22
Antemasuratoare rezistenta 01.TERASAMENTE TsC 02C1 – Sapatura mecanica cu excavatorul pe pneuri. TsA 02 C1 – Sapatura manuala in spatii limitate sub 1m cu taluz vertical nespraituit in pamanturi necoezive ; Sapatura manuala in bretelele de fundatii :33 mc TRB01A13 – Transportul materialelor cu roaba pe pneuri distanta 30m TRA01A06P – Transportul rutier al pamantului sau al molozului cu autobasculanta pe distanta de 6 km; TSD17A1 20,35 lei / mc Umpluturi compactate la profilul taluzului,pe o grosime medie de 0.50 m,executate manual,simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului,cu: pamant necoeziv mc TSD04A1 – Compactarea cu mai de mana a umpluturilor executata pe straturi cu udarea fiecarui strat de 10cm; TSG02A1 Necalculat lei / 100 mp Curatarea terenului de iarba si buruieni 100 mp Antemasuratoare rezistenta pentru obiectivul: “ ????”, orasul ???, jud. Vrancea ; Beneficiar : ??? S.C. Structuri S.R.L. , 0722.722.144, fax 0237.227320, [email protected] 1

Antemasuratoare rezistenta universala

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Antemasuratoare rezistenta universala

Citation preview

Page 1: Antemasuratoare rezistenta universala

Antemasuratoare rezistenta01.TERASAMENTE

TsC 02C1 – Sapatura mecanica cu excavatorul pe pneuri.

TsA 02 C1 – Sapatura manuala in spatii limitate sub 1m cu taluz vertical nespraituit in pamanturi necoezive ;

Sapatura manuala in bretelele de fundatii :33 mc

TRB01A13 – Transportul materialelor cu roaba pe pneuri distanta 30m

TRA01A06P – Transportul rutier al pamantului sau al molozului cu autobasculanta pe distanta de 6 km;

TSD17A1 20,35 lei / mc Umpluturi compactate la profilul taluzului,pe o grosime medie de 0.50 m,executate manual,simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului,cu: pamant necoeziv mc

TSD04A1 – Compactarea cu mai de mana a umpluturilor executata pe straturicu udarea fiecarui strat de 10cm;

TSG02A1 Necalculat lei / 100 mp Curatarea terenului de iarba si buruieni100 mp

02.REALIZARE FUNDATII

IZF01A ,82 lei / mp Amorsarea suprafeţelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolaţiei sau a hidroizolaţiei pe suprafeţe

Antemasuratoare rezistenta pentru obiectivul: “ ????”, orasul ???, jud. Vrancea ; Beneficiar : ???S.C. Structuri S.R.L. , 0722.722.144, fax 0237.227320, [email protected]

1

Page 2: Antemasuratoare rezistenta universala

orizontale, înclinate sau verticale, cu soluţie bituminoasă (bitum tăiat), in două straturi mp

IZF04B 1,02 lei / mp Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperişuri sau la fundaţii şi radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele şi doliile din hidroizolaţia curentă pe suprafeţe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum tip ...* aplicat cu carton bitumat tip ...* lipit pe toată suprafaţa cu mastic de bitum tip ...* mp

IZF07C 3,14 lei / m Strat suplimentar de întărire a hidroizolaţiilor la intersecţii de suprafeţe, executat din pânză bitumată acoperită tip ...* sau ţesătură din fibre de sticlă bitumată tip ...* lipită cu mastic de bitum tip H 80/90 vertical, cu lăţimea fâşiei de pânză de 0,50 m m

IZF10C 5,14 lei / mp Strat termoizolator la terase, acoperişuri şi planşee din plăci din polistiren celular, puzderie de cânepă, PEL, poros, stabilit etc, având grosimea de ...* mm lipite cu mastic de bitum pe suprafeţe înclinate peste 40% sau verticale mp

