Cambio - SERGAS 3 OUTRAS DR G S Drogas e outras substancias 3 5 Normativa pax. 44 pax. 30 pax. 24 pax

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Cambio - SERGAS 3 OUTRAS DR G S Drogas e outras substancias 3 5 Normativa pax. 44 pax. 30 pax. 24...

 • 1

  Cambio de sentido

  Nome

  Este manual pertence a

  Autoescola

  Enderezo

  Localidade

  Tel.

  Provincia

  C.P.

 • 2

  Cambio de sentido

  pax. 41 Por que isto e Interesante para ti?

  Mira o que lles pasou a mozos/as coma ti

  pax. 62

  Edita: Consellería de Sanidade Servizo Galego de Saúde Subdirección Xeral de Saúde Mental e Drogodependencias

  COORDINACIÓN

  Cid González, Aurora Morán Iglesias, Jesús

  AUTORES

  González Martínez, Patricia Isorna Folgar, Manuel Platas Domínguez, Lydia

  Deseño e realización: Krissola diseño, S.L

  D.L.:

  IND ICE

 • 3

  OUTRAS DR G S Drogas e outras substancias

  3

  5Normativa pax. 44

  pax .30

  pax .24

  pax .14

  pax.13

  Para calcular a cantidade de alcohol que consomes

  Velocidade de eliminacion

  Calorias

  Accidentes

  Risco ao mesturar alcohol con outras drogas

  Como afecta a conducion o abuso das principais drogas?

  MEDIC MENT S

  Risco ao mesturar medicacions con alcohol

  Medicamentos e conducion

  4 Que facer se un amigo/a • acostuma beber en exceso?

  Recomendacions•

  Estratexias para afrontar • a presion de grupo

  pax. 36

  Vexamos se tes a capacidade para resistir a presion ...

 • 1

  O alcohol é o protagonista de máis da metade dos accidentes de tráfico e a primeira causa de morte de mozos entre os 18 e 24 anos.

  O alcohol non é o único factor de risco nos accidentes de tráfico. Acabar de obter o per- miso de circulación aumenta o risco de sufrir un accidente de tráfico ata dez veces máis que se tes experiencia; e isto débese á falta de práctica e a sobrevalorar as propias habilidades.

  Unha de cada catro mortes

  relacionadas cos acci-

  dentes de tráfico dáse

  en menores de 25 anos. De cada tres mozos mortos en

  accidentes de tráfico en que

  intervén o alcohol, dous eran

  acompañantes.

  Alguns datos que che interesan

 • Non só aumenta o risco de accidentes

  de tráfico, senón que contribúe a que

  a gravidade das lesións sexa maior.

  Por que isto e Interesante para ti?

  Alguns datos que che interesan

  Así mesmo, conducir baixo os

  efectos doutras drogas multiplica

  os riscos de sufrir accidentes

 • 6

  Mira o que lles pasou a mozos/as coma ti

  2

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

  A que che soa

  Cres que a ti tamen che pode pasar?

  Mo zo

  s,

  Al co

  ho l,

  Ac cid

  en te

  s,

  No ite

  ,

  Tr af

  ico ,

  Mo rt

  os ,

  Co nd

  uc ion

  ,

  Fin de

  se ma

  na ,

  Fe rid

  os ,

  Ri sc

  o

  ...?

 • 11

  POR CERTO,

  cantos accidentes pensas ter nos primeiros cinco anos de carne?, e graves?

  Mo zo

  s,

  Al co

  ho l,

  Ac cid

  en te

  s,

  No ite

  ,

  Tr af

  ico ,

  Mo rt

  os ,

  Co nd

  uc ion

  ,

  Fin de

  se ma

  na ,

  Fe rid

  os ,

  Ri sc

  o

  Todas as persoas somos, en principio, diferentes, aínda que a maioría de nós compartimos, en relación con determinados temas, o que se chama A ILUSIÓN DE INVULNERABILIDADE, que é a sensación que posúe un suxeito ou conxunto de suxeitos que se cre menos vulnerable con respecto aos demais a padecer unha determinada enfermidade, accidente de tráfico, depre- sión, SIDA...

  os accidentados sempre son os outros A evidencia amosa que a xente que se cre invulnerable a algo (no noso caso, aos accidentes de tráfico) é menos probable que se implique en condutas preventivas que aquela que se sente vulnerable. A XENTE COA ILUSIÓN DE INVULNERABILIDADE TEN MÁIS CONDUTAS TEMERARIAS. Exemplos:

  Non poñer o casco• Non poñer o cinto• Non respectar os límites de velocidade• Conducir vehículos sen ITV• E, por suposto, conducir baixo os efectos do alcohol, haxix, cocaína...•

 • 12

  3

 • 13

 • 14

  Na nosa cultura, tomar bebidas con alcohol é tan habitual que, a miúdo, esquecemos que as sensacións que produce se deben a que é unha droga que afecta o sistema nervioso.

