Caracterizarea generala a fotbalului

  • Published on
    29-Jun-2015

  • View
    264

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

1.

Caracterizarea generala a fotbalului

Fotbalul este un sport de echip ce se disput ntre dou echipe alc tuite din 11 juc tori fiecare. Se joac cu mingea pe un teren dreptunghiular, acoperit cu iarb , cu cte o poart la fiecare cap t. Scopul jocului este de a nscrie goluri introducnd mingea n poarta adversarului. n afara portarului, ceilal i juc tori nu se pot folosi de mini pentru a manevra mingea. Ca tig torul meciului este echipa care a nscris mai multe goluri la ncheierea partidei. De multe ori este cunoscut i sub numele de soccer, ntruct cuvntul fotbal se refer i la alte sporturi ase m n toare (fotbal american, fotbal australian) Regulile jocului au fost conturate la mijlocul secolului XIX pentru a standardiza regulile unei mari variet i de jocuri asem n toare, jucate n colile din Marea Britanie. Regulile Cambridge, asem n toare cu cele de ast zi, au fost create la Colegiul Trinity din Cambridge, n 1848, la o ntlnire a reprezentan ilor mai multor colegii: Colegiul Eton, coala Harrow, coala de Rugby, Colegiul Winchester i coala Shrewsbury. Dar ele erau departe de a fi ni te reguli universale. n anii 1850, s-au format multe cluburi, independente de coli sau universit i, care jucau diferite forme de fotbal. Multe foloseau propriile lor reguli, cel mai bun exemplu fiind clubul Sheffield F.C. (format din fo ti elevi ai Scoala Harrow). Acesta a luat fiin n 1857, iar regulile create de ei au dus la formarea Federa iei de Fotbal Sheffield & Hallamshire, n 1867. n 1862, John Charles Thring de la coala Uppingham a creat un alt set de reguli des folosit. Ast zi regulile jocului sunt stabilite de International Football Association Board (IFAB). Aceasta a luat fiin n 1886 dup o ntlnire a Federa iei Engleze de Fotbal, a Federa iei Sco iene de Fotbal, a Federa iei Galeze de Fotbal i a Federa iei Irlandeze de Fotbal n Manchester. Legile principale ale jocului sunt n num r de 17. Acelea i legi se aplic la toate nivele fotbalistice, chiar dac prefa a regulamentului permite federa iilor na ionale s modifice anumite pasaje pentru diverse categorii (juniori, seniori, femei, etc.) Pe

1

lng cele 17 legi, numeroase alte decizii i directive IFAB contribuie la reglementarea jocului de fotbal. Legile pot fi g site pe site-ul oficial al FIFA. Fiecare echip este alc tuit din maxim 11 juc tori (excluznd rezervele), dintre care unul trebuie s fie portarul. Regulile spun ca minimul de juc tori acceptat ntr-o echip este de 7. Exist o varietate de pozi ii n care juc torii sunt amplasa i de c tre un antrenor/manager, acestea nefiind prev zute n regulamentul fotbalistic. Fiecare echip trebuie s desemneze un portar. Acesta este singurul c ruia i se permite s ating mingea cu minile. Totu i, nici el nu are voie s fac acest lucru n afara suprafe ei de pedeaps (careul de 16 metri) din fa a por ii sale. Echipamentul de baz al juc torilor este format dintr-un tricou, pantaloni, ciorapi (jambiere) i ap r toare. Juc torilor le este interzis s poarte altceva ce ar putea fi periculos pentru ei sau pentru alt juc tor (inclusiv bijuterii sau ceasuri). Un anumit num r de jucatori pot fi schimba i n timpul unui joc. Num rul maxim de nlocuiri, n meciurile interna ionale i la nivel de ligi na ionale, este de 3. La alte nivele acest num r poate varia. Motivele cele mai ntlnite ce cauzeaz o schimbare sunt accident rile, oboseala, schimb rile tactice sau tragerile de timp pe final de joc. La nivelul seniorilor, un juc tor nlocuit nu poate reintra n joc. Un joc este condus de un arbitru. Acesta de ine "ntreaga autoritate de a pune n aplicare Legile Jocului, n concordan cu meciul la care a fost delegat" (Legea 5), iar deciziile sale sunt finale i indiscutabile. Arbitrul este ajutat de 2 arbitri asisten i (popular denumi i tu ieri). n jocurile disputate la cel mai nalt nivel exist conduce meciul. Lungimea terenului de joc, n cadrul meciurilor oficiale trebuie s fie cuprins ntre 100-110 m, iar l imea, ntre 64-75m. n fa a fiec rei por i se afl o suprafa a terenului, denumit suprafa a de pedeaps (popular, "careul de 16m" sau "careul"). Aceast suprafa este format din: linia de poart ; 22