IZF10D 7,43 lei / mp Strat termoizolator la terase, acoperişuri şi planşee din plăci din granule de plută expandată, sau aglomerată cu bitum având grosimea de ...* mm lipite cu mastic de bitum, pe suprafeţe orizontale sau înclinate până la 40%

mp

IZF10D 7,43 lei / mp Strat termoizolator la terase, acoperişuri şi planşee din plăci din granule de plută expandată, sau aglomerată cu bitum având grosimea de ...* mm lipite cu mastic de bitum, pe suprafeţe orizontale sau înclinate până la 40%

mp

CD04F1 349,80 lei / mc Zidărie din cărămidă presată arsă executată cu cărămizi calitatea 1 şi armătură din oţel beton OB 37 D=6 mm la fiecare trei rînduri de cărămizi, în ziduri cu o grosime de 7,5 cm mc

7324962 Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160g/mp-suluri

CA01B1 28,47 lei / mc Turnarea betonului simplu marca...1) în fundaţii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum şi în ziduri de sprijin mc

CA01D1 37,91 lei / mc Turnarea betonului simplu marca... 1) în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizări, pante, şape etc, la construcţii cu înălţimea până la 35 m inclusiv mc

CA01G1 41,91 lei / mc Turnarea betonului simplu marca ...1) în elemente amplasate în interiorul construcţiilor executate cu cofraje glisante, la construcţii cu înălţimea până la 35 m inclusiv mc

CA06A1 23,73 lei / mc Turnarea cu pompa a betonului simplu marca...1) in fundatii continue si izolate la adancimea de pompare pana la 10 m si distante pana la 15 m, inclusiv mc

Antemasuratoare rezistenta pentru obiectivul: “ ????”, orasul ???, jud. Vrancea ; Beneficiar : ???S.C. Structuri S.R.L. , 0722.722.144, fax 0237.227320, [email protected]

2

Page 3: Antemasuratoare rezistenta universala

CA07D1 26,70 lei / mc Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele construcţiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca ...1) în radiere (plăci, grinzi), fundaţii continue şi pereţi (sub cota ± 0,00) a construcţiei la adâncime de pompare până la 10 m şi distanţe până la 15 m, inclusiv mc

CA07G1 33,46 lei / mc Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele construcţiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca....1) la construcţii cu înălţimea până la 15 m inclusiv, în pereţi şi diafragme ; mc

CA07H1 34,99 lei / mc Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele construcţiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca....1) la construcţii cu înălţimea până la 15 m inclusiv, în planşee (plăci, grinzi, stâlpi) mc

CA07J1 44,33 lei / mc Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele construcţiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca....1) la construcţii cu înălţimea până la 15 m inclusiv, în stâlpi izolaţi ; mc

CZ 01 07 C – Preparare beton marca C8/10 cu agregate grele, sortate cu gra- nulatia pana la 31 mm, preparat cu ciment M30 in instalatii centralizate ;

52031 50454 CZ0130B1 250,81 lei / mc Preparare b300 agreg grele sortate<31mm cu cim pa 35 si disan in beton pompat in structuri central mc

CB01A1 13,77 lei / mp Cofraje pentru beton in cuzineţi, fundaţii pahar şi fundaţii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereală din scânduri de rasinoase mp

CB02A1 10,26 lei / mp Cofraje pentru beton în elevaţie, din panouri refolosibile, cu astereală din scânduri de răsinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m. mp

CC01C1 ,25 lei / kg Montarea armăturilor din oţel-beton in fundaţii continue si radiere (plăci), distantier din mase plastice kg

CC01A1 ,38 lei / kg Montarea armăturilor din oţel-beton in fundaţii izolate (inclusiv fundaţii pahar), cu diametrul armăturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice kg

CC01B1 ,32 lei / kg Montarea armăturilor din oţel-beton in fundaţii izolate (inclusiv fundaţii pahar), cu diametrul armăturilor peste 18 mm, distantier din mase plastice kg

CC01D1 ,28 lei / kg Montarea armăturilor din oţel-beton in fundaţii radiere (grinzi), distantier din mase plastice kg

CZ0301A1 3,61 lei / kg Confecţionarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundaţii fasonarea barelor pentru fundaţii izolate (inclusiv fundaţii pahar) continui şi radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm kg

Antemasuratoare rezistenta pentru obiectivul: “ ????”, orasul ???, jud. Vrancea ; Beneficiar : ???S.C. Structuri S.R.L. , 0722.722.144, fax 0237.227320, [email protected]

3

Page 4: Antemasuratoare rezistenta universala

CZ0301B1 3,50 lei / kg Confecţionarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundaţii fasonarea barelor pentru fundaţii izolate (inclusiv fundaţii pahar) continui şi radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ; kg

