Beton Armat, Comprimat

  • View
    85

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Instructiuni proprii beton armat sau comprimat

Text of Beton Armat, Comprimat

NSSM 7 Norme de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimatPreambulNormele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala, in conditii de securitate a muncii. Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva unitatile economice de raspunderea pentru prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatilor respective. Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea sanatatii si securitatii in munca, sistem compus din: - Normele generale de protectie a muncii care cuprind prevederile de securitate a muncii, general valabile pentru orice activitate. - Norme specifice de securitate a muncii care cuprind prevederile de securitate a muncii, specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protectie a muncii. Prevederile tuturor acestor norme se aplica cumulativ si au valabilitate nationala, indiferent de forma de organizare sau de proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza. Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea prevederilor cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii pentru activitati caracterizate prin riscuri comune. Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii practicata in cadrul Normelor generale de protectie a muncii. Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc: - Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca; - Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca; - Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.), care se utilizeaza in procesul de munca; - Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice, in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca. Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul Normelor specifice de securitate a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element

component al sistemului executant sarcina de munca mijloace de productie mediul de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatii sau activitatilor care fac obiect de reglementare. Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea in munca, baza pentru: - activitatea de conceptie a echipamentelor de munca si a tehnologiilor; - autorizarea functionarii unitatilor; - instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii; - cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si responsabilitatilor. In contextul general pe care lam prezentat, Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de preparare, transport, turnare a betoanelor precum si de executare a lucrarilor de armare a betoanelor si a lucrarilor de precomprimare au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente in domeniul securitatii muncii pentru aceste activitati precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirii pericolelor specifice, astfel incat, pentru fiecare pericol, normele sa cuprinda cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca. Structura acestor prevederi este facuta pe tipuri de lucrari, pentru fiecare tip de lucrare prevederile urmarind o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al executantului in procesul de lucru. Pe langa prevederile specifice de protectia muncii, norma cuprinde si un capitol cu Prevederi de proiectare privind echipamentele de munca utilizate la lucrarile de preparare, transport, turnare a betoanelor precum si de executare a lucrarilor de armare a betoanelor si a lucrarilor de precomprimare. Capitolul cuprinde prevederi de securitate a muncii care vor fi respectate la proiectarea mijloacelor de productie, prevederi care raman valabile pana la acoperirea problematicii tratate prin standarde in domeniu. In elaborarea normelor sa utilizat terminologia de specialitate prevazuta prin standardele in vigoare. In acelasi timp, pentru terminologia specifica domeniului securitatii muncii, norma prezinta o anexa in care sunt explicati o serie de termeni uzuali.

1. Prevederi generaleContinut, scopArt. 1. - (1) Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de preparare, transport, turnarea betonului si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat, cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca. (2) Masurile de prevenire cuprinse in prezentele norme au ca scop eliminarea factorilor periculosi existenti in sistemul de munca, propriu fiecarui element component al acestuia (executant sarcina de munca mijloace de productie mediu de munca).

Domeniul de aplicareArt. 2. - Prezentele norme se aplica in toate unitatile economice in care exista activitate de preparare, transport si turnare a betonului, lucrari de beton armat si precomprimat, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul de organizare a acestora.

Relatii cu alte acte normativeArt. 3. - (1) Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii. (2) Pentru activitati nespecifice sau auxiliare, activitati de preparare, transport si turnare beton, se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate in Anexa 1. Art. 4. - La executarea lucrarilor de preparare, transport si turnare a betonului, precum si la lucrari de beton armat si precomprimat, se vor respecta toate standardele in vigoare referitoare la calitatea si tehnologia de executie, precum si standardele de protectie a muncii conexe.

Revizuirea normelorArt. 5. - Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa, tehnica etc., survenite la nivel national, al unitatilor sau proceselor de munca.

2. Norme pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat2.1. Repartizarea sarcinii de muncaArt. 6. - Lucrarile de precomprimare precum si toate operatiile premergatoare tensionarii armaturilor vor fi executate sub supravegherea nemijlocita a unui inginer (cadru tehnic) care trebuie sa cunoasca in amanunt procesul tehnologic, utilajele din dotare si caracteristicile acestora, riscurile legate de efectuarea acestor lucrari si masurile de prevenire a accidentelor. Art. 7. - Persoana insarcinata cu organizarea si supravegherea lucrarilor de precomprimare va fi autorizata si atestata de forurile competente si numita prin decizie scrisa de conducerea societatii. Art. 8. - Persoanei insarcinate sa conduca lucrarile de precomprimare ii revin toate sarcinile legale ale conducatorului locului de munca (instruire tehnica, instructajul specific de protectia muncii etc.). Toate operatiile de precomprimare vor fi realizate numai cu muncitori instruiti special si autorizati. Art. 9. - Personalul muncitor antrenat in activitatea de torcretare va fi instruit asupra elementelor tehnologice cat si asupra masurilor de securitate a muncii specifice operatiei de torcretare. Art. 10. - La lucrarile de preparare si utilizare a adaosurilor chimice folosite in executie pe santiere, vor fi admisi numai muncitori verificati din punct de vedere medical si care au varsta minima de 18 ani impliniti.

2.2. Prepararea betonuluiArt. 11. - La locurile de preparare a betoanelor se vor afisa instructiuni specifice privind modul de lucru a instalatiilor de preparare, atraganduse atentia asupra punctelor in care exista pericol de accidentare si unde vor fi afisate indicatoare de avertizare. Art. 12. - Se interzice accesul personalului muncitor strain de formatia de lucru, in zona de lucru a instalatiei de preparare a betoanelor. Art. 13. - La prepararea betoanelor si mortarelor, atat amenajarea cat si exploatarea betonierelor si malaxoarelor, se vor executa cu respectarea masurilor de protectie aferente " Normativului de exploatare si intretinere a utilajelor, masinilor si instalatiilor". Art. 14. - Incaperile in care se manipuleaza ciment, filler, var etc. vor fi prevazute cu ventilatie

naturala sau mecanica. Art. 15. - Lucratorii care manipuleaza materiale pulverulente vor purta obligatoriu echipamentul de protectie acordat conform Normativuluicadru de acordare a echipamentului individual de protectie. De asemenea, se vor acorda materiale igienico-sanitare conform actelor normative in vigoare. Art. 16. - La lucrul cu concasoare se vor respecta masurile de protectie a muncii aferente exploatarii si intretinerii utilajelor, masinilor si instalatiilor. Art. 17. - Elevatoarele, mecanismele de ridicat, ciururile pentru sortat, buncarele, jgheaburile si alte instalatii pentru alimentarea cu agregate si prelucrarea acestora in vederea prepararii betonului si mortarului vor fi marcate cu tablite de avertizare pentru interzicerea trecerii lucratorilor pe sub ele. Art. 18. - Spalatoarele de agregate cu snec, vor fi acoperite cu capace sau cu plase de sarma dese si rezistente. A