  O alcohol (etanol) é unha droga depresora do sistema nervioso central que, incluso en pequenas doses, diminúe a axilidade mental e a coordinación motora.

  Bebidas fermentadas: a

  fermentación é un proceso

  natural mediante o cal unha

  froita ou un gran (uva,

  mazá, cebada, etc.) se

  converte en bebida alcohólica.

  Este proceso precisa dunhas deter-

  minadas condicións que transfor-

  man o azucre da froita nunha serie

  de substancias, entre elas o alcohol

  etílico ou etanol. A graduación non

  pasa dos 16 graos. Son bebidas

  fermentadas a cervexa, a sidra, o

  viño, etc.

  Bebidas destiladas: obté-

  ñense por un proceso artificial

  destilando unha bebida

  fermentada. Este procede-

  mento consiste en separar,

  por medio de calor, unha

  substancia volátil (alcohol) doutras máis

  fixas, arrefriando logo o vapor para redu-

  cilo novamente a líquido. Desta maneira,

  pódese aumentar a concentración de

  alcohol puro. A graduación pode chegar

  aos 56 graos. Entre estas bebidas están

  o whisky, o ron, a augardente, etc.

  O alcohol absórbese no estómago e no

  intestino, pasando ao sangue, que o

  distribúe por todo o organismo dando

  lugar a uns efectos relacionados co

  nivel de alcoholemia. Elimínase de

  forma lenta e constante polo fígado

  (90%), os ouriños, a sudoración e

  a respiración (10%).Inxerido alcanza as MAIORES

  CONCENTRACIÓNS EN

  SANGUE entre os 30 e os

  90 minutos desde que se

  toma.

  As bebidas que conteñen alcohol son de dous tipos:

  Se bebes, seria interesante que coneceses...

 • 15

  O alcohol pódese adulterar de moitas

  formas; unha delas é con alcohol metílico

  (metanol), que pode dar unha intoxicación

  grave, mesmo mortal. Por iso non se

  deben mercar bebidas alcohólicas na

  rúa nin en postos ambulantes sen

  garantías.

  O alcohol absórbese no estómago e no

  intestino, pasando ao sangue, que o

  distribúe por todo o organismo dando

  lugar a uns efectos relacionados co

  nivel de alcoholemia. Elimínase de

  forma lenta e constante polo fígado

  (90%), os ouriños, a sudoración e

  a respiración (10%).Inxerido alcanza as MAIORES

  CONCENTRACIÓNS EN

  SANGUE entre os 30 e os

  90 minutos desde que se

  toma.

  Se bebes, seria interesante que coneceses...

 • 16

  Para calcular a cantidade de alcohol que consomes, ímolo pasar a unidades.

  Efectos do alcohol

  en funcion da cantida

  de e da gra duacion da

  bebida.

  Para saber a cantidade de alcohol puro dunha bebida podes utilizar a fórmula seguinte:

  Recorda: se bebes alcohol non inxiras máis de 3 unidades ao día (30 gramos) se es home e de 2 unidades ao día (20 gramos) se es muller.

  g alcohol = capacidade en ml x Gº alcohol

  x 0,8 100

  g alcohol = 500 x 12

  x 0,8 = 48 g alcohol puro100

  Exemplo: en media botella de viño de 1 litro de 12º, cantos gramos de alcohol puro hai?

  USO DO ALCOHOL ABUSO DO ALCOHOL

  Homes ata 30 g/día 40-45 g/día

  ata 168 g/semana 280-290 g/semana

  Mulleres ata 20 g/día ata 25 g/día

  ata 112 g/semana 168-175 g/semana

  10 g de alcohol

  Unha cana cervexa

  Un litro cervexa

  Un cuba- libre

  Unha copa licor

  1 1/2 3 2 unidade unidade unidade unidade

  1 unidade = 10 g de alcohol

 • 17

  Se despois dun mes ou dous segues a beber tanto como antes, pensa que podes ter un problema.

  Calcula agora o nivel de alcoholemia que tiñas o sábado pasado segundo a cantida- de de alcohol que inxeriches: (se non bebes, calcula o nivel de alcoholemia dun mozo de 20 anos que bebeu 3 cubatas e dúas cervexas):

  Bebida inxerida Unidades de alcohol

  Total unidades inxeridas

  Leva o diario para controlar os teus hábitos de bebida durante dúas semanas, polo menos.

  Diario de unidades

  1 unidade = ou ou Semana unidades Total Luns

  Martes

  Mércores

  Xoves

  Venres

  Sábado

  Domingo

  Total semanal

  Anota: os días que non bebiches . As unidades que tomaches os días que bebiches

  BEBIDA HOMES MULLERES

  TIPO nº de

  va so

  s

  60 kg

  70 kg

  80 kg