Blokady regionalne w OIT - ?· Depresja oddechowa, sedacja, nudności i wymioty, niedrożność jelit…

Embed Size (px)

Text of Blokady regionalne w OIT - ?· Depresja oddechowa, sedacja, nudności i wymioty, niedrożność...

Blokady regionalne w OIT

Hanna Misioek

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zabrze

SUM Katowice

Deklaracja konfliktu interesw

Nie zgaszam adnego konfliktu interesw

zwizanego z tematem wykadu

Cel stosowania anestezji regionalnej w OIT

Zniesienie blu

Blokada wegetatywna

Dziaanie nieanalgetyczne LZM

Cel- terapia blu

Ocena natenia blu i skutecznoci terapii ( rne skale ) , przy koniecznoci oceny innych parametrw yciowych

Skuteczna terapia blu = terapia multimodalna =

polipragmazja

Brak bada, skpe doniesienia Powikania blokad centralnych- HOT TOPIC w

pimiennictwie

Cel terapia blu

Po rozlegych operacjach klatki piersiowej Po operacjach naczyniowych Po urazach klatki piersiowej Bolesne procedury w OIT( drenae, opracowanie ran i oparze) Jak? ZOP, CSA ( LZM? czy MF?), PVB, blokady nn obwodowych ( np. midzyebrowych, udowy, kulszowy), infiltracja miejscowa Korzyci? Unikanie dziaa ubocznych opioidw: Depresja oddechowa, sedacja, nudnoci i wymioty, niedrono jelit i zatrzymanie moczu, hiperalgezja

Cel- blokada wegetatywna

Poprawa mikroprzepywu przez narzdy w mechanizmie wazodylatacji

Jak?

Blokada pnia wspczulnego( odcinek szyjno- piersiowy, dolny piersiowy- splot trzewny, odcinek ldwiowy)

Zastosowanie blokady wspczulnej szyjno-piersiowej OIT!!!

Stan po embolektomii, mikrozatorowo, wspomagajco w

zatorowoci puc

przypadkowe podanie dottnicze leku,

astma, stany spastyczne oskrzeli

angina pectoris, zawa?

zwj gwiadzisty

Blokada przykrgowa

OIT?

Dziaanie nieanalgetyczne blokad i LZM- zapobieganie nadmiernej reakcji zapalnej

LZM hamuj nadmiern reakcj zapaln ( bez

efektu immunosupresji- sterydy)

Lidokaina obnia poziom dopeniacza, i cytokin prozapalnych ( IL6, IL8, integryna CD11b, selektyna CD62L,CG62P)

Kuo C.P. BJA 2006,97,640-646

Hollmann M Anaesthesiology 2000, 93, 858-75

LZM zapobiegaj migracji granulocytw, moduluj

reakcj zapaln, zapobiegaj uszkodzeniu rdbonka

Dziaanie nieanalgetyczne blokad i LZM-efekt bronchodilatacji

Lidokaina zmniejsza napicie mini gadkich tchawicy i oskrzeli ( przydatna w ataku astmy)

Lidokaina powoduje bronchodilatacj przez:

1. Zmniejszenie napicia przywspczulnego

2.Bezporednie dziaanie antagonistyczne na receptory cholinergiczne

Dziaanie nieanalgetyczne blokad i LZM-efekt przeciwkrzepliwy

zapobiegaj zakrzepicy, bez wzrostu krwawienia

zapobiegaja nadkrzepliwoci indukowanej przez operacj ( efekt p/zapalny)

Hollmann, Wieczorek Reg Anesth Pain Med. 2001

Huang GS Acta Anesthesiol Sin 2002

Cooke ED Lancet 1977

Nadkrzepliwo - odpowied stresowa na operacj i uraz RA mediatorw stanu zapalnego

agregacji pytek

fibrynolizy

Jeli nie RA, lidokaina IV

Trudny chory, trudne warunki miejscowe

P/wskazania wynikajce z niewydolnoci wielu narzdw i stanu miejscowego

Trudnoci techniczne ( obrzki, brak punktw anatomicznych, wzrost odlegoci skin to side, USG zaburzony odczyt obrazu)

Uoenie odpowiednie chorego trudne bd niemoliwe( liczne dreny, kable monitorowania)

Trudnoci w fiksacji i utrzymaniu cewnika do blokad cigych( etykiety, tunelizacja)

Trudny chory-zmienny poziom i stan koagulacji, ograniczenie dla RA

Zaburzenia jatrogenne (maopytkowo), wtrne do antykoagulacji niezbdnej w terapii chorych OIT

Zawsze rozway stosunek korzyci do ryzyka

Trudny chory-infekcja i obniona odporno

OIT= infekcja( sepsa, infekcje szpitalne)

objawy powika neurologicznych RA trudne do rnicowania i oceny ze stanem chorego w OIT ( bl gowy, bl plecw, blokada ruchowa, zaburzenia wiadomoci)

Transplantacja puc, immunosupresja, dugie utrzymywanie cewnika ZO bez wpywu na infekcje

Feltracco P. Transplant Proc , 2010, 42, 1265-69

Trudny chory- trudne badania

Brak EBM z duych , zaplanowanych bada, etyka bada w OIT

trudne decyzje..

Pytania:

Czy stosowa? Kiedy? Kto?

Odpowiedzi:

Stosowa, zawsze kiedy stosunek korzyci wyszy od ryzyka. KTO?

tylko dla orw

.. czyli dla anestezjologw