i un al patrulea oficial.

Acesta l poate nlocui pe arbitru n cazul n care acesta se afl n imposibilitatea de a mai

linii, ce pornesc de pe linia de poart (la 16,5 m distan de bara por ii) i nainteaz 16,5 m n interiorul terenului; linia ce une te ce le 2 linii anterior explicate. Aceast suprafa ndepline te mai multe func ii. Cea mai important este aceea de a delimita locul pn la care portarul poate juca mingea cu mna. Deasemenea, un eventual fault al unui ap r tor asupra unui atacant advers n aceast suprafa se va penaliza, de obicei, cu o lovitur liber direct , cunoscut sub numele de lovitur de pedeaps (penalty). Terenul de joc are i alte delimit ri, abordate n articolul special dedicat acestuia. Un meci obi nuit de fotbal este alc tuit din 2 perioade de timp (reprize) de cte 45 de minute fiecare. Pauza dintre ele este de obicei de 15 minute. Arbitrul este cel care cronometreaz meciul. El trebuie s aproximeze ct timp se pierde cu schimb rile, cu asisten a medical oferit juc torilor accidenta i, cu avertizarea i eliminarea juc torilor, cu tragerile de timp, etc. Cnd exist astfel de evenimente, arbitrul hot r te prelungirea reprizei; durata cu care se prelunge te r mne la latitudinea arbitrului i doar el stabile te cnd fluier ncheierea reprizei. Nu exist al i oficiali care s cronometreze meciul, de i arbitri asisten i pot purta ceasuri, iar la nevoie l pot ajuta pe "central". n meciurile la care exist i arbitru de rezerv , acesta este n tiin at de arbitru cu cte minute se va prelungi meciul, iar el indic juc torilor i spectatorilor num rul de minute, ridicnd o tabel pe care st scris acest num r. n unele competi ii, dac meciul se incheie la egalitate, se joac nc 2 reprize de prelungiri, de cte 15 minute fiecare. Dac i dup acestea scorul r mne egal, se execut lovituri de departajare (lovituri de la 11m) pentru a se stabili echipa nving toare. Golurile nscrise din aceste penalty-uri nu se iau n considerare la rezultatul final. n competi iile n care se joac dou man e (fiecare tur presupune ca echipele s joace 2 meciuri ntre ele) se poate utiliza a a-numita regul a golului marcat n deplasare n cazul n care echipele se afl la egalitate pe totalul celor dou man e. n cazul n care echipele sunt egale i la num rul de goluri marcate n deplasare, exist 2 variante: ori se trece la executarea loviturilor de departajare, ori meciurile se consider ncheiate la egalitate i se disput un nou meci (rejucare).

