APTEKARZ - Silesian Digital .doc. dr Aleksander Ożarowski, prof. dr Jan Sawicki, prof. dr Edmund

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of APTEKARZ - Silesian Digital .doc. dr Aleksander Ożarowski, prof. dr Jan Sawicki, prof. dr Edmund

APTEKARZCzasopismo Okrgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie powicone gwniegospodarce lekiem (ekonomika farmacji, ustawodawstwo farmaceutyczne,

organizacja i zarzdzanie) oraz uytkowaniu lekw i wiedzy o nich(farmakologia, farmakognozja, farmacja stosowana, chemia lekw,

farmacja kliniczna, samolecznictwo).

Redaktor naczelny:dr Tadeusz Jerzy Szuba

Zesp redakcyjny:mgr Leszek Drogowski, mgr Elbieta Gralczyk,

mgr Teodozja Holak, dr Wodzimierz Hudemowicz, mgr Grayna Kornacka,mgr Barbara Kozicka, mgr Henryk Modrzejewski,

mgr Seweryna Nowakowska, dr Anna Pietura, mgr Konstanty Potocki,mgr Adam Rudzki, mgr Danuta Wojnicka-Szuba, mgr Henryka Wojtaszewska

Konsultanci:prof. dr Mirosawa Furmanowa, mgr Halina Gabor, mgr Maria Gowniak,

prof. dr Stanisaw Gumuka, prof. dr Boenna Gutkowska,dr Wojciech Kumierkiewicz, prof. dr Regina Oldzka,doc. dr Aleksander Oarowski, prof. dr Jan Sawicki,

prof. dr Edmund Sieradzki, dr Janusz Szajewski

Wydawca:Okrgowa Izba Aptekarska w Warszawie, ul. Duga 16

tel. 635-27-72

Realizacja wydawnictwa, kolporta, adres redakcji:Tadanco sp. z o.o., 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16

tel. 842-36-13, 842-58-39, 642-99-00, fax 642-63-96, 643-78-96

Internet, informacja o ,,Aptekarzuhttp://www.karnet.waw.pl/firmy/aptekarz.html

Opracowanie poligraficzne:Drukarnia Szczepan Szymaski

tel./fax (0-22) 774-23-34

169

Vol 9 Nr 9/10 2001 ISSN 1230-8730

Nakad - 6500 egz.

Spis treciPrzegld nowych lekw pierwszego procza 2001 r. . . . . . . . . . . . . 173Geografia wynalazczoci farmaceutycznej 1950-2000 . . . . . . . . . . . . 182Apteki doradzaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198Koszty farmakoterapii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204Bezpieczestwo stosowania lekw (Cerivastatina) . . . . . . . . . . . . . . 208

223tosowania lekw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Zasady kolportau czasopisma ,,Aptekarz

Kady numer czasopisma ,,Aptekarz jest wysyany bezpatnie do: wszystkich aptek i hurtowni dziaajcych na terenie Okrgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie

(wojewdztwo mazowieckie), wszystkich okrgowych izb aptekarskich oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej, wszystkich okrgowych izb lekarskich oraz Naczelnej Izby Lekarskiej, wszystkich oddziaw Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Zarzdu Gwnego, wszystkich oddziaw Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Zarzdu Gwnego, wszystkich inspektoratw nadzoru farmaceutycznego, wszystkich lekarzy wojewdzkich, wszystkich szk farmacji, wszystkich szk medycyny, wszystkich aptek ,,zamknitych w zakadach leczniczych, bibliotek wszystkich zakadw leczniczych ,,zamknitych (szpitali), bibliotek wszystkich zakadw leczniczych ,,otwartych (ZOZ-w), Biblioteki Narodowej, Gwnej Biblioteki Lekarskiej i innych bibliotek.Czasopismo ,,Aptekarz jest take dystrybuowane odpatnie. Koszt prenumeraty rocznej na 2001 rokwynosi z 100,-. Przy prenumeracie rocznej oraz ewentualnych zamwieniach zbiorowych poje-dynczych egzemplarzy nie pobiera si kosztu przesyki. Przekazu opaty naley dokona na kontoTadanco (redakcja Aptekarza) w banku PBK VIII O/W-wa Nr 11101037-401030125444.

