1 - Sistem Informatic Integrat

 • View
  148

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sistem informatic integrat

Text of 1 - Sistem Informatic Integrat

 • C. N. Posta Romana S.A. Procedura CNPR nr. 1/2011

  Nr. 101/1242/10.02.2011

  DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

  privind Implementarea unui sistem informatic integrat

  AUTORITATEA CONTRACTANTA C.N. POSTA ROMANA S.A.

 • CUPRINS:

  SECIUNEA I Fia de date pentru etapa de selectie a candidaturilor

  SECIUNEA II Formulare de selecie a candidaturilor

  SECTIUNEA III Fia de date pentru etapa de depunere a ofertelor

  SECIUNEA IV Formulare pentru etapa de depunere a ofertelor

  SECIUNEA V Caiet de sarcini

  SECTIUNEA VI Model contract

 • 3

  Sectiunea I.

  FISA DE DATE PENTRU ETAPA DE SELECTIE A CANDIDATURILOR

  I. a. Autoritatea contractanta

  Denumire: C.N. POSTA ROMANA S.A.

  Adresa: B-dul Dacia nr. 140, sector 2

  Localitate: Bucuresti Cod postal: 020065

  Tara: Romania

  Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J40/8636/1998

  Cod unic de inregistrare: RO427410

  Persoana de contact: Lucian MOGA Telefon: 021/2009.242

  E-mail: aprovizionare@posta-romana.ro Fax: 021/2007.411

  Adresa de internet: www.posta-romana.ro

  I.b Principala activitate sau principalele activitati ale autoritatii contractante

  ministere ori alte autoritati publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

  intreprindere publica cu activitate relevanta agentii nationale

  autoritati locale

  alte institutii guvernate de legea publica institutie europeana/organizatie internationala

  altele

  servicii publice centrale aparare

  ordine publica/siguranta nationala mediu economico-financiare

  sanatate

  constructii si amenajarea teritoriului protectie sociala

  cultura, religie si actv. recreative

  educatie activitati relevante

  energie

  apa

  posta

  transport

  altele (specificati) Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altei autoritati contractante:

 • 4

  DA NU

  Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute la adresa mai sus menionata

  Mijloc de comunicare:

  - Orice clarificare solicitata de operatorii economici dupa procurarea documenatiei de atribuire se poate solicita numai in scris, prin fax la numarul 021/2007.411, iar raspunsurile autoritatii contractante vor fi transmise prin mijloace electronice in SEAP la adresa: www.e-licitatie.ro. In masura in care clarificarile sunt solicitate in timp util, raspunsul autoritatii contracte la solicitarile operatorilor economici va fi transmis nu mai tarziu de 6 (sase) zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei, in SEAP, pe www.e-licitatie.ro.

  Data limita de primire de catre autoritatea contractanta a solicitarilor de clarificari:

  Data: 21/03/2011.

  Ora: 16:30.

  Adresa: mai sus mentionata

  Data limita de transmitere de catre autoritatea contractanta a raspunsurilor la clarificari:

  Data: 24/03/2011.

  I.c. Cai de atac

  Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si/sau la Curtea de apel conform legislatiei achiizitiilor publice.

  Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa: Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3

  Localitate: Bucuresti Cod postal: 030084 Tara: Romania

  E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021.310.46.41

  Adresa internet: http://www.cnsc.ro Fax: 021.310.46.42

  I.d.Sursa de finantare:

  Sursa de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit: Credit furnizor

  Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare:

 • 5

  DA NU

  II: OBIECTUL

  II.1. Descriere

  II.1.1) Denumire : Implementarea unui sistem informatic integrat

  II. 1.2) Tipul si obiectele:

  a) Lucrari b) Furnizare c) Servicii

  Executie

  Proiectare si executie

  Realizare prin orice mijloace corespunzatoare cerintelor specificate de autoritatea contractanta

  Cumparare

  Leasing

  Inchiriere

  Cumparare in rate

  Categoria serviciului: 2A 2B

  48000000-8- Pachete software si sisteme informatice;

  72000000-5- Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta;

  Principala locatie a lucrarii: Principalul loc de livrare:

  Principalul loc de prestare:

  Intreaga retea de Unitati Subunitati teritoriale informatizate ale CNPR

  II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :

  Contract de achizitie publica:

  Incheierea unui acord cadru:

  II. 1.4) Durata contractului de achizitie: 60 de luni

  II.1.5) Informaii privind acordul-cadru ( daca este cazul): Nu este cazul

  II.1.6) Divizare pe loturi DA NU

  Ofertele se depun pe:

  un singur lot unul sau mai multe toate loturile

  II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate DA NU

 • 6

  II.2. Cantitatea sau scopul contractului

  II.2.1) Total prestatii servicii: conform detaliilor incluse in caietul de sarcini.

  II.2.2) Optiuni DA NU

  III. CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI

  III.1. Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz):

  DA NU

  III.1.1. Contract rezervat

  (daca DA, scurta descriere)

  DA NU

  III.1.2. Altele (daca DA, descriere) DA NU

  IV: PROCEDURA

  IV.1) Procedura selectata

  Procedura selectata licitaie restransa - Selectia candidatilor calificati - Vor fi selectati pentru etapa a doua operatorii economici calificati, in ordinea descrescatoare a mediei cifrei de afaceri pe ultimii trei ani (2007,2008, 2009) dar nu mai putin decat nivelul minim impus respectiv 20.000.000 euro. In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004) cifra medie de afaceri se considera indeplinita in proportie de 50% din cuantumul precizat.

  Licitatie deschisa Licitatie restransa Licitatie restransa accelerata Dialog competitiv

  Negociere cu publicarea unui anunt de participare Negociere fara anunt de participare Cerere de oferte Concurs de solutii

  IV.2) Etapa finala de licitatie electronica DA NU

  IV.3) Legislatia aplicata:

  1. ORDONANTA DE URGENTA Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 2. LEGEA Nr. 337 din 17 iulie 2006, pentru aprobarea ordonantei de urgenta a guvernului nr. 34 din 19.04.2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625/20.07.2006. 3. HOTARAREA DE GUVERN Nr. 925 din 19 iulie 2006

 • 7

  pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare. 4. HOTARAREA DE GUVERN Nr. 1.337/27.09.2006 privind completarea H.G. nr. 925/2006 5. ORDIN Nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica. 6. HOTARAREA DE GUVERN Nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 978 din 07.12.2006. 7. ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI Nr. 94 din 26 septembrie 2007, privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 676 din 04.10.2007. 8. ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI Nr. 143 din 28 octombrie 2008 p