รายงานการออกแบบตัวอักษรชุด CRU-Saowalak

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ARTD2304 การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์

Text of รายงานการออกแบบตัวอักษรชุด CRU-Saowalak

 • ( CRU-Saowalak )

  FontCreator

  ARTD2304

  102

  5411306599

  ( )

  2 2556

 • ARTD2304 FontCreator

 • 1

  - Goal ( ) 2

  - Tools ( ) 2 - 4

  Do Did Done

  - Do : 5 - 11

  - Did : 12 - 13

  - 14 - 20

  - Done : - - - 21 - 24

  25

 • 1. 2. 3. CRU-FONT-FAMILY 4. 5.

 • Goal ( )

  -

  Tools ( )

  - Grid -

 • - -

 • - FontCreator

  - Adobe Photoshop

 • Do Did Done Do :

  - FontCreator 1 Grid

  2 Save JPG

  1

  : , 2556

 • 3 Photoshop Crop Tool Enter

  2 () Photoshop

  : , 2556

  Magic Wand Tool Ctrl + Shift + I Ctrl + x

  2 () Photoshop

  : , 2556

 • 4 FontCreator File > Open > Font File

  3 AAA-Watin-new FontCreator

  : , 2556

  Font AAA-Watin-new Save As CRU-Saowalak

  4 Save As CRU-Saowalak

  : , 2556

 • 5 Photoshop

  5 () Photoshop FontCreator

  : , 2556

  Ctrl + v Paste

  5 () Photoshop FontCreator

  : , 2556

 • 6 Off Curve

  6

  : , 2556

  7 - Guidelines - Cap height - Median - X-height Median - Baseline

  7

  : , 2556

 • 8 Properties

  8 ()

  : , 2556

  Glyph Metrics Test F8

  8 ()

  : , 2556

 • 9 - Font > Test 8

  9 Test

  : , 2556

 • Did : - FontCreator CRU-Saowalak

  10 () -

  : , 2556

 • 10 () -

  : , 2556

 • notdef space

  # numbersigh $ dollar % pencent & ampersand ' quotesingle ( parenleft ) parenright * asterisk + plus , comma - hyphen . period / slash 0 zero 1 one 2 two 3 three 4 four 5 five 6 six 7 seven 8 eight 9 nine : colon ; semicolon < less = equal > greater ? question @ at A A B B C C D D

 • E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ bracketleft \ backslash ] bracketright ^ asciicircum _ underscore ` grave a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l

 • m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { braceleft } braceright ~ asciitilde quotedbl ! exclam questiondown quoteleft quoteright quotedblleft quotedblright diresis

  copyright registered trademark bullet endash emdash quotesinglbase quotedblbase uni007F NULL nonmarkingreturn uni0E33 uni0E4E.alt1 onequarter oneharf

 • threequarters uni0E00 uni0E01 uni0E02 uni0E03 uni0E04 uni0E05 uni0E06 uni0E07 uni0E08 uni0E09 uni0E0A uni0E0B uni0E0C uni0E0D uni0E0E uni0E0F uni0E10 uni0E11 uni0E12 uni0E13 uni0E14 uni0E15 uni0E16 uni0E17 uni0E18 uni0E19 uni0E1A uni0E1B uni0E1C uni0E1D uni0E1E uni0E1F uni0E20 uni0E21 uni0E22 uni0E23 uni0E24 uni0E25 uni0E26

 • uni0E27 uni0E28 uni0E29 uni0E2A uni0E2B uni0E2C uni0E2D uni0E2E uni0E2F uni0E30 uni0E31 uni0E32 uni0E33 uni0E34 uni0E35 uni0E36 uni0E37 uni0E38 uni0E39 uni0E3A uni0E3F uni0E40 uni0E41 uni0E42 uni0E43 uni0E44 uni0E45 uni0E46 uni0E47 uni0E48 uni0E49 uni0E4A uni0E4B uni0E4C uni0E4D uni0E4E uni0E4F uni0E50 uni0E51 uni0E52

 • uni0E53 uni0E54 uni0E55 uni0E56 uni0E57 uni0E58 uni0E59 uni0E5A uni0E5B

  zerowidthnonjoiner uni0E10.alt1

  uni0E34.alt1 uni0E35.alt1 uni0E36.alt1 uni0E37.alt1 uni0E48.alt1 uni0E49.alt1 uni0E4A.alt1 uni0E4B.alt1 uni0E4C.alt1 uni0E48.alt2 uni0E49.alt2 uni0E4A.alt2 uni0E4B.alt2 uni0E4C.alt2

  uni0E0D.alt1 uni0E31.alt1 uni0E4D.alt1 uni0E47.alt1 uni0E48.alt3 uni0E49.alt3 uni0E4A.alt3 uni0E4B.alt3 uni0E4C.alt3 uni0E38.alt1 uni0E39.alt1 uni0E3A.alt1 uni0E0E.alt1 uni0E0F.alt1 uni0E2C.alt1

 • uni0E4F.liga uni0E24.liga uni0E26.liga

  .notdef AAA_Logo

  .notdef Euro divide X multiply

  yen | bar

  fi fl

 • Done : - - -

  ( Font Information ) (Typeface/Font Name ) CRU-Saowalak OpenType Layout, TrueType Outlines 5411306599 ARTD2304 102 19 . 2556

  ( Latin Characters ) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#%^&*()_+|{}[]:"?;'",./\*-.=;'

  ( Thai Characters ) ?

 • - In typography, a font is traditionally defined as a quantity of sorts composing a complete character set of a single size and style of a particular typeface. For example, the complete set of all the characters for 9-point Bulmer is called a font, and the 10-point Bulmer would be another separate font, but part of the same font family, whereas 9-point Bulmer boldface would be another font in a different font family of the same typeface. One individual font character might be referred to as a piece of font or a piece of type.Font nowadays is frequently used synonymously with the term typeface, although they had clearly understood different meanings before the advent of digital typography and desktop publishing. (Bangpood) (Glyphs) (Consonants) (Vowels) (Tones) (Signs and Symbols) (Punctuation)

  - ?

  " "

 • C:\WINDOWS\Fonts Microsoft Word

  11 ()

  : , 2556

  CRU-Saowalak Fonts

  11 ()

  : , 2556

 • 12 Microsoft Word

  : , 2556

 • https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcnRpMjMwNXxneDo0OTM5MDAzZWFlNTAxMjc

  http://www.paperchase.co.uk/02mm-uni-pin-fine-line-black/invt/00412048/

  http://www.trueplookpanya.com/true/sarapan_detail.php?cms_id=11209

  http://www.tohome.com/product_detail.aspx?product_id=20120700073

  http://trascendend-world.blogspot.com/2012/03/font-creator-version-55065-100-full.html

  http://www.mydigitalphotos.dk/adobe-photoshop-cs5/