Zamwienie naley kierowa do: Tadanco - Redakcja Aptekarza, Dzia Kolportau,02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16 (fax 642-63-96, tel. 642-99-00, 42-58-39).

,,Aptekarz poleca wytwrcom lekw usugi promocyjne i reklamowe. Na amach nasze-go czasopisma mona promowa wyroby farmaceutyczne fachowo, skutecznie i tanio.Koszt anonsu formatu A5 czarno-biaego wynosi 1000 z, natomiast kolorowego 2000 z.Na czwartej stronie okadki 4000 z. Na innych stronach ,,uprzywilejowanych 3000 z.Proponujemy ponadto zamieszczanie reklam mniejszego formatu, np. na stronach, ktrenie s cakowicie zadrukowane tekstem artykuu. Taka forma przypomnienia swojej firmyoraz jej produktu lekarzom i aptekarzom kosztuje zaledwie 500, a nawet jeszcze mniej 250 z. Zamwienia regularne na dugie okresy nagradzamy upustem ceny. Faktury zaanonsy s obciane VAT-em 22%.

Aptekarz Vol 9 Nr 9/10 (2001)

170 171

Promocja

XV wydanie encyklopediiLEKI WSP CZESNEJ TERAPII

Jan K. Podlewski, Alicja Chwalibogowska-Podlewska

WIARYGODNE I KOMPLETNE RD OINFORMACJI O LEKACH

PONAD MILION SPRZEDANYCH EGZEMPLARZYPONAD MILION ZADOWOLONYCH KLIENTW

PONAD 40 LAT TRADYCJI

Rzetelne opisy ponad 2 000 substancji leczniczych leki pochodzenia rolinnego szczepionki i surowice testy i rodki diagnostyczne radiofarmaceutyki pyny do odywiania pozajelitowego cznie okoo 10 000 preparatw zarejestrowanych w Polsce (OTC, Rp., Lz)

i niezarejestrowanych

Indeksy rzeczowy farmakologiczny klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna (ATC)

JU W SPRZEDA YTAK E W WYGODNYM I ESTETYCZNYM

SEGREGATORZE

Dodatkowo do kupienia8 aktualizowanych co kwarta, kolorowych uzupenie 2001/2002

Korespondencja i informacje: Dzia Handlowy Split Trading sp. z o.o. Aleja R 2, 00-556 Warszawa tel. (0-22) 622 54 56, fax (0-22) 628 17 96

e-mail: split@fundacja-buchnera.it.plSprzeda: Ksigarnia Wysykowa BIS, ul. Rysia 6, 87-800 Wocawek

tel. (0-54) 232 46 23, fax (0-54) 234 22 26

Aptekarz Vol 9 Nr 9/10, 173-181 (2001)

173

Tadeusz J.Szuba

Przegld nowych lekwI procza 2001 r.

Dotychczas przegld nowych lekw by dokonywany raz w roku. Czy-telnicy narzekali, e informacje Aptekarza s spnione, e dugo trze-ba na nie czeka. A nie ma innych rde danych podrcznikowych o no-wych lekach. Apteki na og jeszcze nie maj duych bibliotek uzupenia-nych na bieco literatur zagraniczn.

Dlatego postanowiono skrci cykl publikacji o nowych lekach doko-nujc przegldu co p roku.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2001 r. zostao zarejestrowanych 15 no-wych lekw:

Actonal (Natrii risedronas) Integrilin (Eptifibatid) Almirid (Dihydroergocriptina) Iobenguan (Iobenguan)Alphagan (Brimonidina) Metastron (Strontii chloridum)Avandia (Rosiglitazon) Relenza (Zanamivir)Azopt (Brinzolamid) Tavanic (Levofloxacina)Benfogamma (Benfotiamina) Teveten (Eprosartan)Carnivit (Levocarnitina) Tractocile (Atosiban)Herceptin (Trastuzumab)

Actonal (Risedronian)Jest to szsty bifosfonian zarejestrowany w Polsce. Trzeba powie-

dzie, e byskawicznie. Jeszcze w niemieckiej Rote Liste 2000 Actona-lu nie byo. Pojawi si na wniosek Hoechsta niemal rwnoczenie wNiemczech i w Polsce. (W USA Procter & Gamble robi go od 1998 r.).

