidričevo v okolici najbolj poznano po nogometnem klubu in

  tovarni Talum, kar smo tudi pričakovali. Nogomet ima v kraju dolgo tradicijo, ki je še posebej

  zanimiva za dečke, neredki tudi trenirajo. V manjšem odstotku so napisali prepoznavnost tudi po

  gozdovih oz. drevesih. Nekateri so zapisali, da je Kidričevo najbolj prepoznano po osnovni šoli.

  Velika večina anketiranih učencev meni, da se v Kidričevem med poletnimi počitnicami ne dogaja

  dovolj, in sicer kar 74 %.

  14%

  40% 12%

  28%

  6%

  Po čem se ti zdi Kidričevo najbolj prepoznano v okolici?

  Gozdovi, drevesa,

  Nogometni klub

  Dvorec

  Tovarna Talum

  Po osnovni šoli

  74%

  26%

  Ali meniš, da se v Kidričevem dovolj dogaja med poletnimi počitnicami?

  Da

  Ne

 • 10

  Hkrati pa bi jih večina rada poletne počitnice preživela bolj aktivno, 86 %, to je več kot tri četrtine.

  Anketirane smo povprašali tudi, kaj bi najraje počeli v poletnem času. Najpogostejši odgovori so bili,

  da bi se radi kopali, igrali nogomet, se sprehajali, kolesarili, se šli razne igre s prijatelji, imeli razne

  delavnice.

  Seveda nas je tudi zanimalo, ali pri naših učencih obstaja dovolj velik interes za izvedbo tabora. Tako

  je tri četrtine anketiranih otrok izreklo, da bi se udeležili poletnega tabora, 14 % še ni prepričanih, če

  bi se ga, 10 % pa se ga ne bi udeležilo.

  Ker smo želeli preveriti, ali bi se udeležili naših dejavnosti, ki smo jih načrtovali, smo jih povprašali po

  tem. Vse dejavnosti, torej igranje nogometa, srečanje z nogometaši, iskanje čudežne žoge, zgodba o

  Šumku in drugi športi, so se jim zdele zanimive.

  86%

  14

  Bi rad/a aktivno preživela čas med poletnimi počitnicami?

  Da Ne

  76%

  14%

  10%

  Ali bi se udeležil večdnevnega poletnega tabora, ki bi se odvijal v Kidričevem?

  Da, z veseljem

  Ne

 • 11

  3. OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROGRAMA

  3.1 Predstavitev ideje

  Na podlagi zanimanja za aktivno preživljanje prostega časa v času poletnih počitnic in pomanjkanja

  teh programov, smo se odločili, da bomo pripravili aktivnosti za mlade v času po zaključku pouka, ko

  si vsi želimo malo »odklopa« in sprostitve v naravi.

  Osnova programu bi bila zgodba športnega turizma, po katerem je naš kraj vedno bolj prepoznaven,

  in bi bilo smiselno na njej graditi.

  Za to temo smo se odločili tudi, ker vedno več otrok preživlja svoj prosti čas za elektronskimi

  napravami. Otrokom želimo pokazati, da je narava ključ našega življenja in naj vdihnejo svež zrak, ki

  nam ga ponuja ta svet. Zavedamo se tudi, da bi bilo potrebno mlade motivirati, da se čim več

  ukvarjajo s športom, ki je pomemben za vztrajnost, moč in disciplino.

  Naslov tabora smo zaradi kluba NK Aluminij in aluminija kot proizvoda tovarne Talum poimenovali

  kar Aluminij. Da bi bilo ime bolj udarno, smo mu dodali še #.

  Naslov našega tabora se imenuje torej # (hashtag) Aluminij.

  Udeleženci tabora bodo del igrivih in sproščenih treningov, poleg nogometa pa bodo spoznali tudi

  druge športe, ustvarjali na tematsko obarvanih delavnicah, potekale pa bodo tudi razvedrilne

  aktivnosti v sproščenem vzdušju.

  S tem bi udeleženci preživeli nepozabno poletno doživetje v duhu športa, skozi igro pa bi na zabaven

  način razvijali tudi svoje gibalne sposobnosti.

  Pri ustvarjanju bi bil poudarek na naravnih materialih in lokalnih odpadnih surovinah, ki bi jih kot

  turistične spominke kraja lahko udeleženci odnesli domov.

  3.2 Organizacija tabora

  Komu je namenjen? Otrokom, starim od 8–10 let.

  Kje se bo odvijal? V Učilnici v naravi v Strnišču in na igriščih NK Aluminij.

  Kdaj? 26. do 28. junij 2019.

  Kaj potrebujejo udeleženci? Športna oblačila in obutev, pribor za osebno higieno, kapo, sončno

  kremo, spalne vreče.

  Število udeležencev: 24.

  Pred organizacijo tabora se nam je pojavilo veliko vprašanj o tem, kako naj organiziramo tabor, kaj je

  pri tem pomembno, za kaj moramo poskrbeti in kaj želimo s taborom doseči.

  Da bi bila naša organizacija tabora čim bolj učinkovita, smo preverili pravilnik o taborjenju, kjer je bilo

  navedeno, za kaj vse mora organizator tabora poskrbeti. Pozorni smo bili predvsem na pravila, ki

  veljajo za hrano in pijačo, prostor taborjenja in razna dovoljenja, ki jih rabimo.

