6. wire harness

  • View
    1.600

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of 6. wire harness

  • 1. Institut Kemahiran MARAJasin, Melaka INFORMATION SHEETPROGRAMME :A14 - SIJIL TEKNOLOGI BAIKPULIH BADAN KENDERAANSESSION : SEMESTER : 2 TAB 2042 / BASIC AUTOMOTIVECODE/COURSE : SHEET NO : A14/M03/IS01 ELECTRICAL AND ELECTRONICLECTURER : MD HAFIZI BIN MOHAMADWEEK : 7TOPIC :M03 CIRCUIT AND TERMINALS 03.01 WIRE HARNESS 03.02 COLOR CODING 03.03 TERMINALS AND SOCKETSUB-TOPIC : 03.04 RELAYS, SWITCHERS AND SOLENOIDS 03.05 EARTH 03.06 POWER WINDOW Pelajar-pelajar mesti boleh : 1. Terangkan mengenai wire harness.LEARNING 2. Nyatakan jenis-jenis wire harness.OUTCOME : 3. Nyatakan kedudukan setiap wire harness pada kenderaanTAJUK : PENGENALAN KEPADA WIRE HARNESSTUJUANLitar elektrik amat penting dalam sistem elektrikal kenderaan. Ia membolehkan komponen-komponen elektrik kenderaan berfungsi dengan sempurna. Pendawaian yang sempurna dapatmemastikan setiap unit kerja dapat berfungsi seperti yang dikehendaki. Kertas penerangan ini akanmenerangkan maksud tersebut. 1