CZ0301C1 3,50 lei / kg Confecţionarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundaţii fasonarea barelor pentru fundaţii izolate (inclusiv fundaţii pahar) continui şi radiere, în ateliere centralizate OB 37, D> 16 mm; kg

CZ0301D1 3,65 lei / kg Confecţionarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundaţii fasonarea barelor pentru fundaţii izolate (inclusiv fundaţii pahar) continui şi radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 6-8 mm ; kg

CZ0301E1 3,53 lei / kg Confecţionarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundaţii fasonarea barelor pentru fundaţii izolate (inclusiv fundaţii pahar) continui şi radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ; kg

CZ0301F1 3,52 lei / kg Confecţionarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundaţii fasonarea barelor pentru fundaţii izolate (inclusiv fundaţii pahar) continui şi radiere, în ateliere centralizate PC 52, D > 16 mm ; kg

CZ0301G1 3,64 lei / kg Confecţionarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundaţii fasonarea barelor pentru fundaţii izolate, (inclusiv fundaţii pahar), continui şi radiere, în ateliere de şantier, OB 37, D= 6-8 mm kg

CZ0301H1 3,52 lei / kg Confecţionarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundaţii fasonarea barelor pentru fundaţii izolate, (inclusiv fundaţii pahar), continui şi radiere, în ateliere de şantier, OB 37, D = 10-16 mm;kg

CZ0301I1 3,52 lei / kg Confecţionarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundaţii fasonarea barelor pentru fundaţii izolate, (inclusiv fundaţii pahar), continui şi radiere, în ateliere de şantier, OB 37, D > 16 mm ; kg

CZ0301J1 3,68 lei / kg Confecţionarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundaţii fasonarea barelor pentru fundaţii izolate, (inclusiv fundaţii pahar), continui şi radiere, în ateliere de şantier, PC 52, D = 6-8 mm; kg

CZ0301K1 3,53 lei / kg Confecţionarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundaţii fasonarea barelor pentru fundaţii izolate, (inclusiv fundaţii pahar), continui şi radiere, în ateliere de şantier, PC 52, D = 10-16 mm; kg

CZ0301L1 3,52 lei / kg Confecţionarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundaţii fasonarea barelor pentru fundaţii izolate, (inclusiv fundaţii pahar), continui şi radiere, în ateliere de şantier, PC 52, D > 16 mm kg

TRA06A2013,51 lei / tona Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km tona

TRA04A2012,14 lei / tona Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis.20 km. Tona

Antemasuratoare rezistenta pentru obiectivul: “ ????”, orasul ???, jud. Vrancea ; Beneficiar : ???S.C. Structuri S.R.L. , 0722.722.144, fax 0237.227320, [email protected]

4

Page 5: Antemasuratoare rezistenta universala

AUT6730 – Macara pe pneuri 15-19,9 tf ; Rotund: 20 ore

CA02C+ 160,05 lei / mc Preparare pe santier, cu betoniera, beton clasa C 6/7,5 (Bc7,5) (B100) mc

CA02D+ 209,88 lei / mc Preparare pe santier, cu betoniera, beton clasa C 8/10 (Bc10), (B150) mc

CA02E+ 202,30 lei / mc Preparare pe santier, cu betoniera, beton clasa C12/15 (Bc15), (B200), pentru fundatii mc

CA02G+ 241,88 lei / mc Preparare pe santier, cu betoniera, beton clasa C 16/20 (Bc20), (B250) mc

CA01G+ 242,16 lei / mc Preparare pe santier, manual beton clasa C 8/10 (Bc10), (B150) cu balast cu granulatia pina la 31 mm mc

CA01E+ 196,66 lei / mc Preparare pe santier, manual beton clasa C 6/7,5 (Bc7,5) (B100) cu balast cu granulatia pina la 31 mm mc

03. REALIZARE STRUCTURA

CA01D1 37,91 lei / mc Turnarea betonului simplu marca... 1) în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizări, pante, şape etc, la construcţii cu înălţimea până la 35 m inclusiv mc

CZ0130B1 250,81 lei / mc Preparare b300 agreg grele sortate<31mm cu cim pa 35 si disan in beton pompat in structuri central mc

