?· Web viewDenk hierbij aan Facebook, Twitter, Dubsmash, Snapchat, Vine, LinkedIn, Tumblr, Google+,…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Landencase India

The far east movement

Kenan Arig

Quincy Hopmans

Martijn Verdaasdonk

Landencase - India

The far east movement

Kenan Arig

Quincy Hopmans

Martijn Verdaasdonk

Minor Online Marketing

Avans Hogeschool Breda

Onderzoek naar de online gebruiken in India

Begeleider(s):

Arlon Biemans (Avans Hogeschool Breda)

Dinsdag 7 april 2015

InhoudVoorwoord4Samenvatting51Inleiding62. Dimensies72.1Gerard Hofstede72.2Soorten dimensies72.2.1Machtsafstand72.2.2Individualisme72.2.3Masculiniteit72.2.4Onzekerheidsvermijding82.2.5Korte of lange termijn denken82.2.6Toegeeflijkheid versus terughoudendheid82.3Advertentiemogelijkheden92.3.1Toekomst92.3.2Opvallend93DESTEP103.1Demografisch103.2Economisch103.3Sociaal-cultureel103.4Technologisch103.5Ecologisch113.6Politiek-Juridisch114Websites & social media124.1Websites124.1.1Usability124.1.2Design124.2Social media144.2.1Gebruiken144.3Mogelijkheden marketeers165Persoonlijk inzicht17Bibliografie18

Voorwoord

Voor u ligt het onderzoek omtrent de online gebruiken in India. Als studenten van de minor Online Marketing van de Avans Hogeschool Breda, zijn wij, Quincy Hopmans, Kenan Arig en Martijn Verdaasdonk, met interesse begonnen aan het schrijven van dit rapport. Tijdens het opstellen van het onderzoeksrapport kon de opgedane ervaring vanuit de studie worden toegepast en resulteerde dit uiteindelijk in het onderzoeksrapport wat u voor u heeft liggen.

Daarnaast gaat onze dank uit naar alle betrokkenen die het opstellen van dit rapport mede mogelijk hebben gemaakt. Waaronder onze begeleider Arlon Biemans die ons heeft voorzien van de nodige informatie en feedback.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit onderzoeksrapport!

Breda, 7 april 2015

Samenvatting

De Indiase cultuur is een grote machtstand, dit wil zeggen dat Indirs streng naar hun cultuur kijken en luisteren. Hechte groepen staan centraal. Verder zijn ze competitief, prestatiegericht en doelgericht. Het onzekerheidsgevoel wordt binnen de mensen niet herkend, hierdoor is er zelden sprake van stress. Zij staan open voor nieuwigheden en voor andere culturen. Al met al is het mogelijk om te zeggen dat die Indiase cultuur terughoudend is.

India heeft de twee na grootste bevolkingsgroep in de wereld. De verwachting is dat de bevolking zal blijven groeien en India hierdoor zal uitgroeien naar de grootste bevolkingsgroep van de wereld. Deze sterke groei zal een van de motoren zijn van de economische ontwikkelingen. Wat betreft de economie kan er gezegd worden dat het zeer divers is met veel regionale structurele verschillen. Een derde van de volwassen bevolking is analfabeet. Zo heeft India de meest ongelijke onderwijsverdeling ter wereld. Duurzaam ondernemen is nieuw in het land, waarbij zonne-installaties de laatste tijden high-topic is. De staat is gescheiden met de kerk, waarbij er sprake is van een Federale Republiek.

Ruim 106 mensen gebruiken social media, dit is ruim 8% van de bevolking. De voornaamste social media platformen die gebruikt worden zijn: Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn en Orkut. Voor marketeers liggen er in India enorm veel kansen voor in de toekomst. Het land kan op het gebied van marketing en online marketing de komende jaren grote stappen maken.

Inleiding

Bij deze case staat de globalisering van de internationale online markt centraal. Bij de uitwerking van deze case is het land India ons toegewezen om te onderzoeken.

Dit onderzoek is opgebouwd in drie hoofdstukken. Allereerst komen de dimensies, die door Geert Hofstede zijn geschreven, aanbod om vervolgens met deze dimensies dieper in de cultuur van India te duiken. Verder zullen er een aantal trends en ontwikkelingen beschreven worden die impact hebben op de Indiase cultuur. Aan de hand van deze trends en ontwikkelingen wordt er getracht inzicht te verkrijgen in de online markt in India waarbij met name gekeken wordt naar het gebruik van social media platforms.

Zoals eerder beschreven is worden in het eerste hoofdstuk de 6 dimensies beschreven die ontwikkelt zijn door dhr. G. Hofstede. Middels het beschrijven van deze 6 dimensies voor het toegewezen land India, wordt er getracht inzicht de krijgen in de achtergrond en cultuur van het land.

In het tweede hoofdstuk komen de trends en ontwikkelingen naar voren. Middels het DESTEP-model zullen deze voor India in kaart gebracht gaan worden. Met het uitwerken van deze ontwikkelingen kan er in het volgende hoofdstuk een duidelijk beeld geschetst gaan worden waar eventueel kansen en mogelijkheden liggen voor India in de toekomst.

