metil-carbinol 4.2.1.3. Dehidrogenarea oxidativa prin via hidroperoxidului etilbenzenului 4.2.2

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of metil-carbinol 4.2.1.3. Dehidrogenarea oxidativa prin via hidroperoxidului etilbenzenului 4.2.2

Tehnologia sintezei monomerilor

CUPRINS

Capitolul 1.

Capitolul 2.

PrefataAcetatul de vinil1.1.1.2.

1.3.

Procedee generate de sintezaSinteza acetatului de vinil prin aditia acidului aceticla acetilena

1.2.1. Bazele fizico-chimice ale reactiei deaditie

1.2.2. Tehnologia fabricarii acetatului de vinilprin aditia acidului acetic la acetilena infaza gazoasa

Sinteza acetatului de vinil prin acilarea oxidativa aetenei

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Bazele fizico-chimiceoxidative a etenei

ale acilarii

Proprietatile acetatului de vinilBibliografie

1.4.1.5.Clorura de vinil2.1.2.2.2.3.

Tehnologia fabricarii acetatului de vinilprin acilarea oxidativa a etenei in fazalichidaTehnologia acilarii oxidative a etenei infaza gazoasa

Procedee generale de sintezaSinteza clorurii de vinil din acetilenaSinteza clorurii de vinil pomind de la etena

2.3.1. Obtinerea clorurii de vinil prin clorurareaetenei intr-un singur stadiuObtinerea clorurii de vinil din 1,2-dicloretanSinteza l,2-dicloretanului_Clorurarea directs a etenei

Clorurarea oxidativa a etenei

2.3.2.

2.3.2.1.2.3.2.1.1.2.3.2.1.2.

2.3.2.2. Dehidroclorurarea 1,2-dicloretanului _2.3.2.2.1. Dehidroclorurarea termica a 1,2-

dicloretanului2.3.3. Sinteza clorurii de vinil prin tehnologii

bazate pe balanta de clor2.3.3.1. Sinteza clorurii de vinil prin procedeul

combinat din etena si acetilena2.3.3.2. Metoda combinata de obtinere a clorurii

de vinil prin clorurare directa sioxiclorurare a etenei

2.3.4. Sinteza clorurii de vinil pomind de laetan

2.4. Proprietatile clorurii de vinil

101213131416

16

1717172326

27

29

30

31

3133

Tehnologia sintezei monomerilor

Capitolul 3.

Capitolul 4.

Capitolul 5.Capitolul 6.Capitolul 7.Capitolul 8.

Capitolul 9.

2.5. BibliografieClorura de viniliden3.1. Posibilitati generate de sinteza3.2. Tehnologia sintezei clorurii de viniliden

3.2.1. Sinteza 1 , 1 ,2-tricloretanului3.2.2. Dehidroclorurarea 1,1,2-tricloretanului

3.2.2.1. Dehidroclorurarea in faza lichida3.2.2.2. Dehidroclorurarea in faza gazoasa

3.3. Proprietatile clorurii de viniliden3.4. BibliografieStirenul4.1. Sinteza etilbenzenului

4.1.1. Alchilarea benzenului cu etena4.1.1.1. Bazele fizico-chimice ale alchilarii4.1.1.2. Tehnologia fabricarii etilbenzenului prin

alchilarea etenei4.1.1.2.1. Alchilarea in faza lichida4.1.1 .2.2. Alchilarea benzenului cu etena in faza

gazoasa4.2. Dehidrogenarea etilbenzenului

4.2.1. Bazele fizico-chimice ale dehidrogenariietilbenzenului

4.2.1.1. Dehidrogenarea termica a etilbenzenului4.2. 1 .2. Dehidrogenarea oxidativa prin via fenil-

metil-carbinol4.2.1.3. Dehidrogenarea oxidativa prin via

hidroperoxidului etilbenzenului4.2.2. Tehnologia dehidrogenarii termice a

etilbenzenului4.2.2.1. Reactoare izoterme4.2.2.2. Reactoare adiabate4.2.2.3. Instalatia de dehidrogenare termica a

etilbenzenului4.2.3. Dehidrogenarea oxidativa a

etilbenzenului4.3. Proprietatile stirenului4.4. BibliografieStirensulfonat si derivatiDivinilbenzenulct-Metil-StirenulViniltoluenul8.1. Posibilitati de sinteza8.2. Sinteza viniltoluenului prin dehidrogenarea

etiltoluenului8.3. Sinteza viniltoluenului din acetaldehida si toluen8.4. Sinteza viniltoluenului din acetilena si toluen8.5. Proprietatile viniltoluenuluiVinil piridine

3537373838383939394142424242

4444

4748

4848

50

51

515253

53

5659616265676969

6971717374

Tehnologia sintezei monomerilor

9.1.

9.2.9.3.

Capitolul 10. N-vin10.1.

10.2.

10.3.10.4.

Capitolul 11. N-Vir11.1.

11.2.11.3.