CA02G1 36,21 lei / mc Turnarea betonului armat in elementele construcţiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la construcţii cu înălţimea până la 35 m inclusiv în pereţi şi diafragme cu grosime până la 30 cm inclusiv mc

CA02J1 31,86 lei / mc Turnarea betonului armat in elementele construcţiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la construcţii cu înălţimea până la 35 m inclusiv în planşee (grinzi, stâlpi, plăci) cu grosimea plăcii peste 10 cm ; mc

CA02M1 50,65 lei / mc Turnarea betonului armat in elementele construcţiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la construcţii cu înălţimea până la 35 m inclusiv în elemente turnate izolat (cornişe, buindrugi etc.) cu volum peste 0,5 m3; mc

CA02F+ 219,29 lei / mc Preparare pe santier, cu betoniera, beton clasa C12/15 (Bc15), (B200), pentru elemente structurale mc

Antemasuratoare rezistenta pentru obiectivul: “ ????”, orasul ???, jud. Vrancea ; Beneficiar : ???S.C. Structuri S.R.L. , 0722.722.144, fax 0237.227320, [email protected]

5

Page 6: Antemasuratoare rezistenta universala

CB03A1 10,09 lei / mp Cofraje pentru beton armat în pereţi drepţi şi diafragme, din panouri refolosibile, cu astereală din scânduri de răsinoase la construcţii având înălţimea până la 20 m inclusiv, cu planşeu din beton monolit mp

CB04A1 10,05 lei / mp Cofraje pentru beton armat în plăci, grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereală din scânduri de răsinoase la construcţii având înălţimea până la 20 m inclusiv, la placi si grinzi mp

CB04B1 13,39 lei / mp Cofraje pentru beton armat în plăci, grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereală din scânduri de răsinoase la construcţii având înălţimea până la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre mp

CB05A1 11,00 lei / mp Cofraje pentru beton armat în elementele turnate în interiorul construcţiilor executate cu cofraje glisante, din panouri refolosibile, cu astereală din scânduri de răsinoase la constructii avand inaltimea de pana la 35m

mp

CB10A1 12,52 lei / mp Cofraje pentru beton în cuzineţi, fundaţii pahar şi fundaţii de utilaje, din panouri refolosibile cu placaj 8mm inclusiv spijin mp

CB11A1 13,10 lei / mp Cofraje pentru beton în elevaţii, inclusin sprijinirile, din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm grosime la ziduri drepte cu înălţimi pînă la 3 m inclusiv mp

CB11E1 13,02 lei / mp Cofraje pentru beton în elevaţii, inclusin sprijinirile, din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm grosime la ziduri drepte cu înălţimi pînă la 3 m inclusiv mp

CB11G1 19,88 lei / mp Cofraje pentru beton în elevaţii, inclusin sprijinirile, din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm grosime la ziduri curbe şi pereţii, rezervoarelor cilindrice cu înălţimi până la 3 m inclusiv; mp

CB12A1 12,01 lei / mp Cofraje pentru beton armat in pereţi şi diafragme, din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm grosime la construcţii având înălţimea până la 20 m inclusiv, cu planşee din beton monolit mp

CB12I1 11,93 lei / mp Cofraje pentru beton armat in pereţi şi diafragme, din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm grosime la construcţii având înălţimea până la 20 m inclusiv, cu planşee din beton monolit mp

CB13A1 11,36 lei / mp Cofraje pentru beton armat în plăci, grinzi şi stîlpi din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm grosime la construcţii având înălţimea până la 20 m inclusiv, la plăci şi grinzi; mp

CB13B1 15,87 lei / mp Cofraje pentru beton armat în plăci, grinzi şi stîlpi din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm grosime la construcţii având înălţimea până la 20 m inclusiv, la stâlpi şi cadre; mp

Antemasuratoare rezistenta pentru obiectivul: “ ????”, orasul ???, jud. Vrancea ; Beneficiar : ???S.C. Structuri S.R.L. , 0722.722.144, fax 0237.227320, [email protected]

6

Page 7: Antemasuratoare rezistenta universala

CB13I1 11,27 lei / mp Cofraje pentru beton armat în plăci, grinzi şi stîlpi din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm grosime la construcţii având înălţimea până la 20 m inclusiv, la plăci şi grinzi; mp