3

1.1. Particularita ile actelor motrice Fotbalul se joac dup un set de reguli, cunoscute sub numele de Legile Jocului. Acestea sunt dezvoltate n continuare: Dou echipe de cte 11 juc tori fiecare ncearc s loveasc o minge rotund (mingea de fotbal), cu scopul de a o introduce n poarta advers . Echipa care nscrie mai multe goluri pn la finalul jocului este declarat c tig toare; dac ambele echipe au marcat acela i num r de goluri, meciul este considerat egal. Una din primele reguli este reprezentat de interzicerea atingerii inten ionate a mingii cu mna n timpul jocului (excep ie fac portarii). Singura dat cnd juc torul se poate folosi de mini este atunci cnd arunc de la margine (execut un aut). n rest, juc torii se pot folosi de orice parte a corpului pentru a direc iona mingea. Juc torii se pot apropia de poarta advers astfel: prin dribling (alergarea cu mingea la picior); prin pasarea mingii ntre coechipieri; i prin utarea acesteia spre poart . Juc torii adver i pot recupera mingea prin interceptarea unei pase sau prin deposedarea adversarului. Contactul fizic este limitat. Jocul se opre te doar n momentul n care mingea p r se te cu ntreaga circumferin o linie ce marcheaz terenul (fie pe p mnt, fie n aer) sau cnd arbitrul fluier . Jocul se reia prin diferite metode, analizate n continuare. De obicei, ntr-un meci disputat la un nivel profesionist se nscriu pu ine goluri. De exemplu, n prima divizie englez (Premier League), n sezonul 2004-2005, s-au marcat, n medie, 2,57 de goluri pe meci. n plus, 88% din jocuri s-au ncheiat cu mai pu in de 4 goluri marcate. Dar doar 8% din partidele disputate s-au terminat f r gol marcat.

1.2. Caracteristicile activit ii n ansamblu- Tactica

Unul din factorii care au contribuit decisiv la progresele nregistrate de jocul de fotbal de-a lungul anilor este TACTICA.4

TACTICA Mijloc de progres bazat pe activizarea unei gndiri creatoare a speciali tilor i juc torilor, a reu it s dezvolte al i factori ai antrenamentului care au fost obliga i s - i g seasc noi c i i mijloace pentru a face fa Exploatarea ra ional cerin elor impuse de tacticizarea crescut a competi iilor i jocurilor, prin variate concep ii de joc i tactici speciale. a posibilit ilor juc torilor proprii innd seama de particularit ile individuale i colective ale adversarului, a terenului i ambian ei de desf urare, a importan ei i consecin elor rezultatului, trebuie s se bazeze n primul rnd pe capacitatea i nivelul tehnic al juc torilor. Rela ia optim ntre tehnic individuale i colective. Nivelul i randamentul preg tirii tactice, fiind influen at de varietatea i eficien a deprinderilor tehnice, se exprim n joc prin capacitatea juc torilor de a se orienta i alege solu ia i procedeul tehnic adecvat fazei i pozi iei de moment, cu maxim eficien timp. Tactica constituie ansamblul ac iunilor individuale i colective ale juc torilor care se desf oar n mod organizat i regulamentar, unitar i ra ional, n func ie de calit ile i particularit ile juc torilor proprii i ai adversarului. Tactica individual reprezint capacitatea juc torului de a efectua ac iuni n colaborare cu coechipierii i n condi ii de adversitate, n vederea realiz rii sarcinilor de joc, n toate fazele i zonele terenului. Tactica colectiv direct cu echipa advers . Situa iile tactice fundamentale: atacul i ap rarea. Atacul echipa aflat consecin , ob inerea victoriei. Ap rarea urm re te destr marea atacurilor adverse i recuperarea mingii pentru declan area ac iunilor ofensive. n posesia mingii, urm re te prin ac iuni ofensive de joc, individuale i colective s - i valorifice poten ialul propriu n vederea nscrierii de goluri i n reprezint totalitatea ac iunilor de colaborare ale juc torilor, coordonate n mod unitar n cadrul concep iei de joc, pentru realizarea scopului urm rit, n lupt n minimum de i tactica jocului reprezint condi ia esen ial n abordarea oric rui joc, materializarea orient rii i concep iei tactice fiind posibil prin calitatea tehnicii