Capitolul 12. Mone

Prepararea alchenilpiridinelor9.1.1. Deshidratarea piridiletanolilor

9.1.1.1. -2-Vinilpiridina9.1.1.2. -5-Etil-2-vinilpiridina

9.1.2. Piroliza acetoxialchilpiridinelor9. 1 .3. Dehidrogenarea catalitica a etil-

piridinelor9. 1 .4. Vinilarea directa a piridinei

Proprietatile si utilizarile vinil-piridinelorBibliografie

ilpirolidonaProcedee generale de sinteza

10.1.1. Sinteza din pirolidona1 0. 1 . 1 . 1 . Procedee de obtinere a pirolidonei10. 1 . 1 .2 Vinilarea pirolidonei

10. 1 .2. Sinteza din derivati N-substituiti apirolidonei

10.1.2.1. Sinteza derivator N-substituiti aipirolidonei

10.1.2.2. Transformarea deri vatilor N-substituiti inN-vinil-pirolidona

Telinologia sintezei N-vinil-pirolidonei prin viaacetilena, formaldehida $i amoniac

10.2.1. Sinteza 1 ,4-butandiolului10.2.2. Sinteza pirolidonei si vinilarea acesteia _

Proprietatile N-vinil-pirolidoneiBibliografie

lilcarbazolulPosibilitati de obtinere

11.1.1. Obtinerea carbazolului11.1.1.1. Obtinerea din gudroanele de cocserie _1 1 . 1 . 1 .2. Sinteza carbazolului din

o-clornitrobenzen11.1.2. Vinilarea carbazolului

1 1 . 1 .2. 1 . Sinteza CLEMO si PERKINS11.1.2.2. Deshidratarea N-((3-hidroxietil)-

carbazolului11.1 .2.3. Piroliza acetarului N-(p-hidroxietil)-

carbazolului1 1 . 1 .2.4. Vinilarea directa a sarii de potasiu a

carbazolului cu clorura de vinil11.1 .2.5. Vinilarea directa a sarii de K a

carbazolului cu acetat de vinil1 1 .1 .2.6. Vinilarea directa a carbazolului cu

acetilenaProprietatile si utilizarile N-vinilcarbazoluluiBibliografie

imeri fluorurati

7474747576

767676808181818183

83

83

84

858587888990909090

909191

91

92

92

92

93939495

111

Tehnologia sintezei monomerilor

Capitolul 13.

Capitolul 14.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Tetrafluoretilena12.1.1. Sinteza tetrafluoretilenei _12.1.2. Proprietatile tetrafluoretenei _

Trifluorcloretena12.2.1. Sinteza trifluorcloretenei _12.2.2. Proprietatile trifluorcloretenei

Fluorura de vinil12.3.1.12.3.2.12.3.3.

Aditia acidului fluorhidric la acetilenaSinteza din 1,1-difluoretanSinteza din clorura de vinil si acidfluorhidric _____

Fluorura de viniliden12.4.1.

12.4.1.1.12.4.1.2.

Sinteza fluorurii de vinilidenPiroliza 1,1,1 -difluorcloretanului

12.4.1.3.

12.4.1.4.

Reactia 1, 1-difluoretanului cu C12 latemperaturi ridicateDescompunerea catalitica a CH3-CF3 latemperaturi ridicateFluorurarea in faza gazoasa a clorurii deviniliden

12.4.2. Proprietatile fluorurii de vinilidenHexafluorpropena

12.5.1.12.5.1.1.12.5.1.2.

Sinteza hexafluorpropeneiPiroliza tetrafluoreteneiDecarboxilarea acizilor organiciperfluorurati

12.5.1.3.

12.5.2.Bibliografie

Piroliza CF3-CHC1-CF3, CHF3, CF2C12sau piroliza amestecurilor CHF2C1 +CF3CHFC1 sau CF2=CFC1 + CHF3Proprietatile hexafluorpropenei

Acidul acrilic. Acrilati13.1. Procedee generale de sinteza13.2. Tehnologii utilizate pentru fabricarea acidului acrilic

i a acrilatilor '13.2.1.13.2.2.

13.2.2.1. Oxidarea propenei intr-un singur stadiu _13.2.2.2. Oxidarea propenei in doua stadii _

Proprietatile acidului acrilic si ale acrilatilor _ ___Bibliografie _ _

Procedee bazate pe acetilenaProcedee bazate pe propena

13.3.13.4.Acidul metacrilic. Metacrilati14.1. Procedee generale de sinteza14.2. Tehnologii bazate pe propena (Ruta C3)

14.2.1. Sinteza acidului metacrilic

14.3.

metilmetacrilatului din acetoncianhidrina14.2.2. Sinteza din propina

Sinteza din etena ( Ruta C2)

9595969898999999100

100101101101

102

102

102102102102103

104

104104104105105

106106110110111113114116116118

118121122

IV

Tehnologia sintezei monomerilor

14.4.

14.5.14.6.

Capitolul 15. Hidrc15.1.15.2.

15.3.Capitolul 16. Acril:

16.1.

16.2.16.3.16.4.

16.5.Capitolul 17. Acril