CB13J1 15,81 lei / mp Cofraje pentru beton armat în plăci, grinzi şi stîlpi din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm grosime la construcţii având înălţimea până la 20 m inclusiv, la stâlpi şi cadre; mp

CB14E1 12,48 lei / mp Cofraje pentru beton armat în elemente turnate în interiorul construcţiilor executate cu cofraje glisante, din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm grosime la construcţii având înălţimea până la 35 m inclusiv mp

CB14A1 12,56 lei / mp Cofraje pentru beton armat în elemente turnate în interiorul construcţiilor executate cu cofraje glisante, din panouri refolosibile cu placaj de 8 mm grosime la construcţii având înălţimea până la 35 m inclusiv mp

CB15B1 20,70 lei / mp Cofraje pentru betonarea îmbinărilor elementelor prefabricate capete piese rezemate pe stalpi,grinzi si pentru capete grinzi precomprimate

mp

CB15A1 20,92 lei / mp Cofraje pentru betonarea îmbinărilor elementelor prefabricate nodurile de legatura ale panourilor mari mp

CB15C1 16,09 lei / mp Cofraje pentru betonarea îmbinărilor elementelor prefabricate centuri exterioare si diverse completari,cu panouri de placaj de 8mm

mp

CB15D1 16,21 lei / mp Cofraje pentru betonarea îmbinărilor elementelor prefabricate centuri exterioare si diverse completari cu panouri de placaj de 15mm

mp

CB44A1 4,66 lei / buc Susţineri cu popi metalici extensibili tip PE 3100 Rbuc

CB45D1 24,35 lei / buc Susţineri din grinzi metalice extensibile la construcţii având înălţimea între 20 şi 35 m inclusiv, grinzile rezemînd pe popi metalici extensibili;

buc

CC02B1 ,47 lei / kg Montarea armăturilor din oţel-beton în elemente de construcţii, exclusiv cele din construcţiile executate în cofraje glisante la construcţii executate la o înălţime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul de 10 şi 12 mm, în pereţi şi diafragme cu distantier din plastic kg

CC02C1 ,39 lei / kg Montarea armăturilor din oţel-beton în elemente de construcţii, exclusiv cele din construcţiile executate în cofraje glisante la construcţii executate la o înălţime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul până la 18 mm inclusiv, in grinzi şi stâlpi şi până la 10 mm inclusiv, în plăci (inclusiv scări şi podeşte) cu distantier din plastic kg

Antemasuratoare rezistenta pentru obiectivul: “ ????”, orasul ???, jud. Vrancea ; Beneficiar : ???S.C. Structuri S.R.L. , 0722.722.144, fax 0237.227320, [email protected]

7

Page 8: Antemasuratoare rezistenta universala

CC02A1 ,54 lei / kg Montarea armăturilor din oţel-beton în elemente de construcţii, exclusiv cele din construcţiile executate în cofraje glisante la construcţii executate la o înălţime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul până la 8 mm inclusiv, în pereţi şi diafragme cu distantier din plastic kg

CC02D1 ,34 lei / kg Montarea armăturilor din oţel-beton în elemente de construcţii, exclusiv cele din construcţiile executate în cofraje glisante la construcţii executate la o înălţime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul peste 18 mm în grinzi şi stâlpi şi de 12 mm în plăci cu distantier din plastic kg

CC02F1 ,37 lei / kg Montarea armăturilor din oţel-beton în elemente de construcţii, exclusiv cele din construcţiile executate în cofraje glisante la construcţii executate la o înălţime până la 35 m inclusiv, din plase sudate având greutatea până la 3 kg/m2 inclusiv, în pereţi şi diafragme cu distantier din plastic kg

CC02R1 1,52 lei / kg Montarea armăturilor din oţel-beton în elemente de construcţii, exclusiv cele din construcţiile executate în cofraje glisante pentru monolitizarea nodurilor între elemente liniare, grinzi, cu distantier din plastic kg

CC03B1 ,37 lei / kg Montarea armăturilor din oţel-beton la construcţii executate în cofraje glisante la construcţii executate la o înălţime până la 35 m inclusiv, în elemente de beton armat turnate în interiorul construcţiilor executate cu cofraje glisante, cu distantieri din mase plastice kg