 • 12

  Na taboru bomo prisotni podmladkarji, vseh devet, ki bomo pomagali pri organizaciji in izvedbi

  dejavnosti na taboru. Istočasno bosta vedno prisotni tudi najmanj dve odrasli osebi.

  Slika 5: Učilnica v naravi (Vir: Gramoznica v Strnišču, 2018)

  Za lokacijo tabora smo izbrali Učilnico v naravi v Strnišču, ki je bila glede prenočitev, razen enega

  šolskega tabora v lanskem letu, od leta 2016 nezasedena.

  Občina Kidričevo z Učilnico v naravi v nekdanji gramoznici v Strnišču predstavlja primer prakse, kako

  se lahko nekoč povsem degradirano okolje spremeni v učno, raziskovalno in rekreacijsko središče.

  Gre za aktivno in kreativno preživljanje prostega časa ter za spodbujanje solidarnosti in sožitja med

  generacijami. S fizično ureditvijo gramoznice v Učilnico v naravi s poudarkom na aktivnem

  sodelovanju društev se je gramoznica spremenila v medgeneracijsko središče. Projekt je trajnostne

  narave, saj gre za opremo iz naravnih materialov – aluminija in lesa, ki jih je mogoče reciklirati

  (Leskovar, 2014)

  Slika 6: Kozolec za prenočitev v Učilnici v naravi (Vir: Občina Kidričevo, 2016)

  Možnost prenočitve od leta 2016 nudi velik kozolec, v katerem si lahko taborniki namestijo svoje

  spalne vreče (Slika 6). Zaradi svoje velikosti nudi Učilnica v naravi možnosti za razne športne igre.

  Glede obrokov smo se obrnili na bližnjo Restavracijo Pan, ki nam jih lahko dostavi.

 • 13

  3.2 Prvi dan tabora

  Tabela 1: Dejavnosti prvega dne

  ČAS

  AKTIVNOST

  IZVAJALCI

  10.00

  Zberemo se v Učilnici v naravi Pijača dobrodošlice in prigrizki

  Podmladkarji Klavdija Murko, Aleksandra Vidovič

  10.00–10.30

  Predstavitev programa in namestitev

  Staša

  10.30–11.00

  Izdelava majice z napisom #Aluminij

  Kaja, Veronika

  11.00–12.00

  Nenavadno pohodništvo: Lov na žogo

  Podmladkarji Klavdija Murko, Aleksandra Vidovič

  12.00

  Prihod na nogometno igrišče NK Aluminij

  Podmladkarji

  12.00–13.00

  Kosilo in počitek

  Podmladkarji

  13.00–13.30

  Nogometni klub NK Aluminij se predstavi

  g. Toni Pernat, g. Gregor Dončec, podmladkarji

  13.30–15.30

  Igre na nogometnem klubu

  NK Aluminij

  15.30–16.00

  Prihod znanega nogometaša

  Leon Panikvar, podmladkarji

  16.00–17.00

  Malica in počitek

  Podmladkarji

  17.00–18.00

  Vrnitev v Učilnico v naravi

  Podmladkarji

  18.00–19.00

  Počitek in prosta igra

  Podmladkarji

  19.00–21.00

  Kurjenje tabornega ognja, peka klobasic, prepevanje

  Podmladkarji

  21.00

  Počitek

  Podmladkarji

 • 14

  Slika 8: Pohodniška pot »Lov na žogo« (lastna obdelava podatkov)

  A Legenda o škratku Šumku in čarobni žogi

  Nekoč, daleč v notranjosti šume, je živel škrat, ki so ga klicali Šumko. Ni imel prijateljev. Vse, kar je

  imel, je bila nogometna žoga, s katero si je krajšal čas. Nedaleč stran pa so živeli nesramni fantje.

  Vsak dan so se mu posmehovali in ga zbadali z besedami. Ker pa ubogi škratek ni imel prijateljev, ni

  znal z besedami. Čez nekaj časa se je pojavil razpis za nogometni turnir. Šumko je bil navdušen, saj se

  je toliko časa igral z žogo, da je postal že zelo dober. Nesramni fantje pa so se mu le smejali. Šumko

  tokrat njihovih besed ni sprejel. Odločil se je, da bo tekmoval. Vadil je in vadil. Ko se je prikazal na

  tekmovanju, so se iz njega norčevali. Bil je zelo žalosten in stekel vstran. Naenkrat pa se pred njim

  pokaže čudovita boginja, ki dobro delo vedno nagradi.

  Šumko je vedno rad pomagal ljudem, vendar ga niso marali. Boginja mu je dala čarobno žogo, s

  katero lahko premaga nesramne fante. Ko so fantje hoteli poskusiti igrati, niso mogli. Vedno so

  zgrešili udarce in se osramotili. Šumko pa je bil ponosen nase, saj je osvojil tekmovanje. Od takrat

  dalje ima veliko prijateljev in vsi, ki so ga prej žalili, so postali prijatelji. Najboljši prijatelji.

  Šumko je boginjo zelo cenil, da mu je podarila žogo, vendar jo je brcnil tako daleč, da je za njo

  zagorelo. Nikoli več je niso našli. No, če boste kdaj zakorakali v gozd v Kidričevem, kar oči na peclje,

  saj se vam morda nasmehne sreča in boste prav vi našli to čarobno žogo.

