Abecedari amb exemples

 • View
  175

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Abecedari amb exemples

 1. 1. Labecedari Totesles lletres del mn...
 2. 2. a nec -a se
 3. 3. b b ata -b ala
 4. 4. c c asa -c el
 5. 5. d d au -d it
 6. 6. e e mbut- e ndoll
 7. 7. f f oc-f ada
 8. 8. g g at -g irafa
 9. 9. h h ome- h ivern
 10. 10. i i lla -i dea
 11. 11. j j ard -j oc
 12. 12. k k rate- k iwi
 13. 13. l l upa- l avabo
 14. 14. m m oto - m ico
 15. 15. n n vol-n iu
 16. 16. o o lla - s
 17. 17. p p a -p ipa
 18. 18. q q uatre- q uiosc
 19. 19. r r atol-ca r amel
 20. 20. s s irena - ca s a
 21. 21. t t aula-t apa
 22. 22. u u ll -u nitat
 23. 23. v v aca- v ermell
 24. 24. w w ter-w aterpolo
 25. 25. x x amp -x iclet
 26. 26. y Sempre va acompanyada del dgraf ny.
 27. 27. z z ero -z oo
 28. 28. i la de lla .