CC06G1 1,66 lei / buc Innădirea prin sudare electrică a armăturilor din oţel-beton pentru betoane armate, monolite executata cu 1 eclisa din otel ob37 la bare cu d<16mm buc

CE17A1 21,29 lei / mp Şarpantă din lemn la acoperişuri simple pe scaune la invelitori usoare mp

CZ0104C1 133,28 lei / mc Beton marca B 100 cu balast, cu granulaţia până la 31 mm, preparat cu ciment F 25 în instalaţii necentralizate, manual; mc

CZ0104A1 101,91 lei / mc Beton marca B 100 cu balast, cu granulaţia până la 31 mm, preparat cu ciment F 25 în instalaţii centralizate ; mc

CZ0106H1 229,48 lei / mc Beton marca B 200, cu agregate grele, sortate cu granulaţia până la 16 mm, în beton armat executat prin glisare (clădiri, silozuri, coşuri etc), preparat cu ciment Pa 35 în instalaţii necentralizate ; mc

CZ0107K1 208,10 lei / mc Beton marca B 250, cu agregate grele, sortate cu granulaţia până la 31 mm, pentru beton armat în fundaţii, structuri, preparat cu ciment Pa 35 în instalaţii centralizate; mc

CZ0113A1 240,98 lei / mc Beton marca B 250 pompat cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 16 mm in structuri de beton armat, preparat cu ciment Pa 35 in instalatii centralizate mc

Antemasuratoare rezistenta pentru obiectivul: “ ????”, orasul ???, jud. Vrancea ; Beneficiar : ???S.C. Structuri S.R.L. , 0722.722.144, fax 0237.227320, [email protected]

8

Page 9: Antemasuratoare rezistenta universala

CZ0114A1 277,23 lei / mc Beton marca B 300 pompat cu agregate grele, sortate cu granulaţia până la 16 mm, în beton armat în elemente sau structuri, preparat cu ciment Pa 35 în instalaţii centralizate ; mc

CZ0108E1 255,12 lei / mc Beton marca B 300, cu agregate grele, sortate cu granulaţia până la 16 mm, în beton armat în piese speciale şi structuri preparat cu ciment Pa 35 în instalaţii centralizate; mc

CZ0302A1 3,64 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi şi diafragme la construcţii obişnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 mm kg

CZ0302C1 3,50 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi şi diafragme la construcţii obişnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D > 16 mm kg

CZ0302B1 3,50 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi şi diafragme la construcţii obişnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D= 10 - 16 mm kg

CZ0302E1 3,52 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi şi diafragme la construcţii obişnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm kg

CZ0302D1 3,69 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi şi diafragme la construcţii obişnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 6 - 8 mm kg

CZ0302F1 3,50 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi şi diafragme la construcţii obişnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D > 16 mm kg

CZ0302H1 3,50 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi şi diafragme la construcţii obişnuite, în ateliere de şantier, OB 37 D = 10 - 16 mm kg

CZ0302G1 3,71 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi şi diafragme la construcţii obişnuite, în ateliere de şantier, OB 37 D = 6 - 8 mm kg

CZ0302I1 3,50 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în

Antemasuratoare rezistenta pentru obiectivul: “ ????”, orasul ???, jud. Vrancea ; Beneficiar : ???S.C. Structuri S.R.L. , 0722.722.144, fax 0237.227320, [email protected]

9

Page 10: Antemasuratoare rezistenta universala

cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi şi diafragme la construcţii obişnuite, în ateliere de şantier, OB 37 D > 16 mm kg

CZ0302K1 3,51 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi şi diafragme la construcţii obişnuite, în ateliere de şantier, PC 52 D = 10 - 16 m kg

CZ0302J1 3,77 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi şi diafragme la construcţii obişnuite, în ateliere de şantier, PC 52 D = 6 - 8 mm kg

CZ0302L1 3,51 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi şi diafragme la construcţii obişnuite, în ateliere de şantier, PC 52 D > 16 mm kg

CZ0302N1 3,44 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru plăci (inclusiv scări şi podeşte) la construcţii obişnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D = 10 - 12 mm kg

CZ0302M13,47 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru plăci (inclusiv scări şi podeşte) la construcţii obişnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D = 6 - 8 mm kg

CZ0302P1 3,47 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru plăci (inclusiv scări şi podeşte) la construcţii obişnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 12 mm kg