  Slika 9: Goreča žoga, razglednica

 • 15

  B

  V velikem gozdu okrog Kidričevega so rasli najokusnejši gozdni sadeži, od jagod v začetku maja do

  borovnic, malin in črnih robid v začetku jeseni. Vsako jutro so se v gozd s košarami podajali škratki in

  se proti večeru vračali otovorjeni s sočnim sladkim tovorom.

  Škrat Šumko je šel v gozd in ga dobil, se priklonil in ga iskal. Ker ga ni našel, ga je prinesel domov. Le

  kaj je to? (Trn v peti)

  C

  Nekega dne, ko je škratek treniral, se je ozrl v svoje čevlje … »Le kaj se skriva v čepih teh mojih

  kopačk?« se je vprašal. Ta material sem srečal že doma pri gospodinjskih aparatih in motornih

  kolesih.

  Kaj bi to bilo? (Aluminij)

  D

  Bila je sobota in štirje škratki iz gozda so se odpravili v mesto s tovorom gozdnih sadežev, da bi jih

  prodali na tržnici. Hodili so eno uro in srečali dva škratka. Po krajšem pogovoru so pot nadaljevali.

  Nato so srečali še tri škratke. Pozdravili so se in šli naprej. Kmalu potem so srečali še enega škratka.

  Tik preden so prišli v mesto, so srečali še dva škratka. Koliko jih je prišlo v mesto? (Štirje škatki)

  E

  Na tej točki jih pričakajo kot presenečenje člani NK Aluminij, ki imajo v rokah prav posebno, gorečo

  žogo. Skupaj se odpravijo na igrišča NK Aluminij.

  Prvi dan tabora je namenjen obisku kluba NK Aluminij skozi gozdno pohodniško pot z naslovom Lov

  na žogo. Podmladkarji na začetni lokaciji preberejo zgodbo o škratu Šumku in skozi gozdno pot, preko

  ugank in označb na drevesih z znakom #, prispejo do igrišč NK Aluminij. Drevesa pred izvedbo

  označita Kaja in Staša z znaki #.

  Ime škrata v zgodbi izvira iz zgodovine, saj so prebivalci Kidričevega večkrat poimenovani kot Šumarji,

  pogosto pa je tudi za NK Aluminij slišati, da so to Šumarji, kot so npr. Viole v Mariboru. Z

  oblikovanjem zgodbe o škratu Šumku nadaljujemo zgodbo Kidričanov kot »Šumarjev«.

  Tam jih pozdravijo selektor NK Aluminij g. Pernat in nekateri nogometaši iz članske ekipe. Sledijo

  razna gibanja z žogo, kot je rokovanje in poigravanje z žogo, nošenje ene ali več žog, kotaljenje ene ali

  več žog, podajanje in odbijanje, lovljenje in zaustavljanje žoge, streljanje na gol. Obiskal jih bo tudi

  znani bivši član Aluminija g. Leon Panikvar.

  Nato se opravimo nazaj proti Učilnici v naravi, kjer si bodo udeleženci odpočili ob večernem

  tabornem ognju.

 • 16

  Slika 7: Igrišča NK Aluminij iz ptičje perspektive (Vir: Lastna obdelava podatkov, Geopedia 2018).

  Slika 10: Prostor za nogometno druženje (Foto: Eva Zajc, jan. 2019)

  3.4 Drugi dan

  Tabela 2: Dejavnosti drugega dne

  ČAS

  AKTIVNOST

  IZVAJALCI

  8.00

  Jutranje razgibavanje in zajtrk

  Staša, Nika

  9.00–11.00

  #Aluminij olimpijada – športne igre; rokomet, odbojka, štafeta

  Podmladkarji Aleksandra Vidovič Člani NK Aluminij

  11.00–11.30

  Dopoldanska malica

  Podmladkarji

 • 17

  11.30–13.30

  Ustvarjalne delavnice – turistični spominki (športni nakit) Pisanje turističnih razglednic

  Kaja, Veronika, Staša Klavdija Murko, Aleksandra Vidovič Aleksandra Jelušič (tovarna Talum)

  13.30–14.30

  Kosilo in počitek

  Podmladkarji

  14.30–16.30

  Ribarjenje v ribniku Učilnice v naravi

  Ribiško društvo Kidričevo

  16.30–17.00

  Popoldanska malica

  Podmladkarji

  17.00–19.00

  Tekmovanje v lovljenju

  Staša, Nika, Tim, Tim

  19.00–20.00

  Večerja

  Podmladkarji

  20.00–21.30

  Sproščeno druženje, pogovor pod kozolcem in prepevanje pesmi

  Podmladkarji

  Drugi dan tabora se bodo izvajale štafetne igre z naslovom #Aluminij olimpijada, s katerimi se lahko

  vpliva predvsem na razvoj moči, hitrosti in koordinacije ter se utrjujejo gibalne informacije.

  Po kosilu bodo lahko udeleženci za popestritev dneva ribarili, saj bosta podmladkarja Tim in Tim M.

  prinesla veliko ribiških palic, nekaj pa jih bo prinesel tudi član ribiškega društva Kidričevo g. Bek. Po

  popoldanskem druženju ali plesu ali drugih športnih igrah bo zvečer ponovno sproščeno vzdušje ob

  prepevanju.