In het laatste hoofdstuk 4 wordt er dieper in gegaan op het gebruik van social media platforms in India. Daarnaast wordt er gekeken welke platforms er onder de Indiase bevolking populair zijn en welke juist niet.

Tot slot komen onze eigen inzichten aanbod. Middels het schrijven van een conclusie in combinatie met onze eigen bevindingen sluiten we deze case opdracht af.

Door de hoeveelheid informatie te scheiden in relevante en niet relevante informatie voor dit onderzoek, heeft dit uiteindelijk geresulteerd in de uitwerkingen die u in dit rapport zult aantreffen.

2. Dimensies

2.1Gerard Hofstede

Gerard Hendrik (Geert) Hofstede[footnoteRef:1]is eenNederlandsorganisatiepsycholoog, die internationale bekendheid geniet op het gebied van interculturele studies. Hij was verbonden aan deFaculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskundevan deUniversiteit Maastricht. [1: Wikipedia (gn datum). Geert Hofstede. Geraadpleegd op 2 april 2015, via http://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Hofstede ]

2.2Soorten dimensies

De heer Geert Hofstede heeft zes verschillende dimensies ontworpen. Deze zes dimensies zijn;

1. Machtsafstand

2. Individualisme

3. Masculiniteit

4. Onzekerheidsvermijding

5. Korte of lange termijn denken

6. Toegeeflijk vs. terughoudendheid

Deze dimensies zullen hieronder voor het aangewezen land India beschreven worden om vervolgens de belangrijkste conclusies te beschrijven. [footnoteRef:2] [2: Hofstede (gn datum). Dimensies India. Geraadpleegd op 2 april 2015, via http://geert-hofstede.com/india.html ]

2.2.1Machtsafstand

India heeft een grote machtsafstand. India staat zelfs in de top 10 van landen met grootste machtsafstand. Een grote machtsafstand wil zeggen dat de Indirs streng naar hun cultuur kijken en luisteren. Zo is het in India dat vrienden met je baas niet respectvol is tegenover je baas. Op school staat de docent centraal en moeten de leerlingen gehoorzamen. Op school wordt straf als positief gezien en zelfstandigheid wordt niet gestimuleerd.

2.2.2Individualisme

In India draait het voornamelijk om collectivisme. India gelooft in een samenleving waarin hechte groepen centraal staat. India leef met een tussenliggende score van 48 in een samenleving met zowel collectivistische en individualistische trekjes. De collectivistische kant betekent dat er een grote voorkeur voor het behoren tot een grotere sociale kader is, waarin door individuen wordt verwacht dat zij handelen in overeenstemming met het grotere goed van zijn gedefinieerde in-groep (en). De Indirs zijn dan ook bang om door leeftijdsgenoten afgewezen te worden.

De individualistische kant van de Indiase samenleving wordt gezien als een gevolg van de dominante religie/filosofie, namelijk het hindoesme. De Hindoes geloven in een cyclus van dood tot aan wedergeboorte. De wijze van iedere wedergeboorte is afhankelijk van hoe leefde in zijn vorige leven. Mensen zijn dus zelf verantwoordelijk voor de manier waarop zij hun leven leiden en de impact die het zal hebben op hun wedergeboorte.

Deze focus op de individualisme wisselwerking met die van het collectivistische binnen de Indiase maatschappij leidt tot deze tussenliggende score op deze dimensie.

2.2.3Masculiniteit

India heeft een masculiene cultuur. Hierbij moet gedacht worden aan competitief, prestatiegericht en doelgericht zijn. Mannen worden gezien als harde, strenge en assertieve mensen. Vrouwen daarentegen worden gezien als lieve, gevoelige en zorgzame types. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat India een tussenliggende score van 56 behaald vanwege haar masculiene cultuur.

Een hoge score (mannelijk) op deze dimensie geeft aan dat de samenleving zal worden gedreven door de concurrentie, prestatie en succes. Een lage score (vrouwelijk) van de dimensie betekent dat de dominante waarden in de samenleving zijn, de zorg voor anderen en de kwaliteit van het leven. Een vrouwelijke samenleving is er een waar de kwaliteit van het leven in het teken staat van succes. Het opstaan uit de menigte beschouwt men niet als bewonderenswaardig.

Het fundamentele probleem van wat de Indirs motiveert is of dat men de wil wil hebben om de beste zijn (mannelijk) of houden van wat je juist graag doet (vrouwelijk).

2.2.4Onzekerheidsvermijding

De onzekerheidsrand van India is niet erg hoog. Indirs leven van dag tot dag en vinden dat onzekerheid een normaal onderdeel van bestaan is. Zij hebben dan ook weinig stress. Indirs staan dus open voor nieuwe ideen en houden ervan om nieuwe culturen te ontdekken.

De dimensie onzekerheidsvermijding heeft te maken met de manier waarop een samenleving zich bezighoudt met het feit dat je nooit kan voorspellen wat er in de toekomst zal gaan gebeuren. Ze moeten proberen om de toekomst te controleren of alles gewoon zo laten gebeuren. Deze dubbelzinnigheid brengt angst en verschillende culturen met zich mee waardoor de Indirs hebben geleerd om met deze angst om te gaan.

India scoort 40 op deze dimensie en heeft dus een medium lage voorkeur voor het vermijde