CZ0302O1 3,51 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru plăci (inclusiv scări şi podeşte) la construcţii obişnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 6 - 8 mm kg

CZ0302S1 3,46 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru plăci (inclusiv scări şi podeşte) la construcţii obişnuite, în ateliere de şantier, OB 37 D = 10 - 12 mm kg

CZ0302R1 3,47 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru plăci (inclusiv scări şi podeşte) la construcţii obişnuite, în ateliere de şantier, OB 37 D = 6 - 8 mm kg

CZ0302U1 3,50 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în

Antemasuratoare rezistenta pentru obiectivul: “ ????”, orasul ???, jud. Vrancea ; Beneficiar : ???S.C. Structuri S.R.L. , 0722.722.144, fax 0237.227320, [email protected]

10

Page 11: Antemasuratoare rezistenta universala

cofraje glisante fasonarea barelor pentru plăci (inclusiv scări şi podeşte) la construcţii obişnuite, în ateliere de şantier, PC 52 D = 10 - 12 mm kg

CZ0302T1 3,52 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru plăci (inclusiv scări şi podeşte) la construcţii obişnuite, în ateliere de şantier, PC 52 D = 6 - 8 mm kg

CZ0302D2 Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante pentru pereti stalpi grinzi la constr obisn in atel centr pc60 d=6-8mm kg

CZ0302F2 3,50 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante pentru pereti stalpi grinzi la constr obisn in atel centr pc60 d>16mm

kg

CZ0302K2 3,51 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante pentru pereti stalpi grinzi la constr obisn in atel sant pc60 d=10-16mm

kg

CZ0302J2 3,77 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante pentru pereti stalpi grinzi la constr obisn in atel sant pc60 d=6-8mm

kg

CZ0302L2 3,51 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante pentru pereti stalpi grinzi la constr obisn in atel sant pc60 d>16mm

kg

CZ0302P2 3,52 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante pentru . placi scari-podeste la costructii obisnui in atel centr pc60 d=10-12mm kg

CZ0302O2 3,55 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante pentru . placi scari-podeste la costructii obisnui in atel centr pc60 d=6-8mm kg

CZ0302T2 3,52 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante pentru . placi scari-podeste la costructii obisnui in atel sant pc60 d=6-8mm kg

CZ0302E2 3,52 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în

Antemasuratoare rezistenta pentru obiectivul: “ ????”, orasul ???, jud. Vrancea ; Beneficiar : ???S.C. Structuri S.R.L. , 0722.722.144, fax 0237.227320, [email protected]

11

Page 12: Antemasuratoare rezistenta universala

cofraje glisante pereti stalpi grinzi la constr obisn in atel centr pc60 d=10-16mmkg

CZ0303A1 3,50 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel-beton pentru beton armat, la construcţii executate în cofraje glisante in ateliere centralizate, OB 37 D < 10 mm kg

CZ0303B1 3,43 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel-beton pentru beton armat, la construcţii executate în cofraje glisante in ateliere centralizate, OB 37 D > 10 mm kg

CZ0303C1 3,52 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel-beton pentru beton armat, la construcţii executate în cofraje glisante in ateliere centralizate, PC 52 D < 10 mm kg

CZ0303D1 3,44 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel-beton pentru beton armat, la construcţii executate în cofraje glisante in ateliere centralizate, PC 52 D > 10 mm kg

CZ0303E1 3,56 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel-beton pentru beton armat, la construcţii executate în cofraje glisante in ateliere pe santier, OB 37 D < 10 mm kg

CZ0303F1 3,44 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel-beton pentru beton armat, la construcţii executate în cofraje glisante in ateliere pe santier, OB 37 D > 10 mm kg

CZ0303G1 3,58 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel-beton pentru beton armat, la construcţii executate în cofraje glisante in ateliere pe santier, PC 52 D < 10 mm kg

CZ0303H1 3,46 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel-beton pentru beton armat, la construcţii executate în cofraje glisante in ateliere pe santier, PC 52 D > 10 mm kg

CZ0303C2 3,52 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel-beton pentru beton armat, la construcţii executate în cofraje glisante in cofraje glisantein atel centraliz din pc 60 d<10mm kg

