Click here to load reader

2009 YILI / FAALİYET RAPORU · PDF file 2020. 3. 2. · . 2009 YILI FAALİYET RAPORU. 2009 YILI / FAALİYET RAPORU Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK. 2009 YILI / FAALİYET RAPORU Abdullah

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2009 YILI / FAALİYET RAPORU · PDF file 2020. 3. 2. · . 2009 YILI FAALİYET...

 • 2009 YILI / FAALİYET RAPORU www.cekmekoy.bel.tr

 • 2009 YILI FAALİYET RAPORU

  www.cekmekoy.bel.tr

 • 2009 YILI FAALİYET RAPORU

 • 2009 YILI / FAALİYET RAPORU

  Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

 • 2009 YILI / FAALİYET RAPORU

  Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI

 • 2009 YILI / FAALİYET RAPORU

  Recep Tayyip ERDOĞAN BAŞBAKAN

 • 2009 YILI / FAALİYET RAPORU

  Kadir TOPBAŞ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

 • 2009 YILI / FAALİYET RAPORU

  Ahmet POYRAZ ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI

 • 2009 YILI / FAALİYET RAPORU

  MECLİS ÜYELERİ

  İsrafil KAHRAMAN AK PARTİ

  Gıyaseddin GERGİN AK PARTİ

  Yücel YALÇINKAYA AK PARTİ

  Yurdanur ARHAN AK PARTİ

  Cemal EKŞİOĞLU AK PARTİ

  Şenol ÇETİN AK PARTİ

  Hatice SIRAÇ AK PARTİ

  Özkan YILMAZ AK PARTİ

  Murat YILDIRIM AK PARTİ

  Ekrem ESMERAY AK PARTİ

  Eyüp YILDIRIM AK PARTİ

  Muammer BİLİCİ AK PARTİ

  Sait YURTTAPAN AK PARTİ

  Halil AKHOROZ AK PARTİ

  Halil SARICA CHP

  Salih KIRICI AK PARTİ

  Dursun HARMAN AK PARTİ

  Mahmut SEZGİN AK PARTİ

  Hasan BALCI AK PARTİ

  Hüseyin KIZILDAŞ CHP

 • FAALİYET RAPORU / 2009 YILI

  MECLİS ÜYELERİ

  Salih AKDAŞ CHP

  Nazan AKKAYA ÖZLEM CHP

  Adil KURT CHP

  Hasan YALÇIN CHP

  Deniz TEKİN CHP

  Yalçın DEMİRKOL CHP

  Cüneyt KILIÇ CHP

  Ebubekir GÜLLÜ CHP

  İhsan GÖLPUNAR CHP

  Sami Necdet ERENOĞLU CHP

  Zekeriya YILDIZ CHP

 • FAALİYET RAPORU / 2009 YILI

  ENCÜMEN ÜYELERİ

  Ahmet POYRAZ Encümen Başkanı

  Şenol ÇETİN Encümen Başkan Vekili

  Salih KIRICI Encümen Üyesi

  Dursun HARMAN Encümen Üyesi

  Murat YILDIRIM Encümen Üyesi

  Vahide BAYRAM KARABÖRK Mali Hizmetler Müdürü

  İmdat KURUŞ Yazı İşleri Müdürü

  Eyüp Salih ELMAS İmar ve Şehircilik Müdürü

 • 2009 YILI / FAALİYET RAPORU

  Şenol ÇETİN BAŞKAN YARDIMCISI

  BAĞLI BİRİMLER

  YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

 • 2009 YILI / FAALİYET RAPORU

  Eyüp YILDIRIM BAŞKAN YARDIMCISI

  BAĞLI BİRİMLER

  DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

  KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 • 2009 YILI / FAALİYET RAPORU

  Hasan ÖZTÜRK BAŞKAN YARDIMCISI

  BAĞLI BİRİMLER

  İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

  ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 • 2009 YILI / FAALİYET RAPORU

  Latif COŞAR BAŞKAN YARDIMCISI

  BAĞLI BİRİMLER

  MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

 • 1

  İçindekiler

  SUNUŞ .......................................................................................................................................................................................2 I- GENEL BİLGİLER ........................................................................................................................................................5

  A- Misyon ve Vizyon .......................................................................................................................................................5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar .............................................................................................................................5 C- İdareye İlişkin Bilgiler .............................................................................................................................................8 1- Fiziksel Yapı .............................................................................................................................................................8 2- Teşkilat Yapısı ......................................................................................................................................................10 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar .......................................................................................................................11 4- İnsan Kaynakları ................................................................................................................................................14 5- Sunulan Hizmetler .............................................................................................................................................15 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ......................................................................................................................23

  II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ........................................................................25 A- Mali Bilgiler:.....................................................................................................................................................25 1- Bütçe Uygulama Sonuçları: .......................................................................................................................25 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: ...............................................................................................30 3- Mali Denetim Sonuçları:..................................................................................................................................31

  B- Performans Bilgileri ..............................................................................................................................................32 1- Faaliyetler ve Proje Bilgileri ......................................................................................................................32

  III- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ....................................................101

  A. Üstünlükler ........................................................................................................................................................ 101 B. Zayıflıklar ............................................................................................................................................................ 101 C. Değerlendirme .................................................................................................................................................. 101

  IV- ÖNERİLER VE TEDBİRLER...................................................................................................................................103

  V- EKLER ............................................................................................................................................................................ 104 Alemdağ Belediyesi 1 Ocak-31 Mart 2009 Faaliyet Raporu ............................................................... 105 Taşdelen Belediyesi 1 Ocak-31 Mart 2009 Faaliyet Raporu .............................................................. 107 Ömerli Belediyesi 1 Ocak-31 Mart 2009 Faaliyet Raporu ...................................................................109 Muhasebe Yetkilisinin Beyanı ......................................................................................................................... 111 Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı ..................................................................................................... 112 Müdürlük Taşınır Sayıları ................................................................................................................................. 113

 • 2

  SUNUŞ

  Değerli Meclis Üyeleri,

  Çekmeköy Belediyesinin 2009 Yılı Faaliyet Raporu görüşmelerine hoş geldiniz. 2009 Yılı Faaliyet Raporu’nun Çekmeköy’e hayırlar getirmesini diliyorum.

  Faaliyet Raporu hazırlanması, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddeleri gereğince zorunludur. Faaliyet Raporu, Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçeden oluşan planlama araçlarının ne ölçüde gerçekleştiğini, idarenin 1 mali yıldaki faaliyet sonuçlarını açıklayan en önemli belgedir. Çekmeköy Belediyesi 2009 İdare Faaliyet Raporu “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde birimlerce hazırlanan Birim Faaliyet Raporları esas alınarak yönetmelikte belirtilen “Raporlama İlkeleri, İdare Faaliyet Raporlarında Yer Alması Gereken Hususlar” çerçevesinde hazırlanmıştır.

  Değerli Meclis Üyeleri,

  Faaliyet Raporuyla ilgili bu teknik unsurları paylaştıktan sonra özetle 2009 yılında yaptığımız çalışmaları özetlemek istiyorum.

  5747 sayılı Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun ile Çekmeköy ilçe vasfına sahip olmuştur. Bu yasa gereği Alemdağ, Taşdelen ve Ömerli beldelerinin katılımıyla Çekmeköy Belediyesi yaklaşık 3 kat büyümüştür.

  Çekmeköy, sürekli artan nüfusu ve modern yapılarıyla İstanbul’un en gözde ilçelerinden biridir. 2008 yılında ilçe statüsüne kavuşmasıyla birlikte Çekmeköy, tek elden yönetilmesinin ve ilçe belediye öl

Search related