  Sliki 11 in 12: Športne verižice in zapestnice (Foto: Vidovič, A., 2018)

 • 18

  Sliki 13 in 14: Metulja, kot simbola svobode v športu, za izjemne delovne dosežke podeljuje tudi

  podjetje Talum (Foto: Vidovič, A., 2018)

  3.5 Tretji dan tabora

  Tabela 3: Dejavnosti prvega dne

  ČAS

  AKTIVNOST

  IZVAJALCI

  8.00

  Jutranje razgibavanje in zajtrk

  Staša, Eva

  9.00–11.00

  Elementarne in male moštvene igre z žogo

  Pomladkarji v sodelovanju z NK Aluminij

  11.00–11.30

  Dopoldanska malica

  Podmladkarji

  11.30–3.30

  Ustvarjalne delavnice Lovilec sanj, izdelava Šumka

  Laura, Nika, Aleksandra Vidovič, Aleksandra Jelušič

  13.30–14.30

  Kosilo

  Podmladkarji

  14.30

  Odhod domov

  Podmladkarji Aleksandra Jelušič Toni Pernat

  Tretji dan bo namenjen elementarnim in malim moštvenim igram z žogo ter ustvarjalnim delavnicam

  (Borba za žogo brez dotika, Tigrova žoga, Veriga, Žoga lovi žogo).

 • 19

  Slika 15: Škrat Šumko (Foto: Vidovič, A., 2018; lastna obdelava podatkov)

  V dopoldanskem času bodo ponovno potekale tudi ustvarjalne delavnice, kjer si bodo lahko

  udeleženci izdelali škrata Šumka. Gre za spominek v obliki medalje, ki zaokroži značilnosti našega

  kraja v celoti, saj vsebuje vse njegove značilnosti, ki so prepoznavne v kraju in so prikazane na Sliki 15.

  Prav tako si bodo lahko izdelali tudi svoj lovilec sanj iz naravnih materialov in iz aluminija.

  Tekom delavnic bodo lahko odšli proti gozdu in nabrali npr. storže in drugi naravni material

  za izdelavo lovilca sanj.

  Po kosilu bomo pospravili in se poslovili ter si obljubili, da se še kdaj snidemo.

  3.6 Intervju z g. Tonijem Pernatom, sekretarjem NK Aluminij

  1. Pripravile smo idejni program za aktivno preživljanje poletnih dni v Kidričevem. Gre za

  športno-ustvarjalni tabor z naslovom #Aluminij.

  V program smo vključile razne športne igre, ki bi se odvijale na igrišču NK Aluminij. Ali podpirate to

  idejo o sodelovanju in ali bi lahko uporabili igrišča v terminih, ki niso zasedeni?

  Vsekakor podpiramo in pozdravljamo vašo idejo, s katero potrjujete dejstvo, da šport ni namenjen

  samo doseganju čim višjih ciljev in uspehov (čeprav tekmovalnost mora ostati), ampak tudi

  rekreativcem in vsem ljudem, ki sta jim blizu narava in gibanje.

  V prostih terminih boste lahko uporabili tudi površine športnega parka NK ALUMINIJ v Kidričevem.

  2. Ali bi npr. lahko morda vaši trenerji ali igralci predstavili klub in nogomet ali športne igre?

  Vsem zainteresiranim bodo trenerji in igralci z veseljem predstavili in demonstrirali nogometno igro.

  Tisti, ki bodo želeli, pa se bodo lahko preizkusili v znanju in spretnostih z žogo.

 • 20

  3. Pripravile smo tudi predlog turističnega spominka Šumarčka, ki povezuje našo občino.

  (ponazoritve: les – Šumarji, aluminij – tovarna Talum, kostanjev list – Občina Kidričevo, NK Aluminij –

  rdeča barva). Kakšen se vam zdi?

  Zagotovo je ideja dobra. Temelji na vseh potrebnih elementih, značilnih za naš kraj, okolico in

  nenazadnje za NK Aluminij.

  4. Kot turistične spominke smo pripravili tudi razne razglednice. Kakšne se vam zdijo? Ali bi jih

  po vašem mnenju lahko uporabljala naša občina ali nogometni klub kot spominek?

  Osnutki razglednic so lepi in predvsem »natur«, kot radi rečemo. Ponovno dokaz, da otroška

  domišljija nima meja in da so najlepše vedno stvari, ki so ustvarjene ročno.

  Bolj kot za občinske potrebe bi jih jaz pripisal našemu klubu in ne bi se sramoval ob koncu leta

  pošiljati naokrog novoletne voščilnice s takšno poslikavo.

  3.7 Intervju z go. Aleksandro Jelušič, odnosi z javnostjo Talum

  1. Pripravile smo idejni program za aktivno preživljanje poletnih dni v Kidričevem, športno-

  ustvarjalni tabor z naslovom #Aluminij. V program smo vključile razne športne igre, ki bi se

  odvijale na igrišču NK Aluminij ter v Učilnici v naravi, kjer bi tudi prespali. Ustvarjalne

  delavnice bi se odvijale na podlagi surovine aluminija v povezavi z naravnimi materiali. Kaj

  menite o ideji in kako bi se lahko vključili oz. povezali z vami? Ali bi npr. lahko izvedli kakšne

  delavnice?

  Talum izdeluje rondelice, ki bi bile za tovrstne delavnice zelo primerne. Pred nekaj leti smo z učenci

  npr. iz rondelic izdelovali ALU nakit, vaša šola pa je v okviru projekta Lahkotni svet, v katerega ste bili

  vključeni, prav tako ustvarjala zanimive stvari, ki jih lahko vključite v vašo delavnico. Lahko vam

  ponudimo tudi alufolijo, iz katere se da ustvariti marsikaj.