CZ0303D2 3,44 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel-beton pentru beton armat, la construcţii executate în cofraje glisante in cofraje glisantein atel centraliz din pc 60 d>10mm kg

CZ0303G2 3,58 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel-beton pentru beton armat, la construcţii executate în cofraje glisante in cofraje glisantein atel de sant din pc60 d<10mm kg

CZ0303H2 3,46 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel-beton pentru beton armat, la construcţii executate în cofraje glisante in cofraje glisantein atel de sant din pc60 d>10mm kg

Antemasuratoare rezistenta pentru obiectivul: “ ????”, orasul ???, jud. Vrancea ; Beneficiar : ???S.C. Structuri S.R.L. , 0722.722.144, fax 0237.227320, [email protected]

12

Page 13: Antemasuratoare rezistenta universala

CZ0304A1 3,87 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel-beton pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat din OB 37 kg

CZ0304B1 3,96 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel-beton pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat din PC 52 kg

CZ0304B2 3,96 lei / kg Confecţionarea armăturilor din oţel-beton pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat monolitizari elem prefabrdin beton armateriale in atel sant pc 60 kg

CL21A1 1,32 lei / kg Confecţii metalice diverse înglobate total sau parţial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri kg

TRA06A2013,51 lei / tona Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km tona

TRA04A2012,14 lei / tona Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis.20 km. Tona

AUT6730 – Macara pe pneuri 15-19,9 tf ; Rotund: 20 ore

CL01A1 195,82 lei / tona Montarea stâlpilor din oţel, pentru hale industriale, livraţi complet asamblaţi avand pana la o tona tona

CL01B1 152,72 lei / tona Montarea stâlpilor din oţel, pentru hale industriale, livraţi complet asamblaţi avand intre 1 si 3 tone tona

CL02A1 157,22 lei / tona Montarea stâlpilor din oţel, pentru hale industriale, livraţi în tronsoane asamblate cu şuruburi avand 6-12 t tona

51273 50263 CL03A1 153,88 lei / tona Montarea stâlpilor din otel, pentru hale industriale, livraţi în tronsoane asamblate prin sudură avand 6-12 t tona

51276 50264 CL04A1 214,19 lei / tona Montarea grinzilor cu inimă plină, din oţel, complet asamblate sub 1t tona

51277 50264 CL04B1 136,31 lei / tona Montarea grinzilor cu inimă plină, din oţel, complet asamblate de 1-3t tona

51280 50265 CL05A1 317,71 lei / tona Montarea grinzilor cu inimă plină, din oţel, livrate în tronsoane asamblate cu şuruburi pina la 1 tona tona

51281 50265 CL05B1 232,91 lei / tona Montarea grinzilor cu inimă plină, din oţel, livrate în tronsoane asamblate cu şuruburi 1-3 tone tona

51283 50266 CL06A1 394,11 lei / tona Montarea grinzi cu inimă plină, din oţel, livrate in tronsoane asamblate prin sudură pina la 1 tona tona

Antemasuratoare rezistenta pentru obiectivul: “ ????”, orasul ???, jud. Vrancea ; Beneficiar : ???S.C. Structuri S.R.L. , 0722.722.144, fax 0237.227320, [email protected]

13

Page 14: Antemasuratoare rezistenta universala

51284 50266 CL06B1 264,68 lei / tona Montarea grinzi cu inimă plină, din oţel, livrate in tronsoane asamblate prin sudură 1-3 tone tona

51290 50268 CL08A1 170,94 lei / tona Montarea fermelor cu zabrele din otel pina la 1 tona tona

51291 50268 CL08B1 150,30 lei / tona Montarea fermelor cu zabrele din otel 1-3 tone tona

51299 50271 CL11A1 48,97 lei / m Montarea sinelor de rulare pentru poduri rulante din metal alcatuite din profile de otel m

51324 50281 CL21A1 1,32 lei / kg Confecţii metalice diverse înglobate total sau parţial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri kg

51328 50284 CL24A1 ,92 lei / kg Scări exterioare de incendiu folosite pentru interventia de stingere a incendiilor kg

Antemasuratoare rezistenta pentru obiectivul: “ ????”, orasul ???, jud. Vrancea ; Beneficiar : ???S.C. Structuri S.R.L. , 0722.722.144, fax 0237.227320, [email protected]

14