Akurat w tym przypadku tak wielki popiech nie by potrzebny. Mamy ju Ostedron (Etidronian), Ostenil i Fosamax (Alendronian), Bo-

nefos (Clodronian), Aredi (Pamidronian), Skelid (Tiludronian). Actonal(Risedronian) bdzie nas interesowa, gdy si okae taszy od Ostedro-nu. Na to si nie zanosi.

Walorw terapeutycznych bifosfonianw na razie nie rozrniamy. Wszy-stkie kwalifikujemy jako inhibitory resorpcji tkanki kostnej. Z czasem specjali-ci bd si wypowiada o ich wikszych lub mniejszych zaletach i wadach.

Osteoporoza wystpuje bardzo czsto. Zapotrzebowanie na bifosfonia-ny bdzie ogromne, jeli oka si skutecznymi lekami.

Almirid (Dihydroergocriptina)Przypomnijmy modziey, e kiedy my walczylimy o przetrwanie w

Aptekarz Vol 9 Nr 9/10 (2001)

172

Nowe wadzeOddziau Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznegona kadencj 2001 - 2004

Z a r z d

Prof. dr Boenna Gutkowska prezes zarzduDr Anna Pietura wiceprezes Mgr Piotr Tomaszewski sekretarzDr Iwona Arabas zastpca sekretarzaDr Jan Malinowski skarbnikMgr Sawomir Biaek zastpca skarbnikaMgr Barbara Jakszuk czonek zarzduMgr Alicja Rybicka czonek zarzduMgr Kapitolina Tychmanowicz czonek zarzdu

K o m i s j a R e w i z y j n a

Mgr Zofia Brzozowska przewodniczcaProf. dr Wanda Parnowska czonek komisjiMgr Barbara Wojciechowska czonek komisji

Sekretariat (p. Maria Wysocka) jest czynny w poniedziaki (1000 - 1300), wtorki (1600 - 1900) i rody (1000 - 1400).Posiedzenia referatowe odbywaj si we wtorki o godzinie 1700 wg. programu rozesanego poczt.

Przegld nowych lekw I procza 2001 r.

175

Pfizer chcia urwa Boehringerowi kawaek rynku Clonidinowego, zro-bi co lepszego od Clonidiny. Zrobi Brimonidin.

Clonidina Brimonidina Apraclonidina

Brimonidina nie spodobaa si kardiologom, bya gorsza od Clonidiny,i nigdy przez Pfizera nie bya komercjalizowana.

W 1979 r. na wzr Clonidiny zosta zrobiony drugi kongener Aprac-lonidina. Ona take, jak Brimonidina, nie zyskaa uznania kardiologw.Ale w 1985 r. wzi j w swe rce amerykaski okulistyczny Alcon i wy-lansowa do leczenia glaukomy (jaskry).

Wwczas obudzia si inna okulistyczna firma, Allergan, przypomnia-a sobie pfizerowsk Brimonidin i zrobia z niej krople oczne Alphagando obniania cinienia w gace ocznej. Te krople wanie zarejestrowanorwnie w Polsce w 2001 r. Zrobiono chyba dobrze. Wg naszego roze-znania za granic Brimonidina cieszy si wikszym uznaniem oftalmologwni Apraclonidina lub Clonidina.

Jeli ta dobra opinia potwierdzi si w Polsce, na pewno pojawi si obokAllergana i jego Alphaganu konkurencja, inni zaczn robi brimonidinowe krop-le, cena si obniy, ku uciesze pacjentw, przewanie emerytw z jaskr.

Trzeba oczywicie pamita, e obecnie alfablokery typu Brimonidinystanowi tylko czstk rynku kropli ocznych do leczenia jaskry, opanowa-nego gwnie przez betablokery w rodzaju Timololu.

Avandia (Rosiglitazon)Tu chodzi o leczenie cukrzycy, wic trzeba okaza jak najwicej yczli-