  2. Pripravile smo tudi predlog turističnega spominka Šumarčka, ki povezuje našo Občino

  (ponazoritve: les – Šumarji, aluminij – tovarna Talum, kostanjev list – Občina Kidričevo, NK

  Aluminij – rdeča barva). Kakšen se vam zdi?

  Šumarček je sicer dobra ideja, je pa Šumar tudi nagrada, ki jo podeljujemo našim zaposlenim za

  vidnejše uspehe. Ker gre torej za nagrado in ima kot taka še neko večjo dodano vrednost, bi bili bolj

  zadovoljni, če bi kot spominek morda uporabili možica s kakšnim drugim imenom. Naša maskota je

  Aluminko. Morda bi tega junaka vključili v svojo idejo.

  3. Kot turistične spominke smo pripravili tudi razne verižice, obeske, zapestnice ter metuljčke, ki

  bi jih lahko mladi turisti odnesli iz naše občine kot spominek. Kakšni se vam zdijo? Ali bi jih

  lahko po vašem mnenju tržili kot turistični spominek občine oz. vašega podjetja?

  Zdijo se nam odlični. Ja, seveda obstajajo možnosti za tovrstno sodelovanje. O načinu pa bi se morali

  še podrobneje dogovoriti.

  3.8 Intervju z go. Sonjo Breznik, oblikovalko destinacije Visit Ravno polje

 • 21

  1. Kakšni so načrti razvoja turizma v Občini Kidričevo za mlade?

  Oblikovana destinacija Ravno polje ponuja priložnost tudi najmlajšim. Turizma se začenjamo učiti od

  malih nog. Mladi se bodo lahko v prihodnje učili o destinaciji Ravno polje in se v lokalnem okolju

  vključevali kot promotorji za vse obiskovalce, ki bodo želeli kakšen namig ali informacijo. Turist

  destinacijo vedno ocenjuje po prijaznosti in gostoljubnosti domačinov in to je ključen pomen, da

  mlade začnemo učiti komunikacije s turistom. Prav tako se bodo lahko vključevali pri raznih

  prireditvah in dogodkih, istočasno pa bodo v domačem okolju imeli večje priložnosti študentskega

  dela ali redne zaposlitve. V bližnji prihodnosti si želimo iz lokalnega okolja izobraziti turistične vodnike

  in kustose in mladim ob študiju dati priložnostno delo za vodenje turistov in promoviranje

  destinacije.

  2. Ali ima Občina Kidričevo že kakšen turistični spominek?

  Zaenkrat še nimamo turističnega spominka, si pa v bližnji prihodnosti želimo, predvsem so v zadnjem

  času precej moderni magnetki – bolj kot razglednice.

  3. Pripravile smo predlog turističnega spominka. Kakšen se vam zdi? Ali bi ga lahko kot občina

  tržili? (ponazoritve: les – Šumarji, aluminij – tovarna Talum, kostanjev list – Občina Kidričevo)

  Najprej bi vas želela pohvaliti za vse kreativne predloge. Če pa moram odgovoriti kot strokovnjak iz

  vidika turističnega trženja, pa vidim kot prodajne spominke edino obeske in verižice. Če pa bi Šumarja

  naredili kot sliko in ga dali na magnetek ter prilepili zgodbo, potem bi lahko bil tudi ta spominek

  tržnega značaja. Ker pa se v turizmu usmerjamo v zeleno, drugačno in kulinarično, so izjemno

  pomembne tudi barve. Zelen kostanjev list, polja, žito, v prihodnosti pa tudi kočija s konjem, vodni

  športi, bordanje na vodi, kolesarjenje …

  4. Pripravili smo tudi razglednice kot turistične spominke, ki se nanašajo na šport v našem kraju,

  ter razne verižice, ki bi jih lahko mladi turisti odnesli iz naše občine kot spominek. Kakšni se

  vam zdijo? (material aluminij, povezava šport – tovarna).

  Aluminij je siv in ni zelen, šport je absolutno magnet za turistični spominek, medtem ko nam tovarna

  v turističnem pogledu še malo zakriva bisernost, saj smo za nekatere še vedno poznani po sivi

  industriji, čeprav občani vemo, da temu že dolga leta ni več tako. V predhodnem vprašanju sem

  podala že ostale predloge.

  5. Pripravile smo tudi idejni program za aktivno preživljanje poletnih dni v Kidričevem, športno-

  ustvarjalni tabor z naslovom #Aluminij. Program bi vključeval preživljanje časa v Učilnici v

  naravi, kjer bi dve noči tudi prespali, nekatere dejavnosti bi se odvijale tudi na nogometnem

  stadionu NK Aluminij. Predvideli smo razne ustvarjalne delavnice, igre v gozdu, športne igre …

  Kaj menite o ideji in kako bi se lahko vključili oz. povezali z vami?

  Osebno izjemno dobro poznam vse ponudnike in tudi Učilnico v navari. Predlagan naslov: Športno-

  ustvarjalni tabor Aluminij (Aluminij bi jaz zamenjala za Ravno polje). Kot sem videla, dosedanja

  Učilnica v naravi ni najbolj primerna za nočitev, če ste mislili tisto v Boldirjevi jami, od maja dalje

  boste imeli:

  - Glamping za šolske izlete v Konjeniškem parku Starošince.