2. PENERANGANPENGENALANSetiap unit kerja disambungkan ke bateri menggunakan dua utas wayar-wayar iaitu wayar bekalandan wayar kembali. Wayar kembali biasanya lebih pendek berbanding wayar bekalan keranakerangka kenderaan merupakan sebahagian dari laluan ke bateri. Semua wayar-wayar dari sistem-sistem yang berlainan dihimpunkan sekali dengan kemas dan dibungkus dengan pita untukmembentuk gumpalan pendawaian (wire harnes). Gumpalan pendawaian boleh dilihat dibeberapatempat berlainan dalam badan kenderaan.Gumpalan Wayar (Wire harness)Gumpalan wayar merupakan set atau beberapa utas wayar yang diikat atau dibalut bersamadengan pembalut wayar atau di dalam bekas plastik yang selamat. Wayar atau kumpulanpenyambung akan dikeluarkan daripada gumpalan untuk disambungkan pada komponen elektrik.Gumpulan wayar ini akan melindungi pendawaian dan juga kelihatan tersusun berbanding denganwayar yang dipasang secara berasingan.Gumpulan wayar ini akan diberi tanda pengenalan apabila ianya telah dipasangkan di dalamkenderaan. Gumpalan wayar ini boleh jadi terlalu mudah atau terlalu komplek. Sebagai contoh,gumpalan wayar yang mempunyai penyambungan kepada penderia dan beberapa komponen didalam enjin dikenali sebagai gumpalan wayar enjin (engine wiring harness). Lihat rajah dibawah. Gambarajah 3.1 Wire Harness pada sesebuah kenderaan 2 3. Gambarajah 3.2 Wire harness pada dashboard kenderaan1. Front Harness7. Rear door Harness2. Instrument Harness 8. Front door Harness3. Roof Harness 9. Control Harness4. Body Harness10. Battery Harness5. Under floor harness 11. A/C Harness6. Rear Harness 3 4. KEDUDUKAN WIRE HARNESSA - Engine CompartmentB - Dash Harness PanelC - Instrument PanelD - InteriorE - DoorF - Luggage CompartmentG - Under Rear FloorA Engine CompartmentConnector no Connector descriptionConnector noConnector descriptionA-01A-27b Front turn signal lamp (LH)A-02 Brake fluid level switchA-28Ambient temperatureA-03 thru A-04A-29Dual pressure switchA-05 Wiper motor A-30Pulse generator A A-06A-31Horn (HI)A-06aBuzzerA-32Horn (LO)4 5. A-07Hood switch A33 Inhibitor switchA-08 A-34Back-up lamp switchA-09 Side turn lamp (LH)A-35Pulse generator B A-10 Front ABS speed sensor( LH)A-36Condenser fan motorA-11 Control wiring harness and front wiring harness combination A-37 A-12x A-38CompressorA-13xHeadlamp relay A-39a Front fog lamp (RH)A-14xTail lamp relayA-39b Front turn signal lamp (RH)A-15xHorn relay A-40A-16xFront fog lamp relay A-41Front washer motorA-17xCondenser fan relayA-42Headlamp (RH)A-18xA-43 A-19xAuto tail lamp relay A-44 A-20xRadiator fan relay A-45Speed sensor (Vehiclespeed sensor)A-21xAir-conditioner compressor relay A-46 A-22 thru A-23 A-47ABS control unitA-24 Battery cable and control wiring A-48Bleed connector harness combinationA-25Headlamp (LH) A-49Side turn signal lamp (RH) 5 6. A-26 Radiator fan motorA-50 Front speed sensor ABS (RH)A-27aFront fog lamp (LH)B - Dash Harness PanelNOMBOR CONNECTOR DAN KETERANGAN 6 7. Connector no Connector descriptionConnector noConnector descriptionB-01 B-17xBlower relayB-02 Resistor/PMOS (semi-auto A/C)B-18xDefogger relayB-03 Blower motor B-19xFlasher unitB-04 Fresh recycle motorB-20xAcc relayB-05aColumn switch (A)B-21xHeated mirror relayB-05bColumn switch (B)B-22xTimer ignition key illuminationB-05cColumn switch (C)B-23xB-06 Remote control mirror control unit B-24 Diagnostic connectorB-07 B-24bMulti unit tester(MUT)B-08 Auto headlamp control unitB-25xStarter relayB-09 Stop lamp switch B-26xELC 4 A/T relayB-10 B-27B-11 Body wiring harness and frontB-28Radio wiring harness combinationB-29B-12 Airbag safety B-30 Panel switch (with in-car sensor)B-13 Front door harness (drivers side)B-31 Air conditioner switch and body wiring harness B-32 Blower switch (Fan switch) combinationB-14aInstrument panel wiring harnessAnd body wiring harness combinationB-14bB-14c B-33 B-15 B-34 Thermo amplifierB-16 B-35 Auto amplifierC - Instrument Panel7 8. Connector no Connector description Connector no Connector descriptionC-01 Tweeter (LH)C-10 Autocruise Main switchC-02C-11 Head lamp leveling switchC-03C-12 Rheostat DimmerC-04Meter CombinationC-13C-05 C-14aC-06 Tweeter (RH)C-14b Cigar LighterC-07 C-16 Switch Assy Control AC-08Remote Control Mirror SwitchC-17Switch Assy Control BC-09 D - Interior8 9. Connector noConnector description Connector noConnector descriptionD-01Map lamp D-14Seat belt switchD-02 Gear shift illumination D-15a D-03 D-15b D-04 D-16Parking brake switchD-05 D-17Air-bag control unitD-06 D-18Side airbag sensor (LH)D-07Seat airbag (RH) D-19 Pretensioner (passengers side)D-08Rear door harness (RH) D-20Rear door harness (LH)D-09Side Airbag sensor (RH)D-21Front door switch (passengers side)D-10 Front door switch (drivers side) D-22Seat airbag (LH)D-11Pretensioner (drivers side) D-23D-12Rear wiring harness and body wiring D-24 harness combination D-25 D-13Body wiring harness and fuel wiring D-26 harness combination9 10. E - DoorConnector noConnector descriptionE-01 Remote controlled mirror motor (Drivers side)E-02 Power window switch (Drivers side)E-03 Front door lock actuator (Drivers side)E-04 E-05Rear power window motor (RH)E-06Rear power window switch (RH)E-07Rear door lock actuator (RH)E-08Door courtesy lamp (Drivers side)*if equippedE-09Front power window motor (Drivers side)10 11. Connector no Connector description E-12 Remote controlled mirror motor(Drivers side) E-13 Power window switch (Passengersside) E-14 Front door lock actuator(Passengers side)F - Luggage Compartment E-15 E-16 Rear power window motor (LH) E-17 Rear power window switch (LH) E-18 Rear door lock actuator (LH)11 12. G - Under Rear Floor 12 13. KESIMPULANWire harness amat penting dalam memastikan bekalan kuasa dapat disampaikan ke unit kerjadengan baik. Selain itu juga setiap wire harness mestilah dilindungi dengan sempurna agar tidakberlaku sebarang kerosakan atau gangguan ketika bekalan dialirkan.EXERCISE1. Apakah yang dimaksudkan dengan wire harness?2. Berikan jenis-jenis wire harness yang terdapat pada sesebuah kenderaan.3. Berikan kedudukan wire harness dalam kenderaan.REFERENCE1. Akademi Saga, Basic Electrical & electronic System Information Sheet, Shah Alam, Selangor: Edaran Otomobil Nasional Berhad.2. Akademi Saga, Basic Electrical & electronic System Work Sheet, Shah Alam, Selangor: Edaran Otomobil Nasional Berhad.3. Tom Denton, Automobile Electrical & Electronic Systems4. DTAF IKM Jasin, Information Sheet Auto-Electric5. Toyota Service Training 1989, Fundamentals of Electricity, Vol 14(Step 2), Toyota Motor Corporation.6. V.A.W. Hillier1986, Fundamentals of Automotive Electronics, Croydon College: Stanley Thornes Ltd. System7. Automotif Electrical/electronic System 13 14. 8. James E.Duffy 1998, Auto Electricity and Electronics Technology : The Goodheart-Willcox Company, Inc.14