5

Ac iunea de joc se realizeaz individual i colectiv, n fazele de atac i ap rare, fiind rezultatul unei particip ri con tiente i preg tirii complexe a juc torilor. Ac iunea individual urm re te realizarea oportun Ac iunea colectiv reprezint participarea dirijat i eficient a sarcinilor de joc, n i colectiv a doi sau mai mul i fazele de atac i ap rare, prin utilizarea celor mai indicate procedee tehnice, simple sau complexe. juc tori, la toate fazele de atac i ap rare, n vederea realiz rii sarcinilor stabilite. Dintre elementele tehnice care i g sesc o aplicare din ce n ce mai mare n fotbalul actual, un loc important revine mi c rilor n el toare (fentelor). Acestea sunt folosite pentru dep irea i derutarea adversarului, ct i cu scopul camufl rii unor procedee tehnice. Cauzele care au determinat frecven a folosirii mi c rilor n el toare au fost apari ia ap r rilor aglomerate, experien a juc torilor i caracterul spectacular al jocului. n jocul de fotbal apar frecvente situa ii cnd naintea sau n timpul execut rii unui procedeu tehnic oarecare (de preluare, lovire a mingii cu piciorul sau capul etc.), juc torul se afl n fa a unor dificult i cauzate de prezen a activ a adversarului, care nu i d posibilitatea de a transmite mingea unui coechipier, sau s execute o lovitur la poart . n aceast situa ie juc torul este nevoit s - i deruteze adversarul cu scopul de a c tiga timp sau teren, pentru a ob ine o anumit libertate de ac iune. Procedeele de fentare a adversarului sunt aplicate n toate ac iunile legate de lupta pentru minge i pentru p strarea ei. Datorit acestora juc torul poate ob ine, a a cum am ar tat mai sus, avantaj fa de adversar, n elndu-l asupra direc iei i vitezei sale de deplasare precum i asupra inten iilor sale de a ac iona att din punct de vedere tehnic ct i tactic. Prin derutarea adversarului juc torul i mascheaz inten ia, ncepnd o ac iune aparent , pe care ns nu are de gnd s o execute n continuare. Dat fiind marea varietate a mi c rilor n el toare folosite, sistematizarea lor constituie o opera ie dificil . Dificultatea const n aceea c fenta reprezint o combina ie de mi c ri ale capului i picioarelor, creat de juc tor, ca r spuns la ac iunile adversarului.

6

2. Manifest rile proceselor psihice n activitatea specific a fotbalului

2.1. Procesele senzoriale n activita ile de nva are si concurs

Din punct de vedere al proceselor senzorial-perceptive implicate in activitatea mai sus mentionata ele se dovedesc a fi deosebit de importante. Cele mai importante componenta, pe langa cele uzuale, ca senzatile vizuale, auditive, utilizate in toate celelalte sporturi, proprioreceptia, senzatile kinestezice si senzatia de echilibru joaca un rol deosebit de important. Regulamentul acestei discipline prevede pasarea balonului numai inspre propriul teren, astfel, jucatorul, in momentul placajului sau in joc deschis, practicantul trebuie sa stie cu exactiate pozitia sa fata de propriul teren la nivel fizic, pentru a se putea intoarce catre coechipieri si astfel prevenind infractiunile de joc. Vederea periferica este mai solicitata decat in alte discipline. La nivelul senzatilor algice, se poate constata ridicarea pragului absolut si relativ, antrenamentul fiind conceput pentru tonificarea musculara dar si pentru cresterea rezistentei. Realizarea unei capacit i psihice superioare este o problem de antrenament (ca i realizarea unei capacit i fizice superioare, dealtfel) n care, pe lng antrenor, trebuie s intervin psihologul. Este evident c de multe ori chiar i antrenorul are nevoie de consulta ii psihologice. Numai specialistul, printr-o asisten de lung durat , poate contribui la realizarea unei capacit i psihice superioare (echilibru afectiv, creativitate, voin , motiva ie, ac ionare, autoevaluare). Mihai Epuran (2002) i Irina Holdevici (1996) descriu obiectivele asisten ei psihologice care faciliteaz un efort psihic favorizant pentru performan : y formarea unor deprinderi psihologice de autoreglare a st rilor psihice; y antrenamentul motiva ional; y antrenamentul mental aplicat; y antrenamentul mental specializat pentru o anumit competi ie; y refacere dup efort i psihoterapie.7

Capacitatea de efort psihic, la fel ca i capacitatea de efort fizic, prezint un puternic mesaj genetic. Antrenorul care efectueaz selec ia trebuie s in cont de aceast realitate n toate fazele selec iei. Educarea calit ilor psihice are un rol hot rtor n realizarea unei capacit i mari de efort psih...