  - Peljali se boste po destinaciji Ravno polje z novodobno kočijo 21. stoletja, ki bo premierno

  predstavljena na sejmu Alpe-Adria.

  - Za ustvarjalne delavnice predlagam: peko keksov na kmetiji Žitnik, prikaz, kako se pridelujeta

  moka in olje na kmetiji Pri omi Neži, obisk čebelarja.

 • 22

  - Športne aktivnosti na igrišču NK Aluminij.

  - Zeleno jezero – gramoznica pa bo ponujala: učno pot z razglednimi stolpi, razne športne

  aktivnosti pod strokovnim vodstvom.

  4. TRŽENJE

 • 23

  4.1 Finančni načrt

  Za potrebe tabora smo pripravili tudi podroben finančni načrt, kjer smo predvideli potrebne stroške.

  Izdelek

  Dobavitelj

  Cena

  Prehrana 1. in 2. dan Zajtrk Malica Kosilo Popoldanska malica Večerja

  Restavracija Pan

  9,5 EUR

  Prehrana 3. dan Zajtrk Malica Kosilo

  Restavracija Pan

  5 EUR

  Majice za udeležence Merot Kidričevo 3,5 EUR

  Aluminij za delavnice (žica, rondelice, folija)

  Talum

  odpadni material, sponzorstvo

  Usnjene vrvice

  Boxmark odpadni material, sponzorstvo

  Priprava lesenih krogov za Šumka

  podmladkar Jan Alexander Habjanič

  Brezplačno

  Prenočišče Učilnica v naravi

  Občina Kidričevo

  brezplačno

  Flomastri

  Talum

  Sponzorstvo

  Majice za podmladkarje

  Talum

  Sponzorstvo

  Promocijski material

  NK Aluminij

  Sponzorstvo

  Različne žoge in pripomočki

  NK Aluminij, Talum

  Sponzorstvo

  Cena na udeleženca tabora

  28 EUR

  Z novim letom so v Občini Kidričevo k znesku turistične takse dodali še promocijsko takso, kar

  pomeni, da morajo turisti v Kidričevem po novem zraven cene namestitve plačati še dodatnih 3,125

  evra na noč. Oproščena je taksa za kampe in avtodome (Greste v Kidričevo, 2019).

  Občine Ljubljana, Bled in Kidričevo so občine z najvišjo turistično takso v Sloveniji. Za namene

  promocije kraja bodo udeleženci tabora oproščeni tako turistične takse kot tudi promocijske takse.

 • 24

  4.2 Promocijske aktivnosti

  Objava o dogodku #Aluminij bo na spletni strani šole.

  Obvestilo o dogodku bo objavljeno tudi na Facebooku Občine Kidričevo, podjetja Talum in NK

  Aluminij.

  Vabilo na poletni tabor bo tudi na portalu MojaObčina.si ter na Visit Ravno polje.

  Oglas bo v šolskem glasilu Naše stezice, ki izide v začetku junija.

  Objava bo tudi v lokalnem časopisu Ravno polje in časopisu Tednik Ptuj.

  Pripravili smo zloženko v Publisha airu, ki jo bomo razdelili našim učencem in poslali učencem

  okoliških šol.

  Polepili bomo tudi oglasne deske v okolici šole in po občini.

  Informacije bo nudila tudi novoustanovljena turistična pisarna Visit Ravno polje.

  5. SODELOVANJE V NACIONALNEM PROJEKTU eTWINNING

  Pri pripravi turistične naloge smo se povezali z OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, s katero smo si

  preko spletne učilnice TwinSpace izmenjevali mnenja, ideje ter predstavili določene aktivnosti, ki jih

  v okviru raziskovanja izvajamo. Projekt smo prijavili v mesecu januarju pri nacionalni agenciji

  Cmpeius, ki nam je projekt odobrila, zanj pa smo na podlagi skupne ideje pripravili tudi logotip.

  Podmladkarji smo tako pripravili razglednice domačih krajev ter jih poslali konkurenčni šoli, ki je nato

  glasovala za najboljšo razglednico »turistične konkurence«. Na razglednico smo zapisali tudi

  pozdravno besedilo in pesmi. V mesecu februarju in marcu bomo za OŠ Črešnjevec izdelovali

  turistične spominke, ki smo jih pripravili v okviru turistične naloge (Šumka, verižice, zapestnice),

  podarili pa jim jih bomo na zaključni turistični tržnici, ko se bomo srečali tudi v živo. Sodelovanje z OŠ

  Črešnjevec predstavlja le uvod v povezovanje preko spletnih orodij, saj v prihodnje v okviru projekta

  Turizmu pomaga lastna glava načrtujemo tudi skupne turistične projekte.

  Slika 16: Utrinki iz projekta eTwinning

 • 25

  Sliki 17 in 18: Prejeli smo razglednice in jih prebrali OŠ Črešnjevec (Foto: K. Murko, 2018)

  6. ZAKLJUČEK

 • 26

  Razvoj kraja Kidričevo, ki je nastalo po 2. svetovni vojni kot industrijsko naselje, je bil tesno povezan s

  postavitvijo tovarne Talum, v kateri proizvajajo aluminij, kot tudi s klubom NK Aluminij, po katerem je

  kraj med mladimi danes še posebej prepoznaven.

