AQUAmax SBR naprava

 • View
  45

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AQUAmax SBR naprava. SBR tehnologija. 1914 s u Arden i Lockett razvil i SBR- post u p a k 1952 je SBR post u p a k ponovno o tkriven 1979 po či nj e razvoj pojedinačnih rešenja 1998 je u preduzeću ATB razvijen prvi serijski SBR mali aparat za prečišćavanje - PowerPoint PPT Presentation

Text of AQUAmax SBR naprava

 • AQUAmax SBR naprava

 • SBR tehnologija1914 su Arden i Lockett razvili SBR-postupak1952 je SBR postupak ponovno otkriven1979 poinje razvoj pojedinanih reenja1998 je u preduzeu ATB razvijen prvi serijski SBR mali aparat za preiavanje juna 2000 je preduzeu ATB za SBR mali aparat za preiavanje dodeljena prva meunarodna dozvola za ugradnju Nr. Z-55.3.53 februara 2003 dopunjena dozvola sa denitrifikacijom

  ATV - A122 i M210DIN 4261 2. deo i 4. deoProvereno po DIN EN 12566Ispunjava standarde:

 • CIKLUS

  PUNJENJEPROZRAIVANJETALOENJEISPUMPAVANJE

 • AQUAmax tip M

 • AQUAmax tip Z

 • Vrste posudaNezavisno od materijalaNezavisno od oblika

 • AQUAmax GastropredienjepuferSBR

 • AQUAmax XLPosuda za sakupljanje blataPuferSBR

 • AQUAmax XL60 - 2000 PE Vielinijska Denitrifikacija Uobiajene betonske posudeOptmizirana tehnologija na daljinuMogua nadgradnja

 • Kablovi, cevi i spojeviPripremljeno za radBez problema sa spojevima Vodonepropusni prikljuci Masu, zalivenu u kutijici sa kablovima, je mogue odstranitiRazliite duine kablaKasnije podeavanje kablova Sve komponente IP68

 • Centralna konzola - aControl verzija 4.0Meni jednostavan kao kod mobilnih telefona (mekane tipke)etvororedni osvetljen displayPosebni upotrebni softveri za servisera i korisnika Elektronski dnevnik o upotrebi Automatska faza za uvoenjeUgraen nadzor nad potronjom strujeOdreeni parametri su serijski postavljeni Mogua nadgradnja programaModul za razgradnju fosfata mogue naknadno ugraditi

 • Uinak ienja (testiranje)Testiranje po EN 12566- deo 3Test raen na oglednom polju ISA - RWTH Aachen (PIA) nestanak elektrine energije 14 dana poetno delovanje 50 % normalnog optereenja 150% normalnog optereenjaVir: RWTH Aachen u okviru Meunarodne dozvole za ugradnju

  HPK v mg/lBPK5 v mg/lDotok540230Odtok min

 • Uinak ienjaIzvetaj o testiranjima RWTH Aachen i BOKU Wien: Odstranjivanje azota: Ngas < 23mg/l (=61,8%) NH4-N < 2 mg/l (=97,1%)Odstranjivanje/razgradnja ugljenika : BPK5 < 3 mg/l (=98,8%) HPK < 38 mg/l (=93,9%)HPK in BPK5 na osnovu uzorka, homogenizovan Nh4 i Nanorg iz 24-satne kontrolne probe

  Vrednosti HPK v mg/lBPK5 v mg/lNH4N v mg/lDozvoljeno - konvencionalno15040-Dozvoljeno sa nitrifikacijom902010Dovoljeno sa denitrifikacijomNges < 25Vrednosti na odtoku - srednje25,53,92,4

 • AQUAmax otpadna voda iz domainstva restorani, hoteli, kampovi klanice ribarnice pekare plantae mlekare

 • AQUAmax kompletAQUAmax PLUS Paket za denitrifikaciju

  Razgradnja fosfata (2004)

  Razvoj modula za membransku nadgradnju MBN

  Razvoj membranske naprave