14
АРАБЉАНИ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Arabljani u ranom srednjem veku

  • Upload
    andjelan

  • View
    2.009

  • Download
    19

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Arabljani u ranom srednjem veku

АРАБЉАНИ У РАНОМ СРЕДЊЕМ

ВЕКУ

Page 2: Arabljani u ranom srednjem veku

• Арабљани су до 7. века живели на Арабијском полуострву.

Арабијско полуострво

Page 3: Arabljani u ranom srednjem veku

• Арабљани су живели по племенима, бавили се номадским сточарством и помало трговином.

• Због недостатка плодне земље и воде племена се често сукобљавала што је успоравало стварање државе.

Page 4: Arabljani u ranom srednjem veku

ИСЛАМ• У првој половини 7. века Мухамед, трговац из

Меке ствара нову веру – ислам.

Page 5: Arabljani u ranom srednjem veku

ИСЛАМ

Мека

Page 6: Arabljani u ranom srednjem veku

• Мухамед се представља као пророк – посланик на земљи бога Алаха којем Арабљани морају да буду верни.

• Ислам је у многим одредбама сличан другим једнобожачким религијама.

• Мухамеда не подржавају богати Арабљани, због

чега је Мухамед 622. године морао да побегне из Меке у Медину.

ИСЛАМ

Page 7: Arabljani u ranom srednjem veku

ИСЛАМ

Мека

Медина

Page 8: Arabljani u ranom srednjem veku

• Од Мухамедовог пребега у Медину исламски верници – муслимани рачунају време (хиџра).

• Мухамед је успео да однесе победу, а уз помоћ ислама, нарочито одредбе о вођењу светог рата – џихада против неверника, дошло је до уједињења Арапа до средине 7. века.

• Сво Мухамедово учење и исламски закони налазе се у исламској светиј књизи – Курану.

ИСЛАМ

Page 9: Arabljani u ranom srednjem veku

ИСЛАМ

Каба у Меки – најзначајније муслиманско светилиште

Page 10: Arabljani u ranom srednjem veku

АРАПСКА ОСВАЈАЊА• Захваљујући исламу арапска држава се брзо

ширила.

• До краја 8. века постала је огромна и обухватала је простор од Месопотамије, преко Мале Азије, северне Африке до Шпаније.

• Држава је називана Калифатом, јер је владар носио титулу калифе. У држави су формирани класични феудални односи, а све је било подрђено исламу. Касније се држава распала на више делова, а заједничко за све делове био је ислам.

Page 11: Arabljani u ranom srednjem veku

Ширење Арапске државе

Page 12: Arabljani u ranom srednjem veku

АРАПСКА КУЛТУРА

• Арапски бројеви

• Хиљаду и једна ноћ

• Џамије – муслиманске богомоље

• Барут, пиринач, шећерна трска...

• Уметност - арабеске

Page 13: Arabljani u ranom srednjem veku

Џамија

Page 14: Arabljani u ranom srednjem veku

Арабеске