  Ker se Občina Kidričevo turistično prebuja šele v zadnjem obdobju, smo se odločili za področje, ki je

  nam blizu in si ga mladostniki ter otroci želimo, čeprav nas velikokrat zavede svet elektronike. To je

  preživljanje prostega časa na igriščih in v naravi, zato smo se odločili širiti zgodbo športnega turizma,

  ki v našem kraju že živi.

  V ta namen smo pripravili program za tridnevni športno-ustvarjalni tabor, kjer bi otroci, stari med 8 in

  10 let, spoznali športno zgodbo našega nogometnega kluba ter se tri dni sproščeno zabavali in

  ustvarjali, saj po mnenju anketiranih otrok teh programov v našem kraju v poletnem času tudi

  primanjkuje.

  Po pregledu turistične ponudbe v naši občini smo ugotovili, da le-ti še niso pogost del ponudbe, z

  izjemo zloženk in brošur, ki pa bolj sodijo med promocijski material.

  Tako smo pripravili ideje za več različnih spominkov z osnovo športnega turizma:

  elektronske in navadne razglednice z motivom športa, ki jih bodo lahko tudi udeleženci programa

  pisali iz tabora;

  športni nakit: verižice, obeske in zapestnice;

  metuljčke, ki ponazarjajo svobodo v gibanju in letenju;

  spominek v obliki medalje oz. pokala, škrata Šumka, ki s svojo podobo zaobjema zgodovinsko in

  geografsko noto kraja, s poudarkom na športu in zgodbi krajanov Kidričevega kot Šumarjev.

  Turistični spominki, ki smo jih oblikovali, naj bi bili v prvi vrsti všečni mladim, ki bi obiskali naš kraj, in

  sicer tako preko obiska poletnega tabora kot tudi drugače, z obiskom turistov s področja športa.

  V Občini Kidričevo se je ravno ob koncu naše turistične naloge odprla turistična pisarna Visit Ravno

  Polje, s katere vodjo, go. Sonjo Breznik, smo se dogovarjali o trženju turističnih spominkov. Šele sedaj

  se namreč odpirajo naši občini vrata za povečanje števila turistov.

  Pozitiven odziv glede sodelovanja ter trženja turističnih spominkov smo dosegli tako s predstavniki

  NK Aluminij kot s predstavniki tovarne Talum, kar nas zelo veseli.

  Vsi skupaj smo v pričakovanju odprtja rekreacijskega centra Green Lake, ki bo v prihodnjih letih,

  deloma pa že letos, ponujal športno-rekreacijsko ponudbo na jezeru.

  S slednjo bomo v prihodnjih letih lahko razširili ponudbo našega poletnega tabora ter vključili

  kopanje in ostale dejavnosti, ki jih bo ponujal Green Lake, ko se bo odprl, s tem pa bo športna

  zgodba naših krajev dosegla prepoznavnost v širšem slovenskem prostoru.

  Med pripravljanjem našega turističnega programa smo za sodelovanje seveda zaprosili vse, ki smo jih

  želeli vključiti, sodelovati z njimi ter jim prestaviti spominke, predvsem pa povprašati o možnostih

  trženja spominkov.

  7. VIRI IN LITERATURA

 • 27

  Berlič, 2017. Športni turizem velika priložnost za Kidričevo. Dostopno na:

  https://www.vecer.com/sportni-turizem-velika-priloznost-za-kidricevo-

  6278075?mView=1&tmpl=component(5. 10. 2018)

  Dončec, Gregor (2016). Nogometni klub NK Aluminij, Kidričevo. Zgodovinski oris nogometne

  igre od nastanka 1950 do 2010. Dostopno na:

  https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-JBDZNFLT/6c27aed6-65d3-4720-9124-

  aa5a9a2eb3fe/PDF (7. 11. 2018)

  Gramoznica v Strnišču, 2018. Dostopno na: https://www.um.si/univerza/medijsko-

  sredisce/dogodki/Lists/test/Attachments/753/Gramoznica%20Strni%C5%A1%C4%8D

  e%20-%20zgibanka.pdf (10. 10. 2018) Greste v Kidričevo, 2019. Dostopno na:

  https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5c2fa530e878f/greste-v-kidricevo-

  ne-pozabite-vzeti-sotora ( 10. 1. 2019) Logotip NK Aluminij. Dostopno na:

  http://1301.nccdn.net/4_4/000/000/431/c52/logo.png (21. 11. 2018) Pravilnik o taborjenju. Dostopno na:

  http://www.pzs.si/javno/dokumenti/mk%20pzs/ZTS-Pravilnik_o_taborjenjih.pdf (6. 11. 2014)

  NK Aluminij, 2018. Dostopno na: http://www.nkaluminij.net/zgodovina.html (11. 11. 2018)

  Šumarji z devetimi do točke. Dostopno na: https://www.nogomania.com/Slovenski-

  Nogomet/Ekipa/Aluminij/Novica/Sumarji-z-devetimi-do-tocke.aspxŠumarji znižali

  vrednost delnic. Dostopno na: http://parkl.si/?p=4467

  Zgodovinsko društvo Kidričevo, 2018. Dostopno na:

  https://zgodovinsko.wordpress.com/4

  Intervju Občina Kidričevo, november 2017

  Intervju Radovan Pulko, Zgodovinsko društvo, november 2017 Visit Ravno polje, 2018. Dostopno na:

  https://www.facebook.com/visitravnopolje/photos/a.559367664465064/564341837

  300980/?type=3&theater (10. 12. 2018)

  Turistična destinacija, 2019. Dostopno na:

  http://novice.najdi.si/predogled/novica/ebeb5fc73225298ce46a85c1449ddb1d/Spod

  nje-Podravje/Gospodarstvo/V-ob%C4%8Dini-Kidri%C4%8Devo-predstavili-novo-

  turisti%C4%8Dno-destinacijo-Visit-Ravno-polje (4. 11. 2018)

  8. PRILOGE

  https://www.vecer.com/sportni-turizem-velika-priloznost-za-kidricevo-6278075?mView=1&tmpl=component(5.%2010.%202018)https://www.vecer.com/sportni-turizem-velika-priloznost-za-kidricevo-6278075?mView=1&tmpl=component(5.%2010.%202018)https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-JBDZNFLT/6c27aed6-65d3-4720-9124-aa5a9a2eb3fe/PDFhttps://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-JBDZNFLT/6c27aed6-65d3-4720-9124-aa5a9a2eb3fe/PDFhttps://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/dogodki/Lists/test/Attachments/753/Gramoznica%20Strni%C5%A1%C4%8De%20-%20zgibanka.pdfhttps://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/dogodki/Lists/test/Attachments/753/Gramoznica%20Strni%C5%A1%C4%8De%20-%20zgibanka.pdfhttps://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/dogodki/Lists/test/Attachments/753/Gramoznica%20Strni%C5%A1%C4%8De%20-%20zgibanka.pdfhttps://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5c2fa530e878f/greste-v-kidricevo-ne-pozabite-vzeti-sotorahttps://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5c2fa530e878f/greste-v-kidricevo-ne-pozabite-vzeti-sotorahttp://1301.nccdn.net/4_4/000/000/431/c52/logo.pnghttp://www.pzs.si/javno/dokumenti/mk%20pzs/ZTS-Pravilnik_o_taborjenjih.pdfhttp://www.nkaluminij.net/zgodovina.htmlhttps://www.nogomania.com/Slovenski-Nogomet/Ekipa/Aluminij/Novica/Sumarji-z-devetimi-do-tocke.aspxhttps://www.nogomania.com/Slovenski-Nogomet/Ekipa/Aluminij/Novica/Sumarji-z-devetimi-do-tocke.aspxhttp://parkl.si/?p=4467https://zgodovinsko.wordpress.com/4https://www.facebook.com/visitravnopolje/photos/a.559367664465064/564341837300980/?type=3&theaterhttps://www.facebook.com/visitravnopolje/photos/a.559367664465064/564341837300980/?type=3&theaterhttp://novice.najdi.si/predogled/novica/ebeb5fc73225298ce46a85c1449ddb1d/Spodnje-Podravje/Gospodarstvo/V-ob%C4%8Dini-Kidri%C4%8Devo-predstavili-novo-turisti%C4%8Dno-destinacijo-Visit-Ravno-poljehttp://novice.najdi.si/predogled/novica/ebeb5fc73225298ce46a85c1449ddb1d/Spodnje-Podravje/Gospodarstvo/V-ob%C4%8Dini-Kidri%C4%8Devo-predstavili-novo-turisti%C4%8Dno-destinacijo-Visit-Ravno-poljehttp://novice.najdi.si/predogled/novica/ebeb5fc73225298ce46a85c1449ddb1d/Spodnje-Podravje/Gospodarstvo/V-ob%C4%8Dini-Kidri%C4%8Devo-predstavili-novo-turisti%C4%8Dno-destinacijo-Visit-Ravno-polje

 • 28

  Priloga 1: VPRAŠALNIK ZA TURISTIČNO NALOGO

  Prosimo, da svoje odgovore obkrožite oz. na črto čitljivo zapišete odgovor.

  1. Po čem se ti zdi, da je Kidričevo najbolj prepoznano v okolici?

  _______________________________________________________

  2. Ali meniš, da se v Kidričevem dovolj dogaja med poletnimi počitnicami?

  a) da

  b) ne

  3. Bi rad(a) aktivno preživel(a) poletne počitnice v domačem kraju?

  a) da b) ne

  4. Kaj bi rad počel? Zapiši.

  _____________________________________________________________

  5. Ali bi se udeležil poletnega tabora, ki bi se odvijal v Kidričevem?

  a) da, z veseljem b) nisem prepričan c) ne bi se

  6. Katerih dejavnosti bi se udeležil? (možnih je več odgovorov)

  a) igranje nogometa

  b) iskanje čudežne žoge

  c) ustvarjalne delavnice (lovilec sanj, medalje)

  d) predstavitev legende o Šumarčku

  e) večerno druženje

  d) drugi športi, kot so tenis, odbojka

  7. Spol: a) moški b) ženski

  Učenke turističnega krožka

  Priloga 2: Letak #Aluminij

 • 29

  Priloga 3: Razglednice #Aluminij

 • 30

  9. PREDSTAVITEV NA STOJNICI

 • 31

  Na stojnici bomo promovirali naš športno-ustvarjalni poletni tabor. Drevesa bodo

  predstavljala del šume, imeli bomo gol in če bodo obiskovalci zadeli gol, se bodo posladkali s

  šumarsko pijačo in hrano. Na stojnici bodo predstavljeni tudi turistični spominki našega

  kraja, ki smo jih pripravili v okviru naloge.